Thông Tin về̀ Hội

Hội là gì?

Hội cho Thông Điệp Mới từ Chúa là một tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận 501(c)(3) với sứ mệnh để bảo tồn, bảo vệ và trình bày Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới. Hội không liên kết với bất kỳ nhóm tôn giáo nào khác. Nó được hỗ trợ tài chính bởi đóng góp từ những học sinh trên toàn thế giới của Thông Điệp Mới, không nhận bất kỳ tài trợ hay nguồn thu nhập nào từ bất kỳ tổ chức chính quyền hay tôn giáo nào.

Hội đã được thành lập vào năm 1992 bởi Sứ Giả Marshall Vian Summers người đã thấy nhu cầu cho một tổ chức và một nhóm người nòng cốt, những người có thể thực thi sứ mệnh của Sứ Giả trong và sau cuộc đời của ông ấy, bảo vệ Khải Huyền và giữ gìn sự tinh khiết của nó xa trong tương lai.

Từ ngày đó cho đến nay, Hội đã chia sẻ gánh nặng của Sứ Giả, đứng kề bên ông ấy, chứng kiến quá trình Khải Huyền và gánh vác nhiệm vụ vĩ đại của việc đem một Tân Khải Huyền từ Chúa đến cho nhân loại.

Hội bao gồm mười Thành Viên và chín Trợ Tá Chính, những người đã chọn để đáp lại cảm nhận riêng của họ với tiếng gọi để hỗ trợ Sứ Giả và tiến đẩy sự trỗi lên của Thông Điệp Mới trong thế giới. Ngoài ra, Hội được hỗ trợ và củng cố bởi những tình nguyện viên tận tụy đang sống ở nhiều nước khác nhau và đang phục vụ ở nhiều khả năng khác nhau.

Hội đi dưới sự dẫn dắt trực tiếp của nhà lãnh đạo của Thông Điệp Mới, Marshall Vian Summers. Hỗ trợ nhà lãnh đạo của Thông Điệp Mới là Giám Đốc Hội, Reed Summers, người điều hành Đội Ngũ Quản Lý trông coi những ban khác nhau của tổ chức.

Công Việc của Chúng Tôi

Sứ mệnh của Hội là để đem Thông Điệp Mới từ Chúa vào trong thế giới đến cho con người ở khắp nơi để nhân loại có thể tìm thấy điểm chung của nó, bảo tồn Trái Đất, bảo vệ tự do loài người và tiến đẩy nền văn minh loài người khi chúng ta đứng ở ngưỡng cửa của sự đổi thay vĩ đại và chưa từng có.

Công việc của Hội được hiến dâng cho việc tiến đẩy sứ mệnh của Thông Điệp và Sứ Giả—một sứ mệnh được thiết lập bởi ChúaHội Đồng Thiên Thần. Sứ mệnh này được kết nối một cách sâu sắc với quá trình tiến hoá và định mệnh của thế giới chúng ta và là một phần nối trực tiếp của một Kế Hoạch Thánh Thần để phục vụ thế giới của chúng ta ở thời điểm nguy cấp này trong lịch sử loài người.

Từ lúc ban đầu của thời gian và sự tạo dựng của vũ trụ hữu hình, Chúa và Sự Hiện Diện của Thiên Thần đã tiến đẩy một sứ mệnh để chữa lành Sự Phân Ly và cứu rỗi loài phân ly thông qua Tri Thức, trong thế giới chúng ta và khắp cả Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ.

Hội tận tâm trong việc phục vụ sứ mệnh và Kế Hoạch vĩ đại này của Chúa. Ở thời điểm này, công việc chủ yếu của chúng tôi là để nhận lãnh, bảo tồn, bảo vệ và trình bày Thông Điệp Mới của Chúa trong thế giới. Chúng tôi tìm cách làm việc này thông qua việc xuất bản sách, ủng hộ quá trình thông dịch quốc tế, mở websites, forums và nhiều môi trường trực tuyến khác, trao giáo huấn và sự kết nối cho Cộng Đồng Toàn Cầu thông qua các sự kiện, bài phát thanh, EncampmentsTrường Học Miễn Phí của Thông Điệp Mới.

Bằng cách này, tiếng gọi và sự truyền đạt của Chúa có thể chạm đến trái tim của tất cả mọi người, thức tỉnh quyền lực của Tri Thức trong thế giới để con người có thể khám phá đóng góp độc nhất của họ ở thời điểm này của nhu cầu, đổi thay và cơ hội ngày càng tăng.

Nhưng đây là một trách nhiệm vượt xa khỏi điều chúng tôi có thể làm một mình. Nó đòi hỏi sự ủng hộ và hỗ trợ của nhiều người. Những quyển sách bạn cầm trong tay, website cung cấp thông tin và truyền cảm hứng cho bạn, Thánh Địa của Cộng Đồng Vĩ Đại nơi diễn ra những sự kiện, những văn phòng duy trì tổ chức này tất cả đều là sản phẩm của việc trao tặng của nhiều người.

Và cảm tạ cho những đóng góp tài chính, cánh cửa mở ra cho Thánh Địa của Cộng Đồng Vĩ Đại, Trường Học Miễn Phí của Thông Điệp Mới dành cho mọi người miễn phí và những bộ sách và quyển sách miễn phí của Thông Điệp Mới ngày càng nhiều hơn trên mạng. Bạn, người có thể là một trong những người đầu tiên để nhận lãnh và trải nghiệm Thông Điệp Mới này từ Chúa, có thể gia nhập với những người khác để tạo nên một đóng góp chân thật cho sứ mệnh thiết yếu này.

Sứ Mệnh của Chúng Tôi

 1. Để đem Thông Điệp Mới của Chúa đến cho nhân loại trong hình thức tinh khiết của nó.
 2. Để đem tin tức về Sứ Giả và sự hiện diện của ông ấy trong thế giới đến cho con người ở khắp nơi.
 3. Để ủng hộ sự trỗi dậy của Tri Thức trong cuộc sống của mọi người ở khắp nơi thông qua giáo dục và con đường phát triển được chứa đựng trong Thông Điệp Mới.
 4. Để tuyên truyền cho nhận thức và sự chuẩn bị của nhân loại cho những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và sự trỗi dậy của nhân loại vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ.
 5. Để khuyến khích sự thống nhất và khoan dung giữa những tôn giáo thế giới như được dẫn dắt bởi Tân Khải Huyền của Chúa cho thời đại của chúng ta.
 6. Để ủng hộ và chống đỡ Sứ Giả khi ông ấy tiếp tục nhận lãnh Tân Khải Huyền của Chúa cho thế giới.
 7. Để xây dựng một nền tổ chức vững mạnh để đem Thông Điệp Mới từ Chúa vào trong thế giới và vào trong tương lai.

Những Mục Tiêu Chiến Lược

 1. Thiết lập nhận thức và truyền thống thánh linh của Thông Điệp Mới trong thế giới.
 2. Chạm đến hàng triệu người khắp thế giới với những giáo huấn và lời tuyên ngôn của Thông Điệp Mới.
 3. Trao tặng bài viết và bài thu âm của Kinh Thánh của Thông Điệp Mới từ Chúa.
 4. Để phạm vi rộng và chiều sâu của Thông Điệp Mới có thể được tiếp cận thông qua sách vở, websites và bản dịch.
 5. Trình bày Tiếng Nói của Khải Huyền đến cho thế giới trong hình thức thu âm nguyên ban của nó.
 6. Xuất bản những giáo huấn toàn cầu của Sứ Giả trong cả hình thức thu âm và trong chữ viết.
 7. Thiết lập tầm nhìn của Sứ Giả cho con đường học và sống theo Thông Điệp Mới.
 8. Tạo cơ hội cho con người khắp thế giới để kết nối với khải huyền và với bản chất sâu thẳm riêng và tiếng gọi của họ trong cuộc sống thông qua Trường Học Miễn Phí của Thông Điệp Mới.
 9. Xây dựng sự ổn định và khả năng phục hồi về tổ chức để có thể đáp lại một cách thành công phản ứng của thế giới với Thông Điệp Mới và Lời Tuyên Ngôn của nó.

Về Sự Lãnh Đạo của Thông Điệp Mới

Marshall Vian Summers

Sứ Giả, Lãnh Đạo của Thông Điệp Mới từ Chúa

Marshall Vian Summers là Sứ Giả của Thông Điệp Mới từ Chúa. Ông ấy đã được chọn và được chuẩn bị bởi Hội Đồng Thiên Thần trước cuộc đời này để phụng vụ trong vai trò này như là Sứ Giả cho Tân Khải Huyền và ngay lúc này đã nhận lãnh khải huyền lớn nhất và bao quát nhất từng được trao cho Nhân Loại.

Marshall là người sáng lập Hội, mà ông ấy đã thành lập năm 1992 để bảo tồn và trình bày Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới. Ông ấy là nhà lãnh đạo hiện tại của Thông Điệp Mới từ Chúa và Cộng Đồng Toàn Cầu của Thông Điệp Mới. Cuối cùng rồi ông ấy sẽ được kế vị trong vai trò lãnh đạo của ông ấy bởi người vợ của ông ấy Patricia Summers.

Ngày hôm nay, Sứ Giả tiếp tục nhận lãnh khải huyền đang tiếp tục được mở ra của Thông Điệp Mới của Chúa cho thời đại này và cho những thời đại sắp đến. Ngoài ra, ông ấy tham gia trong việc truyền tải lời tuyên ngôn và thông điệp cốt lõi đến thế giới và thu âm một di sản rộng lớn của các giáo huấn, hướng dẫn và làm sáng tỏ để hỗ trợ học sinh trong việc học và sống Thông Điệp Mới. Cuối cùng, ông ấy đang làm một dự án mang tính lịch sử để biên soạn toàn bộ Khải Huyền với hơn 9000 trang thành một kinh thánh mới cho nhân loại.

Reed Summers

Thầy Giáo và Người Đại Diện của Thông Điệp Mới

Được sinh ra trong truyền thống Thông Điệp Mới như là người con trai của Sứ Giả, Reed Summers là một thành viên của Hội và hiện tại đang hướng dẫn sứ mệnh tiếp cận cộng đồng và giáo dục của nó. Ngoài ra, ông ấy trao giáo huấn và phương hướng cho Cộng Đồng Toàn Cầu của các học sinh và là người đại diện chính cho Sứ Giả.

Reed Summers đã gia nhập với Sứ Giả và Hội vào năm 2004, ở tuổi 20. Từ đó, ông ấy đã tham gia vào việc ủng hộ sứ mệnh của Sứ Giả trong nhiều hoạt động khác nhau: thiết kết websites, bìa sách và tài liệu cộng đồng của Thông Điệp Mới; viết, phát biểu và dạy trong Trường Học Miễn Phí của Thông Điệp Mới; sắp xếp những hành trình của Sứ Giả trong thế giới; và, cùng với Patricia Summers, phát triển chương trình học cho Trường Học Miễn Phí của Thông Điệp Mới, cũng như những bài phát thanh của Thông Điệp Mới, Đêm Canh Thức Cắm Trại.

Patricia Summers

Cô Giáo và Người Đại Diện của Thông Điệp Mới

Patricia đã ở bên cạnh Marshall từ năm 1983, gần một thập kỷ trước sự tồn tại của Hội. Từ những ngày đầu của Khải Huyền, bà ấy đã hỗ trợ Sứ Giả trong hành trình dài của ông ấy trong việc nhận lãnh Khải Huyền của Thông Điệp Mới, luôn luôn ở bên cạnh ông ấy, giúp đỡ ông ấy để mang gánh nặng ngày càng tăng của những trách nhiệm và vai trò của ông ấy.

Patricia là một thành viên của Hội và hơn ba thập kỷ bà ấy cũng đã giúp xây dựng tổ chức, dẫn dắt nó qua nhiều thử thách để ở vị thế của nó ngay lúc này. Hôm nay bà ấy làm việc với Reed Summers và Sứ Giả trong việc hướng dẫn Hội, trao cho những quyển sách của Khải Huyền và trình bày Thông Điệp Mới từ Chúa đến cho thế giới. Ngoài ra, bà ấy là một trong những giáo viên chính của Thông Điệp Mới, trao cho minh triết căn bản, lời truyền cảm hứng và phương hướng cho Cộng Đồng Toàn Cầu của học sinh của Khải Huyền.

Về các Thành Viên của Hội

Những Thành Viên của Hội của Thông Điệp Mới

Những Thành Viên của Hội của Thông Điệp Mới

Marshall Vian Summers và những thành viên của Hội cho Thông Điệp Mới từ Chúa đã được trao cho trách nhiệm vĩ đại để đem Thông Điệp Mới vào trong thế giới. Đối với mười Thành Viên của Hội, đó là một gánh nặng và một ơn phúc để toàn tâm cống hiến bản thân cho phụng sự vĩ đại này cho nhân loại.

Hội là những người quản lý và người bảo hộ của Chữ Viết và Âm Thanh Thánh Thần của Thông Điệp Mới. Họ được tin tưởng với vai trò này bởi Cội Nguồn của Thông Điệp Mới—để bảo vệ, bảo tồn và trình bày Tân Khải Huyền này và tận tâm phục vụ nó. Ở đây họ làm việc để bảo vệ sự tinh khiết của Thông Điệp Mới—những xuất bản, những bài viết, bài thu âm, video và những sự kiện cộng đồng của nó.

Hội tham gia vào nhiều trách nhiệm thực tiễn khác nhau liên quan đến sứ mệnh bảo tồn và công bố Thông Điệp Mới và ủng hộ sự phát triển của Cộng Đồng học sinh Toàn Cầu. Về việc này, họ nằm trong nhiều đội ngũ và dự án nòng cốt của Hội, phối hợp công việc của những Trợ Tá Chính và những Tình Nguyện Viên đang hỗ trợ tổ chức.

Hội không giữ vai trò như nhà cố vấn hay giáo viên tôn giáo. Họ không tham gia vào việc dạy Thông Điệp Mới hay trong việc thiết lập sự giải nghĩa của bài viết. Thay vào đó, vai trò của họ là để giữ gìn công việc cốt lõi của tổ chức và hỗ trợ Sứ Giả và những giáo viên của Thông Điệp Mới trong việc trao cho con đường giáo dục và niềm cảm hứng cho tất cả những ai đang muốn học và sống Khải Huyền.

Hiện tại có mười thành viên của Hội: Tyyne Andrews, Will Burrows, Robert Busbey, Jeanine Butler, Carol Coffey, Darlene Mitchell, Ellen Mitchell, Ayesha Summers, Reed Summers and Patricia Summers

Câu Chuyện của các Thành Viên của Hội

Mỗi Khải Huyền được trao tặng từ Đấng Tạo Hoá xuyên suốt lịch sử có một câu chuyện—câu chuyện về cách nó đã được trao tặng, câu chuyện của Sứ Giả của nó và câu chuyện của cộng đồng ban đầu với các cá nhân, những người đã tụ họp để ủng hộ Sứ Giả và giúp đem Khải Huyền của Chúa ra cho thế giới.

Câu chuyện của Tân Khải Huyền của Chúa đang diễn ra trước chúng ta ngay lúc này, xung quanh Sứ Giả, xung quanh Hội—nhóm nhỏ với các cá nhân đã tụ họp để hỗ trợ ông ấy—và Cộng Đồng học sinh Toàn Cầu ngày càng lớn. Đó là một câu chuyện với một khởi đầu đầy khiêm nhường mà vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Năm 1992, sau khi đã tham gia trong quá trình Khải Huyền 10 năm, Sứ Giả đã thiết lập tổ chức của Hội, mặc dù lúc đó chỉ có một vài người có mặt bên ông ấy để tham gia.

Trong những năm sau đó, những thành viên hiện tại của Hội đã đến để tìm Khải Huyền và rồi đã bắt đầu vị trí phụng vụ của họ. Mỗi người trong số họ có câu chuyện độc nhất của riêng họ.

Khi đang sống trong những hoàn cảnh, tình cảnh cuộc sống và nơi chốn khác nhau, họ đã chạm trán với Khải Huyền hay Sứ Giả và đã bắt đầu đáp lại trải nghiệm của sự nhận thức và cảm nhận của tiếng gọi, đi những bước đi đầu đến một cuộc sống phụng vụ ngay cả khi họ không biết những bước đi đó sẽ dẫn đến đâu hay nó sẽ có nghĩa gì.

Như thế họ đã đến, giành tự do để tìm con đường của họ, từng người một, mỗi người đối mặt với những thử thách và khó khăn, nhưng mỗi người biết rằng họ phải đến, rằng họ phải giữ vị trí phụng vụ cho Khải Huyền đang trỗi lên này và cho người đàn ông đang nhận lãnh nó. Điều này sẽ đòi hỏi rằng họ phát triển sức mạnh và sự ổn định bên trong và bên ngoài, khi họ bắt đầu chia sẻ gánh nặng của Sứ Giả.

Trong những năm tháng phụng vụ của họ, họ đã đi một con đường khó khăn với Sứ Giả, giữ sự tận tụy và cam kết đối với ông ấy và với sứ mệnh của ông ấy, giải phóng ông ấy để ông ấy có thể làm điều chỉ ông ấy có thể làm, đứng với ông ấy và ở đó cho ông ấy, mặc cho khó khăn hay thử thách nào trỗi lên.

Ngày hôm nay họ tiếp tục đáp lại cảm nhận của tiếng gọi và trách nhiệm của họ, tìm cách để đạt phụng vụ lớn hơn, đáp lại những thử thách lớn lao hơn, và để cuộc sống và vai trò của họ được tinh luyện và được định nghĩa lại trong phụng vụ sứ mệnh vĩ đại này. Tất cả là để Thông Điệp Mới từ Chúa có thể chạm đến thế giới trong khoảng thời gian ngày càng hẹp, trao cho minh triết và sự sáng suốt hiếm thấy trong thế giới này và kêu gọi ra Tri Thức trong gia đình loài người để quyền lực thánh linh này có thể trỗi lên và dẫn dắt nhân loại ở những thời đại với nhu cầu vĩ đại này.

Nhưng làm sao nhóm người nhỏ này có thể làm việc này? Làm sao họ có thể thực hiện sứ mệnh này? Đây là những câu hỏi họ sống với.

Bây giờ những người khác đang bắt đầu đáp lại cảm nhận của tiếng gọi của riêng họ để hỗ trợ Hội trong trọng trách này. Những Trợ Tá Chính và nhiều tình nguyện viên đang hỗ trợ Hội ngay lúc này đang giữ vai trò và trách nhiệm quan trọng để giúp sứ mệnh này tiến bước trong quy mô lớn hơn.

Câu chuyện về cộng đồng lúc đầu của Khải Huyền tiếp tục diễn ra khi những cá nhân được truyền cảm hứng khắp thế giới đáp lại Tân Khải Huyền của Chúa và giữ vị trí phụng vụ của họ, cả trong thế giới và trong sự hỗ trợ trực tiếp cho sứ mệnh của Thông Điệp và Sứ Giả.

Về những Trợ Tá Chính của Hội

Những Trợ Tá Chính của Hội là một phần quan trọng của sứ mệnh của Thông Điệp Mới từ Chúa. Những Trợ Tá Chính là những cá nhân, những người cảm nhận một tiếng gọi cá nhân để phục vụ và tiến bước sứ mệnh của Thông Điệp và Sứ Giả và để giúp Hội thực hiện sứ mệnh này trong thế giới. Họ đã đặt điều này thành trọng tâm, củng cố cuộc sống bên trong và bên ngoài của họ đủ để giữ và tiến bước những khu vực quan trọng của công việc của Hội và để duy trì điều này. Đây là một biểu hiện thật của phụng vụ chân thật.

Hiện tại có mười ba Trợ Tá Chính ở năm quốc gia đang hỗ trợ Hội.

Về những Tình Nguyện Viên đang Hỗ Trợ Hội

Những Tình Nguyện Viên đang hỗ trợ Hội trao một phụng vụ quan trọng trong việc tiến bước nhiều khía cạnh của công việc và sứ mệnh của Hội. Những tình nguyện viên là học sinh của Cộng Đồng Toàn Cầu đang ở khắp thế giới, những người có thể trao tặng thời gian, kỹ năng và sự hiện diện của họ cho những nhiệm vụ cụ thể, những dự án nội bộ và hợp tác trong đội ngũ và những ban ngành của tổ chức. Hình thức phụng vụ này bổ sung cho việc học và sự tuyên truyền của họ cho Thông Điệp Mới trong thế giới và là một hỗ trợ thiết yếu cho công việc và sứ mệnh của Hội và Sứ Giả.

Hiện tại có hơn 84 tình nguyện viên trong 28 quốc gia đang hỗ trợ Hội.


Ủng Hộ