Bốn Trụ Cột của Cuộc Sống

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 12 tháng 10 năm 1994
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Mỗi cuộc sống vĩ đại đều phải có một nền tảng vững chắc, và trong hầu hết mọi trường hợp, nền tảng này cần thời gian rất dài để thiết lập. Bản thân bạn đang trong quá trình phát triển nền tảng này, và mức độ mà bạn làm điều đó và thành công của bạn khi làm điều đó sẽ quyết định kiểu cuộc đời nào có thể được thiết lập và cách nó có thể được duy trì.

Những người nhận ra mục đích của mình quá sớm hiếm khi có khả năng duy trì và hỗ trợ một cuộc sống như vậy, và những món quà lớn lao của họ không thể được trao mặc dù họ đã thể hiện triển vọng thật sự vào lúc đầu.

Như bạn đã xây dựng nền tảng cho cuộc sống cá nhân của mình trong thế giới qua nhiều năm phát triển và học tập, bạn cũng phát triển nền tảng cho cuộc sống và mục đích lớn lao của mình qua nhiều năm chuẩn bị và học tập. Sự kiên nhẫn và niềm tin vĩ đại ở đây là rất quan trọng. Niềm tin là thiết yếu bởi vì bạn không thể thấy được kết quả của hành động của mình vào lúc đầu. Bạn không thể hiểu được bạn đang chuẩn bị cho những gì. Bạn không thấy được những gì sẽ được xây dựng trên nền tảng mà bạn đang xây dựng bây giờ, và vì vậy nó có vẻ như là một nhiệm vụ lâu dài và gian khổ để thiết lập nền tảng bạn sẽ cần cho cuộc đời mình. Nhưng nền tảng này là cần thiết và không thể bị tránh né. Bạn không thể đơn giản có được phần thưởng mà không chuẩn bị cho nó. Bạn không thể đơn giản có được phần thưởng mà không nỗ lực giành được nó và không phát triển khả năng để duy trì và hỗ trợ nó.

Bất cứ điều gì bạn thiết lập trong cuộc sống của bạn chỉ vững chắc như nền tảng bên dưới nó, và đó là lý do tại sao nền tảng là phần quan trọng nhất. Một khi nền tảng của bạn trong cuộc sống trở nên vững chắc, thì những thứ vĩ đại có thể được thêm vào nó và được xây dựng trên nó, và những thứ này sẽ đứng vững. Sau đó chúng sẽ có thể chống chọi và chịu đựng những khó khăn của cuộc sống và cả những cơn gió của sự thay đổi.

Vì vậy, việc xây dựng nền tảng là thiết yếu, và đây là nơi chúng ta phải bắt đầu. Nhiều người quá thiếu kiên nhẫn để tham gia vào việc này một cách có ý thức. Họ tìm cách có kết quả càng sớm càng tốt. Hãy rất cẩn thận ở đây, bởi vì một cấu trúc vĩ đại sẽ không đứng vững và sẽ không mang lại lợi ích nếu nó không có nền tảng cần thiết. Nó sẽ sụp đổ. Nó phải được hỗ trợ và duy trì.

Bên trong cấu tạo cá nhân của bạn, bạn phải có nhân cách và năng lực. Hãy để Chúng Tôi mô tả những điều này bây giờ. Nhân cách được xây dựng bằng cách trở nên mạnh mẽ và quyết tâm, kiên nhẫn và quan sát. Nhân cách không phải là tính cách. Nhân cách là sức mạnh bền bỉ, sẵn sàng chờ, sự quyết tâm có trọng tâm, và cách tiếp cận kiên nhẫn. Đây là những yếu tố của nhân cách. Đây là nơi tâm trí cá nhân của bạn trở nên đủ mạnh để trở thành phương tiện cho Tri Thức.

Việc xây dựng nhân cách xảy ra ở cấp độ của tâm trí cá nhân, tâm trí mà bạn có từ khi bạn bước vào thế giới. Tâm trí cá nhân của bạn phải trở nên mạnh mẽ. Nó không thể thiết lập mục đích, ý nghĩa và hướng đi trong cuộc sống, và nó không thể là nền tảng để một cuộc sống lớn lao được thiết lập và được đóng góp ở đây trên thế giới. Và một mình tâm trí cá nhân chắc chắn không thể chống chọi những thay đổi trong thế giới ngày hôm nay và sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Cho điều này, bạn cần một nền tảng lớn hơn. Bạn cần một nền tảng chân thật. Bạn cần một nền tảng được thiết lập bên ngoài thế giới, một nền tảng tâm linh, mà không thể bị tác động hoặc ảnh hưởng bởi thế giới với nhiều sai lầm của nó và sự bối rối lớn lao của nó.

Nhân cách, do đó, là sự phát triển con người. Với nhân cách, bạn có thể bắt đầu xây dựng nền tảng và tiếp tục xây dựng nó miễn là cần thiết. Nó có thể tốn phần đời còn lại của bạn, nhưng mỗi sự tiến triển ở đây là vĩnh viễn.

Với nhân cách, bạn sẽ có khả năng chờ đợi Tri Thức, nhận biết Tri Thức, trải nghiệm Tri Thức và thực hiện định hướng của Tri Thức trong cuộc đời bạn. Năng lực này là một phần của nền tảng của bạn. Nếu bạn không có nó, cho dù bạn có thể muốn chân lý, hòa bình và ý nghĩa nhiều thế nào trong cuộc đời mình, bạn sẽ không có khả năng trải nghiệm chúng, và bạn chắc chắn sẽ không có khả năng duy trì chúng.

Việc xây dựng nhân cách và xây dựng năng lực đi đôi với nhau, bởi vì bạn phải học cách chờ đợi nhiều thứ. Ở đây rất quan trọng để giữ cuộc đời bạn không được xác định bởi vì nó đang dần thành hình. Ở đây bạn phải có niềm tin rằng Quyền Lực Vĩ Đại đang hoạt động trong cuộc đời bạn bên trong bạn và xung quanh bạn. Bạn phải có niềm tin vào sự hiện diện và thực tế của Quyền Lực Vĩ Đại này mà không biến nó trở thành nguyên nhân của mọi sự kiện hạnh phúc và bất hạnh của bạn, của tất cả những thành công nhỏ và những khó khăn lớn của bạn. Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn Tri Thức, và đó là món quà vĩ đại. Hãy tìm Tri Thức và bạn sẽ tìm thấy con đường của mình. Tránh né Tri Thức và bạn sẽ ở lại trong sự bối rối và ảo tưởng. Hãy đi theo Con Đường của Tri Thức và bạn sẽ xây dựng nền tảng của cuộc đời mình. Đi theo một con đường khác, và bạn sẽ một lần nữa cố gắng đi theo một hành trình không có đích đến và vô nghĩa.

Nếu được nhìn một cách rõ ràng, các lựa chọn là rất đơn giản nhưng có thể khó thực hiện bởi vì chúng là rất đáng kể và trọn vẹn. Con người thường mong muốn ở lại trong suy đoán và ảo tưởng bởi vì có vẻ như họ có rất nhiều lựa chọn dành cho họ. Họ tự nói với bản thân, “À, tôi đi theo cách nào cũng được! Tôi sẽ đến đích thật sự của mình, bởi vì mọi con đường đều dẫn đến sự thật!” Đừng nói những điều này với bản thân, vì bạn đang không coi trọng những cơ hội thật sự và quyết định mà bạn phải đối mặt trong cuộc sống. Các con đường dẫn đến mọi hướng. Bạn cần phải tìm ra con đường đúng và ở với nó.

Việc đưa ra quyết định của bạn ở đây là thiết yếu cho thành công của bạn. Đừng bao giờ xem nhẹ nó và đừng bao giờ cho rằng những quyết định của bạn là không hoàn toàn đáng kể và quan trọng đối với kết quả cuộc đời bạn. Những quyết định bạn đưa ra hôm nay dẫn đến kết quả trong cuộc sống của bạn ngày mai. Chúng xác định loại quyết định nào sẽ dành cho bạn ngày mai. Chọn con đường không có định mệnh và không có ý nghĩa, và bạn sẽ dành tháng năm của bạn cố gắng quay lại nơi bạn đã bắt đầu. Nhưng chọn con đường được dành cho bạn, con đường mà Tri Thức bên trong bạn sẽ nhận ra và xác nhận, và mỗi bước bạn đi sẽ là một bước chân thật đến việc xây dựng nền tảng cho Tri Thức và đóng góp.

Việc xây dựng nền tảng tượng trưng cho công việc cơ bản của sự phát triển tâm linh. Một lần nữa, điều này bị bỏ bê bởi vì con người, trong trí tưởng tượng của riêng họ, muốn nhìn thấy bản thân trong trạng thái cuối cùng, trong trạng thái trưởng thành của họ, trong trạng thái thành đạt. Họ muốn và mong đợi điều này xảy ra. Có lẽ họ thậm chí còn yêu cầu nó từ Đấng Tạo Hóa. Có lẽ họ nghĩ rằng họ có thể tạo ra nó bằng một mình ý chí của họ. Và, do đó, họ nói lời khẳng định của họ. Họ đưa ra tuyên bố của mình và họ đặt những yêu cầu khổng lồ lên bản thân và những người khác. Và mặc dù họ giả vờ cầu nguyện, thay vào đó họ yêu cầu rằng mong muốn của họ được thoả mãn, và cũng ngay lập tức. Tuy nhiên họ không có khao khát cho sự thật, và họ không có khả năng trải nghiệm nó hoặc đối mặt với việc nó sẽ có ý nghĩa gì đối với họ trong cuộc sống của chính họ.

Một khi bạn đã đi sai đường trong cuộc đời, rất khó để trở lại. Và nếu bạn đi quá xa, bạn sẽ không trở lại. Vì vậy, đừng chơi đùa với cuộc sống của bạn và sự tồn tại của bạn. Đừng đùa giỡn với mối quan hệ và với những theo đuổi khác, nhưng hãy tìm cách tìm ra điều thiết yếu bên trong bạn, bởi vì điều thiết yếu sẽ trao cho bạn những gì bạn muốn và sẽ dẫn bạn đi đúng hướng.

Chúng Tôi không hứa hẹn những thứ hoành tráng hay những thành tựu dễ dàng. Không giàu có ngay lập tức. Không tình yêu ngay lập tức. Không ý nghĩa ngay lập tức. Không mục đích ngay lập tức. Không thành tựu ngay lập tức, như thể bạn chỉ cần thêm nước hoặc chất kỳ diệu nào khác và bạn sẽ có những điều này! Đây là những mục tiêu mà những người mơ mộng đang mơ về, những người đang lạc lối trong tưởng tượng. Không, Chúng Tôi cung cấp con đường. Chúng Tôi cung cấp cách thức. Chúng Tôi cung cấp thực tế. Và Chúng Tôi cung cấp sự xác nhận Tri Thức bên trong bạn. Những lời nói của Chúng Tôi nói chủ yếu với Tri ​​Thức bên trong bạn. Chúng kêu gọi Tri Thức bên trong bạn khi Tri Thức của bạn kêu gọi Chúng Tôi, kêu gọi thông điệp này, Giáo Lý này và sự thật vĩ đại này.

Khi sống trong thế giới, có Bốn Trụ Cột của cuộc sống. Chúng đều là một phần của việc xây dựng nền tảng của bạn. Chúng là Trụ Cột của Mối Quan Hệ, Sức Khỏe, Công Việc và Sự Phát Triển Tâm Linh. Đây là những trụ cột của nền tảng của bạn trong cuộc sống. Việc phát triển Bốn Trụ Cột của cuộc sống tượng trưng cho hoạt động hàng ngày của bạn và thử thách lớn lao của bạn trong việc học. Các hoạt động của bạn trong thế giới chủ yếu liên quan đến các danh mục này, vì vậy Chúng Tôi đang nói về những điều bạn đang làm rồi. Câu hỏi là liệu bạn có đang phát triển hay không, bởi vì bạn phải phát triển trong từng lĩnh vực trong bốn lĩnh vực. Bạn không thể phát triển một cái và loại trừ những cái khác. Bạn phải phát triển tất cả chúng.

Những lĩnh vực này đại diện cho các lĩnh vực mà trong đó Tri Thức được trải nghiệm, thể hiện và đóng góp — trong mối quan hệ, trong sức khỏe, trong công việc và trong việc phát triển tâm linh. Nếu bạn nhìn xung quanh bạn, bạn sẽ thấy rằng có rất ít cá nhân (có lẽ bạn thậm chí sẽ gặp khó khăn để tìm hoặc nghĩ ra ví dụ) phát triển trong cả bốn lĩnh vực. Khi Chúng Tôi nói phát triển, Chúng Tôi không có ý nói là họ tuyệt vời trong cả bốn lĩnh vực. Ý của Chúng Tôi là họ đã xây dựng nền tảng cần thiết. Các mối quan hệ của họ là lành mạnh, tập trung và có mục đích. Sức khỏe của họ là đủ để họ thực hiện các mục đích của họ trong cuộc sống. Công việc của họ phục vụ mục đích này và thể hiện nó. Và sự phát triển tâm linh của họ cho phép họ tham gia trong cuộc sống. Chúng Tôi đang nói về sự cân bằng lớn lao ở đây. Hãy nghĩ về Bốn Trụ Cột của cuộc sống như bốn chân của một cái bàn vĩ đại. Nếu các chân đó đều không chắc chắn và được gắn chặt, thì cái bàn sẽ không vững và bạn sẽ không thể đặt bất cứ thứ gì có giá trị lên nó.

Khi Chúng Tôi nói về việc phát triển nền tảng trong cuộc sống, Chúng Tôi đang nói về Bốn Trụ Cột của cuộc đời bạn. Chúng Tôi không nói về những hành trình tâm linh tuyệt vời và huyền ảo và sự tham gia siêu hình và những ý tưởng hay khái niệm mang tính suy đoán cao. Chúng Tôi đang nói về những trụ cột của cuộc đời bạn. Chúng đều liên quan với nhau, và chúng đều quan trọng. Khi bạn nhìn ra thế giới, bạn sẽ thấy có lẽ một số người có các mối quan hệ rất tốt, nhưng sức khỏe của họ lại bị bỏ bê, và họ chưa bao giờ phát triển bất kỳ loại sự bền bỉ tài chính nào. Do đó họ luôn cố gắng vá cái đập, nói hình tượng như vậy. Hoặc có lẽ những người khác kiếm được rất nhiều tiền và đã lập sự nghiệp lớn lao, nhưng họ không có mối quan hệ chân thật nào, và họ chưa bao giờ tham gia vào việc phát triển tâm linh của họ.

Nếu bạn nhìn quanh, bạn sẽ thấy rằng một số người đã đạt được thành tựu to lớn trong một, và hiếm hơn là hai, trong số các trụ cột của cuộc sống. Nhưng họ đã làm điều đó với cái giá của các trụ cột khác. Cách thức của họ không phải là cách thức cân bằng. Bạn sẽ thấy rằng một số người đã trao cuộc đời họ cho các mối quan hệ, nhưng sức khỏe của họ đã cản trở họ, hoặc khó khăn tài chính của họ đã kéo họ lại, hoặc họ chưa bao giờ tìm thấy công việc có ý nghĩa trên thế giới. Bạn sẽ thấy những sự mất cân bằng này khắp nơi.

Bốn Trụ Cột đều là thiết yếu. Bạn phải làm việc trong mỗi lĩnh vực, và mục tiêu của bạn phải thực tế và phù hợp với cuộc sống của bạn và với thực tế của thế giới vào lúc này. Nếu bạn làm việc trong mọi lĩnh vực, mọi lĩnh vực sẽ có hiệu quả. Nếu bạn bỏ bê một trong Bốn Trụ Cột, nó sẽ làm xói mòn thành công của bạn trong các lĩnh vực kia mà bạn đã tập trung bản thân.

Đối với nhiều người, điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn bởi vì họ có rất nhiều mong muốn hoặc tham vọng, và họ muốn cuộc sống của họ tượng trưng cho mong muốn của chính họ cho thành tựu. Họ muốn khỏe mạnh rạng ngời hoặc giàu có tuyệt vời. Hoặc họ muốn có những mối quan hệ mà họ có thể tự hào khoe khoang. Hoặc có lẽ họ muốn trở thành đạo sư và thánh nhân và có thể làm những kỳ công tâm linh mà sẽ gây ấn tượng với người khác. Tất cả những động lực này chỉ đơn giản là mong muốn cho sự quan trọng bản thân. Chúng không được điều khiển bởi Tri Thức. Chúng không được thúc đẩy bởi Tri Thức. Hãy nhìn thấy chúng như chính chúng.

Điều thật sự cần thiết ở đây là một cách tiếp cận cân bằng. Bạn muốn thiết lập một nền tảng có thể duy trì và hỗ trợ cuộc sống của bạn và tạo cơ hội để Tri Thức trỗi lên bên trong bạn. Bạn đang tìm kiếm sự ổn định ở đây hơn là cơ hội để khoe khoang. Bạn đang tìm kiếm khả năng tham gia vào cuộc sống hơn là tìm cách phân biệt bản thân bên trong nó.

Một cách thức cân bằng sẽ làm dịu ham muốn của bạn và cũng sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi của mình, bởi vì hầu như mọi người đều sợ ít nhất một trong những trụ cột. Một số người sợ tất cả các trụ cột. Mong muốn của bạn và sự sợ hãi của bạn sẽ được làm dịu nếu bạn áp dụng cách thức này. Điều này phát triển nhân cách và năng lực. Nếu bạn bị thúc đẩy bởi tham vọng hoặc nếu bạn bị áp đảo bởi sự sợ hãi, thì bạn sẽ không thể thiết lập nền tảng cho một cuộc sống của Tri Thức.

Những Giáo Viên vĩ đại trông coi sự phát triển của con người, những người mà Chúng Tôi gọi là Những Người Vô Hình, trông coi bạn một cách kiên nhẫn và với sự cẩn thận và quyết tâm vĩ đại. Mối quan tâm đầu tiên và chủ yếu của họ là rằng bạn xây dựng nền tảng cho Tri Thức. Bạn có thể muốn Tri Thức. Bạn có thể muốn sự thật. Bạn có thể muốn hòa bình. Bạn có thể muốn thực tế và ý nghĩa. Nhưng phải có nền tảng. Mối quan tâm của Những Người Vô Hình là về nền tảng, trong khi mối quan tâm của con người thường đơn giản là về những gì sẽ được xây dựng trên nền tảng. Những Người Vô Hình muốn bạn bắt đầu từ đầu, nhưng con người muốn ở lúc cuối. Những Người Vô Hình biết nền tảng cho việc học và cho việc sống Con Đường của Tri Thức thật sự có ý nghĩa gì, trong khi con người có những nỗi sợ hãi lớn lao và những ý tưởng hoành tráng của họ.

Bạn học cách xây dựng nền tảng bằng cách xây dựng nền tảng. Không có cách nào khác. Không có triết lý về việc xây dựng nền tảng. Không có giả thuyết về việc xây dựng nền tảng. Chỉ có việc xây dựng nền tảng. Bạn học về con đường bằng cách đi theo con đường. Bạn học về hành động bằng cách hành động. Bạn học về những bước đi đến Tri Thức bằng cách thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức. Bạn đạt được Sự Khôn Ngoan bằng cách thực hành Sự Khôn Ngoan. Không có gì khác ngoài việc đi theo con đường, và đó là lý do tại sao con đường có vẻ như thật đơn giản, trung thực và cởi mở một cách mới mẻ. Nó không có thứ trang trí. Nó không có thứ tô điểm.

Bạn sẽ xây dựng nền tảng trong thời gian dài. Hãy bằng lòng. Đây là hoạt động thiết yếu. Những gì sẽ được xây dựng trên nền tảng của bạn sẽ được xây dựng bởi bạn và Những Người Vô Hình và Gia Đình Thánh Linh của bạn, những người đã gửi bạn vào trong thế giới. Nhưng bạn phải xây dựng nền tảng ở đây. Việc xây dựng nền tảng là hoàn toàn thiết yếu, và bạn sẽ cảm thấy thiết yếu khi làm điều đó. Và nếu bạn kiên nhẫn và cho phép nền tảng phát triển và xây dựng, thì cuộc sống của bạn sẽ trở thành điều kỳ diệu đối với bạn, bởi vì bạn sẽ không xây dựng nó một mình. Bạn sẽ thấy rằng những người khác đang ở đó để giúp đỡ bạn, và sự giúp đỡ của họ sẽ là chân thật. Và bạn sẽ thấy rằng sẽ có những sự hiện diện bí ẩn trong cuộc đời bạn sẽ giúp bạn, và sự giúp đỡ của họ cũng sẽ là chân thật.

Điều chân thật trong mối quan hệ dường như là rất thiếu ở đây, nhưng khi bạn xây dựng nền tảng của bạn, những gì chân thật trở nên rõ ràng – không chỉ trong giây lát, ở đây và ở kia, nhưng ngày càng gia tăng. Việc xây dựng nền tảng có một phần thưởng vĩ đại khác. Phần thưởng này thì lớn hơn nhiều so với điều bạn có thể nhận ra lúc đầu. Việc xây dựng nền tảng cho một mục đích lớn lao trong cuộc sống sẽ hoàn thành giai đoạn đầu tiên của cuộc đời bạn. Bất cứ điều gì đã xảy ra với bạn trong quá khứ, bất cứ thất vọng nào bạn đã phải đối mặt, bất cứ sai lầm nào bạn đã thực hiện, bất kể thảm hoạ nào bạn đã tạo ra hoặc chịu đựng chỉ đơn giản được sử dụng vào lúc này để xây dựng nền tảng. Mọi thứ đều được sử dụng cho một mục đích có ý nghĩa và một nỗ lực vĩ đại.

Con Đường của Tri Thức không yêu cầu bạn loại bỏ bất kỳ khía cạnh nào của bản thân hoặc của cuộc sống bạn nhưng để đưa nó vào sự kết nối có ý nghĩa. Bằng cách này, không gì bị phá hủy và mọi thứ được tái sử dụng. Thay vì than vãn về những mất mát của mình hoặc lên án bản thân về những sai lầm của mình, bạn sử dụng những gì bạn đã học được để giúp đỡ người khác và để đạt được nhân cách, chiều sâu và năng lực.

Chúng Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng những người nam và nữ vĩ đại trong thế giới của ngày hôm nay và trong quá khứ đã phạm rất nhiều sai lầm. Đó là những gì đã trao cho họ nhân cách và năng lực. Chính những gì họ đã làm với sai lầm của họ mà đã tạo ra mọi khác biệt. Sai lầm của họ đã là không tốt cho họ, bởi vì chúng không được có ý định bởi thánh thần. Thay vào đó, sai lầm của họ đã được sử dụng cho một mục đích thánh thần và kết quả là trở thành hữu ích. Bằng cách này, bạn không cần phải biện minh cho trải nghiệm của bạn nhưng chỉ sử dụng chúng. Chính cách bạn sử dụng chúng mà sẽ quyết định liệu chúng sẽ có giá trị hay không. Và nếu chúng không thể được sử dụng một cách hữu ích hoặc tích cực, thì chúng sẽ chỉ đơn giản vẫn là một vết nhơ chống lại bạn trong ước tính của chính bạn.

Việc xây dựng nền tảng trao cho bạn một cuộc sống mới, nhưng nó sử dụng tất cả mọi thứ mà bạn đã xây dựng trước đó làm vật liệu để xây dựng nền tảng này. Nó làm cho mọi thứ hữu ích và có lợi nếu nó có thể được đóng góp có ý nghĩa ở đây. Đây là một phần của Kế Hoạch của Đấng Tạo Hóa. Không thứ gì bị phá hủy. Mọi thứ đều được tái sử dụng. Bất cứ thứ gì bạn đã làm không với Tri Thức giờ đây đều được mang đến để phục vụ Tri Thức. Bất cứ điều gì bạn đã làm để làm tổn thương bản thân hoặc người khác giờ đây được mang đến để phát triển Sự Khôn Ngoan, lòng nhân từ và sự sáng suốt.

Trên thực tế, đây là ý nghĩa của sự tha thứ. Nếu không có điều này, sự tha thứ hoặc là quyết định để không trung thực về trải nghiệm của bạn, để che giấu trải nghiệm của bạn hoặc để cố gắng quên đi trải nghiệm của bạn. Sự tha thứ chân thật là một quá trình biến đổi thứ gì đó cũ thành thứ gì đó mới, thứ gì đó vô dụng thành thứ gì đó có ích, thứ gì đó vô nghĩa thành thứ gì đó có ý nghĩa. Ở đây những sai lầm của bạn, thay vì trở thành nguồn gốc của nỗi đau và sự khó chịu bên trong cho bạn, trở thành cách thức để tiếp cận người khác, bởi vì mọi người đều đã mắc sai lầm, và nhiều người đã mắc cùng những sai lầm bạn đã mắc. Điều này trở thành cách thức để tiếp cận người khác. “Tôi đã phạm sai lầm này. Đây là những gì tôi học được. Và đây là những gì tôi bây giờ đang làm với nó.” Đây thật là một lời dạy hay. Điều này thật thanh nhã và nó thật quan trọng đối với người nghe và đối với cả người truyền đạt.

Việc xây dựng nền tảng này trao cho bạn cách thức mới để sử dụng quá khứ của mình thay vì chỉ đơn giản bị săn đuổi hoặc cản trở bởi nó. Nó sử dụng quá khứ của bạn để phục vụ hiện tại và tương lai. Nếu không có việc xây dựng nền tảng này, quá khứ chỉ đơn giản che phủ hiện tại và khiến tương lai trở nên không thể hiểu được. Những người sống trong quá khứ không thể trải nghiệm hiện tại và không thể hiểu được tương lai. Và mỗi trải nghiệm mới mà họ có đơn giản được sử dụng để phù hợp với quá khứ, để thêm vào bộ sưu tập ý tưởng, niềm tin và giả định của họ, và cũng để củng cố chúng. Kết quả là cuộc đời họ trở thành di tích lịch sử, những món đồ trưng bày bảo tàng về lịch sử cá nhân của riêng họ. Không gì sống động, không gì tươi mới và không gì quan trọng ở đó. Thay vào đó, con người chỉ tích lũy hồi ức. Nỗi đau của họ bị khắc sâu, và quyết định của họ đã trở nên cứng như bê tông.

Tâm trí suy nghĩ phải liên tục được khuấy động bởi kinh nghiệm mới và bởi việc thích nghi với kinh nghiệm mới và hiểu biết mới để có thể sống động và có khả năng học hỏi. Đó giống như khuấy bê tông. Nếu bạn không tiếp tục khuấy nó và thêm nước và những thứ mới vào nó, thì nó sẽ cứng lại. Và một khi nó cứng lại, nó chỉ có thể bị đập vỡ.

Những người đang học và đang sống Con Đường của Tri Thức đang liên tục được đổi mới và làm mới bởi vì họ gần với cuộc sống, và họ gần với Tri Thức. Suy nghĩ của họ thay đổi, phát triển và tiến hóa. Ý tưởng của họ thay đổi, phát triển và tiến hóa. Kết luận của họ thay đổi, phát triển và tiến hóa. Họ có thể làm điều này bởi vì có cái gì đó vĩ đại hơn. Có Tri Thức, thế lực năng động của cuộc sống bên trong bạn, bên trong thế giới và cũng bên trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Tri Thức đưa bạn đến rìa cuộc sống nơi bạn phải học hỏi và thích ứng, giao tiếp và đóng góp. Điều này sẽ giúp bạn trẻ trung, sống động và gần với trái tim của cuộc sống. Tâm trí của bạn, sau đó, trở thành liên tục phù hợp với hiện tại và có thể chuẩn bị cho tương lai.

Để kết thúc giai đoạn đầu tiên của cuộc đời bạn, bạn phải tham gia vào giai đoạn thứ hai và cuối cùng của cuộc đời bạn. Giai đoạn đầu tiên của cuộc đời bạn là sự phát triển của con người. Giai đoạn thứ hai trong cuộc đời là sự phát triển của một mục đích lớn hơn và sự thể hiện của mục đích đó. Để cuối cùng làm hòa với quá khứ của mình, bạn phải xây dựng một cuộc sống mới. Để cuối cùng có thể hiểu được quá khứ của bạn và sử dụng nó một cách tích cực và có tính xây dựng, bạn phải xây dựng một nền tảng mới. Để tìm được tự do khỏi những nỗi sợ hãi và căng thẳng ám ảnh bạn, bạn phải có sự kết nối mới trong cuộc sống.

Đó là để phục vụ sự cứu rỗi này, tự do này và cơ hội vĩ đại này mà giờ đây Chúng Tôi trình bày cho bạn Sống Theo Con Đường của Tri Thức. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu khám phá từng Trụ Cột, để xem việc sống và học tập Con Đường của Tri Thức là thật sự như thế nào trong thực tế của thế giới và trong chân lý của Tri Thức.