Sống Trong một Thế Giới đang Trỗi Lên

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 11 tháng 10 năm 1994
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Ngay từ đầu chúng ta phải nói về bối cảnh mà bạn đang sống trong, bởi vì bạn phải có bối cảnh để hiểu được hoạt động và sự tham gia của bạn ở đây trên thế giới tại thời điểm này. Mọi người thường phớt lờ sự hiểu biết thiết yếu đầu tiên này và cố gắng định nghĩa mục đích, ý nghĩa và hướng đi của họ dựa trên mong muốn, sở thích và tham vọng của riêng họ. Nói cách khác, họ cố gắng tạo ra bối cảnh của riêng mình và rồi hiểu được bản thân bên trong đó. Tuy nhiên, bạn không sống trong chân không, và bạn là một phần của cuộc sống lớn hơn trong thế giới và trong Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới, mà thế giới của bạn là một phần nhỏ trong đó.

Do đó, khi chúng ta bắt đầu hành trì khám phá việc sống theo Con Đường của Tri Thức, cần thiết để làm rõ thế giới mà bạn sống trong — tình trạng của nó và sự tiến hóa của nó — và thiết lập điều này làm bối cảnh để hiểu được sự tham gia của bạn ở đây. Bởi vì mục đích của bạn ở đây không phải là tự tạo. Nó đã được trao cho bạn trước khi bạn đến. Nó đã được trao cho bạn bởi Gia Đình Thánh Linh của bạn bên kia thế giới này. Do đó, sứ mệnh của bạn là nguyên vẹn sẵn rồi. Những người thiết yếu mà nó có liên quan, các hoạt động thiết yếu của nó trên thế giới và sự thích đáng của nó cho thế giới tại thời điểm này đều đã được thiết lập. Điều này có nghĩa là bạn có một địng mệnh trên thế giới. Có lẽ bạn đã cảm nhận được định mệnh này – cảm nhận về tiếng gọi, cảm nhận về phương hướng mà có lẽ không được xác định rõ ràng và không thể giải thích được, nhưng đã lôi kéo bạn rồi. Bạn có thể cảm thấy điều này. Và có lẽ trong một khoảnh khắc buồn bã, một khoảnh khắc xem xét nội tâm hay một khoảnh khắc vô cùng tỉnh táo, bạn đã tự hỏi mình một câu hỏi trung thực, “Tại sao tôi đang thật sự ở đây?” Câu hỏi này là trung thực vì bạn nhận ra vào giây phút đó rằng bất kỳ nỗ lực nào nữa để định nghĩa cuộc đời bạn dựa trên sở thích của bạn hoặc mong muốn của bạn sẽ chỉ đưa bạn xuống một ngõ cụt khác với không nơi nào để đi.

Bạn đã đến để phục vụ thế giới trong quá trình tiến hoá của nó. Thế giới là bối cảnh của bạn khi bạn ở đây. Nó không phải là bối cảnh cuối cùng của bạn, nhưng nó là bối cảnh của bạn khi bạn sống cuộc sống vật chất của mình trong thế giới như một con người. Do đó, hãy nhìn ra thế giới và nhìn vào những khuynh hướng sâu thẳm của bạn. Hãy nhìn vào những thứ này cùng nhau, bởi vì chúng có liên quan với nhau. Thế giới kêu gọi bạn, và bạn kêu gọi thế giới, bởi vì bạn đang ở trong mối quan hệ với thế giới mặc dù mối quan hệ này vẫn chưa được nhận ra. Bạn không tách biệt khỏi thế giới. Bạn là một phần của thế giới. Đây là thế giới mà bạn đã đến để phục vụ, và chính thế giới này là bối cảnh để nhận ra mục đích lớn lao của bạn trong cuộc đời, một mục đích vượt khỏi những ham muốn của bạn và nỗi sợ hãi của bạn, mối bận tâm của bạn và giới hạn của bạn.

Bản chất của bạn đã được thiết kế cho mục đích này. Bạn vẫn chưa nhận ra thiết kế này một cách đầy đủ. Khi bạn nhận ra thiết kế của mình, bạn sẽ nhận ra Nhà Thiết Kế của mình, và bạn sẽ cảm kích sự hài hòa lớn lao tồn tại trong cuộc sống, một sự hài hòa mà vẫn chưa được nhìn thấy bởi những người cư ngụ ở đây.

Bạn vẫn chưa hiểu được cơ cấu của cuộc sống mà cuộc sống của bạn được đan dệt vào. Bạn không tách rời hay tách xa. Bạn là một phần của tấm thảm vĩ đại của cuộc sống, tấm thảm vĩ đại của cuộc sống trong thời điểm này, trong thế giới này, ở nơi này, và trong những hoàn cảnh này. Nhưng tấm thảm đang thay đổi. Vì vậy, chúng ta đừng nhầm lẫn cuộc sống của bạn trong thế giới với cuộc sống bên kia, bởi vì chúng khác nhau. Nếu bạn nghĩ chúng giống nhau, thì bạn sẽ đánh giá thấp cuộc sống của mình bên kia thế giới, và bạn sẽ hiểu sai trầm trọng về khả năng của mình và bản chất của mình khi bạn đang ở đây.

Bạn đang làm việc trong một bối cảnh rất hạn chế. Bạn có những hạn chế về thể chất và tâm trí khi bạn đang ở đây. Bạn đã trải nghiệm những giới hạn này, có lẽ một cách rất đau đớn, nhưng bạn cần hiểu được chúng, và bạn cần nhận ra chúng mà không chỉ trích bản thân, bởi vì bạn có giới hạn. Bạn đang làm việc thông qua phương tiện giới hạn của cơ thể bạn và phương tiện giới hạn của tâm trí bạn. Linh Hồn bên trong bạn, mà Chúng Tôi gọi là Tri Thức, phải sử dụng sự khôn ngoan của nó, lợi ích của nó và mục đích của nó thông qua những phương tiện hạn chế này và thông qua những hoàn cảnh mà bạn phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày.

Bạn đã được gửi đến đây để phục vụ thế giới. Thế giới không ở đây cho việc trị liệu của bạn. Thế giới không phải là bệnh viện nơi bạn đơn giản phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, nó là nơi bạn trở nên khoẻ hơn. Nó là nơi bạn được phục hồi. Nhưng ngoài việc này, bạn đã được gửi đến để trao điều gì đó cho thế giới. Những gì bạn có để trao thì bạn đang mang theo bên trong giống như kiện hàng bí mật ẩn giấu bên trong bạn. Bạn không thể tự mình truy cập vào kiện hàng bí mật này. Nó sẽ dần bộc lộ bản thân khi bạn tiếp xúc với những người mà bạn được định để gặp và những người chia sẻ mục đích với bạn. Và nó sẽ bộc lộ bản thân khi bạn nhận ra mối quan hệ của mình với thế giới trong biểu hiện thật sự của nó.

Tất cả những điều này, do đó cần phải phát huy tác dụng trước khi mục đích lớn lao của bạn có thể thật sự được trải nghiệm và nhận ra đầy đủ. Nhưng mỗi bước bạn đi trên con đường mang lại sự xác nhận lớn hơn cho bạn, một cảm giác lớn hơn về giá trị cuộc đời bạn và sự cảm kích lớn hơn về nhiều điều tuyệt vời đang xảy ra tại thời điểm này và đã xảy ra trong quá khứ mà đã giúp bạn đến đây. Với lòng biết ơn này, bạn bắt đầu xem trọng cuộc sống mình từ một điểm quan sát khác và một quan điểm khác. Thay vì trở thành một người thất lạc trong thế giới, cố gắng nhìn qua khỏi quan điểm giới hạn của bạn, thì bạn đạt được điểm quan sát lớn hơn nơi bạn nhìn thấy cuộc đời mình đan kết vào trong thế giới, khi bạn đạt được kinh nghiệm trần gian và khi bạn đạt được trải nghiệm lớn hơn về Tri Thức.

Những điều này cùng nhau cung cấp Sự Khôn Ngoan. Tri Thức ở bên bạn sẵn rồi, nhưng bạn phải phát triển Sự Khôn Ngoan thông qua kinh nghiệm ở trong thế giới của bạn. Khi không có Sự Khôn Ngoan, thì Tri Thức của bạn không thể thể hiện bản thân. Bạn sẽ không có mong muốn hoặc khả năng để trải nghiệm nó và thể hiện nó một cách hiệu quả. Vì vậy, việc đạt được Sự Khôn Ngoan thông qua kinh nghiệm là nửa sau của quá trình rèn luyện và chuẩn bị của bạn trong việc học và sống theo Con Đường của Tri Thức. Đây sẽ là trọng tâm chính trong công việc cùng nhau của chúng ta trong quyển  sách này.

Bạn đã đến để phục vụ thế giới. Thế giới mà bạn đã đến để phục vụ đang trong quá trình trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới, vũ trụ địa phương xung quanh bạn mà chứa đựng sự đa dạng vĩ đại của sự sống thông minh đang tương tác với nhau. Sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại đại diện cho bước ngoặt vĩ đại nhất mà nhân loại chưa phải đối mặt. Trên thực tế, nó là một trong những bước ngoặt vĩ đại nhất mà bất kỳ chủng loài nào có thể phải đối mặt. Đó là cho bước ngoặt vĩ đại này mà Chúng Tôi đang chuẩn bị bạn vào lúc này. Chính cho mục đích này mà Chúng Tôi đã cung cấp quyển sách này và tất cả các quyển sách trong Thư Viện Tri Thức Mới.

Nếu bạn nhìn cuộc đời mình trong bối cảnh lớn hơn này thì bạn sẽ thấy bản thân một cách rõ ràng. Nếu bạn phát triển quan điểm này và hiểu biết này, thì bạn sẽ bắt đầu có thể nhận biết bản chất của mình — tại sao bạn nghĩ cách bạn nghĩ, tại sao bạn cảm thấy cách bạn cảm thấy, tại sao bạn có những khuynh hướng nào đó và tại sao lại thiếu những khuynh hướng khác, tại sao bạn có những mối bận tâm và nhạy cảm nào đó và tại sao bạn lại thiếu những thứ khác mà có vẻ như rõ ràng trong người khác. Mọi khía cạnh của bản chất của bạn đều có một ứng dụng lớn lao, nhưng bạn phải hiểu được bối cảnh mà trong đó ứng dụng này có ý nghĩa, nếu không bạn sẽ không thể hiểu được bản chất của mình hoặc mục đích của mình cho việc có mặt trong thế giới vào lúc này.

Bằng chứng của sự thiếu hiểu biết này đang ở khắp xung quanh bạn. Nó hiển thị trong thế giới ngày hôm nay. Cố gắng sống không với mục đích, ý nghĩa và phương hướng đã làm nảy sinh tất cả những sự trốn chạy và theo đuổi vô nghĩa mà làm bận tâm, gây nguy hiểm và làm hại mọi người khắp xung quanh bạn. Bản thân bạn đã trải nghiệm điều này trong cuộc sống của chính bạn.

Sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ thay đổi và thách thức tất cả những ý tưởng cơ bản của nhân loại. Nó sẽ trao cho nhân loại cơ hội vĩ đại nhất của nó cho sự tiến bộ và thách thức vĩ đại nhất của nó cho sự tồn tại. Nó sẽ đe dọa quyền tự quyết của bạn như một chủng loài, và nó sẽ thách thức những lý tưởng và niềm tin yêu dấu nhất của bạn. Nhưng nó sẽ trao cho bạn nền tảng để từ đó thống nhất loài người, một nền tảng sẽ thiếu nếu không có bối cảnh lớn hơn này. Nó sẽ trao cho bạn sự khích lệ và, thật vậy, sự cần thiết để tham gia với người khác với sự hiểu biết sâu sắc hơn bởi vì các bạn đều là những người tham gia trong thế giới, và các bạn đều đã được cử đến đây để hỗ trợ sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Trong bất kỳ con đường nào và được định mệnh để tham gia, bạn đang phục vụ cho sự tiến hoá lớn lao của chủng loài của mình. Tất cả những gì bạn mang đến cho nhân loại, bạn mang đến cho mục đích này.

Bạn phải đến với cuộc sống. Cuộc sống đang chờ đợi bạn. Bạn phải đến với thế giới bởi vì thế giới cần bạn. Thế giới cần những món quà mà bạn đã mang theo mình, và bạn cần trao những món quà này để nhận ra giá trị của mình và mục đích của mình ở đây. Không có cách nào khác để chấp nhận những mâu thuẫn trong cuộc sống bạn, tính cách của bạn và các mối quan hệ của bạn. Cây cối và động vật xung quanh bạn thể hiện một cuộc sống hòa nhập, nhưng loài người vẫn chưa đạt được khả năng này. Những gì Chúng Tôi đang nói đến là điều gì đó hoàn toàn tự nhiên và vốn có đối với bạn và đối với bản chất của bạn và thiết kế của bạn.

Có thứ thiết yếu và thứ không thiết yếu. Nếu bạn muốn cảm thấy rằng cuộc đời bạn là thiết yếu, thì bạn phải tập trung vào những thứ thiết yếu đối với bạn và đối với thế giới xung quanh bạn. Bạn có chỗ ở đây trong thế giới, nhưng bạn phải hiểu chỗ để hiểu được vai trò. Và bạn phải hiểu vai trò để hiểu được chỗ.

Ở đây Chúng Tôi đưa bạn vào trong khung cảnh lớn hơn của sự sống trong thế giới và sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhân loại bây giờ đang đứng ở ngưỡng cửa vĩ đại khi nhận ra rằng nó không còn đơn độc trong Vũ Trụ hay thật sự đơn độc trong thế giới của chính mình bởi vì các thế lực Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở trong thế giới ngày hôm nay.

Khi Chúng Tôi nói về sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúng Tôi đang không nói về một sự kiện hoặc khả năng trong tương lai. Chúng Tôi đang nói về tình trạng của thế giới ngày hôm nay. Trong thế giới ngày hôm nay có nhiều thế lực khác nhau đến từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Hầu hết họ tìm kiếm quyền thống trị hoặc kiểm soát ở đây. Họ không xấu xa. Họ đơn giản đang theo đuổi quan tâm của riêng mình. Một số họ là đối thủ và một số khác là các đối thủ tiềm năng. Tuy nhiên một số khác có thể trở thành bạn bè. Kết quả nằm trong tay bạn và trong tay họ, nhưng nếu không có vai trò của bạn ở bất kỳ cấp độ nào mà bạn có định mệnh để tham gia, thì bạn sẽ không thể xác định được kết quả.

Ngay cả khi không có sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới, các vấn đề mang tính toàn cầu ngày càng tăng của thế giới sẽ đòi hỏi sự thống nhất và hợp tác mà nhân loại chưa từng thiết lập trước đây. Đâu sẽ là nền tảng cho điều này ngoài một nhu cầu chung, một nhận thức chung và sự sẵn lòng để gạt bỏ những thù hận và chia rẽ cổ xưa để thống nhất nhằm đáp ứng một nhu cầu lớn hơn. Sự cần thiết thúc đẩy sự thay đổi bên trong cuộc sống con người cũng như bên trong thiên nhiên xung quanh bạn. Mọi thứ xảy ra trong thiên nhiên đều là cần thiết.

Khi bạn cảm thấy sự cần thiết này, điều mà hầu hết mọi người đều tránh né, thì các quyết định của bạn sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều, và bạn sẽ có thể thoát khỏi lời nguyền đáng sợ của sự mâu thuẫn mà khiến mọi người trôi dạt và vô hiệu hóa các động lực và khuynh hướng lớn lao của họ.

Bạn được cần trên thế giới, vậy làm sao để bạn có thể tìm thấy giá trị bạn có hoặc những gì bạn phải làm? Bạn phải tìm kiếm điều này, nhưng không chỉ trong bản thân bạn. Con Đường của Tri Thức không chuẩn bị bạn để rời khỏi thế giới. Nó chuẩn bị bạn để ở trong thế giới, bởi vì chính ở đây mà bạn đã được gửi đến. Chính ở đây mà bạn đã chọn để đến. Và rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện thay mặt cho bạn để giúp bạn có thể ở đây và phát triển ở đây. Bạn không biết nhiều bao nhiêu đã được làm để giúp bạn có có cơ hội để cống hiến.

Để có trải nghiệm lớn hơn, để cảm thấy ý nghĩa lớn hơn, và để tìm thấy mục đích lớn hơn, thì bạn phải bước ra khỏi tâm trí của mình, ra khỏi giới hạn của quan điểm của riêng bạn, và kết nối lại bản thân với cuộc sống. Đây là ý nghĩa của việc sống theo Con Đường của Tri Thức. Con Đường của Tri Thức đưa bạn đến những gì được biết và thiết yếu. Nó khiến cho mọi thứ khác không cần thiết cho hạnh phúc của bạn. Do đó, nó mang lại sự đơn giản, tập trung và quyền lực cho bạn, những người cần những thứ này vào lúc này để tìm thấy lối đi của bạn trong một thế giới ngày càng phức tạp, hoang mang và bị vô hiệu hóa, cả bởi sản phẩm của trải nghiệm trong quá khứ của nó và bởi sự mâu thuẫn và hỗn loạn của Môi Trường Tinh Thần của nó.

Là một học sinh của Những Bước Đi đến Tri Thức, bạn học cách sử dụng tất cả mọi thứ cho mục đích tốt mà không trao cho tất cả mọi thứ một động cơ hay ý định tốt. Nói cách khác, bạn chấp nhận sai lầm như sai lầm. Bạn chấp nhận sự hoang mang như sự hoang mang. Bạn chấp nhận thất bại như thất bại. Bạn chấp nhận thành công như thành công. Bạn cố gắng sử dụng mọi thứ cho mục đích tốt, vì mọi thứ đều có thể được sử dụng để phát triển Sự Khôn Ngoan, sự chắc chắn và khả năng nếu nó được nhìn thấy và sử dụng đúng cách. Bạn không cần và, thật vậy, bạn không nên gán động lực và ý định Thánh Thần cho mọi thứ xảy ra với bạn, bởi vì thế giới không được điều hành bởi Đấng Tạo Hóa.

Thế giới đã được đặt vận hành. Nó là một mạng lưới tương tác rộng lớn, cả trong thể chất và trong Môi Trường Tinh Thần mà bạn sống trong. Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn những gì bạn cần để đóng góp cho tình trạng này và cho thực tại mà bạn sống trong. Đó là món quà. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với bạn khi bạn ở đây. Tuy nhiên Tri Thức sẽ bảo vệ bạn nếu bạn có thể đáp lại nó. Tri Thức sẽ dẫn bạn đến đúng người và sẽ phát triển từ từ và cẩn thận sự hiểu biết đúng đắn nếu bạn kiên nhẫn, kiên trì và trung thực trong cách tiếp cận của mình.

Để bạn có thể bắt đầu hiểu được bản chất của mình, mục đích của mình và sứ mệnh của mình trong cuộc đời, bạn phải bắt đầu với bối cảnh của thế giới và sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn đang sống trong một thế giới đang trỗi lên. Hãy để cho sự hiểu biết của bạn về điều này là không trọn vẹn, nhưng hãy luôn rộng mở đôi mắt và đôi tai của bạn. Hãy giữ cho tâm trí của bạn luôn mới mẻ. Đừng cố định trong những ý tưởng cũ hoặc những kết luận thoải mái.

Hãy đi đến rìa của cuộc sống. Hãy nhìn vào thế giới. Nó đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn chưa thể nhìn thấy điều này. Nhưng nó được biết đến bên trong bạn. Tri Thức nhận ra lối đi của thế giới và phương hướng của sự tiến hóa của sự sống, bởi vì nó đáp lại sự sống ở mức độ rất cơ bản. Nó biết những gì là thiết yếu, và nó không bị lừa hoặc bị thao túng bởi bất cứ điều gì khác.

Mục đích, ý nghĩa và hướng đi của bạn cần có bối cảnh. Bối cảnh ở khắp xung quanh bạn. Khi điểm quan sát của bạn càng lớn để nhìn thấy nó, thì bạn sẽ càng thấy nhiều hơn, và bạn sẽ thấy mọi thứ liên quan như thế nào với mọi thứ khác. Điều này không đòi hỏi một triết lý phức tạp hay ngay cả nhiều suy đoán từ phía bạn vì nó là một trải nghiệm.

Bạn đã đến một thế giới đang trỗi lên. Cuộc sống của bạn sẽ khác với cuộc sống của tổ tiên bạn và thậm chí của cha mẹ bạn. Họ đã đóng vai trò của mình trong việc đưa thế giới đến ngưỡng cửa vĩ đại này. Bạn và con cái bạn cũng sẽ là một phần của ngưỡng cửa này. Bởi vì bạn sống cuộc đời bạn không chỉ để hoàn thành mục đích của mình, nếu nó có thể được tìm thấy, mà còn để cung cấp cơ hội đó cho những người khác trong tương lai. Đây là cách nhân loại xây dựng trên chính nó. Đây là cách cơ hội được tái tạo. Đây là cách Tri Thức được duy trì trong thế giới.

Con Đường của Tri Thức sẽ đưa bạn vượt qua khỏi niềm tin và vào trong trải nghiệm tinh khiết. Nó sẽ đưa bạn vượt qua khỏi các giả định và vào trong nhận biết trực tiếp. Nó sẽ đưa bạn vượt qua khỏi những mối quan hệ hấp tấp dựa trên ảo tưởng hoặc mong muốn và vào trong những mối quan hệ dựa trên sự nhận biết, Tri Thức và mục đích. Nó sẽ tạo ra sức sống bên trong bạn, điều là nền tảng của sức khỏe của bạn. Và nó sẽ chuẩn bị bạn và cho phép bạn phát triển Bốn Trụ Cột của cuộc đời mình.