Những Đợt Sóng Vĩ Đại và Cuộc Đời Bạn

Như đã được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 2 tháng 6 năm 2008
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Mọi người sẽ hỏi, “Những Đợt Sóng Vĩ Đại này sẽ trông ra sao? Chúng ta có thể mong đợi điều gì? Chúng ta thật sự đang chuẩn bị cho điều gì? Đó là một tình huống khó khăn hay là một tình huống tồi tệ?” Câu trả lời phụ thuộc vào nhiều điều – phụ thuộc vào phản ứng và trách nhiệm của loài người.

Chắc chắn là, tài nguyên của thế giới sẽ bị suy giảm, và sẽ có khó khăn vĩ đại trong việc bảo vệ chúng, đặc biệt ở các nước nghèo và đối với người nghèo. Và nguy cơ xung đột và chiến tranh cho các tài nguyên đang suy giảm này sẽ là rất lớn. Nguy cơ sẽ rất lớn.

Con người sẽ đáp lại ra sao? Liệu loài người sẽ hủy diệt bản thân khi nó vật lộn và đấu tranh về việc ai sẽ có được những tài nguyên còn lại, hay liệu sẽ có sự thống nhất và hợp tác lớn hơn? Câu trả lời thì không chắc chắn, nhưng trong cả hai trường hợp, bạn đang bước vào thời điểm khó khăn vĩ đại.

Khí hậu của thế giới sẽ thay đổi và trở nên ấm hơn ở hầu hết mọi nơi – suy giảm việc sản xuất thức ăn, suy giảm nguồn cung cấp nước, tạo ra những khó khăn vĩ đại ở một số khu vực trên thế giới. Nguy cơ sụp đổ xã hội là vô cùng vĩ đại dưới những hoàn cảnh này, và việc hầu hết mọi người đều không biết về điều này hoặc đang nhìn nhận nó quá nhẹ tạo ra sự lo ngại lớn lao.

Nhân loại đã xài quá thừa kế tự nhiên của nó. Nó đã xài quá thế giới, nơi tráng lệ và phong phú này. Nhân loại chưa lên kế hoạch cho tương lai. Nó chưa kiềm chế hành vi của nó. Nó đã lãng phí thừa kế tự nhiên lớn lao của mình thông qua sự tham lam và thông qua xung đột, thông qua việc xài quá và sự suy đồi, và bây giờ nó sẽ phải đối mặt với hậu quả. Bạn sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của quá khứ, giống như con cái bạn sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của hiện tại. Những tội lỗi này là lỗi lầm, những lỗi lầm căn bản, và những lỗi lầm rất lớn trong một số trường hợp.

Do đó, bạn không thể thoát khỏi điều này. Bạn không thể di chuyển đi nơi khác và được miễn nhiễm khỏi Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Bạn sẽ phải sống rất khác, và chỉ có Tri Thức bên trong bạn mới có thể dẫn dắt bạn cụ thể trong vấn đề này. Ngoài việc đi theo “Những Lời Khuyên cho việc Sống trong Thế Giới của Những Đợt Sóng Vĩ Đại” được bao gồm trong quyển sách này, nó sẽ tùy thuộc vào Tri Thức bên trong bạn, sức mạnh của mối quan hệ của bạn với người khác và sự can đảm và khách quan mà bạn có thể mang đến cho hoàn cảnh của mình mà sẽ quyết định con đường mà bạn phải đi theo. Bởi vì mọi thứ sẽ thay đổi, và sẽ có sự không chắc chắn vĩ đại.

Nơi bạn sống, cách bạn sống và bạn ở với ai đều sẽ có ảnh hưởng to lớn lên dạng hoàn cảnh mà bạn sẽ phải đối mặt. Và bạn sẽ phải tiếp cận Tri Thức – tâm trí sâu thẳm bên trong bạn, tâm trí mà Chúa đã tạo ra bên trong bạn – để trả lời những câu hỏi này. Câu trả lời sẽ không nhất thiết là một lời giải thích, nhưng là một chuỗi các bước – những điều bạn phải làm, từng bước một. Bởi vì sự thay đổi to lớn đòi hỏi rằng bạn phải di chuyển từng bước một. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là trong tình trạng cực kỳ khẩn cấp, chẳng hạn như trong một ngôi nhà đang cháy hoặc trên một con tàu đang chìm. Nhưng ngoài điều này, bạn phải tuân theo một chuỗi các hành động mà có thể không có lý cho bạn trong lúc này, một chuỗi các hành động mà người khác có thể coi là ngu ngốc hoặc phi lý. Bạn sẽ phải làm theo những điều này.

Hãy tự hỏi mình, “Tôi nên sống ở đâu?” Hãy tiếp tục hỏi, và các bước sẽ bắt đầu xuất hiện nếu có bất kỳ thay đổi nào mà bạn phải thực hiện về vấn đề này. Bạn không thể chỉ hỏi một lần. Bạn phải hỏi hoài. Bạn phải ở với câu hỏi. Bạn phải sống với câu hỏi và cởi mở, thật sự cởi mở, với những gì có thể được trình bày cho bạn, đặc biệt nếu bạn đã cảm thấy rằng nơi bạn đang ở là không vĩnh viễn, hoặc bạn lo ngại về khả năng sinh tồn của nó như một nơi để sống trong tương lai.

Bạn phải rất cởi mở, bạn thấy không, bởi vì Tri Thức sẽ không chỉ đưa bạn đến nơi an toàn nhất hoặc dễ nhất. Nó sẽ hướng dẫn bạn đến nơi mà những sức mạnh lớn hơn của bạn có thể trỗi lên, nơi mà định mệnh của bạn có thể được hoàn thành và nơi mà bạn sẽ có thể gặp những người thật sự quan trọng trong cuộc đời bạn và tham gia vào các hoạt động thật sự quan trọng trong cuộc đời bạn.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của việc chỉ là an toàn và đảm bảo. Và đây là một trong những lý do mà mọi người không hiểu câu trả lời khi câu trả lời được đưa ra. Họ không hiểu hoặc không tin vào những khuynh hướng sâu thẳm hơn của họ bởi vì họ đang đặt câu hỏi với một động cơ ẩn giấu để có được điều họ muốn – để làm giàu, để được bảo vệ, để giữ những gì họ có hoặc để có nhiều hơn. Nhưng đây không phải là trọng tâm của Tri Thức. Tri Thức sẽ bảo vệ bạn ở đây, nhưng nó sẽ bảo vệ bạn và giải cứu bạn cho một mục đích lớn hơn.

Theo một cách nào đó, Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay cung cấp một môi trường rất tối ưu để Tri Thức trỗi lên bởi vì thật sự không có nơi nào mà bạn sẽ an toàn. Sẽ không có nơi nào thật sự bảo đảm, nơi bạn có thể tận hưởng những dạng lợi ích bạn có thể đã tận hưởng trong quá khứ, nơi bạn sẽ cảm thấy an toàn và miễn nhiễm khỏi những khó khăn sẽ trỗi lên xung quanh bạn.

Sự sống còn của tính cách của bạn không phải là vấn đề ở đây. Đó là việc hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Bởi vì bạn đã chọn để đến thế giới vào thời điểm mà Những Đợt Sóng Vĩ Đại sẽ đánh vào thế giới. Bạn đã đến vào thời điểm mà loài người sẽ phải đối phó với sự cạnh tranh từ Cộng Đồng Vĩ Đại, từ các lực lượng xâm lược từ Vũ Trụ xung quanh bạn. Bạn đã đến vào thời điểm khó khăn và không chắc chắn vĩ đại, thời điểm của sự bất hòa và nguy cơ chiến tranh vĩ đại. Do đó, đừng phàn nàn. Đừng phủ nhận hoặc chỉ trích hoàn cảnh của thế giới khi mà, trên thực tế, chúng nắm giữ khả năng lớn nhất cho sự cứu rỗi của bạn và cho sự toại nguyện của bạn ở đây.

Những mối quan hệ lớn lao của bạn sẽ không đến với bạn khi bạn đang trốn ở đâu đó giả vờ hạnh phúc, an toàn và bảo đảm, được bao quanh bởi tất cả những sở hữu không cần thiết của bạn, tham gia vào các hoạt động đơn giản và vô hại và ngốc nghếch. Những mối quan hệ lớn lao sẽ không đến với bạn dưới những hoàn cảnh này, chỉ những tình bạn bình thường, chỉ những người chia sẻ sở thích của bạn hoặc những người muốn lợi dụng bạn hoặc chia sẻ bất cứ tài sản nào bạn có thể có.

Những mối quan hệ lớn lao sẽ đến khi đối mặt với sự thay đổi và khó khăn vĩ đại bởi vì chính trong môi trường này mà bản chất sâu thẳm và chân thực hơn của con người trở nên rõ ràng. Và con người sẽ phải chọn một lòng trung thành lớn hơn trong chính họ và một lòng trung thành lớn hơn với người khác. Đây là nơi mà những mối quan hệ lớn lao trở nên được công nhận, nuôi dưỡng và thể hiện. Không còn tình cảm lãng mạn ngu ngốc và nuông chiều ở đây. Không còn việc lãng phí thời gian của bạn để cố gắng có niềm vui bất tận với ai đó trong khi mà, trên thực tế, bạn không có nơi nào để đi cùng nhau và không có gì thật sự quan trọng để làm cùng nhau. Không còn việc lãng phí cuộc đời bạn cho việc theo đuổi vẻ đẹp, sự quyến rũ và giàu có; có ảo tưởng về bản thân và những người khác; cố gắng nhìn như tốt đẹp, để được chấp nhận và hạ thấp bản thân bằng mọi cách có thể để đạt được sự thu hút hoặc sự ngưỡng mộ của người nào đó. Sẽ có ít thời gian cho những việc như vậy ngay lúc này.

Mặc dù những thời điểm này là cực kỳ nguy hiểm và hiểm nguy, chúng trao môi trường tối ưu cho bạn để khám phá những sức mạnh lớn hơn của mình và với điều này, một chuỗi những mối quan hệ lớn hơn. Đây là nơi mà mục đích và ý nghĩa lớn lao của cuộc đời bạn có thể trỗi lên nếu bạn có thể hiểu được chính xác hoàn cảnh của mình và nếu bạn học cách tham gia với bản chất sâu hơn của mình và dựa vào nó ngày càng nhiều hơn.

Ở đây bạn phải đáp lại khi người khác không đáp lại. Bạn phải đề phòng khi người khác không đề phòng. Bạn phải thay đổi hoàn cảnh của mình khi dường như không có lý do tức thời để làm điều đó. Bạn phải đi theo sự thúc giục bên trong và phương hướng bên trong, mà không thật sự hiểu điều gì đang xảy ra và tương lai của bạn hoặc kết quả sẽ như thế nào. Nếu bạn không đủ sức mạnh hay can đảm để làm điều này, bạn sẽ chỉ đứng nơi bạn đang ở, ngày càng đầy lo lắng và bối rối, ngày càng lo lắng, ngày càng bực bội và quá khích cho đến khi hoàn cảnh của bạn sụp đổ và làm xói mòn cuộc đời bạn, như một người người đang đứng trên một hòn đảo đang từ từ teo lại hoặc trong một chiếc thuyền đang ngày càng đầy nước.

Bạn sẽ phải chuẩn bị để hành động đột ngột, và bạn có thể phải hành động một mình. Không phải tất cả mọi người đang ở bên bạn ngay lúc này – bạn bè của bạn hay thậm chí là gia đình của bạn – sẽ nhất thiết đáp lại với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay hoặc với sức mạnh và ảnh hưởng của Tri Thức bên trong họ. Chỉ lo lắng và quan tâm là không đủ. Chỉ có nhận thức về vấn đề là không đủ. Bạn phải chuẩn bị để hành động – không vội vàng, không quá khích, không hoảng loạn, nhưng thực hiện các bước trong sự chuẩn bị của bạn.

Thông Điệp Mới đã trao ban Những Bước Đi đến Tri ​​Thức để bạn có thể bắt đầu xây dựng sự kết nối sâu thẳm này với Tri Thức, sự kết nối mà bạn sẽ phải dựa vào ngày càng nhiều hơn trong tương lai khi tất cả các nguồn lực chắc chắn khác bị thách thức, xáo lộn và trong xung đột.

Bạn sẽ quay đến đâu, bạn sẽ quay đến ai trong thời điểm của sự thay đổi và không chắc chắn vĩ đại? Chính phủ của bạn? Bạn bè của bạn? Gia đình bạn? Tôn giáo của bạn? Và nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ sự chắc chắn hoặc rõ ràng ở đó, liệu bạn sẽ chạy trốn vào trong những sở thích của bạn hoặc những ảo tưởng của bạn hoặc đam mê của bạn không? Đây là một câu hỏi quan trọng, bạn thấy không.

Chúa đã ban cho bạn Tri Thức để dẫn dắt bạn, để bảo vệ bạn và để đưa bạn đến sự toại nguyện lớn lao trong thế giới như chính nó. Do đó, đừng đòi hỏi gì thêm từ Chúa. Nếu bạn không thể nhận lãnh món quà vĩ đại này – một món quà nằm ngoài sự ước lượng của bạn, một món quà mà sẽ phục vụ bạn mỗi ngày và trong mọi hoàn cảnh – nếu bạn không thể nhận lãnh điều này, nếu bạn sẽ không tin điều này, nếu bạn sẽ không làm theo điều này, thì đừng đòi hỏi một phép lạ. Bạn có thể hỏi, nhưng bạn sẽ phải dựa vào những gì Chúa đã ban cho bạn. Bạn đã tạo ra một thế giới nơi mà điều này sẽ ngày càng cần thiết, một thế giới nơi mà ảo tưởng, suy đoán và giả định sẽ ngày càng khó tạo ra và duy trì.

Thời đại sẽ trở nên khó khăn hơn. Con người sẽ trở nên nghèo khó hơn. Mọi thứ sẽ trở nên đắt hơn và không có sẵn trong một số trường hợp. Bạn sẽ vận hành trong môi trường này ra sao? Bạn sẽ phải quay đến những thú vui đơn giản – thú vui của khoảnh khắc, vẻ đẹp của thiên nhiên, kết nối với người khác một cách có ý nghĩa, tận hưởng những điều rất đơn giản. Những mối quan hệ sẽ phải đơn giản và trung thực ngay lúc này. Mặc dù nhiều người sẽ dùng sự gian dối để giành lợi thế trên những người khác, những mối quan hệ sẽ phải trở nên rất đơn giản, thẳng thắn và trung thực.

Theo mặt nào đó, cuộc sống của bạn sẽ phải trở nên chân thực hơn, khỏe mạnh hơn và cân bằng hơn thay vì sự theo đuổi điên cuồng này để hoàn thành những ảo tưởng và nhu cầu của bạn, những kỳ vọng của bạn và những kỳ vọng của người khác – cuộc sống điên cuồng, tuyệt vọng, bất hạnh này nơi mà bạn có không ý thức về bản thân hoặc nơi bạn đang đi hoặc bạn thật sự là về điều gì.

Vì vậy ngay cả khi đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, ngay cả khi đối mặt với những nguy hiểm của sự can thiệp và cạnh tranh từ bên ngoài thế giới, bạn có cơ hội để đưa cuộc sống của mình vào trong trật tự, để thiết lập một loạt các ưu tiên chân thật và để ngừng lãng phí thời gian của bạn, năng lượng của bạn và sinh lực của bạn vào những thứ không có ý nghĩa, giá trị hoặc mục đích. Bạn có cơ hội để trở nên mạnh mẽ, hợp nhất, cân bằng, can đảm, khách quan và nhân từ, trong khi trước đó bạn chỉ đơn giản là một người nghiện của văn hóa của mình, cố gắng có, là và làm những việc không thiết yếu đối với bản chất của bạn hoặc đối với mục đích lớn lao của bạn cho việc ở đây.

Ở đây mối quan hệ của bạn với bản thân trở nên quan trọng, căn bản, thiết thực và bí ẩn. Bất cứ khó khăn nào bạn gặp phải từ quá khứ và bất kỳ khiếm khuyết hay thiếu sót nào mà bạn có ngay lúc này sẽ bị lu mờ bởi nhu cầu của thời điểm và nhu cầu để chuẩn bị cho tương lai. Đây là liều thuốc giải độc hoàn hảo cho việc quá bận tâm về bản thân và bệnh tâm thần, cho sức khỏe tinh thần yếu và sức khỏe cảm xúc yếu. Bạn bây giờ sẽ phải làm những việc bạn chưa bao giờ phải làm, để học những điều bạn chưa bao giờ phải học, để trở nên tháo vát và đầy quan sát.

Đừng nhìn vào tương lai, suy nghĩ và lo lắng về những gì bạn có thể mất. Hãy nhận ra rằng tương lai có sức mạnh để nâng bạn lên, để trả bạn lại cho chính mình, để khôi phục lại cho bạn mục đích thật sự của bạn cho việc đến đây và khả năng thật sự của bạn. Nhưng bạn phải tiếp cận Tri Thức, bởi vì chỉ có Tri Thức mới biết bạn là ai, tại sao bạn đang ở đây và cách bạn có thể chèo lái những thời điểm khó khăn phía trước.

Nếu bạn có thể chuẩn bị trước, bạn sẽ ở vào vị trí để giúp đỡ người khác. Nếu bạn chờ đợi, sự thay đổi bạn sẽ phải thực hiện sẽ đầy tuyệt vọng, tốn kém và nguy hiểm. Nếu bạn trì hoãn nó hoặc hỏi nó hoặc nghi ngờ nó hoặc nghĩ rằng nó không quan trọng, bạn sẽ tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm ngày càng tăng, và kết quả là cơ hội thành công của bạn sẽ giảm đi.

Đây không phải là một vấn đề không cần làm gì. Đây không chỉ là suy đoán. Thông Điệp Mới đang nói cho bạn biết điều gì sắp đến. Nó đang cảnh báo bạn. Nó đang chuẩn bị bạn. Nhưng tuỳ vào bạn để đáp lại, để chịu trách nhiệm – để có thể đáp lại và để học cách đi theo, từng bước một, những việc bạn phải làm, với lòng can đảm và quyết tâm.

Thời gian là quan trọng ngay lúc này. Bạn không có thời gian để hao mòn. Bạn không có thời gian để bị phân tâm, bị kéo đi bởi những thứ khác hoặc bị cuốn vào hoàn cảnh của cuộc sống của bạn. Không có thời gian cho việc này ngay lúc này. Bạn phải nhìn nhận cuộc đời bạn một cách nghiêm túc. Bạn phải chú ý đến những dấu hiệu của thế giới đang nói với bạn rằng sự thay đổi vĩ đại đang tiến đến. Bạn phải học cách lắng nghe sự chuyển động của Tri Thức và sự thúc giục của Tri Thức bên trong bản thân.

Việc học của bạn về Những Bước Đi đến Tri Thức sẽ dạy cho bạn cách giải nghĩa những dấu hiệu của thế giới và những dấu hiệu của Tri Thức, bởi vì đây là một dạng giáo dục rất khác, không giống như bất cứ điều gì thế giới có thể cung cấp. Sự giáo dục này không có ảo tưởng. Nó không có định kiến. Nó không có cách nhìn lý tưởng về tương lai. Nó không có sự thỏa hiệp của con người và việc làm suy đồi của con người. Nó tinh khiết và mạnh mẽ, và bạn phải trở nên mạnh mẽ để tham gia với nó, và nó sẽ trao cho bạn sức mạnh này, thật vậy.

Sẽ có nhu cầu vĩ đại cho con người trong tương lai. Nhiều người sẽ không có đủ thức ăn hoặc chỗ ở. Sẽ có sự bất ổn dân sự lớn lao ở các thành phố lớn và cũng trong những cộng đồng nhỏ hơn. Bạn phải đủ mạnh mẽ để không chỉ đạt được vị thế an toàn cho bản thân, mà còn để giúp đỡ người khác, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Sự sống sẽ bị mất thông qua xung đột và sự thiếu thốn. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc các quốc gia và nền văn hóa có chọn để chia sẻ tài nguyên của thế giới hay cố gắng giành lấy chúng cho chính họ.

Do đó có một loạt các kết quả ở đây từ khó khăn đến tệ hại. Nó không tùy vào bạn để quyết định kết quả. Nó tùy vào bạn để chuẩn bị cho tương lai và sống trọn vẹn trong hiện tại – đôi mắt mở to, chú ý, có trách nhiệm và nỗ lực bản thân một cách thích hợp. Bạn không cần phải đọc nhiều sách bây giờ. Bạn không cần phải đi xem phim. Bạn không cần phải tham gia vào những cuộc trò chuyện vô tận và vô nghĩa với mọi người. Bạn không cần đắm mình vào những sở thích của bạn và những điều quan tâm của bạn. Chỉ điều gì thiết yếu và có ý nghĩa sâu sắc với bạn thì bạn nên tập trung vào.

Bạn có Bốn Trụ Cột trong cuộc sống của bạn. Giống như bốn chân của một cái bàn, chúng nâng đỡ cuộc sống của bạn. Do đó hãy nghĩ về cuộc sống của bạn trong khía cạnh của việc có Bốn Trụ Cột – Trụ Cột của Những Mối Quan Hệ, Trụ Cột Sức Khỏe, Trụ Cột Công Việc và Nguồn Thu Nhập và Trụ Cột của sự Phát Triển Tâm Linh. Cuộc sống của bạn chỉ mạnh mẽ như Trụ ​​Cột yếu nhất, chân yếu nhất của cái bàn. Bạn có thể thấy được bao nhiêu, bạn có thể biết được bao nhiêu và bạn có thể làm được bao nhiêu, sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của những Trụ Cột này.

Hầu hết các Trụ Cột của mọi người hầu như không được xây dựng. Có lẽ họ đã đặt tất cả trọng tâm của họ trong một khu vực. Họ đã tập trung toàn bộ cuộc đời họ vào các mối quan hệ, hoặc họ đã tập trung toàn bộ cuộc đời họ vào công việc của họ và sự nghiệp của họ, hoặc họ quá bận tâm về sức khỏe của họ, và nó thống trị mọi thứ họ làm. Hoặc có lẽ họ đã chạy trốn và cố gắng đắm mình vào việc thực tập tâm linh và tín ngưỡng tôn giáo của họ, trong khi để cho phần còn lại của cuộc đời họ không được phát triển và mất cân bằng.

Có ít người đã xây dựng hai Trụ Cột. Nhưng rất ít người đã xây dựng đầy đủ tất cả Bốn Trụ Cột của cuộc đời họ. Làm như vậy là liều thuốc giải độc hoàn hảo cho sự lập dị và cực đoan. Bởi vì nếu bạn thật sự đang xây dựng và duy trì Bốn Trụ Cột của cuộc đời mình, bạn không thể cực đoan hay lập dị trong bất kỳ khu vực nào. Bạn không thể quá khích. Bạn không thể nghiện ngập bởi vì bạn sẽ rất bận rộn chăm nom các Trụ Cột cơ bản của cuộc đời bạn, bạn sẽ không có thời gian cho những hành vi ngu ngốc hoặc tự hủy hoại bản thân. Đây thật là một phúc lành, và kết quả là sâu sắc, trao cho bạn một cuộc sống mạnh mẽ, một chuỗi rộng lớn các khả năng và năng lực trong mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn.

Trụ Cột của những Mối Quan Hệ của bạn phải bao gồm những người có khả năng đáp lại Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay – những người vận hành không phải từ sự sợ hãi và căng thẳng, mà từ sự chắc chắn và tin chắc và mong muốn để ủng hộ và hỗ trợ thế giới.

Trụ Cột Công Việc của bạn phải tượng trưng cho công việc bền vững trong tương lai – công việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thật sự cho mọi người, công việc gắn kết bạn một cách có ý nghĩa với người khác và có thể cung cấp ít nhất điều cơ bản của những gì bạn cần để sống trong thế giới.

Trong Trụ Cột Sức Khỏe của bạn, cơ thể của bạn và tâm trí của bạn phải vận hành như phương tiện cho Tri Thức. Bởi vì thân xác phục vụ tâm trí, và tâm trí phục vụ Thánh Linh theo thứ bậc thật sự của Bản Chất bạn. Bạn không cần phải đẹp hay giỏi thể thao hay tuyệt vời trong bất kỳ mặc nào, chỉ cần có thể vận hành. Sức khỏe tốt, sức khỏe tinh thần tốt, sức khỏe cảm xúc tốt, trung thực với bản thân, trung thực với người khác, khả năng xem trọng và tận hưởng khoảnh khắc, khả năng nhận ra và chuẩn bị cho tương lai, khả năng kết nối với Tri Thức và có nền tảng thật sự trong cuộc sống của bạn và khả năng có những thú vui đơn giản và bổ ích và biểu hiện về nghệ thuật – những điều này tượng trưng cho Trụ Cột của Sức Khỏe.

Trụ Cột của sự Phát Triển Tâm Linh về cơ bản là về sự kết nối của bạn với Tri Thức – xây dựng sự kết nối này, dựa vào sự kết nối này, học sự khôn ngoan để đưa nó ra trong thế giới, học cách áp dụng và nhận ra nó và nhận ra sức mạnh của Tri Thức từ tất cả những sự ép buộc hoặc ảnh hưởng khác trong tâm trí của bạn. Bất kể việc thực hành tâm linh của bạn là gì, bất kể đức tin tôn giáo nào bạn có thể có, hoặc ngay cả khi bạn không có đức tin tôn giáo mà bạn có thể định nghĩa, chính sự kết nối của bạn với Tri Thức kết nối bạn với những gì Chúa ban cho bạn để bảo vệ bạn, để hướng dẫn bạn và để dẫn bạn đến một sự toại nguyện và phụng vụ lớn hơn cho thế giới. Đây là Trụ Cột của Sự Phát Triển Tâm Linh của bạn.

Bạn cần xây dựng Bốn Trụ Cột này. Đó là thiết yếu cho tương lai, bởi vì thời đại sẽ trở nên khó khăn và không ổn định. Nền tảng của bạn càng mạnh, thì bạn sẽ được trang bị tốt hơn để vượt qua các cơn bão của thế giới và để đối phó với sự hỗn loạn ngày càng tăng khi sự hoang mang, nỗi thống khổ và cơn thịnh nộ của con người ngày càng tăng xung quanh bạn. Bạn sẽ cần biết phải đi đâu, làm gì, nói gì, không nói gì, trao bản thân ở đâu, không trao bản thân ở đâu, dấn thân vào đâu, không nên dấn thân vào đâu, lên tiếng ở đâu, không lên tiếng ở đâu, nơi nào để đi và nơi nào không nên đi.

Bạn phải có nền tảng này; nếu không, Những Đợt Sóng Vĩ Đại sẽ cuốn bạn đi. Bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp. Cuộc sống của bạn sẽ bị lấn át, và bạn sẽ cùng cực và bị tác động bởi những ảnh hưởng rất đen tối trên thế giới và thậm chí từ bên ngoài thế giới. Một lần nữa, sự khó khăn của thời đại là cơ hội hoàn hảo để bạn kết nối lại với cuộc sống của mình, để xây dựng Bốn Trụ Cột của bạn, để thiết lập lại sự chính trực của bạn, để hành động quyết liệt và để học cách can đảm và khách quan.

Đó không phải là về nhận thức ở đây, cho dù bạn yêu thương hay sợ hãi. Đó thật sự là về việc bạn khôn ngoan hay không khôn ngoan, bạn có trách nhiệm hay vô trách nhiệm. Đừng tách biệt bản thân và nghĩ rằng tất cả đều là về nhận thức. Những Đợt Sóng Vĩ Đại mạnh hơn bạn nhiều. Bạn sẽ không thay đổi chúng với lời khẳng định của bạn hoặc lời tuyên bố của bạn. Nhưng bạn có thể học cách giảm thiểu chúng, để thích nghi với chúng, để sử dụng chúng cho lợi thế của bạn và để sử dụng chúng để giúp đỡ người khác.

Nhu cầu của con người xung quanh bạn sẽ là khổng lồ – lớn hơn nhiều so với bất kỳ cuộc chiến tranh thế giới nào. Và bạn sẽ phải chuẩn bị để chăm sóc con người, những người mà bạn thậm chí có thể không biết, và để hỗ trợ người khác theo những cách sẽ mới cho bạn và bất ngờ. Sẽ có sự thiếu hụt thực phẩm lớn lao và ở một số nơi sự thiếu nước lớn lao. Tài nguyên năng lượng của bạn sẽ trở nên quý giá, khó khăn và tốn kém để tiếp cận. Sẽ có sự bất ổn chính trị và kinh tế, và sẽ có nhiều bất ổn dân sự ở nhiều nơi trên thế giới.

Đây là thế giới bạn đã đến để phục vụ, và bạn càng kết nối với Tri Thức bên trong bản thân, thì bạn sẽ càng đạt được sự nhận biết này, điều sẽ làm dịu nỗi sợ hãi của bạn và sự căng thẳng của bạn và khẳng định sức mạnh của bạn và Cội Nguồn vĩ đại của bạn và tất cả những mối quan hệ có ý nghĩa đang ở đây để phục vụ và hỗ trợ bạn.

Bạn đã đến để phục vụ một thế giới đang trong quá trình chuyển đổi, một thế giới sẽ phải thống nhất theo nhiều cách để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của gia đình loài người, một thế giới sẽ phải chuẩn bị bản thân để đối phó với những can thiệp khó khăn từ các chủng loài từ bên ngoài thế giới đang ở đây để lợi dụng một nhân loại yếu đuối và chia rẽ.

Đây là giây phút vĩ đại nhất của nhân loại, thử thách lớn nhất, nguy hiểm lớn nhất và cơ hội lớn nhất cho sự thống nhất và hợp tác, nơi các nguồn lực của nhân loại và những tài năng vĩ đại của nhân loại kết hợp với nhau để duy trì nền văn minh, để khôi phục thế giới và để chuẩn bị cho tương lai của bạn và định mệnh của bạn trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong Vũ Trụ.

Nhưng bạn sẽ phải thực hiện một chiến thuật rất khác với nó, một cách tiếp cận khác. Bạn sẽ phải học cách làm điều này và có được sức mạnh, và nhanh chóng, bởi vì thời gian là điều cốt yếu ngay lúc này. Mỗi tháng và mỗi năm là thiết yếu trong việc xác định xem bạn đang trở nên mạnh hơn hay yếu hơn, chuẩn bị nhiều hơn hay ít chuẩn bị hơn, chắc chắn hơn hoặc ít chắc chắn hơn, kết nối nhiều hơn với người khác theo cách có ý nghĩa hoặc ít kết nối hơn.

Nhận thức về Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay chính là tiếng gọi vĩ đại của Chúa dành cho bạn và món quà vĩ đại cho bạn, người may mắn để đọc được những lời này. Bởi vì chính một tình yêu vĩ đại mang đến lời cảnh báo này, phước lành này và sự chuẩn bị này vào thế giới – một tình yêu dành cho nhân loại, một tình yêu cho những khả năng của nhân loại và một sự quan tâm để trao cho nhân loại những gì nó cần nhìn thấy, biết và làm để chuẩn bị sống trong một thế giới đang thay đổi hoàn toàn và để chuẩn bị cho tương lai của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại, điều tượng trưng cho định mệnh vĩ đại của bạn ngay lúc này.

Hãy nhận lãnh nhận thức này như một món quà của tình yêu vĩ đại, bởi vì nó thật là một tình yêu vĩ đại. Hãy nhận lãnh nó như một sự xác nhận cho điều bạn biết sâu thẳm nhất, bởi vì nó là một sự xác nhận. Hãy chấp nhận nó như một món quà từ tình yêu và sự tôn trọng, bởi vì nó là như vậy. Hãy sử dụng nó và đi theo nó với khả năng tốt nhất của bạn, bởi vì đó là cách bạn tôn vinh mối quan hệ của bạn với Chúa. Và đó là cách bạn sẽ hoàn thành mục đích lớn lao mà đã đưa bạn đến đây vào lúc này.