Quyền Lực của Tri Thức

Như được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 12 tháng 6 năm 2008
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Việc phát triển kỹ năng trong môi trường tinh thần là mối bận tâm lớn của các quốc gia tiên tiến về kỹ thuật, vì nó chứa đựng hứa hẹn to lớn cho quyền lực và sự nhận biết, và trong một số trường hợp, thậm chí là sự kiểm soát bên ngoài lên trải nghiệm của người khác. Quyền lực này là thứ mà nhân loại chỉ đang bắt đầu khám phá và phát triển. Mặc dù ảnh hưởng được thực hiện theo nhiều cách trong thế giới của bạn, chắc chắn là trong mọi gia đình và mọi quốc gia, nó vẫn đại diện cho một loạt các kỹ năng mà nhân loại chỉ đang bắt đầu khám phá ra và nhận biết.

Nó là một quyền lực. Vì nó là một quyền lực, nó đòi hỏi trách nhiệm to lớn và sự hướng dẫn của Tri Thức để được sử dụng đúng và phù hợp. Giống như bất kỳ quyền lực nào, nó có thể được sử dụng cho mục đích tốt hoặc xấu. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, quyền lực của môi trường tinh thần đại diện cho một lĩnh vực đích thực vượt qua khỏi giới hạn của công nghệ, vì trong những khu vực nơi các quốc gia có nhiều liên hệ với nhau, theo thời gian họ đã phát triển ngang nhau về mặt công nghệ. Hiếm khi một quốc gia sẽ có lợi thế công nghệ lớn hơn quốc gia khác trong một thời gian dài.

Vì vậy những kỹ năng tinh vi được sử dụng để nhận biết ý định của người khác, để gieo ý tưởng vào tâm trí người khác và để sử dụng kiến thức của ai đó về bản chất, kỹ năng và khuynh hướng của người khác thì trở nên vô cùng quan trọng trong việc tìm kiếm lợi thế và tránh bất lợi. Những kỹ năng này đang được áp dụng lên nhân loại vào thời điểm này bởi những lực lượng thương mại đang ở trong thế giới ngày hôm nay để cố gắng bình định loài người, cố gắng giành được lòng trung thành của con người, cố gắng thuyết phục những người trong vị trí quyền lực về tính ưu việt của các mục tiêu của Sự Can Thiệp và sự yếu kém của sự lãnh đạo và kỹ năng của con người trong việc đối phó với những thời điểm khó khăn phía trước.

Những lực lượng trong thế giới của bạn không phải là lực lượng quân sự. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào sự khuất phục của con người và do đó dùng kỹ năng của họ trong môi trường tinh thần, mà là quyền lực thật sự duy nhất mà họ có, để đạt được mục tiêu của họ, để suy giảm sự phản kháng đối với sự hiện diện của họ và để gia tăng mong muốn của con người đối với khẳng định của họ về sự lãnh đạo và uy quyền ở đây trên thế giới này.

Ở đây bạn có thể thấy rõ sự thao túng môi trường tinh thần. Tuy nhiên bạn có thể thấy được điều này trong tất cả các nỗ lực thương mại của mình trong quảng cáo và thuyết phục mà luôn hiện diện xung quanh bạn, cố gắng thuyết phục bạn rằng bạn thiếu sót, rằng bạn cần sản phẩm này hoặc dịch vụ này để trông đẹp hơn, để cảm thấy tốt hơn, để trở nên tốt hơn, để được hạnh phúc, để thành công hoặc để thỏa mãn về tâm linh. Tất cả đều đại diện cho sự thao túng trong môi trường tinh thần, trêu nhử tâm trí để khiến bạn nghĩ rằng bạn muốn thứ gì đó mà bình thường bạn không muốn, để khiến bạn nghĩ rằng bạn cần thứ gì đó mà bình thường bạn sẽ không cần, hoặc một nhu cầu mà bạn sẽ đáp ứng bằng những cách khác.

Còn nhiều ví dụ nữa. Chúng là vô tận trong trải nghiệm của bạn. Nhưng trong Cộng Đồng Vĩ Đại, hiệu lực của ảnh hưởng này được tăng lên rất nhiều. Ý tưởng được gieo vào tâm trí bạn mà không cần sử dụng biểu tượng. Những loài khác có thể thao túng trình tự giấc mơ của bạn. Họ có thể tạo ra những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong tâm trí bạn. Nếu bạn không biết cách phân biệt những thứ này khỏi suy nghĩ của chính mình, thì bạn sẽ cho rằng mình sở hữu chúng và chúng sẽ ảnh hưởng lên bạn. Chúng sẽ tác động lên bạn, ảnh hưởng lên bạn và khiến bạn làm những việc mà bình thường bạn sẽ không làm hoặc đưa ra những quyết định không cho lợi ích tốt nhất của bạn.

Mặt khác, quyền lực của nguồn cảm hứng đến từ Tri Thức. Nó không thể bị ảnh hưởng. Nó miễn nhiễm đối với kiểu thuyết phục này. Ngay cả một loạt kỹ năng của Cộng Đồng Vĩ Đại được sử dụng chống lại một cá nhân mạnh mẽ với Tri Thức thì sẽ không hiệu quả trong việc thay đổi nhận thức của họ, sự hiểu biết của họ hoặc trải nghiệm của họ. Ảnh hưởng sẽ được cảm thấy, nhưng nó sẽ được nhận biết là sự xâm nhập từ bên ngoài.

Khả năng để trở nên khách quan với tâm trí, suy nghĩ và trải nghiệm của chính mình là một phần rất quan trọng trong việc thực hành Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó đòi hỏi sự nhận biết to lớn. Nó đòi hỏi bạn phải tách khỏi những suy nghĩ của mình để quan sát chúng thay vì chỉ đơn thuần bị điều khiển bởi chúng hoặc bị chiếm lấy bởi chúng hoặc bị hành hạ bởi chúng.

Mặc dù nhân loại bây giờ đang được ấn tượng bởi những tiến bộ công nghệ của nó, nhưng nó vẫn chưa biết về những quyền lực lớn hơn tồn tại trong môi trường tinh thần, những quyền lực sẽ vượt qua khỏi khả năng công nghệ của bạn. Bởi vì thực tế là bạn không muốn trở nên quá tiên tiến về mặt công nghệ, nếu không bạn sẽ đánh mất khả năng tự cung tự cấp của mình. Bất cứ công nghệ nào đủ để chu cấp cho người dân của bạn để mang lại sự ổn định, an ninh và duy trì tự do trong thế giới của bạn, thì sẽ là đủ nếu bạn có thể tạo ra nó và duy trì nó. Nhưng nếu bạn muốn những thứ từ bên ngoài thế giới và có thể bị thuyết phục rằng bạn cần chúng và bạn phải có chúng cho sự an toàn của mình, cho an ninh của mình, cho sự thăng tiến của mình hoặc để bạn làm giàu, thì bạn đã bước qua ranh giới, một ranh giới mà Tri Thức sẽ không khuyến khích bạn vượt qua. Bạn sẽ cảm thấy sự kiềm chế của Tri Thức ở đây nếu bạn nhạy cảm đối với sự hiện diện của nó.

Bạn có thể trở nên nghiện một số thứ—những thứ bạn không cần, những thứ không tự nhiên đối với bạn, những thứ làm bạn yếu đi. Chúng là những chất gây nghiện, chúng là ma túy, chúng là vật sở hữu, chúng là những kiểu công nghệ, chúng là những kiểu kích thích—có rất nhiều cám dỗ trong Cộng Đồng Vĩ Đại để lôi kéo những sinh loài mạnh mẽ hơn bạn nhiều về mặt tinh thần để muốn những thứ này hoặc trở thành phụ thuộc vào chúng. Ngay cả việc buôn bán bất hợp pháp trong phần vũ trụ của bạn cũng phục vụ cho điều này ở mức độ rất lớn.

Bạn thấy đấy, mối nguy hiểm là to lớn ở đây, nhưng đó vẫn là quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức mà bảo vệ bạn, cho phép bạn nhận ra kiểu thuyết phục và không khuất phục trước điều đó. Tri Thức không khuất phục trước điều đó, và nếu Tri Thức là nền tảng hiện hữu của bạn, thì bạn sẽ không khuất phục trước điều đó. Nhưng nếu Tri Thức là một tiếng nói xa xôi trong tâm trí bạn, thì các thế lực khác đang điều khiển bạn. Khi đó thì bạn dễ bị tổn thương.

Cộng Đồng Vĩ Đại là một môi trường khổng lồ của sự thuyết phục về sự tương tác giữa các chủng loài. Các quốc gia đã chọn việc sống không có tự do và kiểm soát người dân của họ và hạn chế sự duy chuyển của họ, suy nghĩ của họ và nhận thức của họ thì phải áp dụng sự kiểm soát ở mức độ to lớn. Họ phải ngăn chặn người dân của mình tiếp cận với Tri Thức. Bởi vì Tri Thức là khởi đầu của sự giải thoát của người đó. Nó không tôn vinh quyền lực nhà nước hoặc các tổ chức tôn giáo hoặc sự thuyết phục của lợi ích thương mại hoặc mối đe dọa bị loại trừ, ngay cả mối đe dọa của cái chết.

Tri Thức là thế lực quyền lực nhất trong vũ trụ, và những ai muốn tránh nó phải tránh nó bằng mọi giá, đặc biệt nếu họ là nhà lãnh đạo quốc gia hoặc có của cải khổng lồ hoặc quyền lực và ảnh hưởng trong lĩnh vực giao dịch và thương mại. Tri Thức có tính cách mạng vì nó là vốn có bên trong cá nhân. Để ngăn mọi người nhận thức được nó, bạn phải chiếm trọn chú ý của họ với những thứ khác, với sự sợ hãi và với ham muốn, với sự tuân thủ, với công việc – với công việc quá mức.

Do đó, đó là một thách thức to lớn để giữ cho Tri Thức tồn tại trong một quốc gia, đặc biệt là một quốc gia đang rời xa Tri Thức trong trọng tâm của nó. Đó là điều quý giá nhất để giữ cho Tri Thức tồn tại trong thế giới của bạn khi bạn chuẩn bị để đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với thế giới của bạn và khi bạn chuẩn bị, một cách không nhận thức, cho tương lai của mình trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Mọi người nghĩ Tri Thức là yếu ớt. Nó chỉ là một cảm giác; nó chỉ là một suy nghĩ. Nhưng nó đại diện cho cốt lõi của sức mạnh của bạn, quyền lực của sự chính trực của bạn và nguồn gốc của sự sáng suốt thật sự của bạn. Đánh mất điều này và cho dù bạn nghĩ mình mạnh mẽ bao nhiêu, cho dù bạn cố gắng kiểm soát đến đâu, bạn sẽ dễ bị thuyết phục và đã bị thuyết phục một cách dễ dàng rồi. Đây là lý do tại sao Tri Thức phải là trọng tâm to lớn, và đây là lý do tại sao nó đại diện cho tâm linh cốt lõi trong vũ trụ.

Về thực tế của sự tiếp xúc với các quốc gia khác, quyền lực của Tri Thức là quyền lực để nhìn qua khỏi sự lừa dối, quyền lực để ngăn chặn sự điều tra, quyền lực để biết những thứ mà người khác không thể nhìn thấy, quyền lực để duy trì sự chính trực của bạn, quyền lực để nhận biết nguy hiểm và quyền lực để nhận ra một người bạn và đồng minh đích thực. Chính sự nhận biết lớn lao này phải được sử dụng trong sự phức tạp của sự liên lạc, đàm phán và giao dịch trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nơi mà Tri Thức là hiếm và không được biết đến, ngoại trừ bởi một số lượng tương đối nhỏ các cá nhân.

Bởi vì Tri Thức đã được đặt bên trong mỗi người, nên nó đại diện cho tiềm năng cho tự do và sức mạnh. Tri Thức cũng có quyền lực trong môi trường tinh thần—quyền lực để truyền cảm hứng cho người khác, quyền lực của cảm hứng. Nó có hiệu quả đáng kinh ngạc thậm chí khi cá nhân chỉ mở ra một chút trong tâm trí của họ. Đây là điều lay chuyển bạn khi nghe về trải nghiệm chân thật của người khác. Đây là điều lay chuyển bạn khi những người khác chia sẻ trải nghiệm được lay chuyển. Đây là điều trao cho bạn quyền lực của sự đồng cảm. Đây là điều cho phép bạn trải nghiệm trải nghiệm của người khác. Đây là điều cho phép bạn xem trọng những người có vẻ như khác với bạn và xem trọng những thứ nằm ngoài sự thuyết phục của của cải, quyền lực và sự hấp dẫn—những thứ khó tả, nhưng trường tồn và hiệu lực.

Trong môi trường tinh thần, bạn phải học cách che chắn tâm trí của mình. Những người có kỹ năng ở đây có thể làm được điều này—để ngăn chặn sự xâm nhập, ngăn chặn các thế lực hiệu lực, ngăn chặn các hình thức tư tưởng được phóng chiếu vào người đó và duy trì nhận thức của bản thân nếu người đó đang bị ảnh hưởng bởi công nghệ, bởi các kiểu phóng xạ, quét và những thứ thuộc về bản chất này.

Trong môi trường của ảnh hưởng to lớn và sự lừa dối to lớn, nhu cầu cho Tri Thức thì thậm chí còn lớn hơn và quan trọng hơn. Hiện tại, một cá nhân từ Cộng Đồng Vĩ Đại có thể đơn giản thống trị tâm trí bạn. Bạn sẽ nghĩ những gì họ muốn bạn nghĩ. Họ sẽ đặt suy nghĩ trong đầu bạn và bạn sẽ nói ra chúng. Họ sẽ kích thích cảm xúc của bạn, ham muốn của bạn hoặc nỗi sợ của bạn, không phải bằng cách cung cấp hình ảnh, mà chỉ đơn giản thông qua quyền lực trong môi trường tinh thần.

Nếu bạn có thể có trải nghiệm khách quan về tâm trí mình, để nhận ra rằng bản chất bạn không phải là tâm trí bạn và để khách quan hóa trải nghiệm của mình trong tâm trí mình, thì bạn có thể cưỡng lại những cám dỗ này. Nhưng bạn phải có một nền tảng khác bên trong bản thân, nền tảng của Tri Thức. Khi đó bạn có thể xây dựng một lá chắn; khi đó bạn có thể ngăn chặn sự xâm nhập; khi đó bạn có thể tách mình ra khỏi phần của tâm trí mình mà đang bị kích thích. Ngay cả khi ai đó làm tê liệt cơ thể bạn để bạn không thể di chuyển, bạn vẫn có thể thấy và biết họ và nhận biết họ. Ngay cả khi có nỗ lực để xóa trí nhớ của bạn, như thường xảy ra với những người bị bắt trái ý muốn của họ bởi các thế lực đang can thiệp trong thế giới, thì bạn vẫn có thể nhớ lại ký ức của mình thông qua Tri Thức.

Chỉ bề mặt của tâm trí bạn mới có thể bị kiểm soát ở đây. Nhưng nếu bạn sống ở bề mặt và nếu bạn đồng nhất với ý tưởng của mình ở bề mặt tâm trí mình, thì bạn sẽ cảm thấy rằng chính bạn đang bị kiểm soát và thao túng. Và bạn sẽ bị kiểm soát và thao túng bởi ảnh hưởng của bạn bè và gia đình, bởi các thế lực thương mại và bởi sự tấn công dồn dập của những hình ảnh mà bạn trải nghiệm ngay khi bạn rời khỏi nhà.

Do đó, rất quan trọng để hiểu được kỹ năng đã được phát triển trong môi trường tinh thần và nhận ra rằng chính quyền lực của Tri Thức mới có thể chống lại nó. Bạn có thể tạo ra các chuyển động trả miếng trong môi trường tinh thần, nhưng nó cần năng lượng khổng lồ, và bạn không được mong là đã phát triển được những kỹ năng như vậy. Nhưng bạn cần học cách che chắn tâm trí của mình, đặc biệt nếu bạn ở gần sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại. Bởi vì Cộng Đồng Vĩ Đại có sự hiện diện trong thế giới của bạn, nên đó là điều mà bạn có thể gặp phải.

Đây là điều giúp bạn không sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm. Đây là điều cho phép bạn ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, làm những gì cần thiết và phù hợp mà không cần lo lắng về bản thân. Đây là quyền lực của Tri Thức. Đây là điều cho phép bạn tập hợp nỗ lực khổng lồ trong những hoàn cảnh thảm khốc để cứu mạng sống của ai đó, cứu mạng sống của mình hoặc làm điều gì đó cần thiết cho phúc lợi của người khác. Đây là quyền lực của Tri Thức. Nó là thứ đưa bạn vượt ra khỏi tâm trí của bạn, suy nghĩ của bạn, việc bị uốn nắn của bạn và ảnh hưởng của môi trường tinh thần mà bạn đang sống trong. Đây là quyền lực của Tri Thức. Những người khác được truyền cảm hứng bất chấp ý tưởng và niềm tin của họ, bất chấp nỗi sợ hãi của họ bởi vì Tri Thức đã chạm đến họ. Tri Thức bên trong bạn đã chạm đến họ.

Khi bạn đọc các Bài Tóm Tắt đã được gửi từ các đồng minh của nhân loại, bạn có thể nhận ra ý định đằng sau thông tin liên lạc của họ. Nó truyền cảm hứng. Mặc dù thông điệp của họ là khó để tiếp nhận và có thể khiến tâm trí bạn sợ hãi, nhưng nó truyền cảm hứng bởi vì Tri Thức mà nó đại diện và sự tôn trọng cao đối với nhân loại mà điều này đại diện.

Đồng minh của bạn sẽ không đến để cứu bạn. Họ sẽ không nỗ lực để đến và cứu bạn. Họ sẽ không phản bội sự bí mật mà họ đang sống trong. Họ sẽ không tham gia chiến tranh với các quốc gia khác thay cho bạn, và do đó hủy hoại mọi thứ đã cần để họ phát triển và đảm bảo sự ẩn danh của họ trong vũ trụ. Nhưng nguồn cảm hứng của họ là quan trọng vì nó nói với trải nghiệm của bạn. Nó nói với Tri Thức bên trong bạn. Đây là quyền lực của nguồn cảm hứng mà có thể phá vỡ sự kìm hãm của môi trường tinh thần, mà có thể phá vỡ sự kìm hãm của sự thuyết phục và có thể phá vỡ sự kìm hãm của sự nghiện ngập.

Nếu bạn muốn trở nên quyền lực như một dân tộc trong Cộng Đồng Vĩ Đại, thì bạn phải nhìn vào những thứ này với sự tỉnh táo to lớn, không phải với hy vọng và không phải với sợ hãi, mà với Tri Thức; không mong muốn, tin tưởng và hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp và không sợ hãi rằng bạn sẽ bị choáng ngợp và không thể phản hồi. Đó là một kiểu vị trí khác trong chính bạn. Đó là vị trí bạn đảm nhận trong một ngôi nhà đang cháy khi bạn phải cứu mọi người. Bạn lập tức hành động. Bạn không nghĩ về hy vọng hay sợ hãi. Bạn đang phản hồi với tình huống, làm bất cứ điều gì bạn có thể để giúp.

Nhiều người đã có trải nghiệm này. Nó thể hiện một trạng thái khách quan to lớn. Nó không hung hăng. Nó không phá hoại. Nhưng nó rất khác với trải nghiệm bình thường của bạn. Chính nhận thức này mà bạn phải trau dồi và hỗ trợ trong bản thân và những người khác và áp dụng trong hiểu biết của chính bạn về Cộng Đồng Vĩ Đại. Khi không sợ hãi, không tham vọng, không mơ tưởng, thì bạn có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng – nếu bạn nhìn, nếu bạn kiên nhẫn, nếu bạn dành thời gian. Không có câu trả lời ngay lập tức nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm sâu sắc hơn.

Những người khác sẽ cố gắng ảnh hưởng lên bạn, và ảnh hưởng này đang diễn ra ngay cả vào thời điểm này từ những loài khác trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Liệu bạn sẽ có thể nhận ra ảnh hưởng này? Liệu bạn sẽ có thể nhận ra với sự khách quan những tham vọng của chính bạn mà sẽ bị lợi dụng và nỗi sợ hãi của chính bạn mà sẽ bị lợi dụng? Nếu bạn cảm thấy bất lực và vô vọng, điều đó có thể bị lợi dụng. Nếu bạn thầm khao khát quyền lực và lợi thế, điều đó có thể bị lợi dụng. Nếu bạn biết tâm trí của chính mình, thì bạn sẽ thấy nó dễ bị thuyết phục nhất ở đâu và nó phản ứng thế nào trước sự thuyết phục này. Khi đó bạn sẽ có sự lựa chọn về cách phản ứng, thay vì bị cuốn đi và đột ngột thấy mình nằm trong một trạng thái tồi tệ mà không biết mình đã đến đó bằng cách nào.

Bất chấp những hạn chế và khó khăn của cuộc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại, đó là một tạo hoá tuyệt vời. Những gì có thể được thấy và trải nghiệm ở đó là tuyệt vời. Đó là thiên nhiên trên quy mô hoành tráng. Đó là cuộc sống đang thể hiện chính nó thông qua một phong cảnh khó tin của hình hài và biểu hiện. Đó là thứ sẽ lay chuyển bạn một cách sâu thẳm, vì ở mức độ nào đó, bạn được kết nối với thực tế vĩ đại này, khung cảnh vĩ đại này của cuộc sống. Sự khôn ngoan có thể được có từ Cộng Đồng Vĩ Đại thì khổng lồ và cực kỳ thực tiễn và phù hợp với mọi việc bạn làm và mọi việc bạn sẽ cần làm trong tương lai. Tâm linh của Cộng Đồng Vĩ Đại là Con Đường Tri Thức trong dạng tinh khiết nhất, thiết yếu nhất của nó.

Đây là một nguồn cảm hứng vì điều này nhắc nhở bạn rằng bạn vĩ đại hơn tâm trí của mình hay cơ thể của mình, rằng bạn có một mục đích lớn lao trong cuộc sống và những sự kiện trong cuộc sống bạn sẽ cho bạn cơ hội để trải nghiệm và thể hiện mục đích này, điều sẽ không bao giờ trỗi lên trong những hoàn cảnh bình thường và bình lặng hơn. Sự kết nối của bạn với cuộc sống bên ngoài thế giới này, điều là vốn có bên trong bạn, là một phần của mục đích này. Bạn chỉ cần kiên nhẫn và thực hiện các bước tới Tri Thức để cho phép các mảnh ghép hình ghép lại với nhau, mà chúng hầu như chắc chắn sẽ làm vậy. Tuy nhiên nếu bạn liều lĩnh và thiếu kiên nhẫn và cố gắng tự mình điền vào tất cả các khoảng trống, thì bạn sẽ không nhìn thấy bức tranh đang chờ bạn khám phá.

Cộng Đồng Vĩ Đại là một trải nghiệm. Nó chứa đựng mọi thứ kỳ diệu và mọi thứ khó khăn, mọi thứ chân thật và mọi thứ lừa dối, mọi thứ tuyệt vời và mọi thứ đáng sợ. Nhưng bạn phải hết sức tỉnh táo để tiếp cận điều này—để thấy với đôi mắt trong sáng, để thấy không với ưu tiên, để thấy những gì bạn đang nhìn và để cho phép Tri Thức trao cho bạn dấu hiệu liệu điều gì đó có tốt cho bạn hay không và bạn nên phản ứng như thế nào.

Nhân loại sẵn có sự hứa hẹn vĩ đại để trở thành một chủng loài mạnh mẽ với Tri Thức. Bạn đã có thể duy trì các truyền thống tôn giáo của mình. Con Đường Tri Thức là không xa lạ hay không được biết đến bởi bạn. Nó là một phần của các truyền thống tôn giáo của bạn. Nó là một phần của trải nghiệm thế gian của bạn. Nói chung, các dân tộc nguyên thủy thì gần với Tri Thức hơn so với các chủng loài công nghệ tiên tiến. Nhưng dù sao thì Tri Thức vẫn đang ở đó.

Nếu bạn biết bạn không phải là tâm trí của mình và có thể nhìn tâm trí của mình một cách khách quan và tách khỏi suy nghĩ và cảm xúc của mình, thì bạn đã đạt được một kỹ năng lớn lao—một kỹ năng mà bạn sẽ cần ngày càng thường xuyên hơn khi thế giới xung quanh bạn trở nên khó khăn hơn, khi Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay ập đến bờ biển của bạn, tạo ra sự bất ổn và bất an ngày càng tăng. Trong các xã hội loài người trong thế giới xung quanh bạn, bạn sẽ cần sức mạnh nội tại này. Nó phải đủ mạnh để không khiến bạn thất bại trong những khoảnh khắc sợ hãi, nghi ngờ hoặc căng thẳng nhất. Và bạn phải chống chọi lại những xúi giục và quyến rũ của Cộng Đồng Vĩ Đại đang được đặt lên nhân loại vào thời điểm này bởi các nhóm nhỏ các thế lực can thiệp.

Đây là cơ hội vĩ đại nhất mà bạn có để hoàn thành sứ mệnh của mình ở đây, để khám phá ra quyền lực vĩ đại của mình, để khám phá ra sự kết nối của bạn với Chúa và tìm thấy những hình thức phục vụ hiệu lực nhất của bạn cho nhân loại và thế giới. Trong khó khăn, bạn tìm thấy sức mạnh vĩ đại nhất của mình. Mục đích cao cả của bạn được gọi ra khỏi bạn khi đối mặt với những tình huống mà bạn thà tránh. Nếu bạn chỉ tìm kiếm thú vui, sự thoải mái và an toàn, thì điều vĩ đại bên trong bạn sẽ không trỗi lên, và bạn sẽ phớt lờ hoặc trốn tránh những hoàn cảnh có thể gọi nó ra từ bạn. Bạn sẽ khuất phục trước môi trường tinh thần và những thuyết phục tồn tại ở đó, đi theo những kỳ vọng và đòi hỏi của người khác, thậm chí không biết suy nghĩ của mình đến từ đâu và chúng đang bị ảnh hưởng như thế nào.

Việc thực hành của bạn để đối phó với Cộng Đồng Vĩ Đại diễn ra ngay trong chính ngôi nhà của bạn, trong phạm vi bạn bè của bạn, trong phạm vi các mối quan hệ của bạn. Nơi bạn làm việc, bất cứ nơi nào bạn tham gia với người khác, có một môi trường tinh thần độc nhất trong tình huống đó. Mỗi ngôi nhà đều có một môi trường tinh thần độc nhất bởi vì nó được tạo ra bởi những trí tuệ cư ngụ ở đó. Nó là một phần của cuộc sống. Nó là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Và nó trở thành một phần lớn hơn trong cuộc sống của bạn khi bạn tiến bộ và tiến bước và đạt được sự hiểu biết về Cộng Đồng Vĩ Đại khắp xung quanh bạn.