Sử Dụng Quyền Lực cho Mục Đích Tốt

Using Power for Good

Như được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 12 tháng 8 năm 1988
tại Los Angeles, California, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Bây giờ Chúng Tôi sẽ nói về việc sử dụng quyền lực cho mục đích tốt. Chúng Tôi nói “sử dụng” quyền lực, điều rất khác với “có” quyền lực, và Chúng Tôi nói rằng quyền lực có thể được sử dụng cho mục đích tốt. Vì vậy, để mọi người hiểu được Chúng Tôi ý nói gì về quyền lực, hãy để Tôi trao cho bạn một định nghĩa phù hợp với bài thảo luận của Tôi: Quyền lực là khả năng để chuyển năng lượng từ khu vực này sang khu vực khác.

Đây là một định nghĩa rất cụ thể, mà bản thân nó đòi hỏi nhiều sự xem xét. Nó có liên quan đến nhu cầu cá nhân của bạn bởi vì trọng tâm chính của bạn là để kết hợp cuộc sống của bạn. Việc được kết hợp có nghĩa là tất cả các nguồn lực của bạn được sử dụng hiệu quả và có ở đó và bạn được đưa ra khỏi xung đột và vào trong sự hài hòa bên trong chính mình. Rồi thì bạn sẽ ở trong vị trí để nhận ra năng lượng này và chuyển nó một cách có ý thức. Nhiều người muốn quyền lực và khả năng để có ảnh hưởng mà không với sự kết hợp này. Chúng Tôi, với tư cách là các Giáo Viên, không bao giờ có thể cung cấp điều này, vì nó không chỉ gây nguy hiểm cho cá nhân mà còn gây hại cho thế giới.

Vì vậy, hãy để Tôi đưa ra định nghĩa một lần nữa: Quyền lực là khả năng chuyển năng lượng từ khu vực này sang khu vực khác. Nói cách khác, nó là khả năng lấy ra thứ gì đó mà bạn đã nhận thấy trong chính mình và biến nó thành hiện thực trong cuộc sống. Nó là khả năng chuyển thứ gì đó từ cuộc sống tâm linh của bạn vào cuộc sống của bạn trong thế giới. Để làm được điều này, bạn phải trở thành cầu nối; bạn phải tiếp cận cả hai cõi này mà không cố gắng tinh thông bất cứ cõi nào. Nếu bạn cố gắng tinh thông thế giới vật chất, thì bạn sẽ không thể có mối liên hệ thật sự với đời sống tâm linh của mình. Nếu bạn cố gắng tinh thông đời sống tâm linh của mình, thì bạn sẽ không thể tiếp cận được cuộc sống vật chất hay trí tuệ của mình bởi vì trong thế giới này, bạn phải sống với tâm trí của mình và thể xác của mình và với tâm trí và thể xác của người khác.

Việc tiếp cận những cõi này là thiết yếu cho hạnh phúc của bạn ở đây và cho thành tựu thành công, thứ sẽ mang lại sự hài lòng cho bạn.

Do đó, định nghĩa của Tôi về quyền lực là có phần bí ẩn vì nó đòi hỏi sự xem xét bản thân sâu sắc. Nếu bạn không thể thực hiện việc xem xét này, thì bạn sẽ nghĩ nó là kỳ quặc và sẽ không bước đi thêm nữa. Tuy nhiên, Chúng Tôi mong muốn kích thích suy nghĩ của bạn và trao cho bạn một quan điểm khác về nhu cầu và cơ hội cá nhân của bạn.

Như Tôi đã nói, nhu cầu chính của bạn vào thời điểm này là để kết hợp. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng thoả mãn mọi khía cạnh của bản thân, thì xung đột nội tâm của bạn sẽ tiếp tục và trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn cố gắng khiến tất cả các phần của bản thân cảm thấy thoải mái và được bao gồm, thì bạn sẽ trải nghiệm sự xung đột sâu sắc. Tuy nhiên, có một nguồn lực lớn lao bên trong bạn mà có thể kết hợp bạn một cách tự nhiên. Lý do bạn không thể kết hợp chính mình là vì bạn không nhận thức đầy đủ về tất cả các khía cạnh của mình, và bạn không thấy được mối liên hệ phù hợp của chúng với nhau. Bạn quá dính líu đến những khía cạnh nào đó của mình và không dính líu đến những khía cạnh khác, và tại bất kỳ thời điểm nào, bạn đang đại diện cho khía cạnh nào đó của mình mà không quan tâm đến những khía cạnh khác. Nếu bạn có thể vượt qua tất cả các khía cạnh này, thì bạn có thể kết hợp bản thân, nhưng Chúng Tôi không thể mong đợi điều đó từ bất kỳ ai ở đây.

Bạn cần sự hỗ trợ thật sự để giúp bạn làm điều này. Bạn cần các Giáo Viên vì họ có thể kích hoạt phần đó của bạn mà kết hợp bạn một cách tự nhiên. Quá trình này là thứ mà bạn tham gia rất trực tiếp, nhưng bạn sẽ không nắm quyền kiểm soát nó. Chúng Tôi phải giải thích điều này rất rõ ràng. Đôi khi mọi người nghĩ: “À, nếu tôi muốn trở nên quyền lực và tháo vát trong bản thân, thì tôi phải học cách hoàn toàn dựa vào khả năng của mình để làm được điều đó.” Hoặc mọi người đôi khi nghĩ, “Tôi phải nương tựa hoàn toàn vào các quyền lực tâm linh hoặc các Giáo Viên.” Nhưng trên thực tế, bạn phải học cách dựa vào cả hai. Một Giáo Viên đích thực sẽ kêu gọi bạn sử dụng các nguồn lực bên trong của bạn một cách rất cụ thể và sẽ tạo ra bối cảnh khi đó là cần thiết để làm như vậy.

Do đó, bạn cần sự hướng dẫn, nhưng bạn cũng cần trở nên quyền lực bên trong bản thân. Bạn phải học cách làm điều này thông qua việc tham gia. Bạn không thể làm điều này về trí tuệ. Khi bạn càng nhận thức hơn về bản thân, thì bạn sẽ càng nhận ra rằng một số khía cạnh của bạn luôn ở trong trạng thái bối rối hoặc thậm chí đau khổ. Ở đây bạn có thể cố gắng luôn cảm thấy thoải mái bằng cách chăm lo cho khía cạnh đó hoặc cho phép nó thể hiện bản thân nó. Đó là một bước đi hướng tới sự lành mạnh, nhưng bạn vẫn chưa được kết hợp. Bạn vẫn bị tách rời. Khi bạn bị tách rời, bạn sẽ dao động giữa sự không hạnh phúc hoặc tuyệt vọng và cảm giác tạm thời về quyền lực và phương hướng. Bạn vẫn chưa ổn định.

Bởi vì Chúng Tôi đang nói về một trải nghiệm lớn hơn về sự hài lòng, hài hòa và khả năng mà hầu hết mọi người sẽ cố gắng đạt được, nên việc đạt được trạng thái như vậy có lẽ nằm ngoài phạm vi mục tiêu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, để sử dụng quyền lực cho mục đích tốt thì bạn phải đạt được trạng thái này. Phải có điều gì đó lớn lao đang chuyển động trong bạn mà bạn có thể chấp nhận, thông dịch và đóng góp ở nơi nó được định để được cho đi. Bây giờ bạn giống như một kênh dẫn cho quyền lực, không cố gắng điều khiển hay thống trị quá trình mà là một người tham gia tích cực. Để làm được điều này, bạn phải là một người có khả năng, cởi mở tâm trí và sự tập trung khổng lồ —một người có khả năng trực tiếp trải nghiệm cuộc sống.

Bản thân quyền lực có thể được đo bằng khả năng tập trung của cá nhân—sự chú ý và tập trung. Nếu bạn có thể chấp nhận ý tưởng này, thì nó trở nên rõ ràng rằng có những tâm trí quyền lực hơn tâm trí của bạn. Điều này là đúng ngay cả trong đời sống vật chất. Đây không phải là ý tưởng được ưa thích vì mọi người đều muốn luôn bình đẳng—với cùng khả năng, cùng tiềm năng, cùng nguồn lực, cùng mức độ phát triển, vân vân. Nhưng trong thực tế đây không phải là vậy. Có những tâm trí quyền lực hơn của bạn. Và bởi vì quyền lực không là Sự Khôn Ngoan, nên có nhiều tâm trí quyền lực hơn mà đang hoạt động chống lại Tri Thức, và có nhiều tâm trí quyền lực hơn đang hoạt động cho Tri Thức. Rất quan trọng để hiểu được điều này. Điều này đòi hỏi sự nhận biết và Sự Khôn Ngoan bên trong bạn. Sự Khôn Ngoan đến từ Tri Thức, nhưng quyền lực là một nguồn lực trong cuộc sống mà được dành cho bất kỳ ai. Do đó, bạn có thể sử dụng quyền lực cho các mục đích phá hoại. Nếu bạn tận tâm, quyết tâm và tập trung, bạn có thể chuyển năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Đó là lý do tại sao bài thảo luận của Chúng Tôi là về việc sử dụng quyền lực cho mục đích tốt.

Làm sao để bạn biết quyền lực là tốt hay không? Bởi vì bạn có khả năng thấy được sự khác biệt trong bản thân. Đó là Tri Thức. Tri Thức đến từ bên ngoài thế giới này. Bạn có một quyền lực bẩm sinh để nhận biết bên trong bạn mà Chúng Tôi muốn trau dồi ở đây. Tuy nhiên cũng có những quyền lực thô sơ mà có thể được sử dụng và được sử dụng. Có quyền lực vật lý. Có quyền lực tinh thần. Có quyền lực tâm linh. Đó là lý do tại sao khi bạn chỉ tập trung vào việc sử dụng quyền lực, đó là một tình huống rất nguy hiểm. Các viện tâm thần của bạn đầy những người đã cố gắng sử dụng quyền lực mà không với sự phát triển cần thiết và đã thấy mình dính líu vào thứ gì đó mà họ không thể hiểu hay kiểm soát. Tình yêu và ân sủng mà bạn mang theo mình được sinh ra từ Tri Thức của bạn. Tri Thức sẽ tự nhiên sử dụng quyền lực có ở đây trong cuộc sống cho mục đích tốt.

Có những tâm trí quyền lực hơn tâm trí của bạn. Một tâm trí quyền lực hơn tâm trí của bạn có thể ảnh hưởng lên bạn, thậm chí thống trị bạn. Đó là một trong những lý do khiến bạn rất sợ mối quan hệ và sợ đánh mất lợi thế của mình vào tay người khác. Và nếu bạn đã tiến bộ đến một mức nhất định, thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn có xu hướng nhất định để đi theo một tâm trí quyền lực hơn. Điều này không xấu. Nó là tự nhiên. Bạn nên đi theo một tâm trí quyền lực hơn tâm trí của mình, nhưng bạn phải học cách tránh những tâm trí có hại cho bạn. Đây là Sự Khôn Ngoan, không phải đạo đức. Nó đơn giản là việc học cách chèo lái môi trường của bạn và các mối quan hệ của bạn một cách thành công.

Một trong những lý do mà những Nhà Thông Thái luôn ẩn mình trong cuộc sống là vì họ không muốn ảnh hưởng lên người khác. Chỉ sự hiện diện của họ đã là một ảnh hưởng khổng lồ. Vì vậy, Tôi muốn nhấn mạnh điểm này, mặc dù nó có thể là không thoải mái, rằng bạn có thể bị thống trị. Bạn có thể thống trị người khác. Bạn không thể không ảnh hưởng lên người khác. Ngay cả khi bạn ẩn mình và không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tâm trí của bạn vẫn ảnh hưởng lên người khác. Sự tập trung của bạn càng cao, thì người khác càng cảm thấy sự ảnh hưởng lớn hơn. Vì vậy, bạn có trách nhiệm trong cuộc sống để trau dồi bản thân, chấp nhận sự trợ giúp và tận dụng cơ hội này để học cách sử dụng quyền lực vì bạn đang có ảnh hưởng rồi. Khi bạn không bận rộn với tâm trí của chính mình và hoàn cảnh của chính mình, thì bạn sẽ bắt đầu thấy được ảnh hưởng mà mọi người có lên nhau.

Ở đây nó trở nên rất thuận lợi để có các Giáo Viên Nội Tâm. Mặc dù bạn có thể rất hiếm khi trải nghiệm họ, nhưng đầy an ủi khi biết rằng có ai đó đang dõi theo bạn và có thể can thiệp thay cho bạn nếu việc đó trở nên thật sự cần thiết. Lý do các Giáo Viên của bạn không dành nhiều thời gian với bạn nói chung là vì ảnh hưởng của họ là quá lớn. Nếu bạn đọc về những giáo viên tâm linh sống trong cuộc sống vật chất, bạn sẽ nhận ra rằng, ngoại trừ những trường hợp cực kỳ hiếm, họ hiếm khi chú ý hoàn toàn đến bất kỳ cá nhân nào và khi đó thì chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tại sao lại vậy? Bởi vì sức ảnh hưởng của họ là quá lớn. Họ phải chịu trách nhiệm về ảnh hưởng này và sử dụng nó một cách khôn ngoan cho mục đích tốt. Đây là một chân lý phổ quát. Sự cám dỗ về quyền lực—về sự thống trị người khác, về lợi ích cá nhân—trở nên rất trầm trọng ở đây. Nếu các cá nhân chưa được chuẩn bị thích hợp, thì mối bận tâm của họ về sự sống còn của chính họ, mà là một thế lực rất quyền lực, có thể ảnh hưởng họ một cách nguy hiểm.

Sự Khôn Ngoan phải đi kèm với quyền lực, nếu không tốt hơn là bạn đừng có quyền lực – tốt hơn cho bạn và tốt hơn cho người khác. Nếu bạn bối rối về phương hướng, ý nghĩa và mục đích của mình trong cuộc sống, thì bạn không có tập trung, và do đó, ảnh hưởng của bạn sẽ là tối thiểu. Một tâm trí tập trung và tuyệt đối quyết tâm thì có quyền lực khổng lồ bởi vì hầu hết mọi người vẫn còn trong trạng thái bối rối.

Không có sự độc lập nào trong cuộc sống. Mọi người đều ảnh hưởng nhau. Nhưng bên trong bạn có một sự độc lập mà bảo tồn bạn cho điều tốt và bảo vệ bạn khỏi điều xấu, và đó là Tri Thức của bạn. Đây là một sự nhẹ nhõm, vì với Tri Thức bạn có khả năng cảm nhận được những gì đang diễn ra. Với Tri Thức, trong một mối quan hệ cá nhân hết sức mật thiết, các bạn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau cho điều tốt. Và mục đích của bạn với nhau sẽ lớn hơn nhiều so với những gì cá nhân bạn có thể đạt được bởi vì bây giờ bạn có ảnh hưởng phù hợp.

Chúng Tôi kiên quyết rằng các học sinh của Tri Thức trở nên rất ý thức về những ảnh hưởng của họ. Điều gì đang ảnh hưởng bạn? Thường thì câu hỏi này được coi là sự hạn chế lên quyền tự do cá nhân của bạn, nhưng nó giống hơn như một hình thức bảo vệ bạn bởi vì khi tâm trí bạn bắt đầu mở ra, bạn sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn nhiều. Ở đây bạn dễ bị thuyết phục hơn, và cho đến khi quyền lực của sự nhận biết của bạn đã trở nên mạnh mẽ, bạn có thể bị ảnh hưởng trong mọi hướng. Bây giờ bạn ít được che chắn hơn. Bạn rộng mở hơn. Do đó, quan trọng rằng bạn trở nên nhận biết hơn và chú ý hơn.

Tôi muốn bạn suy nghĩ xem liệu bạn có là ảnh hưởng tốt lên người khác hay không. Thật thoải mái để nghĩ rằng “Tôi là một ảnh hưởng tốt.” Nhưng điều này đòi hỏi sự phân biệt và quan sát lớn hơn. Trong mỗi người, có ảnh hưởng tốt và xấu. Không ai là một ảnh hưởng hoàn toàn tốt. Không ai là một ảnh hưởng hoàn toàn xấu. Một số bạn đã có chút mức độ quyền lực. Bạn đang làm gì với quyền lực mà bạn có? Mọi người muốn có nhiều quyền lực hơn, nhưng họ không biết họ đang làm gì với những gì họ có. Bạn có muốn mọi thứ trong cuộc sống của bạn được tăng cường? Bạn có muốn nỗi sợ được tăng cường – nhiều sợ hãi hơn, nhiều phấn khích hơn, nhiều hơn tất cả mọi thứ không? Nếu không, thì đừng tìm kiếm thêm quyền lực. Thay vào đó, hãy tìm kiếm nhiều sự rõ ràng hơn với quyền lực mà bạn có lúc này. Bạn có quyền lực rồi. Mục tiêu ở đây không phải là quyền lực. Mục tiêu là Sự Khôn Ngoan. Bạn sẽ không hài lòng với nhiều quyền lực hơn. Bạn sẽ đơn giản thấy rằng mọi thứ mà bạn đang trải nghiệm lúc này được tăng cường. Đó là lý do tại sao Chúng Tôi không khuyến khích mọi người có quyền lực. Chúng Tôi đang khuyến khích mọi người có Sự Khôn Ngoan. Rồi thì quyền lực trở thành nguồn cho sự thỏa mãn chứ không phải là nguồn của sự thất vọng hay xung đột.

Tôi sẽ kể cho bạn biết một bí mật. Có những người đang đau khổ vì họ có nhiều quyền lực hơn họ có thể quản lý. Họ thậm chí còn chưa chấp nhận quyền lực mà họ có vào lúc này. Tôi không thể thiện chí trao cho họ nhiều hơn. Lần tới khi bạn sợ, bạn có muốn sợ gấp ba lần không? Nếu Tôi trao thêm quyền lực, thì Tôi sẽ tăng cường mọi thứ trong trải nghiệm của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn hạnh phúc gấp ba lần, nhưng hạnh phúc của bạn không ổn định. Do đó, khi bạn rơi từ hạnh phúc, bạn sẽ rơi vào hố sâu hơn.

Vấn đề không phải là nhiều quyền lực hơn. Đó là nhiều Sự Khôn Ngoan hơn. Có rất nhiều quyền lực khắp nơi rồi, nhưng ai có thể sử dụng nó? Ai có thể sử dụng nó cho mục đích tốt? Có những người có tầm nhìn to lớn trong cuộc sống mà đang giết hàng ngàn người! Điều đó là chính đáng, phải không, đối với người đó? Những người khơi mào chiến tranh luôn nghĩ rằng họ đang làm việc đó với lý do chính đáng. Chiến tranh không được khơi mào bởi các quốc gia. Chiến tranh được khơi mào bởi các cá nhân. Trong mọi trường hợp, những cuộc chiến tàn khốc mà bạn đã thấy trong thế giới của mình đã được tạo ra, duy trì và tiến hành bởi ý chí của rất ít người. Nói cách khác, số ít người đã sử dụng nhiều người khác để thực hiện ý định của họ. Mọi người có thể bị lợi dụng nếu họ sợ hãi, nếu họ dễ bị tổn thương, nếu họ yếu ớt, nếu họ thiếu ăn và nếu họ thiếu lợi thế.

Có quyền lực ở khắp mọi nơi. Tri Thức sẽ hướng dẫn bạn sử dụng nó trong tỷ lệ thích hợp cho lộ trình hành động đúng đắn. Nếu không có hướng dẫn này, bạn có thể cố gắng nắm bắt nó cho những lý do khác. Đó là lý do tại sao Chúng Tôi rất chú trọng đến việc phát triển khả năng của bạn. Mọi người thường không thể nhìn thấy điều này bởi vì họ chỉ nghĩ đến những động cơ và mục tiêu cá nhân của họ. Họ không nhìn thấy giá trị của họ đối với người khác. Đó là lý do tại sao Tôi đang nói trong một bối cảnh lớn hơn.

Khi bạn không quá bận tâm với bản thân, thì bạn bắt đầu thấy mình như một người tham gia vào một khu vực lớn hơn. Đây là nơi Tri Thức của bạn có ý nghĩa. Bạn không được gửi đến thế giới này để khám phá bạn là ai. Bạn đã được gửi đến đây để sử dụng một khả năng vốn có bên trong bạn và điều đó sẽ yêu cầu bạn nhận biết bản chất thật sự của mình, ngay cả khi bạn chuẩn bị nhận biết nó. Tất cả các bạn đã đến và được chuẩn bị để làm điều gì đó rất tốt cho cuộc sống. Điều đó tạo ra sự hài lòng. Khi bạn đang làm điều gì đó rất tốt cho cuộc sống và không làm hại bản thân, thì nó là rất thỏa mãn và tạo ra niềm hạnh phúc lớn nhất. Khi đó bạn có thể thư giãn. Bạn không đấu tranh với chính mình. Bạn nhân từ đối với những khó khăn của cuộc sống, và bạn có thể tận hưởng những thú vui của nó.

Chúng Tôi có quyền lực. Đó là lý do tại sao bạn không trải nghiệm Chúng Tôi nhiều. Ngay cả quyền lực cho điều tốt cũng có thể là ảnh hưởng quá mạnh nếu nó được kéo dài. Bạn với tư cách là người nhận phải có năng lực cho ảnh hưởng này. Có thể mất nhiều năm cho bạn, nếu bạn có khuynh hướng và nếu đó là cần thiết, để có được sự thân mật thật sự với Giáo Viên của bạn. Giống như bất kỳ mối quan hệ vô cùng quan trọng nào, nó thay đổi trải nghiệm của bạn về bản thân, và nó thay đổi trải nghiệm của bạn về việc tính cá nhân của bạn thật sự là gì.

Chúng Tôi đã cảnh báo mọi người về mối quan hệ thân mật của họ với nhau bởi vì mức độ ảnh hưởng liên quan. Nếu một cá nhân có chứng nghiện hoặc khuyết điểm rất nặng, thì người đó sẽ tự nhiên thúc đẩy điều đó trong những người khác. Mọi người đều có khuyết điểm nhỏ. Đó là không sao. Bạn không thể làm gì được về điều đó. Trải nghiệm nội tâm của bạn sẽ quyết định xem bạn có nên dính líu với ai đó hay không. Bạn không cần phải phán xét hay phân tích người đó. Tri Thức sẽ dẫn bạn đến những ảnh hưởng tốt nhất cho bạn. Rất dễ để bị mê mẩn hoặc yêu một người không tốt cho bạn và cam kết vào hoàn cảnh đó nhân danh tình yêu. Điều đó có hại. Mọi người tự nhiên bị mê hoặc bởi những cá nhân rất khác với họ. Đó là sự say mê bình thường. Trong tất cả những năm bạn có mối quan hệ thân mật với người khác, bạn có thể học được Sự Khôn Ngoan—nơi nào nên trao bản thân, nơi nào không nên trao bản thân, và cách thức mối quan hệ bắt đầu, tồn tại và kết thúc. Đó là về Sự Khôn Ngoan! Mối quan hệ thì rất dễ để bắt đầu nhưng rất khó để kết thúc.

Việc sử dụng quyền lực cho mục đích tốt là quan trọng vì nó là cội nguồn của sự hài lòng của bạn. Tuy nhiên, khi bạn có thể đóng góp nguồn lực càng lớn cho điều tốt, thì bạn càng phải giỏi giang hơn. Điều này nâng cao và phát triển bạn ở cấp độ cá nhân. Đây là giáo dục của bạn, thật sự. Nếu bạn không cam kết chỉ làm điều tốt, thì những món quà của bạn có thể bị hiểu sai, lạm dụng hoặc sử dụng sai. Bằng chứng cho điều này là rất lớn, và nó dẫn đến sự thất vọng khổng lồ.

Tôi đã nhấn mạnh rằng có những tâm trí quyền lực hơn tâm trí của bạn. Vì lý do này, bạn phải học cách che chắn bản thân khi thích hợp và mở bản thân ra khi thích hợp. Đây là một hành động có ý thức. Nếu bạn hoàn toàn mở, thì bạn sẽ thấy cuộc sống thật khắc nghiệt. Giống như bạn có da và xương để bảo vệ các cơ quan nội tạng của mình, bạn phải có một nơi trú ẩn cho bản thân về mặt tinh thần. Nó không cần phải là một nhà tù. Nó phải là một nơi trú ngự mà bạn có thể ra vào tùy ý. Khi đó bạn có thể sử dụng cảm xúc của mình theo ý muốn. Chúng sẽ không sử dụng bạn. Bạn sử dụng nơi trú ẩn của bạn theo ý muốn. Nó sẽ không che giấu bạn như một nhà tù. Bạn có thể sử dụng các khả năng của mình. Chúng không hoạt động bất kể bạn hoặc chỉ là tiềm tàng bên trong bạn. Chính vì Chúng Tôi mong muốn hạnh phúc lớn lao cho bạn mà Chúng Tôi nói về những điều này.

Bạn thấy đấy, thật sự không bao giờ có việc đóng lại hay mở ra. Chỉ có việc chuyển sự chú ý của bạn. Nếu bạn đang mở ra bên trong, nó sẽ có vẻ như bạn đang đóng lại bên ngoài. Nếu bạn mở ra bên ngoài, đôi khi nó có vẻ như bạn đang đóng lại bên trong. Sự chú ý của bạn phải được đặt ở đâu đó; nó không thể ở khắp mọi nơi. Đó là việc bạn dịch chuyển sự cân bằng ra sao ở đây. Bạn chỉ nhận thức ở mức bạn đang nhận thức trong bất kỳ giây phút nào, và trong từng giây phút, bạn có thể dịch chuyển sự cân bằng của sự tập trung của mình. Do đó, bạn phải xem điều gì đang ảnh hưởng lên bạn vào lúc này và bắt đầu xác định điều gì là lành mạnh và điều gì không, nếu không bạn sẽ cảm thấy ngày càng bị kích động khi ở trong thế giới. Bạn thấy đấy, điều này gây bối rối đối với người tham vọng bởi vì khi phát triển quyền lực thật sự, bạn trở nên nhạy cảm hơn. Với quyền lực thật sự, nó có vẻ như bạn ít có khả năng ở trong thế giới hơn. Bạn có vẻ ít quyền lực hơn. Bạn trông yếu đuối! Và bạn nghĩ rằng vì bởi vì bạn không thể đối phó được mọi thứ, nên bạn không phải là người mạnh mẽ.

Do đó, hãy kiểm kê những ảnh hưởng của bạn. Hãy bắt đầu xác định ảnh hưởng nào tốt và ảnh hưởng nào không. Bạn đã biết điều này rồi, nhưng có nhiều thứ mà bạn chưa thể tách khỏi. Bạn quá mê mẩn với quá nhiều thứ. Bạn thấy đấy, quyền lực đi kèm với trách nhiệm—khả năng để đáp lại. Có Sự Khôn Ngoan và có trách nhiệm. Khi Sự Khôn Ngoan và trách nhiệm của bạn càng lớn, thì bạn có thể tiếp cận quyền lực càng lớn và bạn càng có thể chuyển năng lượng từ khu vực này sang khu vực khác. Vậy thì chúng ta hãy trau dồi Sự Khôn Ngoan và trách nhiệm. Điều này có nghĩa là bạn phải làm trong cuộc sống những gì bạn cần làm. Đó là việc nhận ra những gì cần được làm và có đủ sức để làm. Rồi thì mọi thứ sẽ tiến bước. Bạn phải tìm người để giúp bạn làm điều này. Bạn không thể làm điều đó một mình.

Bạn có biết Tri Thức trở nên mạnh mẽ bên trong bạn bằng cách nào không? Khả năng để biết—bạn có biết nó trở nên mạnh mẽ bằng cách nào không? Bạn đi theo nó, bất chấp mọi thứ khác, khi việc đó là cần thiết. Thứ gì đó sẽ đến và bạn sẽ cần đi theo nó.