Mối Quan Hệ của Bạn với Cộng Đồng Vĩ Đại

Như được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 13 tháng 6 năm 2008
tại Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Hãy nhìn lên những vì sao trên trời, và xem xét chúng dưới ánh sáng của Khải Huyền đã được trao cho bạn ở đây, và tự hỏi: “Tại sao tôi được thu hút đến điều này như thế? Tại sao tôi lại quan tâm đến điều này? Sự kết nối của tôi với cuộc sống bên ngoài thế giới này là gì?”

Bạn có một mối quan hệ lớn lao với cuộc sống bên ngoài thế giới mình. Bạn có mối quan hệ lớn lao này bởi vì nó đại diện cho cả tương lai của bạn và quá khứ của bạn. Nếu bạn được thu hút bởi cuộc sống trong vũ trụ hoặc có mối quan tâm không thể giải thích về khả năng Sự Tiếp Xúc có thể xảy ra, hoặc nếu bạn say mê với bầu trời đêm và nhận thức rằng bạn sống trong không gian, đó là bởi vì bạn đã có trải nghiệm quá khứ trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Có lẽ bạn đã sống trong nhiều nơi, và bạn mang điều này theo mình. Nó là một phần của bản chất bên trong của bạn.

Bạn có những mối quan hệ ngoại bang mà có lẽ đã được thiết lập từ lâu. Nhưng chúng vẫn có thật, vì những mối quan hệ đích thực không chết khi con người qua đời. Chúng là những tạo hoá vĩnh viễn. Do đó, bạn có thể có những mối quan hệ sâu sắc với các cá nhân trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn chắc chắn có mối quan hệ sâu sắc với các Thế Lực Vô Hình trong thế giới này, vì họ đã đưa bạn vào thế giới này và giúp chuẩn bị bạn cho trải nghiệm cuộc đời này.

Có lẽ bạn được thu hút đến một Tri Thức và Minh Triết vĩ đại, Tri Thức và Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại, vượt xa bất kỳ thứ gì chưa được nhận ra hoặc được thiết lập ở đây trên Trái Đất. Có lẽ bạn nhận ra đây là một phần của mục đích lớn lao của bạn trong cách khó hiểu nào đó. Có một sự kết nối, một mối quan hệ, một sự gắn kết sâu thẳm đang chảy bên dưới bề mặt tâm trí bạn mà bạn thỉnh thoảng cảm nhận sâu sắc. Có lẽ việc đọc và nghiên cứu những bài giảng này khơi dậy trong bạn cảm nhận về ký ức xa xưa hoặc ý thức về trách nhiệm tương lai.

Bất kể trường hợp nào, bạn rất có thể có mối quan hệ và sự kết nối với Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này là hoàn toàn phù hợp, vì nhiều người đã vào thế giới vào thời điểm này thì có sự kết nối rất mạnh mẽ với Cộng Đồng Vĩ Đại. Vì đây là thời điểm mà nhân loại sẽ bắt đầu trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại và sẽ phải đối mặt với sự viếng thăm và can thiệp từ Cộng Đồng Vĩ Đại—một bước ngoặt vĩ đại mà ít người nhận ra.

Đối với những người đặc biệt cảm thấy rằng họ có mối quan hệ sâu sắc với Cộng Đồng Vĩ Đại, đó là thời điểm có ý nghĩa to lớn. Nó đã ảnh hưởng đến hành trình cuộc sống của họ cho đến nay, như thể họ đang sống hai cuộc sống: một cuộc sống bình thường của một người trên thế giới, và một cuộc sống lớn lao, một cuộc sống được kết nối với những điều vĩ đại vượt ngoài phạm vi và bận tâm của hầu hết mọi người.

Bạn không thể xóa bỏ những thành tựu và những mối quan hệ bạn đã tạo ra trong quá khứ, trong những trải nghiệm sống trong quá khứ của mình. Bạn mang điều này tiến về phía trước với mình. Nếu phần lớn lịch sử của bạn là ở ngoài thế giới này, thì đó là một phần của sự khôn ngoan tích luỹ của bạn. Nó là một phần của định hướng của bạn, và nó đại diện cho một phần của mạng lưới các mối quan hệ của bạn.

Ngay cả những nhà khoa học nghiên cứu bầu trời và cõi trên, ngay cả họ cũng có sự kết nối với Cộng Đồng Vĩ Đại. Có lẽ họ chỉ xem xét nó trong bối cảnh nghiên cứu, đào tạo và mối quan tâm khoa học của mình. Nhưng dù sao thì vẫn có sự kết nối ở đó – một niềm đam mê lâu dài, một mối quan tâm sâu sắc. Họ được thu hút đến nó. Nó là quan trọng đối với họ. Ngay cả người không quan tâm đến tâm linh, ngay cả người với tầm nhìn hoàn toàn dựa trên lý trí và logic của con người, ngay cả họ cũng sẽ được thu hút đến Cộng Đồng Vĩ Đại. Ngay cả một người có rất ít lịch sử trong Cộng Đồng Vĩ Đại cũng có thể được thu hút, vì nó đại diện cho tương lai của bạn và định mệnh của bạn.

Những thế lực vĩ đại mà sẽ định hình tương lai và định mệnh của nhân loại, Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với thế giới—sự cạn kiệt tài nguyên của bạn, suy thoái môi trường, sự nóng lên của thế giới, hoàn cảnh đang thay đổi và mối đe dọa ngày càng tăng của xung đột và chiến tranh— chỉ là một loạt các thế lực vĩ đại đang tác động lên thế giới. Đây là những thế lực được tạo ra phần lớn như là kết quả của việc sử dụng sai và sử dụng quá mức thế giới.

Tuy nhiên, có những thế lực khác mà nhân loại đã không tạo ra cho bản thân. Trong một thời gian dài, Trái Đất đã được theo dõi và nghiên cứu—sự xuất hiện của loài người đã được theo dõi và nghiên cứu, quá trình và tiến triển công nghệ của loài người đã được theo dõi và nghiên cứu, chờ đợi thời điểm Sự Can Thiệp sẽ được thực hiện. Bởi vì thế giới này là một giải thưởng lớn cho số ít chủng loài biết về nó. Chỉ những đồng minh tiềm năng của bạn trong không gian mới không tìm kiếm lợi thế ở đây. Mối quan tâm của họ chủ yếu hướng đến an ninh của chính họ và khuynh hướng tự nhiên của họ để phục vụ một chủng loài năng khiếu và tài năng như nhân loại.

Bạn đang trỗi vào trong một loạt các vấn đề phức tạp, và bạn phải chuẩn bị cho điều này. Những bài giảng này và quyển sách này đại diện cho một phần của sự chuẩn bị đó. Sự thay đổi vĩ đại đang đến với thế giới và sự trỗi lên của thế giới vào Cộng Đồng Vĩ Đại đại diện cho hai sự kiện vĩ đại nhất của thời đại của bạn và thậm chí có thể được coi là những sự kiện vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Cả hai đều mang tính tiến hóa. Cả hai đều đại diện cho thách thức và mối đe dọa vĩ đại đối với tương lai, tự do và phúc lợi của nhân loại. Cả hai sẽ đòi hỏi sự trưởng thành lớn lao và sự thống nhất lớn lao trong gia đình loài người.

Ở đây sự khôn ngoan về Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ trao cho bạn sự khôn ngoan về thế giới. Việc tìm hiểu về Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ dạy cho bạn cách bạn phải cư xử trong thế giới của chính mình—những gì bạn phải làm, những gì bạn phải thay đổi và những gì bạn phải hoàn tác để tiến bước một cách an toàn, cẩn thận và sáng suốt hơn.

Mọi người đều có sự kết nối với phương hướng và tương lai của thế giới, vì vậy sự kết nối với Cộng Đồng Vĩ Đại là khổng lồ. Nó là rộng lớn. Ngay cả đối với những người không có nhiều lịch sử ở đó, ngay cả họ cũng sẽ phải nhận ra tầm quan trọng và ý nghĩa của điều này. Việc nhận ra rằng bạn không đơn độc trong vũ trụ hay thậm chí trong thế giới của chính bạn thì là một nhận biết đổi đời. Việc nhận ra rằng sự viếng thăm đang diễn ra không với nhận thức và sự đồng ý của nhân loại thì là một nhận thức đổi đời. Việc nhận ra sự dễ bị tổn thương của bạn trước không gian và sự thiếu thống nhất, thiếu khôn ngoan và thiếu sáng suốt của bạn thì là một nhận thức đổi đời.

Sau khi điều này xảy ra, sau những nhận thức này, thì bạn không còn có thể tin rằng bạn đang sống cô lập trong vũ trụ. Bạn không còn có thể bảo bản thân rằng bạn hoàn toàn an toàn và an ninh trong thế giới của mình. Bạn không còn có thể chìm đắm hoàn toàn trong sở thích của mình, trong tiêu khiển của mình, trong những mối tình lãng mạn của mình và trong xung đột của mình, vì trong vô thức của bạn, sẽ luôn có nhận thức này về Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và thực tế rằng bạn đang sống trong một vũ trụ đầy sự sống thông minh.

Ngay cả khoa học của bạn cũng đang bắt đầu nhận ra sự phổ biến của các thế giới có mặt đất và khả năng ngày càng lớn hơn của sự tiến hóa của sự sống thông minh, thông qua quan sát và thông qua xác suất gia tăng. Các chính phủ của bạn biết điều này, và họ che giấu bí mật của mình bởi vì những gì họ biết sẽ gây sốc vô cùng cho người dân của họ, cho công chúng, cho mọi người ở khắp nơi mà đang không nhìn, không chú ý và vẫn đang lạc trong quan niệm rằng họ đang sống một mình và biệt lập trong một thế giới tươi đẹp, hài lòng khi nghĩ rằng những loài khác không thể đến được bến bờ của bạn hoặc bạn vẫn ẩn mình trong một vũ trụ trống rỗng.

Những tiết lộ gây sốc này có thể gây căng thẳng vào lúc đầu. Nhưng chúng cũng đóng vai trò như một kiểu xác nhận cho những điều bạn đã cảm nhận sâu sắc và đã biết rất lâu rồi, thậm chí từ thời thơ ấu của mình. Nó là sự xác nhận cho sự khôn ngoan lớn lao mà bạn không biết mình sở hữu. Nó phản ánh sự hiện diện của Tri Thức bên trong bạn—trí thông minh tâm linh vĩ đại mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn như món quà vĩ đại nhất có thể.

Bất kể bạn nhìn nhận Cộng Đồng Vĩ Đại ra sao—dù là trong lĩnh vực khoa học, tôn giáo, triết học, xã hội học hay chỉ như một người bản địa của thế giới—chính sự kết nối ở đây mà phải được công nhận. Không phải ngẫu nhiên mà bạn đang đọc những trang sách này và là người nhận lãnh minh triết hiếm có và độc nhất này. Không có trường đại học nào trên thế giới có thể dạy bạn những gì được trình bày trong những trang sách này. Vì làm sao chúng có thể biết được?

Điều này phải đến thông qua một khải huyền, mà bản thân nó là một nhận thức gây sốc. Việc được trao cho cửa sổ nhìn vào vũ trụ rộng lớn hơn, có được khái niệm về cách các chủng loài khác cư xử và phản hồi, ưu tiên của họ là gì, sự đa dạng trong cấu trúc của họ, sự hiếm có của tự do và quyền lực ảnh hưởng—tất cả những điều này là cực kỳ quan trọng cho việc chuẩn bị của bạn cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Nếu bạn không biết mình đang chuẩn bị cho cái gì hoặc không có bất kỳ nhận thức nào về nó, thì làm sao bạn có thể biết phải làm gì? Làm sao bạn có thể thiết lập lộ trình chuẩn bị, quyết định các ưu tiên của mình hoặc nhìn thấy những rủi ro mà nhân loại đang phải gánh chịu ngay cả vào lúc này khi phớt lờ điều này, lĩnh vực lớn nhất trong tất cả các lĩnh vực?

Bạn sẽ thấy rằng để chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại, chiến tranh sẽ phải chấm dứt, mọi người sẽ phải được giáo dục và các quốc gia sẽ phải cùng nhau thiết lập kế hoạch cho lợi ích và an ninh chung. Đôi mắt của thế giới sẽ phải hướng ra ngoài để theo dõi, báo cáo, để nhận biết, để hết sức chú trọng đến việc ai đang ở đây và họ đang làm gì. Điều này không còn có thể là trọng tâm của nhóm chính phủ bí mật nào đó, nhóm các nhà khoa học ưu tú hoặc tổ chức tôn giáo nào đó mà đã quan tâm đến những vấn đề này. Tất cả mọi người nên quan sát, lắng nghe và học hỏi.

Để hiểu được tôn giáo và tâm linh, bạn phải có một bức tranh toàn cảnh hơn về cuộc sống như bối cảnh của bạn. Nếu không, khái niệm của bạn về Chúa không phản ánh gì ngoài một vị thần địa phương, một kiểu vị thần của khu vực của bạn, một vị thần nguyên thủy, như cách bạn nhìn những người nguyên thủy và cách họ gán các vai trò vị thần cho tất cả các thế lực quyền lực mà họ trải nghiệm ngay xung quanh họ. Để hiểu được sự thống nhất của các tôn giáo, bạn phải ít nhất suy ngẫm về sự đa dạng khổng lồ trong biểu hiện và thực hành tôn giáo trong vũ trụ. Và bạn sẽ phải xem xét rằng nếu bạn cảm thấy Chúa là có thật, thì Chúa của bạn là Chúa của vũ trụ này và mọi thứ trong đó và vô số dạng sống thông minh của nó, mà đều rất khác với bạn.

Mọi thứ trở nên mở rộng ở đây. Đây là liều thuốc giải độc hoàn hảo cho sự lập dị, cho chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, cho quan điểm tôn giáo cực đoan, cho việc luôn cho mình là đúng và thống trị trên người khác. Ngay cả trong lĩnh vực an ninh, bạn phải bắt đầu nghĩ về an ninh của toàn thế giới chứ không chỉ an ninh của nhóm hay quốc gia của bạn. Từ góc độ Cộng Đồng Vĩ Đại, tất cả các bạn đều là một dân tộc. Sự khác biệt giữa các bạn thì nhỏ và không đáng kể so với sự khác biệt giữa bạn và mọi loài khác trong vũ trụ.

Cho dù bạn là lãnh đạo của quốc gia hùng mạnh nhất hay người nghèo khổ trên đường phố, tất cả các bạn đều có chung số phận và định mệnh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn đang bước vào một môi trường mà lúc này sẽ bao gồm sự cạnh tranh từ bên ngoài và ảnh hưởng từ bên ngoài. Bạn sẽ phải thích nghi với điều này và chuẩn bị cho điều này, học cách phân biệt điều này, có được sức mạnh lớn lao và có được sự hợp tác lớn lao và lòng dũng cảm lớn lao. Đây chính xác là những kiểu hoàn cảnh mà sẽ giúp nhân loại trưởng thành và cho phép bạn vượt qua những thù hận cổ xưa của mình, ảo tưởng hoang đường của mình và những dính líu bi thảm của mình.

Điều gì sẽ thúc đẩy nhân loại ngoài việc phải thích nghi với một loạt các hoàn cảnh mới? Việc này sẽ là đúng trong thế giới của bạn khi bạn phải đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, thích nghi với chúng và thay đổi bản chất và sự phát triển của nền văn minh loài người để có thể đảm bảo vị trí của bạn trên thế giới. Và bạn sẽ phải ngày càng thích nghi với quyền lực, sự hiện diện và ảnh hưởng của Cộng Đồng Vĩ Đại. Để làm được điều này, bạn sẽ cần sự sáng tỏ, can đảm, nhận thức thường tình và một Tân Khải Huyền.

Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống đang tạo ra và gửi đến Tân Khải Huyền. Và bạn có các đồng minh trong vũ trụ, những loài không được phép can thiệp vào thế giới của bạn, nhưng đã gửi thông tin dưới dạng các Bài Tóm Tắt để giúp chuẩn bị nhân loại để học cách thiết lập các quy tắc tương tác của riêng mình với sự sống thông minh, và họ nhấn mạnh nhu cầu để thiết lập cho chính bạn các đạo đức trong tương tác. Bởi vì bạn không muốn trở thành người nhận lãnh một cách vô thức bất cứ thứ gì các chủng loài khác muốn làm ở đây. Bạn có trách nhiệm như người dân bản địa của thế giới để thiết lập ranh giới đối với không gian và để quyết định ai có thể vào đây và trong hoàn cảnh nào, phản ánh ý muốn và nhận thức của người dân của Trái Đất.

Những quy tắc về sự tương tác và ranh giới như vậy không tồn tại vào lúc này, và điều này khiến bạn mở rộng và dễ bị tổn thương. Nếu bạn có thể hiểu được thực tế của cuộc sống trong vũ trụ và có được tầm nhìn và sự khôn ngoan ở đây, thì bạn sẽ thấy cần thiết ra sao để bạn thiết lập những ranh giới này, để tập trung vào điều này, và điều này có thể tạo ra, vì cần thiết, sự thống nhất và hợp tác hiệu quả của con người, mặc cho những khác biệt và xung đột trầm trọng vẫn tồn tại giữa các dân tộc và các quốc gia trên thế giới.

Chính những người cảm thấy sự kết nối mạnh mẽ nhất với Cộng Đồng Vĩ Đại mà sẽ giúp giáo dục những người khác—cung cấp sự khôn ngoan, chia sẻ Tân Khải Huyền này, suy ngẫm về những gì đang được trình bày ở đây, xem xét những tác động của nó lên nhân loại và nhận ra nhân loại yếu đuối và chia rẽ như thế nào khi đối mặt với các lực lượng to lớn được thống nhất trong vũ trụ. Chắc chắn điều này phải thúc đẩy trọng tâm về sự đoàn kết và hợp tác của con người, chấm dứt xung đột và nhu cầu để trao tập trung, năng lượng và sự chú ý của thế giới cho vấn đề vĩ đại này.

Vì bạn sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất để trỗi vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh. Cách thức điều này được thực hiện và sự khôn ngoan bạn có thể sử dụng ở đây sẽ có những hậu quả vĩ đại cho tương lai của bạn. Đó là lý do tại sao Thông Điệp Mới và tiết lộ này đang được ban để cảnh báo và chuẩn bị nhân loại cho hai sự kiện vĩ đại của thời đại của bạn—Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và sự trỗi lên của bạn vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh.

Thế giới đã chín muồi cho sự thăm viếng. Bạn dễ bị thuyết phục và thao túng. Bạn chưa thiết lập các quy tắc tương tác cũng như chưa xây dựng biên giới của mình với không gian. Tất cả các dân tộc bản địa đều phải làm việc này trong thế giới của chính họ. Đó là một phần của trách nhiệm thiết yếu của họ nhằm mang lại sự ổn định và an ninh. Và bạn phải học cách bảo tồn tài nguyên của mình để khả năng tự cung tự cấp của bạn có thể được duy trì trên thế giới. Bởi vì điều này sẽ có tầm quan trọng thiết yếu trong việc quyết định bạn sẽ có kiểu lựa chọn nào trong tương lai và triển vọng về tự do và chủ quyền của nhân loại trong thế giới này.

Điều này là thử thách và khó khăn. Nhiều người sẽ sợ hãi quay đi hoặc phủ nhận. Nhưng bạn vẫn được kết nối với Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn có đồng minh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bản thân bạn có thể có những mối quan hệ quan trọng ở đâu đó ngoài kia, sống trong không gian rộng lớn. Bạn có một định mệnh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nếu bạn nhận thức được sự kết nối này, thì bạn sẽ thấy rằng Cộng Đồng Vĩ Đại không thể bị tránh né hoặc phớt lờ.

Đó là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người để bắt đầu tương tác với sự sống thông minh trong vũ trụ. Nhưng nó không xảy ra dựa theo điều khoản của bạn, và bạn phải nhìn điều này bằng đôi mắt rõ ràng và khách quan. Bạn phải có sự can đảm này và sự tỉnh táo này.

Cộng Đồng Vĩ Đại là một môi trường đầy thách thức. Nó không dành cho những người yếu tim, những người tìm kiếm cảm giác mạnh hoặc những người muốn làm giàu cho bản thân về tài chính hay tâm linh. Nó là một môi trường khó khăn, nhưng là một môi trường tuyệt vời, một môi trường cung cấp tất cả các động cơ và yêu cầu cho một chủng loài trẻ đang trỗi lên như nhân loại để chuẩn bị tinh thần, thống nhất bản thân, cam kết, thiết lập bản thân, phòng thủ và nhận ra giá trị vĩ đại của mình, tài năng vĩ đại của mình và sự khôn ngoan của mình mà đã được tích lũy trong thời gian rất dài.

Tôn giáo bây giờ sẽ phải trở thành một tôn giáo có thể vận hành trong bối cảnh Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó không thể được neo trong quá khứ xa xôi. Vì tương lai sẽ áp đảo quá khứ. Tương lai sẽ vô cùng đòi hỏi đến mức nó sẽ áp đảo sự tham khảo vào quá khứ. Các truyền thống tôn giáo vĩ đại của bạn bây giờ phải chấp nhận rằng chúng đang vận hành trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh. Và thực tế và hiểu biết về sự hiện diện, mục đích và hoạt động Thánh Thần ở đây trên Trái Đất và ở ngoài phải được xem xét lại. Khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục phải được xem xét lại, nếu không các tôn giáo này sẽ không thể tồn tại trong tương lai. Chúng sẽ ngày càng trở nên không phù hợp với những nhu cầu cấp thiết và quan trọng của nhân loại.

Sẽ không đủ để tin vào Chúa nếu bạn không thể trải nghiệm và đi theo những gì Chúa đã đặt bên trong bạn để trải nghiệm và đi theo—một Tri Thức sâu thẳm và một quyền lực lớn lao. Thời cổ đại cũng không thể thật sự dạy cho bạn những gì đang xảy ra vào lúc này. Những lời tiên tri cổ xưa không tiết lộ nhiều bằng những sự kiện hiện tại trong mặt này. Đừng cố gắng kết nối tương lai và quá khứ, vì bạn đang trỗi vào một tương lai không giống với quá khứ trong rất nhiều mặt. Con cái bạn và con cái của chúng sẽ sống trong một thế giới mà cha mẹ bạn khó có thể nhận ra, đối mặt với những vấn đề và cơ hội mà ngay cả tổ tiên gần đây nhất của bạn cũng không quan tâm.

Hãy nhìn vào hiện tại. Hãy nhìn đến tương lai. Hãy quan sát những gì đang đến phía chân trời trong thế giới của chính bạn. Hãy nhìn những vì sao trên bầu trời, và xem xét chúng dưới ánh sáng của tiết lộ đã được cung cấp cho bạn ở đây, và tự hỏi: “Tại sao tôi lại được thu hút như thế bởi điều này? Tại sao tôi lại quan tâm đến điều này? Sự kết nối của tôi với cuộc sống bên ngoài thế giới này là gì?”

Đừng lo lắng về phần còn lại của nhân loại. Tốt hơn để dành năng lượng của bạn để khám phá phương hướng bên trong của mình thay vì chỉ trích hoặc đánh giá người khác. Nếu bạn là một trong số những người đầu tiên đáp lại thực tế và ý nghĩa của Cộng Đồng Vĩ Đại, thì đó là tiếng gọi của bạn. Đừng nhìn lại sau lưng, mong muốn và mong đợi người khác cũng có phản ứng tương tự, vì nếu bạn làm thế, bạn sẽ bị thất vọng. Quyển sách này được dành cho bạn và cho những người khác như bạn được thu hút bởi thực tế vĩ đại này—được thu hút vì nó có tầm quan trọng nhất, được thu hút vì nó có liên quan đến việc bạn là ai và tại sao bạn đang ở đây trên thế giới vào lúc này. Đây là một phần của thế giới mà bạn đã đến để phục vụ.

Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ có tầm ảnh hưởng và quan trọng ngày càng lớn đối với tương lai của nhân loại và đối với mọi thứ đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay. Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ quyết định các yêu cầu phải được đặt lên nhân loại—yêu cầu chấm dứt chiến tranh, yêu cầu thiết lập sự thống nhất và hợp tác lớn hơn, yêu cầu thiết lập ranh giới đối với không gian và sự nhận biết trong không gian, yêu cầu thiết lập các quy tắc tương tác của riêng bạn và quan tâm về đạo đức nào bạn sẽ sử dụng—xem xét bạn sẽ đáp lại ai và bạn sẽ phản hồi như thế nào và điều gì phù hợp và điều gì không phù hợp về sự tương tác của bạn với cuộc sống bên ngoài thế giới này.

Ở đây nhiều người hơn nữa sẽ phải thức tỉnh đối với thực tế rằng Trái Đất đang được viếng thăm và đã được viếng thăm từ lâu. Đây không thể là kiểu mê đắm nào đó. Nó phải là một thực tế tỉnh táo. Đây là một phần của tình trạng thế giới mà bạn hiện đang sống trong và sẽ là một phần ngày càng lớn hơn của thế giới bạn khi bạn tiến về phía trước.

Bạn, người có sự kết nối với Cộng Đồng Vĩ Đại, sẽ phải vận hành mà không có sự đồng ý của người khác, không có sự chấp thuận từ người khác, ngay cả trong bạn bè và gia đình bạn. Nó thể hiện sự chính trực để làm điều này và sức mạnh của ý chí và quyết tâm. Hãy học những gì đang được tiết lộ trong các trang này, mà chỉ là một phần của Giáo Huấn về Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn hãy học càng nhiều càng tốt từ khải huyền này, và áp dụng hiểu biết này vào thế giới mà bạn nhìn thấy và vào những quyết định mà bạn cảm thấy mình phải đưa ra trong cuộc sống của chính mình.

Đừng phỉ báng nhân loại. Đừng mất niềm tin vào lãnh đạo của con người hoặc các tổ chức của con người. Đừng nghĩ rằng nhân loại không thể đáp ứng những thách thức và vấn đề vĩ đại của nó. Vì nếu bạn làm thế, bạn sẽ khuất phục—bạn sẽ khuất phục trước ý chí và ảnh hưởng của những loài đang can thiệp trong thế giới, và bạn sẽ đầu hàng trước khi sức mạnh của bạn thật sự được thử thách. Hãy cẩn thận ở đây để không đánh mất niềm tin trong bản thân và trong gia đình loài người. Với niềm tin này, bạn có thể làm những điều tuyệt vời. Nhưng không có nó, sẽ không có gì được thực hiện.

Tương lai và định mệnh của nhân loại nằm trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh. Để biết được tương lai đó, bạn phải tìm hiểu về Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này đòi hỏi mặc khải từ bên ngoài thế giới, từ Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống—một mặc khải chỉ có thể đến từ một Nguồn vĩ đại. Điều này sẽ trao cho bạn bối cảnh để biết cách nhìn cuộc sống trên thế giới và bên ngoài, cách chuẩn bị cho tương lai và nhu cầu to lớn để một giáo dục Cộng Đồng Vĩ Đại được trao cho mọi người khắp nơi—cho những công dân bình thường, cho những người trong địa vị quyền lực và ảnh hưởng, cho cộng đồng khoa học và cho cộng đồng tôn giáo.

Trong mọi khía cạnh của cuộc sống con người, hiểu biết và nhận thức về Cộng Đồng Vĩ Đại là cần thiết. Đây là để chuẩn bị nhân loại cho tương lai và bù đắp những ảnh hưởng tai hại đang được đặt lên nhân loại vào thời điểm này bởi các chủng loài can thiệp đang tìm cách gieo vào tâm trí nhân loại những ý tưởng sẽ làm suy yếu sức mạnh của nó, quyền lực của nó và sự khôn ngoan của nó. Vì thế giới đang bị ảnh hưởng rồi bởi các nhóm nhất định từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là một phần của thực tế của bạn vào lúc này.

Sự sống ngoài trái đất sẽ không phải là một ảo tưởng xa vời nào đó, mà là một thực tế ngày càng lớn và một trọng tâm ngày càng lớn. Điều này sẽ phá vỡ bức màn bí mật và chế giễu đã bao quanh nó trong thế kỷ qua để trở lại vào tâm trí, cuộc trò chuyện và nhận thức của mọi người. Đó là vấn đề có tầm quan trọng vĩ đại và ý nghĩa vĩ đại. Bạn sẽ có cơ hội chia sẻ những gì bạn đang học với người khác, nhưng hiện tại không có giáo dục thật sự nào trên thế giới về Cộng Đồng Vĩ Đại. Đó là lý do tại sao Tân Khải Huyền này đang ở đây. Đó là lý do tại sao nó đã kêu gọi bạn.

Nhiều người muốn có câu trả lời. Họ muốn biết ngày tháng, tên và nơi chốn. Nhưng những thứ này là vô nghĩa. Bạn sẽ không thể đến thăm những nơi này trong thời gian dài. Chính quan điểm và hiểu biết mà là cần thiết. Không có chúng, cho dù bạn có bao nhiêu thông tin, bạn vẫn sẽ không thấy rõ bức tranh. Nó vẫn sẽ hoàn toàn khó hiểu đối với bạn. Bạn vẫn sẽ nghĩ rằng nó là thứ bạn muốn. Ở đây sự khôn ngoan sẽ được thay thế bằng sự mê đắm, tưởng tượng và phóng chiếu của những hy vọng và niềm tin của người đó.

Giáo dục Cộng Đồng Vĩ Đại phải bắt đầu. Đó là tự nhiên đối với những người được kết nối với Cộng Đồng Vĩ Đại để hướng đến điều này và quan tâm ở đây. Đừng lo lắng rằng nhân loại vẫn còn ngu dốt, bởi vì giáo dục có thể nhanh chóng lan rộng, vì có nhiều người trên thế giới ngày hôm nay có sự kết nối với Cộng Đồng Vĩ Đại. Một khi họ nghe nói về Cộng Đồng Vĩ Đại và tìm hiểu về thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại, họ sẽ được kích hoạt. Nó sẽ nói với họ, vì họ đã được kết nối với nó rồi.

Các Thế Lực Tâm Linh Vô Hình vĩ đại tồn tại trong thế giới của bạn sẽ hỗ trợ sự khôn ngoan này và giáo dục này, vì nó là thiết yếu cho tương lai của nhân loại. Nó là thiết yếu cho giáo dục và hiểu biết của nhân loại về những gì phải được làm trên thế giới vào lúc này và nơi nào tạo ra sức mạnh để làm những gì phải được làm. Bạn là một phần của Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn đã luôn sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Và bây giờ là lúc để nhân loại trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại, vốn luôn là định mệnh của nó.