Marshall Vian Summers là ai?

DSC_0146 copy

Marshall Vian Summers là Sứ Giả cho Thông Điệp Mới từ Chúa. Trong hơn 3 thập kỷ ông ấy đã là người nhận lãnh của một Tân Khải Huyền rộng lớn, được trao ban để chuẩn bị nhân loại cho sự đổi thay vĩ đại về kinh tế, xã hội và môi trường đang đến tới thế giới và cho sự nổi lên của nhân loại vào một vũ trụ của cuộc sống thông minh.

Vào mùa thu năm 1981, ở tuổi 32, Marshall Vian Summers có cuộc gặp gỡ trực tiếp với Hội Đồng Thiên Thần trông coi thế giới. Cuộc gặp gỡ này mãi mãi thay đổi hướng đi của cuộc sống ông ấy và đã khai tâm ông ấy vào trong một mối quan hệ sâu thẳm hơn với Hội Đồng, đòi hỏi rằng ông ấy dâng cuộc sống mình cho Chúa. Và thế là bắt đầu quá trình dài, bí ẩn để nhận lãnh Thông Điệp Mới của Chúa cho nhân loại.

Sau sự khai tâm bí ẩn này, ở tuổi 33, ông ấy có một cuộc gặp gỡ thứ hai với Hội Đồng Thiên Thần khi ông ấy được chỉ dẫn để bắt đầu nhận lãnh và “thu âm” Thông Điệp của họ cho thế giới.

Qua những thập niên sau đó, một Khải Huyền rộng lớn cho nhân loại đã được mở ra, đôi khi một cách chậm chạp và đôi khi như dòng nước lũ. Trong nhiều năm dài này, ông ấy phải tiến bước với sự ủng hộ của chỉ một vài cá nhân, không biết Khải Huyền ngày càng lớn này sẽ có nghĩa gì và nó sẽ dẫn đến đâu.

Hầu hết trong năm, Marshall sống ở Rocky Mountains ở nước Mỹ nơi mà ông ấy sống khá ẩn dật được hỗ trợ bởi gia đình của ông ấy và những thành viên của Hội cho Thông Điệp Mới. Chính là ở đó mà ông ấy tiếp tục sứ mệnh của ông ấy trong việc nhận lãnh, chuẩn bị và trình bày Thông Điệp Mới từ Chúa cho thế giới.

Trong những dịp hiếm hoi Marshall được chỉ dẫn bởi Nguồn Gốc của Thông Điệp Mới để du hành đến một vài nơi trên thế giới (Những Cuộc Hành Trình) để nhận lãnh Khải Huyền của Chúa cho thời điểm và chỗ ấy và để tiếc lộ chân lý sâu thẳm hơn được chứa đựng trong Thông Điệp Mới của Chúa ở những cuộc tụ họp đặc biệt của Cộng Đồng Toàn Cầu ( Sự Kiện ).

Người Sứ Giả đã đi một con đường dài và đầy khó khăn để nhận lãnh và trình bày Khải Huyền lớn nhất từng được trao ban cho gia đình loài người. Ngay cả ngày hôm nay Tiếng Nói của Khải Huyền tiếp tục chảy qua ông ấy khi ông ấy đối mặt với thử thách vĩ đại để mang Tân Khải Huyền của Chúa đến một thế giới rắc rối và chia rẽ.