Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại

Như được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 13 tháng 6 năm 2008
tại Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Cuối cùng, tất cả các tôn giáo của thế giới sẽ phải xem xét lại niềm tin và vị trí của chúng về Chúa trong bối cảnh của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Bạn phải tự hỏi: “Còn Chúa thì sao? Chúa đứng ở đâu trong khung cảnh lớn hơn này của cuộc sống? Và thực tế của Chúa thì khác ra sao so với cách Chúa được mường tượng ở đây trên Trái Đất?”

Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại là Chúa của tất cả mọi loài đang sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại, không chỉ là Chúa của nhân loại—một chủng loài nhỏ bé trong chỉ một thế giới nhỏ bé xinh đẹp, một thế giới giống như một hạt cát trên bãi biển trải xa tới tầm mắt có thể nhìn thấy. Chúa là Chúa của những chúng sinh khác, vô số chúng sinh, vô số chủng loài của những chúng sinh rất khác với bạn về ngoại hình, nhận thức, thái độ và thậm chí về bản chất trí thông minh của họ. Đó cũng là Chúa của họ.

Điều mà Chúa đã tạo ra trong họ và trong bạn là quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức. Đó là điều khiến bạn hợp nhất với tất cả sự sống thông minh trong vũ trụ. Nhưng Chúa cũng đã tạo ra quá trình tiến hóa mà đã tạo ra các phương tiện vật lý độc nhất của bạn—cơ thể của bạn và trí tuệ của bạn. Chúa đã khởi động các thế lực mà cũng đã thiết lập những thứ này.

Đây là một quan điểm rất khác so với suy nghĩ rằng Chúa là Chúa của một dân tộc, một chủng loài hay một thế giới. Đó giống như một vị thần của một bộ lạc. Và đây phải là một vị thần rất nhỏ. Nếu bạn có thể hình dung ra Chúa của toàn bộ Cộng Đồng Vĩ Đại, tác giả của sự sống ở khắp mọi nơi, thì bạn phải xem xét lại ý tưởng của mình về Chúa.

Cuối cùng, tất cả các tôn giáo của thế giới sẽ phải xem xét lại niềm tin và vị trí của chúng về Chúa, trong bối cảnh của Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là một trong những lý do mà các tôn giáo không đề cập đến vấn đề này hoặc rất miễn cưỡng về nó, vì nó sẽ chứng minh rằng các giả định của chúng là không trọn vẹn hoặc trong nhiều trường hợp là không chính xác. Điều này sẽ đòi hỏi việc xem xét lại hoàn toàn niềm tin và hệ tư tưởng của chúng. Việc nghĩ rằng Chúa bận tâm với con người, rằng Chúa có một kế hoạch cứu rỗi chỉ dành cho con người mà không bao gồm phần còn lại của vũ trụ, thì chắc chắn là cực kỳ thiếu sót. Ở đây những ý tưởng và quan niệm của bạn về sự cứu rỗi có thể chứng minh là hoàn toàn không đúng.

Nếu Chúa là tác giả của tất cả các chủng loài khác, thì nhân loại đứng ở đâu? Con người tưởng tượng về Chúa dựa trên cảm nhận riêng của họ về danh tính—Chúa trong hình ảnh của họ, Chúa có sự hiện diện vật lý của con người hoặc ít nhất là Chúa suy nghĩ theo cách của con người, Chúa có giá trị của con người, lý trí của con người, khát vọng của con người, phán xét của con người—một Chúa giống như bạn nhưng chỉ quyền lực hơn rất, rất nhiều. Tuy nhiên nếu Chúa là Chúa của tất cả những loài khác, thì làm sao ai đó có thể nói rằng Chúa nghĩ theo cách con người nghĩ, rằng Chúa có những giá trị mà con người coi trọng hay Chúa vận hành dựa theo những nguyên tắc mà con người cho là thiết yếu?

Ở đây, toàn bộ quan niệm của bạn về Chúa bị thách thức và phải được xem xét lại một cách sâu sắc. Vào thời trước đây và thậm chí trong tâm trí của nhiều người ngày hôm nay, chỉ có Chúa, nhân loại và thế giới, như thể phần còn lại của vũ trụ chỉ là phong cảnh cho vở kịch vĩ đại đang diễn ra ở đây trên Trái Đất và rằng mọi thứ là về nhân loại và Chúa và thế giới này, về Thiên Đàng và Địa Ngục cho nhân loại và thế giới này. Nhưng trong Cộng Đồng Vĩ Đại, không điều gì trong số này có thể được duy trì.

Nhân loại đứng ở đâu trong tương quan với các quốc gia khác, các nền văn minh khác, trong sự đánh giá của Chúa? Nhân loại có còn quan trọng trong vũ trụ không? Hay loài người chỉ là một trong vô số chủng loài đã đi qua quá trình tiến hóa trong một vũ trụ rộng lớn và dường như vô cảm?

Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại không thể bị bận tâm bởi chỉ một chủng loài. Chúa của vũ trụ không thể quản lý vấn đề hoặc các sự kiện của chỉ một chủng loài. Việc giả định rằng Chúa đang điều khiển các sự kiện trên thế giới là việc nghĩ rằng nhân loại sống trong cô lập. Chúa quá thông minh để phải quản lý tất cả các vấn đề và sự kiện của bạn. Đó là lý do tại sao quá trình tiến hóa đã được khởi động. Đó là lý do tại sao các quy luật tự nhiên đã được khởi động. Đó là lý do tại sao toàn bộ quá trình cuộc sống trong thực tại vật chất, như bạn đang học cách nhận biết nó, đã được khởi động, để Chúa không cần phải quản lý mọi thứ. Các sự kiện cuộc sống của bạn là kết quả của ý định của bạn hay của người khác hay chỉ đơn giản là những chuyển động ngẫu nhiên.

Chúa như sức hút vĩ đại đang kêu gọi mọi người trở về. Chúa đã đặt Tri Thức bên trong tất cả chúng sinh, điều cung cấp một kế hoạch độc nhất cho sự viên mãn và cứu chuộc cho từng chủng loài cụ thể tuỳ theo bản chất và hoàn cảnh của họ. Có một Kế Hoạch cứu rỗi cho mỗi chủng loài, và mỗi cái đều hơi khác mặc dù lực hút vĩ đại đến với Chúa là như nhau. Kế Hoạch cứu rỗi phải nằm ngoài ước lượng của con người nếu nó muốn có một ứng dụng phổ quát như thế. Nói một cách đơn giản nhất, những loài tách biệt được giành lại thông qua Tri Thức, và Tri Thức dẫn dắt họ để hoàn thành cuộc đời mình thông qua đóng góp cho người khác và cho việc giải quyết xung đột.

Bạn thấy đấy, đây là một định nghĩa rất đơn giản, nhưng nó thật sự có nghĩa gì? Nó thật sự được miêu tả ra sao? Làm thế nào điều này có thể được trải nghiệm trong cuộc sống? Tất nhiên, nó hoàn toàn có thể được truyền từ người này sang người khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác và từ thế giới này sang thế giới khác. Nhưng nó đòi hỏi một nguồn trải nghiệm rất sâu thẳm để thật sự hiểu điều này có nghĩa gì. Bạn không thể đứng ở bề mặt và biết được những gì đang xảy ra ở độ sâu.

Chúa của bạn là Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúa của không chỉ vũ trụ vật chất, mà cả các vũ trụ trong các chiều không gian khác. Ngay cả ở đây, tất cả biểu hiện vật chất này chỉ là một phần của Tạo Hoá. Làm sao lý thuyết hay triết lý của bất kỳ ai có thể tính đến điều này? Chắc chắn, bất kỳ nỗ lực nào để minh họa Thiên Đàng đều có vẻ cực kỳ trẻ con, thậm chí khôi hài, xét theo phạm vi của Tạo Hoá của Chúa. Và trạng thái thiên đàng sẽ là như thế nào đối với chúng sinh từ các thế giới khác? Nếu tất cả các bạn trở về cùng một thực tại, thì đó sẽ là kiểu thực tại nào? Nó sẽ không phải là thực tại của con người, trừ khi bạn nghĩ rằng vũ trụ được cư trú bởi con người hoặc những sinh vật giống con người. Và đó chắc chắn không phải vậy. Vì vậy một trạng thái thiên đàng sẽ là như thế nào nếu nó không được dựa trên các giá trị con người, hình ảnh con người và khát vọng của con người? Đây là lý do tại sao thực tại của Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ đòi hỏi tất cả các tôn giáo của Trái Đất đánh giá lại vị trí của chúng và sửa đổi rất nhiều hệ tư tưởng của chúng.

Bạn đang tiến vào trong một bối cảnh lớn hơn nhiều. Trong một bối cảnh lớn hơn, ý nghĩa của mọi thứ thay đổi và mở rộng, và nhiều ý tưởng trước đây của bạn chứng tỏ là vô cùng thiếu sót. Nhưng việc nói rằng Chúa không thể được hiểu thì chỉ đúng về mặt khả năng của bạn để tạo ra các khái niệm để hình dung về Chúa hoặc tạo cho Chúa một hình ảnh. Nhưng Ý Muốn của Chúa có thể được biết trong cuộc đời bạn, và đó là ý nghĩa của Tri Thức bên trong bạn. Toàn bộ Tạo Hoá của Chúa thì không thể được biết, nhưng sự kết nối của bạn với nó thì được biết.

Một lần nữa, đây là sự khác biệt giữa ý nghĩa của bản chất và biểu hiện của hình thể. Nếu Chúa có thể được tôn thờ bằng hàng nghìn tỷ cách khác nhau và tất cả chúng đều thích hợp, thì làm sao bạn có thể nói trên Trái Đất rằng con đường của bạn đến với Chúa là con đường duy nhất? Vì Chúa đã khởi xướng tất cả các tôn giáo to lớn của thế giới, làm sao bất kỳ tôn giáo nào trong số đó có thể khẳng định sự ưu việt trên những tôn giáo khác, tuyên bố rằng nó là con đường chân thật duy nhất đến với Chúa? Ngay cả trong thế giới của riêng bạn, điều này trở nên không thể kiểm soát được, cực đoan và kiêu ngạo.

Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại đòi hỏi sự cộng hưởng sâu sắc, và sự cộng hưởng này xảy ra ở cấp độ Tri Thức. Sự cộng hưởng không giống như sự hiểu biết, sự hiểu biết trí tuệ. Nó giống hơn như một trải nghiệm sâu thẳm về sự kết nối, về mối quan hệ, về liên hệ. Không trí tuệ của ai trên thế giới và không trí tuệ của ai ngay cả trong Cộng Đồng Vĩ Đại có thể hiểu được ý nghĩa của điều này. Nhưng trải nghiệm thì dành đó, và nó có ở đó.

Có một số người trong giới khoa học chỉ có thể chấp nhận Chúa như là thiên nhiên. Nhưng thiên nhiên là biểu hiện của hình hài, không phải bản chất. Và trong Cộng Đồng Vĩ Đại, đã được phát hiện ra rằng có hai thực tại chồng chéo trong cuộc sống: những biểu hiện của thiên nhiên—sự tiến hóa của các thế giới, sự tiến hóa của sự sống—mà có vẻ như ngẫu nhiên và hỗn loạn không với thiết kế hoặc trọng tâm cụ thể, được chồng lên bởi quyền lực hài hòa của các Thế Lực Vô Hình của vũ trụ. Điều này kích thích và định hướng một Tri Thức sâu thẳm bên trong tất cả chúng sinh. Điều này là đồng nhất. Điều này có thiết kế thông minh. Điều này được tập trung và có mục đích và phương hướng.

Trong hai thực tại chồng chéo này, việc nói rằng chỉ một thực tại là Chúa thì không trọn vẹn. Nếu bạn nói rằng chỉ thế giới của Linh Hồn là Chúa, vậy còn vũ trụ vật chất thì sao? Một số tôn giáo coi nó chỉ là ảo ảnh, thứ gì đó vô thường, đang trôi qua và một khi bạn đạt được mức độ nhận thức cao hơn, thì bạn không cần phải tồn tại trong thực tế vật chất này. Nó giống như một bóng ma to lớn được duy trì bởi tất cả những ai tin vào nó và tham gia vào nó. Nhưng ngay cả điều này cũng là không trọn vẹn bởi vì Chúa đã tạo ra và khởi động các thế lực địa chất và các thế lực tiến hóa của thiên nhiên. Nó là một phần của Tạo Hoá của Chúa. Nó có thể thay đổi và cuối cùng là tạm thời, nhưng nó vẫn là một phần của Tạo Hoá của Chúa. Bạn không thể phớt lờ nó hoặc phủ nhận nó mà không đặt mình vào nguy hiểm to lớn và không đánh mất cảm nhận của mình về trách nhiệm để phục vụ thực tại này.

Việc gọi Chúa là thiên nhiên thì chỉ là một mặt của vấn đề. Nó chỉ là một phần của thực tại. Điều này là khó khăn bởi vì thiên nhiên có vẻ như ngẫu nhiên. Nó có vẻ như không có bất kỳ mục đích cụ thể nào. Mặc dù các dạng sống có xu hướng tiến hoá thành các dạng phức tạp hơn, nhưng thiên nhiên có vẻ như không có bất kỳ mục đích rõ ràng nào. Nó chỉ tồn tại. Một Chúa không với mục đích là điều mà mọi người không thể hiểu vì mọi người cần mục đích. Họ cần một mục đích mà họ có thể chia sẻ với Chúa để có thể có mối quan hệ với Chúa. Bạn có thể chỉ tồn tại và Chúa có thể chỉ tồn tại, nhưng các mối quan hệ thể hiện mục đích, đặc biệt khi bạn đang sống trong một thế giới của sự thay đổi nơi mà ý nghĩa và mục đích của những gì bạn làm trong cuộc đời là thật sự quan trọng.

Do đó, thần học về Cộng Đồng Vĩ Đại đem đến một hiểu biết trọn vẹn. Nó không phải là việc chối bỏ cuộc sống của Linh Hồn, và nó không phải là việc chối bỏ cuộc sống của thế giới – cõi vật chất hay cõi trần tục. Nó không bác bỏ sự tiến hóa của các thế giới hay sự tiến hóa của sự sống. Và nó không chối bỏ một quyền lực cao cả và một tạo hoá lớn lao mà nằm ngoài cõi vật chất. Nó thấy được sự thống nhất trong hai mặt này.

Bức tranh là trọn vẹn, vì bản thân bạn có bản chất kép. Bạn có bản chất như một sinh loài vật chất đang sống trên thế giới, sống trong các quy luật tự nhiên và đối mặt với hậu quả của việc vi phạm quy luật tự nhiên, bị ảnh hưởng bởi môi trường của bạn và điều kiện môi trường của bạn và nhu cầu về thức ăn, nước, nơi ở, an ninh và tình đồng hành.

Nó cũng thừa nhận rằng bạn là một thực thể tâm linh, rằng bạn vận hành ở cấp độ cao hơn và có các kết nối sâu hơn và cuối cùng là sự kết nối với Chúa. Bạn có khả năng nhìn và biết những điều vượt ra ngoài giới hạn của các giác quan của mình, bạn có thể hình dung về tương lai và quá khứ và bạn có thể nhìn thấy các quá trình tiến hóa. Bạn có khả năng hiểu được cuộc sống ở một mức độ cao hơn và trong chiều hướng rộng hơn. Tuy nhiên bạn đau khổ vì những xung đột nội tâm của mình, bạn sợ chết và thay đổi, bạn sống trong căng thẳng và hành vi của bạn có thể trở nên thất thường và phá hoại vì những xung đột tồn tại bên trong bạn. Trong khi bạn có quyền lực, bạn cũng rất dễ bị tổn thương—dễ mắc sai lầm, dễ xung đột—và có khả năng tạo ra tai hại lớn.

Nếu bạn nói rằng Chúa sống trong cõi trời và rồi có thế gian, chúng không giống nhau. Nếu Chúa là tác giả của cả hai, thì làm sao lại như vậy? Nó đầy mâu thuẫn. Nếu Chúa là tác giả của thế giới, thì Chúa là nguồn gốc của mọi thứ xảy ra ở đây—sai lầm, hủy diệt, tàn ác và chiến tranh.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, những vấn đề khổng lồ về hiểu biết này đã được vượt qua bởi những người tiến bộ trong Con Đường của Tri Thức, trong việc nhận biết và trải nghiệm tâm linh và trong việc nhận ra sự hài hòa vốn có và mục đích của thực tại kép này mà tồn tại bên trong bạn và khắp vũ trụ. Điều này tượng trưng cho Kế Hoạch của Chúa, một Kế Hoạch vĩ đại hơn xã hội hay thế giới của bạn, vĩ đại hơn khả năng trí tuệ của bạn. Thật kiêu ngạo và ngu xuẩn khi cho rằng bạn có thể biết Kế Hoạch của Chúa, ngay cả cho chủng loài bạn.

Ở đây không có sự kiêu ngạo và không có sự mê tín. Ở đây không có việc cố gắng chiến thắng người khác bằng cách tuyên bố rằng con đường của bạn đến với Chúa là con đường tối thượng và là con đường đích thực duy nhất. Không ai với nhận thức về Cộng Đồng Vĩ Đại có thể nói như vậy. Việc trở về với Chúa thông qua việc giành lại Tri Thức có thể được thực hành theo hàng nghìn tỷ cách. Làm sao bạn có thể nói rằng cách của bạn là cách đích thực? Ngay cả trên Trái Đất, không có một con đường duy nhất, vì Chúa đã tạo ra các truyền thống khác nhau để mọi người có thể có con đường, để mọi người có thể sử dụng con đường được chia sẻ bởi những người khác. Tuy nhiên tôn giáo trong tay của con người trở thành thứ gì khác. Nó trở thành một thể chế. Nó trở thành một loạt quy tắc. Nó trở thành những câu chuyện từ quá khứ và sự tôn thờ các cá nhân. Nó trở thành thứ gì khác.

Đừng lo. Những sai lầm tương tự được thực hiện khắp cả vũ trụ, thường với những hậu quả thậm chí còn khủng khiếp hơn. Nhưng có một sự hài hòa và mục đích cơ bản cho thực tại vật chất và thực tại tâm linh và cho mối quan hệ nội tại của chúng với nhau. Nó cuối cùng có liên quan đến việc bạn là ai, bạn đến từ đâu, tại sao bạn đang ở đây và bạn có định mệnh đi đâu. Điều này đúng đối với chúng sinh ở khắp mọi nơi, bất kể sự khác biệt lớn về ngoại hình, môi trường và hiểu biết.

Từ ngữ không thể diễn đạt điều này một cách đầy đủ. Chúng chỉ có thể trao cho bạn một ý tưởng. Tri Thức bên trong bạn sẽ đưa cuộc đời bạn sang một biểu hiện mới. Nếu bạn có thể đi theo điều này, nếu bạn có thể học cách đi theo điều này và học được sự khôn ngoan mà bạn sẽ cần để mang Tri Thức vào thế giới nơi nó không được biết đến và thường không được chào đón, thì điều này sẽ bắt đầu chỉ cho bạn thấy Quyền Năng và Sự Hiện Diện đang hoạt động trong cuộc đời bạn, dù bạn có đạo hay không, dù bạn có viếng thăm nhà thờ hay chùa hay không. Kế Hoạch của Chúa không phụ thuộc vào sáng tạo của con người, nhưng nó có thể hoạt động thông qua những sáng tạo của con người để mang lại lợi ích to lớn. Đây là việc mang sự hiểu biết Cộng Đồng Vĩ Đại vào thế giới. Đây là việc sửa chữa nhiều lỗi và mở ra nhiều cánh cửa.

Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại không quản lý cuộc sống cá nhân của mọi người hoặc sắp xếp trải nghiệm cá nhân của mọi người hoặc tạo ra phép màu cho mọi người. Chúa là thế lực thu hút vĩ đại. Chính những người phụng vụ Chúa, cả trong cuộc sống hữu hình và bên ngoài cuộc sống hữu hình, mà đưa sức hút này vào trong nhận thức của những người đang sống trong thực tại vật chất và hỗ trợ những cá nhân đó tiếp nhận trải nghiệm này và cho phép nó bám rễ trong cuộc đời họ.

Đó là một Kế Hoạch quá rộng lớn, quá bao trùm và quá phức tạp đến nỗi thậm chí cố gắng hiểu nó cũng là một việc làm vô ích. Quan trọng hơn rằng bạn học Con Đường Tri Thức và bắt đầu đi theo Tri Thức thay vì cố gắng tạo ra khái niệm về cách Chúa đang vận hành trong vũ trụ vật chất. Việc cố gắng hiểu điều vượt quá tầm hiểu biết là một đề xuất hấp dẫn đối với nhiều người, nhưng nó không tạo ra kết quả có giá trị, chỉ những ý tưởng bịa đặt và những lý thuyết to lớn. Thực tế xảy ra ở một cấp độ khác, ở cấp độ sâu hơn bên ngoài trí tuệ. Bạn không đang ở đây để cố gắng hiểu được Chúa, mà để đi theo điều Chúa đã đặt bên trong bạn để đi theo và nhận lãnh điều Chúa đã đặt bên trong bạn để nhận lãnh.

Đây là hiểu biết Cộng Đồng Vĩ Đại được mang vào thế giới. Nó là trực tiếp. Nó là cơ bản. Nó không có sự phức tạp lớn. Nó không đòi hỏi sự tinh tế khổng lồ. Nhưng nó đòi hỏi sự khôn ngoan, trung thực và cách tiếp cận quyết tâm.

Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại không dành sự quan tâm đặc biệt cho một chủng loài. Nhưng Kế Hoạch tăng tốc trong các chủng loài có thể bắt đầu đạt được sự tự do để trải nghiệm và thể hiện Tri Thức. Sự tập trung này tăng tốc trong những cá nhân có thể bắt đầu trải nghiệm và thể hiện Tri Thức.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, không có Ngày Phán Xét. Đó là sự phóng chiếu nỗi bất bình của con người. Con người muốn Chúa phán xét những người mà chính họ không thể chịu được, những người mà họ từ chối hoặc những người mà họ ghét. Họ muốn Chúa thực hiện sự trừng phạt mà họ không muốn hoặc không thể tự mình thực hiện. Họ muốn công lý, và họ nghĩ rằng họ biết công lý là gì và rằng Chúa sẽ thực hiện công lý này cho họ.

Nếu bạn không khám phá Tri Thức và đi theo Tri Thức, thì bạn sẽ mắc kẹt trong thực tại vật chất—một thực tại mà về cơ bản là khó để vận hành trong đó, một thực tại cực kỳ rắc rối, nơi đau khổ là không thể tránh khỏi. Chúa không xua tan những bất bình của bạn, sự thù địch của bạn và sự ngu ngốc của bạn. Bạn phải đáp lại điều Chúa đã đặt bên trong bạn. Bạn phải đi theo nó. Bạn phải tôn vinh nó. Bạn phải ở cùng nó và thể hiện những gì nó trao cho bạn để thể hiện và học cách làm việc này trong một môi trường thế giới phức tạp, xung đột.

Không có câu chuyện tạo hoá nào. Không có đỉnh điểm cho mọi trải nghiệm mà bạn có thể hình dung. Vậy thì, tôn giáo là gì nếu không có câu chuyện về tạo hoá, không có trải nghiệm đỉnh điểm và không có ngày phán xét? Rõ ràng, nếu tôn giáo muốn phục vụ các dân tộc của nó, thì nó phải có một nền tảng sâu hơn. Nó không thể là một câu chuyện hoặc một mối đe dọa.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, phần lớn điều này được đặt sang một bên giữa các quốc gia tiến bộ và các cá nhân tiến bộ. Bất kể họ đến từ truyền thống nào, bất kể họ sử dụng mô hình suy nghĩ nào, cuối cùng họ nhận ra rằng có một trí thông minh sâu thẳm bên trong họ mà họ phải đáp lại, mà họ phải phân biệt khỏi các quyền lực khác xung quanh họ và ngay cả bên trong họ, và rằng họ phải đi theo điều này và thể hiện những gì nó trao cho họ để thể hiện. Đây là bản chất của tâm linh. Đây là bản chất của thực hành tâm linh. Đây là cốt lõi tuyệt đối. Đây là ngọc trai.

Nhân loại vẫn chưa phát triển sự tự tin để thực hành điều này trên bất kỳ quy mô đáng kể nào, nhưng cơ hội vẫn còn ở đó. Nó được thành lập trên cá nhân. Sự khôn ngoan cần thiết để tiếp cận Tri Thức này, trải nghiệm nó, phân biệt nó và thể hiện nó là điều mà nhân loại đã đạt được. Lúc này minh triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại đang được đưa vào thế giới như một phần của Thông Điệp Mới cho nhân loại.

Minh triết này là rất quan trọng, nếu không bạn sẽ hiểu sai những gì đang được trình bày ở đây. Bạn sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng, và bạn sẽ không tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm. Nghĩ rằng bạn đang đi theo một Tri Thức sâu thẳm, bạn sẽ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Minh triết này rất quan trọng. Nhiều minh triết đã được tạo ra, thiết lập và học trong Cộng Đồng Vĩ Đại, trong các nền văn minh cổ xưa hơn nhiều so với nền văn minh của bạn. Do đó việc mang minh triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại vào trong thế giới thì có giá trị khổng lồ.

Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại đáp lại Tri Thức bên trong bạn và đáp lại ý định của bạn để có được Tri Thức và trải nghiệm của bạn về Tri Thức. Nếu bạn đầy phá hoại hoặc ngu ngốc, thì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội vĩ đại của mình. Nhưng bạn vẫn mắc kẹt trong thực tế vật chất. Bạn có thể đi đâu khác? Có lẽ cuộc sống của bạn sẽ trở nên khốn khổ hơn và địa ngục hơn, nhưng bạn không thể tìm thấy sự giải thoát khỏi cuộc sống vật chất. Sau một thời gian, bạn sẽ muốn sự giải thoát.

Đó là lý do tại sao sự bất tử thể chất sẽ giống như chính Địa Ngục. Bởi vì Địa Ngục không phải là một nơi khủng khiếp. Địa Ngục là một nơi xinh đẹp nơi bạn không bao giờ có thể hạnh phúc. Nếu Địa Ngục là một nơi khủng khiếp thì bạn sẽ muốn thoát khỏi nó ngay lập tức. Nhưng nếu Địa Ngục là một nơi xinh đẹp, thì bạn sẽ cảm thấy mâu thuẫn về việc rời bỏ nó. Nó thu hút bạn. Nó quyến rũ bạn. Nó trao cho bạn hy vọng và sự khích lệ nhưng lại giới hạn bạn. Nó làm bạn đau, nó tước đoạt từ bạn và nó làm bạn thất vọng. Địa Ngục là một nơi xinh đẹp nơi bạn không bao giờ có thể hạnh phúc.

Đây là điều ngăn con người trở về với Cội Nguồn của họ—cố gắng tìm thấy hạnh phúc ở nơi hạnh phúc không thể được tìm thấy, cố gắng tìm kiếm ý nghĩa ở nơi ý nghĩa không thể được tìm thấy, cố gắng khiến cho sự tách biệt có hiệu quả, cố gắng khiến cho sự tách biệt là viên mãn, cố gắng hoàn thành tham vọng tách biệt của họ và mong muốn tách biệt của họ.

Con người đạt được của cải và quyền lực, và họ vẫn không hạnh phúc. Con người đạt được mục tiêu của họ, và họ vẫn không hạnh phúc. Con người có đủ kiểu thú vui và lợi thế, và họ vẫn không hạnh phúc. Bạn biết điều này mà. Nó là hiển nhiên khắp xung quanh bạn, nhưng mọi người vẫn đang tranh giành cho cùng sự giàu có, vẻ đẹp và lợi thế, dù biết rằng điều đó không thật sự quan trọng. Nó chỉ khiến bạn mắc kẹt nhiều hơn trong loạt hoàn cảnh nơi bạn không thể tìm thấy nguồn gốc của sự viên mãn hoặc hướng dẫn bên trong của mình.

Chúa trong Cộng Đồng Vĩ Đại là một lực hút vĩ đại. Chúa không phải là vai trò người cha hay người độc tài mà được mường tượng rất nhiều trong thế giới của bạn và trong rất nhiều thế giới khác nữa. Có điều gì đó tinh tế và sâu sắc hơn bên trong mọi người, điều gì đó vượt ngoài tầm với của trí tuệ, nhưng lại là điều có thể có sẵn ngay lập tức—một quyền lực, một sự hiện diện, một chuyển động, một động lực. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nó được gọi là Tri Thức bởi vì nó dẫn đến khả năng để thấy, biết và hành động với quyền lực và sự chính trực.

Tôn giáo, khi nó được chắt lọc xuống thành những yếu tố thiết yếu của nó, thì là về Tri Thức và con đường đến Tri Thức. Đây là điều mà Cộng Đồng Vĩ Đại đã khám phá ra. Đây là điều mà nhân loại lúc này phải trau dồi và hiểu được.

Quyền lực và sự hiện diện này đang sống bên trong bạn. Nó đang ở trong những loài khác trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó hầu như nằm ngoài tầm với của đại đa số chúng sinh đang sống trong các xã hội công nghệ cao hoặc đàn áp. Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn ở đó.

Phong trào giải phóng trong vũ trụ là sự chia sẻ Tri Thức, nhận thức về Tri Thức, trải nghiệm về Tri Thức và sự khôn ngoan trong việc giành lại và thể hiện Tri Thức. Đây là phong trào giải phóng vĩ đại trong vũ trụ mà đang diễn ra khắp mọi nơi, được hỗ trợ bởi các cá nhân tiến bộ trong các quốc gia tự do, được hỗ trợ bởi các Quyền Năng Vô Hình trong vũ trụ và cuối cùng được hướng dẫn và tập trung bởi Ý Muốn, Quyền Năng và sự hấp dẫn của Chúa.

Bạn có thể trải nghiệm điều này mà không bao giờ có niềm tin về Chúa, thậm chí không bao giờ nghĩ về Chúa. Cuối cùng rồi bạn sẽ nghĩ về Chúa vì Tri Thức sẽ kích thích nhận thức này. Tuy nhiên bạn không cần phải có niềm tin vào Chúa hay thuộc về tôn giáo để có thể bắt đầu tập trung vào thực tế về quyền lực và mục đích của Tri Thức. Có nhiều xã hội trong vũ trụ nơi không có tôn giáo, vì vậy tôn giáo không thể là điều kiện tiên quyết. Nếu tôn giáo thật sự được tập trung vào Tri Thức, thì nó là cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra lối đi. Nhưng có nhiều thế giới nơi tôn giáo không tồn tại ngoài việc tôn thờ nhà nước và sự lãnh đạo của nhà nước.

Ý nghĩa của điều này đối với nhân loại là khổng lồ. Điều gì sẽ kết thúc chiến tranh? Chính là sự thích nghi với hoàn cảnh của bạn, và chính là Con Đường Tri Thức. Điều gì sẽ chuẩn bị bạn cho Cộng Đồng Vĩ Đại? Chính là sự thích nghi của bạn với hoàn cảnh của bạn, mà lúc này đang thay đổi, và chính là Con Đường Tri Thức. Điều gì sẽ trao cho bạn sức mạnh, sự rõ ràng và sự đảm bảo về tự do trong vũ trụ? Chính là sự thống nhất, sự tự cung tự cấp, sự kín đáo của con người và Tri Thức. Đó là lý do tại sao trọng tâm của bạn vào những điều này không nên chỉ vì tò mò mãn nhãn, mà vì nhu cầu sâu thẳm trong chính bạn. Vì bạn được kết nối với Cộng Đồng Vĩ Đại, và đó là lý do tại sao bạn đang đọc và học những bài giảng này. Đây không phải là sự tò mò vu vơ. Nó đại diện cho sự kết nối sâu sắc và một nhu cầu cơ bản.