Một Thông Điệp Mới của Hy Vọng

Như đã được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 5 tháng 6 năm 2008
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Có Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với thế giới. Chúng sẽ không giống bất cứ điều gì mà nhân loại nói chung từng phải đối mặt trước đây. Chúng phần lớn là hậu quả của việc nhân loại lạm dụng và sử dụng quá mức thế giới và các nguồn tài nguyên của nó. Nhưng chúng cũng tượng trưng cho một ngưỡng cửa thật sự, một ngưỡng cửa tiến hóa mà nhân loại đã chạm đến, đặc biệt liên quan đến sự chạm trán của nó với sự sống thông minh từ bên ngoài thế giới. Đó sẽ là thời điểm khi một quyết định vĩ đại phải được đưa ra về việc liệu nhân loại sẽ thống nhất và hợp tác để chia sẻ và quản lý các nguồn tài nguyên của thế giới hay liệu nó sẽ chiến đấu và cạnh tranh, đẩy nhân loại vào tình trạng xung đột triền miên và suy tàn vĩnh viễn.

Đó cũng là ngưỡng cửa vĩ đại cho các cá nhân, liệu họ sẽ chiến đấu và đấu tranh để bảo tồn những gì họ có hay liệu họ sẽ hợp nhất với người khác để chia sẻ và quản lý các nguồn lực hiện có và chịu trách nhiệm để cung cấp cho những người sẽ không có được những thứ thiết yếu cho cuộc sống. Đây là một ngưỡng cửa thực tiễn, vật lý, và nó là một ngưỡng cửa đạo đức và đạo lý.

Có lẽ rằng nhân loại sẽ thực hiện cả hai lựa chọn này cho đến khi một quyết định lớn hơn có thể được đưa ra và thiết lập. Chắc chắn rằng nhiều thứ sẽ sụp đổ. Các cộng đồng và thậm chí các quốc gia nhất định có thể sụp đổ. Chắc chắn rằng nhiều người sẽ phải di cư, và sẽ có sự thay đổi vĩ đại trong trật tự và chức năng của nền văn minh.

Trọng tâm trong bài giảng này về Những Đợt Sóng Vĩ Đại đã là rằng sự thay đổi vĩ đại phải xảy ra bên trong cá nhân để nhận thấy Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và thực hiện các bước chuẩn bị khác nhau mà là cần thiết để tiếp cận ngưỡng cửa vĩ đại này với sự khôn ngoan và chắc chắn và với quyền lực của Tri Thức.

Tất nhiên, có nhiều việc thực tiễn phải được hoàn thành, và điều này sẽ sử dụng tất cả kỹ năng và nghề nghiệp của nhân loại. Nhưng nếu không có sự khôn ngoan, nếu không có sự sáng suốt, nếu không có động cơ sâu thẳm để phục vụ người khác và nếu không có khả năng để thích nghi với hoàn cảnh đang thay đổi và đầy đòi hỏi, thì tất cả các kỹ năng thực tiễn của nhân loại, tất cả các nghề nghiệp của nhân loại và tất cả sự khôn ngoan học được của nhân loại sẽ không đủ để đem lại kết quả lớn hơn và quan trọng hơn.

Chính những gì người đó sẽ thấy, biết và làm mà sẽ tạo ra sự khác biệt trong phúc lợi của họ trong tương lai và trong tác động nó sẽ có trên những người khác và trên xã hội nói chung.

Thông Điệp Mới đang ở đây để cung cấp lời cảnh báo, lời chúc phúc và quá trình chuẩn bị. Lời cảnh báo hiện đang được gióng lên khắp thế giới từ nhiều nguồn, nhưng mức độ nghiêm trọng của tình hình thì không được nhận biết bởi nhiều người.

Bản chất của một loạt những thay đổi vĩ đại này đang bị cực kỳ đánh giá thấp. Mọi người đang coi nó như chỉ một trong nhiều vấn đề mà nhân loại phải đối mặt, và họ có niềm tin to lớn rằng đổi mới về chính trị và công nghệ sẽ giải quyết tình hình hoặc rằng các thế lực kinh tế sẽ tạo ra những điều chỉnh cần thiết. Những giả định này trao cảnh báo rằng nhân loại đang đánh giá thấp quyền lực của Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay.

Thực tế là rất ít người thậm chí nhận thức về sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên thế giới, và ngay cả trong số họ, rất ít người nhận ra đó là sự can thiệp, một mối nguy hiểm và hiểm nguy cho nhân loại. Điều này có nghĩa là không đủ người nhận thức được thực tế của Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và tác động vĩ đại nó sẽ có lên gia đình nhân loại và tương lai của nhân loại trong thế giới này.

Vì vậy, Chúa đã gửi đến lời cảnh báo, phước lành và quá trình chuẩn bị vì thời gian là thiết yếu. Mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi năm bây giờ là quan trọng, vì Những Đợt Sóng Vĩ Đại đang di chuyển không ngừng. Thời gian cần để chuẩn bị cho điều này là đáng kể, và cơ hội đang thu hẹp lại.

Do đó, đây không phải là điều để bạn chỉ nghĩ đến, suy ngẫm hay đơn giản thảo luận với bạn bè mình, để là nguồn tưởng tượng hay đơn giản là nguồn lo lắng và bận tâm. Nó phải thúc đẩy bạn để hành động thật. Nhận thức của bạn phải mang lại hành động, và điều này sẽ đòi hỏi bạn phải xem xét mọi khía cạnh của cuộc sống bạn và những khả năng tồn tại trong môi trường xung quanh bạn và cho quốc gia của bạn nói chung. Đây không phải là thứ dành cho những người yếu tim, dành cho những người mâu thuẫn hoặc cho những người tư lợi, vì họ sẽ không nhìn thấy Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay cho đến khi đã quá muộn.

Đây là tiếng gọi để trở nên nhận thức, để được chuẩn bị, để trở nên mạnh mẽ và có khả năng và để bắt đầu thực hiện nhiều bước cần thiết để đảm bảo vị trí của bạn trên thế giới — để đạt được vị trí vững chắc hơn, để chuẩn bị bản thân cho những cú sốc sẽ đến và để đặt mình vào vị trí để phục vụ người khác, bởi vì phụng vụ lớn lao sẽ được cần.

Đừng nghĩ rằng ngày tận thế đã đến cho nhân loại, rằng đây là “thời đại kết thúc” như một số người tin. Đây là một bước ngoặt vĩ đại. Nhiều thứ sẽ kết thúc. Nhiều thái độ sẽ kết thúc. Một phần lớn của lối nghĩ thông thường của bạn sẽ kết thúc. Nhiều hoạt động của con người sẽ kết thúc hoặc được suy giảm. Vì vậy theo nghĩa đó, nó là thời đại kết thúc.

Đã đến lúc để nhân loại trưởng thành và chấm dứt những vật lộn đầy tuyệt vọng của nó và những khoái lạc tuổi mới lớn của nó. Bởi vì bạn bây giờ đang trỗi vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh, nơi nhân loại phải mạnh mẽ và thống nhất, tự cung tự cấp và rất kín đáo. Đây là thời điểm để nhân loại nói chung đạt được sự trưởng thành lớn hơn và chịu trách nhiệm cho việc quản lý thế giới theo cách để nó tiếp tục duy trì bạn vào trong tương lai và cung cấp những gì bạn cần để sống và tiến triển.

Con người không hiểu điều này có nghĩa là gì và tầm quan trọng vĩ đại của nó. Hậu quả của việc nhân loại sử dụng quá mức và lạm dụng thế giới bây giờ mới bắt đầu được cảm nhận bởi những người nghèo nhất của thế giới. Họ sẽ là những người đầu tiên chịu nạn, nhưng tác động của điều này sẽ chạm đến mọi quốc gia và mọi nền văn hóa và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến mọi người theo những cách khổng lồ và quan trọng.

Giáo Huấn này mà bạn đang nhận được không phải để khiến bạn sợ hãi để hành động. Nó không phải để áp đảo bạn. Nó không phải để làm bạn suy yếu. Nó không phải để làm bạn nản lòng. Nhưng bạn phải đối mặt với thực tế. Bạn phải được chuẩn bị và được cảnh báo trước về những gì đang đến ở chân trời. Bởi vì nếu bạn không nhìn, thì bạn sẽ không thấy. Nếu bạn không thấy, thì bạn sẽ không biết. Nếu bạn không biết, thì bạn sẽ không chuẩn bị. Và nếu bạn không chuẩn bị, thì tính mạng của bạn sẽ gặp nguy hiểm to lớn.

Đó là lý do tại sao có một Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới. Nó đang ở đây để cảnh báo bạn, để củng cố bạn và để chuẩn bị bạn cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và cho thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại và tất cả những thách thức và cơ hội của nó cho nhân loại.

Thông Điệp Mới cũng đang ở đây để củng cố cá nhân, để dạy con người về tâm linh ở mức độ Tri Thức, để mang lại sự hiện diện và giảng dạy thống nhất cho tất cả các tôn giáo của thế giới, để củng cố các mối quan hệ con người, các gia đình con người, các cam kết con người và sự đóng góp của con người. Nó đại diện cho sự can thiệp rất hiếm của Chúa cho sự bảo vệ và tiến bộ của nhân loại. Nó là một Giáo Huấn rất vĩ đại và một Mặc Khải vĩ đại. Đừng nghĩ rằng bạn có thể hiểu nó khi đứng tách khỏi nó, bởi vì bạn phải nhận lãnh nó và mang nó vào trong cuộc sống của bạn, sử dụng và áp dụng minh triết của nó và sử dụng những lời dạy cụ thể của nó. Chỉ khi đó bạn mới biết được quyền lực và hiệu quả của Thông Điệp Mới. Và chỉ khi đó bạn mới nhận ra nó thật là một phước lành ra sao và nó đã đến đúng lúc ra sao.

Như đã nói trong những Bài Giảng này, nhân loại sẽ bước vào giai đoạn của sự hoang mang và khó khăn vĩ đại. Cần thiết để bạn đạt được sự rõ ràng và chắc chắn lớn hơn từ cội nguồn sâu thẳm của Tri Thức bên trong bạn, nếu không bạn sẽ là nạn nhân của sự hoang mang và căng thẳng, xung đột và thù địch mà sẽ trỗi lên xung quanh bạn.

Bạn bây giờ đang được ban cho điều này như một phước lành — phước lành của nhận thức, phước lành của sự khôn ngoan và phước lành khi có thời gian chuẩn bị cho bản thân, cuộc sống mình, sự hiểu biết của mình, gia đình mình, các mối quan hệ của mình và hoàn cảnh của mình. Thời gian là thiết yếu. Bạn phải hành động và hành động sớm nếu bạn muốn có thời gian để thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong cuộc sống của mình, mà bản thân chúng sẽ đòi hỏi thời gian, sự tập trung và nhiều thay đổi.

Đừng nghĩ rằng Chúa sẽ cứu nhân loại vào phút cuối nếu nhân loại chọn con đường tự hủy diệt. Đừng nghĩ rằng Chúa sẽ cứu nhân loại bằng cách loại bỏ tất cả những nguy hiểm và hậu quả đã bị tạo ra bởi sự ngu dốt, kiêu ngạo và xung đột của nhân loại. Đừng nghĩ rằng những người vô tội sẽ được miễn trừ khi Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay áp đảo họ.

Chúa đã ban cho bạn quyền lực của Tri Thức. Chúa đã gửi những sứ giả vĩ đại vào trong thế giới suốt hành trình lịch sử loài người. Các Thiên Thần của Chúa trông coi nhân loại. Chúa có nhiều thế lực quyền lực trên thế giới đang ảnh hưởng lên các cá nhân, hướng dẫn họ và hỗ trợ họ. Ở đây có những quyền lực và sự hiện diện khổng lồ có lợi ích vĩ đại cho nhân loại, phục vụ Chúa và Kế Hoạch vĩ đại của Chúa.

Tuy nhiên thế giới là nơi mà nhân loại phải lựa chọn, đưa ra quyết định của mình và đối mặt với hậu quả của quyết định của mình. Đây là một thế giới tách biệt, nơi loài bị chia cắt đã chọn để sống rời Chúa, đã chọn để tạo ra thực tại của riêng họ và đã chọn để mang hình hài của tính cá thể vượt xa sự khác biệt mà Chúa đã tạo ra cho mỗi linh hồn. Đây là nơi của quyết định. Nó là nơi của sự tương phản. Nó là nơi khác với Quê Hương Cổ Đại của bạn, nơi bạn đã đến từ đó và cuối cùng bạn sẽ quay về đó.

Trong môi trường này, có cái đẹp và có cái xấu. Có thú vui và có nỗi đau. Có cơ hội và có nguy hiểm. Nó đòi hỏi sức mạnh và sự khôn ngoan để ở đây và cả lòng nhân từ nếu bạn muốn trải nghiệm cuộc sống và ý nghĩa của mục đích lớn lao ở đây.

Trong môi trường học tập khó khăn này, Chúa đã gửi một Thông Điệp Mới cho nhân loại, một Thông Điệp để trao cho nhân loại cơ hội vĩ đại và lời hứa cho một khởi đầu mới — để nhân loại xây dựng một nền tảng lớn hơn trên thế giới, để chống chọi Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, để sử dụng quyền lực của nó để thống nhất nhân loại, để mang lại sự thăng bằng và công bằng cho việc phân phối tài nguyên và để đảm bảo một vị trí sâu sắc hơn và mạnh mẽ hơn cho tương lai, một vị trí có thể được duy trì theo thời gian.

Thông Điệp Mới cũng đã được gửi để chuẩn bị nhân loại cho Cộng Đồng Vĩ Đại, để dạy nhân loại về sự nguy hiểm của việc Tiếp Xúc sớm, để cảnh báo nhân loại về Sự Can Thiệp đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay và để cung cấp, một phần thông qua các đồng minh ở xa của nhân loại trong Vũ Trụ, sự khôn ngoan mà nhân loại sẽ cần để hiểu được sự phức tạp, khó khăn và thách thức của cuộc sống trong Vũ Trụ. Điều này sẽ cung cấp cho nhân loại những gì mà nó không thể cung cấp cho bản thân để tham gia vào môi trường phức tạp và quyền lực hơn nhiều này — một môi trường mà nhân loại vẫn chưa thích nghi, một môi trường sẽ đòi hỏi kỹ năng vĩ đại và sự thống nhất trong gia đình loài người.

Thông Điệp Mới đã được gửi để nâng cá nhân lên và để dạy về tâm linh ở mức độ Tri Thức. Thông Điệp Mới đã được gửi để dạy rằng tất cả các tôn giáo đều được khởi xướng bởi Chúa, rằng tất cả các tôn giáo đều bị thay đổi bởi con người, rằng Chúa đã tạo ra nhiều con đường cứu rỗi để đáp ứng các nhu cầu và tính khí khác nhau của những người sống ở các thời đại khác nhau và trong các nền văn hóa khác nhau và rằng nhân loại không bao giờ nên giả định về ý muốn của Chúa hoặc tuyên bố rằng chỉ có tôn giáo của họ là tôn giáo duy nhất. Bởi vì Chúa đã tạo ra nhiều con đường cứu rỗi. Sự ngu dốt của con người và sự kiêu ngạo của con người ở đây phải được chỉnh sửa nếu nhân loại muốn tìm thấy được sức mạnh và ý chí để thống nhất cho việc bảo tồn bản thân và cho việc bảo tồn thế giới xinh đẹp này mà đã được trao cho nhân loại như ngôi nhà của nó trong Vũ Trụ.

Nó giống như leo một ngọn núi to lớn. Bạn phải leo ngọn núi này để đạt được tầm nhìn mà bạn sẽ cần để nhìn rõ mọi thứ. Bạn bắt đầu ở chân núi nơi mọi người tụ tập, và bạn phải rời họ để bắt đầu hành trình này. Một vài người sẽ đi cùng bạn. Trên đường đi bạn sẽ gặp những người khác đang hành trình và đang vật lộn qua các giai đoạn và các ngưỡng cửa khác nhau mà người ta phải vượt qua để tiếp tục lên ngọn núi này, điều này sẽ là lớn hơn và thử thách hơn những gì bạn từng tưởng tượng vào lúc đầu.

Trong khi bạn vẫn còn ở dưới vùng đất thấp, bị che mù bởi cây cối, bạn không thể thấy được bản chất của cuộc đời bạn. Bạn không thể thấy được mối quan hệ của ngọn núi này với mọi thứ xung quanh nó. Tầm nhìn của bạn sẽ bị chặn và che khuất bởi các hoàn cảnh của cuộc sống bạn.

Nhưng khi bạn đạt được độ cao trên ngọn núi này, bạn đạt được sức mạnh và sự sáng tỏ, và cuộc sống của bạn trở nên đơn giản hơn và hiệu quả hơn, giải phóng năng lượng mà bạn cần vào lúc này để tiến bước, để xây dựng một nền tảng mới cho bản thân và, nói kiểu tượng trưng, ​​để có thể đi lên ngọn núi này với càng ít gánh nặng và sự phản kháng càng tốt.

Bạn sẽ cần đạt đến điểm quan sát nơi bạn có thể nhìn thấy rõ ràng vùng đất xung quanh mình, tình cảnh cuộc sống của mình và tình cảnh lớn lao của thế giới — những tình cảnh mà bây giờ bạn không thể tránh né hoặc phủ nhận, những tình cảnh mà bạn không thể trốn hoặc tìm lối thoát, những tình cảnh mà sẽ quyết định tương lai của bạn và những tình cảnh có thể gọi ra từ bạn những món quà lớn lao mà Chúa đã gửi bạn vào trong thế giới để trao.

Điều này sẽ đòi hỏi sự thay đổi khổng lồ trong bạn, sự thay đổi mà sẽ xảy ra dần dần, một bước ngoặt vĩ đại của cuộc sống bạn từ cuộc sống của sự nuông chiều ích kỷ và thái độ sợ hãi sang cuộc sống của sức mạnh và sự khách quan lớn hơn và phụng vụ lớn hơn cho người khác.

Sự toại nguyện được tìm thấy trong việc hoàn thành mục đích và sứ mệnh lớn lao của bạn trên thế giới. Dạng thỏa mãn này không thể được tìm thấy bằng việc thu thập thú vui, thu thập đồ vật hoặc thu thập con người. Ngay cả sự giải thoát khỏi nỗi đau hay sự giải thoát khỏi khó khăn cũng không thể trao cho bạn sự toại nguyện này. Bởi vì nó là sự toại nguyện của linh hồn; nó là việc thoả mãn những nhu cầu sâu thẳm của linh hồn. Sẽ cần những sự kiện lớn để mang điều này ra khỏi bạn, và những sự kiện lớn bây giờ đang ở với bạn và với toàn thế giới.

Hãy nhận lãnh Thông Điệp Mới của Chúa. Đừng phán xét nó hoặc lên án nó. Đừng nghĩ rằng nó là cái gì khác. Đừng nghĩ rằng bạn có thể hiểu được nó. Bạn không biết gì về quyền lực, hiệu quả hoặc phạm vi vĩ đại của giáo huấn của nó. Bởi vì nó đang mang vào trong thế giới Tri Thức và sự khôn ngoan chưa từng được mang vào đây trước đây, đặc biệt về Cộng Đồng Vĩ Đại và tương lai và định mệnh của nhân loại.

Tất cả điều này sẽ trao cho bạn bối cảnh lớn hơn và mức độ hiểu biết lớn hơn, điều có thể chỉ dẫn cho hành động của bạn, làm rõ ý tưởng của bạn và trao cho bạn cái nhìn rõ ràng hơn về những gì đang đến, hành trình bạn phải thực hiện và phụng vụ lớn lao mà bạn có thể cung cấp cho người khác.

Sẽ có những chỉ dẫn khác cho nhân loại và những lời tiên tri khác được đưa ra bởi những người khác nhau. Nhưng đây là Thông Điệp Mới từ Chúa. Bạn không cần phải tin điều này và chấp nhận điều này ngay từ đầu, nhưng rất quan trọng rằng bạn nhận lãnh minh triết của nó, rằng bạn tận dụng giáo huấn vĩ đại của nó, rằng bạn nhận lãnh những món quà của nhận biết sáng suốt của nó và bạn thực hành nó trong thế giới. Niềm tin ở đây thì không quan trọng. Quan trọng là để nhận lãnh món quà và áp dụng nó vào cuộc sống của bạn và trao nó như một phụng vụ cho người khác. Chỉ khi đó mà bạn mới hiểu được bản chất của Khải Huyền này. Chỉ khi đó bạn mới biết ai đã tạo ra nó.

Bạn không thể biết Chúa nếu bạn tách khỏi Chúa. Bạn không thể biết Chúa nếu bạn tách rời và cố gắng phán xét và đánh giá Chúa hoặc việc làm của Chúa trong thế giới. Nhưng bạn có thể nhận lãnh quyền lực và sự hiện diện mà điều này trao cho bạn. Và theo thời gian, bạn sẽ thấy rằng vượt trên tất cả mọi thứ, nó là điều quan trọng nhất.

Bạn sẽ phải cưỡng lại sự sợ hãi trong bản thân và trong người khác. Đừng lên án bản thân vì đang sợ hãi, vì đó là điều tự nhiên. Điều đó là bình thường. Nó được lường trước. Làm sao mà bạn có thể không nhìn vào Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và không cảm thấy bị vô cùng đe dọa và bối rối bởi chúng? Nhưng phản ứng này, dù bình thường ra sao, không thể là phản ứng tổng thể của bạn. Bạn phải vượt qua sự sợ hãi và e ngại để đạt được sức mạnh và sự khách quan lớn hơn và cam kết lớn hơn. Bạn phải thoát khỏi quan điểm thảm hại của tâm trí cá nhân của bạn và neo bản thân vào trí tuệ sâu hơn bên trong bản thân mà không sợ tương lai, mà không sợ bất cứ điều gì có thể đến.

Đây là sức mạnh vĩ đại mà Thông Điệp Mới tiết lộ cho bạn. Bởi vì tại sao một tương lai khó khăn lại được tiết lộ nếu sức mạnh lớn lao này không được tiết lộ để đối mặt với nó và để chống lại nó? Những thời đại vĩ đại kêu gọi sức mạnh vĩ đại. Những sự kiện vĩ đại tạo ra những cá nhân vĩ đại và những mối quan hệ vĩ đại. Sự vĩ đại mà bạn mang theo sẽ không bao giờ trỗi lên trong những hoàn cảnh ngẫu nhiên hay bình thường. Nó phải được gọi ra khỏi bạn bởi các sự kiện vĩ đại và những nhu cầu vĩ đại. Nó phải yêu cầu bạn làm những việc mà bạn quá lười biếng để làm trước đây. Nó phải buộc bạn nhìn vào thế giới một cách khách quan. Nó phải buộc bạn chuẩn bị cho một tương lai mà bạn thậm chí không thể nhìn thấy vào lúc này.

Điều này mang lại cơ hội thật sự cho sự toại nguyện của linh hồn cho bạn, người đã vào trong thế giới để đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, để sống trong thời đại này của sự gián đoạn và thời đại này của tầm nghiêm trọng và cơ hội. Không phải tình cờ mà bạn đang ở đây vào lúc này. Tri Thức bên trong bạn được chuẩn bị cho những gì sắp đến và đã luôn chuẩn bị bạn để đối mặt với những ngưỡng cửa vĩ đại bây giờ đang đến với thế giới.

Giáo Huấn này không chỉ dành cho trí tuệ của bạn. Nó không chỉ để cung cấp sự hiểu biết và quan điểm. Nó là để khơi dậy một quyền lực tâm linh sâu thẳm bên trong bạn và một cam kết sâu thẳm – sự cam kết sâu thẳm mà đã đưa bạn vào trong thế giới. Giáo Huấn này và Khải Huyền này không chỉ đơn giản để tạo ra tài liệu để bạn thảo luận với bạn bè mình, để suy đoán hoặc tranh cãi và tranh luận. Nếu đó là tất cả những gì bạn làm với nó, thì bạn sẽ bỏ lỡ món quà vĩ đại của nó. Bạn sẽ không hiểu được mục đích của nó và ý định của nó.

Điều này là để kích hoạt một cam kết sâu thẳm. Điều này là để cộng hưởng với Tri Thức bên trong bạn, người đã vào trong thế giới để cho đi, người đã vào trong thế giới để ở trong thế giới vào thời điểm này trong những hoàn cảnh này. Điều này vượt qua khỏi quan niệm của bạn về bản thân — danh tính của bạn, cách bạn giải thích về bản thân, hoàn cảnh của bạn, tên của bạn, ngoại hình của bạn, thú vui của bạn, sở thích của bạn, các mối quan hệ của bạn và mọi thứ.

Điều này nói về bản chất sâu thẳm của bạn — thực tế sâu thẳm và lớn lao của bạn. Bởi vì Thiên Đàng sẽ không được tìm thấy trong thế giới. Nó phải được mang đến đây. Nó phải được thể hiện thông qua việc cho đi của con người và thông qua các mối quan hệ chân thật và phụng vụ chân thật cho thế giới. Đây là cách Thiên Đàng được mang đến Trái Đất. Đây là trách nhiệm lớn lao của bạn. Thế giới bây giờ đang trao cho bạn cơ hội lớn nhất cho việc nhận ra và thể hiện nó.