Cộng Đồng Toàn Cầu của Thông Điệp Mới từ Chúa

Cộng Đồng Toàn Cầu của Thông Điệp Mới từ Chúa là một quyển sách Khải Huyền từ Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống được ban cho những ai được kêu gọi để nhận Thông Điệp này, để học và sống theo lời dạy của nó, để đi theo con đường chuẩn bị của nó và tham gia vào sự kiện vĩ đại này trong lịch sử: sự xuất hiện của Tân Khải Huyền từ Chúa trên thế giới.

Chúng ta đang sống ở thời điểm của sự thay đổi chưa từng có, thời điểm khi Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay về môi trường, kinh tế và chính trị đang tấn công thế giới và thời điểm mà Sự Tiếp Xúc với sự sống thông minh trong vũ trụ đang bí mật diễn ra, với những hệ quả nghiêm trọng cho loài người. Những thách thức mang tính tiến hóa này đòi hỏi sự khôn ngoan mới và sự mặc khải mới từ một nguồn Thánh Thần và đây là lý do tại sao Thông Điệp Mới từ Chúa đã đến.

Thông qua Thông Điệp Mới, Chúa đang kêu gọi những người đàn ông và phụ nữ có nhận thức vươn lên để đáp lại thời đại của chúng ta, trở thành những học sinh của Tri Thức, tâm trí tâm linh bên trong mỗi người, và tập hợp thành một Cộng Đồng Toàn Cầu gồm những người làm việc để mang lại ý chí vĩ đại hơn, nguồn cảm hứng vĩ đại hơn và sự đóng góp vĩ đại hơn cho nhân loại. Thiết yếu rằng Cộng Đồng Toàn Cầu này tập hợp ngay bây giờ và trở nên mạnh mẽ và tập trung để sứ mệnh của Đấng Tạo Hóa có thể tiến triển: để bảo vệ thế giới chúng ta, để giữ cho tinh thần của Tri Thức tồn tại và để chuẩn bị nhân loại cho một cuộc sống mới trong Cộng Đồng Vĩ Đại của các thế giới trong vũ trụ. Chính vì lý do này mà quyển sách này đang được trình bày lúc này.

Quyển sách này chứa đựng những khải huyền riêng lẻ từ Đấng Tạo Hóa mà cùng nhau trình bày những chìa khóa để tham gia vào cộng đồng này. Được biên soạn bởi Sứ Giả, những khải huyền này đã được trao tại nhà của Thông Điệp Mới ở Boulder, Colorado, Mỹ và trong các chuyến du hành của Sứ Giả trên thế giới. Khải Huyền đầu tiên trong số này đã được trao vào năm 2009, một năm quan trọng trong lịch sử của Thông Điệp Mới và là thời điểm của tiếng gọi vĩ đại từ một quyền lực cao cả đến những người phải được tiếp cận và những người được định để tham gia vào Thông Điệp Mới và sứ mệnh của nó.

Sự tham gia trong Cộng Đồng Toàn Cầu thì được tập trung vào việc học, phục vụ, tuyên truyền và hỗ trợ Thông Điệp và Sứ Giả. Đây là những hoạt động chung mà, nếu được hướng đúng hướng, sẽ mang lại những kết quả sâu sắc và mang lại sự sống trong thế giới của chúng ta, được sinh ra theo thời gian thông qua trải nghiệm của chúng ta như là những người đàn ông và phụ nữ của Tri Thức. Tuy nhiên trọng tâm của các hoạt động này là thực tại của mối quan hệ—mối quan hệ với Tri Thức, với Hội Đồng Thiên Thần, với Sứ Giả, với Hội (The Society)—cộng đồng cốt lõi được thiết lập bởi Sứ Giả— và với những người khác đã được kêu gọi để tham gia vào đây. Khi làm việc bên ngoài mối quan hệ, chuyển động chân thật tiến về phía trước sẽ không thể xảy ra. Vì vậy chính công việc chung của chúng ta, phương hướng chung của chúng ta và các mối quan hệ kết nối chúng ta mà tạo nên thực tế của cộng đồng này và cho phép nó mang thứ gì đó thật sự mới mẻ và quyền lực vào trong thế giới.

Cộng Đồng Toàn Cầu của Thông Điệp Mới từ Chúa là quyển sách thứ năm trong Tập 2 của Thông Điệp Mới từ Chúa.