Số Phận của Các Quốc Gia

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 17 tháng 4 năm 2007
tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Đây là một phần của Thông Điệp cho Thế Giới về số phận của các quốc gia và các dân tộc và Tiếng Gọi lớn lao hiện đang vang lên cho nhân loại.

Các dân tộc và các quốc gia của thế giới đang bước vào thời kỳ của sự khó khăn và thay đổi trầm trọng. Các nguồn tài nguyên của thế giới đang suy giảm. Dân số đang phát triển. Và khi điều này xảy ra, sẽ có sự cạnh tranh tiếp tục và nguy cơ trầm trọng của xung đột và chiến tranh.

Ở đây những thù hận cổ xưa sẽ được khơi dậy. Những định kiến ​​sẽ bị dùng và sử dụng bởi những người đầy tham vọng trong cả chính phủ và các tổ chức tôn giáo. Sự yếu đuối của con người sẽ bị dùng, và sự sợ hãi sẽ lan tràn.

Chính vì ngưỡng cửa vĩ đại này mà một Thông Điệp Mới từ Chúa đã được gửi vào trong thế giới cho sự bảo vệ và tiến triển của nhân loại. Để hiểu được sự vĩ đại của Thông Điệp này và sự liên quan của nó đối với thời đại của bạn, bạn phải hiểu và nhận ra được những thay đổi vĩ đại đang đe dọa gia đình nhân loại — đe dọa để đem nó vào sự suy tàn, đe dọa để hủy hoại những thành tựu vĩ đại của nền văn minh, đe dọa để hủy hoại phúc lợi và sự sống còn của con người khắp mọi nơi.

Ở đây chính chính trị và tôn giáo sẽ bị sử dụng như vũ khí chiến tranh, như một đòn bẩy để chia rẽ con người và để đặt họ chống lại nhau trong cuộc xung đột lớn lao, không phải vì hệ ý thức, mà là vì các tài nguyên của thế giới.

Ở đây tranh luận và xung đột sẽ được che đậy. Nó sẽ được khoác lên mình sự ngụy tạo của chính trị và tôn giáo, nhưng về bản chất nó là cuộc cạnh tranh cho các tài nguyên. Nó là xung đột về quyền tiếp cận và phân phối tài nguyên.

Đó là nguy hiểm vĩ đại mà nhân loại bây giờ phải đối mặt khi nó bắt đầu gặp phải một thế giới đang suy tàn – một thế giới với môi trường bị suy thoái, một thế giới với khí hậu đã bị ảnh hưởng, một thế giới với các nguồn tài nguyên duy trì sự sống đang bị cạn kiệt và hủy hoại bởi sự thiếu hiểu biết của con người và lòng tham của con người. Đó là vì lý do này mà một Thông Điệp Mới từ Chúa đã được gửi vào trong thế giới.

Để nhận ra Thông Điệp Mới này và để hiểu được Nguồn Gốc của nó và ý nghĩa của nó cho thời đại này, thời đại này của Khải Huyền, bạn phải nhận ra tình trạng khó khăn mà nhân loại bây giờ đang tiến vào mà nó đang đối mặt ở rất nhiều nơi rồi.

Bạn sẽ không thể xem trọng Thông Điệp Mới từ Chúa trừ khi bạn có thể đối mặt với những thực tế này, trừ khi bạn có thể nhận ra những tình trạng này, trừ khi bạn có thể thấy rằng nếu không có Thông Điệp vĩ đại từ Cội Nguồn của mọi sự sống, thì khả năng của nhân loại để chèo lái những thời điểm khó khăn này là rất nhỏ. Khả năng để nhân loại tránh được chiến tranh, xung đột và suy thoái không ngừng là rất nhỏ. Lời hứa cho nhân loại để bắt đầu một tương lai lớn hơn, một tương lai mà sẽ không giống như quá khứ, sẽ là rất nhỏ.

Khả năng chống lại sự thành công của nhân loại hiện nay là quá đáng kể đến mức phải có một Thông Điệp Mới từ Chúa. Bạn phải nhìn thấy nó bên trong bối cảnh này, nếu không bạn sẽ không hiểu được thời đại của Khải Huyền mà bạn đang sống trong. Bạn sẽ không hiểu.

Với những người sẽ bị cám dỗ để cầm kiếm nhân danh tôn giáo hoặc lợi thế chính trị: bạn phải nhận ra rằng suy nghĩ của bạn, ý định của bạn và hành động của bạn đi ngược lại Ý Muốn của Chúa đối với nhân loại. Chúng vi phạm những gì Chúa dự định cho nhân loại.

Bởi vì Chúa dự định cho nhân loại để trở nên hợp nhất và tự cung tự cấp trong một vũ trụ đầy sự sống thông minh. Ngay tại thời điểm này, có những thế lực khác bên ngoài thế giới này đang chờ đợi sự thất bại của nhân loại, chờ cơ hội để can thiệp để lợi dụng một nhân loại yếu ớt và mâu thuẫn.

Nếu bạn không thể nhìn thấy điều này hoặc không thể chấp nhận điều này, thì bạn không hiểu được sự khó khăn vĩ đại của nhân loại vào lúc này. Bạn không hiểu được sự nguy hiểm đang ở trên gia đình loài người. Và bạn sẽ không thấy được sự nguy hiểm vĩ đại, Bóng Tối Vĩ Đại hiện đang ẩn náu trong thế giới, Bóng Tối sinh ra từ sự can thiệp từ bên ngoài và Bóng Tối sinh ra từ sự ngu dốt, tham lam, cạnh tranh, xung đột và chiến tranh của con người.

Với những người cầm kiếm nhân danh tôn giáo hoặc lợi thế chính trị: Bạn phải nhận ra rằng bạn đang vi phạm Ý Muốn của Chúa cho nhân loại. Và mặc dù Đấng Tạo Hóa sẽ không trừng phạt bạn, bên trong bản thân bạn sẽ bước ra khỏi Tri Thức của Chúa bên trong chính mình. Bạn sẽ tự gieo mình vào bóng tối và sự lẫn lộn. Và bạn sẽ dẫn người dân của bạn và quốc gia của bạn vào trong xung đột, hoang tàn và đổ nát. Bởi vì bạn đã vượt qua thời điểm mà một quốc gia có thể kiếm lợi đơn giản từ sự suy tàn của quốc gia khác, bởi vì toàn thể thế giới hiện đang bị đe dọa.

Nếu bạn cầm kiếm nhân danh tôn giáo hoặc lợi thế chính trị, bạn sẽ vi phạm Kế Hoạch của Chúa cho nhân loại. Mặc dù Chúa sẽ không trừng phạt bạn trực tiếp, bạn sẽ tự tách mình và quay lưng lại với Tri Thức của Chúa ở bên trong bạn, mà Chúa đã đặt bên trong bạn cho sự bảo vệ và cứu rỗi của riêng bạn. Và bạn sẽ tự gieo mình vào sự hỗn loạn và xung đột, vào sự thịnh nộ và đau khổ, và mang lại sự đổ nát và hoang tàn cho người dân của bạn.

Đây là một nguy cơ vĩ đại, và đây sẽ là sự cám dỗ lớn lao của nhân loại — để thực hiện sự bất bình của mình với nhau, để thực hiện sự thù địch cổ xưa của mình, để bắt đầu cạnh tranh và tiến vào xung đột với các quốc gia khác, tin rằng điều đó là cho phúc lợi của quốc gia của bạn hoặc cho Ý Muốn của Chúa.

Nhưng trong cả hai trường hợp bạn đều bị lừa dối. Bạn đang phạm lỗi. Bạn đang vi phạm Ý Muốn và Kế Hoạch của Chúa cho nhân loại. Mặc dù Chúa sẽ không trừng phạt bạn trực tiếp, nhưng bạn sẽ tự tách mình khỏi Minh Triết của Chúa và Ý Muốn của Chúa. Bạn sẽ đi vào sự lẫn lộn và bóng tối, vào sự bất bình và cuối cùng là vào sự tuyệt vọng.

Vì vậy, hãy chú ý, các quốc gia của thế giới, các nhà lãnh đạo của thế giới và các công dân của thế giới. Hãy chú ý đến những lời này, bởi vì chúng đến từ Ý Muốn và Sự Hiện Diện Thánh Thần trong cuộc đời bạn. Chúng đại diện cho Tri Thức mà đã được đặt bên trong bạn để dẫn dắt và bảo vệ bạn. Đó là cùng Tri thức mà đang ở đây để dẫn dắt và bảo vệ toàn thể nhân loại.

Đây là lý do tại sao Sứ Giả đã được gửi vào trong thế giới — để mang Thông Điệp này về hy vọng, Thông Điệp này về sự phục hồi và giải pháp, đến cho gia đình loài người vào thời điểm khó khăn vĩ đại này.

Bởi vì bạn đang bước vào thời kỳ của sự khó khăn vĩ đại. Bạn chỉ đang bắt đầu thời đại mà các cuộc chiến tranh vĩ đại và các cuộc xung đột vĩ đại có thể trỗi lên. Than hồng cho những cuộc chiến này đang toả sáng rồi. Ý định cho những cuộc chiến này đã tồn tại trong tâm trí và trái tim của nhiều người. Và các điều kiện cho những xung đột và chiến tranh này đang ở với bạn.

Ở đây nhân loại có một cơ hội vĩ đại để thống nhất trong sự phòng thủ của chính mình và cho sự bảo tồn của chính mình — cả trong thế giới và khi đối mặt với Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong vũ trụ, nơi mà tự do không được biết đến và giá trị của nhân loại không được công nhận, ngoại trừ bởi một số ít.

Những người sẽ cầm kiếm nhân danh Chúa hoặc vì lợi thế chính trị sẽ làm thất bại sứ mệnh và tiếng gọi của họ trong cuộc đời, và họ cũng sẽ dẫn những người khác đến sự thất bại. Trong thất bại này, sẽ không có bình an nào và không có giải pháp nào. Bởi vì bạn đã phủ nhận Tri Thức của Chúa bên trong bạn. Bạn đã phủ nhận Kế Hoạch của Đấng Tạo Hóa cho nhân loại. Bạn đã quay lưng lại với Minh Triết vĩ đại mà Chúa đã đặt bên trong bạn và bên trong mọi trái tim. Bạn sẽ, thông qua sự ngu dốt và kiêu ngạo và phù phiếm, phá hủy cơ hội vĩ đại của bạn để đóng góp thật sự cho người dân của bạn, cho quốc gia của bạn và cho thế giới.

Do đó, hãy chú ý đến lời cảnh báo này. Nó mang theo nó hậu quả trầm trọng nhất và ý nghĩa vĩ đại nhất. Ý nghĩa của nó và thông điệp của nó nằm ngoài khả năng hiểu biết của bạn, nhưng những gì nó có để nói với bạn sẽ là rõ ràng và đơn giản và dễ hiểu cho bạn.

Hãy lưu ý, các nhà lãnh đạo quốc gia và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Hãy cẩn thận nếu bạn tìm cách làm tổn thương hoặc chinh phục một quốc gia khác vì lợi ích của riêng bạn hoặc để bày tỏ sự bất bình của bạn hoặc những thù hận cổ xưa của bạn. Hãy nhận biết rằng chính bạn đang tự ném mình vào trong bóng tối, vào trong sự lẫn lộn và đau khổ. Và kết quả là bạn sẽ mang lại sự hoang tàn, nghèo nàn và điêu tàn cho người dân của bạn.

Và hãy lưu ý, công dân bình thường, rằng bạn cũng có trách nhiệm để đi theo Minh Triết và Tri Thức mà Chúa đã đặt bên trong bạn, để khám phá Minh Triết và Tri Thức này và không vi phạm nó bởi sự tức giận hoặc trả thù, thịnh nộ hoặc tham lam. Bạn cũng có trách nhiệm, bởi vì kết quả không chỉ phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo quốc gia và tôn giáo. Nó cuối cùng tùy thuộc vào mỗi công dân.

Hãy chú ý đến lời cảnh báo vĩ đại này. Lời cảnh báo này được sinh ra từ Tình Yêu của Chúa, nhưng dù sao nó vẫn là một lời cảnh báo. Nó đang cảnh báo bạn về khả năng mắc lỗi ngày càng gia tăng. Nó đang khuyên bạn quay đến Tri Thức của Chúa mà đang sống bên trong bạn — bên ngoài và bên dưới tâm trí suy nghĩ của bạn; bên ngoài những ý tưởng và khái niệm và niềm tin đã được thiết lập trong lịch sử nhân loại.

Bởi vì có một nền tảng đạo đức và đạo lý cho sự tồn tại của bạn. Nếu bạn vi phạm điều này, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả — không phải vì Chúa đang trừng phạt bạn, mà bởi vì bạn đang trừng phạt bản thân, bởi vì bạn đã quay lưng lại với những gì Chúa đã đặt bên trong bạn và bởi vì, từ sự kiêu ngạo, ngu dốt và phù phiếm, bạn đã tự trao cho mình uy quyền để thay thế những gì Chúa đã đặt bên trong bạn. Hãy nhận thức về mối nguy hiểm vĩ đại đối với cá nhân bạn, đối với dân tộc của bạn, quốc gia của bạn và thế giới. Bởi vì thời đại vĩ đại của thử thách và hoạn nạn đang ở với bạn.

Cách nhân loại sẽ phản ứng, cả các nhà lãnh đạo của nó và công dân của nó, sẽ tạo ra mọi sự khác biệt trong kết quả. Quyền lực của quyết định ở đây thì ở với bạn. Ý Chúa thì rõ ràng. Nơi Chúa đang đem nhân loại trong sự chuẩn bị cho sự tiếp xúc của nó với sự sống trong vũ trụ thì rõ ràng, và được trình bày trong Thông Điệp Mới.

Nhưng để bạn gặt hái được những phần thưởng vĩ đại này, để bạn chuẩn bị bản thân một tương lai không giống như quá khứ, để bạn tránh được tai họa và thảm họa, bạn phải chú ý. Bạn phải dừng lại. Bạn phải kiềm chế cơn tức giận của mình và những đam mê của mình. Bạn phải kìm giữ những đánh giá của bạn về người khác. Bạn phải xem xét sự khôn ngoan của những suy nghĩ và hành động của bạn và hậu quả của chúng đối với tương lai.

Hãy chuẩn bị, vì thời đại vĩ đại và khó khăn đang ở với bạn. Chúng là sản phẩm của sự thiếu hiểu biết của con người và sự lạm dụng của con người đối với thế giới. Chúng là sản phẩm của việc thiếu tầm nhìn của nhân loại và việc thiếu chuẩn bị của nó cho tương lai.

Đó sẽ là trách nhiệm của tất cả các quốc gia và các nhà lãnh đạo [của chúng] để cung cấp đầy đủ cho người dân của chúng trong thời gian sắp tới, nhưng điều này sẽ trở nên ngày càng khó khăn và thách thức. Người giàu sẽ phải chăm sóc người nghèo. Và những người nghèo sẽ phải chăm sóc lẫn nhau. Sẽ phải có phụng vụ lớn hơn cho nhân loại, sự vị tha lớn hơn dưới những điều kiện khó khăn này.

Bơi vì loài người đã cướp phá Trái Đất đến mức mà nó gần như không thể duy trì được gia đình loài người. Những điều kiện và hoàn cảnh của cuộc sống của bạn, cho dù bạn giàu hay nghèo, cho dù bạn sống ở quốc gia nào, bây giờ sẽ áp đặt những nhu cầu này lên bạn.

Hãy rõ ràng và nhận thức rằng khó khăn vĩ đại này đã gọi Thông Điệp Mới từ Chúa vào trong thế giới và Sứ Giả của Chúa đã được gửi vào trong thế giới để trao cho Thông Điệp này, để làm sáng tỏ nó và để là trọng tâm và phương tiện diễn đạt chính của nó.

Đừng phán xét và lên án Sứ Giả nếu không bạn sẽ phán xét và kết án những gì Chúa đã đặt bên trong bạn. Bởi vì mặc dù Sứ Giả là con người và dễ phạm sai lầm, ông ta mang theo ông một Thông Điệp nằm ngoài sự phát minh của nhân loại và không có sai lầm và xung đột và mâu thuẫn.

Do đó hãy nhận lãnh Thông Điệp này. Hãy xem xét nó dưới khía cạnh của thế giới bạn nhìn thấy và thế giới bạn biết. Hãy nghĩ về lịch sử của nhân loại và những trận chiến vĩ đại của nó, những cuộc chinh phục vĩ đại của nó và điều này đã tàn phá khủng khiếp như thế nào — rằng quá nhiều người phải hy sinh để một số ít có thể làm giàu cho bản thân.

Bây giờ hãy nhìn nhận rằng điều này không thể tiến vào trong tương lai nếu không cả gia đình loài người sẽ rơi vào tình trạng suy tàn vĩnh viễn, nếu không bạn sẽ khiến bản thân dễ bị can thiệp và xâm lược bởi các thế lực từ bên ngoài thế giới, những loài vào lúc này thậm chí đang lên kế hoạch để lợi dụng những xung đột và tan rã của nhân loại.

Việc biết mình là việc biết được Sự Hiện Diện của Chúa trong cuộc đời bạn, để biết rằng Chúa đã đặt một Tri Thức sâu hơn bên trong bạn để dẫn dắt và để bảo vệ bạn và để vượt qua những khuynh hướng tự hủy hoại của bạn và những theo đuổi ích kỷ của bạn. Việc biết bản thân là việc biết được những gì Chúa đã đặt bên trong bạn — không phải để hiểu nó bằng trí tuệ, nhưng để biết về thực tại của nó, để trải nghiệm sự hiện diện của nó và để đi theo hướng của nó.

Khi sự không chắc chắn, lo lắng và cạnh tranh gia tăng trong thế giới, bạn sẽ cần sự dẫn dắt này hơn bao giờ hết. Bởi vì các tổ chức, những tiện nghi và an ủi mà có lẽ bạn đã được hưởng có thể sẽ không ở đó cho bạn trong tương lai. Những đảm bảo và sự an toàn mà bạn tin rằng đã được cung cấp cho bạn, ở bất kỳ mức độ nào của chúng, có thể sẽ không ở đó cho bạn trong tương lai.

Vậy thì làm thế nào bạn sẽ biết cách để được an toàn? Làm thế nào bạn sẽ biết phải làm gì khi đối mặt với sự không chắc chắn và thay đổi? Câu trả lời của Chúa sống bên trong bạn, và để nhắc bạn về điều này [Chúa] đã mang Thông Điệp Mới từ Chúa vào trong thế giới và đã gửi Sứ Giả của nó vào trong thế giới. Bạn vẫn chưa biết đủ để nghi vấn điều này hoặc để tranh cãi nó, vì đó chỉ là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết và kiêu ngạo và phù phiếm của bạn.

Bạn phải xem xét Thông Điệp Mới. Bạn phải nghe Sứ Giả để biết, để thấy và để hiểu. Bởi vì một mình bạn, nếu không có món quà vĩ đại này, bạn sẽ không thể thấy, biết và hiểu. Hành vi của bạn sẽ bị xác định bởi những người khác. Và bạn sẽ đi theo sự sợ hãi chứ không phải sự khôn ngoan trong cách tiếp cận của bạn.

Bởi vì sự nguy hiểm vĩ đại này và những rủi ro vĩ đại phía trước, có lẽ bạn có thể bắt đầu nhìn thấy Ánh Sáng đã được mang vào trong thế giới khi đối mặt với Bóng Tối Vĩ Đại hiện đang gia tăng ở phía chân trời.

Hãy nhận lãnh lời cảnh báo này như một món quà của tình yêu. Hãy nhận lãnh nó như một sự an ủi và xác nhận rằng điều mà bạn cảm thấy sâu sắc nhất là đúng, rằng nhân loại hiện đang đối mặt với khó khăn vĩ đại — xung đột từ bên trong và sự can thiệp từ bên ngoài. Hãy có can đảm để đối mặt với điều này. Hãy có sự trung thực để nhận ra nó. Hãy có sự tỉnh táo để xem xét nó mà không cố gắng biến nó thành những gì bạn muốn nó là hoặc những gì bạn nghĩ nó là.

Đây là trách nhiệm của bạn. Đây là Tiếng Gọi của thời đại của bạn. Nó là thời đại của Khải Huyền, và Khải Huyền đang ở với bạn.

* Tất cả các câu trong ngoặc được thêm vào bởi Sứ Giả để làm rõ hoặc để chỉnh sửa ngữ pháp.