Tôn Giáo trong Cộng Đồng Vĩ Đại

Như được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 12 tháng 6 năm 2008
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Tôn giáo tồn tại trong vô số hình thức trong vũ trụ, từ những phong tục bộ lạc rất đơn giản đến những phong tục được thực hiện bởi các đế chế lớn và bởi các hội đồng lớn nhiều quốc gia mà đã áp dụng một phong tục duy nhất. Trong khi có sự đa dạng trong vũ trụ, hiếm khi có sự đa dạng trong một thế giới. Khi các quốc gia trở nên tập trung hơn vào công nghệ và khi các nguồn tài nguyên trở nên khan hiếm và khó kiếm hơn, thì sự đồng nhất và độc nhất trở thành trọng tâm, và ở đây các tổ chức tôn giáo gần như chắc chắn sẽ bị ràng buộc với nhà nước. Một số quốc gia trở nên hoàn toàn thế tục, chưa bao giờ có truyền thống tôn giáo mạnh mẽ của riêng mình. Hoặc, trong trường hợp bị một quốc gia khác đô hộ, bất kể truyền thống tôn giáo nào họ đã có đều đã bị đồng hóa và thường bị xóa khỏi ý thức cộng đồng.

Đối với các quốc gia duy trì một truyền thống tôn giáo, nó trở nên gắn kết với nhà nước nên không có sự cạnh tranh, lưỡng quyền hoặc sự xung đột ý định nào. Thật không may, trong tình huống này, các tôn giáo cuối cùng rồi mất đi trọng tâm tâm linh chính của chúng. Chúng đánh mất bản chất của mình và trở thành phương tiện tôn thờ lãnh đạo hoặc chính chủng loài — ca ngợi lòng tốt, sự xuất sắc và ưu việt của chủng loài mình, sự tất yếu của thành công của mình và ưu thế chính đáng của mình trên các quốc gia khác. Khi tôn giáo bị thống nhất với hệ thống chính trị tới mức này, thì nó hiếm khi sống sót qua khỏi quá trình và cuối cùng trở thành một nghi lễ cho chính phủ và một phương pháp khác để giữ cho người dân tập trung và hướng tới ý muốn và mệnh lệnh của nhà nước.

Tôn giáo cuối cùng rồi ở trong tình trạng này trong rất nhiều nơi. Khi nó có thể duy trì mức độ tự chủ nhất định tách khỏi hệ thống chính trị, nó đã phải hoàn toàn tập trung vào nghi lễ và các vấn đề siêu việt—không bao giờ chỉ trích hoặc tạo nghi ngờ về các mệnh lệnh của hệ thống chính trị, không bao giờ đặt ra các câu hỏi đạo đức về cách đối xử của nó với chính công dân của nó hoặc quan điểm hoặc cách đối xử của nó đối với các công dân khác. Miễn là tôn giáo trong những hoàn cảnh này vẫn là siêu việt về cơ bản, thì nó không là vấn đề.

Các quốc gia nơi có sự đa dạng về phong tục tôn giáo thì cực kỳ hiếm, và có sự phản kháng to lớn đối với việc du nhập tâm linh của một quốc gia khác. Điều đó thường được phản đối kịch liệt giữa các quốc gia giao dịch. Việc chia sẻ các quan điểm và ý tưởng tôn giáo thì hiếm khi xảy ra và được đặt bên ngoài bối cảnh của thương mại.

Trong khi tôn giáo ở đây đã trở nên cực kỳ bị hạn chế và kiểm soát, có việc thực hành tâm linh lớn lao đang diễn ra ở nhiều nơi trong vũ trụ—thường trong bí mật, thường trong những hoàn cảnh bí mật. Đó là việc thực hành thứ gì đó cơ bản hơn nhiều. Nó đáng để bạn chú ý và quan trọng để nhân loại khám phá ra. Vì nó đang ở đây—nếu nhân loại muốn thiết lập được sự liên kết sâu hơn với một quốc gia khác trong vũ trụ—thông qua việc thực hành và nhận thức sâu hơn này mà một sự liên kết lớn lao có thể được thiết lập.

Con Đường Tri Thức được thực hành trong nhiều thế giới, Tri Thức là thực tại tâm linh vĩ đại mà Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống đã đặt trong sự sống thông minh khắp cả vũ trụ. Tri Thức vẫn là một tiềm năng trong tất cả sự sống thông minh. Ngay cả trong sự sống thông minh đã được nhân giống và biến đổi gen cho các mục đích cụ thể, nó vẫn là một tiềm năng, ngay cả trong những trường hợp này. Tuy nhiên, tiềm năng này không có nghĩa là mặc khải. Nó không có nghĩa là nhận thức. Nó chỉ là một tiềm năng.

Có một số nhóm nhỏ và các quốc gia tự do đã đạt được những trạng thái rất cao trong việc thực hành này—việc thực hành phần lớn không có nghi lễ, không ca ngợi thần tượng và không tôn thờ giáo viên, đấng hiện thân hoặc người đại diện tâm linh cụ thể. Mặc dù những điều này có thể được thêm vào trong các nền văn hóa nhất định, tùy theo nhu cầu và truyền thống của những nền văn hóa đó, nhưng trọng tâm cơ bản là vào việc khám phá và thể hiện quyền lực và trí thông minh tâm linh sâu thẳm này mà được đặt sâu trong cá nhân.

Trí thông minh này là cực kỳ có giá trị trong Cộng Đồng Vĩ Đại, đặc biệt đối với các quốc gia tự do, bởi vì nó là phần duy nhất của cá nhân mà không thể bị ảnh hưởng hoặc thao túng. Nó luôn hoàn toàn trung thực và tinh khiết. Ngay cả khi người sở hữu Tri Thức này quay lưng lại với nó và phủ nhận nó, hoặc hoàn toàn mất nhận thức về nó, thì Tri Thức bên trong họ vẫn tinh khiết và không bị làm dơ. Nó chỉ có thể đáp lại Chúa và sự hiện diện của Tri Thức trong người khác.

Đây là lý do tại sao Tri Thức được coi là mối nguy hiểm khổng lồ và là mối đe dọa đối với các chế độ áp bức, đối với các xã hội cấp bậc, đối với những loài tham gia vào việc nhân giống tập thể và đối với các quốc gia muốn duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối trên công dân của họ. Nếu họ có biết về Tri Thức, thì nó sẽ thường được coi là mối đe dọa, đối thủ cho uy quyền, như thứ có thể gieo rắc sự bất đồng hoặc khơi dậy sự thù địch trong cộng đồng của họ. Nó có thể khơi dậy khát vọng cho tự do, khơi dậy mong muốn để cá nhân thể hiện bản thân và khơi dậy sự phẫn nộ trước gánh nặng của sự đàn áp lâu dài đã được đặt lên họ và những tác động cực kỳ tai hại của nó. Đây là lý do tại sao việc thực hành Con Đường Tri Thức được tiến hành trong bí mật và riêng tư. Chỉ giữa các quốc gia tự do mà nó mới có thể phát triển và được coi là lợi ích cho quốc gia, thay vì một nguồn cạnh tranh cho những người nắm quyền.

Các quốc gia được dẫn dắt bởi Tri Thức có những kỹ năng và quyền lực đặc biệt, mà họ phải bảo vệ khỏi sự can thiệp và giám sát từ bên ngoài. Điều này có thể đại diện cho bí mật của một quốc gia tự do, vì Tri Thức có thể tạo ra những phát minh vĩ đại, những nhận thức sâu sắc và những quyền lực nhận thức vĩ đại. Những người là nhà tiên kiến với Tri Thức có thể có hiệu quả lớn lao và phạm vi và khả năng xuyên thấu lớn trong nhận thức của họ. Nhưng điều này đòi hỏi Tri Thức làm nền tảng cho suy nghĩ và hành vi của người đó để những sáng tạo như vậy trỗi lên và để những kỹ năng như vậy được phát triển.

Tri Thức hoàn toàn mang tính cách mạng đối với bất kỳ kiểu chế độ độc tài nào. Nó có tác động cộng hưởng với những người khác, và nếu nó được biểu hiện hoặc thể hiện, nó sẽ truyền cảm hứng và khuyến khích người khác và khiến người khác nhận thức được sự hạn chế và thiếu tự do của họ. Đây là lý do tại sao việc thực hành Con Đường Tri Thức đã bị đàn áp và thậm chí bị đè bẹp trong nhiều quốc gia lớn và hùng mạnh. Những người thực hành sự tập trung tâm linh thiết yếu này phải làm việc đó trong bí mật to lớn, hoạt động trong các mạng lưới sâu của người thực hành và thậm chí liên lạc với các người thực hành khác ở các thế giới khác mỗi khi có thể. Các văn bản thiêng liêng được buôn lậu đến các quốc gia khác.

Quyền lực và bản chất cách mạng của Tri Thức khiến nó cực kỳ hiệu lực. Tuy nhiên nó không thể bị lạm dụng bởi các nhà lãnh đạo quốc gia hoặc bởi các thế lực thương mại quyền lực. Bạn không thể sử dụng Tri Thức. Bạn có thể sử dụng khả năng ngoại cảm, bạn có thể phát triển một nhà tiên kiến không với Tri Thức, nhưng bạn không thể sử dụng Tri Thức. Nó là một trí thông minh của riêng nó. Nó không thể bị sử dụng và thao túng để mang lại lợi thế hoặc sự thống trị trên người khác. Đây là điều khiến nó là linh thiêng và tinh khiết và chân thật. Ngay cả trong số những người thực hành, họ sẽ bắt đầu thấy trong việc học của mình rằng có sự khác biệt giữa tâm trí mà họ dùng để suy nghĩ—tâm trí đã bị uốn nắn bởi văn hóa và kinh nghiệm trần tục của họ—và trí thông minh lớn lao của Tri Thức bên trong họ. Đối với những người không khôn ngoan, Tri Thức trông giống như một quyền lực vĩ đại mà có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng. Nhưng người khôn ngoan hiểu rằng điều này không thể xảy ra và Tri Thức không giống như khả năng ngoại cảm hoặc việc phát triển các kỹ năng giác quan của ai đó.

Đối với một quốc gia tự do, việc trau dồi Tri Thức giữa các người thực hành tiến bộ của nó trở nên cực kỳ có giá trị trong việc nhận biết ý định của loài khác từ bên ngoài, trong việc nhận ra những thách thức hoặc khó khăn cho quốc gia và để cung cấp các hình thức giáo dục hữu ích cho công dân của họ. Trong một cộng đồng Tri Thức, bạn muốn mọi người trở nên mạnh mẽ với Tri Thức bởi vì điều đó làm tăng gấp mười lần quyền lực của Tri Thức. Bây giờ bạn có nhiều mắt nhìn, nhiều tai nghe; bạn có nhiều tâm trí được điều chỉnh đến một loạt những khả năng lớn hơn. Tâm trí tập thể này trong Tri Thức được nuôi dưỡng trong một số xã hội hiếm có và khác lạ với quyền lực to lớn. Nó có thể nhận biết, hầu như không với bằng chứng, những bí ẩn và bí mật của người khác. Và nó có thể được sử dụng để thúc đẩy các hình thức phát triển khoa học và triết học có lợi nhất.

Trong những quốc gia không tự do, cũng có một quá trình tâm trí nhóm đã lan rộng đáng kể trong phần này của Cộng Đồng Vĩ Đại, nơi các nhóm cá nhân sẽ tập trung vào việc cố gắng giải quyết vấn đề hoặc thâm nhập vào thực tế của người khác. Điều này có hiệu quả lớn nếu nó được định hướng với kỹ năng, ngay cả khi nó được sử dụng cho các mục đích phi đạo đức hoặc phá hoại. Trong khi quyền lực của công nghệ có giới hạn của nó, quyền lực của tâm trí hiếm khi được phát triển đầy đủ bởi bất kỳ ai. Tâm trí ở đây được coi không phải là nguồn gốc của quyền lực, mà là phương tiện cho sức mạnh. Đó là một sự khác biệt rất quan trọng.

Có một mạng lưới của những nhà thông thái, và có một mạng lưới những người thực hành trong Con Đường Tri Thức. Hầu hết chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng những hạt giống của Tri Thức đã được gieo trong nền văn hóa của họ và được hỗ trợ bởi các thế lực tâm linh tồn tại bên ngoài phạm vi hữu hình—những người khuyến khích sự khám phá, phát triển và thể hiện Tri Thức trong nhiều, nhiều thế giới. Bởi vì một quốc gia có thể định hướng suy nghĩ và hành vi của một cá nhân, nhưng nó không thể áp đảo Tri Thức bên trong cá nhân đó. Một khi cá nhân có thể bắt đầu cảm nhận rằng có một sự hiện diện vĩ đại và một trí thông minh vĩ đại bên trong họ và có thể bắt đầu nhận được các dấu hiệu và hướng dẫn từ trí thông minh này, thì họ đã bắt đầu quá trình lâu dài để giành lại và phát triển sự tự do cơ bản nhất.

Nói chung, Tri Thức sẽ phải được chia sẻ một cách bí mật. Nó không dành cho việc tiêu dùng công cộng. Ngay cả trong thế giới của bạn, có rất ít người thật sự sẵn sàng để trở thành học sinh của Tri Thức và học Con Đường Tri Thức, Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Các yêu cầu đối với họ sẽ rất lớn. Họ sẽ phải học cách vượt lên trên ảnh hưởng bởi văn hóa của họ, sự ràng buộc của họ, nỗi sợ hãi của họ, sự thù địch của họ, sự bất bình của họ và học thông qua trải nghiệm và qua nhiều giai đoạn phát triển để trải nghiệm sự hiện diện của Tri Thức và thể hiện sự hướng dẫn của nó, quyền lực của nó và sự đóng góp của nó trong cuộc đời họ để phục vụ người khác. Một món quà như vậy lần đầu tiên đang được tặng vào thế giới của bạn, một Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, như nó được thực hành trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng nó rất thách thức. Không phải là nó quá khó khăn; chỉ là mọi người rất tận tụy với những thứ khác.

Việc được hướng dẫn bởi Tri Thức là việc ở trong một trạng thái rất tự nhiên. Đó là để trải nghiệm sự chính trực của chính mình. Đó là việc có cuộc sống và các ưu tiên của người đó được cân bằng. Đó là việc có các mối quan hệ của người đó được cân bằng. Đó là một trạng thái rất tự nhiên. Nhưng mọi người đang sống theo những lối rất không tự nhiên – bị hướng dẫn bởi ảnh hưởng xã hội của họ, bởi niềm tin của họ, ý tưởng của họ, sự bất bình của họ, quan điểm chính trị của họ, tình cảm dân tộc của họ, tình dục của họ và lòng căm thù của họ. Khi đó, chính việc chuyển đổi liên minh của người đó từ bất kỳ thứ gì trong số này sang sự hiện diện và quyền lực của Tri Thức mà đại diện cho sự chuyển đổi vĩ đại.

Có những người trong vũ trụ đã thực hành Con Đường Tri Thức qua nhiều thế hệ, những người đã đạt được trạng thái thấu thị rất cao, những người đã có thể tạo ra những sáng tạo kỳ diệu trong công nghệ và nghệ thuật và vật liệu và quy trình có ích cho xã hội của họ. Nhưng sự đóng góp như vậy chỉ có thể phát triển trong một môi trường tự do và tôn trọng. Bởi vì hầu hết các quốc gia tiến hoá xung quanh sự phát triển công nghệ của họ và nhu cầu về tài nguyên của họ, đẩy họ vào tình huống đòi hỏi sự kiểm soát và tuân thủ cực độ đối với dân số của họ, nên Tri Thức đã không thể phát triển trong nhiều nơi. Nhưng nó vẫn là sự thực hành tâm linh cơ bản nhất trong vũ trụ. Nó là nguồn gốc của tất cả các tôn giáo của thế giới của bạn. Nó là ý định mà Chúa đã sử dụng để khởi xướng chúng để là Con Đường Tri Thức.

Ngay cả trong thế giới của bạn, các truyền thống tôn giáo đã bị liên kết với các lực lượng chính trị, đã bị sử dụng bởi những cá nhân đầy tham vọng và tự chúng đã trở thành các thể chế, tìm kiếm quyền lực thế gian. Con Đường Tri Thức đã bị ẩn giấu, chỉ có thể được tiếp cận bởi số ít người mà không có những tham vọng này, những người đủ tự do và có cảm hứng để tìm kiếm bí ẩn của sự tồn tại của mình.

Đừng bao giờ cho rằng tiến bộ công nghệ dẫn đến nhận thức tâm linh, vì trong hầu hết các trường hợp nó đi theo hướng ngược lại. Khi các chủng loài đang tiến hóa bắt đầu phát triển công nghệ, hoặc tiếp nhận công nghệ từ bên ngoài, họ bắt đầu trải nghiệm quyền lực khổng lồ trên môi trường của mình. Họ có thể tạo ra sự giàu có và đặc quyền, tiếp cận với các nguồn tài nguyên mới và có các loại tài sản mới. Đây là ám ảnh của tâm trí, nhưng Tri Thức bên trong họ không quan tâm, nó trở nên im lặng và tiềm ẩn bên trong họ, khi các mục tiêu khác và các vị thần khác được tìm kiếm.

Quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức sẽ là thiết yếu để hướng dẫn nhân loại hướng tới việc duy trì sự tự do của nó và khả năng tự cung tự cấp của nó. Nó là thứ đối lập với lòng tham, sự suy đồi, đàn áp và bóc lột lan tràn khắp các xã hội và nền văn hóa loài người. Việc tìm kiếm của cải, tìm kiếm quyền lực, tìm kiếm sắc đẹp, tìm kiếm quyền kiểm soát – chúng là những ám ảnh thống trị tâm trí, nhưng không chỉ tâm trí của loài người. Chúng là những gì thống trị tâm trí của tất cả chúng sinh sống trong vũ trụ vật chất.

Ít ra bạn có quyền tự do để suy nghĩ một số ý tưởng của riêng mình trong hầu hết các quốc gia của bạn, và các truyền thống tôn giáo của bạn vẫn sống động, điều này có hứa hẹn để mở ra cánh cửa đến Tri Thức. Bạn có một lợi ích to lớn ở đây, nhưng ngay cả lúc này các dân tộc của bạn đang quay lưng lại với bí ẩn của cuộc đời mình để tìm kiếm quyền lực lớn hơn, của cải lớn hơn, nhàn nhã hơn, thú vui lớn hơn – tìm cách tăng tài sản của họ, tìm cách tăng sự tách biệt của họ khỏi người khác và sự cách ly của họ khỏi người khác. Vì vậy bạn có thể thấy xu hướng đang nổi lên này ngay cả trong nhân loại—say mê máy móc, say mê công nghệ, tin rằng công nghệ sẽ giải quyết mọi vấn đề mà công nghệ tạo ra.

Con người đánh mất nhận thức về bản thân, về sức mạnh lớn lao, trở nên ngày càng phụ thuộc vào máy móc của họ và những sáng tạo và công nghệ của họ để giải quyết mọi thứ cho họ. Bạn có thể thấy sự trỗi lên của một tôn giáo mới ở đây, tôn giáo của công nghệ. Nhưng nhân loại vẫn còn may mắn ở chỗ quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức không bị mất đi ở đây và vẫn được thực hành và trải nghiệm bởi nhiều người.

Bạn không nhận ra sự tự do này quý giá như thế nào, trái ngược với rất nhiều quốc gia khác trong Cộng Đồng Vĩ Đại nơi tự do là cực kỳ hạn chế hoặc không tồn tại. Cuối cùng, nhân loại có thể có một món quà vĩ đại để tặng cho các loài khác, nếu nó có thể sống sót qua Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và nếu nó có thể duy trì sự toàn vẹn của mình khi nó trỗi vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh.

Tri Thức là thế lực quyền lực nhất trong vũ trụ. Nhưng nó chỉ được biết đến bởi số ít người, và nó không thể bị sử dụng và thao túng bởi những kẻ lừa đảo, suy đồi hoặc thiếu khôn ngoan. Với nó, bạn sẽ có thể nhận ra bản chất và ý định của bất kỳ ai ghé thăm thế giới của bạn. Bạn sẽ có thể nhận biết, cùng với người khác, trong liên minh với người khác, tất cả các giải pháp mà nhân loại sẽ cần thực hiện để đáp ứng thách thức vĩ đại của nó khi đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay.

Với nó, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh để kiên trì. Bạn sẽ không bỏ cuộc. Bạn sẽ không khuất phục trước những lời chào mời về hòa bình, thịnh vượng và công nghệ từ các chủng loài cơ hội trong vũ trụ. Với nó, bạn sẽ duy trì nhận thức về giá trị thiết yếu của nhân loại, và bạn sẽ không đánh đổi giá trị này cho bất cứ thứ gì—không phải cho quyền lực, không phải cho công nghệ, không phải cho sự thống trị. Bạn sẽ tiết chế hành vi của mình, thậm chí một cách triệt để nếu cần thiết, để duy trì thế giới như một nơi sinh sống cho gia đình loài người.

Bạn sẽ không rơi vào sự dụ dỗ và xúi giục của nhiều chủng loài mà sẽ tìm cách tiếp cận các nguồn tài nguyên của bạn, những loài sẽ muốn bạn trở nên phụ thuộc vào công nghệ của họ—tham gia vào mạng lưới giao dịch của họ, chào mời bạn những món đồ rẻ tiền từ không gian, hứa hẹn bạn về sự giàu có, nói rằng họ sống trong hòa bình và họ có thể trao cho bạn hòa bình, đề nghị giúp bạn dẫn dắt các chính phủ của bạn, đề nghị dạy cho người dân của bạn về tôn giáo của họ, đề nghị thay mặt bạn nắm quyền cai trị thế giới. Bạn sẽ không bị lừa dối bởi những lời xúi giục này, những đề nghị này và những lời hứa này bởi vì Tri Thức không thể bị dụ dỗ và không thể bị thao túng bởi bất kỳ thế lực nào, dù là con người hay ngoài trái đất.

Để trải nghiệm và thực hành tâm linh được chia sẻ trong vũ trụ, nó phải có thể được truyền. Để có thể được truyền, nó phải không có món đồ trang trí, không bị bao bọc bởi lịch sử và tính cách, ma thuật và phép màu. Nó phải tinh khiết và hiệu quả. Nếu không, nó không thể được truyền từ thế giới này sang thế giới khác. Nó không thể xoay quanh việc tôn thờ các anh hùng hay nữ anh hùng. Nó không thể xoay quanh việc tôn thờ một cá nhân hay những hình tượng chạm khắc bởi vì nó tượng trưng cho thứ gì đó tinh khiết và thiết yếu bên trong cá nhân. Nó phải được khám phá thông qua trải nghiệm bằng cách vượt qua các ngưỡng cửa trong cuộc sống của người đó, thông qua việc phục vụ quốc gia [thế giới] của người đó và phục vụ cuộc sống.

Chỉ riêng sự tiến bộ của khoa học và công nghệ sẽ dẫn bạn rời xa quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức. Chỉ khi khoa học và công nghệ phục vụ cho Tri Thức, Tri Thức là động lực chính cho việc trau dồi khoa học và công nghệ, thì chúng mới thật sự mang lại lợi ích. Động lực mới là quan trọng. Và động lực này đến từ tâm trí hay từ tâm trí sâu thẳm của Tri Thức bên trong bạn.

Nếu bạn gặp một sinh loài khác từ thế giới khác—một sinh loài không chia sẻ ngôn ngữ của bạn hoặc ngoại hình của bạn, một sinh loài không hít thở bầu không khí của bạn, một sinh loài có lịch sử khác xa lịch sử của chính bạn, có môi trường rất khác với môi trường của chính bạn—thì bạn vẫn có thể giao tiếp với sinh loài này thông qua Tri Thức. Bạn sẽ hiểu ý định của nhau, và nếu bạn được đào tạo tốt, bạn có thể giao tiếp với nhau thông qua ngôn ngữ của Tri Thức, mà là ngôn ngữ của ấn tượng, hình ảnh và ký hiệu.

Do đó, Tri Thức trở thành người kiến tạo hòa bình vĩ đại, người cân bằng vĩ đại, thứ chung cho tất cả sự sống thông minh, thứ dẫn đến tự do tâm trí và tự do cuộc sống của người đó. Ngay cả khi bạn đang sống trong một loạt hoàn cảnh bị hạn chế, mà sẽ ngày càng xảy ra trong thế giới của chính bạn, ngay cả trong những quốc gia giàu có của bạn, với quyền lực của Tri Thức, bạn vẫn có thể sống một cuộc sống trọn vẹn và viên mãn, với những mối quan hệ có phẩm chất cao, để phục vụ người khác. Điều này là thiết yếu và viên mãn đối với bạn và cần thiết cho họ.

Do đó, bạn có tôn giáo với các hệ tư tưởng phức tạp của nó, tồn tại với hoặc không với sự kết nối với Tri Thức. Bạn có tôn giáo như một phần phụ của nhà nước trong nhiều thế giới. Và bạn có những quốc gia hoàn toàn không có tôn giáo, nhà nước là tôn giáo, ý định của nhà nước là tâm điểm cho người dân và dân cư của nó.

Tri Thức ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, nhưng nó chưa được khám phá hoặc thực hành bởi nhiều người. Nó đại diện cho cơ hội vĩ đại nhất của nhân loại bởi vì sẽ mất nhiều thời gian để bạn có được sự ngang bằng về công nghệ hoặc phát triển kiểu gắn kết xã hội mà bạn sẽ cần để đối phó với Cộng Đồng Vĩ Đại, nơi mà sự gắn kết xã hội là phổ biến. Nhưng Tri Thức sẽ cứu bạn khỏi sai lầm. Nó sẽ ngăn bạn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng và gây chết người. Và nó sẽ ngăn bạn cho đi quyền lực của mình, sự chính trực của mình và quyền kiểm soát thế giới này. Nó sẽ trao cho bạn hy vọng khi mọi thứ có vẻ như vô vọng. Nó sẽ trao lại cho bạn sự tự tin khi không ai khác xung quanh bạn có sự tự tin. Nó sẽ trao cho bạn lòng can đảm khi những người khác khiếp sợ. Nó sẽ cho phép bạn duy trì sự tự do trong một môi trường mà những người khác không tự do.

Đây là tôn giáo trong Cộng Đồng Vĩ Đại—tôn giáo có thể được truyền, phổ quát và chính yếu và thiết yếu. Các phong tục, truyền thống và câu chuyện lịch sử được thêm vào đây chỉ là thứ yếu và thường có ít giá trị. Đừng tôn thờ hình thể của tôn giáo. Hãy tìm kiếm bản chất của nó, quyền lực của nó và trí thông minh của nó. Tri Thức rất thông minh, thông minh hơn nhiều so với tâm chí suy nghĩ của người đó.

Đây là đỉnh cao của tôn giáo trong vũ trụ. Nó không phải là sự leo thang về mặt hiểu biết thần học, hoặc về mặt nghi lễ, hoặc về mặt biểu tượng, hoặc trong việc xây dựng các đền thờ và khu phức hợp. Sự nâng cao của nó là sự thực hành của nó trong một hình thức thiết yếu, được duy trì trong bí mật và trong những thế giới tự do, được thể hiện và trải nghiệm ở mức độ cao trong sự hiện diện của những giáo viên vĩ đại, được thực hành tránh xa sự giám sát của chính phủ và thương mại, được bảo vệ khỏi những kẻ tham vọng và suy đồi, tư lợi, vụ lợi. Đây là tôn giáo trong vũ trụ.

* Tất cả các từ trong ngoặc là do Sứ Giả thêm vào để làm rõ bài viết hoặc để sửa lỗi ngữ pháp.