Tập 4

Về Tập 4

Tập Bốn bao gồm những quyển sách về lời tiên tri và tiếc lộ khác của Thông Điệp Mới từ Chúa.

Cốt lõi trong những quyển sách của tập sách này là hai sự kiện vĩ đại của thời đại của chúng ta: Sự Trỗi Lên của Nhân Loại vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại (Quyển 4 – Cộng Đồng Vĩ Đại) và Những Đợt Sóng Vĩ Đại của sự đổi thay đang hội tụ và đang đánh vào thế giới ngay lúc này. Hai sự kiện đang hội tụ này có quyền lực để định hình lại thế giới của chúng ta và sẽ ảnh hưởng lên cuộc sống của mỗi người nam, người nữ và trẻ nhỏ trên Trái Đất, ngay lúc này và trong tương lai.

Những quyển sách của Tập Bốn, Những Đợt Sóng Vĩ Đại của sự Đổi Thay và Cuộc Sống trong Vũ Trụ, là một món quà trực tiếp từ Chúa để thức tỉnh, cảnh báo và chuẩn bị gia đình loài người cho Sự Đổi Thay Vĩ Đại đang đến.

Ở đây Chúa đang tiếc lộ điều nhân loại không thể tự thấy hay biết. Chỉ có Khải Huyền Thánh Thần có thể thức tỉnh nhân loại tới những hiểm nguy của hoàn cảnh hiện tại và trong tương lai của nó. Chỉ có một tầm nhìn tiên tri có thể hướng mắt chúng ta đến hi vọng và tiềm năng vĩ đại của gia đình loài người, ngay cả khi chúng ta đối mặt với những thử thách vĩ đại nhất của chúng ta.

Tập 4