Lòng Can Đảm

Courage to Face Yourself

Như được tiết lộ với Sứ Giả của Chúa,
Marshall Vian Summers
vào ngày 15 tháng 4 năm 1992
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Cần lòng can đảm vĩ đại để thay đổi, ngay cả dưới những hoàn cảnh bình thường. Con người phải nhìn nhận và chấp nhận sự thật, tin tưởng khuynh hướng sâu thẳm của mình và trong nhiều trường hợp phải từ bỏ lợi thế, mối quan hệ hoặc tình huống ưa thích. Con người phải đối mặt với điều chưa biết và xem xét những khả năng mới. Tất cả điều này đều đòi hỏi lòng can đảm. Tuy nhiên, khi sự thay đổi được yêu cầu ở quy mô lớn hơn – thật vậy khi bản thân nhân loại đang thay đổi và bạn đang ở trung tâm của điều này – thì cần phải có lòng can đảm lớn hơn nữa. Nó được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, nhận biết, chuẩn bị và lòng nhân từ. Bạn không thể tập hợp lòng can đảm này trong bản thân nếu bạn không có những trụ cột này để đứng trên đó.

Có lẽ bạn không nghĩ về bản thân như một người can đảm, nghĩ rằng lòng can đảm là thứ mà một số người được ban tặng chứ không phải những người khác. Nhưng sự thật là lòng can đảm là thứ mà ai cũng phải rèn giũa và phát triển trong kinh nghiệm của chính mình. Điều này xảy ra thông qua việc đưa ra các quyết định khó khăn. Điều này cũng xảy ra thông qua việc mắc phải những sai lầm quan trọng, học thông qua những sai lầm này và thực hiện các bước cần thiết để sửa chữa sai lầm.

Đây là những gì tạo ra lòng can đảm. Can đảm là kết quả ở đây, mặc dù nó có thể là nguyên nhân và động lực cho hành động sau. Nói cách khác, bạn phải tạo ra lòng can đảm. Nó không phải là thứ được ban tặng cho một số người và không cho những người khác khi con người bước vào đời. Nó là thứ phải được rèn giũa. Khó khăn, nghịch cảnh, hoàn cảnh thay đổi, mối quan hệ thay đổi và ưu tiên thay đổi đều tạo ra cơ hội vĩ đại để lòng can đảm chân thật được trau dồi và áp dụng.

Vì vậy, đừng nghĩ rằng lòng can đảm là sự ban tặng của thần thánh. Nếu bạn cảm thấy mình thiếu can đảm hoặc có lẽ không đủ can đảm, thì hãy nhớ rằng nó là thứ bạn phải tạo ra bên trong bản thân. Bạn có sức mạnh để làm điều này bởi vì Tri Thức ở bên bạn. Bạn có cơ hội để làm điều này bởi vì thời đại bạn đang sống trong. Bạn có yêu cầu để làm điều này bởi vì bạn đã đến đây để phục vụ một mục đích lớn lao, mà bạn đang khao khát khám phá và thực hiện. Tất cả các yếu tố nằm bên trong bạn; tất cả các yếu tố nằm trong thế giới. Điều kiện thì đúng. Tri Thức và lòng can đảm đi đôi với nhau, bởi vì nếu không có lòng can đảm, bạn sẽ không thực hiện việc giành lại Tri Thức và nếu không có Tri Thức, bạn sẽ không tin tưởng vào lòng can đảm mà bạn đã phát triển cho đến nay.

Nếu hạnh phúc của bạn, sự toại nguyện của bạn và quyết tâm nội tâm của bạn là quan trọng đối với bạn, thì lòng can đảm là điều bạn phải chấp nhận như một yêu cầu cần thiết. Nó không phải là thứ mà Tôi có thể trao cho bạn. Nó không phải là thứ bạn có thể mua. Nó không phải là thứ bạn có thể học được từ chỉ một cuốn sách. Nó là thứ bạn phải sử dụng và áp dụng. Nếu không, nó giống như một cơ bắp trong cơ thể bạn mà không bao giờ được sử dụng và do đó không bao giờ mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Mọi thứ bạn tận hưởng trong cuộc sống — lợi ích, tạo vật, đồ vật, cơ hội học tập và thể hiện bản thân, niềm vui và những thứ giải trí mà bạn tận hưởng — đều là sản phẩm của sự đóng góp của những người khác. Trong mọi trường hợp, nó đã đòi hỏi lòng can đảm và niềm tin vào bản thân và những khuynh hướng sâu thẳm của bản thân để mang lại những điều này. Bạn thật sự đang sống trên nền tảng được xây dựng bởi sự đóng góp của những người khác.

Đó là lý do tại sao đó là quan trọng để hiểu rằng đóng góp của bạn sẽ phục vụ những người chưa đến. Bạn không biết ai đã phát minh ra tất cả các đồ vật mà bạn sử dụng hàng ngày. Bạn không biết tên của những người đã bảo đảm cho bạn quyền tự do chính trị của bạn. Bạn không biết tên của những người đã tạo ra hệ thống giáo dục của bạn và khiến bạn có thể tận dụng nó. Nó không được mong đợi rằng bạn sẽ biết họ, vì họ quá đông và tên của họ trải dài suốt lịch sử. Tuy nhiên, quan trọng để bạn hiểu rằng đóng góp của bạn trong cuộc sống là điều sẽ có ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại, bởi vì phúc lợi tương lai của nhân loại phụ thuộc vào những gì bạn và thế hệ của bạn đóng góp ngày hôm nay. Đây là bản chất của tự nhiên — rằng tương lai được đảm bảo bởi sự đóng góp trong thời điểm hiện tại. Điều này xảy ra trong thế giới thực vật, trong thế giới động vật và cả trong sự tồn tại của con người. Đó là một quy luật tự nhiên.

Do đó, nếu bạn dễ mất niềm tin vào bản thân, hãy nghĩ về lòng can đảm những người khác cần có để tạo ra tất cả những điều này và mọi người hưởng lợi ra sao, trực tiếp hoặc gián tiếp. Họ cũng phải rèn luyện lòng can đảm. Họ cũng phải chấp nhận rủi ro. Họ cũng phải tin tưởng vào khuynh hướng sâu thẳm của mình. Họ cũng phải đối mặt với những sai lầm của chính mình và sẵn sàng mạo hiểm thực hiện nhiều sai lầm hơn. Họ cũng phải học từ sai lầm của mình và đưa ra những sửa chữa thích hợp. Ở bất kỳ mức độ nào mà bất cứ ai trong số họ làm điều này, họ đã có thể đóng góp thứ gì đó có giá trị lâu dài — cả những thứ thuộc bản chất hữu hình và những thứ thuộc bản chất vô hình. Họ đã phục vụ để tạo ra môi trường vật chất và tinh thần mà bạn đang sống trong.

Do đó, hãy vững tin. Không phải một mình bạn được kêu gọi để làm việc này, nhưng bạn cũng không được miễn trừ khỏi sự cần thiết của việc này. Bạn được trao cho cơ hội bình đẳng để thực hiện những gì được biết là đúng bên trong bạn. Hãy bắt đầu với những gì bạn biết ngày hôm nay để bạn có thể biết điều gì đó vào ngày mai. Bạn đã biết rồi những việc bạn phải làm mà bạn đang không làm. Bạn đã nhận ra rồi rằng có những thay đổi bạn phải thực hiện trong hành vi của mình và có lẽ cả trong suy nghĩ của bạn, và bạn hoặc không làm chúng hoặc bạn chưa làm chúng một cách đầy đủ. Đừng chờ cho sự chắc chắn lớn hơn đến. Đừng chờ cho nhận biết mới. Hãy làm những gì bạn biết phải làm ngày hôm nay. Điều đó cần sự can đảm; điều đó cần niềm tin vào bản thân; điều đó cần sự phụ thuộc vào Tri Thức, ngay cả khi bạn không biết Tri Thức là gì. Điều đó đòi hỏi sự tin chắc rằng điều đang thúc giục bạn từ sâu bên trong bạn sẽ mang lại điều tốt cho bạn và tốt cho người khác, nếu nó có thể được nhận biết và áp dụng một cách khôn ngoan. Bằng cách nào nó có thể được nhận biết và áp dụng một cách khôn ngoan? Bằng việc bạn chấp nhận rủi ro và bằng việc bạn học về con đường của Sự Khôn Ngoan, bởi vì Sự Khôn Ngoan, giống như lòng can đảm, không thể đơn giản được ban tặng cho bạn. Bạn không thể lấy nó từ một cuốn sách, mặc dù một cuốn sách có thể kích thích Sự Khôn Ngoan trong bạn hoặc chỉ cho bạn thấy Sự Khôn Ngoan có thể được áp dụng như thế nào. Bạn không thể đạt được nó từ Tôi, mặc dù bạn có thể nhìn nhận mọi điều Tôi nói, mà là khôn ngoan nếu bạn làm.

Sự Khôn Ngoan, giống như lòng can đảm, phải được trau dồi bằng cách tham gia trực tiếp vào cuộc sống, bằng cách đưa ra các quyết định quan trọng và ở bên chúng, bằng cách đối mặt với sai lầm, bằng cách đối mặt với nỗi đau, bằng cách chấp nhận sự giúp đỡ, và bằng cách sắp xếp lại cuộc sống của bạn mỗi khi điều này trở nên cần thiết. Trong mọi trường hợp, nó đòi hỏi việc ưu tiên sự thật hơn những mong muốn hoặc ưu tiên cá nhân của bạn. Và nó đòi hỏi bạn phải thay đổi mục tiêu của bạn trong cuộc sống, nếu chúng chứng tỏ là không lành mạnh cho bạn.

Tất cả những phẩm chất và đức tính tuyệt vời của người nam nữ của Tri Thức không phải là những thứ đơn giản được ban cho. Tuy nhiên, hạt giống cho sự thể hiện của chúng nằm bên trong mỗi người. Những người nuôi dưỡng hạt giống, trồng chúng và ở bên chúng sẽ là những người sẽ nhận được phần thưởng vĩ đại. Họ sẽ là những người sẽ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại và giúp những người trong tương lai có thể thực hiện việc giành lại Tri Thức và khám phá ra mục đích lớn lao trong cuộc sống. Giống như những người trong quá khứ, mà bạn không biết đến, đã trao cho bạn cơ hội này và lợi thế này, vậy nên bạn sẽ đảm bảo điều này cho những người trong tương lai, những người còn chưa được sinh ra.

Thế giới đang đòi hỏi tất cả những thay đổi mà Tôi đã nói đến cho đến giờ. Đừng nghĩ rằng điều này không liên quan trực tiếp đến bạn. Đừng nghĩ rằng bạn có thể bước sang bên và nói, “À, tôi nghĩ tôi sẽ chỉ chờ xem nó sẽ ra sao.” Đây là cơ hội của bạn để cho đi. Khi cho đi bạn sẽ tìm thấy lòng can đảm của mình. Cơ hội của nó nằm bên trong bạn, và thành công của nó được đảm bảo nếu bạn thực hiện nó đủ.

Rất quan trọng để phân biệt lòng can đảm với phần lớn hành vi hấp tấp và ép buộc mà mọi người thể hiện theo vô số cách. Đôi khi con người hấp tấp lao vào những thứ mà không hề suy tính trước. Đôi khi con người hấp tấp rời xa những thứ mà không hề suy tính trước. Có nhiều yếu tố đầy thuyết phục khiến con người làm những việc nguy hiểm và không cơ sở. Đôi khi họ nghĩ rằng họ đang can đảm. Con người thậm chí còn làm những việc rất nguy hiểm để xem xét cảm nhận của chính họ về lòng can đảm, chấp nhận rủi ro cá nhân to lớn để có sự phấn khích hoặc trải nghiệm nhất thời về sự ưu việt hoặc tự chủ. Đây không phải là sự can đảm. Mạo hiểm mạng sống của mình để chứng minh điều gì đó cho bản thân không phải là lòng can đảm. Bạn có thể gọi đó là sự liều lĩnh, ngu ngốc, tham vọng, ép buộc, hoặc nhiều thứ khác. Nhưng đó không phải là sự can đảm. Đó không phải là sự can đảm mà Tôi nói đến.

Sự can đảm mà Tôi nói đến là sự sẵn sàng và khả năng được trau dồi để nhận ra điều gì đó phải được thực hiện và đóng vai trò của bạn trong việc thực hiện nó, nếu nó đặc biệt kêu gọi bạn. Đó là sự can đảm để mở mình với đau khổ của thế giới. Đó là sự can đảm để bạn có mặt với nó để nó có thể kéo ra khỏi bạn thứ mà bạn phải cho đi. Vì vậy, đừng chỉ ngồi thiền hoặc cố gắng tìm ra nó hoặc vắt nó ra khỏi bạn thông qua dạng quá trình tâm lý nào đó. Nhu cầu của thế giới sẽ kêu gọi bạn để trao món quà của bạn. Bạn không cần phải nói dối về tình trạng của thế giới. Bạn không cần phải vẽ một bức tranh đẹp đẽ về nó. Bạn không cần phải phủ nhận hoặc xem thường những gì thật sự tồn tại. Bạn không cần phải làm sai lệch sự hiểu biết của mình về bản thân hoặc người khác để món quà này được kích thích và trao vào thế giới.

Hãy mở mình với đau khổ của thế giới. Bạn không cần phải tìm kiếm nó hoặc đắm mình trong nó. Chỉ đơn giản cởi mở với nó khi bạn nhận thức nó. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc và có mọi thứ ngọt ngào và đáng yêu xung quanh mình, thì bạn sẽ tìm thấy lối thoát tạm thời khỏi những khó khăn của việc sống trong thế giới và nhiều bi kịch của nó, nhưng bạn sẽ không tìm thấy lối thoát khỏi những xung đột nội tâm của mình. Và nhận thức rằng bạn chưa giải quyết được nhu cầu nội tâm của mình cho ý nghĩa, mục đích và hướng đi sẽ không được đáp lại. Sự trốn thoát của bạn khỏi thế giới sẽ chỉ là tạm thời, bởi vì bạn là một phần của đau khổ của thế giới và đau khổ của bạn cộng thêm vào nó và đóng góp vào nó. Bạn không thể thoát khỏi điều này. Mặc dù những người khác cố gắng tìm lối thoát khỏi sự bất hòa và xung đột nội tâm của riêng họ thông qua vô số hoạt động và sự tham gia quá nhiều để liệt kê ngay cả ở đây, đừng đưa ra quyết định để làm việc này. Hãy đối mặt với cuộc sống và cuộc sống sẽ đối mặt với bạn. Hãy trao cho cuộc sống và cuộc sống sẽ trao cho bạn, bởi vì bạn đang ở trong mối quan hệ với cuộc sống.

Hãy đối mặt với cuộc sống. Hãy đối mặt với chính mình. Điều này cần sự can đảm. Đây là sự can đảm thật sự. Việc tìm kiếm cảm giác mạnh và mạo hiểm sức khỏe hoặc hạnh phúc của bạn cho những trải nghiệm hoang dã, kỳ lạ để chứng minh cho người khác thấy bạn mạnh mẽ như thế nào thì không đủ tiêu chuẩn để là sự can đảm thật sự. Những điều này không đòi hỏi nhiều như việc bạn nói lên sự thật về cuộc sống của mình, sống theo sự thật, đi theo sự thật, thể hiện sự thật, và học cách làm tất cả những điều này bằng cách thử nghiệm và bằng cách đạt được Sự Khôn Ngoan và hỗ trợ từ người khác. Thật can đảm để nói không với phần thưởng tài chính khi chúng không phù hợp hoặc đòi hỏi điều gì đó không đúng đối với bạn? Thật can đảm để quay lưng lại với tình yêu hay một người đầy yêu thương khi sự tham gia đó không đúng đối với bạn? Những người tìm kiếm lợi ích và lợi dụng người khác và tình cảm của họ và những người chỉ tìm cách lấp đầy rương tài sản và lòng tự tôn cá nhân của họ sẽ chỉ tìm thấy nỗi khốn khổ như phần thưởng của họ, bởi vì những gì họ cố gắng bảo đảm có thể dễ dàng bị mất đi. Họ đã không đáp ứng nhu cầu nội tâm của họ; họ đã không đáp lại những câu hỏi lớn lao của họ. Vì vậy, cảm giác căng thẳng và thiếu hạnh phúc của họ sẽ kéo dài và ngày càng sâu hơn và tối hơn theo thời gian.

Đừng để đây là số phận của bạn, mặc dù nhiều người chọn nó và thể hiện vinh quang của nó và lợi ích của nó. Đừng để đây là quyết định của bạn. Cần rất ít can đảm để đi theo những con đường của thế giới. Cần sự can đảm vĩ đại để đi theo những con đường của Tri Thức. Cần rất ít can đảm để chấp nhận những thú vui và phủ nhận nỗi đau của cuộc sống xung quanh bạn. Cần rất ít can đảm để cố gắng sống một cuộc sống đẹp đẽ trong khi phần còn lại của thế giới tiến bước không với bạn. Cần sự can đảm vĩ đại để đối mặt với thế giới, đối mặt với chính mình và đối mặt với khả năng sống một cuộc sống lớn lao ở đây – một cuộc sống của phụng vụ, một cuộc sống của ý nghĩa và một cuộc sống của sự tương tác có ý nghĩa với người khác. Cần sự can đảm để đối mặt với việc điều này có thể có ý nghĩa gì, không biết nó sẽ diễn ra như thế nào hoặc nó sẽ trông ra sao khi nó tìm thấy biểu hiện thật sự của nó.

Cần lòng can đảm vĩ đại để thực hiện Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, vì ở đây bạn đang chuẩn bị cho điều gì đó mà bạn hầu như không hiểu. Ở đây những tham vọng cá nhân của bạn sẽ làm bạn thất vọng hoặc sẽ có vẻ như chúng không thể được hoàn thành bằng cách thực hiện việc chuẩn bị trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng bạn tiến bước vì Tri Thức thúc giục bạn. Điều này đòi hỏi lòng can đảm. Đây là việc lựa chọn sự thật thay vì niềm vui.

Người nam nữ của Tri Thức mà sẽ không từ bỏ sứ mệnh của họ cho tình yêu hay tiền bạc thì thật an toàn và quyền lực. Họ có cuồng tín không? Có lẽ. Nhưng họ cam kết vì họ đã nhận ra rằng sự thật là cội nguồn của ý nghĩa cho họ. Khả năng của họ để tham gia vào mối quan hệ vượt xa khả năng của những người khác. Những gì họ sẽ trải nghiệm và những gì họ sẽ cho đi sẽ vượt xa mục tiêu và tham vọng của những người xung quanh họ. Họ sẽ khiến cuộc sống là khả thi cho nhân loại trong tương lai. Họ sẽ củng cố nhân loại.

Điều này bây giờ được cần khi thế giới đang chuẩn bị trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhân loại phải trở nên mạnh mẽ hơn, thống nhất hơn, có khả năng hợp tác hơn, với sự chăm sóc bản thân lớn hơn, sự hỗ trợ và giúp đỡ lớn hơn và sự hội nhập văn hóa lớn hơn. Tất cả những điều này, mà nhiều điều trong số đó bạn xem trọng như những đức tính vĩ đại, phải được thiết lập dựa trên một nhân loại mạnh mẽ hơn — mạnh mẽ hơn về thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh.

Ai sẽ mang lại những tiến bộ vĩ đại này? Điều đó phụ thuộc vào bạn. Đừng nhìn sau lưng bạn. Đó là bạn. Mặc dù vai trò của bạn có thể nhỏ và không đòi hỏi nhiều sự công nhận, nhưng những gì bạn có thể mang lại khi đóng vai trò nhỏ là rất lớn. Chỉ rất ít người sẽ đạt được danh tiếng và sự công nhận, và đây là một lời nguyền cũng như một lợi thế. Đối với nhiều người, đó sẽ là sự sụp đổ của họ, vì vậy đừng tìm kiếm điều này cho bản thân. Sự thật là một phần thưởng lớn hơn và một phương tiện lớn hơn cho phụng vụ và thành tựu hơn là thành công và sự viên mãn. Khi đôi mắt của thế giới đổ dồn vào bạn, thì bạn phải che giấu nhiều điều. Sự thật sẽ sống như một tù nhân bên trong bạn, ngay cả khi bạn cam kết cho biểu hiện của nó. Tốt hơn để là vô hình và trao những món quà của bạn mà không có sự công nhận của thế giới. Điều này cũng đòi hỏi lòng can đảm lớn hơn, vì ở đây bạn phải từ bỏ sự thoả mãn bản thân cho điều công nhận sự thật sâu thẳm bên trong bạn, điều viên mãn và quan trọng hơn nhiều.

Trên thực tế, bạn có thể nói rằng việc giành lại Tri Thức là việc chấp nhận những gì thật sự quan trọng và những gì thật sự không quan trọng, cam kết bản thân cho việc giải quyết những vấn đề lớn và chỉ dành một ít thời gian của bạn cho những vấn đề nhỏ. Đó là việc đối mặt với thế giới thay vì tìm kiếm lối thoát. Đây là những gì tạo ra lòng can đảm. Đừng nản lòng rằng ít người chọn con đường này. Mặc dù lòng can đảm là khả thi cho mỗi người, cần những hoàn cảnh phi thường để đem nó ra. Cần những thử thách vĩ đại và thay đổi vĩ đại để cung cấp cơ hội để lòng can đảm, để Tri Thức và để tình yêu đích thực trỗi lên một cách chân thật. Do đó, bạn thấy đấy, thật ngu ngốc để cưỡng lại hoặc tránh né hoặc lên án những nhu cầu hoặc tình trạng của thế giới trong khi chúng thật sự là những thứ có thể cứu rỗi bạn, cho bạn thấy sức mạnh của bạn và trao cho bạn nền tảng của sự chắc chắn mà bạn tìm kiếm một cách tuyệt vọng trong những thứ khác không hứa hẹn.

Sự vĩ đại của cuộc sống không bao giờ nên làm bạn choáng ngợp, trừ khi bạn đang tiếp cận nó với tham vọng cá nhân hoặc những kỳ vọng lớn lao cho bản thân. Thay vào đó, hãy để sự vĩ đại của cuộc sống trao cho bạn cơ hội để tìm thấy sự vĩ đại của bạn và biểu hiện của bạn của sự vĩ đại, trong khi nhớ rằng sự vĩ đại thật sự trong phần lớn các trường hợp thì không được thế giới công nhận. Tuy nhiên, bạn sẽ tìm thấy sự hỗ trợ và các mối quan hệ hỗ trợ khi bạn tìm thấy mục đích của mình. Trên thực tế, mục đích của bạn sẽ kết nối bạn và ràng buộc bạn với những người có định mệnh để giúp bạn và với những người bạn có định mệnh để giúp. Ở đây bạn phải từ bỏ tất cả những hình ảnh về sự vĩ đại tâm linh — nữ tu sĩ, thầy tu, vua, nữ hoàng, thiên thần, thần linh, bậc thầy và sự thông thạo. Hãy bỏ tất cả điều này lại phía sau. Nó sẽ chỉ làm bạn bối rối và khiến con đường của bạn trở nên khó khăn hơn nhiều.

Hành động đơn giản nhất có thể thể hiện Sự Khôn Ngoan của vũ trụ. Khi Tri Thức đang hoạt động thông qua bạn, bạn cũng sẽ ngạc nhiên về nó như bất kỳ ai khác và có lẽ còn hơn nữa bởi vì nó đang diễn ra thông qua tâm trí và cơ thể bạn. Để điều này xảy ra, tham vọng phải được gạt sang bên. Các mục tiêu và mong muốn cho một cuộc sống hạnh phúc, không bị gò bó và không phức tạp sẽ phải được từ bỏ hoàn toàn hoặc được thay đổi rất nhiều. Điều đó không có nghĩa là bạn đang chọn khó khăn và áp lực. Bạn đơn giản đang nói, “Tôi phải làm điều này và tôi sẽ chấp nhận điều gì đến.” Hãy nói điều này. Hãy biết điều này. Hãy có ý này. Và bạn sẽ có cơ hội để biết được lòng can đảm là gì và lòng can đảm có thể làm gì. Sau đó bạn sẽ thấy rằng bạn có một lợi thế trong cuộc sống mà ít người khác đã có được. Mặc dù phần thưởng của đóng góp của bạn và sự công nhận của đóng góp của bạn có thể còn xa trong tương lai, nhưng bạn đã đảm bảo sự thể hiện của chúng ở mức độ lớn bằng cách thực hiện bước quan trọng này trong bản thân bạn. Tuyên bố này sẽ đầy thử thách và sẽ được thử thách, không phải bởi vì cuộc sống thử thách bạn như khi bạn đi học và bạn được kiểm tra. Chúa không thử thách ai. Bài thử thách là việc đáp ứng yêu cầu của cuộc sống bạn. Có thể có bài thử thách nào lớn hơn không?

Bạn có muốn tìm thấy những gì bạn biết không? Bạn có muốn biết Tri Thức là gì không? Bạn có muốn trải nghiệm lòng can đảm không? Bạn có muốn hiểu được sự tự tin thật sự có nghĩa gì không? Đừng cầu xin Chúa cho bài thử thách. Đừng nghĩ rằng Chúa đang trao cho bạn bài thử thách. Đừng nghĩ rằng Chúa đang làm gì đó với bạn vì Chúa không tin bạn. Hãy đáp ứng các yêu cầu của cuộc sống bạn, các yêu cầu trần tục và các yêu cầu lớn hơn. Hãy mở rộng tâm trí của bạn để xem xét thế giới đang thật sự đi đâu và những gì đang thật sự xảy ra. Hãy kiên nhẫn và cởi mở. Nếu tâm trí của bạn đang phóng một trăm dặm một giờ, cố gắng tìm câu trả lời, cố gắng giải quyết câu hỏi hoặc cố gắng đảm bảo vị thế trong tương lai cho bản thân khi bạn xem xét lại cuộc sống của mình, thì bạn sẽ không thể tiến bước. Cách tiếp cận là sự tâm lặng, cởi mở và nhận biết — tất cả những phẩm chất phải được trau dồi và phát triển thông qua thực hành và ứng dụng.

Tất cả những điều này nghe có quá tuyệt vời đối với bạn không? Nếu vậy, thì bạn đã đánh giá thấp bản thân. Đừng đánh giá thấp những gì Tri Thức có thể làm cho bạn, nhưng hãy để Tri Thức làm điều đó. Hãy ở bên Tri Thức. Nếu Tri Thức im lặng, thì bạn có thể im lặng. Nếu Tri Thức không chuyển động, thì bạn không cần phải di chuyển. Hãy duy trì những đòi hỏi bên ngoài của cuộc sống bạn, nhưng hãy giữ chặt lòng trung thành của bạn với sự thật bên trong bạn, điều được đại diện bởi Tri Thức. Điều này đòi hỏi lòng can đảm để hành động khi hành động là cần thiết và không hành động khi hành động là không cần thiết. Cả hai đều đòi hỏi lòng can đảm vĩ đại.

Lòng can đảm vĩ đại được rèn giũa và phát triển thông qua kiểu áp dụng này. Việc thực hành tính kiên nhẫn và thực hành ý chí để hành động khi cần thiết đòi hỏi lòng can đảm và phát triển lòng can đảm. Cho đến khi bạn làm điều này một cách đáng kể, lòng can đảm chỉ là tiềm năng bên trong bạn; bạn chưa có nó. Tri Thức chỉ là tiềm năng; bạn chưa có nó. Tình yêu chỉ là tiềm năng; bạn chưa có nó. Bạn có thể khẳng định chúng cho bản thân. Bạn có thể tuyên bố sự hiện diện của chúng trong cuộc sống của bạn. Bạn thậm chí có thể tuyên bố rằng bạn đã đạt được những điều tuyệt vời với chúng, nhưng lòng can đảm thật sự, Tri Thức thật sự và tình yêu thật sự phát ra từ bạn khi chúng đang được thể hiện trong từng khoảnh khắc. Chúng là minh chứng của cuộc đời bạn. Bạn không cần phải làm những điều tuyệt vời. Chỉ cần đáp ứng các yêu cầu của cuộc sống của bạn. Hãy đáp ứng các yêu cầu của sự thay đổi. Hãy để thế giới dạy bạn những gì bạn phải cho đi.

Cần lòng can đảm để thậm chí nghe những lời này mà không phán xét chúng, thay đổi chúng hoặc phủ nhận chúng. Cần lòng can đảm để tiếp nhận chúng mà không cố gắng thay đổi chúng theo cách nào đó để khiến chúng dễ nuốt hơn, dễ chấp nhận hơn, dễ dàng hơn hoặc dễ chịu hơn. Lòng can đảm. Tôi không thể nói với bạn điều gì đó mà bạn chưa biết rồi. Do đó, phản ứng của bạn được quyết định bởi sự kết hợp của bạn với, sự hiểu biết và trải nghiệm về những gì bạn biết. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang ở. Có lẽ bạn biết điều gì đó rất nhỏ ngày hôm nay mà bạn phải làm hoặc cần phải làm ngày hôm qua mà bạn vẫn chưa làm. Hãy làm điều đó. Khi học chơi một nhạc cụ, bạn bắt đầu với những bài tập rất đơn giản. Bạn không bắt đầu bằng việc thử một bài nhạc khó hoặc một thử thách lớn đòi hỏi nhiều kỹ năng. Bạn bắt đầu với các bài tập đơn giản và bạn tập đi tập lại chúng. Điều đó là đúng trong việc trau dồi lòng can đảm, Tri Thức và tình yêu. Bài tập chính là việc đáp ứng các đòi hỏi của cuộc sống bạn, học cách tâm lặng, học cách đáp lại Tri Thức bên trong bạn và chấp nhận rằng bạn không hiểu Tri Thức mặc dù bạn biết rằng nó đang ở đó. Bạn bắt đầu ngày hôm nay với những gì bạn biết.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn phải chuẩn bị dựa theo một quá trình chuẩn bị mà bạn đã không sáng tạo cho bản thân. Nó sẽ đóng một phần quan trọng trong quá trình phát triển tổng thể của bạn và cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đừng nghĩ rằng bạn cần phải sắp xếp sự giáo dục của riêng mình. Việc đáp ứng các yêu cầu của cuộc sống của bạn, học về thực tế của Tri Thức và học cách đi theo sự chuẩn bị cần thiết sẽ trao cho bạn mọi học vấn mà bạn cần. Phần của bạn sẽ to lớn, nhưng bạn không điều khiển mọi thứ. Việc học về phần của bạn là gì và phần của Tri Thức là gì, là một phần của giáo dục tổng thể mà Tôi đang nói về.

Đôi khi con đường sẽ có vẻ dễ dàng và thú vị; những lần khác nó sẽ có vẻ khó khăn và không thể hiểu được. Đây chỉ là những phản ứng khác nhau đối với một quá trình phát triển và đóng góp đang diễn ra. Lòng can đảm đã đưa bạn xa đến đây. Nó chắc chắn có thể đáp ứng các đòi hỏi của thế giới. Mặc dù bạn có những giới hạn như một con người, và bạn chắc chắn có, nhưng bạn không biết những giới hạn thật sự này là gì. Do đó, hãy can đảm. Khi nghi ngờ, hãy tâm lặng và lắng nghe, trừ khi bắt buộc phải hành động. Hãy thực hành sự kiên nhẫn, vì bạn sẽ thấy rằng Tri Thức im lặng 90 phần trăm thời gian, mà có nghĩa là nó có vẻ như không đang làm gì cả. Vì vậy, bạn phải trở nên im lặng 90 phần trăm thời gian, ngay cả khi bạn thực hiện các hoạt động trần tục của mình. Điều này đòi hỏi sự can đảm — nhiều can đảm như cần để làm một việc rất khó, để đi theo một quyết định rất quan trọng mà bạn đã đưa ra và để đối mặt với kết quả của quyết định này với sự tự tin và quyết tâm.

Bạn có muốn biết việc thế giới đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại có nghĩa là gì không? Vậy thì hãy rất kiên nhẫn và đừng đưa ra kết luận sớm. Hãy là một học sinh của Tri Thức, vì bạn chắc chắn không phải là bậc thầy của nó. Khi đó lòng can đảm sẽ phát triển trong bạn như hạt giống phát triển trong lòng đất và như sự sống phát triển trên thế giới — một cách chậm chạp, sâu thẳm và với nền tảng vững chắc. Rồi thì trải nghiệm của bạn về lòng can đảm sẽ lớn lên và thay đổi, và định nghĩa của bạn cũng sẽ thay đổi. Nhưng khi bạn đáp ứng từng đòi hỏi mới trong cuộc sống bạn và nhận biết và đi theo từng sự chắc chắn mới, bạn sẽ không chỉ có thể nhận được lòng can đảm, nhưng bạn sẽ có thể ban tặng nó cho thế giới.