Cộng Đồng Tâm Linh

Spiritual Community

Cộng Đồng Tâm Linh
Như được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 30 tháng 10 năm 1987
tại San Francisco, California, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Chúng Tôi muốn nói về Cộng Đồng Tâm Linh và mở rộng ý tưởng này để bạn có thể hiểu được bản chất và mục đích của mối quan hệ một cách sâu sắc hơn.

Cộng đồng là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển cá nhân đích thực và là môi trường hoàn hảo cho sự đóng góp trọn vẹn. Nó là thứ có rất nhiều suy đoán quanh nó, rất nhiều phán xét và ý tưởng. Thế giới là một ví dụ rất nghèo nàn cho cộng đồng đích thực. Có rất ít ví dụ hay, vì vậy thật khó để có một ý tưởng lành mạnh về điều này mà không có nhiều liên tưởng không tương xứng.

Chúng Tôi xem cộng đồng đích thực như là hôn nhân vì nó là hôn nhân. Khi bạn kết hôn, đó không chỉ là sự kết hợp cá nhân khi bạn nói: “Tôi sẽ hòa hợp với bạn nếu bạn hòa hợp với tôi vì tôi được rất thu hút bởi bạn, và chúng ta có nhiều điểm chung.” Nó lớn hơn thế nhiều.

Nếu hôn nhân chỉ được dựa trên sự hấp dẫn cá nhân, thì nó sẽ khô cạn. Nó phải mang lại điều gì đó lớn hơn và tạo ra cộng đồng—hoặc là con cái hoặc là một nhóm người, một gia đình. Đó là mục đích của hôn nhân; nó là để cho cộng đồng. Đó là khi hôn nhân có một bối cảnh lớn hơn để phát triển và là nơi bạn tìm thấy lối thoát khỏi những khó khăn cá nhân mà nếu không có thể thống trị bạn.

Vì vậy, chúng ta hãy nghĩ về Cộng Đồng Tâm Linh như một cuộc hôn nhân bởi vì hôn nhân phát triển dựa trên sự nhận biết, sự tận tâm và sự tham gia thật sự. Nó cần một nền tảng. Cộng đồng như một hôn nhân được mở rộng qua khỏi hai người thì cũng đòi hỏi những điều tương tự. Bạn phải có động cơ thích hợp cho việc tham gia, hiểu biết về việc tham gia và sự chuẩn bị để tham gia.

Rõ ràng, có rất nhiều cuộc hôn nhân đang diễn ra khắp nơi mà không thành công lắm, vì vậy điều này là rất phù hợp. Khi Tôi nói về cộng đồng, hãy nghĩ đến hôn nhân vì bạn phải kết hôn với thứ gì đó trong cuộc đời. Bạn không thể đi qua cuộc đời chỉ như một khán giả với một quan điểm hoành tráng và cách nhìn tâm linh hơn về mọi thứ đang diễn ra. Bạn vẫn bị cô lập. Cho đến khi sự cô lập đó được phá vỡ, khó khăn của bạn vẫn chưa được giải quyết.

Lúc này, có rất nhiều thứ để tham gia trong cuộc sống – phong trào chính trị, phong trào xã hội, câu lạc bộ xã hội, câu lạc bộ người hâm mộ và đủ loại câu lạc bộ, nhưng đây không phải là cộng đồng mà Tôi nói đến. Cộng đồng là môi trường nơi bạn có thể đóng góp hết mình và tìm thấy lối thoát khỏi tâm trí của chính mình. Tự do cho bất kỳ ai trong các bạn là gì nếu không phải là tự do khỏi tâm trí của chính mình? Thứ tách biệt bạn khỏi Chúa là gì nếu không phải là tâm trí của chính bạn? Đó là kẻ áp bức bạn; nó phải là người hầu của bạn. Nhưng bạn cần người khác để giúp bạn làm điều này. Bạn cần những thế lực mà bạn có thể nhận ra và cả những thế lực vô hình bởi vì cuộc đời bạn ở đây là sự chuẩn bị cho cuộc sống bên kia, vì vậy những thế lực từ bên kia là một thành phần.

Cuộc sống này là sự chuyển tiếp sang cuộc sống khác. Để vào trong thế giới này, bạn được sinh vào một cuộc sống từ một cuộc sống. Bạn đi qua cuộc sống này và bước vào một cuộc sống khác. Mọi người nghĩ về kiếp sống chỉ về mặt quyền viếng thăm hành tinh này, nhưng bạn đi từ cuộc sống này sang cuộc sống khác, bối cảnh này sang bối cảnh khác. Tại sao tương lai có liên quan ở đây? Tại sao những thứ tâm linh này là rất quan trọng? Cuộc sống này là sự chuẩn bị, giống như thời thơ ấu là sự chuẩn bị cho tuổi trưởng thành. Tuổi trưởng thành là sự chuẩn bị cho Gia Đình Tâm Linh của bạn, những người sẽ đợi bạn khi bạn đến và đi qua tấm màng mỏng ngăn cách hai cõi tồn tại này.

Lúc này, mọi người đều muốn có cộng đồng vì con người không được tạo ra để bị tách biệt. Có một ý tưởng rất hoành tráng rằng mọi người có thể hoàn toàn tự túc, một lý tưởng lớn lao cho mọi người. “Tôi không cần bất cứ ai.” Đó là dấu hiệu của sự yếu ớt khi cần bất cứ ai, phải không? Vì vậy, sự thỏa mãn cá nhân là một theo đuổi vĩ đại: để trở thành một vị thần nhỏ trên thế giới.

Đó không phải là những gì mọi người muốn. Đó không phải là ý muốn của họ hay Tri Thức của họ để thành như vậy. Bạn sẽ cần phải tự túc để hiểu và đi theo Tri Thức của chính mình. Chúng Tôi đảm bảo với bạn rằng điều này sẽ tạo ra tất cả sự phát triển cá nhân mà bạn có thể mong muốn vì khía cạnh cá nhân của bạn sẽ cần phải phát triển để theo kịp bạn. Tuy nhiên, nó sẽ không còn là yếu tố thống trị nữa.

Bạn đang ở đây trong thế giới này, một mình. Bạn đang tìm kiếm Gia Đình Tâm Linh của mình. Tại sao? Bởi vì bạn đã đến từ đó, và bạn sẽ trở về đó. Vì vậy, bạn cũng tìm kiếm nó ở đây bởi vì điều này là tự nhiên. Và bạn gặp phải một tình huống học tập rất khó khăn trong thế giới này bởi vì tính cá nhân và cộng đồng có những mối liên hệ vô cùng kỳ lạ. Bạn tìm kiếm sự kết hợp với người khác, nhưng bạn tìm kiếm với động cơ để lợi dụng người khác để bạn có thể là một cá nhân hơn. Đó là mâu thuẫn bởi vì khi bạn càng tham gia với người khác, thì bạn càng là ít cá nhân hơn và bạn càng là chức năng của mối quan hệ đó.

Vì vậy, bạn phải rất sáng suốt về nơi bạn tham gia và những người bạn tham gia, nhưng khuynh hướng vẫn ở đó. Bạn không thể tham gia với cuộc sống nếu bạn đang sống trong suy nghĩ của mình, và cần người khác để kéo bạn ra khỏi suy nghĩ của bạn. Bạn đã đến đây để tìm những cá nhân nhất định mà sẽ mang Tri Thức của bạn ra. Bạn đã làm điều này để bạn có thể khám phá và nhận ra sự đóng góp thật sự của mình trong cuộc sống và phát triển đủ để bạn có thể nhận ra nó và cống hiến nó cho thế giới. Đây là sự khởi đầu của cộng đồng.

Cộng đồng đích thực bắt đầu bởi vì một cá nhân đang trải nghiệm Sự Hiện Diện Tâm Linh ở một mức độ rất lớn. Họ đang được gọi bởi thứ gì đó; thứ gì đó bên trong họ đang kêu gọi họ. Nếu họ có thể mở rộng bản thân đến với điều này và đi theo hướng của nó, thì những người khác sẽ được thu hút đến họ, và họ sẽ là hạt giống cho cộng đồng. Đây là cộng đồng theo nghĩa chân thật nhất. Nó là sản phẩm của một người đang đáp lại Chúa. Lúc này, người đang đáp lại không cần phải tinh khiết, cao thượng hay mẫu mực. Đã có những người vô cùng lưu manh đã đáp lại—những người khét tiếng, gây tranh cãi—mặc dù họ đã cần được thanh lọc trong thời gian. Bạn không cần phải là một người hoàn hảo.

Đây là những gì tạo ra cộng đồng. Nó là hoàn toàn tự nhiên. Chỉ khi mọi người cố gắng tạo ra cộng đồng mà họ gặp vấn đề. “Hãy tạo một cộng đồng!” Thế giới đầy việc này. “Tất cả chúng ta sẽ tham gia cùng nhau để mang lại kết quả này trong cuộc sống.” Điều đó không tạo ra kiểu cộng đồng mà Tôi đang nói đến. Cộng đồng là một quá trình thu hút tự nhiên bởi vì một cá nhân sẽ thu hút và tập hợp những cá nhân khác xung quanh mình. Đó sẽ là tuyệt đối thiết yếu cho sự phát triển và biểu hiện của họ.

Một trong những điều quan trọng nhất mà những cá nhân này đang cảm thấy Sự Hiện Diện vĩ đại phải học là để đi theo Sự Hiện Diện đó. Khả năng đi theo của họ sẽ quyết định khả năng lãnh đạo của họ. Nếu họ cố gắng sử dụng Sự Hiện Diện đó để thoả mãn tham vọng riêng của họ, thì sẽ có rắc rối và Sự Hiện Diện sẽ rời khỏi họ. Nếu họ nghĩ rằng mọi người đang đi theo họ, thì sẽ có khó khăn lớn. Đó không phải là người mà bạn đi theo; đó là Sự Hiện Diện với người đó, Sự Hiện Diện mà người đó đang đi theo. Đó là Sự Hiện Diện đích thực. Nó là không thể giải thích được. Bạn có thể luôn tranh luận rằng nó không có ở đó bởi vì nó không thể được nhìn thấy, nhưng nó sẽ tạo ra sự tận tâm lớn nhất mà con người có thể có được—sự trao quyền lớn nhất và phương hướng lớn nhất. Nó là gì? Nó giống như hơi nước. Không ai có thể bắt nó và nghiên cứu nó.

Do đó, cộng đồng là một tạo vật tự nhiên. Nó không được tạo ra bởi tham vọng hay triết lý bởi vì những thứ này không tạo ra sự tận tâm. Các cộng đồng được tạo ra bởi tham vọng hay triết lý chỉ có thể được gắn kết với nhau bằng sự khuất phục, và chúng đòi hỏi đối thủ. Nói cách khác, “Chúng ta sẽ sắp xếp xã hội vì chúng ta có một kẻ thù chung.” Chúng Tôi thấy nhiều thứ này trên thế giới. Đó là sự tham gia thông qua sự khuất phục. Đó không phải là điều tạo ra Tri Thức. Tri Thức của bạn không thể trỗi lên bên trong một mình bạn. Nó phải trỗi lên trong bối cảnh của mối quan hệ. Hoàn toàn vô vọng để một mình bạn tìm ra lý do tại sao bạn đang ở đây. Bạn có thể có những định nghĩa tuyệt vời, nhưng bạn vẫn là nô lệ cho tâm trí của mình.

Khi bạn rộng mở ra ngoài những suy nghĩ của chính mình, thì bạn sẽ hiểu được Sự Hiện Diện đang kêu gọi bạn và thu hút bạn. Bạn sẽ thấy nó quyền lực hơn bất cứ thứ gì bạn có thể nhìn thấy hoặc nhận biết trong cuộc đời này. Một người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức thì quyền lực hơn thế giới, vì thế giới có thể lấy gì từ họ? Vâng, nó có thể lấy đi tài sản của họ và giết chết cơ thể của họ, nhưng nó không thể tước khỏi họ Di Sản của họ. Những người này sẽ tự nhiên tạo ra cộng đồng và tham gia vào cộng đồng vì đối với họ, một cuộc sống riêng biệt là điều không thể hiểu được.

Do đó, Chúng Tôi nói rằng hãy trau dồi Tri Thức và Tri Thức sẽ mang đến cho bạn tất cả những mối quan hệ mà bạn thật sự cần. Những mối quan hệ mà bạn không thật sự cần sẽ không tìm thấy mục đích ở đây, và vì vậy cuộc sống của bạn sẽ không bị cản trở và kìm hãm bởi những tương tác không phù hợp. À, khá là khả thi để tương tác một cách không phù hợp, phải không? Thật dễ bị lôi cuốn để biến mọi tương tác trở nên chính đáng, nhưng bạn làm vậy với Tri Thức là cái giá phải trả. Bạn không cần phải biến điều gì đó đúng để tránh biến nó sai. Nó không cần phải tốt để không là xấu.

Khi bạn thật sự kết nối với những cá nhân mà bạn đã tìm kiếm, thì điều gì đó rất quan trọng sẽ xảy ra bên trong bạn. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, và bạn sẽ cảm thấy như ở nhà hơn bao giờ hết. Đó là một cảm giác khó tả của việc trở về nhà trong thế giới.

Lý do mà những cá nhân nào đó là hạt giống của cộng đồng là vì họ đang trải nghiệm cộng đồng trong chính họ. Cơ thể của họ không còn là nơi ẩn náu cho một chúng sinh. Nó bây giờ là một nơi gặp gỡ. Điều gì đó đang diễn ra. Cơ thể không phải là nơi tôn nghiêm cho một người; nó là ngôi đền cho nhiều người. Chúng Tôi gọi cộng đồng này là Gia Đình Tâm Linh. Chúng Tôi sử dụng từ “gia đình” vì gia đình là mối quan hệ gần nhất với mối quan hệ nội tại mà bạn có trong cuộc đời này.

Cộng đồng thật sự trên thế giới phải rất nhỏ, nếu không nó không thể là Cộng Đồng của Tri Thức. Thế giới phải tham gia vào cộng đồng, nhưng đó sẽ không là một Cộng Đồng của Tri Thức bởi vì Tri Thức không được ưu tiên ở đây. Tuy nhiên, các kết quả của Tri Thức thì được rất cần vì các kết quả của Tri Thức chăm sóc con người.

Người bình thường ở đây không quan tâm đến Tri Thức bởi vì chủng loài chưa tiến hóa đến mức đó. Vì vậy, sẽ không khôn ngoan nếu bạn đi ra ngoài và cố gắng thay đổi mọi người vì bạn sẽ làm tổn thương họ nếu bạn làm vậy. Nếu bạn lấy một xã hội con người và cố gắng làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, thì bạn rồi sẽ giết một nửa số họ. Đây không phải là một suy nghĩ tiêu cực. Nó là có thật.

Bạn thấy đấy, Chúa không mong đợi mọi người bắt đầu sống với trách nhiệm và sự trưởng thành vào lúc này. Mọi thứ đang di chuyển. Tuy nhiên, bạn có thể cảm nhận được ngọn lửa của sự đóng góp. Điều gì đó phải được thực hiện; bạn phải là người làm điều đó, và bạn phải tập hợp người khác để giúp bạn. Ngọn lửa cống hiến này hoàn toàn không mâu thuẫn với việc chấp nhận thế giới đúng như bản chất của nó. Nó chỉ mâu thuẫn về mặt tham vọng. Người đàn ông và phụ nữ của Tri Thức sẽ tiếp tục công việc của mình bất kể hoàn cảnh, và nếu thế giới nói chung không tốt hơn vào cuối cuộc đời họ, thì điều đó đâu quan trọng gì? Họ đã cho đi tất cả. Họ không lên án mọi người vì đã không khá hơn.

Vì vậy, cộng đồng phải rất nhỏ vì nó cực kỳ thân mật, nhưng nó sẽ trao sự sống cho cộng đồng nói chung, mà là xã hội. Chính những cục than hồng nhỏ này đã giữ cho ngọn lửa luôn cháy. Điều gì đã giữ cho Tri Thức tồn tại trên thế giới? Điều gì đã cho phép nhân loại tiến bộ như một chủng loài nếu không phải là những nhóm nhỏ các cá nhân, ẩn mình, làm việc. Thỉnh thoảng, một cá nhân sẽ xuất hiện mà sẽ trình bày hoặc thể hiện trước công chúng. Đây là những gì đã giữ cho than hồng cháy.

Đừng nghĩ rằng Chúa sẽ yêu cầu bạn đi ra ngoài và biến thế giới tốt đẹp hơn. Không phải vậy. Thứ gì đó bên trong bạn sẽ chiếm lấy bạn. Thứ gì đó vĩ đại hơn tâm trí bạn sẽ chiếm lấy bạn và dẫn bạn đến với những người nhất định. Nó sẽ dẫn dắt bạn để cho đi theo những cách nhất định và từ đó, điều tốt đẹp sẽ được trao cho thế giới, mặc dù đó không nhất thiết là điều tốt đẹp mà bạn muốn cho đi.

Nó giống như việc ở trong cuộc hôn nhân. Hôn nhân cho bạn biết bạn cần phải cho đi những gì, và nó thường đòi hỏi nhiều hơn những gì mà cá nhân bạn đã lên kế hoạch để đóng góp, điều đó thật tốt. Nó cung cấp một môi trường đòi hỏi nhiều từ bạn và đem bạn ra khỏi chính mình.

Vì vậy, Cộng Đồng của Tri Thức phải nhỏ, và từ sự gắn kết bên trong của chính nó, nó mang lại điều gì đó rất quan trọng cho nhân loại. Rất hiếm khi những người tham gia trong nhóm nhỏ thân mật đó sẽ thấy điều này đang được thực hiện như thế nào. Đối với những người trong số các bạn đã cảm nhận được sự mở rộng nội tâm trong cuộc sống, liệu bạn có thể dò lại để xem nó đã xảy ra như thế nào không? Liệu bạn có thể tính đến các thế lực đã chuẩn bị cho bạn mà không suy đoán lung tung không? Nó là vô cùng bí ẩn.

Chúng Tôi đã nói về Chúa như một sức hút vĩ đại, như một lực kéo và thu hút con người. Đó là một ví dụ tương đồng hay vì nó cho phép Chúa là vĩ đại và bí ẩn như chính Chúa. Đó là để thừa nhận rằng Chúa trong thế giới là một thế lực đang chuyển động. Nó đang ở đây để làm điều gì đó. Nó di chuyển mọi người để đi ở tốc độ của nó. Nó kích hoạt mọi người, khiến mọi người chuyển động và chăm sóc mọi người.

Tuy nhiên, những người bắt đầu cảm thấy sự chuyển động này có thể mắc một số sai lầm rất nguy hiểm. Đó là lý do tại sao họ cần cộng đồng vì rất khó để cả cộng đồng mắc lỗi, nếu đó là Cộng Đồng của Tri Thức. Ai đó đang thật sự xem xét mọi giây phút, và điều này bảo vệ các thành viên khỏi sai lầm. Khi bạn bắt đầu cảm thấy phương hướng thật sự trong cuộc sống, thì những sai lầm bạn mắc phải có hậu quả rất lớn bởi vì bạn sẽ có quyền lực trên người khác. Bạn cần những người đủ khôn ngoan để chống lại những lỗi lầm của bạn, thứ chắc chắn sẽ nảy sinh.

Kế Hoạch tính đến sai lầm. Đó là lý do tại sao món quà được trao cho bạn cũng được trao cho người khác. Chúng Tôi trao một món quà nào đó cho mười người, và nếu nó sinh mầm và nảy mầm trong hai người, thì Chúng Tôi đã làm tốt. Khi đó tám người còn lại có thể sống cuộc sống của họ và không cảm thấy lo lắng rằng họ đã thất bại.

Vì vậy, bạn phải tìm cộng đồng, và đó có thể là cộng đồng với một người vì đó là điểm khởi đầu. Nếu bạn cần phải tham gia một nhóm lớn hơn, thì Tri Thức của bạn sẽ chỉ ra điều này. Giá trị của cộng đồng, thật sự, là rằng bạn bắt đầu sống cuộc sống không nhất thiết theo điều khoản của riêng bạn.

Có ba giai đoạn của sự phát triển cá nhân. Giai đoạn không có được những gì bạn muốn và tức giận về nó. Giai đoạn có được những gì bạn muốn và tức giận về nó. Và sau đó là giai đoạn đi theo thứ gì đó mà bạn không chắc là mình muốn và khám phá ra rằng nó tạo ra hạnh phúc.

Bây giờ, hầu hết mọi người đang ở trong giai đoạn đầu tiên, vì vậy họ không thể cảm kích hai giai đoạn kia. Khi bạn ở trong giai đoạn thứ hai, bạn quá cam kết để có được thứ mình muốn và quá phòng thủ trước bất kỳ ai lấy nó đi từ bạn nên rất khó để cảm kích điều sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng thực tế rằng có được những gì bạn muốn là hoàn toàn gây thất vọng là thứ thúc đẩy bạn tiến bước. Nó dẫn bạn trở lại với “Tôi không biết.” “Tôi không biết” là khi mọi thứ mở ra. Đó là khi sự phấn đấu bên trong ngừng lại trong giây lát, và bạn bắt đầu cảm thấy có một Sự Hiện Diện với bạn.

Tôi nói cho bạn biết, công việc này đang diễn ra khắp mọi nơi trong vũ trụ. Khi Tôi nói về cộng đồng, Tôi đang nói về một thứ gì đó cực kỳ phổ quát. Bạn thấy đấy, để một Cộng Đồng của Tri Thức tồn tại trong cuộc sống vật chất, nó phải rất bí mật. Tại sao? Bởi vì Tri Thức và sự ngu ngốc không cùng tồn tại dễ dàng. Để cộng đồng trở nên có ý nghĩa, nó phải rất, rất tinh khiết bởi vì tất cả những ai được thu hút đến cộng đồng đích thực thì cũng có những thiết kế khác. Vì vậy, chúng ta phải hết sức tỉnh táo về những điều này. Rồi thì bạn có thể tham gia mà không phải thất vọng nhiều.

Tại sao ai đó trở nên bạo lực trong cuộc sống trừ khi lý tưởng của họ đã bị sụp đổ bởi thứ gì đó? Người đàn ông và phụ nữ của Tri Thức không mong đợi nhiều từ thế giới bởi vì họ đã không đến đây để lấy. Họ đến đây để cho đi. Họ nhận ra rằng thế giới đang vô cùng đau khổ và vô cùng khốn khổ, vì vậy họ không yêu cầu thế giới phải cung cấp nhiều. Bạn không bước vào bệnh viện và nói, “OK. Tất cả mọi người đứng lên. Chú ý!”

Vì vậy, việc học cách cho đi là rất quan trọng. Cách mà các Giáo Viên của bạn trao cho bạn sẽ thuyết phục bạn rằng sự cho đi đích thực vẫn tồn tại trên thế giới. Đó là một mối quan hệ có chiều sâu, quyền lực và ân sủng lớn đến mức việc mở ra với nó sẽ giải quyết các vấn đề về sự thân mật của bạn với người khác. Tại sao? Bởi vì nó là sự thân mật lớn hơn. Người kia vẫn ở đằng kia. Bạn vẫn còn ở đây. Bạn có thể rút lui. Nhưng những Giáo Viên của bạn đến với bạn bên trong chính bạn, trong nơi trú ẩn thiêng liêng nhất của bạn. Họ chứng minh rằng cuộc sống của bạn là vô cùng rộng mở bằng cách đi vào bằng cửa sau mà bạn không hề hay biết. Chính nhờ ân sủng của họ và sự dạy dỗ của họ mà bạn học cách thấy rằng bạn an toàn trong tình huống như vậy. Chỉ khi con người liều lĩnh và tham vọng mà họ mới gặp rắc rối.

Bạn đang tìm kiếm cộng đồng và Tri Thức vì chúng mang lại sự sống. Cộng đồng không nhất thiết phải có một diện mạo nhất định. Chính thế lực thúc đẩy nó mới là thứ quan trọng. Bạn có biết điều gì xảy ra cho những người muốn một mình tìm kiếm Chúa không? Họ trở nên vô cùng cô lập trong suy nghĩ của mình. Chúa kết nối bạn hoàn toàn với những người khác thông qua sự tham gia. Bạn có muốn chuẩn bị cho một cuộc sống vĩ đại hơn bên kia thế giới không? Thì bạn phải học cách tham gia bởi vì khi bạn rời khỏi cuộc sống này, bạn quay trở lại nhóm của mình nơi sự gắn kết được trao. Nó là rất cơ bản.

Khi đó bạn sẽ không có tâm trí cá nhân để kích động bạn, nhưng bạn vẫn chưa hoàn thành. Nhóm của bạn chưa tiến bộ hoàn toàn, vì Nhóm của bạn phải tham gia cùng với các Nhóm khác. Bạn đang ở đây không chỉ cho sự phát triển hay thoả mãn cá nhân của mình. Bạn đang ở đây vì Nhóm của mình và bạn chịu trách nhiệm trước Nhóm này. Một số trong số họ đang ở trong thế giới này với bạn. Làm thế nào để bạn tốt nghiệp khỏi cuộc sống trong thế giới? Khi đóng góp của bạn đã được trao hoàn toàn, thì bạn sẽ hoàn thành ở đây. Nhưng bạn sẽ ở đây cho đến khi toàn bộ Nhóm của bạn hoàn thành, và sau đó bạn sẽ chuyển sang một chiều hướng hoàn toàn khác của cuộc sống. Vì vậy, bạn thấy đấy, nó hoàn toàn là việc học nhóm, cộng đồng hoàn toàn. Cộng Đồng Tâm Linh trong cuộc sống này là gì nếu không chỉ là sự nới rộng của Gia Đình Tâm Linh của bạn? Cuộc sống bên ngoài thế giới này phải được phản ánh ở đây nhưng chỉ trong một bối cảnh rất nhỏ để hoàn thành.

Khi Tri Thức trở nên mạnh mẽ trong bạn, bạn sẽ được thúc đẩy để làm những điều nhất định, và những tham vọng khác sẽ biến mất. Bạn phải từ bỏ chúng bởi vì giờ đây bạn là một thành phần của điều gì đó rất vĩ đại và rất rộng lớn đến mức bạn khó có thể mô tả nó hay định nghĩa nó, nhưng nó đang di chuyển bạn.

Bây giờ Chúng Tôi sẽ nói về hôn nhân. Tôi muốn gợi ý này cho bạn, và sẽ rất thử thách để thật sự thực hiện nó: Đừng cố gắng khiến hôn nhân xảy ra với bất kỳ ai; hôn nhân sẽ xảy ra với bạn. Điều này sẽ khiến bạn hết hứng thú.

Bạn không phải là nguyên nhân trong vũ trụ. Bạn chỉ là nguyên nhân trong vũ trụ cá nhân của bạn, mà không phải là vũ trụ. Hãy để hôn nhân xảy ra với bạn. Nó sẽ đuổi kịp bạn, như thể ai đó đang đuổi theo bạn và cuối cùng sẽ đụng ngã bạn—có lẽ vì bạn đã dừng lại. Đây là hiểu biết về cách thức của mọi thứ, sự vận động của mọi thứ. Rồi thì hôn nhân, nếu nó đến với bạn, sẽ là rất tự nhiên. Nó sẽ không là cảm xúc điên cuồng này mà người ta gọi là tình yêu. Bạn sẽ không bị mê hoặc bởi nó. Nó sẽ giúp bạn điềm tĩnh lại bên trong. Đó là hôn nhân với thứ gì đó rất đặc biệt.

Bạn không cần phải tìm kiếm hôn nhân; bạn cần tìm kiếm Tri Thức vì đó là thứ sẽ mang hôn nhân đến với bạn. Bạn được tự do để kết hôn bao nhiêu tùy thích trong thời gian giữa chừng, nhưng với cái giá lớn. Chúa biết bạn muốn gì. Tri Thức của bạn biết nó muốn gì.

Có những người trong cuộc sống mà đòi kết hôn với người khác và điều đó không dành cho họ, vì vậy họ đang đặt cuộc sống của mình trong sự thất vọng. Chúng Tôi có thể làm gì? “Tôi sẽ không hạnh phúc cho đến khi tôi kết hôn!” Nếu hôn nhân không thể đến với họ thì sao? Họ đã thiết lập một tình huống học tập rất khó khăn mà chỉ sự thất vọng của họ mới có thể tiết lộ. Vì vậy, đừng tìm kiếm hôn nhân. Hôn nhân sẽ xảy ra. Bạn sẽ được thu hút và nó sẽ không quá khó khăn.

Trong cộng đồng thật sự, có những quy tắc, hạn chế và giới hạn bởi vì một cộng đồng con người cần những điều này để tập trung năng lượng của họ cùng nhau một cách có ích. Cách duy nhất để điều này có thể trở thành hiện thực là khi Tri Thức là thế lực ràng buộc. Khi đó bạn hoan nghênh quy tắc vì chúng giúp bạn đóng góp hiệu quả hơn và cung cấp cách để hoàn thành công việc. Nếu bạn không tham gia với thế lực của Tri Thức, thì bạn sẽ đáp lại quy tắc chứ không phải sự gắn kết.

Cộng Đồng Tâm Linh thì khá khác với xã hội. Đừng nhầm lẫn giữa hai thứ. Chúng hoàn toàn khác nhau. Một thứ là cho sự tồn tại, và thứ kia là cho một kiểu tiến bộ rất đặc biệt. Bạn không cần Cộng Đồng Tâm Linh để tồn tại. Bạn cần Cộng Đồng Tâm Linh vì Tri Thức của bạn đang lôi kéo bạn để nó thoát ra ngoài. Tri Thức đang trỗi lên giống như thai kỳ, thai kỳ suốt đời. Nó đau đẻ và nó sinh đẻ, và nó đau đẻ và nó sinh đẻ. Nó có những cơn co thắt, và bạn phải mở ra để nó thoát ra ngoài. Đôi khi điều đó khó khăn, nhưng nó mang sự sống vào trong thế giới.