Tự Do trong Cộng Đồng Vĩ Đại

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 12 tháng 6 năm 2008
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Tự do thì hiếm trong Cộng Đồng Vĩ Đại — tự do cá nhân và sự tồn tại của các xã hội tự do mà xem trọng tiềm năng và sự sáng tạo của cá nhân — đặc biệt khi nó liên quan đến phúc lợi của quốc gia và thế giới đó.

Bạn có thể thắc mắc tại sao lại như vậy, nghĩ rằng sự phát triển của tự do thì thật sự đại diện cho mục tiêu của quá trình tiến hóa theo nghĩa cao hơn. Nhưng tự do thì hiếm, tự do trong bất kỳ xã hội nào, ngay cả trong một xã hội nguyên thủy. Nó là hiếm vì những khó khăn của việc sống trong môi trường vật chất — những thách thức về việc sinh tồn, thu thập tài nguyên, cạnh tranh với những người khác, mối đe dọa của chiến tranh và diệt vong, các vấn đề về quản trị, quy mô của các nền văn minh và sự phát triển của công nghệ. Tất cả những điều này, ở bất kỳ mức độ nào mà chúng tồn tại trong bất kỳ thế giới nào hoặc trong bất kỳ nhóm nào, đều có xu hướng trở thành yếu tố hạn chế đối với giá trị và sự công nhận về tầm quan trọng của tự do cá nhân.

Các nhóm phải làm việc cùng nhau để tồn tại. Và việc tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại, ngay cả như là một chủng loài công nghệ tiên tiến, thì không phải là một đề xuất dễ dàng. Nếu bạn trở nên phụ thuộc vào các quốc gia khác cho chính những tài nguyên mà bạn cần để sống và vận hành, thì sự tồn tại của bạn luôn bị đe dọa bởi bất kỳ sự gián đoạn nào trong giao dịch và thương mại hoặc mối đe dọa bị khai trừ mà có thể được đặt lên bạn bởi các quốc gia khác. Việc đánh mất khả năng tự cung tự cấp của bạn là việc bước vào một vị trí ít an toàn hơn.

Mọi người trên thế giới ngày hôm nay liên kết công nghệ tiên tiến với sự an toàn lớn hơn và thường bởi những lý do rất chính đáng, vì nhiều người trên thế giới ngày hôm nay có nguồn cung cấp lương thực đảm bảo và có thể tiếp cận các nguồn tài nguyên mà chỉ giới quý tộc trong quá khứ mới có được. Rất nhiều của cải và sự ổn định đã được tạo ra trong các quốc gia mà có kiểu sung túc này. Nhưng nếu các tài nguyên hỗ trợ sự sung túc này bắt đầu suy giảm, như đang diễn ra trên thế giới ngày hôm nay, thì bạn có thể thấy rằng sự giàu có của mình, an toàn của mình và ổn định của mình có thể bắt đầu dễ dàng suy giảm như thế nào.

Tự do không phải là một quyền trong vũ trụ. Nó là một đặc ân và một thứ xa xỉ. Các giá trị của bạn có thể tranh cãi với điều này, nhưng các kỳ vọng của bạn cuối cùng phải tuân theo những hoàn cảnh thực tế của cuộc sống. Sự tự do cá nhân là cực kỳ quý giá, nhưng nó không được đảm bảo, và bạn không thể đòi nó như một quyền. Bạn sẽ bị sốc khi thấy, khi bạn bắt đầu tìm hiểu và thậm chí trải nghiệm Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn đang sống trong, rằng sự tự do thật sự hiếm ra sao.

Bản thân tự do thì luôn là tương đối. Bạn không bao giờ có tự do hoàn toàn để đi lại và biểu đạt. Khi phối hợp với những người khác, bạn không thể làm bất cứ điều gì bạn muốn hoặc nói bất cứ điều gì bạn muốn, và bạn hiểu được điều này. Bạn sẽ không bao giờ có sự tự do này nếu bạn đang sống liên kết với những người khác và nếu bạn đang vận hành để sống sót như một nhóm, như một quốc gia và như một dân tộc. Do đó, tự do luôn là tương đối so với hoàn cảnh của bạn, so với sự sung túc của bạn và so với mức độ ổn định và an ninh mà bạn đã có thể thiết lập và duy trì theo thời gian.

Tự do cho cá nhân trở thành vấn đề liên quan đến sự ổn định. Các quốc gia dân chủ hơn thì có xu hướng năng động hơn và sáng tạo hơn trong nội bộ, nhưng theo nghĩa nào đó thì cũng bất ổn hơn. Nếu các cá nhân có tự do để thể hiện bản thân, thì họ cũng có tự do để áp dụng quyền lực xã hội và thay đổi cấu trúc xã hội của họ. Điều này là có ích nếu xã hội đó có đủ nguồn cung và có thể duy trì nguồn cung này theo thời gian. Nhưng như nhân loại sẽ sớm phát hiện ra, khi những nguồn cung này bắt đầu giảm đi, thì hoàn cảnh và sự tự do cũng sẽ giảm theo.

Các quốc gia đang chịu áp lực lớn để cung cấp các nguồn lực thiết yếu thì thường không cho phép nhiều việc thể hiện sự tự do cá nhân. Chúng không thể chịu được nó. Chúng không thể chịu được sự rối loạn xã hội mà điều này tạo ra. Chúng không thể chịu được sự chia rẽ. Chúng không thể chịu được việc người dân của chúng chống lại nhau — xung đột và bất hòa nội bộ, các phe phái chống lại nhau và các nhóm lợi ích đặc biệt mà đè lên trên nhu cầu, quyền lợi và mối quan tâm của cộng đồng. Tất cả điều này tạo ra sự bất ổn.

Đó là lý do tại sao sự tự do mà cần được nhấn mạnh là sự tự do nội tâm lớn lao — tự do để tìm ra con đường đến Tri Thức, trí thông minh sâu thẳm mà Chúa đã đặt bên trong bạn và bên trong mọi chúng sinh. Bởi vì hoàn cảnh của bạn có thể đòi hỏi những hạn chế lớn lao về những gì bạn có thể nói, làm và thể hiện trong xã hội của bạn. Ngay cả trong thế giới đang trải qua Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, điều này vẫn là đúng. Khi một xã hội càng trở nên lớn hơn, thì sẽ càng có nhiều hạn chế lên sự tự do cá nhân. Khi một xã hội càng phải ổn định bản thân cho sự tồn tại của chính nó, thì càng có nhiều hạn chế lên sự tự do cá nhân.

Trong một thế giới chẳng hạn như của bạn, với dân số ngày càng tăng và nguồn tài nguyên ngày càng thu hẹp, thì bạn có thể bắt đầu thấy sự tự do cá nhân sẽ bị hạn chế như thế nào trong tương lai, bị hạn chế bởi hoàn cảnh, bị hạn chế bởi sự cần thiết. Bạn sẽ không có của cải hoặc quyền lực xã hội để làm những việc mà có lẽ bạn đã có thể làm trước đây nếu bạn sống trong một quốc gia giàu có. Mọi người không thấy được sự liên kết này. Họ không thấy rằng việc bóc lột tài nguyên của thế giới họ thì thật sự đang tạo ra chính những hoàn cảnh mà sẽ cướp đi các sự tự do và lợi thế cá nhân của họ.

Các quốc gia mà đã đạt được trạng thái ổn định hơn, trưởng thành hơn thì cũng có giới hạn lên sự tự do. Nhưng trong các xã hội tự do, sức mạnh của sự sáng tạo của cá nhân vẫn được xem trọng. Tuy nhiên sự tự do để người dân liều lĩnh, phá hoại và hỗn loạn thì chắc chắn bị đàn áp. Sự ổn định và an ninh của quốc gia giờ đây trở nên thiết yếu, ngay cả trong một xã hội tự do. Vì vậy mặc dù bạn có thể có sự tự do để thể hiện bản thân và đóng góp những món quà độc nhất của mình cho phúc lợi và lợi ích của tất cả mọi người, nhưng bạn không có sự tự do để liều lĩnh, phá hoại hoặc hỗn loạn.

Có lẽ bạn sẽ nhìn vào điều này với sự lo lắng, nhưng bạn phải thấy được sự cần thiết của điều này. Khi nhân loại bắt đầu đối mặt với thực tế rằng nó đã phát triển vượt quá giới hạn của tài nguyên của mình, thì bạn sẽ thấy rằng quyền lực của nhu cầu của chính nền văn minh — nhu cầu của gia đình loài người — để áp đảo các quyền và đặc quyền của công dân của nó bởi sự cần thiết và rằng việc thể hiện sự tự do của con người phải được dựa trên nền tảng sâu thẳm của Tri Thức bên trong bản thân bạn.

Nhân loại có một lợi ích vĩ đại ở đây và một cơ hội vĩ đại để duy trì giá trị của sự tự do và sự sáng tạo cá nhân để có thể tạo ra sự tiến bộ cần thiết trong mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, về mặt hoàn cảnh, bạn sẽ mất nhiều đặc quyền trong tương lai. Vào lúc này, bạn có thể sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân của mình để đi bất cứ đâu bạn muốn, trong hầu hết nơi. Trong tương lai, bạn sẽ không có phương tiện di chuyển cá nhân. Bạn đơn giản sẽ không thể có được sự linh hoạt này, không phải vì ai đó đang đàn áp bạn, mà bởi vì tài nguyên không đáp ứng cho nó. Hoàn cảnh không đáp ứng cho nó.

Bạn đã tạo ra tình cảnh này. Bạn và mọi người khác đã tạo ra tình cảnh này, sự hạn chế này. Bởi vì nền văn minh loài người sẽ chịu áp lực vĩ đại và nguy cơ vĩ đại, các biện pháp cực đoan sẽ được thực hiện để hạn chế xung đột và bất hòa nội bộ. Trong nhiều trường hợp, điều này sẽ là đáng tiếc. Trong nhiều trường hợp, điều này sẽ chống lại sự tiến bộ. Trong nhiều trường hợp, điều này sẽ có hại. Nhưng bạn không thể chia rẽ khi đối mặt với khó khăn, và bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn vĩ đại.

Các quốc gia tiên tiến trong Cộng Đồng Vĩ Đại cũng phải đối mặt với khó khăn. Trong hầu hết trường hợp, họ đã làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới của mình. Họ đã phát triển công nghệ mà phụ thuộc vào sự giao dịch ngoại bang và sản xuất ngoại bang. Họ đã đánh mất sự tự do để duy trì bản thân, để tự cung tự cấp. Giờ đây họ phải đáp ứng các điều khoản và thỏa thuận đã được đặt lên họ để có thể tiếp cận các nguồn tài nguyên mà họ cần từ bên ngoài. Bây giờ họ phải tham gia vào nỗ lực phức tạp và đầy áp lực của việc đàm phán, thuyết phục và quyền lực trong môi trường tinh thần.

Bạn có thể thấy ở đây khi quyền lực và sự sung túc dẫn đến việc đánh mất sự tự do cá nhân. Nó bắt đầu hoạt động theo hướng khác. Hầu hết các quốc gia mà đã trở nên dựa vào công nghệ đã đánh mất sự tự do và tính toàn vẹn thiết yếu của mình vì họ đã làm choáng ngợp khả năng của thế giới quê hương của họ để cung cấp cho họ. Họ cũng bị dụ dỗ để thu thập những công nghệ mà bản thân họ không thể sản xuất được, sử dụng những tài nguyên mà bản thân họ không thể sản xuất được. Kết quả là, họ đã trở nên phụ thuộc vào các cường quốc ngoại bang và buộc phải tham gia vào sự phức tạp của giao dịch trong Cộng Đồng Vĩ Đại — giờ đây phải tuân theo các hội đồng và thỏa thuận được thiết lập với các quốc gia khác, giờ đây phải tuân theo các quy tắc tương tác bị áp đặt lên họ bởi những loài khác. Nếu một thế giới trở nên quá đông dân và sử dụng quá mức các tài nguyên của nó, thì nó hoặc sẽ thất bại và suy tàn hoặc rơi dưới sự thuyết phục của các cường quốc ngoại bang. Đây là điều tất yếu của việc đi theo con đường thuộc bản chất này.

Trong thế giới của bạn, trong những người giàu có, sự tự do được coi là một quyền và được coi là đương nhiên. Nhưng bạn không thấy rằng nó đều dựa trên việc có được tài nguyên, dựa trên sự giàu có của tài nguyên, dựa trên sự giàu có của thế giới của bạn. Việc bạn không thể đơn giản đi ra ngoài vũ trụ và đạt được mọi thứ mà bạn đã làm cạn kiệt ở đây trên Trái Đất là một thực tế của cuộc sống mà vẫn chưa được nhận ra. Nếu điều này được nhận ra, thì nó có thể thay đổi hành vi của con người và kỳ vọng của con người một cách rất đáng kể, và đó là quyền lực và hiệu lực của những bài giảng đang được trình bày ở đây.

Bạn không muốn đẩy mình vào vị trí thiếu thốn, nếu không bạn sẽ không có quyền lực hoặc hiệu quả trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn sẽ phải đồng ý với bất kỳ điều khoản nào được đưa ra để cung cấp cho bạn những thứ bạn cần để sống, những thứ bạn đã làm cạn kiệt ở đây trên thế giới. Ở đây chủ nghĩa môi trường của bạn không chỉ được dựa trên thẩm mỹ hay tâm linh. Nó được dựa trên những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Các quốc gia tự do trong vũ trụ coi trọng cá nhân và tận dụng tài năng cũng như khuynh hướng tự nhiên của cá nhân. Đó là sự khác biệt lớn giữa một quốc gia tự do và một quốc gia không tự do. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, trong các trật tự xã hội cao hơn, thì sự bất đồng, xung đột và các khuynh hướng phá hoại của cá nhân được hạn chế và trong nhiều trường hợp, được vô cùng ngăn chặn. Sự khác biệt lớn là việc xem trọng khả năng bẩm sinh của cá nhân và việc hỗ trợ cá nhân tham gia vào xã hội dựa trên sự đóng góp của những khả năng bẩm sinh đó.

Trong một quốc gia không tự do, bạn chỉ đơn giản được giao một vai trò dựa trên địa vị xã hội của bạn — địa vị của gia đình bạn, địa vị của cha mẹ bạn, địa vị của những gì xã hội đòi hỏi ở bạn. Điều này không liên quan gì đến tài năng và khả năng của cá nhân bạn. Ngoại lệ duy nhất được đưa ra ở đây, trong một quốc gia không tự do, là nếu bạn có hoặc thể hiện khả năng ngoại cảm, trong trường hợp đó bạn có thể được chuẩn bị để hoạt động trong phái đoàn ngoại giao, mà là một sự giáo dục hoàn toàn khác. Tuy nhiên, bạn không tự do để chọn hoặc quyết định số phận của mình trong một quốc gia không tự do. Nó được hoàn toàn quyết định cho bạn. Và quyết định đó được dựa trên địa vị xã hội của bạn, không dựa trên tài năng hoặc khuynh hướng cá nhân của bạn.

Trong tương lai, nếu nhân loại có thể chèo lái được Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, thì bạn sẽ sống trong một thế giới có cấu trúc hơn nhiều. Bạn sẽ sống trong một thế giới đã phải trải qua sự khó khăn và thiếu thốn khổng lồ. Các quốc gia sẽ phải thống nhất với nhau để duy trì phúc lợi của nhân loại. Đây sẽ là một thế giới rất khác so với thế giới mà bạn trải nghiệm ngày hôm nay. Bạn sẽ có rất ít quyền lực xã hội. Bạn sẽ có rất ít của cải. Bạn sẽ có rất ít sự tự do đi lại, vì nó hoặc bị từ chối cho bạn hoặc đơn giản là vì bạn không có đủ nguồn lực để tận hưởng nó hoặc để sử dụng nó. Cuộc sống sẽ ít tự do hơn nhiều so với những gì bạn có thể trải nghiệm ngày hôm nay trong một xã hội giàu có. Ở nhiều nơi trên thế giới, bạn sẽ được chỉ định để làm việc ở bất cứ đâu bạn được cần, bất kể tài năng và khuynh hướng của bản thân bạn, trừ khi bạn có một loạt kỹ năng đặc biệt.

Mọi người sẽ có rất ít của cải, ngoại trừ một số rất ít người. Sẽ có rất ít việc tiêu dùng so với những gì bạn trải nghiệm ngày hôm nay trong các quốc gia giàu có của bạn. Bạn sẽ sống với ký ức về quá khứ, về những thời kỳ tươi đẹp hơn, nhớ về những thời kỳ sung túc hơn và tự do hơn, sự hưởng thụ lớn hơn — những thời điểm không bị lu mờ bởi những vấn đề vĩ đại của thế giới và mức độ mà chúng sẽ xảy ra trong tương lai. Bạn không thể thoát khỏi tương lai này, cũng giống như bạn không thể thoát khỏi thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Bạn đang đi theo con đường mà hầu hết các quốc gia đã đi theo — đạt được khả năng công nghệ, dân số ngày càng tăng của họ làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới họ, bị đẩy vào tình trạng thiếu thốn, vào trong sự kiểm soát lớn hơn và được yêu cầu để thống nhất hoặc thất bại hoàn toàn. Bạn sẽ nhìn lại thế kỷ đã qua này, và đặc biệt là những giai đoạn sau của thế kỷ 20, với sự mong mỏi to lớn. Điều này sẽ đúng cho rất nhiều người. Bạn đã phung phí của cải của thế giới này. Bạn đã không bảo tồn nó, bạn đã không duy trì nó, và giờ đây bạn phải đối phó với hậu quả. Một phần của hậu quả là sự mất mát khổng lồ về tự do. Bạn chưa thấy điều này bởi vì bạn không có sự khôn ngoan để thấy được nó. Nó chưa được thể hiện.

Có những người sẽ nói, “À, bất cứ gì trong vũ trụ cũng sẽ tốt hơn những gì chúng ta có ở đây,” nhưng những người này không nhận thấy rằng đây là một câu nói hoàn toàn ngu ngốc. Việc sống trong một thế giới không tự do sẽ là khó khăn không tưởng đối với bạn. Và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của điều này, cuộc sống của bạn sẽ bị kiểm soát. Nếu bạn có biểu hiện bất thường nào, bạn sẽ hoặc bị bỏ tù hoặc bị tiêu diệt. Bạn sẽ không có quyền chống đối. Bạn có thể có rất ít cơ hội để cải thiện hoàn cảnh của mình hoặc thậm chí để đưa ra đề xuất để cải thiện hoàn cảnh của mọi người. Bạn sẽ không có lựa chọn cá nhân nào. Bạn sẽ được giao cho vai trò. Bạn sẽ được giao công việc. Bạn thậm chí có thể được chỉ định một bạn đời. Bạn có thể bị cấm sinh con nếu các phẩm chất di truyền của bạn không được coi trọng. Để có con, bạn sẽ phải xin giấy phép từ nhà nước. Bạn sẽ phải có một bạn đời được chấp thuận. Con cái của bạn sẽ bị lấy đi từ bạn từ rất nhỏ và được giáo dục dựa theo nhu cầu của nhà nước. Những việc như vậy là rất phổ biến trong các chủng loài công nghệ tiên tiến.

Bạn có thể bắt đầu thấy ở đây rằng đó thật sự là một viễn cảnh tồi tệ ra sao. Tuy nhiên điều này là phổ biến trong các xã hội công nghệ lớn. Ngay cả trong các xã hội tự do, sự bất thường và tính phá hoại của cá nhân cũng cực kỳ bị hạn chế. Bạn không thể liều lĩnh và hỗn loạn nếu điều đó đe dọa đến phúc lợi và sự ổn định của quốc gia bạn.

Bạn có thể bắt đầu thấy ở đây rằng các yêu cầu của việc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại, ngay cả khi bạn có thể phát triển và duy trì bản thân như một chủng loài tự do, sẽ là rất khác so với những gì bạn trải nghiệm ngày hôm nay. Sẽ có phúc lợi xã hội lớn hơn, nhưng bạn sẽ không thấy sự giàu có cá nhân mà bạn thấy ngày hôm nay. Bạn sẽ không có tự do cá nhân mà bạn có thể tận hưởng ngày hôm nay. Sẽ có đủ lương thực và y tế, nhưng hầu hết các cá nhân sẽ không có nhiều của cải cá nhân. Sự tự do để lựa chọn của bạn sẽ thật sự bị hạn chế. Nếu bạn có một tài năng độc nhất đã được công nhận, thì bạn có thể được trao một cơ hội rất hạn chế về công việc. Điều này là đúng ngay cả trong các quốc gia tự do hơn trong vũ trụ.

Bạn có thể thấy ở đây rằng cuộc sống trong vũ trụ thì không được dựa trên các giá trị của con người và sự chú trọng vào sự cần thiết thì khổng lồ. Ngay cả trong một xã hội có các giá trị và đạo đức cao, sự cần thiết đòi hỏi một số sự tuân thủ nhất định đối với nhu cầu của tất cả mọi người. Các quốc gia tự do phải thống nhất để tồn tại, chống lại ảnh hưởng từ bên ngoài, duy trì sự ổn định và duy trì an ninh của họ. Thật không giống như thế giới mà bạn thấy ngày hôm nay — khi các quốc gia đang cạnh tranh với nhau, khi có sự đau khổ và nghèo đói khổng lồ, khi có những nhóm rất nhỏ người giàu có mà không ngừng nuông chiều bản thân trong những thú vui và sự cuồng tín của riêng họ.

Việc này là rất hiếm trong một quốc gia tiên tiến trong vũ trụ. Bạn có thể có một giới tinh hoa cầm quyền, và họ có thể có những đặc quyền và sự giàu có mà không ai khác có, nhưng trong một xã hội tự do, sự chênh lệch sẽ không lớn như những gì bạn thấy ngày hôm nay, và việc lạm dụng sự giàu có này sẽ không lớn như những gì bạn thấy ngày hôm nay. Vì vậy bạn phải điều chỉnh kỳ vọng của mình, bởi vì nhân loại đang tiến vào vị thế khi nó sẽ phải lựa chọn giữa tự do cá nhân và sự ổn định và an ninh. Chúng sẽ có xu hướng bù đắp cho nhau. Và bạn sẽ không có của cải để nuông chiều bản thân ở mức độ mà bạn đã làm.

Đây là thế giới bạn đã tạo ra. Đây là con đường tiến hóa mà bạn đã chọn, và bạn sẽ phải thích nghi với hậu quả. Việc thích nghi sẽ rất khó khăn, nhưng nó có thể có ích cho bạn, vì nó sẽ chuẩn bị bạn cho những thực tế của cuộc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nơi một thế giới như của bạn — được quản lý bởi một chủng loài yếu ớt và chia rẽ, dù tài giỏi đến đâu — sẽ không tồn tại lâu trong sự hiện diện của các lực lượng lớn hơn. Thật vậy, nhân loại đã chạm đến điểm khi các thế lực lớn hơn sẽ bắt đầu nỗ lực đạt được mục tiêu ở đây.

Trước đây, bởi việc các chủng loài ngoại bang giành được tài nguyên sinh học từ thế giới mà không thiết lập cơ sở ở đây đã là rất khó để thực hiện, bởi sự đa dạng sinh học của thế giới này và thực tế rằng hầu hết các chủng loài tiên tiến đều sống trong môi trường hoàn toàn hoặc tương đối vô trùng. Kết quả là, loài người đã được phép tiến hóa với rất ít sự can thiệp. Nhưng sự can thiệp bây giờ đang bắt đầu và sẽ liên tục kể từ đây trở đi.

Đó là một quá trình chuyển đổi rất khó khăn mà bạn đang bắt đầu trải qua, một quá trình mà hầu hết các chủng loài sẽ phải đối mặt. Quá trình chuyển đổi này sẽ đòi hỏi sự thống nhất và hợp tác của con người. Nó sẽ không cho phép sự bất đồng không mong muốn ở mức độ rất lớn. Nó sẽ hạn chế sự giàu có và tự do của con người. Và nó sẽ đặt bạn dưới áp lực và ảnh hưởng ngày càng lớn từ chính Cộng Đồng Vĩ Đại.

Bạn có thể bắt đầu thấy ở đây rằng không có nơi nào để bạn liều lĩnh, không có nơi nào để bạn đi trốn, không có nơi nào để bạn sống trong ảo tưởng với ước mơ có được nhiều hơn cho cá nhân. Bạn sẽ không đi ra ngoài và bóc lột Cộng Đồng Vĩ Đại. Cộng Đồng Vĩ Đại không đầy rẫy những bộ lạc nguyên thủy ngu dốt, cô lập và nguyên thủy. Ngược lại, đó là một môi trường trưởng thành – một môi trường đã đạt được sự ổn định lớn, một môi trường đòi hỏi sự kiềm chế lớn, một môi trường cạnh tranh, một môi trường của ảnh hưởng, một môi trường của sự nhận biết – một môi trường mà nhân loại sẽ phải đối phó ngày càng nhiều từ thời điểm này trở đi.

Khi Chúng Tôi bắt đầu nói về tâm linh của cuộc sống trong vũ trụ, Chúng Tôi sẽ nói về tự do theo một nghĩa trọn vẹn hơn — quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức bên trong bạn, trí thông minh vĩ đại mà Chúa đã đặt bên trong bạn để hướng dẫn bạn, để bảo vệ bạn và để dẫn bạn đến những thành tựu lớn lao. Đây là một kiểu tự do khác so với sự tự do xã hội và có thể tồn tại trong những môi trường nơi sự tự do xã hội đã bị vô cùng hạn chế. Chính sự tự do lớn lao này mà bây giờ bạn phải đón nhận và trau dồi, vì nó sẽ trao cho bạn lợi thế và ưu thế trong một thế giới đang suy tàn. Và, như bạn sẽ thấy, sự tự do lớn lao này sẽ là vô cùng quan trọng cho nhân loại trong việc quyết định kiểu tương lai nào mà nó sẽ có trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh.