Mối Quan Hệ của Bạn với Gia Đình Thánh Linh của Bạn

Your Relationship with Your Spiritual Family

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa,
Marshall Vian Summers
vào ngày 1 tháng 1 năm 1989
tại Albany, New York, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Gia Đình Thánh Linh của bạn là gì? Gia Đình Thánh Linh của bạn bao gồm những mối quan hệ mà bạn đã giành lại trọn vẹn cho đến nay trong quá trình tiến hóa tổng thể của bạn trong cuộc sống vật chất và những mối quan hệ mà bạn được định để giành lại bây giờ và trong tương lai. Gia Đình Thánh Linh của bạn là nhóm học tập của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không chỉ là một cá nhân, bạn cũng là một phần của nhóm. Bởi vì bạn chưa giành lại trọn vẹn các mối quan hệ trong cuộc sống, bạn không thể giành lại trọn vẹn mối quan hệ của bạn với Chúa. Trước tiên bạn phải giành lại mối quan hệ của mình với những người khác để đi đến việc trải nghiệm trọn vẹn mối quan hệ của bạn với Chúa.

Khi mong muốn và khả năng của bạn cho mối quan hệ gia tăng, thì hiểu biết và sự cảm kích của bạn đối với Chúa cũng gia tăng. Đó là lý do tại sao có nhiều trải nghiệm khác nhau về Chúa và tại sao một số trải nghiệm này có thể có vẻ khá mâu thuẫn với nhau. Điều này là do sự khác biệt trong hiểu biết và khả năng của con người để trải nghiệm Chúa. Ở đây có một Chúa nhỏ, một Chúa cỡ trung bình, một Chúa vĩ đại, một Chúa lộng lẫy và cuối cùng là một Chúa không giới hạn. Đây là lý do tại sao tranh luận về Chúa là vô ích. Bạn phải nhận ra rằng con người có những khả năng trải nghiệm khác nhau và do đó sẽ đưa ra những kết luận khác nhau. À mà, hiểu biết của bạn về Chúa không bao giờ nên là kết luận. Điều này sẽ cho phép nó phát triển và mở rộng.

Bạn đã đi vào thế giới để phục vụ Gia Đình Thánh Linh của bạn. Một số thành viên của Gia Đình Thánh Linh của bạn đang ở trong thế giới này vào thời điểm này, một số trong số họ đang ở trong các thế giới khác và một số trong số họ hoàn toàn không ở trong thực tại vật chất. Bạn đã đi vào thế giới cho sự tiến triển của chính mình và cho sự phát triển của nhóm bạn. Khi nhóm của bạn tiến triển và mở rộng, nó sẽ có thể hội nhập với các nhóm khác, và rồi, giống như những con sông hội nhập với nhau thành những dòng nước chảy ngày càng lớn hơn, bạn sẽ tìm được đường về với Chúa của bạn, mà là cội nguồn và định mệnh của tất cả các mối quan hệ.

Thực tế của Gia Đình Thánh Linh của bạn là rất quan trọng mặc dù nó sẽ không dễ hiểu. Ở đây, trọng tâm phải là về trải nghiệm thay vì ý tưởng. Thật sự có thể là thời gian dài trước khi bạn có thể hiểu nó hoàn toàn. Giá trị của ý tưởng này về Gia Đình Thánh Linh là rằng nó cho bạn thấy rằng bạn có một đóng góp quan trọng để trao cho những người khác và rằng mong muốn để tiến triển tâm linh của bạn không phải là ích kỷ, mà được sinh ra từ sự đóng góp và cam kết thật sự. Dưới góc nhìn này, bạn sẽ nhận ra rằng sẽ có một số người nhất định trên thế giới này, có lẽ chỉ một vài, mà bạn có thể hội nhập trọn vẹn với họ. Ở đây sự hội nhập của bạn sẽ thật nội tại, thật trọn vẹn và thật hài hòa đến mức nó sẽ hoàn toàn đối lập với việc cố gắng tương tác của bạn với những người khác. Ở đây bạn đang tìm kiếm các thành viên của Gia Đình Thánh Linh của mình, và ở đây bạn sẽ cần phải học cách tương tác chính xác, tùy thuộc vào hoạt động mà bạn sẽ chia sẻ cùng nhau. Bạn có thể tìm thấy một thành viên của Gia Đình Thánh Linh của mình, nhưng bạn có thể không thể tham gia cùng nhau vì không ai sẵn sàng trong các bạn.

Những mối quan hệ này sẽ dạy bạn về Chúa bởi vì chúng là sẵn có. Các bạn đã biết nhau từ trước đó. Tuy nhiên trải nghiệm của bạn về nhau không được sinh ra từ trải nghiệm của kiếp trước, nhưng từ Tạo Hoá hoàn toàn bên ngoài thực tế vật lý. Bạn đã có trải nghiệm kiếp trước với nhiều người không thuộc Gia Đình Thánh Linh của bạn. Gia Đình Thánh Linh của bạn là một nhóm nhỏ. Nhưng bạn đã có trải nghiệm kiếp trước với hàng nghìn cá nhân.

Trải nghiệm về Gia Đình Thánh Linh là điều gì đó rất hiếm và đặc biệt. Nó có thể tạo ra quyền lực tâm linh khổng lồ nếu nó có thể được nhận biết chính xác và nếu sự tham gia của bạn với người khác có thể được thiết lập một cách chính xác. Có thể phạm sai lầm nghiêm trọng ở đây với thành viên khác trong Gia Đình Thánh Linh của bạn. Tuy nhiên, cơ hội cho sự đóng góp, cho khám phá và cho sự tiến triển là rất vĩ đại trong mối quan hệ này đến mức mà nó thể hiện một trải nghiệm kỳ diệu.

Đừng nghĩ rằng bạn đã gặp thành viên khác trong Gia Đình Thánh Linh của mình vì điều này chỉ có thể được biết, và ở đây giá trị của nó sẽ chỉ được quyết định bởi những gì bạn có thể làm cùng nhau. Nếu bạn là một mảnh ghép, thì Gia Đình Thánh Linh của bạn là một khối lớn các mảnh ghép đã được ghép lại. Việc gặp gỡ thành viên khác trong Gia Đình Thánh Linh của bạn sẽ xác nhận thiết kế của bạn, hình dạng của bạn và bạn phù hợp với nhau hoàn hảo ra sao một khi bạn tương tác đúng cách. Mối quan hệ này xác nhận mục đích cao cả của bạn và thực tế của mối quan hệ của bạn với Chúa. Nó nhắc nhở bạn về Quê Hương Cổ Đại của bạn. Nó nhắc nhở bạn về thỏa thuận và cam kết của bạn trước khi đi vào thế giới để phục vụ thế giới và Gia Đình Thánh Linh của bạn. Việc tham gia vào mối quan hệ này sẽ kích hoạt bản chất thánh linh của bạn và kêu gọi sự phát triển cụ thể của những khả năng của bạn. Điều này kích hoạt quyền lực và trách nhiệm tâm linh bên trong bạn, bởi vì chúng phải luôn đồng hành cùng nhau.

Bạn không cần phải tự hỏi, “Người tôi thích có phải là một phần của Gia Đình Thánh Linh của tôi không?” Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng ở đây đó là một số cá nhân trong hành trình cuộc đời bạn sẽ đến gần bạn và sẽ kích hoạt một ký ức xa xưa về Quê Hương Cổ Đại của bạn và sẽ gọi ra một quyền lực từ bạn mà bạn khó có thể nhận biết trong chính mình. Những mối quan hệ này là vô cùng quyền lực, và chúng phải được hiểu đúng cách bởi vì việc phạm sai lầm ở đây có thể có cái giá rất đắt.

Giá trị của việc giới thiệu về thực tế Gia Đình Thánh Linh của bạn cũng có lợi ích quan trọng thứ hai. Nó trao cho bạn cái nhìn lớn hơn về bản chất của quá trình tiến hóa thật sự của bạn trong cuộc sống. Việc nhận ra rằng bạn đã kết nối sẵn với một số cá nhân nào đó và việc nhận ra rằng mọi sự tiến hóa có thể được đo lường bằng phạm vi và khả năng trải nghiệm mối quan hệ, thì bạn có thể bắt đầu thấy được quá trình tiến hóa. Ở đây bạn sẽ thấy rằng tương tác của bạn với những người khác là thiết yếu ra sao đối với phúc lợi của bạn và chúng quan trọng ra sao đối với thành công của bạn và việc trao quyền cho bạn trong cuộc sống.

Việc gặp gỡ một thành viên của Gia Đình Thánh Linh của bạn sẽ trao cho bạn trải nghiệm vĩ đại nhất có thể về mối quan hệ chân thật với người khác mà bạn có thể có trên thế giới. Đó là giá trị của cuộc gặp gỡ này. Nhưng nhận biết này đi kèm với trách nhiệm. Ở đây yêu cầu quan trọng hàng đầu là rằng bạn nhận biết mối quan hệ này và tham gia trong nó một cách chính xác. Vì vậy, thành tích càng lớn, thì yêu cầu càng lớn.

Bạn là một phần của một tập hợp đang gia tăng của các cá nhân. Khi nhóm của bạn phát triển, thì nó có thể hội nhập với các nhóm khác. Bằng cách này, Vũ Trụ quay về lại với sự toàn vẹn và duy nhất. Rồi thì tranh ghép của nhiều mảnh trong thế giới của bạn và tranh ghép của nhiều mảnh khác trong Vũ Trụ-nói-chung kết hợp với nhau để tạo thành một bức tranh vĩ đại.

Bạn có thể trải nghiệm được thực tại của Chúa bằng cách tham gia trọn vẹn với một cá nhân khác. Không gì khác bạn có thể trải nghiệm trên thế giới có thể so sánh với điều này. Không gì trên thế giới có thể cạnh tranh với nó về giá trị, về mức độ và về lợi ích lâu dài. Tuy nhiên trải nghiệm sẽ không kéo dài bởi vì sự tương tác của bạn phải gia tăng. Mục đích của việc hai thành viên của Gia Đình Thánh Linh gặp nhau là để kích hoạt Tri Thức và để tạo ra đóng góp thật sự. Nếu đóng góp này không được thực hiện hoặc nếu sự phát triển của nó không được tiến triển, thì sự nhận biết của các bạn về nhau sẽ chỉ là sơ bộ và sẽ không kéo dài. Để mối quan hệ này thật sự được kích hoạt, các bạn phải cống hiến hết mình cho mục đích chung của mình. Chỉ khi đó mà trải nghiệm sẽ quay trở lại và gia tăng.

Có khía cạnh thứ ba để hiểu được giá trị của Gia Đình Thánh Linh của bạn, và đó là để củng cố ý tưởng rằng bạn không thể tham gia với mọi người một cách ngẫu nhiên. Mảnh ghép của bạn sẽ không khớp với mảnh ghép của họ. Mặc dù bạn có thể rất yêu nhau và có cảm giác thân thuộc và cộng hưởng tâm linh lớn lao, nhưng mối quan hệ sẽ không có chiều hướng lớn hơn này. Điều này sẽ trao cho bạn các tiêu chí cần thiết để nhận biết những cá nhân mà bạn sẽ cần phải tham gia. Điều này sẽ ngăn bạn tham gia vào một mối quan hệ đầy chia rẽ hoặc không phù hợp, điều là nguyên nhân vĩ đại cho sự đau khổ của con người trong thế giới.

Có một Kế Hoạch, và bởi vì Kế Hoạch phục vụ cho việc giành lại Tri Thức và giành lại mối quan hệ thật sự, nó kêu gọi sự tham gia cụ thể với những người cụ thể. Do đó đừng giả vờ rằng bạn là Chúa bằng cách cố gắng sắp xếp lại thế giới hướng theo ý tưởng của bạn về sự hoàn hảo hoặc toàn vẹn hoặc thống nhất. Việc làm như vậy sẽ chỉ lừa dối bạn một lần nữa và buộc bạn sử dụng các mối quan hệ để thỏa mãn chủ nghĩa lý tưởng của mình, điều này dần sẽ yêu cầu bạn trở thành kẻ đàn áp và nạn nhân của lỗi lầm. Đây không phải là những gì dành cho bạn. Đây không phải là những gì Chúa muốn cho bạn, và đây không phải là những gì mà Tri Thức của bạn kêu gọi bạn làm.

Bạn có thể nghĩ rằng ý tưởng của bạn đại diện cho chân lý về tình yêu, sự hòa hợp và hòa bình. Mặc dù việc có những ý tưởng tuyệt vời vào lúc đầu có thể là cần thiết để trao cho bạn một trọng tâm tích cực, nhưng chúng không thể nào cạnh tranh được với trải nghiệm chân thật và phải được xem như chỉ là bước đầu mà theo thời gian cần phải được vượt qua. Do đó, bạn sẽ cần phải vượt qua những ý tưởng về các mối quan hệ của mình để có thể thực sự trải nghiệm chúng. Ở đây, bạn sẽ cần phải vượt qua những ý tưởng của mình về người khác để trải nghiệm người khác. Bạn sẽ cần phải vượt qua những ý tưởng của mình về thế giới để trải nghiệm thế giới. Và cuối cùng, bạn sẽ cần phải vượt qua những ý tưởng của mình về Gia Đình Thánh Linh để trải nghiệm Gia Đình Thánh Linh của chính bạn.

Có một lợi ích thứ tư trong việc giới thiệu hiểu biết mới này và đó là Gia Đình Thánh Linh của bạn đang ở bên bạn vào lúc này. Những người không ở trong thực tế vật lý đang ở bên bạn vào lúc này và bạn có thể trải nghiệm sự hiện diện của họ. Đây sẽ là trải nghiệm của bạn về sự hiện diện tâm linh. Những Giáo Viên Nội Tâm của bạn sẽ giúp vun đắp và nuôi dưỡng những kết nối đang phát triển này để trải nghiệm của bạn về sự hiện diện tâm linh và khả năng của bạn để trải nghiệm sự kết nối với người khác có thể phát triển.

Gia Đình Thánh Linh của bạn đang ở bên bạn vào lúc này. Vì vậy, không thể nào để là cô độc. Mặc dù cơ thể của bạn có thể không ở gần những cơ thể khác mà bạn nhận ra, và mặc dù bạn có vẻ như bị tách khỏi những người thân yêu của mình khi bạn ở trong thế giới, Gia Đình Thánh Linh của bạn, mà là những người bạn yêu thương hơn mọi người khác, đang ở bên bạn vào lúc này. Bạn sẽ chia sẻ suy nghĩ với nhau bởi vì tâm trí của các bạn được kết nối. Ý tưởng sẽ đi vào tâm trí bạn từ tâm trí họ và ý tưởng sẽ đi vào tâm trí họ từ tâm trí bạn bởi vì bạn được kết nối. Điều khiến họ trở thành một phần của Gia Đình Thánh Linh của bạn đó là bạn đã tham gia đủ với họ để tham gia vào sự liên kết lớn hơn. Sự liên kết này vượt qua cả cuộc đời bạn. Nó vĩ đại như thế. Nó là sự thiết lập vĩnh cữu.

Không có gì trên thế giới này có thể tách bạn khỏi Gia Đình Thánh Linh của bạn. Ngay cả khi bạn lạm dụng mối quan hệ với một thành viên của Gia Đình Thánh Linh của bạn khi bạn đang ở trong thế giới, cả hai bạn không thể bị tách rời. Đây là hạt giống của sự hiến dâng thật sự. Điều này cho phép mối quan hệ của bạn đạt đến biểu hiện cao nhất của nó, đó là để thể hiện mối quan hệ của bạn với Chúa. Bạn làm điều này không phải về mặt khái niệm hay lý thuyết mà là về mặt tận tâm, cống hiến, tương thích và đóng góp.

Thực tế của Gia Đình Thánh Linh của bạn đang được giới thiệu vì lý do thứ năm và đó là rằng nó cung cấp cách thức vĩ đại nhất và tức thì nhất để trải nghiệm Chúa. Niềm vui vĩ đại nhất, sức mạnh vĩ đại nhất, việc trao quyền lớn nhất và đóng góp vĩ đại nhất đến từ điều này. Do đó, đừng nghĩ rằng Gia Đình Thánh Linh của bạn chỉ là một ý tưởng mù mờ. Nó là cội nguồn của hạnh phúc của bạn. Nó là cơ sở vĩ đại nhất trong các mối quan hệ của bạn. Nó tượng trưng cho sự kết nối chân thật nhất mà bạn chưa thể trải nghiệm. Nó tượng trưng cho cơ hội vĩ đại nhất cho mối quan hệ khi bạn ở trong thế giới.

Mọi người đều là một phần của Gia Đình Thánh Linh mặc dù không phải ai cũng sẵn sàng để trải nghiệm Gia Đình Thánh Linh của họ. Người mà bạn được định để gặp đã được xác định trước trước khi bạn vào trong thế giới bởi vì có một Kế Hoạch. Kế Hoạch sắp xếp mọi sinh loài tách biệt vào trong một dòng chảy tiến hóa nơi mà mọi người gia nhập ở các cấp độ ngày càng cao và ngày càng hòa nhập cho đến khi Chúa được chạm đến, mà là trải nghiệm của sự gia nhập hoàn toàn. Khả năng và phạm vi quan hệ với nhau của bạn càng lớn, thì khả năng và phạm vi trải nghiệm Chúa của bạn càng lớn.

Sự Tách Biệt tồn tại trong thế giới, nhưng chỉ để Sự Tách Biệt có thể được vượt qua. Bởi vì Chúa không phủ nhận những gì tồn tại trong thế giới, nhưng sử dụng nó cho lợi ích của bạn. Bạn sử dụng Sự Tách Biệt để xa nhau. Chúa sử dụng Sự Tách Biệt để kết hợp. Bạn sử dụng Sự Tách Biệt để thực hiện các mục đích ích kỷ. Chúa sử dụng Sự Tách Biệt để làm toại nguyện các cá nhân. Chúa không phủ nhận những gì bạn đã tạo ra. Chúa chỉ trao cho nó một mục đích lớn hơn. Chúa trao một mục đích lớn hơn cho cơ thể bạn và tâm trí bạn. Chúa trao một mục đích lớn hơn cho cảm xúc của bạn. Chúa trao một mục đích lớn hơn cho tưởng tượng của bạn. Chúa trao một mục đích lớn hơn cho tất cả các khả năng tâm trí và thể chất của bạn. Chúa không nói rằng Sự Tách Biệt của bạn không tồn tại. Chúa nói: “Ta sẽ dùng Sự Tách Biệt của con để giúp con.”

Rất quan trọng rằng bạn thấy được sự khác biệt ở đây. Rồi thì bạn sẽ không nhầm lẫn thực tại sau cùng với thực tại tạm thời, bởi vì chúng không thể so sánh được. Chúng hoàn toàn khác nhau. Đừng nhầm lẫn thực tại vật chất với thực tại tâm linh bởi vì chúng khác nhau, và bạn phải vận hành hơi khác nhau trong mỗi cõi. Ví dụ, bạn phải học cách thận trọng khi bạn ở trong thực tế vật chất bởi vì rất dễ để làm đau bạn và để hủy hoại cơ thể bạn, thậm chí chỉ vô tình. Nhưng bạn không cần phải thận trọng như vậy trong cõi tâm linh. Ở đây bạn phải học cách nhận biết, nhưng theo cách khác với cách bạn nhận biết các sự kiện vật lý. Vì vậy mặc dù có những điểm giống nhau trong mọi cõi, chức năng cụ thể của chúng thì khác nhau. Điều này sẽ trở nên hiển nhiên đối với bạn khi bạn học về những điều này và sẽ không yêu cầu bạn phải suy đoán nhiều.

Nếu bạn nghĩ về Gia Đình Thánh Linh của bạn dựa theo hiểu biết đang được trình bày ở đây, thì bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng nó rất, rất quan trọng. Bạn đang ở trong thế giới tìm kiếm Gia Đình Thánh Linh của bạn. Đó là một phần mục đích của bạn ở đây. Nếu bạn không có Gia Đình Thánh Linh, thì động lực của bạn để ở trong mối quan hệ sẽ là khá ngẫu nhiên. Bạn sẽ không có khả năng thật sự để phân biệt nên ở cùng ai và không nên ở cùng ai. Sẽ không có kế hoạch để tham gia; sẽ không có kế hoạch để giành lại. Sẽ không có phương hướng thật sự cho sự phát triển tâm linh. Bạn sẽ không có Giáo Viên Nội Tâm bởi vì họ đại diện cho thế lực phục vụ Gia Đình Thánh Linh của bạn. Điều này sẽ chỉ khiến bạn tham gia với những người khác dựa trên sự sợ hãi, ưa thích và tiện lợi, mà hầu như không cung cấp nền tảng cho một cuộc sống ý nghĩa. Điều này khó có thể cho phép mối quan hệ vượt qua những thách thức và khó khăn của việc ở trong thế giới. Hãy nhìn vào những mối quan hệ đầy chia rẽ xung quanh bạn và nhận ra cái giá khổng lồ của chúng. Hãy vui mừng vì một lựa chọn khác hiện diện. Và hãy vui mừng vì bạn là một phần của Gia Đình Thánh Linh, vì điều này trao cho bạn sự nhận biết cần thiết để tìm kiếm những cá nhân mà bạn phải học cùng và bạn được định để tham gia.

Gia Đình Thánh Linh tồn tại bởi vì Chúa có một Kế Hoạch. Các Gia Đình Thánh Linh có vẻ như tách biệt, nhưng chỉ như vậy để Sự Tách Biệt có thể được chấm dứt. Vì vậy, hãy vui mừng vì bạn có thể tìm kiếm những cá nhân mà bạn được định để tham gia và rằng bạn không cần phải cố gắng kết hợp với những người mà bạn không thể thích hợp. Hãy vui mừng vì sự hoàn hảo được trao cho bạn trong sự tham gia của bạn với người khác. Bởi vì ngay cả trên thế giới, sự hoàn hảo có thể được trải nghiệm theo cách này.

Gia Đình Thánh Linh của bạn đang ở bên bạn. Bạn không đơn độc. Họ đang ở đây để phục vụ bạn, để trau dồi bạn, để trao quyền cho bạn và để trao cho bạn khả năng nhận biết thật sự và tham gia đúng trong các mối quan hệ của bạn. Và họ đang ở đây để trao cho bạn sự can đảm và các kỹ năng cần thiết để trở thành một người đóng góp trên thế giới. Họ đã gửi bạn vào trong thế giới để cho đi và để giành lại các mối quan hệ nhất định cho một mục đích cao hơn. Họ không gửi bạn vào thế giới để bạn chỉ học cách thoát khỏi cuộc sống, bởi vì không có lối thoát khỏi cuộc sống cho đến khi các mối quan hệ thật sự của bạn được giành lại. Các mối quan hệ là tất cả những gì bạn có thể mang theo bạn bên kia thế giới. Tất cả tài sản thế gian của bạn, cơ thể vật chất của bạn, tầm quan trọng của tên tuổi bạn và vinh quang của bất kỳ tiếng tăm nào mà bạn thiết lập cho bản thân đều được từ bỏ khi bạn rời khỏi đây.

Điều vĩnh viễn chính là việc giành lại các mối quan hệ. Đó là lý do tại sao bạn có một Gia Đình Thánh Linh, bởi vì đây là những mối quan hệ mà bạn đã giành lại. Chúa muốn rằng bạn chỉ giành lại những mối quan hệ nào đó khi bạn ở đây. Một khi những thứ này được giành lại, thì công việc của bạn sẽ hoàn tất, bạn sẽ mang những cá nhân này với bạn về Quê Hương Cổ Đại của mình, và Gia Đình Thánh Linh của bạn sẽ gia tăng. Nếu mọi người làm điều này, thì mọi người sẽ được bao gồm, và họ sẽ có thể tham gia.

Bạn, người khó có thể kết hợp với nhau, không thể được mong đợi để kết hợp với nhân loại nói chung, và chắc chắn là không với Chúa. Tuy nhiên đó không phải là yêu cầu của thế giới, và đó không phải là môi trường học tập của thế giới. Môi trường học tập của thế giới là để bạn học cách kết hợp với người khác trong mục đích thật sự, được dẫn dắt bởi Tri Thức, trong sự tôn vinh Gia Đình Thánh Linh của bạn. Bằng cách này, Tri Thức sẽ được giữ cho tồn tại trong thế giới. Bằng cách này, mục đích của bạn ở đây sẽ được hoàn thành. Bằng cách này, điều thật và chân thật sẽ tiếp tục vận hành trên thế giới và sẽ hướng dẫn thế giới trong quá trình tiến hoá của nó.