Những Bài Thực Hành cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của Đổi Thay

 Quan trọng để sử dụng và áp dụng những bài thực hành mà có thể mang lại sự rõ ràng và chắc chắn hơn cho cuộc sống của bạn. Những bài thực hành dưới đây là từ các chương của Những Đợt Sóng Vĩ Đại của Đổi Thay và từ các bài viết khác bởi MV Summers. Với bất kỳ bài thực hành nào, quan trọng để thực hành đều đặn theo thời gian để làm sâu hơn trải nghiệm của bạn. Những bài thực hành này xây dựng loại kỹ năng và nhận thức mà bạn sẽ cần để chuẩn bị.

Có nhiều bài thực hành ở đây để lựa chọn. Mỗi bài đều quan trọng. Hãy chọn bài nào phù hợp nhất với nhu cầu và quan tâm của bạn tại thời điểm này, nhưng đừng bỏ mặc những bài khác, bởi vì chúng đều quan trọng trong việc làm sâu hơn sự kết nối của bạn với Tri Thức, Tâm Trí Hiểu Biết bên trong bạn, và trong việc chuẩn bị bạn cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay.

~ Nơi sống
Hãy tự hỏi, “Tôi nên sống ở đâu?” Tiếp tục hỏi, và các bước sẽ bắt đầu xuất hiện nếu có bất kỳ thay đổi nào mà bạn phải thực hiện trong vấn đề này. Bạn không thể chỉ hỏi một lần. Bạn phải hỏi hoài. Bạn phải ở với câu hỏi. Bạn phải sống với câu hỏi và cởi mở, thật sự cởi mở, với những gì có thể được trình bày cho bạn, đặc biệt nếu bạn đã cảm thấy rằng nơi bạn đang ở thì không vĩnh viễn, hoặc bạn lo ngại về khả năng đứng vững của nó như một nơi để sống trong tương lai.

Chương 2: Những Đợt Sóng Vĩ Đại và Cuộc Đời Bạn

~ Nhận biết các dấu hiệu
Để bắt đầu, bạn phải học cách trở nên tâm lặng và quan sát – nhìn mà không phán xét, nhìn mà không đưa ra kết luận, tìm kiếm các dấu hiệu. Các dấu hiệu không có ở khắp nơi, nhưng chúng đủ phong phú để nếu bạn quan sát và trao bản thân cho việc quan sát khi bạn trải qua ngày của bạn, thì bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy sự việc, và chúng sẽ nổi bật so với mọi thứ khác. Chúng sẽ nổi bật. Chúng sẽ gây ấn tượng với bạn hơn những hình thức thông thường của những thứ hấp dẫn hoặc những thứ đáng lo ngại mà bạn có thể nghe hoặc đọc về nó. Chúng sẽ gây ấn tượng với bạn ở mức độ sâu hơn. Hãy chú ý. Viết chúng xuống. Hãy giữ bản ghi chép về chúng với ngày và thời gian và địa điểm để bạn có thể bắt đầu mang các mảnh ghép lại với nhau.

Chương 4: Tự Do để Di Chuyển với Tri Thức

~ Nơi bạn đang ở ngay lúc này
Việc đánh giá vĩ đại bắt đầu bằng việc xem xét vị trí hiện tại của bạn- cách bạn sử dụng thời gian của bạn, năng lượng của bạn, sự tập trung của bạn và sở thích của bạn.

~ Cuộc sống của bạn đang bị cho đi ở đâu?
~ Nó đang được tập trung vào điều gì?
~ Nó đang được chỉ định ở đâu?

Bạn chỉ có nhiêu đó năng lượng trong ngày, nhiêu đó thời gian trong ngày và nhiêu đó khoảng trống trong tâm trí bạn để xem xét mọi thứ.

~ Bây giờ tất cả đang đi đâu?
~ Bạn đang làm gì vậy?
~ Ưu tiên của bạn là gì?
~ Bạn đang đạt thêm năng lượng ở đâu trong cuộc sống của bạn, và bạn đang đánh mất nó ở đâu?
~ Bạn đang đánh mất nó cho ai, hay bạn đang đánh mất nó cho điều gì?
~ Bạn cảm thấy chắc chắn ở đâu, và bạn cảm thấy không chắc chắn ở đâu?
~ Mối quan hệ nào bạn đang ở trong ngay lúc này mang lại cho bạn cảm giác chắc chắn và định hướng?

~ Mối quan hệ nào làm mờ sự chắc chắn đó hoặc cản trở nó hoàn toàn?
~ Bạn đang ở đâu ngay lúc này?
~ Bạn đang ở với ai, và bạn đang làm gì với họ?
~ Bạn sở hữu những gì, và nó đang mang lại cho bạn sức mạnh hay lấy đi sức mạnh từ bạn?
~ Bạn tin vào điều gì, và niềm tin của bạn mang lại cho bạn sự rõ ràng, hay chúng là sự thay thế cho chính Tri Thức?
~ Thời gian của bạn đang đi đâu?
~ Nếu bạn ngồi thiền, điều gì làm bận tâm tâm trí bạn?
~ Tâm trí bạn đang đi đâu, và nó đang giải quyết vấn đề gì?

Chương 5: Việc Đánh Giá Sâu Sắc

~ Sở hữu
Do đó hãy bắt đầu với những điều đơn giản. Hãy xem xét mọi thứ mà bạn sở hữu. Tất cả mọi thứ mà bạn sở hữu, ngay cả những thứ không đáng kể, đều có kiểu giá trị nào đó đối với bạn và theo một cách không hiển nhiên, tượng trưng cho một ảnh hưởng. Nếu cuộc sống của bạn đầy những thứ không có ích hay mục đích, thì chúng đang chiếm thời gian và năng lượng từ bạn ở mức độ nào đó. Bạn vẫn sở hữu chúng, và do đó bạn vẫn ở trong mối quan hệ với chúng. Chúng đang chiếm chỗ trong nhà bạn và trong tâm trí bạn. Tất cả mọi thứ bạn sở hữu thật sự về nền tảng cần phải thực tế và cần thiết hoặc rất có ý nghĩa cho bạn, và ý nghĩa đó phải đến theo cách hỗ trợ con người hiện tại của bạn và nơi bạn cảm thấy mình đang đi trong cuộc sống.

Chương 5: Việc Đánh Giá Sâu Sắc

~ Sắp xếp tài sản
Quá trình là về việc sắp xếp, mang lại tính khách quan lớn hơn vào trong cuộc sống của bạn – hãy nhìn vào mọi sở hữu mà bạn có và hỏi, “Thứ này có thật sự hữu ích cho tôi không? Nó có ý nghĩa cho cá nhân tôi không? Và nó có tăng cường và củng cố nhận thức và hiểu biết của tôi về bản thân tôi không?”

Chương 5: Việc Đánh Giá Sâu Sắc

~ Mối quan hệ
Về những mối quan hệ mà bạn chọn và lựa cho mình, bạn phải đánh giá từng mối quan hệ: “Mối quan hệ này có đang củng cố tôi hay làm tôi yếu đi? Người này có đang di chuyển theo hướng mà tôi phải di chuyển? Chúng tôi có định mệnh lớn lao cùng nhau hay không, hay tôi nên giải phóng người này để đi theo hành trình của riêng họ trong cuộc sống?”

Chương 5: Việc Đánh Giá Sâu Sắc

~ Đánh giá sự khó chịu
Sự thật là bạn không đang ở nơi bạn cần ở trong cuộc sống, và bạn biết điều này, và đó là lý do tại sao bạn không thoải mái. Đừng cố gắng thoát khỏi sự khó chịu, bởi vì đó là dấu hiệu bên trong bạn rằng cuộc sống của bạn phải di chuyển, rằng có sự thay đổi phải được mang lại, và bạn phải làm điều đó. Hãy cho phép bản thân bạn ở với sự khó chịu. Hãy cảm nhận nó. Hãy thấy được những gì nó đang nói với bạn. Hãy thấy được nơi nó đang đưa bạn đi. Đâu là điểm khó chịu? Đâu là nơi lời nói dối đang được thực hành trong cuộc sống của bạn? Những lời sai lầm nào mà bạn đang nói với bản thân về mối quan hệ của bạn với người này, nơi này hay điều này?

Chương 5: Việc Đánh Giá Sâu Sắc

~ Quan sát điều gì trên thế giới

~ Bạn phải nhận biết về những tình huống trên khắp thế giới liên quan đến sự sẵn có của thực phẩm và nước.
~ Bạn phải nhận biết về những thay đổi về khí hậu và ảnh hưởng của nó lên việc sản xuất lương thực trên thế giới và ảnh hưởng của nó lên phúc lợi của con người trong cả môi trường thành thị và nông thôn.
~ Bạn phải nhận biết về sự bất ổn chính trị và kinh tế và cách mà nó đang biểu hiện trong những nơi nào đó.
~ Bạn phải nhận biết về bất kỳ sự bùng phát đại dịch nào.
~ Bạn phải nhận biết về những xung đột tiếp tục tồn tại và những xung đột có thể trỗi lên trong tương lai. Khi bạn nhìn vào thế giới, hãy tìm kiếm những điều này. Chỉ cần chứng kiến chúng và xem nếu có bất kỳ dấu hiệu nào. Không phải tất cả mọi thứ bạn sẽ nhìn vào là quan trọng. Không phải tất cả mọi thứ bạn nhìn vào sẽ là một dấu hiệu.

Chương 6: Những Mối Quan Hệ và Những Đợt Sóng Vĩ Đại

~ Làm những gì bạn biết
Hãy tự hỏi bản thân, “Tôi phải làm gì ngay lúc này để chuẩn bị cho bản thân và cho gia đình tôi?” Sẵn có những điều mà bạn biết bạn phải làm. Có lẽ bạn đã biết chúng một thời gian. Bạn phải làm chúng ngay lúc này. Hãy làm những việc bạn biết bạn phải làm ngày hôm nay, và ngày mai bạn sẽ biết những việc khác mà bạn phải làm. Nếu bạn làm chúng, thì bạn sẽ biết nhiều thứ hơn mà bạn phải làm. Đó là bằng cách làm việc mà bạn đạt được sự rõ ràng lớn hơn. Hoàn thành các nhiệm vụ bạn biết bạn phải làm cho bạn thấy các nhiệm vụ khác mà phải được hoàn thành.

Chương 7: Chuẩn Bị cho Gia Đình của Bạn

~ Tài sản và nguy cơ
Bạn phải suy nghĩ về những điều này ngay lúc này – không phải về mặt cảm xúc, mà một cách có lý trí – xem xét những lợi thế và bất lợi của bạn dựa trên nơi bạn sống, cách bạn sống và cách bạn đi lại. Bạn có tài sản gì? Nguy cơ  của bạn là gì? Sức mạnh của vị thế của bạn là gì? Bạn có cần thay đổi hoàn cảnh sống của mình một cách căn bản khi đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay? Nếu vậy, bạn sẽ cần phải làm điều này khá nhanh chóng bởi vì những điều này cần thời gian, và thời gian là thứ mà bạn không có nhiều. Nếu có sự thiếu hụt nhiên liệu, hoặc nếu giá của mọi thứ leo thang vượt quá điều bạn có thể trả, thì bạn sẽ làm gì?

Chương 8: Nguy Hiểm của Sự Cô Lập

~ Thoát khỏi sự cô lập
Bạn phải kết nối sự cô lập của bạn. Hãy tham gia vào cộng đồng địa phương của bạn. Phát biểu trong hội đồng thành phố địa phương và chính phủ của bạn. Tìm hiểu những gì thị trấn của bạn hoặc thành phố của bạn hoặc quốc gia của bạn đang làm để chuẩn bị cho những khó khăn vĩ đại này. Đọc, trở thành có học thức, đi thăm mọi người, tham gia. Thoát khỏi sự cô lập và ám ảnh với bản thân của bạn. Tham gia. Trở thành người chủ trương. Chia sẻ khải huyền trong cuốn sách này với những người khác. Đọc những gì người khác đang khám phá khi họ bắt đầu nhận ra Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Điều này là lành mạnh cho bạn. Nó cứu rỗi bạn. Nó sẽ trao cho bạn sự tự tin nếu bạn hành động. Nếu bạn không làm gì, sự tự tin của bạn sẽ mất đi, và bạn sẽ chìm vào tuyệt vọng. Sau đó, bạn sẽ thật sự bất lực và thực sự yếu ớt.

Chương 8: Nguy Hiểm của Sự Cô Lập

~ Những nơi nguy hiểm để sống
Nếu bạn sống ở vùng sa mạc của quốc gia, bạn có thể phải rời đi, bởi vì có thể không có nước cho bạn trong tương lai, và có thể rất khó để thực phẩm giao đến cộng đồng bạn. Đừng sống gần dòng nước chảy, gần các con sông mà sẽ tràn khi đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và điều kiện khí hậu thay đổi. Đó là khôn ngoan khi di chuyển khỏi các khu vực ven biển mà sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt và trong nhiều trường hợp khỏi các thành phố lớn nào đó mà sẽ bị tác động bởi sự bất ổn xã hội cực độ.

Chương 8: Nguy Hiểm của Sự Cô Lập

~ Cách Tri Thức nói với bạn
Tri Thức sẽ nói với bạn thông qua suy nghĩ của bạn, thông qua cảm xúc của bạn. Nhưng nó sẽ không nói qua nỗi sợ hãi, nó sẽ không nói qua sự ảo tưởng, và nó sẽ không nói với ưu tiên của bạn. Bạn phải cởi mở, hỏi Tri Thức bên trong bản thân, “Tôi phải làm gì ngay lúc này? Bước tiếp theo cho tôi là gì? Tôi nên nhìn nhận tình huống này ra sao? Tôi nên đưa ra quyết định gì về điều này?”

Chương 8: Nguy Hiểm của Sự Cô Lập

~ Mang câu hỏi đến Tri Thức
Ở đây bạn phải mang mọi thứ đến Tri Thức. Hỏi Tri Thức, “Đây có phải là ý tưởng tốt ​​hay không?” Hỏi Tri Thức, “Tôi có nên làm theo lời khuyên của người này hay không?” Có lẽ bạn sẽ cảm thấy sự kháng cự; có lẽ Tri Thức sẽ im lặng. Cả hai chỉ ra rằng bạn nên dừng lại và đừng tiếp tục với quyết định đó hoặc đi theo người đó.

Chương 8: Nguy Hiểm của Sự Cô Lập

~ Con người và cộng đồng
Hãy suy nghĩ lại về cuộc sống của bạn – mối quan hệ của bạn với nơi bạn sống, ngôi nhà bạn sống, công việc của bạn, phương tiện đi lại của bạn, những mối quan hệ của bạn.

~ Ai là người khôn ngoan trong số những người mà bạn biết?
~ Ai có kỹ năng?
~ Ai mạnh mẽ?
~ Ai có thể đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay?

Hãy tìm hiểu các nguồn lực của cộng đồng của bạn là gì.

~ Chúng có thể cung cấp những gì?
~ Chúng thật sự có những tài sản nào mà có thể hỗ trợ bạn và cộng đồng của bạn?

Chương 8: Nguy Hiểm của Sự Cô Lập

~ Nơi để đặt niềm tin của bạn

~ Do đó, câu hỏi của bạn đó là bạn sẽ đặt niềm tin của bạn vào đâu?
~ Niềm tin của bạn được đặt ở đâu ngay lúc này?
~ Điều gì sẽ trao cho bạn sức mạnh, sự tự tin, lòng can đảm và quyết tâm thật sự?
~ Điều gì sẽ trao cho bạn sức mạnh để khắc phục điểm yếu của chính bạn, tham vọng của chính bạn, sự hạn chế của chính bạn và nỗi sợ của bạn về việc bị người khác không tán thành?
~ Điều gì sẽ trao cho bạn sức mạnh để vượt qua ảnh hưởng xã hội của bạn để đáp ứng nhu cầu lớn hơn và một loạt các vấn đề lớn hơn?
~ Điều gì sẽ giữ bạn bên trên sự sợ hãi và vô vọng?

Chương 11: Bạn sẽ Đặt Niềm Tin của Bạn Vào Đâu?

~ Hướng dẫn ban đầu
“Những Lời Khuyên cho việc Sống trong một Thế Giới của Những Đợt Sóng Vĩ Đại” thật sự chỉ là những hướng dẫn ban đầu bởi vì hoàn cảnh của mỗi người sẽ khác nhau, và mỗi người có một sứ mệnh và mục đích độc nhất trong cuộc đời để khám phá và để hoàn thành. Vì vậy ngoài việc thiết lập các bước ban đầu và xây dựng một nền tảng cơ bản, bạn sẽ phải dựa vào Tri Thức bên trong bản thân và Tri Thức bên trong những người khác để chèo lái thời đại thay đổi và không chắc chắn phía trước.

Chương 12: Mục Đích và Định Mệnh của Bạn trong một Thế Giới Thay Đổi

~ Tầm quan trọng của việc chuẩn bị nội tâm

Việc chuẩn bị nội tâm của bạn ở đây thì quan trọng hơn bất cứ điều gì bạn làm ở bên ngoài, bởi vì bất cứ điều gì bạn làm ở bên ngoài chỉ là một cách thức tạm thời. Bạn không thể trữ đồ ăn cho phần còn lại của cuộc đời bạn. Bạn không thể bảo vệ bản thân khỏi mọi sự kiện và tình huống có thể xảy ra. Bạn không thể dự trữ cho nhiều thập kỷ. Và sẽ không có nơi nào trên Trái Đất là hoàn toàn an toàn hoặc nằm ngoài tầm với của Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay.

Chương 12: Mục Đích và Định Mệnh của Bạn trong một Thế Giới Thay Đổi

~ Biết sự thật
Có ba giai đoạn trong việc biết một điều gì đó: nhìn, biết và hành động. Khía cạnh hiểu biết của việc này, phần thứ hai của quá trình này, bao gồm sự cộng hưởng và việc tìm hiểu bản thân sâu thẳm hơn. Bạn phải hỏi, “Đây có phải là sự thật không? Tôi có phải hành động về việc này không?” Bạn thậm chí có thể lấy vị thế ngược với điều bạn đang thấy để thấy được hình thức phản ứng nào xảy ra bên trong bạn. Bạn có thể kiểm tra nó theo cách này. Bạn có thể thách thức nó. Nhưng cuối cùng, nếu nó là thật, thì bạn sẽ thấy có sự chắc chắn lớn lao rằng hành động phải được thực hiện liên quan đến điều bạn thấy và biết.

Chương 14: Nhìn, Biết và Hành Động

~ Tìm hiểu về Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay
Bạn phải sẵn sàng nhìn, thật sự nhìn vào điều gì đó, thật sự nhìn vào Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay – để đọc về chúng, để điều tra chúng, để xem chúng là gì, để tìm hiểu thêm về Những Đợt Sóng Vĩ Đại và cách chúng đang ảnh hưởng đến con người trên thế giới ngày hôm nay và tiềm năng của chúng để thay đổi tiến trình của lịch sử loài người. Những hậu quả là gì? Con người đã nghiên cứu điều này. Những người thông minh đã xem xét điều này và đang cảnh báo những người khác. Ý nghĩa của việc này là gì? Những hậu quả của nó là gì? Làm thế nào nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn và cuộc sống của những người khác?

Chương 14: Nhìn, Biết và Hành Động

~ Ở với điều bạn biết
Rồi thì ở với điều bạn biết và đã thấy. “Điều này thật sự có ý nghĩa gì đối với tôi? Điều này có thật sự đúng không? Và tôi phải làm gì?”

Chương 14: Nhìn, Biết và Hành Động

~ Điều gì làm suy yếu sự chắc chắn của bạn
Hãy quan sát chính mình. Thấy được điều tâm trí bạn nói với bạn. Lắng nghe những tiếng nói khác nhau bên trong bạn. Bạn có dùng lý trí hoặc cảm xúc hoặc sự đồng thuận của người khác hoặc những người có thẩm quyền để can ngăn bạn ở với điều mà bạn nhìn thấy không? Những cách nào mà bạn làm suy yếu sự chắc chắn của bạn và làm mất hiệu lực trải nghiệm của riêng bạn? Bạn có sử dụng lý do hay niềm tin hay giả định hay thẩm quyền của người khác hay quy ước hay lịch sử – bạn dùng gì để phản bội bản thân và trải nghiệm của mình? Bạn phải biết điều này. Bạn phải biết cả điểm mạnh và điểm yếu của mình. Bạn phải biết xu hướng của bạn về việc nhìn, biết và hành động.

Chương 14: Nhìn, Biết và Hành Động

~ Điều bạn sẽ đi theo
Những Đợt Sóng Vĩ Đại đang tiến đến. Chúng đang tập hợp. Chúng đang trỗi lên trên đường chân trời. Chúng đã ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới rồi.

~ Bạn sẽ làm gì bây giờ?
~ Bạn sẽ đi theo điều gì?
~ Bạn sẽ đi theo tiếng nói nào bên trong bản thân?
~ Bạn sẽ chú ý đến sự khôn ngoan nào bên ngoài bản thân?
~ Bạn sẽ tập hợp bao nhiêu can đảm?
~ Bạn sẽ chuẩn bị bao xa?
~ Bạn sẽ nghiêm túc ra sao về tình cảnh?

Bạn sẽ thỏa hiệp bản thân tới mức độ nào để đáp ứng ý định hoặc kỳ vọng của người khác?

Chương 14: Nhìn, Biết và Hành Động

~ Chuẩn bị con cái của bạn
Bạn phải chuẩn bị con cái của bạn, bởi vì chúng sẽ sống và bước vào một thế giới có nhiều thay đổi và khó khăn hơn bao giờ hết. Bạn củng cố chúng không phải bằng cách nói cho chúng biết điều gì sắp xảy ra, mà bằng cách tăng cường sự kết nối của chúng với Tri Thức, bằng cách dạy cho chúng sự khác biệt giữa ảo tưởng và thực tế, bằng cách giúp chúng nhận ra bản chất của điểm mạnh và điểm yếu của mình, bằng cách chia sẻ với chúng sự khôn ngoan mà bạn đã học được trong cuộc sống và bằng cách chỉ cho chúng nơi chúng có thể đạt được sự khôn ngoan lớn hơn thông qua trải nghiệm của người khác.

Chương 14: Nhìn, Biết và Hành Động

Có rất nhiều sự khôn ngoan hơn được tìm thấy tại www.greatwavesofchange.org.

~

Thực Tập Thiền Tâm Lặng

Việc thực hành sự tâm lặng là thiết yếu nếu bạn muốn trải nghiệm sự chuyển động sâu hơn của cuộc đời bạn và nhận được sự dẫn dắt của Tri Thức bên trong chính bạn để chuẩn bị cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Ở đây bạn sẽ đi bên dưới bề mặt của tâm trí bạn để trải nghiệm những mức độ suy nghĩ yên tĩnh hơn hoặc thậm chí không có suy nghĩ nào cả. Điều này là cực kỳ đầy nghỉ ngơi và tăng cường sức lực.

Có bốn yếu tố quan trọng để xây dựng bài thực hành thiền thuộc loại này. Đầu tiên, quan trọng là thực tập ở một nơi yên tĩnh mà không có sự phân tâm hoặc gián đoạn. Nếu có thể, dành một nơi nhỏ trong nhà bạn cho mục đích này và tăng cường môi trường đó để hỗ trợ việc thực tập của bạn.

Thứ hai, bạn cần phải thoải mái về thể chất khi bạn luyện tập. Bởi vì bạn sẽ ngồi cho thực hành này, hãy tìm một chiếc ghế hoặc đệm thoải mái để hỗ trợ bạn.

Thứ ba, bạn sẽ cần tiếp cận bài thực tập của mình với một thái độ thụ động. Điều này có nghĩa là bạn ở trong một trạng thái tinh thần thoải mái, không cố gắng để có được bất cứ điều gì như là hiểu biết sáng suốt hoặc câu trả lời. Bạn đang đi tới việc đạt được trạng thái tâm lặng hoặc thiền định.

Cuối cùng, bạn cần điều gì đó để tâm trí của bạn tập trung vào để nó không liên tục đi lan man. Bạn có thể làm điều này bằng cách theo dõi hơi thở của mình hoặc bằng cách im lặng thốt ra một từ hoặc âm thanh vô nghĩa. Nếu tâm trí của bạn bắt đầu đi lan man đến những suy nghĩ hoặc ký ức, hãy nhẹ nhàng đưa nó trở lại hơi thở của bạn hoặc âm thanh mà bạn đang sử dụng. Bất cứ điều gì xảy ra, chỉ cần tiếp tục đưa tâm trí của bạn trở lại hơi thở hoặc âm thanh của bạn. Tiếp tục đưa sự tập trung của bạn trở lại. Sử dụng hơi thở của bạn hoặc âm thanh này, theo thời gian, sẽ đưa bạn vào trong trải nghiệm về các mức độ sâu hơn và tinh tế hơn của tâm trí, giống như một viên sỏi chìm xuống một hồ sâu. Ở đây bạn đang bước vào cõi của Tri thức, vượt ngoài tầm với của trí tuệ.

Do đó, để bắt đầu, hãy dành thời gian và đến nơi dành cho việc thực tập của bạn. Tắt điện thoại của bạn và bất kỳ thiết bị nào khác có thể làm gián đoạn thời gian thực hành của bạn. Ngồi thẳng thoải mái trên ghế hoặc trên sàn nhà. Hít một loạt hơi thở sâu để thư giãn. Nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung vào hơi thở của bạn hoặc vào một từ hoặc âm thanh. Bạn có thể tự nhiên đi theo hơi thở của bạn hoặc bạn có thể im lặng thốt ra một từ. Trong việc học Những Bước Đi đến Tri Thức, âm thanh Na Rahn được khuyến khích. Ở đây bạn nói nhẹ nhàng với chính mình Na khi hít vào và Rahn khi thở ra.

Cho dù bạn theo dõi hơi thở của mình hay sử dụng âm thanh như Na Rahn, điều quan trọng là phải ở với nó. Tâm trí của bạn sẽ có xu hướng đi lan man, gợi lên hình ảnh hoặc vấn đề, ký ức hoặc mối bận tâm. Khi bạn tiếp tục, việc thực hành sự tâm lặng sẽ trở nên dễ dàng hơn, và bạn sẽ thấy mình trải nghiệm một trạng thái rất thoải mái, nhưng tỉnh táo. Nếu bạn thấy ban đầu bạn thường ngủ, điều này không sao. Nó chỉ có nghĩa là bạn có thể có nhu cầu sâu sắc để nghỉ ngơi.

Cuối cùng rồi, bạn sẽ không ngủ, mà thay vào đó, đạt được trạng thái thiền định, điều thật sự thậm chí đầy nghỉ ngơi hơn cả giấc ngủ.

Hãy kiên nhẫn trong việc học thiền. Có thể mất vài tháng để thiết lập việc thực hành này. Hai mươi phút thiền, hai lần một ngày, sẽ mang lại những phần thưởng vĩ đại. Việc học Những Bước Đi đến Tri Thức sẽ trao cho bạn một nền tảng vững chắc để xây dựng điều này và những bài thực hành khác mà sẽ làm trải nghiệm của bạn sâu sắc thêm.

Ở đây bạn đang đi một hành trình bên dưới bề mặt tâm trí bạn vào trong những trạng thái ý thức sâu thẳm hơn. Bạn đang xây dựng một kết nối mạnh mẽ với Tri Thức, một kết nối mà sẽ ở với bạn trong mọi hoàn cảnh. Điều này sẽ trao cho bạn sức mạnh, sự rõ ràng và chắc chắn trong thời gian ngày càng không chắc chắn phía trước.

~

Bài Thực Hành Đánh Giá Bốn Trụ Cột

Dành thời gian yên tĩnh mỗi tuần để xem lại Bốn Trụ Cột của cuộc đời bạn, hãy nhớ rằng mỗi Trụ Cột đều quan trọng. Mặc dù một trụ cột có thể đòi hỏi nhiều nỗ lực hoặc sự chú ý hơn tại bất kỳ thời điểm nào, nhưng chúng đều quan trọng như nhau. Giống như bốn chân của một cái bàn, mỗi cái phải mạnh mẽ. Không một Trụ Cột nào có thể bị hy sinh cho những cái khác. Bạn không thể xây dựng một cái và bỏ bê tất cả những cái khác, nếu không sẽ không có gì vĩ đại có thể được trao cho bạn hoặc được nhận ra bởi vì bạn sẽ không xây dựng một nền tảng đủ mạnh.

Trụ Cột của Mối Quan Hệ

Hãy đến Trụ Cột đầu tiên, Trụ Cột của Mối Quan Hệ, bao gồm những mối quan hệ của bạn với mọi người, địa điểm, tài sản và thậm chí với các tình huống và điều kiện trong thế giới. Hãy cảm nhận tình trạng của Trụ Cột này, tình trạng của những mối quan hệ của bạn. Hãy tự hỏi bên trong bản thân, “Có điều gì mà tôi cần biết về bất kỳ mối quan hệ nào của mình không?” Đặt câu hỏi này theo cách mà chỉ có hoặc không có thể là câu trả lời. Nếu câu trả lời là không, thì cũng được. Tuy nhiên nếu câu trả lời là có, thì hãy tìm hiểu đó là mối quan hệ nào. Nếu một mối quan hệ xuất hiện trong đầu bạn, thì hãy tự hỏi mình, “Có điều gì mà tôi cần biết ở đây không?” Sau đó hãy rộng mở bản thân để nhận lãnh điều đó. Điều này có thể chỉ mất một chút thời gian, nhưng bạn phải rất có mặt ở đó. Những nhận biết sáng suốt có thể đến với bạn trong khi thực hành hoặc bất cứ lúc nào sau đó. Quan trọng là bạn đang khiến bản thân sẵn sàng cho Tri Thức và bạn có sự sẵn lòng và sẵn sàng để biết.

Trụ Cột của Sự Nghiệp và Nguồn Thu Nhập

Bây giờ hãy tiếp tục với Trụ Cột của Sự Nghiệp và Nguồn Thu Nhập, Trụ Cột liên quan đến công việc, tiền bạc và đóng góp trong thế giới. Hãy cảm nhận tình trạng của Trụ Cột này. Tiếp tục quá trình tương tự: “Có điều gì mà tôi cần biết về sự nghiệp và nguồn thu nhập của mình trong thế giới không?” Nếu điều gì đó xuất hiện trong đầu, thì hãy tự hỏi mình, “Có điều gì tôi cần biết ở đây không?” Sau đó hãy rộng mở bản thân cho điều đó. Những nhận biết sáng suốt của bạn có thể đến với bạn dưới dạng hình ảnh, ý tưởng, cảm xúc hoặc cảm giác thể xác mạnh mẽ, tùy thuộc vào bản chất và định hướng cá nhân của bạn.

Trụ Cột của Sức Khỏe

Sau đó hãy tiếp tục với Trụ Cột Sức Khỏe, bao gồm sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của bạn. Hãy cảm nhận tình trạng của Trụ Cột này. Hãy tự hỏi mình, “Có điều gì mà tôi cần biết về sức khỏe của tôi hoặc về sức khỏe của những người gần gũi với tôi không?” Nếu điều gì đó xuất hiện trong đầu, thì hãy tự hỏi mình, “Có điều gì tôi cần biết ở đây không?” Nếu có, thì hãy rộng mở bản thân với nó. Đối mặt với nó. Nhận lãnh nó.

Trụ Cột của Sự Phát Triển Tâm Linh

Sau đó hãy tiếp tục với Trụ Cột của Sự Phát Triển Tâm Linh và cảm nhận tình trạng của Trụ Cột này. Hãy tự hỏi mình, “Có điều gì tôi cần biết về sự phát triển tâm linh của mình không?” Và cũng như tất cả các Trụ Cột khác, nếu có điều gì xuất hiện trong đầu, thì hãy tự hỏi mình, “Có điều gì tôi cần biết ở đây không?”

Việc thực hành Bốn Trụ Cột theo thời gian sẽ mang lại những nhận thức sáng suốt quan trọng về cuộc sống của bạn. Quan trọng để ghi lại những nhận thức sáng suốt này trong một quyển sách và lâu lâu xem lại chúng. Một số nhận thức sáng suốt có tầm quan trọng ngay lập tức, và những điều khác trở nên có ý nghĩa theo thời gian.

Khi bạn tiếp tục bài thực hành này và ghi lại những nhận thức sáng suốt của bạn, bạn sẽ thấy rằng bạn thật sự đang nhận lãnh những nhận thức sáng suốt từ Tri Thức và các dấu hiệu từ thế giới.

Khi viếng thăm Bốn Trụ Cột của bạn, dành thời gian lâu như cần thiết để hoàn thành quá trình này. Điều này sẽ trao cho bạn cấu trúc mà bạn có thể sử dụng để duy trì nhận thức về bốn lĩnh vực cơ bản này của cuộc sống của bạn. Khi bạn thực hành theo thời gian, bạn bắt đầu xây dựng, từng viên gạch một, từng viên đá một, một nền tảng mà thế giới không thể rung chuyển hoặc phá hoại.