Vấn Đề về Cái Ác và Các Thế Lực Bất Hòa

the problem of evil

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 1 tháng 1 năm 1989
tại Albany, New York, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Cần thiết vào lúc này để thảo luận về một chủ đề cực kỳ quan trọng mà có thể khó hiểu vào lúc đầu. Đó là vấn đề về cái ác và các Thế Lực Bất Hòa. Đây là một chủ đề khó đối với nhiều người vì có rất nhiều sợ hãi và e ngại về nó, cũng như rất nhiều sự phủ nhận và nhiều quan điểm méo mó.

Có những Thế Lực Bất Hòa trên thế giới. Chúng chống đối sự thống nhất của sự sống. Chúng chống đối sự tiến hóa của sự sống. Chúng chống đối công việc của Tri Thức. Chúng chống đối việc giành lại Tri Thức. Những thế lực này được tạo ra từ cả bên trong thế giới và bên ngoài thế giới. Những thế lực này là xấu xa theo nghĩa là chúng chống lại sự thống nhất và tiến hóa của sự sống. Chúng gây rối. Chúng tìm cách tách rời những gì phải được kết nối, và chúng tìm cách kết nối những gì phải được tách rời.

Vì vậy đúng khi nói rằng có cái ác trên thế giới. Thiết yếu rằng điều này được chấp nhận. Vì trừ khi điều này được chấp nhận, bạn sẽ vô cùng xem nhẹ những thế lực chống đối đang ảnh hưởng lên bạn và chống đối bạn và thúc đẩy bạn đi ngược lại Tri Thức của bạn và ngược lại Chúa. Không bao giờ là khôn ngoan để xem nhẹ thứ chống đối bạn. Tồn tại những thế lực đối lập trên thế giới. Sẽ là một sai lầm lớn khi nghĩ rằng những thế lực này không tồn tại. Một số người cố gắng nghĩ điều này để giải thoát bản thân khỏi cảm giác căng thẳng. Họ nghĩ vào lúc này rằng thực tế của thế giới vật chất thể hiện thực tế của Thần Thánh. Tuy nhiên đây là một sai lầm nghiêm trọng và dẫn đến việc phủ nhận những thực tế của cuộc sống vật chất và phủ nhận trải nghiệm nội tâm của chính bạn. Sự phủ nhận này là cực kỳ lừa dối bản thân. Nó được sinh ra từ sự sợ hãi và không muốn đối mặt với những gì hiển nhiên.

Việc chấp nhận thực tế của cái ác trong cuộc sống lúc đầu có lẽ có vẻ áp bức và phủ nhận sự sống, nhưng điều này không được định như vậy. Người đàn ông và phụ nữ của Tri Thức không nhìn các Thế Lực Bất Hòa theo cách này. Họ coi những Thế Lực này đơn giản là một phần của tình cảnh của cuộc sống nơi thế giới tồn tại.

Bạn đã đến thế giới để đóng góp. Xung đột và đối lập là một trong những tình trạng phải được công nhận và chấp nhận. Vì trừ khi vấn đề có thể được nhận ra và chấp nhận, làm sao giải pháp có thể được nhận biết và áp dụng?

Do đó, một trong những bước đầu tiên trong việc giành lại Tri Thức là việc học cách nhận ra vấn đề đang tồn tại, thấy thế giới như chính nó, thấy bản thân bạn như chính bạn và nhận biết những thế lực đang ảnh hưởng lên suy nghĩ và hành vi của con người. Thật vậy, có những thế lực thiện, và có những thế lực chống lại cái thiện. Rất khó để mọi người đối phó với thực tế này một cách khách quan bởi vì có quá nhiều sợ hãi và tưởng tượng tiêu cực về nó.

Tuy nhiên, sẽ không chính xác khi nói rằng có cuộc chiến giữa Chúa và các thế lực chống lại Chúa. Đây hoàn toàn không phải như vậy. Vũ trụ vật chất đơn giản là nơi Chúa đã bị phủ nhận. Hiệu ứng tích tụ của sự phủ nhận này là thứ có thể được gọi là cái ác. Cái ác không được sinh ra từ một cá nhân tạo ra tất cả cái ác. Cái ác được sinh ra từ mong muốn tách biệt và tách rời dựa trên sự sợ hãi, thù địch và cảm giác tội lỗi. Điều này có hiệu ứng tích tụ trong thế giới bởi vì thế giới là một môi trường vật chất và tinh thần.

Cái ác tồn tại trong lĩnh vực tâm trí và thể hiện chính nó trong lĩnh vực của cơ thể. Nó không tồn tại trong cõi của Bản Thể hay Chúa. Nó tượng trưng cho sự bối rối sâu sắc của tâm trí, và nó phải được công nhận như một thế lực đang hoạt động trên thế giới. Nó là một thế lực mà bạn có thể cảm nhận ở những nơi nào đó nhiều hơn những nơi khác. Nó đang vận hành trong những cá nhân nào đó nhiều hơn trong những người khác. Cái ác là một thế lực. Những người bị nó điều khiển hoàn toàn thì trở thành biểu hiện của cái ác mặc dù bản chất của họ vẫn là Thần Thánh. Họ chống đối với sự sống, sự tiến hóa của sự sống và Tri Thức của chính họ.

Hiếm khi bạn tìm thấy những cá nhân trao thân cho thế lực này và hết lòng phục vụ nó. Nhưng tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi thế lực này ở mức độ nào đó, và mọi người phải đối phó với nó. Bạn không thể đối phó với thế lực này thông qua phủ nhận hoặc bằng cách gọi nó bằng cái tên khác. Bạn không thể đối phó với nó bằng cách nghĩ rằng nó chỉ là kết quả của quá khứ rắc rối của bạn hoặc nó chỉ tồn tại trong lĩnh vực của khó khăn tâm lý của bạn. Nghĩ về nó theo cách này có thể trao cho bạn cảm giác quyền lực và kiểm soát tạm thời, nhưng đây là một sai lầm nghiêm trọng vì nó sẽ khiến bạn xem nhẹ quyền lực của thế lực này trên thế giới và ảnh hưởng khả thi của nó lên bạn.

Bạn phải chấp nhận cái ác như một tình trạng của cuộc sống vật chất. Nó là thứ bạn phải đối phó. Nhiều ảnh hưởng và cám dỗ của nó là thứ mà bạn phải nhận thức được và đối phó một cách khách quan và tỉnh táo. Sự khách quan này chỉ có thể đến từ Tri Thức. Tri Thức không bị đe dọa bởi sự hiện diện của cái ác; nó chỉ đơn thuần tìm cách đối phó với nó một cách có ích.

Tri Thức có khả năng thực hiện việc giành lại tình yêu và mối quan hệ trên thế giới. Tuy nhiên, nếu bạn tìm kiếm thông qua tham vọng để làm điều này mà không với Tri Thức, thì bạn sẽ đưa mình vào nguy hiểm to lớn và sẽ tạo ra cho mình sự thất vọng nghiêm trọng. Ở đây bạn có thể tạo ra thảm họa cho chính mình và cho người khác mặc cho ý định tốt của bạn. Ý định tốt mà không có Tri Thức sẽ dẫn đến thảm họa.

Tri Thức là Sự Dẫn Dắt Nội Tâm của bạn và ánh sáng dẫn đường của bạn. Tri Thức chứa đựng sự khôn ngoan sẽ chỉ cho biết bạn nên nỗ lực ở đâu và như thế nào và với ai. Tri Thức không bị nản lòng bởi sự hiện diện của cái ác, nó cũng không bị ảnh hưởng bởi cái ác. Tri Thức của bạn là quyền lực của ảnh hưởng Thánh Thần mà bạn mang trong mình. Lý do nó là quyền lực của ảnh hưởng Thánh Thần vì nó vĩ đại hơn bất kỳ ảnh hưởng nào khác trên thế giới. Nó là khía cạnh quan trọng nhất của bản thân bạn. Vì vậy, nó là món quà vĩ đại nhất và là nguồn gốc của thành tựu của bạn.

Các Thế Lực Bất Hòa thể hiện bản thân trong nhiều cách và trong nhiều khu vực. Có nhiều hình thức cụ thể của biểu hiện này, nhưng chúng đều bắt nguồn từ mong muốn chống lại Chúa và sự hợp nhất của sự sống. Đừng nghĩ rằng Chúa tức giận với các Thế Lực này vì Chúa không có khả năng tức giận. Đừng nghĩ rằng Chúa sẽ trừng phạt những Thế Lực này hoặc những người ủng hộ họ. Những người ủng hộ họ đã tự trừng phạt mình bằng cách tách khỏi Chúa.

Địa Ngục là gì nếu không phải là nơi mà Chúa bị phủ nhận? Địa Ngục là gì nếu không phải là nơi mà Chúa có thể được nghĩ là không tồn tại? Việc ở trong Địa Ngục là không có mối quan hệ, và Chúa là tổng thể của tất cả các mối quan hệ. Do đó, tất cả mọi người trên thế giới đều đang ở trong Địa Ngục ở mức nào đó, ở mức mà họ ở ngoài mối quan hệ. Vì nếu không có mối quan hệ, bạn chỉ có tưởng tượng tiêu cực của mình, mà sẽ ám ảnh bạn và dẫn bạn đi theo các Thế Lực Bất Hòa.

Khi Tri Thức được giành lại bên trong bạn, bạn sẽ có thể nhận ra quyền lực của sự hài hòa bên trong chính mình và xác nhận điều này, hỗ trợ điều này và thể hiện điều này theo cách ngày càng tăng. Điều này tạo ra sự miễn nhiễm ngày càng lớn khỏi các Thế Lực Bất Hòa. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi bạn phải nhận ra các Thế Lực Bất Hòa một cách khách quan và rằng bạn không phủ nhận chúng hoặc gọi chúng bằng tên khác để có thể có cảm giác quyền lực hoặc kiểm soát giả tạo trên chúng.

Một số người tin rằng cái ác đơn giản là thứ gì đó bên trong họ mà họ có thể chỉnh sửa. Điều này không đúng. Với Tri Thức, bạn có thể điều chỉnh khuynh hướng của chính mình để đi theo các Thế Lực Bất Hòa, nhưng bạn không thể điều chỉnh chính sự bất hòa đó. Với Tri Thức, bạn đóng góp cho Tri Thức trên thế giới và cho quá trình tiến hóa của thế giới. Nó không phụ thuộc vào một mình bạn để biến đổi thế giới. Thế giới sẽ được biến đổi khi mọi người đóng góp món quà của họ. Việc đóng góp món quà của bạn sẽ ảnh hưởng người khác để đóng góp món quà của họ. Bạn có một vai trò thiết yếu nhưng nhỏ để thực hiện. Vai trò của bạn là cần thiết để người khác thực hiện vai trò của họ. Bạn, người được kêu gọi trở thành học sinh của Tri Thức, được kêu gọi để thực hiện vai trò của bạn. Việc thực hiện vai trò của bạn là biểu hiện tối thượng của Tri Thức bên trong bạn và bên trong thế giới.

Cái ác bắt nguồn từ bên ngoài thế giới. Điều này là do bạn sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới. Điều này là quá hiển nhiên. Tuy nhiên, khó để hầu hết mọi người thấy được vì họ nghĩ rằng thế giới của họ là nơi duy nhất tồn tại. Họ nghĩ rằng chỉ có Chúa và thế giới, hay Trời và Đất. Đây là suy nghĩ trong một bối cảnh cực kỳ hạn chế và sẽ trao cho bạn một hiểu biết cực kỳ hạn chế về các Thế Lực Bất Hòa là gì và chúng đến từ đâu.

Các Thế Lực Bất Hòa bắt nguồn từ Sự Tách Biệt đã châm ngòi cho việc tạo ra vũ trụ vật chất. Mục đích của cuốn sách này không phải để thảo luận về điều này, bạn cũng không thể hình dung trọn vẹn về nó. Nguồn gốc của Sự Tách Biệt sẽ chỉ được nhận biết khi chính Sự Tách Biệt đã được kết thúc. Chỉ khi đó mục đích của nó sẽ được hiểu đầy đủ. Không có ích để suy đoán về điều này. Tuy nhiên, quan trọng đối với bạn để học cách tuân theo Tri Thức bên trong bản thân bạn và đóng góp những món quà của Tri Thức trong bối cảnh hạn chế của thế giới của bạn nơi các thế lực đối lập tồn tại.

Những cá nhân cam kết cho việc phục vụ các Thế Lực Bất Hòa tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại cũng như trong thế giới của bạn. Sức mạnh của niềm tin của họ và sức mạnh của năng lực của họ quyết định phạm vi ảnh hưởng của họ. Trong một số trường hợp, các Thế Lực Bất Hòa bên ngoài thế giới này đang ảnh hưởng đến các Thế Lực Bất Hòa trong thế giới này bởi vì những Thế Lực bên ngoài thế giới là những Thế Lực lớn hơn.

Khi đối phó với chủ đề này, nỗi sợ, sự không chắc chắn hoặc phủ nhận có thể được khơi dậy bên trong bạn. Tuy nhiên những gì đang được trình bày ở đây nói về những gì tồn tại. Bạn chọn cách nào để đối phó với nó thì tùy vào bạn. Nhưng những gì tồn tại thì tồn tại bất kể quyết định của bạn về cách đáp lại nó. Người đàn ông và phụ nữ của Tri Thức chọn cách đối phó với những gì tồn tại thay vì phủ nhận những gì tồn tại. Họ làm điều này để duy trì sự tự quyết của mình.

Có những thế lực Cộng Đồng Vĩ Đại đang hoạt động trong thế giới. Một số người chỉ mới bắt đầu khám phá ra điều này. Do đó, tuyệt đối thiết yếu để có quan điểm của Cộng Đồng Vĩ Đại, mà là khả năng thấy những gì đang xảy ra trên thế giới từ một góc nhìn lớn hơn.

Mọi sự sống thông minh đều bị bủa vây bởi sự đối lập giữa thực tế của Tri Thức và các Thế Lực Bất Hòa. Có tính hai mặt ở cấp độ này của thực tại vật lý. Việc phủ nhận điều này là việc cố gắng trải nghiệm một cuộc sống không tồn tại ở đây. Bạn sẽ trải nghiệm một cuộc sống mới với Tri Thức, nhưng Tri Thức không được sinh ra từ việc phủ nhận thực tại vật lý của bạn. Thực tế vật lý là biểu hiện của một xung đột cơ bản của tâm trí. Xung đột này được thể hiện trong những môi trường tinh thần và vật chất. Những gì bạn nghĩ dẫn đến những gì bạn làm. Nếu có sự bối rối trong tâm trí bạn, thì sự bối rối này sẽ thể hiện bản thân qua hành động của bạn trên thế giới.

Không đúng khi nghĩ về thiên nhiên như là xấu xa. Đó là không đúng. Thiên nhiên chỉ đơn thuần là một thực tại đang vận hành và sẽ vận hành chừng nào những người đang tham gia tiếp tục tham gia. Tại sao lại ở trong thế giới khi bạn có thể ở với Chúa? Bởi vì bạn phải giành lại Tri Thức bên trong bạn. Thế giới là nơi tồn tại cả khao khát về Tri Thức và sự phủ nhận Tri Thức. Sự phủ nhận Tri Thức là thứ tạo ra và tái tạo cái ác và các Thế Lực Bất Hòa. Tri Thức bị phủ nhận vì Sự Tách Biệt được coi trọng. Tri Thức bị phủ nhận vì các cá nhân muốn được tách rời khỏi cuộc sống. Sự tách rời này thường được biện minh dưới danh nghĩa sinh tồn, nhưng điều này là sai, vì trong Tri Thức bạn đang tồn tại rồi và sẽ luôn tồn tại.

Có nhiều tranh cãi chống lại việc đi theo Tri Thức. Có nhiều biện hộ cho Sự Tách Biệt. Có rất nhiều niềm tin và suy đoán hỗ trợ cho sự tách rời của bạn khỏi những gì bạn biết sâu thẳm nhất. Phần lớn những gì mọi người xem trọng thì hỗ trợ sự tách biệt này khỏi Tri Thức một cách trực tiếp và gián tiếp. Điều này cũng đúng trong các thế giới khác trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Do đó, đừng nghĩ rằng nhân loại là một chủng loài xấu xa hay tội lỗi. Nhân loại đơn giản là một chủng loài giống như tất cả các chủng loài khác trong Cộng Đồng Vĩ Đại trong giai đoạn nhất định của sự tiến hóa và phát triển thể chất và tinh thần.

Cần thiết để học cách đối phó với các Thế Lực Bất Hòa, mà hoạt động khá mạnh trong thế giới của bạn và phủ ảnh hưởng lớn lên mọi tâm trí ở đây. Có một số điều mà bạn có thể làm vào lúc đầu. Đầu tiên, bạn phải học cách không tương tác về mặt cảm xúc với những thế lực này khi bạn học cách nhận biết chúng và khi bạn thấy mình ở trong những tình huống mà chúng có vẻ phổ biến. Đừng yêu chúng. Đừng ghét chúng. Đừng đón nhận chúng. Đừng chạy trốn khỏi chúng. Bạn có thể trở nên khách quan bởi vì Tri Thức bên trong bạn là khách quan. Đừng tìm kiếm những thế lực này và đừng tránh chúng bằng mọi giá. Tri Thức sẽ giữ bạn tránh xa chúng ngoại trừ trong một số tình huống nhất định khi bạn có thể đóng góp điều gì đó theo hướng tích cực.

Tiếp theo, đừng cố gắng khái niệm hóa cái ác hoặc gán nó cho một sinh thể hay cho một thực thể duy nhất. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ khiến nó trở nên đáng sợ hơn thực tế, điều này xảy ra trong hầu hết trường hợp, hoặc bạn sẽ cố gắng thu nhỏ nó hoặc hạn chế nó để có thể thấy tự tin khi bạn ở gần nó. So với cá nhân bạn, các Thế Lực Bất Hòa quyền lực hơn bạn nhiều. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng được hỗ trợ bởi rất nhiều tâm trí. Chỉ với Tri Thức mà bạn mới có thể vượt qua các Thế Lực Bất Hòa trong chính mình và phủ ảnh hưởng tích cực để chống lại chúng trong thế giới xung quanh bạn.

Nếu không có Tri Thức, các Thế Lực Bất Hòa có thể nghiền nát bạn. Vì một tâm trí có thể làm gì chống lại rất nhiều tâm trí trừ khi tâm trí đó được thấm nhuần với Tri Thức, mà có quyền lực để ảnh hưởng lên Tri Thức trong các tâm trí khác? Đó là lý do tại sao vô ích để chiến tranh chống lại cái ác. Việc chiến tranh chống lại cái ác là việc xem nhẹ cái ác và đánh giá quá cao bản thân bạn. Điều này phải dẫn đến thất bại và sự nản lòng hoàn toàn. Tuy nhiên, với Tri Thức bạn có thể đóng góp điều gì đó tích cực trong những tình huống khó khăn. Vì Tri Thức bên trong bạn kích thích Tri Thức trong tất cả các tâm trí khác ngay cả khi chúng tạm thời đi theo các Thế Lực Bất Hòa. Ở đây bạn kích thích Tri Thức trong người khác. Bất kể hình thức đóng góp của bạn trong cuộc sống là gì, đây là bản chất của giá trị của nó.

Thế giới vào bất cứ lúc nào cũng đang thể hiện tình trạng và sự tương tác của các thế lực đối lập này. Nó giống như sự cân bằng giữa các phe đối lập. Vai trò của bạn là để chuyển cân bằng sang hướng tích cực. Nếu bạn không tạo ra ảnh hưởng này, thì bạn sẽ trở thành kẻ đồng lõa vô tình hoặc là người ủng hộ đích thực cho các Thế Lực Bất Hòa. Trong cả hai trường hợp, cá nhân bạn không thể ở trong vị trí trung lập trong cuộc sống. Vị trí thật sự có ích duy nhất là để ở bên Tri Thức, vì Tri Thức không bị chạm đến bởi cái ác nhưng tìm cách đóng góp cho cái thiện. Không có Tri Thức, cuộc sống sẽ giống như chiến tranh đối với bạn. Nhưng cuộc sống không phải là chiến tranh. Đây là một sự hiểu biết rất quan trọng.

Cần thiết rằng bạn nghĩ về những gì đang được nói ở đây. Từ một góc nhìn nào đó, mọi thứ đang được nói ở đây là hoàn toàn hiển nhiên, nhưng nếu bạn không có góc nhìn này, thì bạn có thể thấy nó khó hiểu vì bạn chưa thể thấy và biết điều này có nghĩa gì. Tuy nhiên, việc có được góc nhìn nơi bạn có thể nhìn thấy điều này sẽ giúp bạn mang sự vĩ đại và tốt lành của Chúa. Điều này sẽ giúp bạn trở nên hiệu quả trong một môi trường có xung đột. Khi đó bạn sẽ có thể thấy điều gì kích thích Tri Thức trong con người và điều gì chống lại Tri Thức trong con người, điều gì tạo ra các mối quan hệ có ý nghĩa và điều gì phá hủy các mối quan hệ có ý nghĩa.

Như đã nói, Tri Thức sẽ đưa bạn tương tác với những cá nhân nhất định theo những cách nhất định. Các Thế Lực Bất Hòa sẽ khuyến khích bạn kết nối với những người nhất định theo những cách khác, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Tri Thức sẽ khuyến khích và thậm chí đòi hỏi sự hiểu biết nhất định về thế giới. Các Thế Lực Bất Hòa sẽ đòi hỏi một sự hiểu biết khác về thế giới. Tri Thức tạo ra mọi suy nghĩ và hành động có ích. Các Thế Lực Bất Hòa tạo ra các kiểu suy nghĩ và hành động khác. Chân lý và những thứ thay thế cho chân lý đều tạo ra sự chuyển động trong môi trường tinh thần và thể chất. Trong những khu vực này, bạn phải đối phó với cả Tri Thức và các Thế Lực Bất Hòa.

Các Thế Lực Bất Hòa khá quyền lực. Đừng tham vọng và nghĩ rằng bạn có thể chống lại chúng một mình. Đừng nghĩ rằng bạn có thể vượt qua nỗi sợ bên trong bản thân bằng cách trao cho mình cái nhìn hoành tráng về khả năng của mình, vì nếu không có Tri Thức, khả năng của bạn sẽ hoàn toàn vô hiệu trước các Thế Lực Bất Hòa.

Ở đây cần thiết để tìm hiểu những gì tạo ra quyền lực trên thế giới. Trong thế giới, quyền lực là kết quả của sự tập trung tâm trí. Nói cách khác, một tâm trí tập trung hơn sẽ quyền lực hơn và sẽ có thể ảnh hưởng lên những tâm trí khác ít tập trung hơn và do đó ít quyền lực hơn. Sự tập trung là trọng tâm ở đây. Điều này rất quan trọng. Khi tâm trí càng được tập trung thì nó càng có định hướng. Khi nó càng có định hướng thì tác động của nó sẽ càng quyền lực hơn. Bởi vì bạn đang sống trong một môi trường tinh thần, đây là một thế giới ảnh hưởng tinh thần. Ở đây, nếu bạn không gây ảnh hưởng lên tâm trí của chính mình, thì tâm trí của bạn sẽ đơn giản bị ảnh hưởng bởi những tâm trí khác. Bạn sẽ đơn thuần bị kéo theo hướng mà phần lớn các tâm trí đang suy nghĩ.

Do đó, tự do là tự do để suy nghĩ độc lập khỏi nhận thức quần chúng. Sự tự do đích thực đến từ Tri Thức. Ở đây bạn sẽ không bị cuốn vào chiến tranh mà thay vào đó sẽ trở thành một người quan sát đóng góp những gì có ích. Kết quả là bạn sẽ trở thành một ảnh hưởng thật sự tích cực trên thế giới.

Khi tâm trí của bạn càng tập trung, thì tác động của nó lên cuộc sống càng lớn. Khi ý định của bạn càng được định hướng, thì tác động của nó lên người khác càng lớn. Tuy nhiên những người tập trung hơn trong lòng trung thành của họ với các Thế Lực Bất Hòa sẽ có ảnh hưởng lớn hơn lên bạn nếu bạn ít tập trung hơn và nếu bạn kém quyết tâm hơn.

Đây là quyền lực ở cấp độ của tâm trí trong một thế giới tinh thần. Quyền lực trong thế giới vật chất là nơi một cơ thể có thể vượt qua một cơ thể khác bằng quyền lực và lực lượng. Trong thế giới tinh thần, nó cũng giống như vậy—những tâm trí nhất định chế ngự những tâm trí khác yếu hơn và kém tập trung hơn.

Tri Thức phục vụ trong cả môi trường tinh thần và thể chất. Nó giúp bạn tập trung và trao cho sự tập trung của bạn một mục đích có ý nghĩa và một biểu hiện quyền lực. Tri Thức không chỉ cung cấp sức mạnh tinh thần cần thiết, nó còn cung cấp quyền lực của chính Tri Thức. Bây giờ bạn đang suy nghĩ với Chúa. Bạn đang suy nghĩ với Vũ Trụ chứ không như một mình cá nhân. Tính cá nhân của bạn bây giờ trở nên có ý nghĩa bởi vì nó thể hiện một Thực Tại Vĩ Đại hơn. Nếu không có mục đích cao hơn này, tính cá nhân của bạn chỉ đơn thuần là một cơ chế sinh tồn và về bản chất sẽ sợ hãi. Kết quả là, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi và chịu sự chi phối của các Thế Lực Bất Hòa, với động cơ chính của chúng là sự sợ hãi.

Sự sợ hãi tách rời; tình yêu kết nối. Cả hai thế lực này đều dẫn bạn đến những tương tác cụ thể với những người nhất định nhưng cho những mục đích khác nhau và với những kết quả hoàn toàn khác. Những người đang phục vụ các Thế Lực Bất Hòa thì đang ở trong mối quan hệ và được ràng buộc với các cá nhân khác cho mục đích này. Điều này đúng bởi vì không có gì, dù có thật hay tưởng tượng, có thể được thực hiện mà không có mối quan hệ. Bạn phải tìm kiếm người khác để giúp bạn, vì những gì bạn tìm cách làm thì không thể được thực hiện một mình. Ở đây thực tế của cả Tri Thức và các Thế Lực Bất Hòa đều tìm thấy biểu hiện thông qua các mối quan hệ. Đó là lý do tại sao các mối quan hệ là rất quan trọng, vì chúng là phương tiện thể hiện cho cả sự đóng góp và sự hủy diệt trên thế giới.

Làm sao để bạn đối phó với các Thế Lực Bất Hòa trong chính mình? Câu trả lời nói chung là rất đơn giản, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều áp dụng và nhiều bước trong qúa trình phát triển. Câu trả lời về cơ bản là hãy trở thành một học sinh của Tri Thức, vì Tri Thức là nguyên lý cân bằng và hài hòa bên trong bạn. Nó cũng là nguồn hướng dẫn mà dẫn bạn một cách có ích vượt qua những gì có vẻ là một tình huống phức tạp và mâu thuẫn không tưởng. Tri Thức mang sự đơn giản vào sự phức tạp, sự hài hòa vào sự bất hòa và sự thống nhất vào sự tách biệt. Tri Thức tập trung tâm trí của bạn và củng cố cơ thể bạn để bạn có thể quyền lực trong cả hai lĩnh vực này, vì bạn phải quyền lực.

Hãy học cách nhận ra nơi nào cái ác tồn tại và đừng phủ nhận nó hay gọi nó bằng cái tên khác. Đừng cố gắng thu nhỏ nó thành thứ mà bạn cảm thấy mình có thể kiểm soát và thống trị. Tuy nhiên đừng nghĩ rằng bạn yếu đuối và bất lực khi đối mặt với cái ác bởi vì với Tri Thức, bạn có thể vượt qua nó trong chính mình. Đó là lý do tại sao bạn phải trở thành một học sinh của Tri Thức. Điều này là thiết yếu. Việc có được quan điểm lớn hơn này sẽ cho phép bạn nhận ra vấn đề cũng như giải pháp.

Đừng chiến đấu với cái ác vì nó sẽ quyến rũ bạn khi bạn làm vậy. Với một mình tham vọng, bạn sẽ chiến đấu với cái ác và nó sẽ luôn chiến thắng. Vì những người ủng hộ nó đã từng là những chiến binh chống lại nó trong nhiều trường hợp. Nói cách khác, nhiều người lúc này đang ủng hộ và lên tiếng cho cái ác đã từng phản đối nó. Vì vậy, người đàn ông và phụ nữ của Tri Thức không tạo ra xung đột mà chỉ tìm những cách có ý nghĩa để làm việc với xung đột để hỗ trợ và thúc đẩy giải pháp trong cuộc sống.

Đừng đánh giá thấp quyền lực hoặc sự thuyết phục của các Thế Lực Bất Hòa, vì chúng cũng có thể nói về Chúa và tình yêu và về Giêsu, Muhammad và Phật, nhưng với một trọng tâm khác và cho một mục đích khác. Chúng cũng sử dụng tất cả những gì tốt đẹp, nhưng cho mục đích khác. Đó là lý do tại sao người đàn ông và phụ nữ của Tri Thức phải phát triển, theo thời gian, sự nhận biết và hiểu biết to lớn. Bạn không thể chỉ có quan điểm đơn giản về mọi thứ. Bạn phải có một quan điểm lớn hơn để nhận ra điều gì là sự thật. Nếu không, bạn sẽ chỉ đơn giản tấn công, giảm thiểu hoặc tránh né những thứ có tính hủy diệt trên thế giới để có thể cảm thấy an toàn.

Hãy nhận ra ảnh hưởng của các Thế Lực Bất Hòa bên trong chính bạn. Khi bạn trở thành một học sinh của Tri Thức, bạn sẽ có thể làm điều này với sự rõ ràng ngày càng lớn, vì bạn sẽ nhận ra bên trong chính mình điều tìm kiếm Tri Thức và điều chống lại Tri Thức. Khi đó bạn sẽ học cách nhìn thấy những gì tạo ra sự chống đối này trong chính bạn và trong thế giới xung quanh bạn. Điều này sẽ trao cho bạn một nhận biết sâu sắc trực tiếp và một cái nhìn khách quan về các Thế Lực Bất Hòa và cách chúng ảnh hưởng lên bạn và những người khác. Bạn sẽ thấy cách các ý tưởng chính trị và xã hội của bạn, ý tưởng của bạn về Chúa và thế giới và đánh giá của bạn về bản thân bị ảnh hưởng ra sao bởi các Thế Lực Bất Hòa này. Ở đây thứ có vẻ có lợi có thể thật sự phục vụ cho các thế lực này. Giá trị của bất kỳ vị trí nào bạn đảm nhận thì được quyết định bởi mục đích đằng sau việc bạn đảm nhận và động cơ đằng sau mục đích đó. Với Tri Thức, bạn sẽ có thể nhìn thấy điều này. Không với Tri Thức, sẽ khó khăn hơn nhiều.

Không với Tri Thức, mọi người đặt thực tế và danh tính của họ dựa trên ý tưởng của họ và dựa trên những liên kết của họ trong thế giới. Họ sẽ có xu hướng bảo vệ những thứ này ngay cả khi những ý tưởng và liên kết này không có lợi. Họ sẽ bảo vệ những thứ này ngay cả khi kết quả có hại. Điều này khiến ngày càng khó để thấy và hành động một cách khách quan. Đó là lý do tại sao Tri Thức là sự cứu rỗi của bạn. Nếu không có Tri Thức, bạn chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của các Thế Lực Bất Hòa, sớm muộn gì, bất chấp ý định tốt của bạn.

Không ai có thể hoàn toàn trở thành nạn nhân của các Thế Lực Bất Hòa, vì các Thế Lực Bất Hòa không đại diện cho Ý Chúa. Nhưng trong phạm vi cuộc đời, cuộc đời của một người hoàn toàn có thể bị thống trị bởi các thế lực này. Và, trên thực tế, nhiều cuộc đời là như vậy. Ngay cả khi những cá nhân này rời khỏi thế giới, họ sẽ ở trong trạng thái lừa dối bản thân và sẽ quay trở lại thế giới trong trạng thái này. Tuy nhiên Tri Thức đi cùng họ bất cứ nơi nào họ đi bởi vì trong thực tế, bạn không thể bị tách rời khỏi Tri Thức ngay cả khi tâm trí và cuộc sống của bạn hoàn toàn chống đối nó.

Tri Thức đi cùng bạn bất cứ nơi nào họ đi. Do đó, chỉ là vấn đề thời gian trước khi Tri Thức được công nhận và chấp nhận. Nó là bất biến và vĩnh viễn. Các Thế Lực Bất Hòa không phải là bất biến và vĩnh viễn mặc dù chúng liên tục được tái tạo trong cuộc sống. Cuối cùng, chúng sẽ nhường chỗ cho quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức, nhưng điều này có thể mất nhiều thời gian. Khi càng ít tốn thời gian, thì con người càng ít đau khổ. Khi càng ít tốn thời gian, thì biểu hiện của Tri Thức trong thế giới càng vĩ đại.

Bạn, người đang học cách trở thành một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức, phải học cách nhận ra các Thế Lực Bất Hòa trong chính mình. Trong một số trường hợp, nơi các Thế Lực này thể hiện bản thân thì hiển nhiên. Trong các trường hợp khác, sẽ không hiển nhiên. Chỉ thông qua việc học Con Đường Tri Thức, thông qua thử nghiệm và thông qua sự tương tác có ích với người khác, thì bạn mới có thể học cách nhận biết các Thế Lực Bất Hòa trong bản thân và cách đối phó với chúng một cách có ích. Điều này sẽ mất thời gian và sẽ theo nhiều giai đoạn. Tuy nhiên việc phát triển sự kết nối của bạn với Tri Thức thì thiết yếu cho phúc lợi của bạn và cho việc bảo vệ món quà mà bạn đã mang vào thế giới.

Thế giới là nơi mà khao khát về Tri Thức và sự chống đối Tri Thức cùng tồn tại. Việc phủ nhận Tri Thức dường như chiếm ưu thế ở đây. Đây có vẻ như vậy. Tuy nhiên, tin vào điều này là việc xem nhẹ quyền lực của Tri Thức. Hãy nhớ rằng, bản thân thế giới là một nơi tạm thời, và sự tồn tại của bạn trong đó cũng là tạm thời. Trong khía cạnh của sự tồn tại của thế giới, bạn chỉ ở đây một cách ngắn ngủi. Nếu Tri Thức không tồn tại, thì bạn sẽ không có sự sống nào bên kia thế giới, và bạn sẽ giống như một ngọn nến tự cháy nhanh chóng và không còn tồn tại nữa. Việc xác nhận Tri Thức sẽ xác nhận sự sống của bạn bên kia thế giới. Điều này xác nhận Gia Đình Tâm Linh của bạn, mối quan hệ của bạn với các Giáo Viên Nội Tâm của bạn và sự hiện diện của chính Tri Thức. Vì một cuộc sống ngắn ngủi trên thế giới có thể làm được gì đối với một cuộc sống vĩnh hằng ngoài việc tạm thời cản trở nó trong nhận thức của chính nó về bản thân?

Cuộc sống của bạn trên thế giới là cuộc sống của bạn ở đây ngay lúc này, và bạn phải trao bản thân cho điều này. Tuy nhiên khi bạn càng nhận thức được sự sống vĩnh hằng của mình, thì bạn sẽ càng cho phép nó thể hiện chính nó trong thế giới thông qua bạn. Khi đó bạn sẽ hiểu được bản chất của quyền lực thật sự của bạn. Khi đó bạn sẽ thấy rằng sự chống đối Tri Thức chỉ là một hình thức thảm hại để tự trừng phạt bản thân.