Những Bí Mật của Thiên Đàng

Những Bí Mật của Thiên Đàng đến từ nơi sâu thẳm của Bí Ẩn. Chúng đã đến để đưa bạn đi sâu vào trong trải nghiệm của bí ẩn và mục đích bao quanh sự hiện diện của bạn trong thế giới.

Ở đây Hội Đồng Thiên Thần tìm cách để chia sẻ với bạn điều đã bị lãng quên trong thế giới—những chân lý mà đã từng dẫn dắt những nhà tiên tri, những nhà thơ, những sứ giả và những bí ẩn xuyên suốt các thời đại.

Ở đây ký ức và nhận thức cổ xưa nằm bên trong bạn có thể được gợi lên, tiếc lộ những món quà vĩ đại và mục đích cao cả của bạn trong cuộc sống. Những Bí Mật của Thiên Đàng chứa đựng quyền lực để mở khóa những món quà này, sâu thẳm trong trái tim của nhân loại. Với những món quà này, có một hi vọng mới cho thế giới.

Thiên Đàng mong muốn bạn nhận lãnh những bí mật của nó. Mỗi bí mật là một cửa sổ vào trong một thực tế vĩ đại hơn. Mỗi bí mật là một cơ hội để nhìn xuyên qua tấm gương và thấy bản thân chúng ta như chúng ta được nhìn thấy từ trên. Bây giờ chúng ta đang nhìn thông qua đôi mắt của Thiên Đàng để thấy bản thân chúng ta, những người khác và thế giới như chưa từng được thấy trước đó.

Những Bí Mật của Thiên Đàng là quyển sách đầu tiên của Tập 6 của Thông Điệp Mới từ Chúa.

Mục lục