Trang Cộng Đồng

Trang Cộng Đồng là một ngôi nhà toàn cầu cho các học sinh của Thông Điệp Mới khắp thế giới. Được tổ chức bởi Hội/The Society cho Thông Điệp Mới, Trang này cung cấp nơi mà bạn có thể tụ họp với những người khác được lay động bởi Thông Điệp Mới , Những Bài Chỉ Dẫn bởi Đồng Minh của Nhân Loạinhững bài giảng của Marshall Vian Summers và xây dựng các mối quan hệ có mục đích trong phụng vụ cho thế giới với nhu cầu.

Trang web này được tạo ra như một nơi duy nhất, đa năng cho các học sinh của Thông Điệp Mới và những người khác từ khắp thế giới để tham gia với các bài giảng Thông Điệp Mới, Sứ Giả Marshall Vian Summers, Hội/The Society cho Thông Điệp Mới và các học sinh khác khắp thế giới.

Trang web cũng là nơi để Sứ Giả và Hội/The Society liên lạc trực tiếp với bạn và những người khác về Thông Điệp Mới, sứ mệnh của nó, những lời dạy của nó, và minh triết của nó và sự di chuyển của nó trên thế giới. Và nó là nơi để bạn trao đổi trực tiếp lại với chúng tôi và các học sinh khác của Thông Điệp Mới.

Tầm nhìn này bao gồm việc nghe trực tiếp từ Sứ Giả. Học hỏi trực tiếp từ Patricia và Reed Summers và các thành viên khác của Hội/The Society. Mỗi học sinh là một phần của chuỗi truyền tin tức và sự kiện quan trọng khi chúng xảy ra trong sứ mệnh của Thông Điệp Mới… từ những Khải Huyền mới được nhận lãnh bởi Sứ Giả, Afterglows được chia sẻ trong quá trình này, những Bài Giảng, video và thông tin mới được phát hành để mở rộng hơn nữa sự hiện diện và quyền lực của Thông Điệp Mới trong cuộc sống của chúng ta và thế giới. Và tương tác với nhau trong việc vật lộn và trải nghiệm những thách thức và lợi ích của Thông Điệp Mới trong cuộc sống của chúng ta.

Bạn và những người khác mang lại cuộc sống và sức sống cho trang web này mà sẽ giúp nó trở thành một môi trường của mối quan hệ, học hỏi và đóng góp. Bạn càng tham gia nhiều vào cộng đồng này, bạn càng có thể hưởng lợi nhiều hơn từ những nỗ lực của mình.

Một khi bạn đã tạo tên tài khoản, mật khẩu và hồ sơ/profile của mình, bạn có thể tham gia các nhóm mà bạn quan tâm. Trong đây, bạn sẽ có thể tương tác trực tiếp với những người khác trong các nhóm này, nhận thông báo về các cập nhật và hoạt động trong nhóm đó, và đăng suy nghĩ và bình luận ở đó. Bạn có thể ghi danh và tham gia vào Trường Học của Thông Điệp Mới trực tuyến miễn phí trên trang web, cũng như đọc các buổi Học trước đó. Diễn đàn Thông Điệp Mới đang ở đây và sẽ phục vụ như một nơi cởi mở cho việc chia sẻ suy nghĩ, hiểu biết sâu sắc và ý tưởng xung quanh các chủ đề và lĩnh vực quan trọng của Thông Điệp Mới, Việc Học, và ứng dụng của chúng trên thế giới. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Hội/The Society và cơ cấu và chức năng của tổ chức này khi nó phục vụ và hỗ trợ Thông Điệp Mới và Sứ Giả. Bạn có thể xem tài liệu về các sự kiện trong quá khứ mà Hội/The Society đã tổ chức, chẳng hạn như Encampment, Đêm Cảnh Tỉnh của Sứ Giả (Messenger’s Vigil) và Đêm Cảnh Tỉnh cho Những Bước Đi đến Tri Thức (Steps to Knowledge Vigil).

Các câu hỏi thường gặp

 

Cộng Đồng Toàn Cầu của Thông Điệp Mới là gì?

Vui lòng nhấp vào các liên kết bên dưới để xem thêm về Cộng Đồng Toàn Cầu của Thông Điệp Mới của Chúa:

 

Trang web Cộng Đồng Toàn Cầu (community.newmessage.org) là gì?

Trang Cộng Đồng Toàn Cầu là nơi để các học sinh của Thông Điệp Mới từ Chúa và những người khác từ khắp thế giới tương tác với Sứ Giả, Marshall Vian Summers, Hội/The Society cho Thông Điệp Mới, và với nhau. Đây là nơi để học sinh nghe và xem xét sự khôn ngoan, những lời dạy và hiểu biết sâu sắc về Thông Điệp Mới và Con Đường của Tri Thức từ chính Sứ Giả, từ các giáo viên của Thông Điệp Mới Patricia và Reed Summers, từ các thành viên của Hội/The Society và từ nhau. Đây là nơi để bắt đầu và để phát triển các mối quan hệ có mục đích nhằm phục vụ sứ mệnh của Thông Điệp Mới và Sứ Giả của nó trong việc mang Tân Khải Huyền từ Chúa vào trong thế giới. Đó là một nơi có thể cung cấp môi trường cho việc học của riêng chúng ta để phát triển và hưng thịnh.

Đây có phải là một trang mạng xã hội không?

Mặc dù cấu trúc và chức năng cơ bản trên trang web này là tương tự như các trang web mạng xã hội, nhưng trang web này đóng vai trò như một nền tảng cho việc nghiên cứu, học hỏi, hoặc hỗ trợ Thông Điệp Mới từ Chúa. Nó dành cho tất cả những người có sự quan tâm chân thật đến việc chia sẻ kinh nghiệm, câu hỏi, và hiểu biết sâu sắc của họ với những người khác cũng đang tham gia trong quá trình này. Trang web này và môi trường của nó tập trung vào sứ mệnh cụ thể của Thông Điệp Mới từ Chúa, mối quan hệ của nó với mỗi chúng ta và với thế giới.

Những loại nội dung nào có trên trang web này?

Những bài giảng, lời cầu nguyện, hiểu biết sâu sắc và thông điệp từ Sứ Giả Marshall Vian Summers. Trường Học của Thông Điệp Mới trực tuyến miễn phí và live chat có tại đây. Thông tin cập nhật và thông điệp từ Sứ Giả, gia đình của ông, và Hội/The Society. Các diễn đàn khác nhau cho Thông Điệp Mới, và hơn thế nữa…

Trang Cộng Đồng Toàn Cầu có trong các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không?

Vẫn chưa hoàn toàn, nhưng sắp tới. Trong lúc đó, các Nhóm ngôn ngữ quốc tế, nơi bạn có thể tương tác với những người nói ngôn ngữ của mình, đang hình thành và phát triển.

Ai có thể tham gia Trang Cộng Đồng Toàn Cầu?

Bất cứ ai quan tâm đến việc học và sống Thông Điệp Mới từ Chúa, và việc tương tác với cộng đồng đang phát triển của các học sinh của Thông Điệp Mới trên toàn thế giới.

Có phí để tham gia hay không?

Không tốn phí để tham gia. Nó là miễn phí nhờ sự hỗ trợ tài chính từ tất cả những ai cảm thấy được kêu gọi để đóng góp tài chính cho Thông Điệp Mới từ Chúa.

Làm sao để tôi tạo tài khoản?

Bằng cách đăng ký và đăng nhập, bạn đã tạo được tài khoản của mình. Nếu bạn đã là thành viên của Trường Học Miễn phí, tài khoản của bạn đã được chuyển đến đây với cùng tên tài khoản và mật khẩu. Chúng tôi mời bạn truy cập trang “hồ sơ/profile” của mình và điền vào bất kỳ thông tin nào khác mà bạn muốn người khác xem từ bạn.

Nhóm là gì?

Các nhóm cho phép người dùng đăng, tương tác, và bình luận và đọc từ các lĩnh vực họ quan tâm. Bạn có thể coi nhóm là một cộng đồng nhỏ hơn với các lĩnh vực quan tâm hoặc hoạt động cụ thể trong trang cộng đồng lớn hơn này.

Activity Stream là gì?

Activity Stream là danh sách các hoạt động gần đây được thực hiện bởi một hoặc nhiều cá nhân trên trang web này, được hiển thị cho bạn khi bạn đăng nhập vào trang.

Tôi có thể sao chép nội dung từ trang này sang các trang khác (ví dụ: Facebook, Twitter) không?

Chúng tôi yêu cầu rằng nội dung trên trang web này vẫn ở đây và không nhằm mục đích chia sẻ cho các trang web hoặc địa điểm khác. Tuy nhiên bạn có thể liên kết đến bất kỳ trang nào trên trang Cộng Đồng khi chia sẻ trên mạng xã hội hoặc các trang khác (lưu ý: mọi người sẽ phải đăng ký để truy cập link).