Gia Đình và Sự Thao Túng Gien

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 12 tháng 6 năm 2008
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Trong khu vực không gian của bạn giữa các quốc gia tiên tiến, đơn vị gia đình như bạn biết vẫn còn được thực hiện ở nhiều nơi và luôn được duy trì giữa các tầng lớp thống trị. Trong những thế giới nguyên thủy hơn, nó chắc chắn là mô hình của tự nhiên. Nhưng giữa các quốc gia tiên tiến hơn mà dựa vào công nghệ và có mối quan tâm lớn đến di truyền, thì tình hình bắt đầu thay đổi.

Các đơn vị gia đình và thị tộc dẫn đến các đơn vị bộ lạc lớn hơn chắc chắn là mô hình tiến hóa để sự sống thông minh tiến hoá. Mô hình này được đi theo trừ khi nó bị gián đoạn hoặc bị điều khiển theo cách nào đó bởi các thế lực bên ngoài.

Trong một thời gian rất dài, trọng tâm vào di truyền và kiểm soát về di truyền đã trở nên cực kỳ phổ biến với những kết quả vừa có lợi nhưng đôi khi lại là thảm họa. Nó chắc chắn là thảm họa cho những loài được gây giống cho những mục đích nhất định. Điều này đã tạo ra các vấn đề thực tiễn và đạo đức, mà khác nhau giữa các tổ chức và chủng loài.

Đơn vị gia đình trong các xã hội công nghệ và tiến bộ hơn đôi khi được duy trì cho đến tận các giai cấp thống trị. Nhưng, nói chung, để duy trì sự ổn định và an ninh, việc gây giống tập thể đáng tiếc đã được tạo ra và được phát triển đến mức độ rất cao. Các tầng lớp công nhân, các tầng lớp có chuyên môn, các tầng lớp quân nhân và các nhóm khác đã là trọng tâm của việc gây giống tập thể, ngoại trừ trong các quốc gia nơi việc đó được xem là phi đạo đức hoặc không thực tiễn.

Từ quan điểm của con người, việc gây giống tập thể là kinh khủng mặc dù vào thời điểm này có việc thử nghiệm thao túng gien dưới cái mã của việc cải thiện sức khỏe và phúc lợi của con người. Nhưng điều này thể hiện sự quyến rũ của quyền lực và sự xói mòn hoàn toàn của thực tế và tiềm năng cho tự do và sự sáng tạo của con người.

Các chủng loài tham gia vào việc khám phá và thao túng các thế giới như của bạn thì dựa vào việc gây giống di truyền. Các chủng loài mà họ gây giống được gây giống cho những mục đích nhất định và thường bị tước đoạt bất kỳ phẩm chất cá nhân nào, thậm chí đến mức họ không có lòng nhân từ với nhau. Họ được lai cùng dòng, và khuynh hướng bảo tồn bản thân của họ cũng bị hạn chế.

Vấn đề của việc gây giống tập thể trùng hợp với sự phát triển của các quốc gia công nghệ lớn mà phải áp đặt sự đồng nhất và kiểm soát, đặc biệt nếu họ có các cơ sở nước ngoài. Việc có rối loạn trong quần thể luôn là một vấn đề tiềm ẩn và thường xuyên, và vấn đề này ở nhiều nơi đã được đối phó thông qua trọng tâm vào việc gây giống tập thể.

Nhưng việc gây giống tập thể có những hiểm hoạ của riêng nó, bởi vì đó là cực kỳ khó khăn để tạo ra kết quả mong muốn với đảm bảo tuyệt đối. Đã có những trường hợp ngay cả trong các vùng địa phương của bạn khi mà các giai cấp các cá thể được gây giống đã chống lại chủ nhân của họ, phá hủy cơ sở hạ tầng mà họ được định để phục vụ. Sau đó không thể tự lo liệu vì họ không được thiết kế cho việc này, họ đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn lớn lao và phải bị tiêu diệt.

Đó là khoa học không hoàn hảo. Mặc dù nó đã được phát triển đến mức độ rất, rất cao về đặc tính, nó vẫn là khoa học không hoàn hảo. Bởi vì bạn không thể tạo ra những gì Chúa đã tạo ra, và bạn không thể hoàn toàn thao túng những gì Chúa đã tạo ra. Một thực thể sinh học có những phẩm chất khác nằm ngoài sự kiểm soát của thao túng gien.

Giữa các chủng loài có đạo đức hơn, việc gây giống tập thể đã được tránh vì nó là vô đạo đức, vì nó phá hủy khả năng của cá nhân và vì kết quả cuối cùng của nó thường là không thể dự đoán được và thậm chí hỗn loạn. Do đó, các quốc gia đạo đức vượt bậc không tham gia vào việc làm này.

Tuy nhiên có nhiều quốc gia tiên tiến mà không có đạo đức này và đã khiến các giai cấp công nhân của họ hoạt động dựa theo những thiết kế di truyền rất cụ thể. Họ phục vụ những người ở trên họ, những người duy trì mô hình gia đình bình thường và tự nhiên. Tuy nhiên điều này là nguy hiểm, bởi vì bạn không thể kiểm soát hoàn toàn tâm trí và nhận thức của những loài được sinh ra, ngay cả thông qua cơ chế gây giống tập thể. Khả năng mất đoàn kết và không trung thành là luôn hiện diện.

Việc thao túng gien là một quyền lực, nhưng nó là một quyền lực nguy hiểm. Nếu nó bị đưa đi quá xa, nếu nó bị sử dụng chống lại phúc lợi của chính xã hội, thì nó trở thành một hiểm nguy vĩ đại. Đây là một trong những vấn đề của việc nắm lấy quyền lực và kiểm soát về công nghệ và tượng trưng cho nỗ lực để thiết lập sự ổn định và an ninh mà không với trọng tâm vào tự do cá nhân.

Trong những chủng loài đã tham gia vào việc này ở mức độ cao, ngay cả những giai cấp thống trị của họ cũng đã trở nên giống như tù nhân, bị bao vây bởi một đội quân khổng lồ của những cá thể được gây giống mà họ phải theo dõi liên tục, lo sợ cho tính mạng và phúc lợi của chính họ nếu bất kỳ điều gì bất thường hoặc những ảnh hưởng khác xâm nhập vào những quần thể được kiểm soát này.

Đó là lý do tại sao khái niệm về tự do cá nhân và những biểu hiện của tự do cá nhân, chẳng hạn như nghệ thuật, âm nhạc và các biểu hiện sáng tạo khác, được coi là mối đe dọa hoặc mối nguy hiểm đối với quốc gia dựa vào việc gây giống tập thể và vào quần thể lớn của các cá nhân được thiết kế gien. Bởi vì những quan niệm và biểu hiện này có thể kích thích điều gì đó trong những cá nhân được gây giống này — một sự quan tâm, một sự hứng thú và vân vân. Ngay cả biểu hiện đơn giản nhất của tự do hoặc niềm vui cá nhân cũng có thể bị xem là mối nguy hiểm đối với hệ thống cấp bậc kiểm soát chúng.

Đó là một hiện tượng thú vị rằng khi ai đó càng cố gắng áp đặt kiểm soát, người đó càng trở nên dễ bị tổn thương hơn. Không có trạng thái kiểm soát và an toàn tuyệt đối nào. Mặc dù nó được cần ở một mức độ nhất định để duy trì sự ổn định, sự tồn tại và phúc lợi của quốc gia và xã hội, nhưng nếu nó bị đẩy đến mức cực đoan, bản thân nó sẽ sinh ra hiểm họa.

Chúa đã tạo ra cá nhân để là sáng tạo và biểu đạt. Nếu có nỗ lực để chế ngự điều này với việc uốn nắn gien, áp bức chính trị hoặc sự chỉ định xã hội, thì nó tạo ra xung đột cơ bản bên trong cá nhân. Ở đây luôn có khả năng rằng cá nhân sẽ chống lại thiết kế di truyền của nó, sẽ chống lại sự chỉ định xã hội của nó và sẽ chống lại những người đã thiết lập các chức năng của nó trong xã hội.

Trong một thời gian rất dài, nhiều thí nghiệm đã được thực hiện để cố gắng thiết kế một hệ thống phân cấp về chức năng. Trong các nhóm rất nhỏ, chẳng hạn như các Tập Đoàn kinh tế, nó đã được đạt với mức độ thành công nhất định. Nhưng trong các xã hội lâu đời lớn hơn, nó trở nên khó đạt được hơn. Nếu các nhóm với các đặc điểm gien khác nhau trộn lẫn với nhau, thì kết quả có thể không thể đoán trước được. Trong các xã hội lớn hơn, rất khó để tách biệt hoàn toàn quần thể này khỏi quần thể khác. Chúng có thể kích thích lẫn nhau theo những cách nào đó ngoài dự đoán và tính toán của thiết kế gien của chúng.

Đây là một trong những lý do tại sao các quốc gia tự do tránh tiếp xúc với các quốc gia lớn mà dựa vào việc gây giống tập thể và thiết kế gien. Tương tự, đó là một trong những lý do mà các quốc gia lớn này tránh tiếp xúc với các quốc gia tự do, nơi mà biểu hiện cá nhân và biểu hiện của sự sáng tạo cá nhân sẽ bị xem là mối nguy hiểm đối với trật tự xã hội bởi các nền văn minh lớn hơn này.

Đó chắc chắn là vấn đề trong các quốc gia mà đã trở nên hoàn toàn thế tục, nơi không có sự hiểu biết nào về bản chất thánh linh của cá nhân hoặc về quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức — trí tuệ thánh linh sâu thẳm bên trong cá nhân. Khi các quốc gia và nền văn minh trở nên hoàn toàn thế tục, chúng đánh mất nhận thức về quyền lực và tiềm năng vĩ đại nhất bên trong cá nhân. Mặc dù chúng có thể tìm cách kiểm soát thiết kế và chức năng của cá nhân thông qua việc thiết kế gien và chức năng xã hội, nhưng chúng không thể xóa bỏ hoàn toàn thực tại thánh linh sâu thẳm bên trong cá nhân.

Điều này đại diện cho một trong những vấn đề vĩ đại đang đối mặt với các xã hội công nghệ lớn, tiên tiến. Đó là một trong những vấn đề mà hạn chế quy mô của xã hội và đế chế. Các đế chế rất lớn bản chất là không ổn định, và vấn đề về việc kiểm soát trở thành đến nỗi mà chúng có xu hướng sụp đổ, hoặc ở chu vi của chúng hoặc ở chính trung tâm của chúng. Nếu bạn muốn tạo ra một xã hội nơi mà các cá nhân vận hành như máy móc, thì bạn phải vận hành như máy móc. Và máy móc chỉ vận hành theo những giới hạn nhất định. Bên ngoài những giới hạn đó, bản chất của chúng trở nên rất khó đoán. Đối với một thực thể sinh học, điều này sẽ luôn là như vậy.

Trong khu vực địa phương của bạn, giữa những chủng loài mà bạn có thể chạm trán, có bằng chứng cho việc gây giống tập thể, đặc biệt giữa các Tập Đoàn kinh tế mà tiến hành việc giao dịch địa phương và cũng tham gia vào giao dịch bất hợp pháp. Trong các xã hội lớn hơn, việc gây giống tập thể thường được giữ ở mức tối thiểu, bởi vì nó đã được chứng minh là quá khó để thao túng theo thời gian. Tuy nhiên các quốc gia khác nhau về những gì họ tạo ra và về trọng tâm đạo đức của họ.

Nếu bạn chạm trán với các quốc gia giao dịch trong khu vực của mình, bạn sẽ thấy được bằng chứng của việc gây giống tập thể. Bạn sẽ thấy nó được thể hiện dưới dạng cực đoan, và bạn sẽ thấy được việc áp đặt trọng tâm về di truyền trong cộng đồng, mà sẽ có xu hướng rất đồng nhất trong ngoại hình và hành vi của chúng.

Đó là một mối nguy hiểm mà nhân loại sẽ phải đối mặt bởi vì kiểu thao túng gien này là một sự dụ dỗ. Nó là sự dụ dỗ của quyền lực. Mặc dù nó có vẻ có một mục đích ngây thơ vào lúc đầu và những ứng dụng thực tế nào đó, nhưng sự dụ dỗ của quyền lực vẫn có đó.

Những ý tưởng như vậy bây giờ đang được khám phá trong gia đình loài người. Phần lớn thông tin này đã được giới thiệu bởi những chủng loài đang viếng thăm và đang can thiệp trong thế giới ngày hôm nay. Đó là cho lợi ích của họ rằng nhân loại sẽ phát triển và sử dụng công nghệ này. Bởi vì các Tập Đoàn kinh tế gặp khó khăn lớn trong việc đối phó với các quốc gia của những cá nhân tương đối tự do. Đó là cho lợi ích của họ rằng các quần thể con người trở nên đồng nhất hơn và giống hơn như bản thân các Tập Đoàn.

Trong các đơn vị gia đình trong Cộng Đồng Vĩ Đại, quyền tự do cá nhân hoặc được khuyến khích hoặc không được khuyến khích. Trong các xã hội lớn được dựa trên công nghệ, quyền tự do cá nhân nói chung không được khuyến khích, và ở một số nơi nó hoàn toàn không được biết đến. Bạn có thể phục vụ gia đình bạn và lợi ích của gia đình bạn, và không có sai lệch nào khỏi điều này. Bạn có thể phục vụ trong một chức năng hoặc năng lực nào đó được chỉ định cho bạn dựa theo tài năng của bạn, thông qua thừa kế hoặc thông qua địa vị gia đình, và không có sự sai lệch nào khỏi đây.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, vấn đề về trọng tâm gia đình là rằng nó cạnh tranh với trọng tâm quốc gia. Gia đình trở thành thị tộc, thị tộc trở thành nhóm lớn hơn và các nhóm lớn hơn cạnh tranh với nhau, khi không có mối liên hệ con cái với nhau. Đó là lý do tại sao tầm quan trọng của gia đình trong xã hội công nghệ lớn thì bị giảm đi rất nhiều.

Do đó, mặc dù bạn có thể có con theo cách tự nhiên, toàn bộ việc nuôi dạy con cái của bạn hoàn toàn được chỉ định bởi xã hội. Ở đây lòng hiếu thảo và lòng trung thành với gia đình bị ngăn cản rất nhiều. Trong một môi trường kiểm soát, điều này chắc chắn là đúng. Trong nhiều quốc gia khác, có mức độ linh hoạt tương đối về sự tận tâm và cam kết đối với gia đình. Tất cả đều phụ thuộc vào cấu trúc, trọng tâm và nền tảng đạo đức của quốc gia.

Vấn đề của việc gây giống tập thể cũng được thể hiện trong việc thiết lập các lực lượng quân đội. Ở đây trước tiên cần phải nhấn mạnh rằng việc gây giống tập thể là vô cùng tốn kém, đòi hỏi một cơ sở hạ tầng lớn để giáo dục và định hướng sự phát triển của cá nhân. Nếu một bộ phận quân sự được thành lập thông qua cách thức này, thì họ có thể hoàn toàn trung thành với chủ nhân của mình, nhưng họ sẽ không hiệu quả trước đối thủ sử dụng sự sáng tạo và trực giác. Họ cũng sẽ không hiệu quả trước đối thủ phủ sức ảnh hưởng trong môi trường tinh thần. Mặc dù cá thể được gây giống gien có thể trung thành với chủ nhân của nó, nhưng gần như không thể nào gây giống gien một cá thể mà không bị tác động bởi quyền lực ảnh hưởng trong môi trường tinh thần.

Đó là lý do tại sao các lực lượng quân sự được thành lập thông qua việc gây giống tập thể đã được chứng minh là không hiệu quả. Chúng không sáng tạo. Chúng không thích nghi tốt với các môi trường khác nhau, và chúng là đối tượng của sự thuyết phục trong môi trường tinh thần. Do đó, các biện pháp lớn đã được thiết lập để chống lại các lực lượng quân sự được thành lập và được tạo ra theo cách này, để gây ra sự hoang mang và chia rẽ và để lợi dụng sự thiếu khả năng thích nghi của các lực lượng như thế.

Đó là một trong những lý do tại sao việc phát triển sức mạnh quân sự đã bị hạn chế. Nó đã được chứng minh là rất khó để tạo ra và để duy trì cho các quốc gia lớn hơn. Trong một môi trường với nhiều giao thương, sự xâm lược quân sự bị nghiêm cấm với chú trọng lớn. Các quốc gia có lực lượng quân sự, nhưng chúng vận hành giống hơn như lực lượng an ninh. Chỉ khi toàn bộ khu vực bị đe dọa bởi một thế lực bên ngoài nào đó mà các lực lượng này mới có thể tập hợp thành một tuyến phòng thủ lớn hơn và hiệu lực hơn. Tuy nhiên trong một môi trường mà chiến tranh không tồn tại, thì các lực lượng quân sự lớn sẽ không có mục đích. Ở đây sự phụ thuộc vào vũ khí và sức mạnh trong môi trường tinh thần trở nên lớn hơn bao giờ hết, và sự phụ thuộc vào khả năng phòng thủ trở nên quan trọng hàng đầu.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, các cấu trúc xã hội có thể là rất đồng nhất hoặc rất phức tạp. Trong những quốc gia có việc gây giống về di truyền, thì bạn có những giai cấp rất riêng biệt của các cá thể được thiết kế cho một số loại chức năng nhất định. Các giai cấp này có thể cùng tồn tại dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của các cấu trúc xã hội khác mà đã phát triển một cách tự nhiên thông qua các đơn vị gia đình hoặc thông qua quá trình giáo dục tập thể.

Trải nghiệm về đơn vị gia đình mà bạn có trên khắp thế giới thật sự là khá hiếm giữa hầu hết các xã hội công nghệ lớn nơi nuôi dạy con cái một cách tập thể trong các nhóm lớn, phần lớn xa cha mẹ chúng, để truyền đạt lợi ích của quốc gia và để phát triển cá nhân dựa theo tài năng của họ và mức độ của chức năng và sự tồn tại xã hội của họ.

Chỉ trong các xã hội tự do mà bạn mới thấy một mô hình xã hội giống hơn với mô hình xã hội của bạn, nơi mà cá nhân được phát triển dựa theo tài năng và khả năng cụ thể của họ, thay vì chỉ đơn giản được gắn vào trong mô hình xã hội lớn cho sự thuận tiện của nhà nước. Trong các xã hội tự do, tài năng và khả năng của cá nhân được nhận biết sớm trong quá trình phát triển của họ và được trau dồi một cách tự nhiên dựa theo tài năng và khuynh hướng của cá nhân đó. Điều này được thực hiện để phát huy khả năng lớn nhất của cá nhân và để trau dồi Tri Thức bên trong họ để họ tự nhận ra điểm mạnh của mình và tài năng của mình và mong muốn tự nhiên của mình để thể hiện những điều này một cách có ích. Nhưng hình thức giáo dục này là rất đặc thù. Nó phần lớn tập trung vào cá nhân. Bạn sẽ hiếm khi thấy điều này trong một xã hội công nghệ lớn mà không xem trọng năng lực của cá nhân ngoài việc phục vụ một chức năng xã hội cụ thể và được chỉ định trước.

Do đó, tất nhiên, có sự đào tạo trong các xã hội công nghệ lớn cho các nhiệm vụ cụ thể, nơi mà cá nhân sẽ bị tách rời khỏi cha mẹ của họ và được đặt vào một hình thức giáo dục đặc biệt mà sẽ hoàn toàn nhào nặn họ cho một chức năng xã hội cụ thể. Bạn sẽ không nhìn thấy điều này trong một xã hội tự do và được quản lý với trọng tâm vào cá nhân và tiềm năng và sự sáng tạo của họ.

Đây là một trong những lý do tại sao các xã hội tự do là nhỏ hơn nhiều. Họ không có những đòi hỏi xã hội quá mức về việc duy trì cơ sở hạ tầng lớn. Và họ không có các cơ sở bên ngoài đòi hỏi sự tuân thủ rất nghiêm ngặt, nơi mà họ sẽ khiến các thành viên của mình bị tác động bởi ảnh hưởng bên ngoài và bởi các quyền lực thuyết phục tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Các quốc gia tự do có xu hướng nhỏ hơn và hội nhập hơn nhiều. Họ phải bảo vệ lợi thế của mình khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài thế giới của họ và khỏi nhiều quyến rũ của quyền lực mà luôn tồn tại trong việc tương tác với các chủng loài khác không giống như chủng loài của họ.

Bởi chú trọng vào việc phát triển cá nhân, các quốc gia tự do có xu hướng nuôi dưỡng khả năng sáng tạo ở mức độ rất cao. Tiến bộ về khoa học và công nghệ, về đạo đức và tâm linh, có thể là rất lớn trong những xã hội này. Lợi ích cho xã hội là khổng lồ, mang lại cho họ những lợi thế nhất định mà các xã hội công nghệ lớn không có được. Nhưng những lợi thế này mời gọi sự giám sát và quan tâm và cuối cùng là những nỗ lực thuyết phục. Đó là lý do tại sao các quốc gia nhỏ tự do một lần nữa phải cực kỳ kín đáo. Bởi vì họ sẽ nuôi dưỡng những lợi thế mà các quốc gia lớn hơn không có, những lợi thế mà sẽ được coi là có giá trị và lợi ích to lớn đối với các quốc gia khác không có cùng kiểu cấu trúc xã hội. Đây một lần nữa là vấn đề của việc có sự giàu có và quyền lực trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây một lần nữa là lý do tại sao những nhà thông thái luôn ẩn mình, và tại sao các xã hội khôn ngoan luôn ẩn mình và cực kỳ kín đáo.

Ở đây bạn có thể thấy được sự tương phản khổng lồ với lý tưởng của con người về việc chia sẻ sự khôn ngoan của mình một cách tự do và cởi mở với vũ trụ, muốn thể hiện bản thân ở mọi nơi họ đi, chia sẻ những món quà của mình ở bất cứ nơi nào họ đi và quảng bá tài năng, khả năng và thành tích của họ. Chính bởi vì nhân loại chưa bao giờ phải phát triển sự kín đáo và nhận biết ở mức độ cao nên những động lực và tham vọng này vẫn tồn tại.

Nếu nhân loại có thể tiến hoá thành một quốc gia tự do trong vũ trụ, thì nó sẽ phải vô cùng kín đáo, và những tài năng và thành tích lớn lao của nó sẽ phải được duy trì bên ngoài sự giám sát trong Cộng Đồng Vĩ Đại ở mức độ cao nhất có thể. Nếu bạn phát triển sự tiến bộ công nghệ hoặc tiến bộ trong cấu trúc hoặc hoạt động xã hội của mình, ngay cả những tiến bộ trong nghệ thuật, thì phần lớn điều này sẽ phải được luôn che giấu khỏi sự xem xét của các thế lực bên ngoài. Bởi vì một quốc gia tự do luôn bị xem là mối đe dọa đối với các quốc gia không tự do. Những biểu hiện của một quốc gia tự do luôn bị xem là gây hại cho lợi ích của các quốc gia lớn, nơi mà tự do không được thực hành và không được biết đến.

Bạn không thể tránh thực tế này. Và bạn không thể thuyết phục vũ trụ đi theo quan điểm hay góc nhìn của mình. Việc cố gắng làm như vậy chắc chắn sẽ đảm bảo việc mất tự do và quyền tự quyết của bạn theo thời gian. Đó một lần nữa là lý do tại sao những nhà thông thái luôn ẩn mình để luôn thông thái. Những loài tự do phải hoạt động với sự cẩn trọng và sáng suốt to lớn trong Cộng Đồng Vĩ Đại để duy trì tự do.

Nhưng điều này là rất khác so với thái độ, quan điểm và tham vọng mà phổ biến trong gia đình loài người. Sự áp dụng và thể hiện tự do trong thế giới của bạn trong gia đình loài người là hoàn toàn tự nhiên và có lợi. Nhưng ngay cả ở đây, bạn cũng có thể thấy được việc tự do được xem như một thách thức và mối nguy hiểm trong các quốc gia trong thế giới của bạn mà không tự do hoặc đã hạn chế rất nhiều quyền tự do cho công dân của họ. Họ sợ những biểu hiện của cá nhân, cho dù những biểu hiện này có lợi hay không. Đó là vấn đề mà bạn có thể nhìn thấy ngay cả trong thế giới của chính mình. Đó là vấn đề về việc bạn trao cho cá nhân bao nhiêu tự do. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, tự do cá nhân là rất hiếm. Ở nhiều nơi, nó không được biết đến.

Trong thế giới của bạn, khi bạn đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, tự do cá nhân sẽ bị hạn chế bởi sự cần thiết, bởi sự cần thiết của hoàn cảnh. Bây giờ khi đối mặt với giới hạn trong tài nguyên của bạn, sự giàu có đang suy giảm trong các quốc gia của bạn và vấn đề ngày càng gia tăng về sự thiếu thốn của con người, thì quyền tự do cá nhân sẽ được kiểm soát lớn lao bởi sự cần thiết. Nhân loại sẽ phải có lương tâm và trách nhiệm xã hội lớn hơn. Đây là một phần trong quá trình tiến hóa của bạn như một chủng loài, và nó là một phần rất quan trọng liên quan đến kiểu tương lai bạn sẽ tạo ra cho bản thân và bản chất của sự tương tác của bạn với Cộng Đồng Vĩ Đại.

Đó là lý do tại sao các đồng minh của nhân loại đang tìm cách khuyến khích việc bảo tồn tự do và nhận thức về Tri Thức sâu thẳm bên trong gia đình nhân loại. Họ muốn có các quốc gia tự do khác trong khu vực không gian của họ, không phải vì họ yêu nhân loại nhiều bằng để cho sự ổn định và an ninh của chính họ. Họ có mối quan tâm tự nhiên trong việc thúc đẩy tự do trong vũ trụ, và việc có một xã hội tự do khác trong vùng lân cận nói chung của họ là điều vô cùng quan trọng đối với họ. Họ cũng nhìn thấy giá trị và tiềm năng để nhân loại tiến hoá thành một chủng loài tuyệt vời nơi mà năng lực cá nhân và lợi ích cho xã hội có những lợi thế to lớn. Nhưng sẽ không dễ dàng để đạt được điều này.

Đó là lý do tại sao các đồng minh của nhân loại đã gửi bộ Những Bài Tóm Tắt đến thế giới để giúp chuẩn bị nhân loại cho những rủi ro và nguy hiểm của việc chạm trán với Cộng Đồng Vĩ Đại nói chung và để nhấn mạnh sự phát triển tài năng và khả năng cá nhân cũng như việc trau dồi Tri Thức —Tri Thức tâm linh sâu thẳm – nằm ở cốt lõi của sự tồn tại của bất kỳ chủng loài tự do nào. Nhân loại có tất cả những phẩm chất tuyệt vời mà trao cho nó cơ hội để tiến hoá thành một chủng loài tự do và tự quyết trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng các yêu cầu là rất lớn, và giáo dục là quan trọng nhất.

Bởi những khó khăn khi đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay — suy thoái môi trường, suy giảm tài nguyên của bạn và dẫn đến các vấn đề trong việc sản xuất lương thực, phân phối tài nguyên thiết yếu cho con người, nguy cơ đại dịch bệnh tật và nguy cơ chiến tranh và xung đột — tất cả những điều này đại diện cho hiểm hoạ khổng lồ mà nhân loại hiện đang đối mặt và sẽ ngày càng phải đối mặt khi bạn tiến bước. Nguy hiểm của sự can thiệp từ bên ngoài bởi các Tập Đoàn kinh tế và các nhóm khác mà đang tìm cách giành lợi thế và thuyết phục ở đây cho lợi ích của riêng họ, gia tăng sự phức tạp của tình hình mà nhân loại đang đối mặt.

Một số người tin rằng các quốc gia tự do nên đến và bảo vệ thế giới. Nhưng các quốc gia tự do, để giữ kín đáo, sẽ không làm điều này. Họ cũng không có sức mạnh quân sự để làm điều này. Chính bản thân nhân loại phải giành được quyền tự do trong vũ trụ. Đó là ý chí, ý định và cam kết của gia đình loài người mà sẽ thiết lập bạn như một chủng loài tự do. Nếu bạn phải sống dưới sự bảo hộ của một thế lực ngoại bang, thì thế lực ngoại bang đó sẽ phải kiểm soát nhận thức của con người và các chính phủ của con người ở một mức độ rất lớn. Không quốc gia tự do nào được trang bị để làm điều này, và cuối cùng thì điều đó cũng không là lợi ích tốt nhất của bạn.

Bạn cuối cùng phải trưởng thành. Bạn phải trở nên trưởng thành, quyền lực và kín đáo. Đây là thách thức và khó khăn của việc trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh. Đây là thử thách mà nhân loại bây giờ có trước nó – thử thách với những nguy hiểm, nhưng là thử thách với những cơ hội vĩ đại nhất.