Mục Tiêu và Mục Đích của Khải Huyền

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 3 tháng 11 năm 2012
tại Kuala Lumpur, Malaysia

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Nhân loại đang bước vào một giai đoạn nguy hiểm trong quá trình phát triển của mình, một giai đoạn khi nó sẽ làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên của thế giới trong nhiều cách, dẫn đến sự suy thoái kinh tế và sự sụp đổ hoàn toàn ở một số nơi.

Nhân loại đã cướp bóc Trái Đất một cách triệt để đến mức nó không thể duy trì số lượng dân số lớn như nó đã làm trong quá khứ, và các biện pháp lớn sẽ phải được thực hiện để tổ chức lại nền văn minh và để chấm dứt chiến tranh và xung đột để nhân loại có thể xây dựng một nền tảng mới trong một thế giới suy đồi và cạn kiệt.

Mọi người không nhìn thấy điều này, tất nhiên rồi. Họ nghĩ rằng Trái Đất là vô hạn, rằng nó sẽ cung cấp mãi mãi cho những ham muốn lan man của họ—ham muốn cho sự giàu có, tăng trưởng và mở rộng. Nhưng, than ôi, Trái Đất có các giới hạn, cũng như mỗi người trong số các bạn, và những giới hạn đó bây giờ đang bị chạm đến trong nhiều cách.

Nhân loại đang ở một bước ngoặt vĩ đại, nơi nó sẽ phải quyết định với vô số quyết định liệu có nên theo đuổi lộ trình tăng trưởng và mở rộng, cạnh tranh và xung đột với các quốc gia khác về việc ai sẽ có quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên còn lại của thế giới, hay liệu nhân loại sẽ nhận ra khó khăn chung của mình, vận mệnh chung của mình, và bắt đầu làm việc để xây dựng an ninh lớn hơn cho cộng đồng thế giới chứ không chỉ an ninh lớn hơn cho quốc gia, bộ lạc hay nhóm của riêng mình.

Đây là một thử thách vĩ đại mà tất cả các chủng loài mới nổi trong vũ trụ phải đối mặt và vượt qua, vì chúng đều sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của thế giới mình, việc này đặt ra một loạt vấn đề khổng lồ trong việc thích nghi, hợp tác và đoàn kết hơn.

Nhân loại đã đạt đến ngưỡng cửa vĩ đại này. Nó cũng đã đạt đến ngưỡng cửa vĩ đại nơi nó sẽ phải đối đầu với các thế lực xâm lược từ vũ trụ, những loài đang ở đây để lợi dụng tình hình, để thể hiện bản thân là nhân từ, giác ngộ và toàn năng—những phẩm chất mà một nhân loại yếu ớt và tuyệt vọng có thể dễ bị dụ.

Những dụ dỗ như vậy đang được đặt lên các nhà lãnh đạo tôn giáo, quốc gia và thương mại. Ai trong số họ có thể nhìn thấy sự lừa dối? Ai trong số họ đủ mạnh với Tri Thức mà Chúa đã ban cho họ để nhận ra sự lừa dối? Ai trong số các bạn có thể nhận ra sự lừa dối?

Tất cả đều là một phần của ngưỡng cửa vĩ đại mà nhân loại bây giờ mới bắt đầu bước vào, mà sẽ khiến nhóm này chống lại nhóm kia, quốc gia này chống lại quốc gia kia. Sự cạnh tranh bây giờ sẽ trở nên rất tranh cãi. Các quốc gia sẽ tranh giành quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên quý giá khi chúng bị suy giảm trong chính quốc gia của mình. Đó sẽ là một tình huống sẽ kêu gọi sự kiềm chế to lớn và sự công nhận rằng không một quốc gia nào có thể thất bại vào lúc này mà không có hậu quả khổng lồ cho toàn thế giới.

Các nền kinh tế đang căng thẳng. Các chính phủ đang cạn kiệt tài nguyên. Đó là một tình huống đang thay đổi ở quy mô chưa từng thấy trước đây trên thế giới này, mặc dù nó đã được lặp đi lặp lại vô số lần trong vũ trụ xung quanh bạn bởi những chủng loài rất khác với bạn nhưng cũng đã thấy mình ở trong một khó khăn vĩ đại, một loạt khó khăn vĩ đại. Họ cũng đã thấy mình phải đối mặt với sự can thiệp từ vũ trụ xung quanh mình, điều rất thường xảy ra ở ngưỡng cửa như thế này. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho các nhóm nhỏ và các quốc gia khác để tiếp cận với các nguồn tài nguyên của thế giới đó và giá trị của nó mà không cần sử dụng vũ khí hoặc vũ lực.

Nhân loại đang ngồi trên một hành tinh được coi trọng bởi các loài khác. Nó không biết về sự dễ bị tổn thương của mình về mặt này này. Nó thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm trong việc sử dụng thế giới, vì vậy giờ đây nó phải đương đầu với sự thay đổi vĩ đại mà nó đã mang lại trong nguồn nước, năng lượng, môi trường, cảnh quan, sản xuất lương thực của thế giới—tất cả những yếu tố thiết yếu giúp cuộc sống ở đây khả thi và bền vững.

Chúa Tể của tất cả vũ trụ nhận ra ngưỡng cửa vĩ đại này và đã gửi một Thông Điệp Mới vào thế giới để chuẩn bị nhân loại cho một trải nghiệm thế giới mới và để chuẩn bị nhân loại cho Cộng Đồng Vĩ Đại, vì nhân loại không biết gì về điều này.

Mục tiêu của Khải Huyền của Chúa là để hỗ trợ nhân loại vượt qua giai đoạn chuyển tiếp rất khó khăn này, khi mà sự cám dỗ về xung đột, chiến tranh, kích động, bất bình và giải thể kinh tế là rất lớn.

Mục tiêu của Khải Huyền là để chăn dắt nhân loại vượt qua chặng đường vĩ đại, khó khăn và tăm tối này theo cách để [nhân loại] có thể xây dựng một nền tảng mới cho nền văn minh loài người và bắt đầu chuẩn bị bản thân và đạt được sự khôn ngoan để đối phó với một vũ trụ đầy rẫy sự sống thông minh—một vũ trụ không phải con người, một vũ trụ cạnh tranh, một vũ trụ mà nhân loại không biết gì về nó.

Chúa cũng đã gửi đến một Khải Huyền về cuộc sống và tâm linh trong vũ trụ và đã cung cấp Những Bước Đi đến Tri Thức để mỗi người có thể có cơ hội phát triển sức mạnh lớn lao mà Chúa đã ban cho mỗi người—để hướng dẫn họ, bảo vệ họ và dẫn họ đến một cuộc sống lớn hơn của phục vụ và viên mãn trên thế giới.

Đối với những người không nhận ra nhu cầu và khó khăn vĩ đại của nhân loại, Khải Huyền của Chúa sẽ là khó hiểu. Họ sẽ không hiểu. Họ sẽ nghĩ nó giống như quá khứ, hoặc họ sẽ bác bỏ nó hoàn toàn. Họ sẽ nghĩ nó là bài bình luận về các tôn giáo khác hoặc cuộc nổi dậy chống lại các tôn giáo khác. Họ có thể coi nó là sự cạnh tranh với các tôn giáo khác. Nhưng nó không phải là cái nào trong số này, bạn thấy đấy. Nó đang ở đây để chuẩn bị nhân loại cho một thực tại mới trên thế giới và một thực tại mới khi sống trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống—những ngưỡng cửa vĩ đại nhất mà gia đình loài người đã từng đối mặt và có lẽ từng đối mặt trong toàn bộ quá trình tiến hóa của mình.

Những Khải Huyền của quá khứ không thể chuẩn bị nhân loại cho điều này, vì chúng được ban trong thế giới cổ đại, mà đã không phải đối mặt với những tai hoạ vĩ đại này. Chúng đã được ban để giúp xây dựng nền văn minh loài người và để trao cho con người thuộc các quốc gia, nền văn hóa và thời đại khác nhau cơ hội tiếp cận với quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức bên trong cá nhân, mà là nơi con người có thể kết nối với Chúa, có thể đáp lại Ý Chúa. Nhưng cơ hội này trong các Khải Huyền trước đây đã bị lu mờ bởi luật pháp và sự kiểm soát và thống trị của các tổ chức, chính phủ và các cá nhân đầy tham vọng.

Chúa Tể của vũ trụ nhận ra rằng đây là lần đầu tiên Khải Huyền được mang vào một cộng đồng thế giới, một cộng đồng toàn cầu với thương mại và truyền thông toàn cầu. Đây là lần đầu tiên nhân loại sẽ có thể nghe được Tiếng Nói của Khải Huyền, một Tiếng Nói như đã nói với Giêsu, Phật và Muhammad.

Đó là một việc rất khó để mang một Thông Điệp Mới từ Chúa vào thế giới, và một Sứ Giả đã được gửi đến cho mục đích này—một người đàn ông với nhân cách đích thực, một người không có địa vị trên thế giới, một người có thể mang lại và bày tỏ và thể hiện ân điển, lòng nhân từ và quyền năng của Khải Huyền.

Nếu bạn không biết về nhu cầu vĩ đại của nhân loại, thì làm sao bạn có thể nhận ra sự cần thiết để Chúa lại lên tiếng? Và ai có thể nói rằng Chúa không thể lên tiếng một lần nữa? Ngay cả các vị thánh và nhà tiên tri vĩ đại cũng không thể nói điều này. Ngay cả các văn bản thiêng liêng cũng không thể nói điều này. Ngay cả Hội Thiên Thần cũng không thể nói điều này. Do đó, đừng ngu dốt và kiêu ngạo và đưa ra những tuyên bố như vậy hoặc chấp nhận những giả định như vậy, vì bạn không biết Chúa sẽ làm gì tiếp theo.

Chúa thật sự đã lên tiếng một lần nữa vào thời điểm của nhu cầu, thử thách và khó khăn vĩ đại đối với gia đình loài người. Vì toàn bộ nền văn minh loài người đang gặp rủi ro, khi mọi thứ tốt đẹp trên thế giới, mọi thứ đã được thiết lập cho lợi ích của nhân loại bây giờ đang gặp rủi ro. Tương lai và phúc lợi của tất cả các dân tộc và các quốc gia bây giờ đang gặp rủi ro.

Các tôn giáo trên thế giới bị rạn nứt nội bộ và đang tranh chấp với nhau. Chúng không thể chuẩn bị nhân loại cho một thế giới mới, và chúng chắc chắn không thể chuẩn bị nhân loại cho tương lai và định mệnh của nó như một chủng loài tự do trong vũ trụ, nơi tự do là hiếm và phải được giành và duy trì với sự thận trọng và cảnh giác to lớn.

Mục tiêu của Khải Huyền là để trao cho nhân loại cơ hội vĩ đại này trong thời khắc khó khăn, thử thách và bất định vĩ đại nhất của nó—vĩ đại hơn cả những cuộc chiến tranh và xung đột thế giới; vĩ đại hơn bất cứ thứ gì mà nhân loại từng đối mặt trước đây. Đừng đợi cho đến khi con sóng dâng cao và ngưỡng cửa trở nên quá choáng ngợp để bắt đầu chuẩn bị, vì sẽ là quá muộn và bạn sẽ bị cuốn trôi, cuốn theo sự thay đổi mà bạn đã không thấy trước và bạn không chuẩn bị.

Chúa Tể của vũ trụ yêu thương nhân loại và đã gửi đến lời cảnh báo, phước lành và quá trình chuẩn bị. Nó đang ở đây. Bạn có thể thấy điều này bởi vì Tri Thức sống bên trong bạn. Tri Thức bên ngoài lĩnh vực và tầm với của trí tuệ, sâu bên trong bạn, sẽ đáp ứng điều này một cách tự nhiên. Nhưng nếu Tri Thức không được biết đến bởi bạn, nếu bạn là người xa lạ với chính mình và với bản chất sâu thẳm của mình, thì bạn có thể rất khó nhận ra nhu cầu sâu sắc và câu trả lời và giải pháp của Chúa cho nhu cầu đó.

Đây là thời điểm của thử thách vĩ đại cho nhân loại. Các quyết định được đưa ra trong hai thập kỷ tới sẽ quyết định kết quả của kiểu hành trình nào mà gia đình loài người sẽ phải đi trong tương lai. Liệu đó sẽ là một hành trình của tuyệt vọng, xung đột và chiến tranh, đối mặt với ảnh hưởng ngày càng tăng từ Cộng Đồng Vĩ Đại xung quanh bạn để chia rẽ và chiếm lấy nhân loại mà không sử dụng vũ lực, sử dụng quyền lực thuyết phục, dụ dỗ và làm nản lòng, những điều đã được trau dồi đến mức cao hơn nhiều so với đã được đạt ở đây trên thế giới?

Người ta có thể nói, “Ồ, nếu tất cả điều này là đúng, thì chúng ta không có hy vọng. Chúng ta không có hứa hẹn. Chúng ta không thể vượt qua những điều này.” Nhưng bạn có thể và bạn phải làm vì quyền lực của Tri Thức đang ở trong bạn, và nó không thể bị thuyết phục bởi mưu mô, thao túng hoặc các biểu hiện của cái ác. Nó không sợ thế giới. Nó không bị điều khiển bởi thế giới. Nó đại diện cho phần của bạn mà chưa bao giờ rời khỏi Chúa, và đó là chìa khóa cho thành công của nhân loại.

Ngay cả ngoài những nỗ lực anh hùng nhất và những thành tựu vĩ đại nhất, chính quyền lực của Tri Thức mà sẽ kiềm chế nhân loại khỏi chiến tranh và sự tự hủy diệt. Chính Tri Thức sẽ trao dấu hiệu cho những người sẽ đóng góp lớn cho thế giới. Chính Tri Thức sẽ trao cho con người sức mạnh, lòng dũng cảm và quyết tâm để chống chọi những cơn bão vĩ đại đang đến. Chính Tri Thức sẽ khuyến khích sự hợp tác và thống nhất khi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn và kích động. Đó sẽ là quyền năng khôn tả và vô hình của Chúa bên trong mỗi cá nhân mà có thể kéo nhân loại vượt qua và xây dựng một tương lai không giống với quá khứ, được xây dựng lúc này trên sự khôn ngoan chưa từng tồn tại trước đây, được xây dựng với sự đồng thuận chưa từng tồn tại trước đây, được xây dựng bởi sự cần thiết chứ không phải bởi lý thuyết hay sở thích, được xây dựng bởi vì nó phải được xây dựng nếu không nhân loại sẽ mất quyền kiểm soát thế giới này và bản thân.

Chưa bao giờ trước đây một thử thách như vậy được trao cho gia đình loài người, nhưng một thử thách như vậy đang ở trước bạn lúc này. Nếu bạn có thể nhìn bằng con mắt rõ ràng và khách quan, thì bạn sẽ thấy những dấu hiệu của điều này khắp thế giới. Bạn sẽ thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của mọi người. Bạn sẽ nghe thấy những lời phàn nàn và sự kích động được sinh ra từ sợ hãi và bất định. Bạn sẽ nhìn thấy sự gián đoạn đối với các cơ sở và nền kinh tế của nhân loại. Và bạn sẽ thấy các chuyên gia loay hoay, không thể kiểm soát hay định hướng tình hình một cách thành công.

Đây là tiếng gọi vĩ đại và thời điểm vĩ đại của bạn trên thế giới, vì tiếng gọi của bạn sẽ trỗi lên khi đối mặt với khó khăn và nhu cầu vĩ đại. Nếu bạn đang trốn trong thú vui hay ảo mộng, thì sự vĩ đại bên trong bạn sẽ không trỗi lên, và cuộc đời bạn sẽ bị suy đồi, bất định và bi thảm.

Đừng trở thành nạn nhân của điều này, vì bạn đang ở đây cho một mục đích lớn lao. Sứ Giả của Chúa sẽ nói về mục đích này. Và Khải Huyền của Chúa sẽ kêu gọi mục đích này và trao cho bạn Những Bước Đi đến Tri Thức để chuẩn bị cho mục đích này. Và bạn sẽ đạt được mối quan hệ mới với thế giới. Thay vì là một nơi khiến bạn nản lòng và thất vọng, nó trở thành nơi học hoàn hảo, một môi trường hoàn hảo để đóng góp, một nơi hoàn hảo để bạn ở với nhận thức về Tri Thức và khám phá về những món quà và khả năng lớn lao của bạn.

Hãy để những người chỉ trích là những người chỉ trích, vì họ thiếu hiểu biết và không thể đáp lại. Hãy để mọi người quay lưng lại, vì họ quá sợ hãi hoặc quá không nhận thức để nhận ra nhu cầu vĩ đại và câu trả lời vĩ đại đã được trao. Hãy để người khác phớt lờ những gì thiết yếu, nhưng bên trong bạn, bạn không thể phớt lờ những điều này thêm nữa. Bạn đã phải trả giá đắt khi phớt lờt chúng trong quá khứ. Bạn đã thất bại trong rất nhiều cách để có được sức mạnh, lòng can đảm và quyền lực mà Chúa đã ban cho bạn. Bạn đã cho đi cuộc đời mình và kết quả là bạn tức giận, thất vọng và cô lập. Hãy trung thực, và bạn sẽ thấy những điều này trong chính mình. Đừng giả vờ.

Bạn đang ở trong thế giới cho một mục đích lớn lao. Nếu bạn không đang làm việc hướng tới mục đích này, thì cuộc đời bạn đầy bực bội. Nó đầy bối rối. Nó bị lạc lối—bây giờ bị thống trị bởi ý muốn và mong muốn của người khác, bây giờ bị thống trị bởi hoàn cảnh, bây giờ bị thống trị bởi những thứ mà bạn cảm thấy nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Mục đích của Khải Huyền là để trao cho con người quyền lực cốt lõi và trung tâm này, vì quyền lực này không thể được xây dựng bởi một vài cá nhân được truyền cảm hứng. Nó phải có sự quyết tâm của nhiều người. Nó phải có công việc và ý chí của nhiều người. Nó không thể là thứ được tạo ra bởi các chuyên gia hoặc bởi các nhóm bí mật, nếu không kết quả sẽ không thuận lợi.

Đây là tiếng gọi cho nhiều người, chứ không phải ít người, vì nhiều người phải xây dựng thế giới mới và xây dựng lại nền văn minh loài người từ những gì đã tồn tại trước đó.

Hãy đón nhận Khải Huyền. Nó là câu trả lời cho cuộc đời bạn. Nó là tiếng gọi cho cuộc đời bạn. Nó là sự chuẩn bị cho cuộc đời bạn. Hãy gặp hoặc lắng nghe Sứ Giả khi ông ấy vẫn còn ở trong thế giới trong những năm còn lại của ông trên Trái Đất. Sẽ là một phước lành to lớn cho bạn khi làm như vậy, vì ông ấy mang theo mình sự hiện diện và quyền lực, và cuộc đời ông là minh chứng cho thành công lớn lao đang chờ đợi bạn.

Hãy quan sát thế giới mà không phán xét và lên án, và bạn sẽ có thể nhìn thấy các dấu hiệu. Bạn sẽ cảm thấy các thứ và nghe thấy các thứ và cảm nhận các thứ. Đừng đi đến kết luận, nhưng hãy cho phép những trải nghiệm này gia tăng trong nhận thức của bạn, và bạn sẽ có được một trải nghiệm hoàn toàn mới về thế giới. Nếu Tri Thức ở bên bạn, và bạn ở bên Tri Thức, thì bạn sẽ có thể nhìn thấy những điều này mà không sợ hãi và lo sợ, nhận ra rằng đây là thế giới mà bạn đã đến để phục vụ, và chính phục vụ của bạn cho thế giới mà sẽ là thành tựu lớn nhất và sự thoả mãn lớn nhất của bạn ở đây.

Mục tiêu của Khải huyền là để khôi phục lại quyền lực, phẩm giá và mục đích cho cuộc đời của mọi người. Đó là để cung cấp khuôn khổ để các mối quan hệ chân thật và những cuộc hôn phối vĩ đại tồn tại. Nó sẽ kêu gọi nhân loại vào trong một môi trường vĩ đại hơn của cuộc sống để chuẩn bị cho chính Cộng Đồng Vĩ Đại và để sử dụng tài nguyên thế giới theo cách để chúng có thể tồn tại vào tương lai để thế giới có thể tiếp tục hỗ trợ nền văn minh loài người theo cách tốt hơn nhiều so với từng được thực hiện trước đây.

Đây là lời chúc phúc của Chúng Tôi cho thế giới. Nó là món quà của Chúng Tôi dành cho thế giới—Chúng Tôi, những người nói như một người, Chúng Tôi, những người trông coi thế giới, Chúng Tôi, những người dẫn dắt thế giới, Chúng Tôi, những người nhận lãnh Khải Huyền cho thế giới. Bạn sẽ không biết tên của Chúng Tôi, vì điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn có thể nghe, cảm thấy và nhìn thấy Khải Huyền và đáp lại tiếng gọi vĩ đại của nó và thức tỉnh khỏi giấc mơ của bạn về sự thoả mãn và sự thất vọng đang bận tâm bạn vào lúc này.

Hãy cảm nhận sự thôi thúc bên trong bạn cho thứ gì đó vĩ đại hơn, vì bạn vẫn chưa sống cuộc sống mà bạn được định để sống, và bạn đang được kêu gọi đến cuộc sống đó lúc này vào thời điểm của nhu cầu và hậu quả vĩ đại nhất trên thế giới.

Hãy ở cùng sự thật bên trong bạn, thứ tồn tại bên ngoài niềm tin của bạn, ý tưởng của bạn và lời khuyên của bạn. Hãy đi theo con đường bí ẩn, vì nó sẽ đưa bạn qua khỏi quá khứ của cuộc đời bạn để vào trong một tương lai vĩ đại hơn—một tương lai của những mối quan hệ lớn lao, ý nghĩa lớn lao và mục đích lớn lao. Bằng cách này mà bạn sẽ hoàn thành định mệnh của mình trên thế giới, một định mệnh không thể được công nhận nếu không nhận ra nhu cầu và thực tế của thế giới xung quanh bạn.

Cầu mong quyền lực và phước lành này ở bên bạn, vì Tri Thức đang ở bên bạn. Chúa đã ban cho bạn mọi thứ bạn sẽ cần để hoàn thành hành trình lớn lao này trong cuộc đời. Bây giờ bạn phải đạt được ý chí, quyết tâm và lòng can đảm để thực hiện việc này, việc sẽ khôi phục lại cho bạn tất cả những phẩm chất này, những thứ đã rất thiếu trong quá khứ.