Công Nghệ và Những Con Đường Khác Nhau đến Sự Ổn Định

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 11 tháng 6 năm 2008
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn sẽ trải nghiệm có nhiều hạn chế. Nó cũng có nhiều cơ hội. Nó đòi hỏi rằng các quốc gia trở nên thống nhất bên trong bản thân nếu chúng muốn tham gia với các thế giới khác và với những khó khăn và phức tạp của Sự Tiếp Xúc. Đây là một lợi thế vĩ đại miễn là nó được thực hiện theo cách thật sự có lợi cho các dân tộc của thế giới cụ thể đó. Điều này đòi hỏi sự thống nhất, một sự thống nhất không được sinh ra từ một triết học hay tôn giáo nhưng từ một nhu cầu chung.

Các quốc gia trong thế giới của bạn giờ đây phải làm việc cùng nhau cho an ninh của thế giới. Ở đây một lần nữa, sự ổn định và an ninh trở thành trọng điểm chính. Những sự thù hận và căm ghét cổ xưa giữa các quốc gia và bộ tộc đều phải được tiết chế để không nổ thành chiến tranh hoặc phá hoại tài nguyên thế giới.

Ở đây bạn trở nên giống như Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn sẽ đối mặt. Bạn sẽ phải ngăn chặn những khuynh hướng nào đó bên trong bản chất của bạn và bên trong thế giới của bạn để đạt được sự ổn định và an ninh. Và bạn sẽ phải phát triển ranh giới giữa thế giới của bạn và Cộng Đồng Vĩ Đại để có thể thực hiện các quy tắc tương tác của riêng bạn và để xác định những đạo lý nào bạn sẽ tuân theo về việc bạn sẽ tiếp xúc với ai và cách bạn sẽ tương tác với họ.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, trong khu vực mà thế giới của bạn tồn tại, các quốc gia thường tương tác với nhau trong không gian, trong quy tắc, và hiếm khi trên hành tinh quê hương của họ. Bởi vì bí mật và sự kín đáo là quan trọng, cuộc viếng thăm thực tế đến các thế giới khác thì hiếm trừ khi các thế giới đang ở trong một mạng lưới cùng nhau và đã phát triển theo thời gian sự tin tưởng lớn lao với nhau. Trong trường hợp này, nhiều chủng loài khác nhau, nếu họ có thể chịu đựng môi trường và các yêu cầu môi trường giống nhau, có thể sống trên một số hành tinh khác nhau. Nhưng thật ra môi trường đa chủng loài là khá hiếm bởi những nguy hiểm sinh học liên quan. Trừ khi các chủng loài đã tiến hoá để hoạt động cùng nhau và đã phát triển công nghệ cần thiết và ranh giới y tế để ngăn ngừa lây nhiễm, thì bạn hiếm khi thấy được nhiều chủng loài khác nhau sống trong một thế giới. Tuy nhiên nếu các chủng loài sống liên tục trong môi trường vô trùng, thì việc chung sống là khả thi và được thực hiện.

Bạn có thể bắt đầu thấy được những hạn chế ở đây. Hiếm khi bạn tìm thấy các khu vực trên mặt đất của các hành tinh nơi mà nhiều nhóm chủng loài khác nhau hoạt động và đi lại, đến và đi và vân vân. Giao dịch thường được tiến hành ngoài hành tinh thông qua các trạm giao dịch lớn và mạng lưới trong không gian. Nhiều quốc gia sẽ có các trạm giao dịch gần hành tinh của họ, hoặc các hành tinh, để có thể kiểm soát việc phơi bày và để ngăn chặn sự điều tra và xâm nhập không mong muốn.

Ở đây bạn có thể bắt đầu thấy được vấn đề vĩ đại của việc giữ cho Cộng Đồng Vĩ Đại ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của bạn. Nếu bạn cho phép nó vào trong phạm vi ảnh hưởng của mình, thì bạn sẽ đối mặt với những khó khăn vĩ đại, và sự ổn định và an ninh sẽ khó duy trì hơn và, trong một số trường hợp, không thể duy trì.

Các xã hội tiến hoá và xây dựng bên trong những hạn chế này nếu chúng muốn tồn tại và vượt qua nhiều ngưỡng cửa của sự phát triển, cả bên trong thế giới của họ và trong sự tiếp xúc với các thế giới khác. Cuối cùng, họ thường sẽ thiết lập các dạng giới hạn này. Nếu thế giới của họ đã đạt đến đỉnh cao trong những gì họ có thể duy trì cho dân số của riêng họ, thì sự ổn định và an ninh trở thành trọng tâm. Sự can thiệp từ bên ngoài được coi là nguy hiểm. Giao dịch, nếu có tham gia vào, được đối phó theo một cách thức rất cụ thể. Các xã hội phát triển xung quanh những hạn chế này.

Mặc dù cần thiết để một thế giới trở nên thống nhất trong bản thân để hoạt động thành công trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bản chất của sự thống nhất đó có thể có phạm vi rộng lớn của biểu hiện. Để là một chủng loài tự do, để là một chủng loài có quyền lợi và tự do cá nhân bên trong thế giới và phạm vi ảnh hưởng của riêng nó, đòi hỏi rất nhiều sự phát triển và hạn chế. Khi các thế giới trở nên quá đông dân số, khi các nguồn tài nguyên trở nên cạn kiệt, thì sự hạn chế trên tự do cá nhân gia tăng.

Đây là những gì bạn sẽ phải đối mặt bây giờ trong những thập kỷ tới — mất của cải, mất khả năng di chuyển, mất không gian, mất cơ hội và những hạn chế ngày càng lớn được áp đặt lên bạn bởi chính phủ của riêng bạn. Đây là những gì xảy ra khi bạn đạt đến điểm mà bạn đang áp đảo tài nguyên của thế giới, nơi bạn hết chỗ và nơi bạn có nguy cơ làm suy yếu khả năng của thế giới bạn để duy trì bạn trong tương lai.

Đó là lý do tại sao nhân loại tại thời điểm này đang tạo ra chính những điều kiện mà sẽ hạn chế hoặc thậm chí phá hủy tự do cá nhân ở đây. Đây là một vấn đề rất vĩ đại. Đó là một vấn đề vĩ đại mà sẽ được quyết định bởi cách bạn — như một phần của gia đình loài người, như một phần của quốc gia và thậm chí ở mức độ cá nhân — sẽ đối phó với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với thế giới của bạn. Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay phần lớn là sản phẩm của việc sử dụng sai và lạm dụng tài nguyên của thế giới bạn, sự ô nhiễm của thế giới bạn và sự bất ổn lớn lao đang được tạo ra trong các hệ thống sinh học, sinh thái và khí quyển của thế giới.

Có những thế giới trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại nơi mà tự do cá nhân chưa bao giờ được biết đến hoặc thực hành. Nhưng, nói chung, các thế giới như thế giới của chính bạn mà phong phú về sinh học và nơi các dân tộc bản địa tiến hoá cô lập với nhau trải qua quá trình rất lâu dài và khó khăn của việc thiết lập sự tiếp xúc và thống nhất. Điều này hiếm khi được thực hiện một cách hài hòa, khi sự cạnh tranh và xung đột áp đảo con người trong thế giới nơi mà một số nhóm nào đó trở nên thống trị và nơi mà của cải không được chia sẻ hoặc phân phối công bằng.

Con đường, do đó, mà nhân loại đã đi theo trong lịch sử kéo dài và rất khó khăn và bất hạnh của nó thật sự là một con đường được theo bởi nhiều thế giới đang trỗi lên khác nơi mà sự sống thông minh đã có thể phát triển và duy trì bản thân. Do đó, đừng nghĩ rằng nhân loại là một chủng loài xấu và rằng loài người xấu xa hoặc tội lỗi hơn các chủng loài khác. Thật ra cho tới giờ bạn đã đi theo một con đường phát triển rất bình thường trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng giới hạn về thời gian và yêu cầu của hoàn cảnh môi trường của bạn trong thế giới của riêng bạn hiện nay đòi hỏi một sự thay đổi vĩ đại – sự thay đổi vĩ đại về trọng tâm, sự thay đổi vĩ đại về hiểu biết, sự di chuyển từ việc tăng trưởng và mở rộng sang an ninh và ổn định, sang sự bền vững, sang trạng thái ổn định hơn, sang sự bình đẳng và ngang bằng lớn hơn giữa các quốc gia và dân tộc.

Ở đây bạn sẽ phải kiểm soát quy mô dân số của mình. Bạn sẽ phải kiểm soát việc phân phối của cải. Bạn sẽ phải cung cấp cho người nghèo. Và người giàu sẽ phải tiết chế hành vi của họ, khẩu vị của họ, lòng tham của họ và việc tiêu dùng của họ để đạt được sự ổn định và an ninh.

Công nghệ sẽ phải tiến triển, nhưng hơn thế nữa, bạn sẽ phải thay đổi lối sống của mình. Những người bây giờ tiêu dùng quá nhiều sẽ phải tiêu dùng ít hơn. Và những người có quá ít sẽ phải có đủ sinh kế. Theo thời gian, dân số loài người sẽ phải trở nên nhỏ hơn, hy vọng là thông qua các biện pháp rất nhân đạo và thông qua sự kiềm chế, bởi vì sẽ không còn chỗ cho dân số con người ngày càng tăng. Bạn sẽ phải sống bên trong những hạn chế lớn hơn.

Các thế giới khác cũng đã phải đi theo những con đường tương tự. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các thế giới đã bị chiếm đóng trước khi chúng trở nên thống nhất. Ảnh hưởng bên ngoài đã được thiết lập, xâm nhập vào giới lãnh đạo của các thế giới đang trỗi lên, xung đột của chúng đã bị làm cho trầm trọng hơn cho đến khi một quốc gia hoặc nhóm được chọn đã được hỗ trợ để áp đảo tất cả các quốc gia hoặc nhóm còn lại. Điều này vẫn chưa xảy ra trong thế giới của bạn, và điều này là cho lợi ích của bạn. Một số thế giới quá có giá trị đối với những loài khác đến nỗi chúng đã bị chiếm đóng trước khi người bản địa đạt được bất kỳ công nghệ nào. Điều này đã xảy ra vô số lần trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Trong môi trường ổn định tồn tại trong khu vực không gian của bạn, thế giới của bạn nằm trong rất ít các quốc gia chưa bị chiếm đóng hoặc tiêu thụ bởi các quốc gia khác. Sự đa dạng sinh học của thế giới bạn đã đóng một vai trò trong điều này. Giá trị của thế giới bạn đã hạn chế các quốc gia khác tham gia vào việc cạnh tranh trực tiếp với nhau. Nhưng giờ đây, giữa các chủng loài đang tìm cách giành quyền thống trị ở đây, có sự cạnh tranh, sự cạnh tranh giành ảnh hưởng — một kiểu nỗ lực chinh phục tinh vi để khiến cho nhân loại yếu ớt và phụ thuộc, để khuyến khích xung đột con người một cách bí mật để nhân loại không bao giờ đạt được sự an ninh hoặc ổn định, do đó đòi hỏi nó phải tiếp cận với các thế lực bên ngoài và chấp nhận bất kỳ sự xúi giục nào mà các thế lực bên ngoài này có thể cung cấp cho bạn.

Số ít đồng minh của bạn trong khu vực không gian này lên tiếng phản đối điều này, như họ đã làm trong Những Bài Tóm Tắt mà các đồng minh của nhân loại đã gửi vào trong thế giới. Nhưng sự can thiệp và ảnh hưởng là một phần của vấn đề và thách thức của việc trỗi vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh. Tuy nhiên điều này khác xa so với kỳ vọng và giả định của hầu hết mọi người.

Nói chung, nếu các quốc gia trở nên tiên tiến về công nghệ, thì chúng sẽ trở nên hoàn toàn thế tục về bản chất và sẽ hiếm khi có các truyền thống tôn giáo tích cực, thiết yếu. Đó là bởi vì trọng tâm vào công nghệ và tài nguyên trở nên quá thống trị và là một nguồn của cải và kiểm soát đến mức nó lấn át bất cứ khái niệm nào khác về quyền lực và uy quyền mà các dân tộc bản địa có thể có. Kết quả là, theo thời gian, thực tế và sự tồn tại của tôn giáo như bạn biết trở nên rất hiếm và chỉ được thực hành bởi các nhóm nhỏ, thường là dưới những điều kiện bí mật. Do đó, bạn đừng bao giờ cho rằng sự tiến bộ công nghệ thúc đẩy sự tiến bộ về đạo đức hoặc tâm linh, bởi vì trong hầu hết các trường hợp, điều ngược lại thật sự diễn ra.

Các thế lực công nghệ to lớn trong khu vực của bạn hiếm khi cho phép bất kỳ quyền tự do cá nhân nào giữa các dân tộc của chúng. Chúng hoạt động với sự đồng nhất to lớn. Công dân của chúng phải tuân theo các mẫu hành vi rất nghiêm ngặt để duy trì trọng tâm này vào sự ổn định và an ninh. Trọng tâm này có kết quả rất đáng tiếc ở đây cho các chủng loài đã mất đi nền tảng tâm linh của họ và đã mất đi trọng tâm vào tự do và sự sáng tạo cá nhân.

Có một số chủng loài tiên tiến mà đã có thể duy trì tự do và sự sáng tạo này cho lợi ích cho họ và cho lợi ích cho dân tộc của họ. Nhưng, nói chung, các xã hội công nghệ, đặc biệt nếu chúng đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chúng ra ngoài hệ mặt trời của chúng, có xu hướng có cấu trúc xã hội rất cứng nhắc và, kết quả là, đã tạo ra những môi trường mà bạn sẽ thấy là không có lợi cho cuộc sống, những môi trường mà bạn sẽ gặp khó khăn to lớn khi sống trong đó.

Do đó, trọng tâm cho thế giới của bạn là để đạt được sự ổn định và an ninh theo cách mà quyền tự do cá nhân được bảo tồn và tôn vinh và rằng sự sáng tạo cá nhân được xem trọng và được sử dụng tốt trong thế giới. Điều này đòi hỏi một kiểu phát triển rất độc đáo.

Vì vậy, đừng say mê công nghệ, bởi vì nếu bạn làm vậy, bạn sẽ là nạn nhân của những loài có công nghệ tiên tiến hơn bạn. Đừng nghĩ rằng công nghệ sẽ đảm bảo tự do và phúc lợi con người, bởi vì công nghệ là một quyền lực mà có thể được dùng cho điều tốt hay xấu. Quyền lực này phải được kiềm chế và phối hợp với các ưu tiên khác — giữ cho Tri Thức và tinh thần của nhân loại tồn tại qua những thời kỳ khó khăn phía trước, thông qua Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Chỉ có điều này sẽ duy trì tự do con người trong một thế giới mà sẽ trở nên trật tự và hạn chế hơn nhiều.

Đừng bị ấn tượng bởi những chủng loài có công nghệ tiên tiến, vì hầu hết họ đã phải hy sinh những thứ có giá trị to lớn để đạt được công nghệ này. Hành trình tìm kiếm quyền lực của họ đã khiến họ mất tự do và, trong một số trường hợp, quyền tự quyết của chủng loài họ. Bạn sẽ thấy rằng trong hầu hết các xã hội công nghệ tiên tiến, có rất ít tự do, rất ít trọng tâm vào tính cá nhân và tầm quan trọng của sự sáng tạo cá nhân và vân vân. Ở đây con người được xem xét theo nhóm, chứ không phải như những cá nhân. Họ được đánh giá dựa theo khả năng của nhóm của họ chứ không phải theo tài năng cá nhân của họ. Họ được xem là một phần của một xã hội vận hành — một xã hội đòi hỏi trật tự cứng nhắc để có thể vận hành, một xã hội đã nới rộng bản thân quá mức trong Cộng Đồng Vĩ Đại và đã hủy hoại và áp đảo tài nguyên thiên nhiên của nó. Những xã hội này trở nên đồng nhất và áp bức. Ngay cả khi chúng tiến hành quan hệ hòa bình với các quốc gia khác, công dân của chính chúng bị buộc phải sống dưới sự kiềm chế và kỳ vọng khổng lồ mà phản tác dụng đối với tự do và phúc lợi của cá nhân.

Thật đáng tiếc, sự gia tăng quyền lực trong vũ trụ nhìn chung dẫn theo hướng này. Do đó những chủng loài vẫn tự do trong quá trình tiến hóa của họ phải chấp nhận giới hạn đối với công nghệ của họ và ham muốn của họ đối với công nghệ, nhận ra rằng công nghệ chỉ là một phần của những gì khiến cho sự sống có thể tồn tại và bền vững.

Ngay cả hôm nay trong thế giới bạn có thể thấy được trọng tâm vào công nghệ, niềm tin vào công nghệ, niềm tin rằng công nghệ sẽ giải quyết mọi vấn đề và thực tế rằng công nghệ đang ngày càng trở thành trọng tâm của con người, như thể nó là một tôn giáo của riêng nó.

Ngay cả giữa các quốc gia của bạn, đặc biệt là các quốc gia giàu có, bạn có thể thấy được trọng tâm vào việc tôn thờ công nghệ, niềm tin vào công nghệ, niềm tin rằng công nghệ sẽ cứu bạn và công nghệ là trọng tâm thật sự trong cuộc sống. Nhiều người trẻ trong thế giới của bạn ngày hôm nay có mối quan hệ chặt chẽ hơn với máy của họ hơn là với bất kỳ người nào khác. Điều này đang di chuyển theo cùng hướng mà quá nhiều chủng loài trong Cộng Đồng Vĩ Đại đã đi theo, và kết quả thật đáng tiếc.

Bất cứ điều gì bạn đang có mối quan hệ đều ảnh hưởng lên bạn, và bạn trở nên giống nó hơn. Nếu mối quan hệ chính của bạn là với công nghệ, bản thân bạn sẽ trở nên giống máy móc hơn — suy nghĩ chỉ theo một số hành lang hiểu biết nhất định, dựa thông tin của bạn chỉ trên một số giới luật nhất định, kiểm soát tâm trí bạn, giới hạn tâm trí bạn, phớt lờ những quyền lực lớn hơn của bạn và những nhận biết sáng suốt lớn hơn của bạn. Việc kiểm soát bản thân hợp lý và logic của con người trở nên rất giống máy móc về mặt này. Sự tuân thủ và cứng nhắc này rất được đề cao giữa các chủng loài công nghệ tiên tiến nhất trong vũ trụ.

Nhân loại đang trở thành nạn nhân của sự quyến rũ này, và nó thật sự là sự quyến rũ. Mặc dù bạn sẽ cần phát triển công nghệ của mình để thiết lập sự ổn định trong thế giới của riêng bạn và để cung cấp thức ăn và tài nguyên cho dân số ngày càng tăng của bạn, nhưng bạn phải luôn nhớ rằng chính quyền lực lớn lao của Tri Thức bên trong cá nhân và bên trong con người cùng nhau mà đại diện cho sức mạnh cốt lõi của bạn, chứ không phải là thành tựu công nghệ của bạn. Đừng bao giờ quên điều này, bởi vì nếu bạn làm vậy, bạn sẽ đánh mất thứ có giá trị nhất đối với cuộc đời bạn, đối với tương lai bạn và đối với sự nhận thức bản thân của bạn.

Đó là tự nhiên rằng các chủng loài thông minh sẽ phát triển các hệ thống xã hội phức tạp hơn và cuối cùng sẽ áp dụng những hình thức công nghệ nào đó để mang lại cho họ lợi thế bên trong môi trường bản địa của riêng họ. Nhưng việc tìm kiếm quyền lực là rất quyến rũ, và ngoài việc đáp ứng các nhu cầu thiết thực, bản thân nó trở thành trọng tâm. Ở đây việc kiềm chế là quan trọng. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nếu bạn thiết lập một công nghệ độc nhất hoặc những loài khác không có, bạn sẽ trở thành tâm điểm của việc điều tra, ảnh hưởng và ngay cả sự can thiệp.

Cấu trúc xã hội hoặc là hướng tới trạng thái cân bằng lành mạnh hoặc một trạng thái cân bằng được kiềm chế nhằm đạt được sự ổn định và an ninh. Ở đây hoặc có trọng tâm lên tự do cá nhân và giá trị của cá nhân, hoặc không có. Quá trình xây dựng sự ổn định và an ninh đòi hỏi rằng mọi người tìm cách làm việc với nhau và hợp tác với nhau. Điều này hoặc bị áp đặt lên họ hoặc nó là điều mà họ tạo ra cho lợi ích của chính họ. Việc lựa chọn con đường nào để đi theo thể hiện một trong những ngưỡng cửa vĩ đại trong quá trình tiến hoá của một chủng loài.

Nhân loại bây giờ sẽ cần sự ổn định và an ninh lớn hơn. Nhu cầu này sẽ tăng một cách khổng lồ. Liệu nhân loại chọn áp đặt trật tự hay hợp tác để tạo ra trật tự hay không vẫn còn phải chờ xem. Liệu nhân loại sẽ đạt được sự ổn định thông qua sự đồng thuận lớn hơn hay liệu sự ổn định sẽ bị áp đặt lên con người từ hệ thống quyền lực cấp bậc hay không vẫn còn phải chờ xem. Liệu con người có thể sống với sự kiềm chế lớn hơn một cách tự nguyện và đầy tôn trọng hay không vẫn còn phải chờ xem trong thế giới của chính bạn.

Thường trong Cộng Đồng Vĩ Đại, sự ổn định và an ninh được thiết lập bởi sự thống trị của thế lực cầm quyền, và điều này luôn xảy ra khi các quốc gia bị chiếm đóng bởi các quốc gia khác hoặc trở nên bị thống trị về kinh tế bởi các quốc gia khác. Sự đàn áp cá nhân luôn là kết quả.

Vì vậy, tự do là hiếm trong vũ trụ, và tự do là điều quan trọng nhất. Tự do để là một chủng loài tự cung tự cấp, tự quyết và tự do của các cá nhân để đóng góp những món quà của họ cho xã hội của họ và cho thế giới của họ là trọng tâm lớn nhất, không phải là việc chiếm lấy quyền lực công nghệ.

Nhân loại, trong lịch sử lâu dài và khó khăn của nó, với rất ít trường hợp ngoại lệ đã luôn chọn con đường của sự thống trị và quyền lực. Nếu bạn đi theo lộ trình này, nó sẽ dẫn đến cái kết không thể tránh khỏi, cái kết đã được thể hiện nhiều lần và nhất quán khắp cả Cộng Đồng Vĩ Đại, nơi tự do là hiếm. Bạn có thể học từ những thế giới khác, và bạn có thể học từ thể hiện của điều này bên trong thế giới và lịch sử của chính bạn.

Trong các xã hội có cấu trúc cao, sự tuân thủ đã được cần và đã tồn tại lâu dài. Chúng đã đạt được sự ổn định và an ninh ở mức độ lớn hơn so với các xã hội khác, nhưng với cái giá gì? Các xã hội này đã không tiến bộ trong bất kỳ cách nào khác ngoài sự phát triển công nghệ của chúng. Kết quả là, những xã hội là những môi trường khốn khổ để sống trong trừ khi bạn ở trên đỉnh, trừ khi bạn kiểm soát quyền lực. Chúng cực kỳ đàn áp và phá hoại đối với dân cư của chúng.

Bạn sẽ phải tìm thấy con đường dẫn đến sự ổn định mà không đàn áp và phá hoại. Đây có lẽ sẽ là thách thức lớn nhất, cùng với việc chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại, mà nhân loại hiện đang đối mặt hoặc đã từng phải đối mặt. Nhưng chính chuỗi các yêu cầu và hoàn cảnh khó khăn này mà sẽ trao cho nhân loại cơ hội lớn nhất của nó để tiến triển về mặt tâm linh và đạo đức và để xây dựng sự thống nhất và hợp tác chưa từng đạt được trên thế giới trước đây. Chính con đường bạn chọn mà sẽ tạo nên mọi sự khác biệt.

Do đó, đừng lãng mạn về Cộng Đồng Vĩ Đại. Đừng tưởng tượng rằng nó đầy những loài thiên thần, đáng yêu mà chỉ đang chờ để giúp một nhân loại trẻ và đang gặp khó khăn. Đừng nghĩ rằng nó đầy những thứ tuyệt vời và kỳ diệu của công nghệ mà bạn sẽ có thể hoàn toàn tận hưởng và lấy cho bản thân. Đừng nghĩ rằng bạn có thể đi du lịch bất cứ nơi nào theo ý muốn, ghé thăm bất kỳ thế giới nào bạn thích, đi khắp vũ trụ mà không gặp trở ngại và du hành không với vấn đề hay khó khăn. Ở đây bạn phải đối mặt với thực tế mà là thật và chân thực và phản ánh cùng nhiều khuynh hướng và khó khăn như bạn trải nghiệm ở đây trên Trái Đất. Tuy nhiên khó khăn là lớn hơn, thách thức là lớn hơn và cơ hội là lớn hơn bên trong khung cảnh bao la này của sự sống.

Cộng Đồng Vĩ Đại là tương lai của bạn. Nó là định mệnh của bạn. Nhưng bạn phải được chuẩn bị cho nó. Bạn phải nhìn nó với sự tỉnh táo lớn lao. Và với những gì đang được tiết lộ ở đây, hãy xem liệu bạn có còn mong muốn cho nó và có khuynh hướng cho nó hay không, được sinh ra lúc này không phải từ ảo tưởng và hy vọng, mà từ sự kết nối sâu hơn – sự kết nối sâu hơn với sự sống bên trong thế giới và bên ngoài thế giới và ý thức sâu sắc hơn về định mệnh của nhân loại và khả năng của nó để lựa chọn con đường tự do, lựa chọn cơ hội lớn lao này.