Mối Quan Hệ của Bạn với Những Gì Chưa Biết

Your Relationship with the Unknown

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 1 tháng 1 năm 1989
tại Albany, New York, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Mối quan hệ của bạn với những gì chưa biết là cực kỳ quan trọng bởi vì bạn có liên quan đến thứ gì đó vượt xa phạm vi khái niệm và thị giác của bạn. Sự vĩ đại của điều này không nên trao cho bạn cảm giác tự cao về bản thân theo bất kỳ cách nào mà thay vào đó nên mang lại sự kính sợ và tôn trọng đối với mạng lưới rộng lớn của các mối quan hệ thật sự tồn tại trong Vũ Trụ.

Bạn có mối quan hệ với cả những người bạn đã gặp và với những người bạn chưa gặp. Bạn có mối quan hệ với các cá nhân trong các thế giới khác. Bạn có mối quan hệ với Gia Đình Tâm Linh của mình bên ngoài phạm vi thị giác. Điều này không giống như khi nói rằng bạn có mối quan hệ với tất cả mọi người. Không đúng khi nói rằng bạn ở trong mối quan hệ với tất cả mọi người. Đúng là bạn có liên quan đến tất cả sự sống. Đúng là bạn được gắn kết với tất cả sự sống. Đúng là về cơ bản bạn là một với tất cả sự sống. Tuy nhiên, các mối quan hệ của bạn trong thế giới phải được hiểu là việc hoạt động theo cách cụ thể trong một bối cảnh hạn chế. Thế giới là một bối cảnh hạn chế. Các hoạt động của bạn trên thế giới được dựa trên các hoạt động cụ thể với những người nhất định cho các mục đích cụ thể.

Ở đây mối quan hệ của bạn với những gì chưa biết đóng vai trò như một bối cảnh. Bạn đã đến để phục vụ thế giới khi nó bắt đầu trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới. Bạn đã đến để phục vụ thế giới trong giai đoạn chuyển tiếp, có lẽ là giai đoạn quan trọng nhất đối với loài người trong toàn bộ sự tồn tại của nó. Giai đoạn chuyển đổi này sẽ diễn ra trong 150 năm tới. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn và triệt để mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Nó sẽ đòi hỏi sự thay đổi hoàn toàn trong sự hiểu biết và suy nghĩ của con người. Nó sẽ thay đổi về cơ bản ý tưởng của bạn về Chúa, sự tiến hóa, sự phát triển cá nhân và trách nhiệm xã hội.

Việc trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới có nghĩa là bạn sẽ phải đối đầu với các dạng sống thông minh khác trong Vũ Trụ. Ở đây bạn sẽ nhận ra rằng thế giới không phải là một nơi cô lập. Điều này sẽ đòi hỏi bạn xem xét lại ý tưởng của mình về cộng đồng và mối quan hệ. Sự chạm trán này với Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ thay đổi hoạt động và hành vi của con người. Cuối cùng, cùng với sự suy thoái môi trường của bạn, nó sẽ đòi hỏi sự kết hợp của tất cả các quốc gia trên thế giới thành một cộng đồng loài người thống nhất hơn. Việc tạo ra một cộng đồng thế giới thống nhất sẽ là cần thiết để có thể đương đầu và đối phó với thực tế về sự sống bên ngoài biên giới của bạn.

Mối quan hệ của bạn với những gì chưa biết bao gồm mối quan hệ của bạn với những cá nhân nào đó trong các thế giới khác. Họ cũng đã được gửi vào các thế giới của họ để chuẩn bị cho thời đại này. Do đó, bạn chia sẻ mục đích với họ. Bạn chia sẻ mục đích với bất kỳ ai đang trong quá trình khám phá Tri Thức của họ và nhận ra mục đích cao cả của họ.

Bạn có một phạm vi nhận thức nhất định. Vượt qua điều này, bạn chỉ có thể suy đoán. Tuy nhiên, trong phạm vi của trải nghiệm tinh khiết, bạn có thể trải nghiệm điều vượt qua tầm hiểu biết và vượt qua phạm vi giác quan của bạn. Thật ra, một trải nghiệm chân thật sẽ luôn vượt qua những giới hạn này. Do đó, bạn có thể có một trải nghiệm sâu sắc về mối quan hệ của mình với những gì chưa biết—một trải nghiệm sâu sắc! Và bạn sẽ có thể có được trải nghiệm này và kết hợp nó một cách có ích nếu bạn được chuẩn bị như một học sinh của Tri Thức.

Bạn đang trong mối quan hệ với thế lực của sự tiến hóa. Điều này mang lại nền tảng và ý nghĩa cho vai trò cụ thể của bạn ở đây bởi vì bạn đã vào thế giới vào một thời điểm nhất định để hoàn thành những nhiệm vụ nhất định với những cá nhân nhất định. Việc hiểu được quá trình tiến hóa của thế giới là cực kỳ quan trọng. Trừ khi bạn có thể thấy rằng thế giới đang chuẩn bị trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới và rằng đây là quan điểm quan trọng nhất mà bạn có thể có về quá trình tiến hóa của thế giới, nếu không bạn sẽ không hiểu tại sao mọi thứ đang xảy ra. Và bạn sẽ có xu hướng kháng cự lại sự thay đổi để bảo tồn những gì có vẻ có lợi và hài hòa hơn trong quá khứ.

Thật vậy, thật không may là môi trường của bạn đang bị tấn công và xuống cấp. Tuy nhiên điều này xảy ra trong tất cả các thế giới nơi sự sống thông minh đang tiến hoá. Đó là một sản phẩm phụ không may của sự tăng trưởng. Trong trường hợp thế giới của bạn, điều này thật sự sẽ là không may vì điều này sẽ tạo ra sự suy giảm nghiêm trọng về chất lượng cuộc sống ở đây. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh tích cực, nó cũng sẽ đòi hỏi việc tạo ra một cộng đồng thế giới thống nhất hơn. Những gì chia rẽ các quốc gia và những gì chia rẽ các nhóm người giờ đây sẽ ngày càng trở nên ít quan trọng hơn khi mọi người đều phải đối mặt với những khó khăn cơ bản nào đó—khó khăn trong việc sinh tồn và khó khăn trong việc duy trì sự gắn kết xã hội.

Tất cả mọi người sẽ tham gia vào việc đối phó với những khó khăn này. Những định kiến và lằn chia rẽ cũ sẽ trở nên trầm trọng hơn, nhưng những nhu cầu cấp thiết của thế giới và Sự Can Thiệp của các chủng loài hung hăng từ Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ làm lu mờ sự bất hòa cá nhân và địa phương. Điều này sẽ buộc mọi người đến với nhau. Mọi người hiện đang vô thức tạo ra tình cảnh mà sẽ yêu cầu điều này. Đây là vì họ là một phần của thế lực tiến hóa lớn lao. Có thể tạo ra một cộng đồng thế giới thống nhất mà không với sự phá hủy môi trường, và điều này thật sự được thích hơn. Tuy nhiên, mọi người sẽ đảm bảo rằng họ sẽ đạt được định mệnh của mình, và họ sẽ làm điều này ngay cả khi nó được thực hiện thông qua cách thức đầy hủy diệt. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được định mệnh của họ.

Ở cấp độ rất sâu trong bản thân bạn, bạn biết được những điều này. Ở cấp độ rất sâu bên trong bạn, vượt ra ngoài ưu tiên của bạn và ý tưởng của bạn, bạn biết nhiều điều mà bạn chưa thể giải thích được. Đó là bởi vì bạn đang trong mối quan hệ với những gì chưa biết. Những gì chưa biết đang ở trong mối quan hệ với bạn, và nó sẽ ảnh hưởng lên cuộc sống của bạn hôm nay, ngày mai và mỗi ngày.

Với Tri Thức, điều này có thể được trải nghiệm mặc dù bạn không thể hiểu được nó bằng trí tuệ. Tri Thức vĩ đại hơn tâm trí của bạn. Sự khôn ngoan của nó vượt xa sự hiểu biết của con người. Khả năng của nó vượt xa khả năng của con người. Do đó, việc tương tác với Tri Thức là việc tương tác với quyền lực vĩ đại nhất trong cuộc sống. Nó kết nối bạn với Chúa. Điều này cho phép bạn trải nghiệm một tình yêu lớn lao hơn, sự tự do lớn lao hơn và một mục đích lớn lao hơn bất cứ thứ gì bạn có thể đạt được nếu không có nó.

Thế giới đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới. Đó là lý do tại sao các xã hội của bạn đang thay đổi. Đó là lý do tại sao các mối bận tâm của bạn đang thay đổi. Hình ảnh, các ưu tiên và các vấn đề của xã hội của bạn đều phản ánh điều này.

Mối quan hệ của bạn với Chúa thì không được biết đến bởi bạn, vì vậy bạn có mối quan hệ với những gì chưa biết. Những mối quan hệ của bạn với những sinh loài trong các thế giới khác thì không được biết đến bởi bạn, vì vậy ở đây bạn cũng có mối quan hệ với những gì chưa biết. Mối quan hệ của bạn với những người bạn chưa gặp là điều bạn chưa biết, vì vậy ở đây bạn cũng đang ở trong mối quan hệ với những gì chưa biết. Tuy nhiên những gì chưa được biết đến bởi bạn trong nhận thức của bạn có thể được trải nghiệm sâu sắc trong Tri Thức của bạn. Vì vậy thật ra chúng không phải là chưa được biết. Chúng chỉ là chưa được nhận ra.

Đây là lý do tại sao việc giành lại Tri Thức là việc giành lại mối quan hệ. Khi bạn giành lại điều chưa được nhận ra, bạn nhận ra rằng nó đã được biết rồi. Ở đây Tri Thức của bạn về bản thân, xã hội của bạn, thế giới của bạn và Vũ Trụ có thể trỗi lên hoàn toàn nguyên vẹn. Chỉ qua thời gian mà bạn sẽ xác nhận điều này thông qua trải nghiệm của mình. Do đó, thời gian là để xác nhận Tri Thức. Thời gian là để bạn nhận ra những gì bạn biết. Đó là mục đích của thời gian.

Bạn là đứa con của những gì chưa biết. Bạn là người tạo ra những gì chưa biết. Thế giới của bạn bị chi phối bởi những gì chưa biết. Hành động của bạn được thúc đẩy bởi những gì chưa biết. Vượt qua khái niệm của con người, suy đoán của con người và sự lừa dối của con người, điều này chắc chắn đúng. Nếu bạn có thể vận hành không với những giới hạn này, thì trải nghiệm của bạn về mối quan hệ với cuộc sống và với người khác sẽ trở nên năng động, có ý nghĩa, có mục đích và hoàn toàn có ích trong biểu hiện của chúng. Bạn sẽ không cần phải tạo ra những hoàn cảnh tiêu cực để học trong đó. Bạn sẽ không cần phải suy giảm cảm giác an toàn và phúc lợi của mình để có thể ép bản thân nhận ra một chân lý cơ bản.

Không cần thiết để bạn có một khuôn khổ khái niệm để hiểu được những gì chưa biết. Chính trải nghiệm của bạn ở đây mới có giá trị. Ý tưởng của bạn chỉ có thể giúp chuẩn bị bạn cho trải nghiệm này. Quan trọng để bạn hiểu rằng bạn đang ở trong mối quan hệ với cả những điều đã biết và những gì chưa biết. Điều này trao cho bạn động lực thật sự về Tri Thức và đặt giới hạn trên khuôn khổ khái niệm của bạn. Giới hạn này là quan trọng để trao cho bạn sự bình an và để định hướng năng lượng tinh thần và thể chất của bạn một cách thích hợp. Vì nếu bạn không đang cố gắng hiểu được những gì chưa biết, thì bạn có thể cống hiến hết mình cho những gì đã biết, mà phải là lĩnh vực tập trung và chú trọng đầu tiên của bạn. Việc làm việc này sẽ tự nhiên đưa bạn về phía trước. Sau đó những gì chưa biết sẽ dần dần được nhận ra đơn giản bằng cách đi theo Tri Thức của bạn và thực hiện từng bước trong quá trình phát triển của bạn.

Việc cố gắng biết những gì chưa biết sẽ không hiệu quả. Những gì chưa biết sẽ được biết bằng cách hướng sự chú ý của bạn đến những điều đã biết rồi. Hãy tự hỏi: “Tôi thật sự biết điều gì? Điều này đòi hỏi gì ở tôi? Hôm nay tôi phải làm gì đây?” Ba câu hỏi này là thiết yếu để bạn có thể bắt đầu tham gia với những gì đã biết. Vì những gì được biết là một phần của Tri Thức của bạn mà bạn có thể hiểu được trong thời điểm này. Mục tiêu và mục đích tổng thể của nó và mối quan hệ tổng thể của nó với cuộc sống có thể khó hiểu, nhưng những gì nó tiết lộ cho bạn ngày hôm nay thì có thể hiểu được và đòi hỏi sự tham gia đầy đủ của bạn.

Việc chấp nhận những gì bạn biết là việc đi theo Con Đường Tri Thức. Điều này sẽ tiết lộ những gì chưa biết, giúp nó được biết đến bởi bạn và mang nó vào trong phạm vi hiểu biết của bạn. Việc phân biệt giữa những gì có thể biết và những gì có thể hiểu là rất quan trọng. Tại thời điểm này, bạn biết nhiều thứ bạn không thể hiểu được. Điều này sẽ không giúp ích gì nhiều cho bạn cho đến khi sự hiểu biết của bạn phát triển.

Mối quan hệ của bạn với những gì chưa biết là một nền tảng, cung cấp phương hướng và trọng tâm cho mối quan hệ của bạn với những gì đã biết. Điều này đòi hỏi bạn phải trở thành một học sinh nghiêm túc. Điều này đòi hỏi bạn phải trở thành một học sinh của Tri Thức. Trở thành học sinh của Tri Thức có nghĩa là bạn đang tham gia một cách trọn vẹn nhất có thể với những gì đã biết và bạn đang cho phép những gì chưa biết tồn tại mà không cố gắng định nghĩa nó cho bản thân. Ở đây cuộc sống của bạn có ứng dụng cụ thể và bí ẩn vĩ đại cùng một lúc. Ở đây bạn có trách nhiệm phải làm những gì cần thiết, và bạn được trao tự do để trải nghiệm điều lớn hơn sự hiểu biết của bạn về bản thân và thế giới.

Để có Chúa trong cuộc đời bạn, bạn phải cho phép bí ẩn tồn tại và tham gia với những gì có ý nghĩa ngày hôm nay. Ở đây bạn có thể ngày càng trải nghiệm những gì chưa biết và tham gia bản thân một cách hiệu quả với những gì đã biết và với những gì có thể nhận ra. Điều này giúp bạn trở thành cầu nối giữa Chúa và thế giới, giữa Thần Thánh và cõi trần tục. Mục đích cao cả của bạn trong cuộc đời sẽ cung cấp cơ hội này và sẽ thiết lập nó ở đây. Điều này giúp bạn ở trong mối quan hệ năng động với Chúa. Điều này có nghĩa là bạn là một phần của kết cấu cuộc sống mà qua đó Chúa có thể chảy qua. Vì Chúa là dòng chảy của sự sống. Chúa là tình yêu của cuộc đời. Chúa là trải nghiệm cuộc đời. Vì vậy, bạn là phương tiện mà qua đó Chúa được thể hiện. Kết quả là, cuộc sống của bạn cũng được thể hiện đầy đủ vì bạn không có cuộc sống nào ngoài Chúa. Chúa tìm kiếm sự thể hiện bên trong bạn, và đây là ý nghĩa của việc được thoả mãn trong thế giới. Trong bản thân bạn, bạn là một biểu hiện nhỏ của một biểu hiện vĩ đại hơn. Điều này có nghĩa là bạn không thể tách rời khỏi cuộc sống. Điều này thể hiện mối quan hệ của bạn với những gì chưa biết.