Mối Quan Hệ và Những Đợt Sóng Vĩ Đại

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 3 tháng 6 năm 2008
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Bạn có Bốn Trụ Cột trong cuộc sống của mình, những Trụ Cột nâng đỡ cuộc sống của bạn. Chúng trao cho nó sức mạnh, sự cân bằng và chắc chắn. Đó là Trụ Cột của Mối Quan Hệ, Trụ Cột của Công Việc, Trụ Cột của Sức Khỏe và Trụ Cột của Sự Phát Triển Tâm Linh của bạn. Giống như bốn chân của cái bàn, chúng nâng đỡ cuộc sống của bạn. Sức mạnh của cuộc sống bạn và khả năng của cuộc sống bạn để trải qua sự thay đổi và không chắc chắn phụ thuộc phần lớn vào những Trụ Cột này. Trong khi bạn có Tri Thức, trí tuệ sâu thẳm mà Chúa đã ban cho bạn để dẫn dắt bạn, để bảo vệ bạn và để dẫn bạn đến những thành tựu lớn lao của bạn, trọng tâm vẫn phải là trong việc xây dựng Bốn Trụ Cột này.

Chương này thảo luận về Trụ Cột của Mối Quan Hệ. Điều này bao gồm tất cả các mối quan hệ của bạn, cách bạn tham gia vào mối quan hệ, những điểm mạnh và điểm yếu của bạn trong mối quan hệ, chất lượng của mối quan hệ mà bạn có với những người khác — ai trong cuộc đời bạn mà đang củng cố bạn và ai trong cuộc đời bạn mà đang khiến bạn yếu đi. Điều này chủ yếu liên quan đến mối quan hệ của bạn với các cá nhân, nhưng theo nghĩa đầy đủ hơn, nó cũng bao gồm mối quan hệ của bạn với tài sản của bạn, nhà bạn, tâm trí bạn, cơ thể bạn, quốc gia bạn, Trái Đất, mối quan hệ của bạn với thiên nhiên và vân vân. Bài Giảng này sẽ tập trung vào mối quan hệ của bạn với các cá nhân bởi vì chúng có tác động lớn nhất lên suy nghĩ, nhận thức và khả năng của bạn.

Cần phải được hiểu ngay từ đầu rằng chất lượng của mối quan hệ của bạn với những người khác sẽ quyết định phần lớn kiểu cuộc sống bạn sẽ có, những gì sẽ dành cho bạn, tầm nhìn bạn sẽ có và mức độ can đảm bạn sẽ có để đi theo sự chuyển động của Tri Thức bên trong bản thân bạn. Ở đây Tri Thức không thể di chuyển bạn trong cuộc sống của bạn. Nó không thể dẫn dắt bạn hoặc bảo vệ bạn nếu những Trụ Cột của bạn quá yếu. Trong trường hợp này, nếu có những người phụ thuộc vào việc bạn vẫn như họ muốn bạn trở thành, những người sợ bất kỳ kiểu thay đổi hoặc trỗi lên nào bên trong cuộc sống của bạn, những người mà sẽ nghi ngờ hoặc chối bỏ bất kỳ dạng khuynh hướng sâu thẳm nào mà bạn có thể có ở mức độ mà nó sẽ đe dọa mối quan tâm của họ đối với bạn, thì họ sẽ kìm giữ bạn lại. Họ sẽ ảnh hưởng lên bạn. Họ sẽ làm bạn nản lòng. Họ sẽ nghi ngờ bạn ngay cả khi họ là những người tuyệt vời và yêu thương. Nếu họ không nhận ra thực tế của bản chất sâu thẳm bên trong họ, thì họ sẽ nhìn nhận nó bên trong bạn với sự nghi ngờ và không chắc chắn. Họ sẽ không tin tưởng nó. Họ sẽ không biết nó. Nó sẽ có vẻ kỳ lạ, đầy hoang mang và đầy đe dọa đối với họ. Và bất cứ điều gì họ đang làm với bạn trong cuộc sống dường như sẽ bị nghi ngờ.

Ai bạn đang ở cùng và ai đang ảnh hưởng lên bạn có ảnh hưởng to lớn lên những gì bạn sẽ biết và khả năng của bạn để đi theo những gì bạn biết, khả năng để đi theo trí tuệ lớn lao mà Chúa đã đặt bên trong bạn. Việc suy ngẫm về Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với thế giới, thực tế rất khó khăn của việc hiểu được sự trỗi lên của nhân loại vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong Vũ Trụ và Sự Can Thiệp đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay sẽ cho bạn thấy ai trong số bạn bè và người thân của bạn sẽ hỗ trợ bạn trong cuộc điều tra này và ai sẽ chia sẻ mối quan tâm này với bạn. Không phải ai khuyến khích bạn cũng chia sẻ sự quan tâm này, vì vậy họ không cần phải có sự quan tâm này để hỗ trợ bạn. Nhưng bạn sẽ thấy vào lúc đầu ai sẽ đứng với bạn và ai sẽ chống lại bạn, ai sẽ ngăn cản bạn và ai sẽ khuyến khích bạn. Điều này là rất quan trọng để nhìn thấy.

Mọi người thường bị sốc khi phát hiện ra rằng bạn bè thân nhất của họ hoặc những người thân gần nhất của họ thật sự không ủng hộ sự trỗi lên của Tri Thức hoặc việc họ xem xét những câu hỏi sâu hơn về cuộc đời họ và về thế giới. Họ là những người bạn thật tốt ở mức độ cá nhân, nhưng ngoài mức độ đó, họ có rất ít điểm chung. Đó như thể họ không thật sự biết nhau. Họ chỉ chia sẻ những sở thích và thú vui và những cuộc đối thoại đơn giản vô thưởng vô phạt, nhưng bên ngoài điều đó không có sự kết nối sâu sắc hơn nào giữa họ.

Một trong những ngưỡng cửa lớn đầu tiên bạn sẽ phải đối mặt là việc chia sẻ với người khác nhận thức của bạn về Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, sự tìm hiểu của bạn về Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống và trọng tâm của bạn vào việc xây dựng sự kết nối của bạn với bí ẩn và quyền lực của Tri Thức bên trong bản thân bạn. Hãy chuẩn bị, bởi vì phản ứng có thể không như bạn muốn. Điều đó là được mong đợi, bởi vì nếu bạn bè thân nhất và những người thân nhất của bạn thật sự ủng hộ Tri Thức bên trong bạn, thì họ đã làm vậy lâu rồi. Nó sẽ đã là trọng tâm trong mối quan hệ của họ với bạn. Họ sẽ đã khuyến khích nó. Họ sẽ đã khuyến khích bạn chân thật với bản thân, tìm kiếm cảm xúc của mình và nhận biết khuynh hướng sâu hơn của bạn. Nếu đã không phải như vậy, thì rất có thể rằng họ sẽ không hỗ trợ việc tìm hiểu sâu hơn của bạn vào lúc này, và họ sẽ không hiểu bạn đang làm gì và tại sao bạn lại bận tâm bản thân với những câu hỏi khó và quan trọng như vậy.

Ở đây bạn phải sẵn sàng tiếp tục ngay cả khi những người khác bỏ đi. Và trong một số trường hợp nhất định, bạn sẽ phải rời khỏi những mối quan hệ thậm chí lâu đời, bởi vì chúng giờ đây chỉ có thể cản trở bạn trong cuộc hành trình lớn lao của bạn. Họ chỉ có thể kéo bạn trở lại như cách bạn đã là trước đây, như cách họ muốn bạn trở thành, như cách của bạn mà họ đã quen. Nhưng đừng lên án họ vì điều này, bởi vì họ chưa có nhận thức. Nhưng hãy biết ơn rằng nhận thức đang đến với bạn bởi vì điều này trao cho bạn thời gian để học và chuẩn bị, và có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ có thể giúp họ trong việc tìm hiểu của họ. Nhưng vào lúc đầu, bạn phải đạt được sức mạnh của chính mình. Bạn không đủ mạnh mẽ để dạy người khác và để khuyến khích người khác. Bạn không có kỹ năng. Bạn không có sự chắc chắn. Bạn chưa đi đủ xa lên ngọn núi này để có thể hướng dẫn người khác, ngay cả vào lúc đầu.

Ở đây bạn phải sẵn sàng hành trình một mình và đối mặt với sự cô đơn vì tốt hơn để cô độc còn hơn là tham gia vào những mối quan hệ không thể cùng bạn hành trình trong Con Đường của Tri Thức. Tốt hơn để đối mặt với sự cô đơn hơn là tham gia với những người thật sự không có gì để trao cho bạn — không có sự khôn ngoan nào, không có sự khuyến khích nào và không có cái nhìn sâu sắc nào. Trước đây, bạn thật sự chỉ dùng thời gian của mình một cách thiếu suy nghĩ, và bây giờ bạn phải sử dụng nó một cách khôn ngoan. Và mối quan hệ cần rất nhiều thời gian.

Ở đây bạn sẽ tìm kiếm những phẩm chất sâu hơn trong con người. Vẻ đẹp, sự quyến rũ và sự dí dỏm sẽ được coi là không có giá trị thật nào bây giờ. Bạn muốn chiều sâu và sự trung thực. Bạn muốn sự chân thành. Bạn muốn sự sáng tỏ. Bạn đang tìm kiếm sự cộng hưởng sâu hơn với những người khác. Bạn muốn những người mà đang nhìn vào thế giới, đang đáp lại thế giới và đang bắt đầu đáp lại Tri Thức như bạn bắt đầu đáp lại Tri Thức. Bạn muốn những người có thể cộng hưởng với bạn và khuyến khích bạn bây giờ, bởi vì bạn sẽ cần điều này.

Việc tách ra khỏi những người không thể làm điều này và tách khỏi một cách nhân từ và khôn ngoan thì không phải dễ dàng. Trong một số trường hợp, nó có vẻ như đau nhói tim. Sẽ thật bối rối cho bạn rằng họ không thể nhìn thấy những gì bạn thấy và cảm nhận những gì bạn cảm thấy và biết những gì bạn biết. Họ không chỉ không trải nghiệm những điều này, họ sẽ thậm chí có vẻ không coi trọng chúng. Họ sẽ nói, “Bạn bị sao vậy? Bạn từng là một người vui như vậy, và bây giờ bạn quá nghiêm túc. Tại sao bạn lại bận tâm bản thân với những điều này? Nó quá đáng sợ. Nó thật quá khích.” Họ sẽ nghi ngờ động cơ của bạn. Họ sẽ nghi ngờ những nhận biết sâu sắc của bạn. Họ sẽ làm suy yếu sự tự tin của bạn.

Gần hết mọi người phải đối mặt với điều này vào lúc đầu, và đôi khi nó có thể rất thất vọng. Nhưng bạn vẫn phải tiến bước. Bạn có một mục đích lớn lao trong cuộc đời để khám phá. Bạn phải thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức. Bạn phải khám phá bên trong bối cảnh của thế giới lý do tại sao bạn thật sự đang ở đây. Những món quà của bạn là gì? Thế giới cần gì cụ thể ở bạn mà bạn được trang bị để trao ban? Bạn có một hành trình lớn lao để thực hiện vào lúc này. Nó sẽ thay đổi các mối quan hệ của bạn, nó sẽ thay đổi các ưu tiên của bạn, và nó sẽ thay đổi những gì bạn tìm kiếm trong người khác.

Điều này là hoàn toàn tự nhiên. Đây là kết quả của việc lớn lên. Ngay cả khi không có Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, ngay cả khi nhân loại vẫn cô lập trong Vũ Trụ, bạn vẫn sẽ phải thực hiện những bước đi vĩ đại này để trưởng thành như một con người — để xây dựng tính cách bên trong bản thân, để tìm hiểu về tâm trí bạn và khuynh hướng của bạn, điểm mạnh của bạn và điểm yếu của bạn và để bắt đầu hành trình đánh giá sâu sắc về cuộc đời bạn.

Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay cộng thêm sự cấp thiết khổng lồ vào việc đánh giá sâu sắc này, nhưng bản thân nó là một quá trình hoàn toàn tự nhiên và cần thiết. Việc những người khác không đáp lại không có nghĩa là nó không được dành cho bạn. Việc những người khác không lớn lên không có nghĩa là bạn không nên lớn lên. Việc những người khác vẫn còn ngu ngốc, thiếu hiểu biết và quá bận tâm với bản thân không phải là lý do để bạn làm như vậy.

Bây giờ bạn vừa được ban phước và vừa bị gánh nặng — ban phước vì bạn đã được báo trước, ban phước vì tia sáng của Tri Thức đã được kích thích bên trong bạn, ban phước vì cuối cùng sau bao nhiêu năm tìm kiếm và trống rỗng, bạn đang bắt đầu tìm thấy điều gì đó — điều gì đó mà bạn có thể trải nghiệm và đi theo, điều gì đó mà sẽ trao cho bạn một phương hướng lớn hơn và một kết nối lớn hơn với cuộc sống.

Tuy nhiên nó cũng là một gánh nặng. Bởi vì bây giờ bạn phải xem xét những điều mà bạn đã không xem xét trước đây. Bây giờ bạn phải can đảm nhìn ra thế giới, và bạn phải can đảm nhìn vào bên trong bản thân. Bạn phải bắt đầu sự đánh giá lớn lao, và bạn phải sẵn sàng trong cuộc đời để đặt ra một hướng đi khác — không phải một hướng đi mà bạn đã mơ tưởng, không phải một hướng đi đại diện cho những mục tiêu và lý tưởng trước đây của bạn, mà là điều gì đó sâu hơn và chân thật hơn, điều gì đó tự nhiên đối với bạn, nhưng đồng thời là điều gì đó mà bạn không quen thuộc.

Ở đây bạn không đang tạo ra thực tế của mình. Bạn đang cho phép thực tế của bạn trỗi lên bên trong bạn. Bạn sẽ phải tạo nơi để nó trỗi lên. Bạn sẽ phải tạo ra môi trường để nó trỗi lên, nhưng sự trỗi lên của nó là tự nhiên và thiết yếu cho bạn, bởi vì đây là bản chất thật của bạn. Vượt qua khỏi tính cách của bạn, vượt qua khỏi niềm tin và ý tưởng của bạn, vượt qua khỏi ký ức của bạn về quá khứ, điều này thể hiện danh tính lớn hơn của bạn mà bây giờ đang bắt đầu trỗi lên trong cuộc đời bạn. Nó đã được kêu gọi bởi vì bạn đã đạt đến điểm trong cuộc đời bạn mà nó trở nên cần thiết, và bạn đang được kêu gọi bởi thế giới, bởi vì thế giới đang kêu gọi bạn. Các dấu hiệu của thế giới đang kêu gọi bạn để chuẩn bị — để tỉnh thức khỏi giấc mơ thoả mãn bản thân của mình, để chuẩn bị cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và để chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại.

Đây là một điểm rất quan trọng, bạn thấy không, bởi vì trong khi câu trả lời nằm bên trong bạn, tiếng gọi lại không. Nó nằm bên ngoài bạn. Nó ở ngoài kia trong thế giới. Điều kêu gọi bạn đến một mục đích lớn lao thì ở ngoài kia trong thế giới. Câu trả lời cho tiếng gọi này thì ở bên trong bạn, nhưng tiếng gọi thì ở ngoài kia. Bởi vì Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến và đang bắt đầu ảnh hưởng và tác động đến cuộc sống của số lượng người ngày càng tăng, tiếng gọi của thế giới thì ở đó. Nó đầy quyền lực. Nó đầy tương tác. Nó là thiết yếu.

Đó là lý do tại sao bạn đang đáp lại vào lúc này. Đó là lý do tại sao bạn cảm nhận sự căng thẳng lớn lao về tương lai và sự lo lắng lớn hơn về những gì bạn đang ở đây để làm trong cuộc đời bạn, những gì thật sự quan trọng trong cuộc đời bạn và những gì bạn đang ở đây để hoàn thành. Đó là tiếng gọi này, bạn thấy không. Bạn đã cảm thấy nó một thời gian rồi, và bây giờ mặc khải của Thông Điệp Mới đang chỉ cho bạn thấy những gì bạn đang trải nghiệm. Nó đang làm chứng cho trải nghiệm của bạn. Nó đang khuyến khích để trải nghiệm này gia tăng và trỗi lên bên trong bạn. Nó là sự xác nhận của Tri Thức bên trong bạn và những gì bản thân bạn phải học để thấy, để biết và để làm để Tri Thức này trỗi lên và thể hiện bản thân nó một cách đầy đủ thông qua bạn.

Đây không phải là lúc để tìm kiếm tình cảm lãng mạn. Đây không phải là lúc để cố gắng kết hôn. Đây không phải là lúc để cam kết bản thân cho ai đó hoặc cho một chuỗi hoàn cảnh nào đó bởi vì bạn đang xây dựng mối quan hệ căn bản với chính mình, và bạn đang tiến hành việc đánh giá sâu sắc của cuộc đời mình. Tốt hơn rằng bây giờ không có ai khác đang tranh giành sự chú ý của bạn. Nếu có ai đó, nó sẽ làm cho việc đánh giá này trở nên khó khăn hơn nhiều và khiến hoàn cảnh của bạn trở nên vô cùng bối rối. Ngay cả khi họ là người đúng cho bạn, họ cũng phải chờ. Và nếu họ là người đúng, thì họ sẽ chờ.

Bạn cần thời gian vào lúc này để hiểu được vị thế của mình, để xem bạn đang ở đâu, để thấy những gì bạn biết, để đánh giá mối quan hệ của bạn với con người, địa điểm và vật chất và để nhận biết hướng đi mà bạn phải đi theo. Không nên có ai khác tranh giành sự chú ý của bạn, và bạn nên kiềm hãm bản thân lại. Đừng cho đi bản thân vào lúc này. Đó sẽ là một sai lầm tệ hại. Đó sẽ là việc bỏ qua một bước thiết yếu trong cuộc đời bạn.

Nếu bạn là một người mà đã dựa vào việc ở trong mối quan hệ với người khác, điều này có thể có vẻ khó khăn — để ở một mình như thế này, để kìm giữ lại tình cảm của mình, để kéo bản thân tránh xa bất kỳ hình thức tương tác thân mật nào với bất kỳ ai. Nếu ai đó đang cố gắng để quyến rũ bạn hoặc để áp đảo khuynh hướng của bạn, nếu ai đó đang cố gắng thuyết phục bạn để ở trong mối quan hệ với họ, thì bạn có thể chắc chắn rằng họ không tôn trọng sự chuyển động sâu sắc của cuộc đời bạn. Điều này hầu như có nghĩa là họ không phù hợp với bạn, bây giờ hoặc bất cứ lúc nào. Đừng để mong muốn hoặc kỳ vọng của bất kỳ ai áp đảo bạn vào lúc này. Bạn phải có sự kiềm chế này. Bạn phải thiết lập những ranh giới này.

Bạn sẽ cần thời gian, và thật ra là khá nhiều thời gian, để nhận biết hướng đi thật sự của mình. Không nên có sự phân tâm khỏi điều này — không ai kéo bạn sang một bên, không ai kéo bạn lại, không ai cố gắng thu phục bạn, không ai cố gắng khuyến khích bạn ở trong mối quan hệ với họ. Không có sự phân tâm nào. Nếu bạn muốn thực hiện bước đi vĩ đại này trong cuộc đời mình, thì không được có sự phân tâm.

Nếu bạn bây giờ đang ở trong mối quan hệ với ai đó, bạn có thể phải rút lui trong một khoảng thời gian. Nếu họ có thể hỗ trợ điều này, thì tốt. Nếu họ không thể ủng hộ nó, thì bạn biết rằng họ sẽ không thể thực hiện hành trình này cùng bạn, bất kể tình cảm của bạn dành cho nhau, bất kể những gì bạn đã cùng nhau tạo ra. Về cơ bản, họ sẽ không di chuyển theo hướng mà bạn bây giờ phải di chuyển, và không có gì bạn có thể làm về điều đó.

Đây là nơi mà Tri Thức trở thành trách nhiệm đầu tiên của bạn. Trước đây, bạn đã cho đi cuộc sống của mình cho người khác. Bạn đã cho đi cuộc sống của mình cho những mong muốn của chính bạn. Bạn đã cho đi cuộc sống của mình cho những nỗi sợ hãi của chính bạn. Bạn đã cho đi cuộc sống của mình cho những gì nền văn hóa bảo bạn rằng bạn nên trở thành, làm và có. Nhưng bây giờ bạn đang cho phép Tri Thức bên trong bản thân bạn vạch phương hướng, thiết lập ranh giới, nói có với điều này và không với điều kia, trao cho bạn sự rõ ràng, trao bạn lại với bản thân và trao cho bạn phương hướng và các bước để đi theo.

Đối với một số người, đây sẽ là ngưỡng cửa khó khăn nhất, và nhiều người sẽ không vượt qua được ngưỡng cửa này. Họ sẽ quay lưng lại với Tri Thức. Họ sẽ quay lưng lại với những dấu hiệu của thế giới và những dấu hiệu của trải nghiệm sâu sắc của chính họ để bảo vệ những gì họ có, để làm hài lòng người mà họ đang cố gắng làm hài lòng, để giữ chặt sự an toàn tài chính của họ, để giữ chặt vị trí xã hội của họ. Họ sẽ ngã lại vào trong bóng tối, và Tri Thức sẽ vẫn tiềm ẩn bên trong họ – chờ đợi thời điểm khi nó có thể trỗi lên lại, chờ đợi thời điểm mà họ sẽ nghi vấn về những giả định của họ, những gắn bó của họ và những cam kết của họ.

Nhưng đối với bạn, bạn phải thiết lập nền tảng này bên trong bản thân trước khi bạn có thể cam kết bản thân với bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì. Ưu tiên đầu tiên của bạn là để trở nên mạnh mẽ với Tri Thức và để tham gia bản thân trong việc đánh giá sâu sắc về cuộc sống, các mối quan hệ và hoạt động của bạn. Trong thâm tâm, bạn biết điều này là đúng. Nếu bạn cảm thấy mình đã ở một mình và đã thực hiện việc đánh giá này, nhưng bạn không có phương hướng rõ ràng, nếu bạn không biết phải đi theo những bước nào, thì bạn chưa thật sự làm điều này. Bạn chỉ đã ở một mình.

Có lẽ bạn đang không đặt câu hỏi đúng hoặc lắng nghe đủ sâu cho quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức bên trong bạn. Có lẽ bạn đang không nhìn vào Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Có lẽ ý tưởng về sự trỗi lên của nhân loại vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại chưa bao giờ nảy sinh đối với bạn, hoặc bạn chỉ thỉnh thoảng nghĩ về nó. Bất kể trường hợp nào, thì việc đánh giá sâu sắc phải đủ sâu để có hiệu quả. Nó phải là đáng kể, và nó phải cho bạn thấy những gì đang đến ở phía chân trời của thế giới, bởi vì điều này sẽ trao cho bạn sự chắc chắn. Điều này sẽ trao cho bạn động lực, bởi vì bạn sẽ nhận ra rằng bạn không thể ở lại nơi bạn đang ở. Bạn không đang sống trong quá khứ nữa. Thế giới mà bạn quen thuộc sẽ thay đổi dữ dội. Bạn không thể dựa vào bất kỳ giả định hoặc đảm bảo nào trước đây. Không có nơi nào an toàn và chắc chắn để trốn khỏi những thăng trầm của cuộc sống bây giờ.

Nếu bạn có thể đối mặt với điều này, bạn sẽ đạt được lòng can đảm. Nếu bạn có thể đối mặt với điều này mà không phủ nhận, không ưu tiên, không phóng chiếu những ý tưởng, hy vọng và mong muốn của chính bạn, thì bạn sẽ đạt được sự rõ ràng và khách quan. Lòng dũng cảm, sáng tỏ và khách quan — chúng thật hiếm trong trải nghiệm của con người, nhưng lại vô cùng cần thiết để cung cấp sự chắc chắn, phương hướng và cân bằng trong cuộc sống của một người.

Tốt hơn để ở bên một người mà sẽ khuyến khích bạn hơn là có nhiều bạn bè và gia đình xung quanh bạn mà không biết gì về điều đang di chuyển cuộc đời bạn. Bạn phải đối mặt với điều này. Bạn phải có sức mạnh để nói không với người khác. Bạn phải có sự can đảm để tiếp tục việc đánh giá sâu sắc cuộc đời mình. Nếu không, bạn sẽ không biết bản thân. Bạn sẽ không biết trải nghiệm của bạn. Và bạn sẽ quá sợ hãi để nhìn ra đường chân trời.

Đây là tình trạng của rất nhiều người, đặc biệt là những người giàu có. Họ thật sự không muốn nhìn ra đường chân trời. Hầu hết họ đều quá sợ hãi về việc họ phải thay đổi ra sao, họ phải từ bỏ điều gì, họ phải xem xét lại điều gì —họ quá bị nhấn chìm trong sự theo đuổi của họ cho hạnh phúc và thú vui, sự giàu có và quyền lực. Thật đáng buồn. Sự giàu có của họ không làm được gì cho họ và, trên thực tế, khiến họ trở nên yếu ớt hơn và ít khả năng hơn để đáp lại cuộc sống.

Do đó, đừng ghen tị với họ. Bi kịch của họ không phải là thứ bạn muốn có. Trong tương lai, việc sở hữu rất nhiều thứ sẽ là một gánh nặng thật sự. Việc có của cải lớn sẽ là một gánh nặng thật sự. Bạn sẽ bảo vệ nó bằng cách nào? Nó sẽ chi phối cuộc sống của bạn đến mức nào? Những Đợt Sóng Vĩ Đại sẽ tạo ra một chuỗi các hoàn cảnh mà sẽ khiến việc rất giàu có trở nên cực kỳ nguy hiểm, với tất cả những khuôn mặt đói khát đang nhìn bạn. Không, không, đó không phải là cách.

Bạn sẽ cần những người bạn đồng hành tuyệt vời trong Con Đường của Tri Thức. Bạn sẽ cần những người khác đủ mạnh mẽ để đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và những người sẵn sàng bắt đầu nhìn về phía trước vào Cộng Đồng Vĩ Đại và tương lai và định mệnh của nhân loại ở đó. Bạn phải có những người đang bắt đầu thực hiện cùng loại hành trình mà bạn đang thực hiện.

Đây không phải là về chuyện tình cảm lãng mạn và hôn nhân vào lúc này. Điều đó có thể đến sau. Đó không phải là trọng tâm vào lúc này. Hãy bỏ thói nghiện với tình cảm lãng mạn. Đừng quan hệ tình dục với bất kỳ ai trong giai đoạn đầu này. Đừng cho đi bản thân cho bất cứ ai. Bạn sẽ phải sử dụng mọi thứ ở đây — tất cả sự chú ý của bạn. Nó phải là trọng tâm lớn của cuộc đời bạn. Nó nghiêm trọng như thế, và đó là điều được cần. Theo thời gian, những người khác sẽ đến để tham gia với bạn.

Bạn sẽ bị cám dỗ bởi tình cảm lãng mạn. Bạn sẽ bị cám dỗ bởi mối quan hệ, sắc đẹp, sự quyến rũ và giàu có. Chúng sẽ vẫn có mức độ thu hút nhất định đối với bạn. Nhưng Tri Thức bên trong bạn sẽ không bị ấn tượng chút nào bởi chúng và sẽ không đáp lại chúng. Và bạn càng mạnh mẽ với Tri Thức, bạn càng trở nên miễn nhiễm đối với những sự quyến rũ và hấp dẫn này.

Nhưng bạn vẫn chưa ở đó. Bạn phải thực hiện hành trình này để đạt được sức mạnh đó, sự miễn nhiễm đó và tự do đó. Ôi, thật là tự do khi tự do khỏi sự dụ dỗ. Khi bạn tự do, mọi người khác trông như họ đang bị xiềng xích, giống như họ là nô lệ cho những mong muốn của họ, ham muốn của họ, nỗi sợ hãi của họ và những kết nối không phù hợp của bạn với người khác. Nhưng để có được sự tự do này đòi hỏi một kiểu đấu tranh bên trong bản thân bạn và sự quyết tâm thật sự với bản thân.

Bên ngoài phạm vi của các mối quan hệ cá nhân của bạn, bạn sẽ cần đạt được kiến ​​thức chuyên môn của những người đang nhìn vào Những Đợt Sóng Vĩ Đại — những người có những kỹ năng khác nhau, tài năng khác nhau, nghề nghiệp khác nhau. Bạn sẽ cần tìm hiểu về Những Đợt Sóng Vĩ Đại — ý nghĩa thật sự của chúng, cách chúng đang diễn ra. Những kết quả có thể xảy ra cho nhân loại là gì? Bạn phải làm điều này với càng nhiều sự khách quan càng tốt. Nó không nhất thiết phải trở thành một cuộc điều tra quá khích, nhưng nó là một phần của giáo dục nói chung của bạn.

Do đó, bạn sẽ phải trở thành một học sinh của thế giới cũng như một học sinh của Tri Thức — học những gì thật sự quan trọng. Điều gì thật sự quan trọng cho bạn để học bây giờ, về thế giới trong tất cả các xung đột và sự phân tâm của nó, tất cả sự lôi cuốn và bi kịch của nó? Bạn nên tìm kiếm điều gì ở đó?

Có một số điều quan trọng. Bạn phải biết về các tình huống khắp thế giới liên quan đến sự có mặt của thức ăn và nước uống. Bạn phải biết về những thay đổi trong khí hậu và ảnh hưởng của nó lên việc sản xuất lương thực trên thế giới và ảnh hưởng của nó lên phúc lợi của người dân ở cả môi trường thành thị và nông thôn. Bạn phải biết về sự bất ổn chính trị và kinh tế và cách nó đang biểu hiện ở những nơi nào đó. Bạn phải biết về những đợt bùng phát của dịch bệnh. Và bạn phải biết về những xung đột tiếp tục tồn tại và những xung đột có thể trỗi lên trong tương lai. Khi bạn nhìn vào thế giới, hãy tìm kiếm những điều này. Chỉ cần làm chứng cho chúng và xem nếu có bất kỳ dấu hiệu nào. Không phải mọi thứ bạn sẽ nhìn vào đều quan trọng. Không phải mọi thứ bạn nhìn vào sẽ là dấu hiệu.

Bạn nhìn và bạn quan sát với Tri Thức, mà đang nhìn không với ưu tiên hay phán xét. Nó chỉ đang nhìn. Bạn lắng nghe mà không với ưu tiên hay phán xét. Đó chỉ là lắng nghe. Nếu bạn tìm thấy một dấu hiệu thật sự, nó sẽ gây ấn tượng đặc biệt lên bạn. Nó sẽ không chỉ là một phản ứng đầy cảm xúc của nỗi buồn hoặc đau buồn, hối hận hoặc tức giận. Nó sẽ là điều gì đó mà sẽ vang lên bên trong bạn. Đó là điều quan trọng. Hãy viết xuống — những gì bạn đã nghe, bạn đã nghe nó ở đâu, nó đã gây ấn tượng với bạn như thế nào. Và hãy ở bên điều đó, bởi vì dấu hiệu thì quan trọng hơn sự kích thích.

Bạn tìm kiếm các dấu hiệu. Bạn không cần phải trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào trong số này. Bạn không cần phải nghiên cứu sâu về chúng. Nhưng bạn cần phải nhìn vào chúng để thấy các dấu hiệu. Bởi vì các dấu hiệu sẽ cho bạn biết Những Đợt Sóng Vĩ Đại đang tiến đến nhanh ra sao. Chúng sẽ cho bạn biết bạn có bao nhiêu thời gian để thực hiện những việc mà bạn đang cố gắng làm ngay cả vào lúc này.

Giống như động vật trên cánh đồng và chim trên không, bạn đang quan sát và lắng nghe cho những thay đổi trong môi trường của bạn. Trong khi những người khác tiếp tục bận rộn và bận tâm với bản thân, vô tư và bất cẩn, bạn phải chú ý, và đó là lý do tại sao lúc này không thể có sự cạnh tranh cho sự chú ý của bạn. Tình cảm lãng mạn và mối quan hệ phải chờ đợi. Bạn phải tạo ra không gian trong tâm trí bạn để lắng nghe, để nhìn và để học. Bạn phải chậm lại cuộc sống của bạn để có thể lắng nghe, nhìn và học. Việc bắt đầu Những Bước Đi đến Tri Thức sẽ dạy bạn cách tĩnh tâm và cách lắng nghe sâu hơn bên trong trải nghiệm của chính bạn, tìm kiếm các dấu hiệu.

Chính mối quan hệ của bạn với Tri Thức bây giờ mà là rất căn bản và phải được ưu tiên hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác mà bạn có. Ngay cả con cái của bạn mà sẽ ở với bạn, ngay cả chúng không thể can thiệp vào mối quan hệ của bạn với Tri Thức. Bạn càng xây dựng mối quan hệ này, bạn càng có thể chia sẻ nó với con cái của bạn và khuyến khích nó trong chúng. Bởi vì bạn không bao giờ có thể còn quá trẻ để học về Tri Thức — để học cách nhận ra trải nghiệm sâu sắc của bạn và sống thật với bản thân.

Đây là cách mà Chúa đã đặt ra. Nó đã luôn là cách này. Tôn giáo và tất cả trọng tâm và bi kịch của nó, sự truyền bá văn hóa và lịch sử cũng như sự thao túng của các nhà lãnh đạo và tổ chức đã không thay đổi bản chất cơ bản của Mặc Khải của Chúa — mà là Tri Thức bên trong cá nhân và, thông qua Tri Thức, đóng góp cho thế giới. Nó là căn bản. Đây là trọng tâm của mọi tôn giáo. Lấy đi phép màu, lấy đi sự lộng lẫy hào nhoáng, lấy đi những hướng dẫn của tổ chức, và bạn có bí ẩn của Tri Thức bên trong bản thân, đang chờ được khám phá.

Bây giờ thế giới đang kêu gọi điều này, bởi vì Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với thế giới, và nhân loại bây giờ đang phải đối mặt với Sự Can Thiệp từ chính Cộng Đồng Vĩ Đại. Thế giới đang thúc đẩy sự tiến triển của sự tiến hóa của loài người. Thế giới đang gọi Tri Thức ra khỏi bạn, và nó phải đáp lại. Đây là quyền lực của thời đại của bạn và nó sẽ trao cho bạn công việc để làm mà sẽ là căn bản và cần thiết, cả bên trong bạn và trong thế giới.