Tập 3

Về Tập 3

Tập Ba bao gồm những quyển sách của bài thực tập thánh linh của Thông Điệp Mới từ Chúa. Được tìm thấy ở đây là bài viết Những Bước Đi đến Tri Thức, một trong những quyển sách đầu tiên của Khải Huyền, được trao cho Sứ Giả từ cội nguồn vào năm 1989. Bây giờ Những Bước là nền tảng cho một con đường mới cho bài thực tập, sự cứu rỗi và quay trở về được trao tặng bởi Chúa cho nhân loại ngay lúc này.

Theo sau bài học trong Những Bước Đi đến Tri ThứcTiếp Tục Rèn Luyện Những Bước, mở rộng hành trình của Những Bước vào những khu vực mới và quan trọng. Hai quyển sách này trao cho con đường thiết yếu để sống một cuộc sống đầy cảm hứng và trọn vẹn.

Cũng trong Tập Ba là quyển sách Sống theo Con Đường Tri Thức, quyển sách đem đến giáo huấn của Bốn Trụ Cột của cuộc sống: Trụ Cột của Những Mối Quan Hệ, Trụ Cột của Công Việc, Trụ Cột của Sức Khoẻ và Trụ Cột của Sự Phát Triển Thánh Linh.

Trong tương lai, những quyển sách khác sẽ được đặt vào tập sách này khi Sứ Giả biên soạn và chuẩn bị của cải sâu thẳm của những giáo huấn và bài viết về con đường cho thế giới.

Những Bước Đi đến Tri Thức đem bạn đến cuộc hành trình khám phá Tri Thức, cội nguồn bí ẩn của quyền lực và uy quyền nội tâm của bạn, được trao cho bạn bởi Chúa để dẫn dắt và để bảo vệ bạn. Đi theo Tri Thức này dẫn bạn đến những mối quan hệ thiết yếu mà bạn sẽ cần để tìm và để hoàn thành mục đích cao cả hơn của bạn trong cuộc sống.