Đối Mặt với Cộng Đồng Vĩ Đại của Sự Sống

Như được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 11 tháng 6 năm 2008
tại Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Bạn sống trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ. Nó rộng lớn, bao gồm toàn bộ phạm vi của sự tiến hóa—sự phát triển của công nghệ, sự phát triển của các xã hội và sự phát triển của nhận thức và đạo đức tâm linh. Nó rộng lớn và không thể hiểu được. Nó là môi trường vĩ đại mà nhân loại bây giờ đang trỗi vào. Nhân loại đang trỗi vào trong môi trường này không phải từ những thâm nhập ngắn ngủi của mình vào hệ mặt trời địa phương của mình, mà từ những chuyến viếng thăm đang diễn ra trên thế giới vào lúc này và sẽ tăng lên trong tương lai.

Môi trường lớn lao này mà bạn đang trỗi vào là một thực tại vật chất được điều khiển bởi các quy luật vật lý, các quy luật tự nhiên mà bạn nhận thức được. Đừng bận tâm bản thân ở đây về khả năng hiện diện của các chiều không gian khác, vì đó sẽ không phải là nhu cầu và mối bận tâm của bạn. Chính thực tại vĩ đại này mà nhân loại luôn sống trong và thế giới của bạn luôn tồn tại trong mà phải trở thành tâm điểm của bạn lúc này.

Nhiều người đã suy đoán về khả năng hiện diện của sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nó có thể ra sao và cuộc sống sẽ phát triển như thế nào thành các cõi và xã hội tinh tế hơn. Ngày hôm nay, cũng như trong quá khứ, con người phóng chiếu hy vọng của mình và mong muốn của mình lên ý nghĩa của cuộc sống bên ngoài thế giới, hy vọng rằng các chủng loài khác sẽ là khai sáng hơn, tinh tế hơn và nâng cao hơn những gì gia đình loài người đã và đang là. Và tất nhiên, có nhiều nỗi sợ hãi được phóng chiếu vào khu vực lớn hơn này của cuộc sống —sợ những quái thú khủng khiếp, những quốc gia xâm lược khủng khiếp, sự hủy diệt, tấn công và vân vân.

Nhưng, như mọi khi, thực tế thì rất khác với mong đợi. Thực tế mà bạn sẽ trỗi vào sẽ là trọng tâm của loạt bài giảng này—một thực tế mà bạn có thể hiểu được từ kinh nghiệm sống của chính mình trong thế giới tự nhiên và từ kinh nghiệm sống của chính mình trong quá trình tiến hóa của xã hội loài người.

Tất nhiên, sự khác biệt lớn là trong cả sự phức tạp và mức rộng lớn của Cộng Đồng Vĩ Đại này và việc nó được cư ngụ bởi các chủng loài rất khác với loài người, không chỉ khác về hình thể và ngoại hình, mà còn khác về trí thông minh và nhận thức và khác về đạo đức và giá trị.

Điều này sẽ khó để đối phó, và đây là nơi hy vọng và sợ hãi của bạn có thể trỗi lên. Nhưng bạn phải nhận ra rằng nhân loại bây giờ đã đạt đến điểm của sự phát triển thế giới và ngưỡng cửa khi nó sẽ đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của biến đổi môi trường và khó khăn trong thế giới. Ở đây sự chạm trán của bạn với sự sống thông minh từ Cộng Đồng Vĩ Đại và thực tế của chính Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ trở nên quan trọng và là trung tâm hơn bao giờ hết đối với phúc lợi của bạn và đối với kiểu tương lai mà bạn sẽ có thể tạo ra.

Có một sự dịch chuyển rất lớn ở đây, sự dịch chuyển rất lớn từ một thế giới lấy con người làm trung tâm sang một thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại. Bởi vì bạn đã sống trong cô lập và đã tiến hóa trong cô lập trong một thời gian rất dài với những chuyến viếng thăm thế giới rất hiếm và hầu như không được công nhận từ một số chủng loài trong quá khứ, nên bạn đương nhiên phóng chiếu các giá trị của mình lên triển vọng và khái niệm về sự sống thông minh trong vũ trụ. Kết quả là, một số người cảm thấy hoặc tin tưởng mãnh liệt rằng vũ trụ được cư ngụ bởi con người, những người đã tiến hóa qua khỏi xung đột và lừa dối, và rằng các giá trị mà bạn nắm giữ ở đây hoặc bạn khao khát thì là phổ quát trong tự nhiên. Việc điều này là không đúng và nó đại diện cho một loạt các giả định và niềm tin nguy hiểm là điều mà bạn phải đối mặt vào lúc đầu.

Khó khăn khác là rằng bạn không ưu việt trong Cộng Đồng Vĩ Đại này mặc dù bạn đã thiết lập sự ưu việt trong thế giới của riêng mình. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn chỉ là người mới bắt đầu. Bạn đang đứng ở điểm khởi đầu của quá trình phát triển của mình, không biết và sở hữu những giả định và niềm tin mà sẽ là không đúng. Bạn có những bất lợi to lớn và dễ bị thuyết phục và lừa dối bởi các chủng loài khác nhau, cả trong tương lai và bởi những loài thật sự đang can thiệp vào thế giới của bạn vào lúc này. Sự cô lập của bạn đã khiến bạn ngây thơ và không chuẩn bị bạn cho những thách thức và cơ hội mà chính Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ mang lại.

Không ai trên thế giới có thể dạy bạn về thực tế và tâm linh của sự sống trong vũ trụ. Không ai có nhận thức này hoặc có kinh nghiệm này. Do đó việc truyền tải và giáo dục về điều này chủ yếu phải đến từ Chúa, và sau đó là từ số ít chủng loài biết về sự tồn tại của bạn, những loài sẽ ủng hộ sự trỗi lên của bạn như một chủng loài tự do và tự quyết, và những loài sẽ được Chúa kêu gọi để hỗ trợ bạn trong giáo dục cơ bản và cần thiết nhất này. Bạn có các đồng minh trong vũ trụ mặc dù họ không đang viếng thăm thế giới của bạn, vì nhân loại chưa sẵn sàng thiết lập quan hệ với các quốc gia khác trong vũ trụ. Nhân loại không có sự trưởng thành và không thống nhất, đủ mạnh hay đủ kín đáo để tương tác một cách có ý nghĩa và có ích với bất kỳ chủng loài nào trong vũ trụ.

Đây không phải là thời điểm khi Sự Tiếp Xúc được cần. Đó là thời điểm khi sự chuẩn bị cho Sự Tiếp Xúc là được cần. Và Sự Tiếp Xúc này sẽ mất rất nhiều thời gian. Nó sẽ mất thời gian vì giáo dục thuộc tầm cỡ này sẽ không đến nhanh chóng. Nhiều người sẽ cưỡng lại nó, phủ nhận nó hoặc trốn tránh nó. Giáo dục này sẽ không đến nhanh chóng vì nhân loại giờ đây phải ngày càng bận tâm đến Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với thế giới và đang ở đây rồi—sự suy thoái môi trường, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên cơ bản của bạn, sự mất mát trong sản xuất lương thực, sự khan hiếm nước, những tác động kịch tích của biến đổi khí hậu và thế giới nóng lên và nguy cơ cạnh tranh, xung đột và chiến tranh ngày càng tăng giữa các nhóm và các quốc gia về quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên còn lại.

Điều này sẽ trở thành trọng tâm và mối bận tâm hàng đầu, đối với cả những người bình thường khắp nơi trên thế giới cũng như đối với các quốc gia và chính phủ. Tuy nhiên, để đáp ứng những thách thức khổng lồ và chưa từng có này, bạn sẽ cần Tri Thức và minh triết từ bên ngoài thế giới. Ở đây điều bạn cần không phải là công nghệ mà là ý chí và cam kết để thống nhất để bảo tồn thế giới này như là môi trường sinh sống cho gia đình loài người và chấm dứt những xung đột bất tận của bạn để chuẩn bị tương tác với các chủng loài thông minh trong vũ trụ, nhiều loài trong số họ sẽ không ở đây để hỗ trợ bạn. Việc đáp ứng Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, thiết lập sự hợp tác cần thiết của con người và chấm dứt xung đột con người cùng với việc chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại đại diện cho những nhu cầu cơ bản và vĩ đại của nhân loại. Nếu những nhu cầu vĩ đại này không được công nhận và giải quyết đầy đủ, thì mọi thứ khác mà bạn sẽ cố gắng tạo ra cho lợi ích của riêng mình, cho cá nhân hoặc cho lợi ích của nhân loại, sẽ chứng tỏ là không đủ, và khổ nạn vĩ đại sẽ đến với thế giới.

Giáo dục của bạn về Cộng Đồng Vĩ Đại phải đến từ Chúa. Nó phải đến từ Chúa để là tinh khiết và hoàn toàn có ích cho bạn. Và nó phải đến từ Chúa bởi vì chỉ có Chúa mới biết đầy đủ bản chất, thực tại và mục đích của gia đình loài người. Không thế lực hay chủng loài ngoại bang nào có thể thật sự biết được điều này, ngay cả khi họ đã nghiên cứu hành vi của bạn và thông tin truyền tải của bạn. Sự truyền đạt phải đến từ Chúa, và đó chính xác là điều đang xảy ra.

Những bài giảng mà bạn sắp đọc liên quan đến thực tế và tâm linh của Cộng Đồng Vĩ Đại là đến từ Chúa, vì không ai trên thế giới có thể biết được những điều sẽ được trình bày ở đây. Và không thế lực ngoại bang nào trong vũ trụ có thể truyền đạt những gì nhân loại thật sự cần với một hiểu biết trọn vẹn và thấu đáo về bản chất, mục đích và thực tại của con người.

Do đó hãy chấp nhận rằng Chúa đã gửi một Thông Điệp Mới vào thế giới để chuẩn bị nhân loại để đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với thế giới và đồng thời chuẩn bị cho thực tại và tâm linh của cuộc sống trong vũ trụ và tất cả những cơ hội tiềm ẩn và khó khăn của nó. Đây là một giáo dục mà bạn không thể trao cho bản thân. Đó là một giáo dục mà bạn không thể nhận được trong bất kỳ trường đại học hay trung tâm học tập nào trên thế giới. Đó là một truyền tải mà bạn phải lắng nghe với trái tim của mình cũng như tâm trí của mình. Tâm trí của bạn sẽ bị bối rối bởi nhiều điều đang được trình bày ở đây, và nhiều ý tưởng của bạn sẽ bị thách thức và bị chỉ ra là không đúng hoặc không thoả đáng. Tâm trí của bạn có thể từ chối giáo huấn và sự chuẩn bị vĩ đại này. Nó có thể phản đối vì những lý do hợp lý và phi lý bởi vì tâm trí của bạn không biết được tâm trí của Chúa. Tâm trí của bạn chỉ có những quan niệm cố định về cuộc sống trong vũ trụ. Nhưng nó chưa trải nghiệm cuộc sống trong vũ trụ.

Đó là lý do tại sao bạn phải nhận lãnh giáo huấn và giáo dục này về thực tế và tâm linh của Cộng Đồng Vĩ Đại bằng cả tâm trí của mình và trái tim của mình. Tâm trí của bạn sẽ vật lộn với những ý tưởng và quan điểm được trình bày ở đây, nhưng trái tim bạn sẽ biết. Bạn sẽ biết vì chính Chúa đang nói với bạn, giáo dục bạn và chuẩn bị bạn. Thông qua sự giáo dục và chuẩn bị này, Chúa đang ban cho bạn sức mạnh lớn lao, sự an toàn lớn lao và sự bảo vệ lớn lao mà bạn sẽ cần để đối mặt với những thách thức trong thế giới của chính bạn và những thách thức chắc chắn tồn tại bên ngoài nó.

Nhiều người tuyên bố mình có kiến thức về vũ trụ, nhưng làm sao họ có thể biết được? Họ đã bị kẹt trên bề mặt của thế giới này—tin, hy vọng và suy đoán; cố gắng hiểu được những tiết lộ và lời tiên tri trong quá khứ hoặc cố gắng phóng chiếu sự hiểu biết của họ vào những cõi vượt xa trải nghiệm hoặc nhận thức của họ. Các lý thuyết phức tạp có thể được thiết lập. Những lời tiên tri từ quá khứ có thể được cố gắng được ứng nghiệm trong thời đại hiện tại. Nhưng tất cả những điều này phải chứng minh là đều không thoả đáng, vì nhân loại không có giáo dục về vũ trụ lớn hơn mà bạn tồn tại trong và bạn sẽ phải đối mặt ngày càng nhiều, cả lúc này và trong thời gian tới.

Do đó đó là khôn ngoan để chấp nhận những hạn chế của bạn. Đó là khôn ngoan để đặt bản thân bạn vào vị trí như một học sinh, một người lắng nghe và một người học để bạn có thể nhận được đầy đủ những tiết lộ sẽ được trình bày ở đây—những tiết lộ được sinh ra từ một Thông Điệp Mới cho nhân loại, những tiết lộ sẽ cung cấp cho nhân loại một con đường mới tiến tới một tương lai rất khó khăn và bất định.

Những người sẽ nhận lãnh và chấp nhận thách thức này khi học về Tri Thức và minh triết trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ là những người hưởng lợi lớn, không chỉ cho cá nhân họ mà còn cho toàn thể gia đình loài người. Họ sẽ là những người sẽ ở trong vị trí để giáo dục và chuẩn bị cho người khác. Điều này sẽ đòi hỏi tầm nhìn, lòng can đảm và sự khách quan to lớn, vì giáo dục này phải nói thông qua và vượt qua những hy vọng của bạn và nỗi sợ của bạn. Vì chúng chỉ có thể che phủ tầm nhìn mà bạn bây giờ phải có.

Hãy chấp nhận rằng bạn không biết cuộc sống trong vũ trụ là như thế nào, nó tồn tại như thế nào, nó tương tác với chính nó như thế nào, nên trông đợi gì về sự viếng thăm thế giới của bạn và cần hiểu gì về sự viếng thăm đã xảy ra ở đây rồi. Việc chấp nhận giới hạn này trao cho bạn cơ hội và khả năng lớn nhất để nhìn qua khỏi giới hạn hiện tại của mình, nhìn qua khỏi giới hạn của thế giới này và nhìn qua khỏi giới hạn của sự tương tác của con người. Bởi vì lúc này bạn sẽ xem xét và đối mặt với tương tác có bản chất rất khác với những trí thông minh rất khác, những loài suy nghĩ rất khác và vận hành từ những giả định rất khác về cuộc sống so với bạn hoặc toàn thể nhân loại.

Đây là sự chuẩn bị rất quan trọng cho quyết định liệu những tương tác ban đầu của loài người với sự sống trong vũ trụ sẽ có lợi hay có hại. Nhiều sự khôn ngoan phải được áp dụng ở đây, vì bạn là người quản lý của một hành tinh xinh đẹp được rất xem trọng bởi những loài khác. Nhưng bạn là những người quản lý yếu kém, và các bạn mâu thuẫn với nhau. Và bạn đang nhanh chóng làm cạn kiệt sự giàu có của thế giới này, một thế giới rất hiếm và có giá trị trong vũ trụ của các hành tinh cằn cỗi.

Bạn chưa thấy được sự dễ tổn thương của mình ở đây hay tầm quan trọng của việc duy trì thế giới này, duy trì khả năng tự cung tự cấp của mình, duy trì khí hậu thế giới và duy trì sự cân bằng tự nhiên của nó. Đừng nghĩ rằng bạn có thể du hành đến các thế giới khác và tìm thấy những nơi như thế này. Chúng rất hiếm, và chúng luôn được chiếm đóng. Hiểu biết này sẽ trao cho bạn một ý thức trách nhiệm cao hơn, vì giáo dục đích thực phải luôn thấm nhuần bạn với một ý thức trách nhiệm cao hơn—trách nhiệm không chỉ để học mà còn để hành động và phục vụ.

Nhân loại bây giờ đang trên một lộ trình liều lĩnh. Nó đang hủy hoại khả năng tự cung tự cấp của mình trên thế giới. Nó đang làm hư sự cân bằng tự nhiên đã mang lại cho nhân loại một thế giới thật xinh đẹp và lộng lẫy để tiến hóa và sống trong đó. Điều này nguy hiểm không chỉ cho tương lai của bạn trong thế giới này, mà còn nguy hiểm cho mối quan hệ của bạn với các chủng loài khác trong vũ trụ. Thông qua loạt bài giảng mà bạn sắp trải nghiệm này, bạn sẽ có thể học về điều này, thấy được những hậu quả của nó và hiểu được thực tại này để có thể có cảm nhận thật sự về nó. Nhận biết này về sự sống trong vũ trụ là khả dĩ bởi vì bạn được sinh ra với nhận thức về Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhận thức này trao cho bạn khả năng đồng cảm và nhận ra những thực tế nhất định về cuộc sống từ bên ngoài thế giới này. Đây là nhận biết tồn tại xa bên ngoài trí tuệ của bạn, tâm trí suy nghĩ của bạn, mà đã được trau dồi và thiết lập thông qua sự uốn nắn bởi văn hóa và giáo dục thế gian của bạn.

Việc nhận ra rằng bạn có sự kết nối với sự sống trong vũ trụ là điều rất quan trọng ở đây và sẽ là một phần của khám phá trong những bài giảng này. Nếu không có sự kết nối sâu sắc này, vũ trụ sẽ là quá tuyệt vời, quá khổng lồ, quá phức tạp, quá khó khăn và quá đe dọa. Nó sẽ chỉ tạo ra sự bất an và bối rối cho bạn. Nhưng nói chuyện với phần sâu thẳm của bạn cho phép bạn có được nhận biết và ý thức về định mệnh của mình trong chính Cộng Đồng Vĩ Đại. Vì mặc cho những khó khăn mà bạn đối mặt trong thế giới của riêng mình và khó khăn khi thiết lập sự tương tác thích hợp và khôn ngoan với các chủng loài từ bên ngoài thế giới của bạn, có một thực tế cơ bản rằng gia đình loài người có một định mệnh trong không gian. Bạn có một định mệnh để tương tác với các chủng loài khác, một định mệnh để phát triển và, với giáo dục và hiểu biết thích hợp và với sự khôn ngoan bẩm sinh của mình, khả năng để trở thành một chủng loài tự do và tự quyết trong một vũ trụ rộng lớn và khó khăn.

Hãy chấp nhận thử thách này, nhận ra khi làm việc đó rằng có thứ gì đó bên trong bạn mà trao cho bạn khả năng để đáp lại những tiết lộ sẽ được đưa ra ở đây. Khả năng này tồn tại bên ngoài trí tuệ của bạn, bên ngoài ý tưởng của bạn, bên ngoài những quan niệm cố định của bạn và bên ngoài bất cứ điều gì bạn vẫn chưa học được trên thế giới. Nó là bí ẩn vì nó được sinh ra từ Chúa. Nó được sinh ra từ một Thực Tại Vĩ Đại mà bạn là một phần trong đó.

Không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy điều này và biết điều này. Và quan trọng ngay cả vào lúc đầu rằng bạn chấp nhận rằng nhiều người, ngay cả những người mà bạn rất thân thiết, có lẽ không thể nhìn thấy, biết và đáp lại sự chuẩn bị này cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng đó là không sao. Nó được cung cấp vào lúc này cho những người phản hồi đầu tiên. Nếu bạn là một trong những người phản hồi đầu tiên và một trong những người đầu tiên được giáo dục chân thật về cuộc sống trong vũ trụ, thì bạn phải chấp nhận thử thách này—ngay cả khi những người khác không phản hồi, ngay cả khi những người khác sợ hãi hoặc nghi ngờ, ngay cả khi những người khác quay lưng lại. Không phải tất cả mọi người đều ở cùng một điểm trong quá trình phát triển, giáo dục và nhận thức của họ.

Do đó, đừng nghĩ về việc tất cả mọi người phản hồi. Thay vào đó, hãy nghĩ về việc bạn phản hồi và học hỏi. Giáo dục cao hơn không được dành cho tất cả mọi người vào thời điểm này, và điều này chắc chắn đại diện cho một giáo dục cao hơn. Do đó, hãy chuẩn bị bản thân bạn để nhận lãnh. Và nếu bạn nghe thấy những điều mà bạn không hiểu, thì hãy kiên nhẫn, vì trong quá trình của những tiết lộ này, Chúng Tôi sẽ lặp lại nhiều lần và mô tả theo những cách khác nhau để trao cho bạn cơ hội lớn nhất để thấy, biết và nhận ra môi trường khổng lồ của sự sống tồn tại bên ngoài biên giới của bạn và bạn đã luôn là một phần trong đó.