Câu chuyện của Marshall Vian Summers

The Story of Marshall Vian Summers

Marshall Vian Summers

Marshall Vian Summers đã trao 42 năm cuối đây của cuộc đời của ông ấy để nhận lãnh và để truyền dạy một cách lặng lẽ Thông Điệp Mới từ Chúa.

Hầu hết trong năm ông ấy làm việc ở Rocky Mountains ở Mỹ nơi ông ấy sống ẩn dật vây quanh bởi gia đình và những người đồng hành thân cận của ông ấy.

Vào những dịp hiếm hoi Marshall du hành đến những nơi khác ở Mỹ và nước ngoài để ban tặng lời cảnh báo, lời chúc phúc và sự chuẩn bị được chứa đựng trong Thông Điệp Mới.

Những Năm Đầu

Marshall đã được khải tâm về thánh linh lúc trẻ, đặc biệt là thông qua những trải nghiệm của ông trong thiên nhiên. Khi là một chàng trai trẻ, những cuộc hành trình của ông qua nơi hoang dã của Bắc Mỹ đã góp phần vào học trình bí ẩn của ông.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông ấy trở thành một thầy giáo cho trẻ em mù. Trong thời gian này ông ấy bắt đầu trải nghiệm và dựa vào Tiếng Nói Bên Trong để dẫn dắt ông ấy trong công việc.

Được công nhận về những tài năng của ông ấy trong lĩnh vực này, ông ấy đã được trao cho cơ hội để biến điều này thành công việc cả đời của mình. Nhưng Tiếng Nói Bên Trong thúc đẩy ông ấy từ chối và vào lại hoang dã nhiều tháng liền. Sau giai đoạn xem xét và từ bỏ này, ông ấy quay trở lại thế giới của con người và văn hoá và bắt đầu giảng dạy những nguyên lý của Tri Thức Bản Thân, điều mà ông ấy đã làm trong bảy năm.

Năm 1981, ở tuổi 32, ông ấy có một cuộc gặp gỡ trực tiếp với Những Người Vô Hình, sự Hiện Diện của Thiên Thần mà đã luôn dẫn dắt và chuẩn bị ông ấy. Cuộc gặp gỡ này mãi mãi thay đổi hướng đi của cuộc sống ông ấy và khải tâm ông ấy vào trong một mối quan hệ sâu thẳm hơn với họ, đòi hỏi rằng ông ấy dâng cuộc sống của mình cho Chúa.

Mau chóng sau cuộc gặp gỡ này, Marshall biết rằng ông ấy phải rời những học sinh của mình và quá trình giảng dạy của mình, những mối quan hệ của mình và căn nhà của mình trong thành phố để đi lang thang một lần nữa. Đây là một giai đoạn khó khăn, khó lý giải được và cô đơn đối với ông ấy. Hành trình lang thanh của ông ấy dẫn ông ấy đến ẩn dật ở sa mạc của Tây Nam Mỹ khi sự Hiện Diện của Thiên Thần hiện ra với ông một lần nữa. Và như thế bắt đầu quá trình dài và đầy bí ẩn để nhận lãnh Thông Điệp Mới của Chúa cho nhân loại.

MỘT CON ĐƯỜNG DÀI

Trong những năm sau đó, vai trò của Marshall như là một thầy giáo phải tiến hoá để cho ông ấy, người có định mệnh để trở thành người nhận lãnh Thông Điệp Mới và người Sứ Giả của nó, sẽ sẵn sàng. Ông ấy phải có đủ sự khôn ngoan trần gian và đủ kỹ năng và sự chính trực như một người truyền tin, như một người thầy và như một người nhìn xa trông rộng và có sự sáng suốt, để có thể nhận lãnh một Thông Điệp ở mức độ vĩ đại này được trao ban trong một thời gian rất dài. Ông ấy phải học về thực tế và thánh linh của sự sống thông minh trong vũ trụ, điều mà trong Thông Điệp mới được gọi là Cộng Đồng Vĩ Đại. Thêm nữa, ông ấy phải chịu đựng hàng ngàn giờ tiếp xúc trực tiếp với sự Hiện Diện của Thiên Thần, nhận lãnh và thu âm Thông Điệp Mới từ Chúa. Điều này tạo ra một sức ép to lớn lên ông ấy, cả về tinh thần lẫn thể xác. Đó là một quá trình mà chỉ một vài người trên thế giới hôm nay hiểu được.

Mặc dù Marshall Vian Summers đã được gửi đến thế giới, định mệnh để trở thành Sứ Giả, ông ấy sẽ không biết điều này trong nhiều năm. Nó sẽ chỉ được tiết lộ cho ông ấy sau này, vào những giai đoạn cuối của việc nhận lãnh Thông Điệp Mới. Bởi vì lúc nào cũng có nguy cơ Sứ Giả thất bại – bằng cách làm hư Thông Điệp, phủ nhận Thông Điệp hay không thể tiếp tục những hi sinh luôn cần có để nhận lãnh và trình bày Thông Điệp. Do đó, đó đã là cần thiết rằng Marshall đạt tới một mức độ của sự chững chạc và khôn ngoan cá nhân để nhận lãnh sứ mệnh và tiếng gọi vĩ đại mà đã là của ông ấy để đạt lấy.

BÂY GIỜ, VÀ HÀNH TRÌNH TRƯỚC MẮT

Mặc dù ông ấy đã mang gánh nặng và trách nhiệm của Tân Khải Huyền này trong nhiều năm, Marshall Vian Summers vẫn giữ lòng khiêm nhường và nhân tính của ông ấy xuyên suốt hành trình dài và khó lý giải của ông ấy để mang Thông Điệp Mới từ Chúa đến thế giới. Không Sứ Giả nào đã có thể làm được điều này một mình. Do đó, một chuỗi sự kiện bí ẩn đã dẫn nhiều người đến với ông. Người đầu tiên để tìm thấy và gia nhập với ông ấy là vợ ông ấy, người đã ủng hộ ông ấy từ năm 1983 và đã dành những sự hi sinh bản thân để bảo đảm rằng Thông Điệp Mới có thể được trao ban. Qua nhiều năm, một nhóm nhỏ những cá nhân, từng người một, đi theo một tiếng gọi mà cuối cùng đã dẫn họ đến giữ vai trò của họ để ủng hộ công việc vĩ đại này. Ông ấy cũng được ban ơn với một người con trai, người đã chọn để tham gia với ông ấy trong sứ mệnh của ông ấy.

Bây giờ, sau nhiều năm làm việc một cách lặng lẽ không có sự công nhận của thế giới, thời điểm đã đến để cho ông ấy và những người được gọi để giúp ông ấy để mang món quà của Thông Điệp Mới đến nhân loại vào thời điểm của đổi thay và không chắc chắn lớn lao này.

Đọc thêm: Người Sứ Giả Mới