Tạo Hoá Và Định Mệnh

Như được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 13 tháng 6 năm 2008
tại Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Để hiểu được những gì Chúa đang làm trong thế giới của bạn, bạn phải hiểu được những gì Chúa đang làm trong toàn vũ trụ.

Vũ trụ vật chất đã bắt đầu với Sự Tách Biệt từ lâu trước đây, ngay cả trước sự bắt đầu của sự biểu hiện vật chất của chính vũ trụ. Sự Tách Biệt tượng trưng cho một phần của Tạo Hoá của Chúa đã tự tách mình ra để tìm kiếm sự tồn tại riêng biệt. Vì vậy Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống đã khởi động tất cả các lực, các lực địa chất, để thiết lập một môi trường vật chất vĩ đại mà trong đó những sinh loài tách biệt có thể tiến hóa và sinh sống. Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống đã thiết lập các quá trình tiến hóa và chọn lọc ngẫu nhiên để các dạng của sự sống có thể tiến hóa trong tương tác với môi trường của chúng, nhiều môi trường sẽ được tạo ra và để cho vũ trụ về cơ bản sẽ tự vận hành một cách máy móc dựa theo các quy luật này.

Tất cả các quy luật tự nhiên đã được khởi động. Tất cả các quy luật vật lý và hóa học đều được khởi động để vũ trụ—vũ trụ vật chất, vũ trụ hữu hình—có thể tự duy trì và tự vận hành để Chúa không cần phải giữ mọi thứ trong sự cân bằng. Ở đây vũ trụ sẽ mở rộng, mang đến những cơ hội độc nhất để sự sống xuất hiện và tồn tại trong hình thức nguyên thủy trong thời gian dài cho đến khi các mức độ sống tiến bộ hơn có thể được thiết lập, khi sinh loài bị tách biệt có thể bước vào các dạng sống này và sống trong các thế giới có thể sinh sống, được bao quanh bởi các dạng sống thông minh khác.

Do đó vũ trụ là một môi trường nơi sự sống tiến hóa và có thể tồn tại trong nhiều nơi, trong nhiều hình hài và trong nhiều biểu hiện. Phần đó của Tạo Hoá của sự sống của Chúa mà bây giờ đang tìm cách phân biệt chính nó và mặc những hình hài riêng biệt thì sẽ có một môi trường vĩ đại để sinh sống và phát triển trong đó; để đối mặt với thực tế của sự thay đổi, phát triển và suy tàn; và để có các quy luật tự nhiên để thiết lập giới hạn của sự sống và quá trình tiến hóa rộng lớn của sự sống để nhiều Trái Đất có thể cư ngụ có thể có đầy các loại sinh vật, thực vật và môi trường tự nhiên.

Cuộc sống trong vũ trụ vật chất này sẽ là tạm thời. Người ta không thể duy trì cuộc sống của mình trong hình hài hữu hình mãi mãi. Và những loài tách biệt đang tìm cách duy trì sự tách biệt sẽ bị ràng buộc với thực tế này, sẽ phải vận hành trong thực tế này, sẽ có thể sáng tạo trong thực tế này đến mức độ nào đó, sẽ phải tìm kiếm tài nguyên và sẽ phải đối mặt với khó khăn của việc sống tách khỏi Chúa.

Vấn đề về sinh tồn, vấn đề về cạnh tranh, vấn đề về bệnh tật và tiếp xúc với các dạng sống khác, vấn đề khi đối mặt với môi trường khó khăn, vấn đề khi hòa đồng với những người khác trong tình trạng tách biệt và con đường tiến hóa từ những dân tộc rất nguyên thủy vào các chiều hướng lớn hơn của biểu hiện và phát triển xã hội, đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhóm khác trong cùng thế giới và cuối cùng là đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhóm từ các thế giới khác—đây là khu vực mà Chúa đã tạo ra cho phần đó của Tạo Hoá, mà chỉ là một phần nhỏ của Tạo Hoá, để có nơi để sống và phát triển, để đưa ra quyết định và cứu rỗi bản thân thông qua việc khám phá Tri thức và đóng góp cho các dân tộc và thế giới của chính họ.

Điều này là việc đơn giản hóa quá mức thực tế của cuộc sống và mục đích của cuộc sống. Tuy nhiên dù sao đi nữa, nó nêu ra các nguyên tắc cơ bản mà dựa vào đó người ta có thể bắt đầu hiểu được bản chất kép của chính mình—bản chất vật chất của mình như một sinh vật đang sống trong thế giới, sống trong môi trường, và bản chất Thần Thánh của người đó—và chúng khác nhau như thế nào.

Tuy nhiên một bản chất cuối cùng được định để phục vụ bản chất kia. Bản chất vật chất của bạn là để phục vụ bản chất tâm linh của bạn. Mục đích lớn lao của bạn khi ở trong cuộc sống hữu hình, mục đích mà Chúa đã ban cho bạn, là để cung cấp một phục vụ độc nhất cho chủng loài của bạn trong khi bạn đang ở đây trong sự tồn tại tạm thời của mình trong thực tế vật chất.

Đây là thần học về sự sống trong vũ trụ. Nó không phải là thần học về sự sống cho riêng một chủng loài. Do đó, hiểu biết của nhân loại về bản chất và mục đích Thần Thánh của nó bị hạn chế bởi vì chúng chỉ được nhìn thấy trong bối cảnh của một chủng loài—trong bối cảnh lịch sử và chuỗi sự kiện của chính bạn, trong bối cảnh bản chất và tính khí của chính bạn, sức mạnh và điểm yếu, cấu trúc xã hội và khuynh hướng của chính bạn.

Thật sự, để hiểu được những gì Chúa đang làm trong thế giới của bạn, bạn phải hiểu được những gì Chúa đang làm trong toàn vũ trụ, bên trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống mà bạn đang sống trong. Đó là lý do tại sao hiểu biết lớn lao này là rất thiết yếu. Khi bạn mang hiểu biết này trở lại vào sự tồn tại của chính mình, thì nó bắt đầu gia tăng sự rõ ràng khổng lồ về bản chất của bạn, về hoàn cảnh của bạn, về hiểu biết của bạn về bản thân và người khác, về khuynh hướng của bạn và về nhận thức rằng Quyền Lực Sâu Thẳm tồn tại bên trong bạn—một quyền lực để hướng dẫn bạn, bảo vệ bạn và dẫn bạn đến với thành tựu vĩ đại trong cuộc sống. Theo nghĩa nào đó, bạn cần hiểu biết Cộng Đồng Vĩ Đại để có cơ hội tốt nhất để thấy rõ bản chất kép của bạn và cách cuộc sống vật chất của bạn được định để phục vụ thực tại tâm linh.

Trong khi bạn và những người khác tìm nơi ẩn náu trong sự tách biệt để trải nghiệm bản thân như người sáng tạo, thì Chúa đã ban cho bạn một mục đích khác khi tồn tại trong cuộc sống hữu hình. Bạn tìm kiếm sự tách biệt, nhưng Chúa đã ban cho bạn một mục đích khác và đã đặt mục đích này bên trong bạn. Vì trong khi bạn cố gắng tách khỏi Chúa, bạn không thể thật sự tách khỏi Chúa bởi vì cốt lõi của thực tại và danh tính của bạn là chính Tri Thức, thứ Chúa đã tạo ra, thứ không bao giờ có thể tách khỏi Cội Nguồn của nó.

Có lẽ điều này sẽ gây bối rối vào lúc đầu, nhưng một khi bạn nhìn thấy nó, nó sẽ rõ như ban ngày. Một khi bạn đến tới điểm quan sát trên ngọn núi của cuộc đời, nơi bạn có thể nhìn qua khỏi cây cối, ngọn đồi và thung lũng, thì bạn sẽ nhìn thấy khung cảnh một cách rõ ràng. Đó là lý do tại sao việc thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức—trở lại với Tri Thức, đạt được nhận thức và trải nghiệm về Tri Thức—thì giống như leo lên một ngọn núi lớn. Vào lúc đầu, bạn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nó gây bối rối. Và ngọn núi có vẻ nhỏ và dễ leo. Nhưng đó là bởi vì bạn chỉ nhìn thấy sườn bên dưới của nó mà không thể nhìn thấy sự khổng lồ của nó và hành trình vĩ đại sẽ cần để lên tới những điểm quan sát cao hơn của nó.

Mọi người muốn có hiểu biết dễ dàng mà không cần thực hiện hành trình, nhưng hành trình là tất cả. Hành trình là nơi bạn học cách trở nên mạnh mẽ, nơi mục tiêu của bạn trở nên rõ ràng, nơi bạn học về tiêu chí phù hợp cho mối quan hệ, nơi bạn biết được thứ gì mình có thể mang theo và ai có thể đi cùng bạn lên ngọn núi này, nơi bạn đạt được sự khôn ngoan và quan điểm và nơi bạn làm rõ ý định của chính mình và giải quyết xung đột của chính mình. Đây là nơi bạn bỏ lại đằng sau quá khứ của mình khi sống trong sự bối rối, bị thống trị bởi các thế lực xã hội xung quanh mình và bị thống trị bởi môi trường tinh thần mà bạn đang sống trong.

Không phải ai cũng có thể đi cùng bạn lên ngọn núi này, và bạn không thể mang mọi thứ theo mình. Bạn không thể mang theo mình tất cả niềm tin, thái độ và giả định của mình. Bởi vì khi bạn đi, mọi thứ được đặt sang một bên, cuối cùng chỉ để lại cho bạn những thứ thiết yếu cho hành trình của bạn. Khi bạn sống với những gì thiết yếu, bạn sẽ nhận ra và cảm thấy rằng cuộc đời bạn là thiết yếu. Tương tự như vậy, nếu bạn bao quanh cuộc sống của mình với những thứ không thiết yếu, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình là không thiết yếu.

Khi đó, việc hiểu được Tạo Hoá ở cấp độ Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ mang lại sự rõ ràng khổng lồ cho cuộc sống và trải nghiệm mục đích của bạn ở đây trong thời điểm này, trong những hoàn cảnh giới hạn của sự tồn tại của bạn. Ở đây bạn học cách nhìn thấy sự khác biệt giữa những gì khác nhau và những gì giống nhau và sự khác biệt giữa khác biệt lớn của cuộc sống hữu hình và sự độc nhất, rõ ràng và hợp nhất của đời sống tâm linh bên trong của bạn. Ở đây bạn nhận ra hệ thống phân cấp vĩ đại của cuộc đời mình, khi cơ thể bạn phục vụ tâm trí bạn và tâm trí bạn phục vụ Linh Hồn bạn.

Khi bạn thông dịch điều này vào trong trải nghiệm của mình trong thế giới, nó sẽ làm sáng tỏ rất nhiều sự bối rối và không chắc chắn, xung đột và phủ nhận bản thân. Vì bạn đang ở đây lúc này để phục vụ một thế giới đang cần trợ giúp. Đó là mục đích lớn lao của bạn. Tuy nhiên chỉ có Tri Thức bên trong bạn mới biết phục vụ đó là gì, nơi nó có thể được trao đầy đủ nhất, những người mà bạn sẽ cần hợp nhất để cung cấp phục vụ này, những mối quan hệ thiết yếu của bạn sẽ là với ai, tiêu chí gì cho những mối quan hệ đó và cách để bạn có thể hợp nhất bản thân thành một người với một điểm tham chiếu sâu thẳm bên trong mình, thay vì là một người bị kéo khắp nơi bởi nhiều thế lực thuyết phục khác nhau.

Chỉ có Chúa mới biết cách cứu chuộc bạn. Chỉ có Kế Hoạch đã được khởi động mới có thể duy trì bạn và thống nhất bạn và trao cho bạn trải nghiệm về việc có một mục đích lớn lao. Mọi cá nhân trong cuộc sống hữu hình đã được trao cho một mục đích lớn lao, mặc dù một tỷ lệ rất nhỏ trong số họ đã khám phá ra điều này. Phần lớn điều đó có liên quan đến môi trường mà họ sống trong. Nếu bạn sống trong một nền văn minh có tổ chức cao, công nghệ cao, thì khả năng để bạn trải nghiệm Tri Thức và thể hiện Tri Thức là rất nhỏ.

Do đó, môi trường học tập của bạn có thể là cực kỳ hạn chế. Và ở đây một lần nữa, bạn không nhận ra lợi thế to lớn mà bạn có khi sống trong một thế giới tương đối tự do, một thế giới có sự đa dạng trong biểu hiện và trải nghiệm tôn giáo. Bạn nhìn vào bất lợi của mình và điểm yếu của mình, nhưng bạn không nhận ra, trái ngược với Cộng Đồng Vĩ Đại nơi bạn sống, rằng bạn có những sức mạnh và cơ hội khổng lồ ra sao. Bạn có thể đánh mất những cơ hội này, điều mà bạn có nguy cơ làm khi đối mặt với những thay đổi vĩ đại đang đến với môi trường của bạn—sự thay đổi vĩ đại đang đến như kết quả của sự suy giảm trong tài nguyên của bạn, khả năng trồng trọt của bạn, việc phân phối nước và rủi ro xung đột và chiến tranh.

Những điều này sẽ cho bạn thấy rằng lợi thế của bạn là quý giá ra sao và trước đây bạn và những người khác đã phớt lờ chúng ra sao—không thấy được tầm quan trọng vĩ đại của chúng, không hiểu được chúng hiếm ra sao trong một vũ trụ nơi sự sống thông minh thường hướng tới sự đồng nhất và kiểm soát trong những môi trường không tự do, những môi trường mà khả năng là vô cùng xa vời để khám phá ra quyền lực và sự hiện diện của những Thế Lực Vô Hình trong vũ trụ và thực tế của Tri Thức bên trong bản thân họ.

Thời gian không phải là vấn đề đối với Chúa, nhưng nó là vấn đề đối với những loài sống trong cuộc sống hữu hình. Thời gian ở đây có thể được xem ngang bằng với đau khổ. Khoảng thời gian bạn cần để chấp nhận việc bạn thật sự là ai và là gì thì có thể được đo lường bằng sự đau khổ – bối rối, phủ nhận, căm ghét bản thân, trầm cảm, nghiện ngập và sai lầm khổng lồ trong cuộc sống. Bạn đang ở sai chỗ với sai người và làm sai thứ—những thứ có hại, những thứ đang kéo bạn lại, những thứ đang kìm hãm bạn. Nếu bạn có bất kỳ ý thức nào về bản chất và mục đích thật sự của mình, thì bạn sẽ thấy những thứ này hoàn toàn phá hoại như thế nào, chúng vô nghĩa như thế nào, rằng cuối cùng chúng sẽ chẳng là gì cả và thật dễ dàng biết bao cho bạn, người có quyền tự do trong thế giới này, để lãng phí cơ hội vĩ đại này mà bạn có khi sống trong một thế giới đang trỗi lên như thế giới này—nơi vẫn còn tự do để thể hiện cá nhân, nơi có sự đa dạng trong biểu hiện tôn giáo và nơi cơ hội tiếp cận Tri Thức vẫn là rất lớn.

Cú sốc khi học về cuộc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại là cú sốc khi biết rằng có rất ít tự do, quá nhiều quốc gia trong vũ trụ là thật đàn áp và sự tồn tại này là rất ít cảm hứng cho công dân của chúng. Vẫn bị cô lập trong thế giới của riêng mình, bạn chưa thể cảm kích những điều này từ kinh nghiệm của chính mình. Nhưng bạn có thể nhìn vào thế giới của mình và thấy các quốc gia nơi quyền tự do con người bị hạn chế và nhận ra điều này có thể trở nên cực đoan hơn ra sao trong môi trường Cộng Đồng Vĩ Đại.

Nhân loại đang tiến tới sự cạn kiệt tài nguyên. Điều bạn cần hiểu là rằng mọi quốc gia tiến bộ trong vũ trụ đều phải đối mặt với sự cạn kiệt tài nguyên. Đó là mối đe dọa treo lơ lửng trên đầu họ. Đó là tình cảnh của họ. Họ đã tạo ra sự đổi mới công nghệ để giải quyết vấn đề này, nhưng công nghệ cũng đòi hỏi tài nguyên. Đánh mất khả năng tự cung tự cấp của mình về mặt này, và bạn sẽ đẩy mình vào một loạt tình cảnh rất khó khăn khi cuộc sống của bạn và hoàn cảnh của bạn sẽ bị kiểm soát bởi những loài khác—những loài đang cung cấp cho bạn những tài nguyên mà bạn không thể cung cấp cho bản thân. Việc này thiết lập các quốc gia thống nhất và đàn áp, nơi mọi người phải suy nghĩ giống nhau và làm những gì họ được bảo. Điều này phổ biến trong các quốc gia tiến bộ trong vũ trụ, trong khi các quốc gia tự do, các quốc gia coi trọng sự sáng tạo và khả năng của cá nhân, thì ngược lại là cực kỳ hiếm.

Đây không phải là điều bạn muốn nghe, nhưng đó là điều bạn phải nghe, nếu không bạn sẽ không hiểu được cuộc sống bên ngoài biên giới của mình. Bạn sẽ không hiểu được sự tiến triển của cuộc sống. Bạn sẽ không hiểu được những hoàn cảnh khó khăn đang tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Và bạn sẽ không hiểu được bản chất và ý định của những loài đang đến thăm thế giới của bạn vào lúc này, tại sao mục tiêu của họ là như thế và những gì thúc đẩy họ.

Chúa có một Kế Hoạch Vĩ Đại. Bạn không thể hiểu được nó. Bạn chỉ có thể tham gia vào nó. Nếu bạn tham gia vào nó, thì sẽ trở nên hiển nhiên rằng có một Kế Hoạch, rằng có những Thế Lực Vĩ Đại ngoài tầm nhìn của bạn đang hỗ trợ bạn và rằng có một chuyển động vĩ đại không chỉ trong thế giới của bạn, mà còn khắp vũ trụ—một chuyển động hướng tới giải pháp, một chuyển động hướng tới việc chấm dứt sự tách biệt, một chuyển động cứu chuộc để khám phá trải nghiệm về Tri Thức. Điều này là phổ quát.

Những vấn đề mà bạn đối mặt trong thế giới này là cùng những vấn đề mà các cá nhân trong mọi thế giới phải đối mặt. Nhu cầu cho tự do là nhu cầu được trải nghiệm ở khắp nơi—tự do để suy nghĩ, tự do để hành động, tự do đi lại, tự do để nhận biết phương hướng bên trong của chính mình, tự do để đi theo hướng đó, tự do để sáng tạo, tự do để khám phá ra mục đích lớn lao của mình và thể hiện mục đích đó—mà không bị đàn áp, không bị lên án và không bị khuất phục.

Do đó, đừng nhìn vào Cộng Đồng Vĩ Đại như một nguồn tài nguyên khổng lồ đang chờ bạn khám phá. Đừng nghĩ rằng nó là một sân chơi lớn, nơi bạn có thể đến và giải trí, du hành khắp nơi như khách du lịch, có cuộc phiêu lưu và vân vân. Tất cả những động lực này chứng tỏ rằng bạn không coi trọng cuộc sống của mình và không nhận ra cơ hội lớn lao mà cuộc đời bạn đang trao cho bạn để khám phá ra những khuynh hướng sâu thẳm của mình và tìm thấy sự viên mãn lớn lao ở đây.

Đó là định mệnh của mọi sự sống thông minh để khám phá lại Tri Thức và để quay về với Chúa thông qua việc phục vụ thế giới của họ. Đây là điều kết thúc Sự Tách Biệt. Vì nếu bạn đang thừa nhận, trải nghiệm và đi theo Tri Thức sâu thẳm, đó có nghĩa là bạn đang trải nghiệm mối quan hệ với Thần Thánh. Bạn đang đi theo Ý Chúa. Chúa đang nói với bạn thông qua Tri Thức. Bạn đang đi theo nó theo những cách rất cụ thể, dẫn dắt bạn để làm những việc rất cụ thể, kết nối với một số cá nhân nhất định và thiết lập các mối quan hệ đại diện cho mục đích cao cả trong cuộc sống. Bạn vẫn là một cá nhân. Bạn vẫn đang sống trong thế giới của mình. Bạn vẫn đang đối mặt với những thách thức của hoàn cảnh của mình. Bạn vẫn đang đối mặt với giới hạn của tự do tồn tại trong thế giới của bạn. Nhưng lúc này bạn được kết nối với thứ gì đó sâu hơn và sâu sắc hơn nhiều – thứ gì đó mang lại sự thống nhất và sáng tỏ cho cuộc đời bạn và giải thoát khỏi những mâu thuẫn và xung đột nội tâm của chính bạn.

Vũ trụ khi đó trở thành nơi mà bạn có thể đóng góp. Ở đây đóng góp trở thành trọng tâm của bạn khi bạn trải nghiệm sự viên mãn lớn lao thông qua phục vụ và việc trao cho người khác, trao từ cái giếng Tri Thức này mà đang phục vụ bạn, đang nuôi dưỡng bạn và đang cung cấp cho bạn phương hướng để đi theo trong cuộc sống, một phương hướng mà bạn được định để đi theo.

Có một Sự Hiện Diện bên bạn. Đó là Sự Hiện Diện vô hình. Nó đang ở đây để khích lệ bạn, củng cố bạn, không phải để cai trị bạn. Bạn phải tìm thấy Tri Thức để hướng dẫn bạn. Không thế lực tâm linh nào sẽ cai trị bạn. Đó là Tri Thức mà bạn phải tìm thấy và đi theo. Điều này đưa bạn trở lại với chính mình. Điều này thiết lập uy quyền của bạn trong cuộc sống. Điều này trao cho bạn quyền lực. Điều này trao cho bạn sự chắc chắn. Điều này trao cho bạn phương hướng. Và nó cũng kết nối bạn với Cội Nguồn của bạn. Về cơ bản, nó trao cho bạn những gì cá nhân bạn cần, và nó bắt đầu chấm dứt sự tách biệt trong cuộc đời bạn.

Ở đây bạn xem vũ trụ vật chất như một nơi tạm thời. Nó không còn quá choáng ngợp nữa. Nó không còn quá đe dọa nữa. Bạn có thể đi qua nó khi được dẫn dắt bởi một Quyền Năng Vĩ Đại, nhận ra cơ hội của nó và hạn chế của nó, niềm vui của nó và bi kịch của nó, mà không bị lạc trong những thứ này.

Bạn có thể cầu nguyện với Chúa cho nhiều thứ, cho lợi thế và sự bảo vệ, nhưng bạn đã được ban cho món quà vĩ đại nhất mà Chúa sẽ ban cho bạn—món quà vẫn chờ được khám phá, trải nghiệm và thể hiện. Đó là lý do tại sao Chúa đang mang bài thực hành tâm linh cơ bản nhất trong cuộc sống vào thế giới thông qua hình thức Con Đường Tri thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, để bạn lúc này thực hành những gì những loài khác khắp vũ trụ đang thực hành, để phát triển các kỹ năng mà các loài khắp vũ trụ đang phát triển, để đạt được sự cộng hưởng sâu thẳm và do đó, sự kết nối sâu thẳm với cuộc sống. Có lẽ bạn cảm thấy sự kết nối với cuộc sống trong vũ trụ rồi bởi vì bạn có định hướng Cộng Đồng Vĩ Đại bên trong mình. Điều này sẽ mang lại sự sáng tỏ cho sự kết nối này, khiến nó có ý nghĩa, có mục đích và trao cho nó sự phù hợp lớn lao trong cuộc sống của bạn.

Chúa đã ban cho bạn ý chí tự do. Bạn có thể chọn những gì bạn sẽ đi theo trong cuộc đời mình mặc dù ít người sử dụng đầy đủ quyền tự do lựa chọn này. Trong hầu hết nơi trong vũ trụ, họ không có hoặc không được trao quyền tự do lựa chọn. Tuy nhiên họ vẫn có nó. Một khi họ nhận ra rằng Tri Thức là một thực tế, họ sẽ có lựa chọn về việc nên công nhận nó hay không, nên đi theo nó hay không, nên chọn để trải nghiệm nó hay không và nên thể hiện những gì nó đã trao cho họ để thể hiện hay không.

Chúa sẽ không ép buộc sự cứu chuộc lên bạn. Đó là lý do tại sao không có Ngày Phán Xét trong vũ trụ. Chúa biết rằng nếu không có Tri Thức để hướng dẫn bạn, bạn sẽ mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn và thường là khủng khiếp. Chúa biết rằng nếu không có Tri Thức để hướng dẫn bạn, cuộc sống của bạn sẽ đầy sai lầm và khó khăn, bối rối và không chắc chắn. Đây là những thứ đã tạo ra thế giới mà bạn nhìn thấy. Đó là thế giới nơi các cá nhân đang sống mà không có nhận thức về Tri Thức.

Đó là lý do tại sao mặc dù bạn có sự tự do to lớn so với Cộng Đồng Vĩ Đại, nhưng bên trong chính bạn, bạn không tự do. Bạn là nô lệ đối với nỗi sợ của mình. Bạn là nô lệ đối với những ham muốn của mình. Bạn là nô lệ đối với ảnh hưởng xã hội của bạn và đối với kỳ vọng của người khác. Bạn là nô lệ đối với nhu cầu được chấp thuận của bạn. Bạn là nô lệ đối với những ảo tưởng của mình và ham muốn của mình. Bạn là nô lệ ngay cả đối với các mục tiêu của mình, mà thường không phản ánh lợi ích tốt nhất của bạn.

Thứ giải phóng bạn khỏi điều này là Quyền Năng Vĩ Đại mà có định mệnh lớn lao dành cho bạn. Bạn có những việc quan trọng phải làm trong cuộc đời. Nếu bạn không làm chúng, bạn sẽ cảm thấy bồn chồn và bất mãn, bối rối, không chắc chắn, chỉ trích bản thân, chỉ trích người khác, liên tục phàn nàn và vân vân. Bạn có quyền tự do để lựa chọn. Sự Hiện Diện ở bên bạn. Bạn có thể chọn để trải nghiệm nó hay không. Bạn có thể chọn để đến gần nó hơn hay không. Bạn có thể chọn để hiểu nó hay không.

Nhiều người đánh mất bản thân trong những thứ nhỏ nhặt hoặc trong những chi tiết cụ thể trong lịch trình bận rộn của họ. Họ luôn bận rộn vì vậy họ sẽ không cảm thấy những gì họ biết, vì vậy họ sẽ không chấp nhận bản thân, liên tục chạy quanh, bận tâm, bận rộn, bị thúc đẩy, không có bất kỳ cảm nhận sâu sắc nào về việc mình đang ở đâu hoặc mình đang làm gì.

Trong vũ trụ, tất cả chúng sinh sống trong sự tách biệt đều có lựa chọn để tiếp tục sống trong sự tách biệt hay để bắt đầu con đường trở về, hành trình trở về Cội Nguồn của mình. Đây là bản chất của vấn đề. Những đặc điểm nổi bật của thần học của một quốc gia, những khác biệt giữa các tôn giáo tồn tại trong thế giới của bạn và các thế giới khác, sự khác biệt trong tín ngưỡng, sự khác biệt trong biểu hiện, sự khác biệt trong thờ phượng hoặc phong tục tâm linh – chúng không phải là bản chất của vấn đề. Chúng không quan trọng lắm. Bạn theo thầy nào, bạn công nhận vị hiện thân hay vị cứu tinh nào, bạn tin vào hình thức cứu rỗi nào – đây không phải là bản chất của vấn đề.

Điều đưa bạn trở lại với Chúa là việc đi theo những gì Chúa đã đặt bên trong bạn để đi theo, không phải những gì bạn tin vào. Niềm tin của bạn hoặc giúp bạn hoặc cản trở bạn khám phá ra quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức bên trong bạn.

Các nhóm và các quốc gia trong vũ trụ đã chiến đấu không ngừng về niềm tin tôn giáo của họ. Ai là đúng? Ai là công bằng? Phiên bản của ai về thực tế là phiên bản chính thức của thực tế? Niềm tin của ai vào Chúa thì đúng hơn niềm tin của người khác vào Chúa? Chúng đều là những bối rối trong tâm trí, nhưng đối với Thánh Linh thì chỉ có một Đấng duy nhất—quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức, điều mà Chúa đã đặt trong bạn và trong người khác để dẫn dắt bạn và đưa bạn đến một vị trí đóng góp mà hoàn toàn tự nhiên đối với bạn, mà tượng trưng cho việc đáp ứng nhu cầu sâu thẳm của linh hồn bạn.

Đây là thần học về sự sống trong vũ trụ. Nó có thể được áp dụng vào kế hoạch lớn lao của sự vật ngoài hình dung của bạn, và nó nói với phần thân mật nhất trong sự tồn tại của chính bạn. Nó vừa rộng lớn vừa khó đo lường và cực kỳ gần gũi và thiết yếu đối với mọi thứ bạn làm. Việc nhận ra sự khác biệt giữa những biểu hiện của tôn giáo và thực hành cơ bản trong Con Đường Tri Thức là việc thật sự tách bản chất của vấn đề khỏi các hình thức biểu hiện của nó, để thấy thứ gì là thiết yếu và đối chiếu nó với thứ chỉ mang tính hoàn cảnh.

Bạn có thể thực hành Con Đường Tri Thức trong một tôn giáo chính thức hoặc bên ngoài một tôn giáo chính thức. Việc này chỉ cho bạn thấy điều gì đồng nhất và nhất quán trong vũ trụ và điều gì kết nối bạn với các dạng sống khác trong vũ trụ và với các thành viên khác trong Gia Đình Tâm Linh của bạn, những người không phải đều là con người. Điều này sẽ cho phép bạn giao tiếp với các dạng sống khác, nhận ra họ, hiểu được ý định của họ, nhận biết hành vi của họ, nhận ra họ có mạnh với Tri Thức hay không, những gì dẫn dắt họ, những gì thúc đẩy họ và những gì hạn chế họ. Đây là bản chất của sự giao tiếp trong tương lai của bạn với sự sống trong vũ trụ và bản chất của sự giao tiếp của bạn với nhau ở đây trên Trái Đất.

Thần học về vũ trụ thật sự là sự rõ ràng và thống nhất của mục đích mà bạn phục vụ với mọi chúng sinh đang được hướng dẫn bởi Tri Thức. Miễn là bạn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa Tri Thức và những biểu hiện và tạo hoá của tâm trí, thì bạn sẽ có thể thấy điều này một cách rõ ràng. Và nó sẽ rất quan trọng trong cách bạn nhìn nhận bản thân và thế giới của mình và khả năng của bạn để chuẩn bị cho tương lai của mình trong Cộng Đồng Vĩ Đại.