Thông Tin về Cộng Đồng Toàn Cầu

Worldwide community of God's new message

Cộng Đồng Toàn Cầu là một cộng đồng rộng mở gồm những người từ mọi quốc gia, văn hoá và niềm tin tín ngưỡng người đang tìm kiếm để nhận lãnh, học và sống Thông Điệp Mới từ Chúa. Cộng Đồng Toàn Cầu rộng mở cho bất kỳ ai đang tìm kiếm để liên kết một cách chân thành với những bài đọc, những bài dạy và con đường của Thông Điệp Mới của Chúa.

Chúa đã lại lên tiếng, và Chúa đang kêu gọi Cộng Đồng Toàn Cầu của con người tập hợp lại để ủng hộ sứ mệnh của Thông Điệp và Sứ Giả, để trở thành những học sinh và những người thực hành đầu tiên của Thông Điệp Mới và để chia sẻ Khải Huyền này với những người khác, làm việc hòa hợp với Sứ Giả và Hội (The Society). Tại đây những người nam nữ của Cộng Đồng Toàn Cầu (CĐTC) đang tiên phong một hiểu biết và trải nghiệm mới về Chúa, tâm linh và định mệnh con người.

CĐTC đang hình thành ở một bước ngoặt quan trọng, khi thế giới đang đối mặt với ngưỡng cửa tiến hóa vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhân loại đang trỗi vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong vũ trụ nhưng nó vẫn chưa chuẩn bị. Nhân loại đang đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay: biến động kinh tế ngày càng tăng, sự biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên ngày càng tăng. Sự chia rẽ và bạo lực tôn giáo đang gia tăng trên khắp thế giới vào thời điểm khi sự thống nhất và hợp tác lớn lao được cần hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, sự nghèo đói to lớn về tâm linh đang được cảm nhận bởi mọi người khắp thế giới. Chính vì những lý do này mà Chúa đã lại lên tiếng.

CĐTC của Thông Điệp Mới là một mắt xích thiết yếu trong việc truyền tải Thông Điệp Mới của Chúa vào thế giới. Chính cộng đồng này sẽ mở rộng Thông Điệp cùng với Sứ Giả và Hội để tiếp cận mọi người ở mọi nơi trên thế giới.

Chính khả năng của CĐTC để tiếp nhận và hỗ trợ Thông Điệp và Sứ Giả mà sẽ rất thiết yếu trong việc mang Khải Huyền của Chúa trong dạng tinh khiết của nó đến với thế giới vào thời điểm này. Vì vậy, đó là nhiệm vụ của cộng đồng này để học, thực hành và sống theo Thông Điệp Mới và trở thành người tuyên truyền cho Tri Thức và cho nhận thức thế giới về Thông Điệp Mới và Sứ Giả của nó.

Các học sinh của CĐTC cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu cho Hội của Thông Điệp Mới, tổ chức nằm ở cốt lõi của sứ mệnh này để mang Thông Điệp Mới của Chúa đến với thế giới. Cuối cùng, chính công việc và đóng góp của Sứ Giả, Hội và CĐTC mà sẽ đâm rễ Thông Điệp Mới trong thế giới và biến nó thành một thế lực thiết yếu, sống động qua các thế hệ. Với điều này, những món quà sâu thẳm nhất của nó sẽ nở hoa và sinh trái, ban phúc lành cho cuộc sống của vô số người và cuối cùng là thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại dựa theo Kế Hoạch vĩ đại của Chúa cho thế giới.

Chúng Tôi là Ai

Chúng tôi là một cộng đồng đa dạng, toàn cầu gồm những người đến từ mọi tầng lớp xã hội, truyền thống tín ngưỡng và hoàn cảnh kinh tế xã hội. Chúng tôi là người Hồi giáo, Kitô giáo, Do Thái và Phật giáo, và những người không có truyền thống tín ngưỡng nào. Chúng tôi là những bậc cha mẹ trẻ, bà mẹ đơn thân, giáo viên, doanh nhân, nông dân, thợ mộc, người thất nghiệp, y tá, sinh viên, nghệ sĩ và người nghỉ hưu. Chúng tôi nhận ra rằng Chúa đã lại lên tiếng với nhân loại và rằng Sứ Giả của Chúa đang sống trên thế giới ngày hôm nay. Chúng tôi chia sẻ nhận thức chung rằng chúng tôi đang sống trong thời đại của khải huyền.

Cộng Đồng Toàn Cầu của Thông Điệp Mới trải dài khắp toàn cầu. Chúng tôi là những người đến từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Á, Úc và Châu Âu. Chúng tôi nói tiếng Ả Rập, tiếng Swahili, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Ý, tiếng Hy Lạp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều ngôn ngữ khác. Dù ở London, Sao Paulo, Denver hay Riyadh, chúng tôi học tập, sống và chia sẻ Thông Điệp Mới từ nơi chúng tôi ở với những người khác khắp thế giới.

Chúng tôi nhận ra rằng Đấng Tạo Hóa đang trao một Tân Khải Huyền thuộc quy mô, phạm vi và mức độ chưa từng thấy trên Trái Đất trước đây. Đây là một Tân Khải Huyền từ Chúa dành cho thời đại chúng ta và cho những thời đại khó khăn mà chúng ta phải đối mặt phía trước. Chúng tôi mong muốn học Thông Điệp Mới này và mang lời tiên tri, minh triết, quyền năng và những bài thực hành của nó vào trong cuộc sống, gia đình, truyền thống đức tin của chúng tôi và vào trong nhận thức của thế giới.

Cách Chúng Tôi Sống

CĐTC tìm cách hoàn thành mệnh lệnh thiêng liêng rằng Thông Điệp Mới từ Chúa phải được mang đến cho tất cả các dân tộc trên Trái Đất mà đang tìm kiếm nó. Mặc dù như là học sinh của CĐTC, chúng tôi sống trên khắp thế giới trong nhiều hoàn cảnh và tình cảnh sống khác nhau, nhưng chúng tôi đều tìm cách duy trì các trụ cột sau đây của sự tham gia.

 1. Việc học: chúng tôi tìm cách học và sống theo Thông Điệp Mới bằng cách học các văn bản và bài giảng của nó và bằng cách đi theo con đường tâm linh của nó cho cuộc sống của chúng tôi. Với điều này, chúng tôi thực hành Những Bước Đi đến Tri Thức, Những Bài Thực Hành Vĩ Đại và tìm cách xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc đời mình. Chúng tôi tìm cách đi theo sự dẫn dắt của Tri Thức trong công việc, tương tác và sự tham gia của chúng tôi vào cuộc sống. Ngoài ra, chúng tôi nỗ lực làm theo những bài giảng và tấm gương của Sứ Giả.
 2. Mối quan hệ: chúng tôi tìm cách xây dựng và duy trì mối quan hệ của mình với Chúa, Hội Đồng Thiên Thần, Tri Thức, Sứ Giả, Hội, Cộng Đồng học sinh toàn cầu và với toàn thể nhân loại và thế giới, mà chúng tôi đang ở đây để phục vụ.
 3. Tuyên truyền: chúng tôi làm việc để tuyên truyền cho Thông Điệp Mới từ Chúa và những gì nó dạy cho cả cá nhân và toàn thế giới. Với điều này, chúng tôi tìm cách tuyên truyền rằng Chúa đã lại lên tiếng, rằng Chúa đã gửi một Thông Điệp Mới, một Sứ Giả Mới và cùng với đó, một con đường mới tiến về phía trước cho mỗi người và cuối cùng là cho toàn thế giới.
 4. Phục vụ: chúng tôi làm việc để phục vụ thế giới, bằng cách hỗ trợ Hội trong sứ mệnh trực tiếp để mang Thông Điệp Mới của Chúa đến thế giới hoặc thông qua các con đường phục vụ quan trọng khác mà đáp ứng nhu cầu của con người và Trái Đất, với Thông Điệp Mới là sự hướng dẫn và cảm hứng của chúng tôi. Chúng tôi tìm cách tìm thấy và hoàn thành phục vụ này dựa theo hướng dẫn của Tri Thức, bản chất và thiết kế của chúng tôi cũng như nhu cầu của nhân loại.
 5. Cho đi: chúng tôi hỗ trợ tài chính để hỗ trợ cho sự trỗi lên của Thông Điệp Mới trên thế giới và công việc của Hội, ở bất kỳ mức độ nào, dù lớn hay nhỏ, dựa theo Tri Thức và nhu cầu thực tế của chúng tôi trên thế giới.

Những Gì Chúng Tôi Thực Hành

Những Bước Đi đến Tri Thức

Những Bước Đi đến Tri Thức là một hành trình gồm 365 bước/bài thực hành và là văn bản cốt lõi của hành trình học tập và sinh sống của Thông Điệp Mới.

Tiếp Tục Rèn Luyện Những Bước Đi đến Tri Thức tiếp tục việc học các bước thông qua một loạt 84 bước/bài thực hành bổ sung.

Những Bài Thực Hành Vĩ Đại

Thiền
Đi xuống bên dưới bề mặt của tâm trí để trải nghiệm sự hiện diện và ý muốn của Tri Thức bên trong chúng ta.

Sự Tâm Lặng
Chúng tôi thực hành việc tĩnh lặng tâm trí trong nhiều kiểu tình huống để có thể nhìn thấy rõ ràng và nhận ra bằng chứng về Tri Thức bên trong chúng tôi và bên trong những người khác.

Lắng Nghe Nội Tâm
Chúng tôi thực hành việc lắng nghe nội tâm trong việc tham gia của chúng tôi trong thế giới để nhận ra sự thật hay sai lầm trong suy nghĩ, quyết định và hành động của chúng tôi cũng như của người khác. Với điều này, chúng tôi có thể bắt đầu nhận biết sự chuyển động của Tri Thức bên trong chúng tôi và xung quanh chúng tôi.

Hàng Giờ
Chúng tôi dừng lại hàng giờ để nghỉ ngơi tâm trí của mình, để nhận ra mình đang ở đâu, mình đang làm gì và để xem liệu có điều gì Tri Thức đang chỉ ra cho chúng tôi thấy, biết hoặc làm hay không.

Nhìn Thấy
Chúng tôi thực hành việc nhìn qua khỏi những giới hạn của tâm trí, tìm kiếm nhận biết sâu sắc hoặc hiểu biết lớn hơn về tình huống, khó khăn và xung đột có bản chất lâu dài, vượt qua khỏi tầm nhìn trước mắt của cuộc sống chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi có thể cảm nhận được hướng đi tổng thể của thế giới chúng ta và cách chúng tôi phải chuẩn bị ngay lúc này cho những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Việc nhìn có thể bao gồm những trải nghiệm về nhận biết sâu sắc phi thường vượt xa các giới hạn thông thường về thời gian và không gian. Khả năng này là khả thi nhờ Tri Thức. Những trải nghiệm này đòi hỏi sự suy ngẫm và xem xét liên tục.

Suy Ngẫm
Chúng tôi dành thời gian và chú trọng để xem xét một cách khách quan ý nghĩa và giá trị của các hành động, quyết định, câu hỏi và nhu cầu của chính mình, cũng như hành động của người khác. Ngoài ra, chúng tôi thực hành việc suy ngẫm về những trải nghiệm về Tri Thức để hiểu được chúng và biết cách nào cũng như khi nào nên hành động. Cùng với điều này, chúng tôi suy ngẫm về những khu vực nhất định của Thông Điệp Mới mà có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình học và phát triển của chúng tôi như những con người của Thông Điệp Mới.

Sự Nhận Biết và Kín Đáo
Chúng tôi dành thời gian và chú trọng để nhận thức một cách khách quan những gì ở trước chúng tôi và những gì chúng tôi đang nhìn thấy trong người khác. Với sự kín đáo, chúng tôi tìm cách nhận thức bản thân và biết mình đang nói gì và làm gì trong bất kỳ tình huống nào. Bằng cách này, chúng tôi duy trì sự kết nối bên trong của mình với Tri Thức trong khi đang tương tác với thế giới.

Ra Quyết Định
Chúng tôi mang nhiều câu hỏi và quyết định trong cuộc sống của mình đến với Tri Thức để nó có thể hướng dẫn hành động của chúng tôi và định hình cuộc sống của chúng tôi nhằm chuẩn bị chúng tôi để khám phá và đi theo mục đích lớn lao của chúng tôi khi ở trong thế giới.

Bốn Trụ Cột
Cuộc sống và mục đích của chúng tôi được xây dựng dựa trên Bốn Trụ Cột: Công Việc và Nguồn Thu Nhập, Sức Khỏe Thể Chất và Tinh Thần, Các Mối Quan Hệ và Sự Phát Triển Tâm Linh. Những Trụ Cột vững chắc cho phép chúng tôi có một nền tảng vững chắc trong cuộc sống của mình và được tự do để phục vụ lớn hơn cho thế giới. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể bỏ qua sự phát triển của bất kỳ cái nào trong Bốn Trụ Cột này, ngay cả khi phục vụ cho Thông Điệp Mới.

Tháp Canh
Chúng tôi trau dồi sự hiểu biết khôn ngoan về quá khứ và tầm nhìn sâu sắc về tương lai của chúng tôi. Chúng tôi thực hành việc nhìn về phía trước để có thể nhìn thấy những gì sắp xảy ra trong tương lai gần của mình và chuẩn bị cho những tình huống, cơ hội và khó khăn có thể nảy sinh. Điều này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị một cách khôn ngoan cho tương lai, sử dụng quyền lực của Tri Thức mà Chúa đã ban cho chúng ta.

Hiểu Biết về Bản Thân
Chúng tôi tìm cách trau dồi mức độ trung thực và nhận thức cao hơn về suy nghĩ, trạng thái và tình trạng tâm trí của mình, cũng như tình trạng chung của cuộc sống chúng tôi. Chúng tôi làm điều này để có thể thực hiện những thay đổi có ích trong cuộc sống của mình để có khả năng và sẵn sàng tham gia trong thế giới.

Những Gì Chúng Tôi Cho Là Đúng

Chúa
Chúa là Đấng Tạo Hoá của vũ trụ trong mọi chiều không gian của nó và là Nguồn của Tri Thức trong mọi chúng sinh. Chúa không phải là một nhân vật hay một nhận thức đơn lẻ, mà thay vào đó là một thế lực và thực tại lan tỏa khắp mọi sự sống, tồn tại bên ngoài những ranh giới có giới hạn của mọi hiểu biết thần học và tôn giáo. Chúa nói với phần sâu thẳm nhất của mỗi người thông qua quyền lực của Tri Thức đang sống bên trong họ. 

Thông Điệp Mới từ Chúa
Chúa đã gửi một Tân Khải Huyền, một Giáo Huấn và một Con Đường để nhen nhóm lại mối quan hệ của nhân loại với Đấng Tạo Hóa khi chúng ta đối mặt với cuộc sống trong một thế giới hỗn loạn và đang suy tàn. Thông Điệp Mới đến cùng với Ý Muốn và Quyền Năng của Chúa để đổi mới các tôn giáo thế giới, để chấm dứt những xung đột không ngừng của chúng ta và để kêu gọi những món quà vĩ đại mà mỗi người đã mang vào trong thế giới. Thông Điệp Mới là Khải Huyền lớn nhất thuộc loại này từng được trao cho nhân loại. 

Hội Đồng Thiên Thần
Một Sự Hiện Diện Thiên Thần đang trông coi thế giới của chúng ta. Hội Đồng trông coi thế giới chúng ta đã thông dịch Ý Chúa trong suốt lịch sử của chúng ta và bây giờ cho thời đại của chúng ta thông qua Thông Điệp Mới từ Chúa. 

Sứ Giả
Chúa đã gửi một Sứ Giả vào trong thế giới để nhận Thông Điệp Mới từ Chúa. Tên ông là Marshall Vian Summers và ông là Sứ Giả đầu tiên của Chúa tiết lộ sự thật về Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong vũ trụ. Ông ấy đang sống trên thế giới ngày hôm nay và cần sự hỗ trợ của chúng ta. 

Những Sứ Giả và Khải Huyền Trước Đây của Chúa
Chúa đã khởi xướng tất cả các tôn giáo vĩ đại của thế giới, gửi vào trong thế giới các Sứ Giả, mỗi người từ Hội Đồng Thiên Thần, được chọn, chuẩn bị và gửi để nhận lãnh những Khải Huyền của Chúa trong những bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử và quá trình tiến hóa của nhân loại. 

Cộng Đồng Vĩ Đại
Thế giới của chúng ta đang trỗi vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ. Sự cô lập của chúng ta đã kết thúc, nhưng chúng ta không nhận thức và không chuẩn bị. Chúa đã cung cấp khải huyền về những gì chúng ta cần biết về phạm vi lớn hơn này của cuộc sống, và quá trình chuẩn bị mà mỗi người có thể thực hiện cho cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta với cuộc sống bên ngoài thế giới chúng ta. 

Tri Thức
Tri Thức là trí thông minh vĩ đại bên trong chúng ta, một tâm trí sâu hơn trí tuệ. Nó là sự kết nối trực tiếp của chúng ta với Chúa. Tri Thức đại diện cho phần của chúng ta mà chưa bao giờ rời khỏi Chúa và vẫn được kết nối với Ý Muốn và Sự Hiện Diện của Chúa. 

Mục Đích và Định Mệnh
Mỗi người chúng ta đã được gửi vào thế giới cho một mục đích lớn lao, đang chờ được khám phá. Mục đích lớn lao này nằm ngoài phạm vi và tầm với của trí tuệ, bên trong Tri Thức mà đang sống sâu bên trong chúng ta. 

Mối Quan Hệ và Mục Đích Cao Cả
Mỗi người chúng ta đều có định mệnh với những cá nhân nhất định để hoàn thành những việc nhất định tuỳ theo mục đích lớn lao của chúng ta và nhu cầu của thế giới mà chúng ta đang ở đây để phục vụ. 

Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay
Chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của Những Đợt Sóng Vĩ Đại của thay đổi môi trường, kinh tế và chính trị và biến động, mà sẽ làm thay đổi bộ mặt Trái Đất. Nhân loại bây giờ phải chuẩn bị và hợp tác đầy đủ để ngăn chặn xung đột vĩ đại, đau khổ và sự suy tàn của nền văn minh loài người. 

Môi Trường Tinh Thần
Chúng ta sống trong cả môi trường tinh thần và thể chất. Môi trường tinh thần bao gồm những thế lực ảnh hưởng lên suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta và có thể thống trị chúng ta cho đến khi chúng ta trở nên mạnh mẽ với Tri Thức. 

Bóng Đen Vĩ Đại
Sự Can Thiệp đang diễn ra bởi những chủng loài nhất định từ Cộng Đồng Vĩ Đại mà đang ở đây để lợi dụng một nhân loại yếu đuối và chia rẽ khi nó đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Như là người dân bản địa của thế giới này, chúng ta được kêu gọi để lên tiếng phản đối Sự Can Thiệp này, để cảnh báo và giáo dục người khác, và để giúp xây dựng sự thống nhất của loài người khi đối mặt với điều này, thách thức vĩ đại nhất của nhân loại. 

Đồng Minh của Nhân Loại
Biết rằng nhân loại đang phải đối mặt với Sự Can Thiệp, Chúa đã kêu gọi những chủng loài tự do trong khu vực không gian của chúng ta để gửi minh triết và sự hướng dẫn của họ để giúp nhân loại chống lại Sự Can Thiệp và chuẩn bị cho tương lai và định mệnh của chúng ta như một chủng loài tự do trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Minh triết và sự hướng dẫn này đã được cung cấp cho Sứ Giả, người đã đến thế giới để mang lại nhận thức, minh triết và tâm linh của Cộng Đồng Vĩ Đại cho nhân loại. 

Gia Đình Tâm Linh
Mỗi chúng ta đều là một phần của Gia Đình Tâm Linh, được tạo ra sau Sự Tách Biệt để cho phép tất cả các cá nhân nỗ lực hướng tới các trạng thái lớn hơn của sự hợp nhất và mối quan hệ, được thực hiện trong thời gian dài, kết quả là sự quay về cuối cùng của chúng ta với Chúa. Gia Đình Tâm Linh của chúng ta đại diện cho các mối quan hệ mà chúng ta đã giành lại thông qua Tri Thức trong hành trình dài của chúng ta qua Sự Tách Biệt. Một số thành viên trong Gia Đình Tâm Linh của chúng ta đang ở trong thế giới và một số thì ở bên ngoài thế giới. Các Gia Đình Tâm Linh là một phần của Kế Hoạch bí ẩn của Chúa để giải thoát và đoàn tụ tất cả những người đang sống trong Sự Tách Biệt. 

Quê Hương Cổ Đại
Quê Hương Cổ Đại của chúng ta là một trạng thái của sự kết nối và mối quan hệ với Gia Đình Tâm Linh của chúng ta, Hội Đồng và Chúa. Đôi khi được gọi là Thiên Đàng, Quê Hương Cổ Đại là trạng thái nhận thức và mối quan hệ mà mỗi chúng ta đã có trước khi bước vào thế giới, và là nơi mỗi chúng ta sẽ quay trở lại sau cuộc đời này.

Sứ Mệnh của Cộng Đồng Toàn Cầu

Chúng tôi được kết nối thông qua sự hiện diện bí ẩn của Tri Thức, sự kết nối của chúng ta với Chúa, mà thúc đẩy chúng ta học, thông dịch, hỗ trợ, bảo vệ và trở thành nhân chứng cho Thông Điệp Mới từ Chúa và Sứ Giả của nó, Marshall Vian Summers. Để hoàn thành việc này:

 • Chúng tôi nỗ lực học và sống theo Thông Điệp Mới trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng tôi.
 • Chúng tôi tìm cách xây dựng sự chắc chắn, ổn định và mạng lưới các mối quan hệ có mục đích.
 • Chúng tôi sống đơn giản và theo lối bền vững để giúp đảm bảo sự sống còn của gia đình loài người và việc bảo tồn Trái Đất.
 • Chúng tôi học cách đi theo Tri Thức như là nguồn sức mạnh, sự khôn ngoan và viên mãn của chúng tôi, hiểu rằng Tri Thức kết nối chúng tôi với Chúa và mục đích lớn lao của chúng tôi trong cuộc sống.
 • Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau trong việc học của mình trong Thông Điệp Mới và việc thực hành Những Bước Đi đến Tri Thức của chúng tôi, con đường Thông Điệp Mới cho sự phát triển tâm linh.
 • Chúng tôi hỗ trợ tất cả những người tham gia CĐTC, khuyến khích sức mạnh và việc học của họ để thực hiện hành trình lớn lao này trong cuộc đời.
 • Chúng tôi tìm cách trở thành chất dẫn cho Tri Thức và thể hiện sự khôn ngoan của nó để chúng tôi có thể phục vụ tất cả những người chúng tôi tiếp xúc.
 • Chúng tôi chia sẻ Thông Điệp Mới với những người khác để có thể hoàn thành ý định của Chúa để mang nó đến cho nhân loại trong những thời đại với nhu cầu vĩ đại và chưa từng có trên thế giới.
 • Chúng tôi dịch những lời của Thông Điệp Mới của Chúa và những lời của Sứ Giả sang các ngôn ngữ của chúng tôi và chia sẻ minh triết và Khải Huyền sâu sắc của nó với những người khác trong thành phố, khu vực, quốc gia và thế giới của chúng tôi.
 • Chúng tôi công nhận và lên tiếng ủng hộ thực tế của Sứ Giả và hỗ trợ công việc thiết yếu của ông ấy trên thế giới. Bằng cách này, chúng tôi đồng hành với ông.
 • Chúng tôi hỗ trợ Hội trong sứ mệnh của nó để mang đến Tân Khải Huyền của Chúa vào thời điểm nó được vô cùng cần.

Gặp Gỡ Những Người của Thông Điệp Mới
Join the Worldwide Community of the New Message from God