Tập 5

Volume 5Về Tập 5

Tập Năm là nơi cho Giáo Huấn về Minh Triết của Thông Điệp Mới từ Chúa.

Từ những ngày đầu của Khải Huyền cho đến hiện tại, Chúa đã tiếc lộ một gia tài minh triết khổng lồ, nói về hầu như mọi chủ đề được quan tâm và quan trọng, trao cho dẫn dắt về thánh linh và thực tế để thỏa mãn nhu cầu của con người khắp thế giới ngày hôm nay và trong tương lai xa. Cuối cùng, Tập Năm sẽ bao gồm những Quyển Sách về Minh Triết được biên soạn bởi Sứ Giả.

Cho nhiều tài liệu khác về Minh Triết của Thông Điệp Mới, hãy đọc danh sách Những Khải Huyền Khác chưa được biên soạn thành sách và cũng đọc Wiki Thông Điệp Mới, một từ điển bách khoa trực tuyến đang gia tăng với những câu trích dẫn từ Thông Điệp Mới được sắp xếp theo chủ đề.

Tập 5