Cạnh Tranh, Ảnh Hưởng và Môi Trường Tinh Thần

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 12 tháng 6 năm 2008
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Khi các quốc gia tiến hoá và đạt được sự ổn định và an ninh, nó được nhận ra rằng việc sử dụng vũ lực là không hiệu quả trong việc tương tác với các quốc gia khác. Nó là đầy huỷ hoại, và nó gieo hạt giống cho xung đột trong tương lai. Bởi vì tài nguyên là vô cùng quý giá đối với một xã hội tiên tiến, việc sử dụng vũ lực được coi là biện pháp cuối cùng và cũng là biện pháp không được mong muốn. Trọng tâm do đó chuyển sang sức mạnh của sự thuyết phục và tầm quan trọng của sự thuyết phục trong việc bảo tồn các nguồn lực và cơ sở hạ tầng có giá trị. Đó là trọng tâm mà các quốc gia trong thế giới của chính bạn bây giờ mới bắt đầu khám phá ra.

Chiến tranh thì đầy hủy hoại. Nó là đầy hủy hoại đối với cả người chiến thắng và người thua cuộc, và nó gieo hạt giống cho xung đột trong tương lai. Thiệt hại không chỉ về vật chất, mà còn về bản chất và tính cách của toàn bộ các quốc gia của những người bị tổn thương. Nhân loại chưa đủ trưởng thành hay đủ khôn ngoan để nhận ra chân lý tuyệt đối của điều này.

Đó là lý do tại sao chiến tranh công khai trong Cộng Đồng Vĩ Đại, đặc biệt trên bất kỳ kiểu quy mô lớn nào, là cực kỳ hiếm, đặc biệt giữa các quốc gia an ninh và tiên tiến. Trọng tâm của họ là về sức mạnh của sự thuyết phục. Bởi vì sự cạnh tranh là rất lớn trong Cộng Đồng Vĩ Đại — cạnh tranh cho tài nguyên, cạnh tranh cho ảnh hưởng, cạnh tranh cho thương mại và cạnh tranh cho quyền lực và sự thuyết phục chính trị — những điều này là cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ quốc gia tiên tiến nào, cho dù họ có tự do hay không.

Chính vì trọng tâm về sự ổn định và an ninh nên mới như vậy. Do đó, cạnh tranh là khổng lồ, và những sức mạnh của sự thuyết phục và tầm quan trọng của những sức mạnh này trở thành quan trọng hàng đầu đối với các quốc gia tự do và đối với các quốc gia không tự do. Điều này thể hiện sự tiến hóa của sức mạnh và kỹ năng trong vũ trụ. Trong khi nhân loại vẫn đang sử dụng vũ lực và phá hủy cơ sở hạ tầng và tài nguyên của chính mình trong quá trình này, các quốc gia tiên tiến sử dụng các cách thức tinh vi hơn nhiều. Thời gian đã chứng minh rằng điều này là cần thiết.

Các quốc gia bản chất hiếu chiến và hủy hoại thì không tồn tại lâu trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bởi vì bất kỳ quốc gia nào hành động theo cách này trong khu vực không gian đông dân cư như khu vực của bạn sẽ đối mặt với sự chống cự hợp nhất. Chỉ với rất ít trường hợp ngoại lệ trong vũ trụ mà sự chống cự này có thể được vượt qua. Một quốc gia sẽ có thể làm gì khi đối mặt với một ngàn quốc gia chống lại nó? Và một quốc gia có thể làm gì nếu sự tiếp cận của nó đến giao dịch bị từ chối? Để trở nên đủ mạnh để chiếm đóng các quốc gia khác, bạn phải có tài nguyên từ bên ngoài thế giới của chính mình. Bạn phải có một mạng lưới rộng lớn của tài nguyên và thu thập tài nguyên.

Trong một khu vực chưa phát triển của vũ trụ, nơi có rất ít quốc gia tiên tiến và nơi mà giao dịch chưa được thiết lập và bảo vệ theo thời gian, một quốc gia có thể trở nên quyền lực theo cách này. Nhưng cuối cùng nó sẽ đối mặt với sự chống đối, sự chống đối tập thể. Một đế chế có thể tồn tại trong một khu vực chưa được khai phá, thống trị nhiều hệ sao, nhưng nếu không có ai trong tầm với của nó để chiếm đóng, thì nó cuối cùng sẽ bị giới hạn bởi tài nguyên của chính nó và bởi sự cô lập về mặt hậu cần của nó.

Đây chỉ đơn giản là một thực tế của cuộc sống. Đó là về việc trở nên trưởng thành. Đó là về việc trưởng thành qua khỏi những đam mê và hiếu chiến của tuổi vị thành niên và vào trong trạng thái trưởng thành và ổn định hơn. Nhưng trong trạng thái trưởng thành và ổn định hơn này, cạnh tranh là gay gắt, và do đó trọng tâm về sức mạnh của nhận thức và sự thuyết phục trở nên quan trọng hàng đầu. Điều này bây giờ trở thành cách bạn đối phó với các quốc gia cạnh tranh. Đây là cách bạn đối phó với vấn đề và khó khăn.

Sức mạnh này của sự thuyết phục và nhận thức do đó trở thành tâm điểm. Biết được những gì người khác đang làm, nhận thức được hoạt động của họ, cố gắng nhận biết bí mật của họ và sự phát triển công nghệ của họ, nhận biết ý định của họ, nhận biết thông tin giao tiếp của họ và nhận biết sự ngoại giao của họ – chúng đều trở thành trọng tâm lớn vào lúc này.

Vì lý do này, nhiều quốc gia đã trau dồi một tầng lớp công dân đặc biệt, những cá nhân được gọi là những người tiên kiến. Những cá nhân này không phát triển về mặt tâm linh, nhưng họ có kỹ năng rất cao trong môi trường tinh thần. Vai trò của họ là để nhìn, nhận biết và thông dịch. Trong các cuộc đàm phán thương mại thông thường, những gì được viết và những gì được nói phải được thông dịch rất rõ ràng. Các tác động dài hạn phải được nhận biết. Những lợi thế và bất lợi phải được làm rõ. Đó là vấn đề có tầm quan trọng vĩ đại. Mặc dù việc nói dối công khai và gian lận trên quy mô lớn có thể là hiếm, việc thao túng tinh vi luôn hiện hữu.

Các quốc gia không chỉ muốn nhận biết ý định và khả năng của nhau, nhưng cũng muốn nhận biết bí mật, mục tiêu ngầm và kế hoạch dài hạn của nhau. Sống trên thế giới, bạn có thể hiểu được điều này. Đây là những gì các quốc gia trên thế giới của bạn làm với nhau. Ngay cả những quốc gia có mối quan hệ rất hữu nghị cũng luôn quan sát và theo dõi để xem những nước khác sẽ làm gì và để nhận biết điểm mạnh và ý định của những nước khác. Giữa các quốc gia đối lập với nhau trong thế giới của bạn, chắc chắn là như vậy. Sự khác biệt trong Cộng Đồng Vĩ Đại là về trình độ kỹ năng, và sức mạnh của sự nhận biết và thuyết phục thì lớn hơn nhiều. Các quốc gia trên thế giới của bạn chưa nhận ra tầm quan trọng của việc thiết lập những người tiên kiến.

Trong số những người tiên kiến, có người nhìn xa trông rộng và có người định vị. Người định vị là một nhóm người tiên kiến ​​rất đặc biệt mà tập trung hoàn toàn vào việc xác định vị trí các cơ sở và xác định chính xác các khu vực và hoạt động cụ thể trong một quốc gia. Điều này đã được phát triển đến mức độ rất cao để chống tội phạm, chẳng hạn, để đối phó với các cuộc nổi dậy và để đối phó với vấn nạn chất cấm, mà là một vấn đề thật sự trong nhiều quốc gia.

Những người định vị là rất quan trọng. Nếu một quốc gia khác có một cơ sở bí mật, và cơ sở đó được nhận biết thật sự tồn tại hoặc có thể tồn tại, những người định vị được đưa đến ngay lập tức để cố gắng nhận biết vị trí chính xác của nó. Bởi vì việc thăm viếng các thế giới khác là vô cùng hạn chế, ngoại trừ giữa các quốc gia đã có mối quan hệ lâu đời và tương thích với nhau, chức năng của những người định vị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là một tài năng chuyên biệt.

Những người tiên kiến được sử dụng để chứng kiến ​​các cuộc đàm phán, để xem xét hợp đồng, để làm nhân chứng cho các nỗ lực ngoại giao và để tham gia vào các hội đồng. Họ chắc chắn được sử dụng trong các vấn đề tư pháp để phân biệt sự thật và giả dối của bằng chứng và lời tuyên bố. Ngay cả các quốc gia tiên tiến không tự do cũng nhận ra giới hạn của công nghệ. Theo thời gian, nó đã được nhận ra rằng sức mạnh trong môi trường tinh thần – sức mạnh để ảnh hưởng lên suy nghĩ và để nhận biết suy nghĩ – vượt qua khỏi phạm vi của khả năng công nghệ và tiến vào khu vực mới của sức mạnh và ảnh hưởng.

Các quốc gia sử dụng những người tiên kiến trên biên giới phòng thủ của họ để theo dõi bất kỳ mối đe dọa nào có thể xảy ra ở chân trời hoặc bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra mà có thể là thách thức hoặc khó khăn cho quốc gia của họ. Họ không phải là nhà phân tích theo cách mà bạn thường coi là nhà phân tích — sử dụng trí tuệ của họ, sử dụng công nghệ và sử dụng mô hình suy nghĩ để nhận biết chính xác về sự thật mà phải được nhận biết. Nhà tiên kiến ​​đang sử dụng một dạng sức mạnh và hiệu lực khác mà nhà phân tích không bao giờ có thể sử dụng được.

Có những người tiên kiến ​​chuyên làm thông dịch viên. Họ sẽ đi cùng các phái bộ ngoại giao, không phải để diễn giải ngôn ngữ của chủng loài khác, nhưng ý định của nó, sự trung thực của nó, sự thật của các tuyên bố của nó, điểm mạnh của nó, điểm yếu của nó, sự lo lắng của nó, mối bận tâm của nó và sự bất an của nó. Điều này là cực kỳ quan trọng trong việc thiết lập lòng tin với những chủng loài không giống như bạn.

Ngay cả các quốc gia có quan hệ đối tác lâu đời mà đã tạo dựng lòng tin theo thời gian vẫn luôn theo dõi lẫn nhau, không phải vì họ vốn ngờ vực nhau, mà là để xem xét tác động của ảnh hưởng của các quốc gia khác lên các đối tác thương mại của họ. Đối tác thương mại của họ có đang bị dụ dỗ hoặc làm suy yếu bởi một thế lực ngoại bang khác không? Quốc gia đối tác đó có sự hòa hợp xã hội hay không, hay có các phong trào nỗi dậy trong quốc gia này, và điều đó có ý nghĩa gì? Trong khi các quốc gia áp đặt sự kiểm soát và nhiều quốc gia là rất đồng nhất, sự bất đồng và chống đối vẫn tồn tại và các cuộc cách mạng xảy ra.

Nhân loại chỉ đã tiến hóa để đối phó với bản thân. Nó chưa bao giờ phải đối mặt với các dạng sự sống thông minh khác, đặc biệt là các dạng sự sống thông minh với sức mạnh và khả năng to lớn — không chỉ về công nghệ, mà còn trong môi trường tinh thần. Về mặt này, nhân loại vẫn là một chủng loài nguyên thủy. Nó chỉ đang bắt đầu nhận ra hiệu lực của sức mạnh trong môi trường tinh thần. Nó chỉ đang bắt đầu nhận thấy tiềm năng hữu ích và cũng đầy hủy hoại của công nghệ. Tuy nhiên lĩnh vực vĩ đại trong môi trường tinh thần chỉ đang bắt đầu được khám phá và được xem trọng bởi các nhà lãnh đạo của các quốc gia loài người.

Bởi vì bạn không có kỹ năng trong việc đối phó với các thế lực ngoại bang trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn vẫn chưa trau dồi sự nhận biết cần thiết cần có để nhận biết bản chất và ý định của một chủng loài không chỉ trông khác mà còn khác — suy nghĩ khác, có các giá trị khác, có các ưu tiên khác, có các truyền thống khác và có cấu trúc xã hội khác, lịch sử khác và trải nghiệm cũng khác. Nhân loại vẫn chưa học được rằng sức mạnh trong vũ trụ chính là sức mạnh trong môi trường tinh thần. Nó vẫn nghĩ về quyền lực trong vũ trụ như việc các đế chế chinh phục và tiêu diệt lẫn nhau. Điều này thể hiện cách nhìn trẻ con về vũ trụ.

Bí mật, lừa dối, nhận biết, lanh lợi và thuyết phục — đây là nơi các quốc gia có thể áp đảo hoặc giành ưu thế trên nhau. Khai thác điểm yếu của chia rẽ nội bộ của quốc gia khác; khai thác thần thoại, ảo tưởng và tôn giáo của quốc gia khác; nhận biết ý định, bí mật, khả năng và khuyết điểm của quốc gia khác — những điều này tượng trưng cho quyền lực về mặt các quốc gia ảnh hưởng và giành được ưu thế trên nhau.

Nhiều quốc gia sử dụng người tiên kiến, và người tiên kiến có những chức năng rất cụ thể như thông dịch viên, như người định vị, trong việc phục vụ mục đích phòng thủ, trong việc phục vụ các hợp đồng kinh doanh và trong việc giám sát nhu cầu nội bộ của chính quốc gia đó và khả năng bạo loạn. Các quốc gia tự do cũng có những người tiên kiến. Những người tiên kiến ​​của họ được dùng cho những mục đích tương tự, nhưng họ được dẫn dắt bởi một Tri Thức sâu thẳm, mà có thể khiến họ trở nên quyền lực hơn và xuyên thấu hơn so với những người tiên kiến được dùng ở các quốc gia không tự do. Điều này mang lại cho các quốc gia tự do sức mạnh và một mức độ lợi thế nhất định mà phải được che giấu khỏi sự nhận thức và giám sát từ bên ngoài.

Cuối cùng thì, các chủng loài quyền lực nhất trong vũ trụ thì hoàn toàn ẩn mình. Và nếu họ có bất kỳ giao dịch nào, thì nó được duy trì với bí mật lớn nhất và thường được thực hiện bởi các quốc gia khác hỗ trợ họ, mà hành động như các người uỷ quyền cho họ. Nếu bạn đạt được quyền lực to lớn trong môi trường tinh thần, thì quyền lực của bạn sẽ được theo đuổi bởi các quốc gia khác. Kỹ năng của bạn sẽ được theo đuổi bởi các quốc gia khác, và các quốc gia khác sẽ cố gắng quyến rũ bạn hoặc lôi kéo bạn thông qua lời hứa về sự giàu có, huy hoàng hoặc vị trí xã hội cao – bất cứ gì họ có thể làm để quyến rũ bạn để giành quyền điều khiển những khả năng này.

Những biểu hiện lớn nhất của quyền lực trong môi trường tinh thần thì được dẫn dắt bởi Tri Thức, thứ có ý định hoàn toàn đạo đức và hoàn toàn hòa bình. Các cá nhân sở hữu thứ này không thể bị đổi hướng và không thể bị dụ dỗ; nhưng họ vẫn phải ẩn mình. Đây là một trong những vấn đề nan giải to lớn của cuộc sống trong vũ trụ, và cũng đúng ngay cả trong thế giới của chính bạn, rằng những người quyền lực nhất, những người có trình độ kỹ năng cao nhất, phải ẩn mình, nếu không họ sẽ chỉ bị sử dụng bởi các thế lực chính trị, thế lực thương mại và thế lực của các tổ chức tôn giáo. Họ sẽ bị sử dụng như công cụ để thực hiện các hoạt động phi đạo đức và phá hoại. Nó giống như một người sở hữu của cải vật chất to lớn – rất khó để giấu điều này khỏi người khác. Ngay cả khi bạn tạo ra vẻ ngoài nghèo khó, bằng chứng về sự giàu có của cải của bạn sẽ luôn ở đó.

Do đó, nếu một quốc gia sở hữu của cải vật chất và tài nguyên khổng lồ, và quốc gia đó muốn duy trì sự tự do và không bị bên ngoài can thiệp và thuyết phục, thì quốc gia đó phải giữ bí mật về những điều này và không được thể hiện chúng ở bất kỳ mức độ nào. Tất nhiên, điều này là hầu như không thể khi bị bao quanh bởi các quốc gia thương mại hoặc nếu bạn tham gia vào các hoạt động giao dịch nơi mà mọi người luôn tìm kiếm sự giàu có và lợi thế. Đó một lần nữa là lý do tại sao các xã hội tự do luôn kín đáo và khác biệt và chỉ tham gia vào giao dịch ở mức rất tối thiểu, nếu có.

Khó hơn để một quốc gia sống bên ngoài khu vực không gian đông dân cư, nơi có trật tự xã hội, duy trì vị trí ẩn giấu của nó bởi vì những loài khác có thể can thiệp mà không cần kiềm chế. Việc xâm lược xảy ra. Nhưng việc bí mật sống giữa những vùng không gian phát triển cao nơi có trật tự xã hội to lớn đòi hỏi sự kiềm chế. Nếu việc xâm lược từ bên ngoài bị cấm dựa trên quy tắc tương tác như đang hiện diện trong khu vực không gian của bạn, thì một quốc gia có thể duy trì sự tồn tại riêng tư với ít nhất sự giám sát từ bên ngoài. Nhưng ngay cả ở đây, những người tiên kiến ​​trong các xã hội công nghệ sẽ cố gắng nhận biết sức mạnh và khả năng của các xã hội tự do. Sự giám sát của họ sau đó phải được chống lại bởi những người tiên kiến ​​của các xã hội tự do. Đây là sự cạnh tranh ở một cấp độ khác. Đó là sự thuyết phục ở một cấp độ khác. Đó là vấn đề cơ bản của việc sở hữu kiến ​​thức và sự giàu có trong vũ trụ.

Làm thế nào để người sở hữu kiến ​​thức và sự giàu có mà vẫn tự do? Đó là vấn đề không có giải pháp dễ dàng. Đó là một vấn đề nan giải trong cuộc sống. Không phải mọi vấn đề nan giải đều có giải pháp. Không phải mọi vấn đề đều có giải pháp. Bởi vì nhân loại chưa trải nghiệm việc sống trong một môi trường cạnh tranh bên ngoài biên giới của thế giới nó, nên nó chưa phải tiến hóa để đối phó với những vấn đề dạng này. Nhưng cuối cùng thì nó sẽ làm điều này. Bạn đang phải làm điều này ngay cả vào lúc này, bởi vì thế giới đang trải qua sự can thiệp từ các Tập Đoàn kinh tế, những loài với đạo đức mà bạn không thể tán đồng và có những phương pháp hoàn toàn phục vụ bản thân.

Đây là khởi đầu của việc trưởng thành và đối phó với cuộc sống ở mức độ trưởng thành hơn. Cuối cùng thì, mọi chủng loài trong vũ trụ đều phải đối mặt với điều này. Nó nằm trong định mệnh của bạn.

Tầm quan trọng của sự thuyết phục thì hiển nhiên đối với bạn vào lúc này, nhưng khi đối mặt với những chủng loài khác với tính khí và khả năng trí tuệ và định hướng khác xa với bạn, thì sức mạnh của sự thuyết phục trở nên phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Sự thuyết phục trong chủng loài của chính bạn là một chuyện. Nhưng giữa các chủng loài không giống nhau, thì đó là một chuyện hoàn toàn khác. Logic và lý trí của bạn có thể hoàn toàn không hiệu quả đối với họ. Khả năng lý lẽ của bạn đối với họ có thể cực kỳ hạn chế. Những gì họ xem trọng và những gì bạn xem trọng có thể hoàn toàn khác nhau. Họ có thể có một truyền thống cụ thể hoặc sự thuyết phục hoặc những lo lắng rất độc nhất đối với lịch sử và hoàn cảnh của họ. Để hiểu được điều này, để nhận biết được điều này, để nói với điều này và để có sức thuyết phục ở đây đòi hỏi một trình độ kỹ năng học vấn vượt xa những gì mà ngoại giao con người đã từng phải thiết lập.

Nếu có thể, bạn hãy tưởng tượng việc cố gắng thương lượng với một trí thông minh giống như cá heo, ngoại trừ rằng trí thông minh đó có công nghệ và đại diện cho một thế lực đáng kể. Bạn muốn thương lượng về giao dịch, bạn muốn thương lượng để thiết lập các quy tắc về giao dịch hoặc tương tác hoặc các nhu cầu chung về an ninh. Bạn sẽ làm điều này bằng cách nào? Và làm sao bạn có thể thuyết phục trí thông minh đó? Nó đủ yếu ở đâu để được thuyết phục? Điểm yếu của nó nằm ở đâu? Sức mạnh của nó nằm ở đâu? Đây là lý do tại sao cần có kỹ năng to lớn để đàm phán và giao tiếp.

Khi bạn có các hội đồng lớn các quốc gia – các hội đồng giao dịch đối phó với các vấn đề về giao dịch hoặc quan hệ quốc tế, vấn đề tội phạm, vấn đề buôn lậu chất nguy hiểm hoặc ma tuý hoặc giao dịch bất hợp pháp – nó trở nên vô cùng phức tạp. Bây giờ bạn đang nói chuyện với có lẽ năm mươi quốc gia khác nhau sử dụng các ngôn ngữ giao dịch phổ biến mà đã được thiết lập theo thời gian. Họ đang ở đó với các thông dịch viên của họ. Họ đang ở đó với tiên tri của họ. Mọi người đang cố gắng giao tiếp với nhau. Một số sử dụng ngôn ngữ. Một số không sử dụng ngôn ngữ. Họ đều sử dụng ngôn ngữ viết hoặc biểu tượng. Họ đều hiểu một ngôn ngữ giao dịch được thiết lập, bất kể ngôn ngữ đó là gì trong trong khu vực lớn hơn. Làm thế nào để bạn đi đến thỏa thuận và đồng thuận? Điều này khiến cho việc đàm phán là rất lâu và phức tạp. Tuy nhiên sự tinh tế và thời gian đã chỉ ra cách thức để đạt được điều này, ngay cả với những khó khăn này.

Có việc giao tiếp, và rồi có việc thuyết phục. Việc thuyết phục đòi hỏi một loạt kỹ năng rất tinh lọc. Bạn muốn quốc gia khác thấy được quan điểm của bạn. Bạn muốn quốc gia khác xem trọng những gì bạn xem trọng. Bạn muốn quốc gia khác chấp nhận các điều khoản mà bạn đồng ý và ưa thích. Bạn muốn quốc gia khác làm những điều nào đó hoặc không làm những điều nào đó. Bạn muốn củng cố thỏa thuận và hội đồng.

Điều này đòi hỏi việc thuyết phục. Việc thuyết phục này không chỉ được dựa trên điểm mạnh của lập luận của ai đó; nó được dựa trên nhận thức về sự hiểu biết và kỹ năng của người khác, bản chất và định hướng của người khác, điểm mạnh của người khác và điểm yếu của người khác. Việc thuyết phục được thực hiện cho những mục đích hoàn toàn có lợi, và nó cũng được thực hiện cho những mục đích cực kỳ ích kỷ, cho lợi ích của chỉ một quốc gia.

Đó là lý do tại sao ở các khu vực đông dân cư như khu vực của bạn, nơi giao dịch đã được hình thành từ lâu, sự đổi mới đến rất chậm. Một khi một tập tục hoặc một hệ thống đã được thiết lập và duy trì, rất khó để thay đổi nó. Nếu nó đã được chứng minh là ổn định và có ích cho đa số người tham gia, thì rất khó để thay đổi nó, và những đổi mới hoặc cải tiến được khuyến nghị hoặc giới thiệu có thể bị chống cự cực kỳ. Ngay cả sự thay đổi cần thiết, ngay cả sự thay đổi có ích, cũng có thể bị chống cự cực kỳ. Khi càng có nhiều quốc gia và cá nhân tham gia, thì càng khó tạo ra sự đồng thuận. Chỉ khi một mạng lưới các quốc gia hoặc các hiệp hội thương mại lớn bị rõ ràng đe dọa bởi một thế lực bên ngoài nào đó, trừ khi điều này xảy ra, thì rất khó để tạo ra sự thay đổi và ngay cả sự cải tiến trong phương pháp và quy tắc giao dịch và ứng xử và vân vân.

Ở đây bạn đang đối phó với các quốc gia có cấu trúc xã hội rất khác. Một số cấu trúc này có vẻ như hoàn toàn ghê tởm đối với bạn. Làm thế nào để bạn giao tiếp với những sinh loài khác trong tình huống này? Bạn có định cố gắng thay đổi họ không? Bạn có muốn cố gắng cải thiện họ không? Bạn có muốn khuyến nghị các lựa chọn khác cho họ không? Họ có cởi mở với điều này không? Họ có sẵn sàng xem xét nó không, hay họ coi các khuyến nghị của bạn là sự xúc phạm, sự sỉ nhục? Làm thế nào để bạn duy trì sự tin tưởng? Làm thế nào để bạn trình bày các cơ hội thay đổi để các quốc gia khác không bị đe dọa? Sự khéo léo trong ngoại giao ở đây phải là rất lớn.

Bạn làm gì khi bạn có một quốc gia ở giữa bạn mà hành xử không phù hợp, hành xử đầy phá hủy, phủ ảnh hưởng vào Cộng Đồng Vĩ Đại mà không được mong muốn hoặc được coi là mối đe dọa? Bạn đánh giá thế nào về một quốc gia đang trải qua xáo trộn nội bộ hay thậm chí là cách mạng? Bạn có tham gia không? Bạn có đứng về phía nào không? Bạn có đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào không? Bạn có xem trọng phía nổi loạn không? Bạn có nghĩ rằng cuộc cách mạng có giá trị không?

Bạn sẽ làm gì với một quốc gia cực kỳ đàn áp công dân của nó theo cách ghê tởm đối với bạn? Bạn có duy trì quan hệ không? Bạn có duy trì giao dịch không? Bạn có cố gắng gây ảnh hưởng không?

Còn nếu như một quốc gia khác có của cải hoặc tài nguyên mà bạn tuyệt vọng cần? Bằng cách nào bạn định thuyết phục họ tham gia vào thương mại với bạn và xem trọng những gì bạn có để đổi lại?

Từ rất ít ví dụ này, và chắc chắn còn nhiều ví dụ nữa, bạn có thể bắt đầu thấy được sự phức tạp và khó khăn ở đây và tại sao các cuộc đàm phán có thể là chậm chạp và kéo dài và tại sao nỗ lực thay đổi tư duy hay cách vận hành của các quốc gia tham gia vào thương mại hoặc phòng thủ chung có thể trở nên rất khó khăn.

Đó là lý do tại sao rất nhiều năng lượng được sử dụng cho các mối quan hệ ngoại giao và tại sao các nhà tiên kiến ​​được sử dụng. Đôi khi họ được sử dụng công khai. Tuy nhiên, đôi khi sự hiện diện của người tiên kiến ​​được coi là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng. Trong nhiều phòng họp nơi đưa ra quyết định, người tiên kiến ​​ không được phép vào, bởi vì nó được coi là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng, bằng chứng của sự thiếu tin tưởng, khi có người tiên kiến ​​với bạn.

Những bất công của một quốc gia nào đó, bản chất đàn áp của những quốc gia nào đó, được chấp nhận dưới những điều khoản này vì những quốc gia này là cần thiết cho giao dịch và an ninh. Đó là một hệ thống rất không hoàn hảo, và nó có nhiều sơ suất đáng tiếc.

Đây là một lý do khác tại sao các quốc gia tự do cố gắng tránh những tương tác kinh tế lớn hơn này. Tuy nhiên ngay cả đối với họ, quan hệ ngoại giao là quan trọng hàng đầu. Việc sử dụng những người tiên kiến ​​là quan trọng hàng đầu. Việc sử dụng các thông dịch viên tài năng là quan trọng hàng đầu — để đảm bảo vị thế của họ; để thiết lập khu tự trị cho bản thân; để ngăn chặn sự xâm nhập; để cung cấp an ninh chung, không chỉ cho riêng bạn mà còn cho toàn bộ khu vực của bạn; để đối phó với ô nhiễm sinh học, mà là một vấn đề rất nghiêm trọng; để tham gia vào giao dịch thiết yếu nếu cần; để có được những loại thuốc mới nhất cho người dân của bạn và công nghệ để sản xuất thực phẩm. Tất cả những điều này là rất thiết yếu.

Ngay cả các quốc gia tự do, nếu họ rất thành công trong việc đạt được quyền tự chủ, vẫn có những nhu cầu mà bản thân họ không thể đáp ứng được. Vậy thì giao dịch nên được tiến hành như thế nào? Ai là đối tác thương mại đáng tin cậy? Bạn sẽ tham gia giao dịch như thế nào để giữ những loài khác tránh xa môi trường của bạn? Nếu lối sống của bạn hoàn toàn khác, nếu bạn đang sống theo lối tự do hơn nhiều so với bất kỳ ai khác xung quanh bạn, thì bạn đối phó ra sao với sự hiện diện của họ trong môi trường của bạn? Làm thế nào để bạn thể hiện một hình ảnh có ích? Làm thế nào để bạn thể hiện mình là không đe dọa đối với các quốc gia không tự do?

Vì những khó khăn này, sức mạnh và trọng tâm trong môi trường tinh thần trở nên đáng kể. Môi trường tinh thần là môi trường của suy nghĩ và ảnh hưởng. Trong môi trường này, bạn không chỉ hướng suy nghĩ của mình tới một số cá nhân nhất định, bạn còn tạo ra các hình thể suy nghĩ. Hình thể suy nghĩ là những suy nghĩ đầy quyền lực có tổ chức mà có thể có ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Chúng không phải là những vật thể vật chất thật sự, nhưng chúng hoạt động theo cách tương tự như một vật thể.

Ví dụ, trong môi trường tinh thần, để ngăn chặn sự xâm nhập của người tiên kiến, bạn phải tạo ra một lá chắn; bạn phải ngăn chặn sự xâm nhập của người tiên kiến với một lực phản công. Các người tiên kiến giữa các quốc gia khác nhau có thể chiến đấu với nhau theo nghĩa đen để chống lại các hành động và sự nhận biết của nhau. Nếu một quốc gia khác nghĩ rằng bạn có một cơ sở bí mật sở hữu sức mạnh hoặc tiềm năng mà họ quan tâm, thì bạn phải tạo ra một suy nghĩ phản bác rằng không có thứ như vậy. Nếu họ cố gắng định vị một cái gì đó thật sự tồn tại, bạn phải thuyết phục họ rằng nó ở nơi khác.

Đó là sự tương tác ở một cấp độ khác. Đó là một phần gánh nặng và trách nhiệm của người tiên kiến ​​không chỉ để thấy, mà còn để phòng thủ chống lại sự xâm nhập của loài khác trong môi trường tinh thần. Người tiên kiến ​​cũng phải có khả năng phóng chiếu hình ảnh và liên tưởng mà bạn muốn chủng loài đang xem xét bạn có được, không chỉ để giữ bí mật của bạn, mà còn để đưa ra hình ảnh chính xác và ưa thích mà bạn muốn loài khác có về bạn.

Bởi vì việc đi lại giữa các quốc gia là rất hạn chế, khả năng nhìn vào trong các quốc gia khác trở thành một trọng tâm rất lớn. Bởi vì bạn không thể đến thăm và đi bất cứ nơi nào bạn muốn trong thế giới của người khác, nên khả năng nhìn vào thế giới đó trở nên rất quan trọng. Tương tự như vậy, nỗ lực của họ để cản trở tầm nhìn của bạn về thế giới của họ trở nên rất quan trọng đối với họ. Điều này đặc biệt là trọng tâm đối với các quốc gia muốn duy trì quyền tự quyết. Nếu bạn chỉ là một quốc gia thân chủ của một thế lực khác, thì bạn không có bí mật nào, nhưng bạn cũng không có lựa chọn nào, vì phạm vi quyền tự quyết của bạn sẽ bị vô cùng hạn chế.

Đó là một vấn đề đòi hỏi sự thích nghi và trau dồi kỹ năng. Việc phát triển từ một thiếu niên thành người trưởng thành đòi hỏi sự nhận biết, kín đáo và phát triển kỹ năng nếu người đó muốn thành công trong một môi trường trưởng thành. Nếu bạn hành động như thiếu niên, thì những loài khác sẽ không tôn trọng bạn, những loài khác sẽ lợi dụng bạn, và bạn sẽ gánh chịu nhiều hậu quả và sẽ có rất ít quyền lực xã hội.

Trong tất cả những điều này là sự xuất hiện của các thế lực và chủng loài từ bên ngoài địa hạt của ai đó mà đang cung cấp cơ hội cho giao dịch. Bạn nhìn nhận họ như thế nào? Họ là ai? Nếu thế giới quê hương của họ nằm ngoài phạm vi du hành bình thường của bạn, làm thế nào để bạn tìm hiểu về họ? Bạn có nên đưa họ vào trong mạng lưới của mình hay bạn không nên đưa họ vào? Họ thật sự có lợi hay họ không có lợi? Họ có gây ra nguy cơ ô nhiễm sinh học không, và nếu có, làm thế nào để chống lại sự ô nhiễm đó? Điểm mạnh của họ là gì? Điểm yếu của họ là gì? Ý định của họ là gì? Nếu họ đại diện cho toàn bộ một quận các tiểu bang có tổ chức, thì tổ chức của đó là gì? Làm thế nào để bạn hiểu được điều đó? Những ảnh hưởng ở đó là gì? Những sức mạnh nào tồn tại ở đó? Sức mạnh của họ trong môi trường tinh thần là gì và vân vân? Bạn thấy đấy, điều này trở nên rất phức tạp.

Nếu có sự chênh lệch về công nghệ, thì khoảng cách đó phải được thu hẹp càng nhanh càng tốt. Đó là lý do tại sao trong một khu vực, thường có sự ngang bằng về công nghệ, mặc dù thực tế là các quốc gia đều có bí mật – kỹ năng bí mật và khả năng bí mật mà họ không muốn bị chia sẻ, sao chép và sử dụng để chống lại họ.

Công nghệ có thể được mua, nó có thể bị sao chép, nó có thể bị đánh cắp, và nó được thu thập thông qua tất cả những cách thức này. Đó là lý do tại sao một khi một quốc gia trong khu vực phát triển công nghệ mới, thì không lâu trước khi tất cả mọi người đều có nó. Việc giữ bí mật là rất khó bởi vì nếu bạn giữ nó bí mật, thì bạn không thể thật sự sử dụng nó. Và nếu bạn sử dụng nó, nó sẽ sớm bị người khác biết đến và mất đi lợi thế tiềm năng của nó trong cuộc đàm phán hoặc quan hệ với các quốc gia khác.

Đây là lý do tại sao không quốc gia nào có quyền lực tuyệt đối bởi vì nó không thể duy trì bản thân theo thời gian. Nó sẽ rạn nứt từ sự chia rẽ nội bộ, các cuộc nổi loạn nội bộ và từ vấn đề trong việc thu thập tài nguyên. Các kỹ năng và sức mạnh của nó sẽ bị nhận biết và sao chép và công nghệ của nó sẽ bị đánh cắp. Để đạt được sự ổn định và an ninh, hầu hết các quốc gia sẽ chia sẻ hoặc bán công nghệ của họ nếu họ phát triển thứ gì đó mà những quốc gia khác không có. Rất khó để giữ nó bí mật, và nếu bạn cố gắng làm điều đó, thì nó sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ và ngờ vực, xem xét và nhận biết.

Cùng với điều này, cũng có sự say mê về hoạt động nội bộ của các quốc gia khác – cấu trúc xã hội của họ, các vấn đề xã hội của họ và những khó khăn mà lãnh đạo của họ phải trải qua. Tin đồn được tạo ra. Có nhiều suy đoán. Các quốc gia rất quan tâm đến đặc thù của các quốc gia khác, đến các vấn đề xã hội của chúng và sự suy đồi của chúng. Điều này được thực hiện để thúc đẩy ý thức thống nhất và tính ưu việt của quốc gia. Nó cũng được thực hiện bởi vì những sinh loài thông minh có bản chất tò mò. Và bởi vì trí thông minh tạo ra sự tò mò, đó là một trong những vấn đề của việc lai giống tập thể. Làm thế nào để bạn giữ cho một bộ phận dân số lai giống không trở nên tò mò, thích thú, bị kích thích và bị nhử bởi những thứ mà họ có thể nhìn thấy xung quanh mình?

Trí thông minh sản sinh sự tò mò. Nó cũng khiến người đó đối mặt với mức độ ảnh hưởng và kích thích lớn hơn. Các quốc gia trở nên rất quan tâm đến những đặc thù, khó khăn, suy đồi, vấn đề, xung đột của nhau và vân vân — không chỉ từ quan điểm chính trị, không chỉ trong hội trường chính phủ, mà còn giữa các công dân, những người thích đắm mình trong vấn đề của những loài khác hoặc trong sự nghi ngờ về vấn đề của loài khác.

Vì vậy, có rất nhiều tin đồn, tất nhiên. Và phần lớn điều này được tuyên truyền cho sự tiêu khiển của quần chúng. Các quốc gia lớn, nếu chúng có công dân độc lập, có các mạng lưới truyền thông lớn được kiểm soát cao. Nhưng dù sao đi nữa, tin đồn và ngay cả những bí mật thật vẫn xuất hiện và khó tránh khỏi sự giám sát của công chúng. Ở các quốc gia tự do hơn, có rất ít bí mật được giữ kín khỏi người dân để hạn chế sự suy đoán và để thiết lập sự thống nhất xung quanh sự khôn ngoan và quan tâm chung về an ninh và phúc lợi. Đó là một trọng tâm hoàn toàn khác với điều đang được áp dụng ở các quốc gia không tự do.

Nhân loại đang trỗi vào trong môi trường này của sự thuyết phục và sức mạnh trong môi trường tinh thần. Đó là lý do tại sao bạn phải cực kỳ kín đáo. Đó là lý do tại sao bạn không thể phát thanh toàn bộ xã hội của mình ra ngoài vũ trụ thông qua thông tin phát thanh của bạn. Đó là lý do tại sao cuối cùng bạn sẽ phải có những người tiên kiến ​​tài năng, những người định vị tài năng và những thông dịch viên tài năng — để đối phó với các vấn đề nội bộ và để đối phó với những thách thức khổng lồ của việc vận hành trong Cộng Đồng Vĩ Đại.