Sự Hiện Diện của Cộng Đồng Vĩ Đại trong Thế Giới

The Greater Community Presence in the World - Human isolation is over

Như được tiết lộ với Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 30 tháng 1 năm 1997
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Nhân loại đã tiến hóa chủ yếu để đối phó với môi trường của nó và để học cách tương tác và cạnh tranh với chính mình. Điều này có nghĩa là trí thông minh, nhận biết và năng lực của con người đã tiến hoá phần lớn để đáp lại việc sống trong môi trường tự nhiên và để đối phó với những người khác.

Từ bên trong sự cô lập của thế giới bạn, những khác biệt giữa con người có vẻ như rất lớn. Những khác biệt giữa khả năng và hiểu biết cá nhân thì đáng kể. Nhưng từ góc độ của Cộng Đồng Vĩ Đại, sự khác biệt giữa con người là rất nhỏ. Sự khác biệt giữa hiểu biết và khả năng của họ là rất nhỏ.

Bởi vì loài người chủ yếu đã tiến hóa để chỉ đối phó với nhau như các dạng sống thông minh khác, họ rất hạn chế trong khả năng của họ. Những hạn chế này là khá hiển nhiên trong các vấn đề của con người và đã tạo ra những vấn đề và thất bại to lớn mà nhân loại đã trải nghiệm ngày càng trầm trọng kể từ thế kỷ trước [cuối thế kỷ 19]. Sự hiện diện của các chủng loài khác nhau từ Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới ngày hôm nay trao cho bạn và nhân loại nói chung cơ hội để phát triển trí thông minh của mình và để mở rộng khả năng của mình để thích nghi với tình huống đang thay đổi.

Tuy nhiên hầu hết mọi người trong thế giới ngày hôm nay vẫn thật cố định trong một quan điểm loài người về sự sống, trong một vũ trụ lấy loài người làm trung tâm, đến nỗi họ chỉ có thể hình dung về các dạng sống thông minh khác theo cách bổ trợ. Nói cách khác, họ chỉ có thể xem xét ý nghĩa của sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại ngoài hành tinh về mặt nó lợi ích hoặc bổ sung ra sao cho sự hiểu biết của con người. Đó là lý do tại sao từ quan điểm của con người, các thiên đường thường chứa đầy ma quỷ hoặc thiên thần thay vì những sinh loài thật.

Khi không có sự can thiệp của sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại ở đây, bất kể ý định của họ là gì, con người sẽ không thể phát triển vượt qua khỏi những tình huống thích nghi hạn chế mà họ tạo ra cho bản thân.

Đó là lý do tại sao nhiều người trong thế giới ngày hôm nay nghĩ rằng phải có lũ lụt hoặc thủy triều hoặc động đất để điều gì mới xảy ra, để sự đột phá xảy ra trong hiểu biết của con người. Bởi vì thường được nhận ra rằng nếu không có điều gì đáng kể xảy ra với nhân loại, thì không gì đáng kể sẽ thay đổi. Và bởi vì mọi người vẫn tin rằng họ đang sống trong sự cô lập, họ tưởng tượng ra mọi kiểu thảm họa vật lý để cung cấp sự kích thích và bối cảnh cho việc mở rộng trí thông minh và khả năng của con người.

Tất cả đều là kết quả của việc sống và suy nghĩ trong cô lập. Tuy nhiên nó chứa đựng hạt giống của chân lý. Hạt giống của chân lý là việc nhận ra rằng trừ khi bạn chạm trán với một trí thông minh lớn hơn hoặc một chuỗi các hoàn cảnh lớn hơn, mà bạn [chưa] thích nghi, bạn sẽ không thể phát triển và mở rộng cá nhân hoặc như một chủng loài. Đây là lý do tại sao các cá nhân thỉnh thoảng đi ra ngoài và làm những điều thật sự cực đoan trên thế giới — leo núi và đi thuyền vượt đại dương một mình — để đẩy bản thân vào tình huống khi họ sẽ phải phát triển và thích nghi bởi vì dưới những hoàn cảnh bình thường, sẽ không có sự kích thích cần thiết. À, chúc mừng! Bạn đã được sinh vào trong thế giới vào thời đại của sự thử thách và thay đổi vĩ đại.

Cộng Đồng Vĩ Đại không đang ở đây bởi vì nhu cầu tâm linh của bạn. Họ đang ở đây vì hoàn cảnh lớn hơn. Họ không ở đây cho bạn, nhưng bạn có thể hưởng lợi từ sự hiện diện của họ. Chỉ trong sự hiện diện của một trí thông minh lớn hơn mà trí thông minh của bạn có thể phát triển. Chỉ khi gần một chủng loài khác có những khả năng lớn hơn mà khả năng của bạn có thể mở rộng và phát triển.

Nhân loại đã phát triển công nghệ và sự phát triển xã hội của nó một cách chậm chạp, nhưng điều đó đã là từng bước một, chỉ tăng tốc trong hai thế kỷ gần đây. Tuy nhiên bây giờ khi đối mặt với thực tế của sự sống Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới và sự can thiệp của Cộng Đồng Vĩ Đại vào các vấn đề của con người, bạn đối mặt với một tình huống mà sẽ đòi hỏi sự phát triển của một trí thông minh lớn hơn và khả năng tâm linh lớn hơn. Bạn không thể dựa vào những ý tưởng cũ của mình hoặc vào những tài năng mà bạn đã phát triển cho đến nay. Ở đây mọi người đều là người mới bắt đầu bất kể họ nghĩ họ đã đạt được những gì cho đến nay trong cuộc đời. Ở đây sự tinh thông của loài người trở nên khá tương đối so với hoàn cảnh nó được thể hiện trong.

Đó là lý do tại sao Chúng Tôi nói rằng không có bậc thầy nào đang sống trong thế giới bởi vì sự tinh thông là tương đối so với hoàn cảnh mà nó được thể hiện trong. Trong bối cảnh Cộng Đồng Vĩ Đại, sự tinh thông của con người là không đáng kể lắm — đầy hứa hẹn, nhưng không đáng kể.

Điều này thật sự có tác dụng giúp khiêm nhường, tác dụng giúp cân bằng, bởi vì bây giờ tất cả mọi người đang ở trên cùng con thuyền. Mọi người đang ở cùng điểm xuất phát. Không có ai ở xa, xa trước mọi người. Bây giờ nhiều người thậm chí không thể đến điểm xuất phát, nhưng chỉ có một số ít người trên thế giới vượt qua khỏi điểm xuất phát, và họ thật sự không vượt xa lắm.

Đây là môi trường mà bạn được sinh ra bên trong. Đây là thế giới mà bạn đã đến để phục vụ. Đây là tình huống mà bạn đã luôn chuẩn bị cả đời mình cho nó. Đây là một chuỗi các hoàn cảnh vĩ đại mà sẽ đánh bại bạn hoặc nâng bạn lên.

Nếu bạn có thể xem xét những điều này mà không sợ hãi hay e ngại, nếu bạn có thể có vị trí này, mặc dù nó có vẻ khó khăn đến đâu trong giây phút hiện tại, thì bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy thứ mà bạn không thể thấy trước đây. Bạn sẽ có thể đạt được cảm nhận về cuộc sống và vị trí của bạn trong cuộc sống bên ngoài những thông số cực kỳ hạn chế của mối bận tâm cá nhân. Và ở đây bạn sẽ thấy rằng mối bận tâm cá nhân là nhà tù mà mọi người sống trong và mọi người xây dựng cho bản thân. Và bạn sẽ thấy rằng sự giải phóng tồn tại bên ngoài nhà tù này. Nó tồn tại bên ngoài việc các cá nhân bận tâm với bản thân  — mong muốn của họ, nỗi sợ hãi của họ, nhu cầu của họ.

Vì khi bạn dấn thân vào một cuộc sống vĩ đại hơn, bạn bắt đầu sống một cuộc sống vĩ đại hơn. Khi bạn có thể đối mặt với thực tế lớn hơn bên ngoài bản thân, thì bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm Thực Tế Vĩ Đại bên trong chính mình. Nếu bạn sống cô lập trong thế giới loài người, với những lý tưởng của con người, những giá trị của con người và những mối bận tâm của con người, đó là tất cả những gì bạn sẽ trải nghiệm.

Đó là lý do tại sao con người tìm đến thiên nhiên – để cố gắng trải nghiệm một thực tế vĩ đại hơn – vì thiên nhiên là một thực tại vĩ đại hơn nền văn hóa loài người. Họ sẽ đến đó cho sự giải phóng, cho sự sảng khoái, và cho nhận biết sâu sắc và cho những lý do mà Chúng Tôi sẽ mô tả sau trong quyển sách này khi Chúng Tôi nói về môi trường tinh thần.

Sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới đặt ra mối nguy hiểm vĩ đại nhất mà nhân loại từng đối mặt. Điều đó phải được hiểu rõ. Và khi bạn đọc những trang này, bạn sẽ bắt đầu hiểu lý do tại sao.

Tuy nhiên sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới mang lại cơ hội vĩ đại nhất, sự tương phản vĩ đại nhất, sự kích thích vĩ đại nhất, nhu cầu vĩ đại nhất mà nhân loại từng đối mặt — tất cả những điều này sẽ cho phép con người vượt lên trên mối bận tâm cá nhân của họ và xung đột bộ tộc của họ và chiến tranh về hệ ý thức của họ với nhau để nhận ra rằng họ đang sống trong một hoàn cảnh lớn hơn và phải chuẩn bị cho nó một cách phù hợp.

Vì vậy một mặt, sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại đặt ra rủi ro đáng ngại cho nhân loại. Mặt khác, nó là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra vào lúc này. Nhân loại, đang ở bờ vực của sự suy tàn vĩ đại — về văn hoá, môi trường, kinh tế, ở bờ vực của sự suy tàn vĩ đại — bây giờ đang đối mặt với chính những hoàn cảnh sẽ làm trẻ hoá nó, sẽ đoàn kết các công dân của nó khắp nơi và trao cho họ một mục đích chung và một trọng tâm chung, đưa họ vào giây phút hiện tại để đối phó với các tình huống thật vào lúc này và trong tương lai, điều này sẽ nâng họ vượt qua khỏi danh tính quốc gia, bộ lạc và tôn giáo của họ đủ để thiết lập các mối quan hệ hợp tác trong gia đình nhân loại mà chưa từng được thiết lập trước đây. Những vấn đề vĩ đại này mà Cộng Đồng Vĩ Đại mang lại cho nhân loại thì có bên trong chúng một ơn cứu rỗi mà không thể được thiết lập theo bất kỳ cách nào khác.

Hiện tại, nhân loại đang trong giai đoạn phát triển tiến hóa rất thành niên, tuổi vị thành niên mà theo nghĩa nào đó, đang bắt đầu trải nghiệm quyền lực của mình. Nó đang bắt đầu trải nghiệm uy quyền của nó trên các vấn đề của nó và môi trường của nó. Tuy nhiên nó là thành niên theo nghĩa là nó vô trách nhiệm, nó không chịu trách nhiệm, nó không nhận ra hậu quả của hành động của nó, nó không suy nghĩ về lâu dài, nó chỉ bận tâm đến bản thân và lợi ích của nó.

Trạng thái vị thành niên này, mà rất hỗn loạn và nguy hiểm đối với các nam nữ thanh niên, đang được trải nghiệm bởi toàn bộ chủng loài. Nhân loại đang đánh cược tương lai của mình bằng cách phá hủy chính những tài nguyên đang hỗ trợ nó trong thế giới, hy vọng công nghệ của nó bằng cách nào đó sẽ cứu nó vào phút chót. Nó đang mạo hiểm tài sản thừa kế của nó, và nó đang tạo ra một tình huống khi chỉ có tai họa có thể ập đến. Thật đáng kinh ngạc rằng rất nhiều người trong thế giới ngày hôm nay thậm chí không thể nhìn thấy điều này, nhưng nhiều người cảm thấy điều này và lo lắng [về] nó. Kết quả là họ hoặc tìm kiếm lối thoát, sự đối đầu hoặc tiến bước.

Nhân loại đang đối mặt với một tình huống khi nó sẽ phải thống nhất và nâng cao khả năng của mình và các kỹ năng vốn có của mình để bảo tồn quyền tự quyết của mình và sự ưu việt của mình trên thế giới này.

Một số người cảm thấy, “Ồ, đây là một cách nhìn đầy sợ hãi. Đây là một chỉ dẫn đầy sợ hãi! Tôi muốn thấy một vũ trụ hạnh phúc. Tôi muốn thấy một tình huống hạnh phúc hơn. Nó thật sự sẽ không như vậy.” Và Chúng Tôi nói, “Đó không phải là về tình yêu và sự sợ hãi. Đó là về việc nhìn thấy rõ ràng, không với ưa thích, không với phủ nhận. Đó là về việc thấy những gì đang ở đó và sau đó đáp lại nó một cách thích hợp.”

Con người đối mặt với vấn đề của sự ưa thích và phủ nhận mỗi ngày trong cách họ quản lý cuộc sống và vấn đề của mình. Việc con người sở hữu những khả năng vĩ đại như vậy về trí thông minh và sáng tạo hoàn toàn bị cản trở bởi thái độ và cách tiếp cận như vậy.

Câu hỏi không phải là liệu bạn nhìn thấy một vũ trụ hạnh phúc hay một vũ trụ sợ hãi, câu hỏi là liệu bạn có nhìn thấy hay không, liệu bạn có thể nhìn thấy những gì ở đó hay những gì bạn muốn thấy, liệu bạn có nhìn thấy thực tế của cuộc sống bên ngoài bản thân bạn hoặc suy nghĩ của riêng bạn. Đó là câu hỏi quan trọng.

Chúng Tôi mang đến cho bạn cuộc sống như chính nó và không như bạn muốn. Rất ít người sẽ muốn sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại ở đây, nhưng nhiều người cảm thấy rằng điều gì đó phải xảy ra để thay đổi lộ trình của lịch sử và số phận của loài người.

Ở đây, bên trong bạn, bạn phải vượt lên trên ưa thích và sợ hãi để đạt được một vị trí khách quan và rõ ràng hơn để bạn có thể nhìn thấy. Nếu bạn có thể nhìn thấy, bạn có thể biết. Nhưng nếu bạn bị đầy với việc bảo vệ những gì bạn có, bảo vệ ý tưởng của bạn, bảo vệ tầm nhìn của bạn về thế giới và kết quả hạnh phúc mà bạn đặt ra cho bản thân và những người khác, hoặc kết quả đáng sợ mà bạn đặt ra cho bản thân và những người khác, thì bạn sẽ không thể thấy và bạn sẽ không thể biết. Đó là câu hỏi về việc liệu bạn có thể thấy, chứ không phải bạn thấy ra sao.

Có một số chủng loài đồng minh với nhau trong thế giới ngày hôm nay đang cố gắng liên kết về mặt sinh học và di truyền với nhân loại để đạt được khả năng thích nghi để sống và vận hành trong thế giới này. Nếu họ có thể làm điều này một cách hiệu quả, thì họ sẽ trở thành những người thống trị nhân loại.

Tại sao lại mất quá nhiều thời gian để họ thích nghi với việc ở đây? Bởi vì hầu hết các chủng loài công nghệ tiên tiến sống trong môi trường vô trùng, và thế giới này với hàng triệu loại sinh vật khác nhau đặt ra một vấn đề thích nghi khổng lồ. Các xã hội tiên tiến về công nghệ, đặc biệt là những xã hội di hành nhiều, chủ yếu chỉ thích nghi để sống trong môi trường vô trùng hoặc gần như vô trùng. Đem họ vào một thế giới đa dạng sinh học, và họ chỉ có thể sống ở đây trong một khoảng thời gian rất ngắn trong khi áp dụng sự thận trọng to lớn. Nhưng đạt được lợi thế thích ứng của loài người, mà  không chỉ là lợi thế thích ứng sinh học mà còn là lợi thế thích ứng trực quan, thì họ có thể mang trí tuệ lớn hơn của mình hoặc giá trị của mình vào trong tình huống loài người.

Nhân loại hiện đang ở trong vị trí rất dễ bị ảnh hưởng. Nó đã chín muồi cho sự thống trị. Nền văn hóa của loài người thì đầy mê tín. Họ chán ghét lẫn nhau. Họ trục lợi, thường rất thô sơ trong quan điểm của mình về cuộc sống và rất bộ lạc trong định hướng của mình, việc này có nghĩa là họ chỉ kết nối các nhóm của mình. Họ dễ bị thuyết phục, rất rất dễ bị thuyết phục và ảnh hưởng. Thật dễ để khiến mọi người mua cùng sản phẩm, sử dụng cùng mẫu xe hơi, đi cùng nơi, mà không có nhiều sự đa dạng.

Con người đã luôn cố gắng ảnh hưởng lẫn nhau, từ khi thời gian bắt đầu ở đây trên thế giới. Điều này được thực hành trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nhưng ở mức độ cao hơn nhiều về kỹ năng và hiệu quả. Nhân loại thật dễ bị tổn thương trong sự đa dạng của nó, trong sự mê tín của nó. Mối đe dọa vĩ đại đối với nhân loại sẽ không đến bởi những đội quân lớn đổ bộ ở đây và thống trị. Đó là man rợ và đầy hủy hoại. Đó không phải là cách mà sự ảnh hưởng sẽ được phủ lên gia đình loài người.

Đây là lời kêu gọi không phải cho sự sợ hãi và rút lui, mà cho sự can đảm và chuẩn bị. Nếu nhân loại chuẩn bị đầy đủ, nếu đủ người sẽ trở nên mạnh mẽ trong hiểu biết của họ về Cộng Đồng Vĩ Đại và sự phát triển của Tri Thức và Minh Triết trong Cộng Đồng Vĩ Đại, thì sự thống trị này sẽ không diễn ra. Nó sẽ được chống lại và vượt qua.

Đây là bước ngoặt vĩ đại. Mọi thứ đang rủi ro — mọi thứ bạn coi trọng, mọi thứ bạn yêu quý. Nhưng điều này có vẻ thật xa lạ so với những mối quan tâm và bận tâm của con người. Có vẻ thật thái quá để xem xét những điều như vậy: “Làm sao mà thứ gì đó có thể chiếm lấy khả năng suy nghĩ của chúng ta và quyết định những gì chúng ta muốn cho bản thân? Làm sao mà thứ gì đó có thể ảnh hưởng lên các ưu tiên của chúng ta, giá trị của chúng ta, cảm xúc của chúng ta? Làm sao mà thứ gì đó có thể chiếm đóng? Và nếu chúng ta thậm chí nghĩ về những thứ như vậy, chúng ta sẽ nghĩ về người nào đó đến và nổ tung mọi thứ —cách thức thô sơ, cách chúng ta làm việc ở đây.”

Đây là việc suy nghĩ theo cách bộ lạc. Đây là kết quả của việc sống trong cô lập. Nhưng sự cô lập đã hết. Bạn đang ở ngay giữa Cộng Đồng Vĩ Đại. Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở đây. Đây là bước ngoặt vĩ đại. Đây là tiếng gọi vĩ đại. Đây là sự trỗi lên vĩ đại về tâm linh, không phải vì Đấng Tạo Hóa sẽ đến và cứu bạn, mà bởi vì Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn sự khôn ngoan và kỹ năng và trí thông minh vốn có để có thể chuẩn bị cho một hành trình vĩ đại như vậy và phục vụ thế giới trong quá trình chuyển đổi.

Điều này có liên quan gì đến bạn? Đây là bối cảnh lớn lao để hiểu được bạn là ai, tại sao bạn ở đây và bạn phải làm gì. Bạn chỉ có thể hiểu được những câu hỏi lớn lao và thực tế lớn lao bằng cách hiểu bối cảnh mà trong đó chúng thật sự có ý nghĩa. Con người thường cố gắng tạo ra ý tưởng của họ về bản thân và mục đích của họ dựa chỉ trên mong muốn và sở thích của họ, nhưng điều này không bao giờ là đủ. Bạn phải hiểu bối cảnh để hiểu được mục đích có ý nghĩa trong bối cảnh đó.

Bối cảnh lớn lao của thế giới hiện nay là sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Trong bối cảnh lớn lao này, thực tế về việc bạn là ai, tại sao bạn ở đây và ai đã cử bạn đến sẽ được tiết lộ cho bạn một cách rõ ràng. Quyền lực và bản chất tâm linh của bạn sẽ được kích hoạt và sẽ bắt đầu thể hiện bản thân qua các hoạt động của bạn mỗi ngày.

Bạn có thể nói, “Ồ, điều này có vẻ quá lớn! Tôi thậm chí không thể hiểu nó. Nó là quá thử thách.” Nó có thể là quá nhiều đối với tâm trí suy nghĩ của bạn, nhưng nó là hoàn hảo cho Bản Thể của bạn và bản chất của bạn. Bạn sẽ hoàn toàn phát triển mạnh trong bối cảnh lớn lao như vậy. Nhưng nếu bạn rút lui và chỉ cố gắng tập trung vào những bận tâm cá nhân của mình, bạn sẽ luôn nhỏ bé, và thực tại tâm linh của bạn sẽ vẫn tiềm ẩn bên trong bạn, và cảm giác đang sống của bạn và sức sống mà là tài sản thừa kế tự nhiên sẽ bị tắt ngấm và ẩn giấu bên trong bạn, và bạn sẽ phải gánh chịu tất cả các vấn đề về cảm xúc và tâm lý do điều này gây ra. Do đó, điều này hoàn toàn liên quan đến bạn. Đó là món quà của cuộc sống cho bạn. Đó là tiếng gọi của cuộc sống cho bạn. Nếu bạn có thể vượt lên trên những mối bận tâm của mình, thì bạn sẽ có thể bắt đầu cảm nhận được điều này trong từng thớ thịt của cơ thể mình.

Chẳng phải rõ ràng rằng con người vượt lên bản thân vào thời điểm của hoạn nạn hay nguy cấp to lớn à? Con người làm những điều phi thường. Họ thể hiện sự dũng cảm và tự quyết phi thường. Họ hành động một cách vị tha. Họ vượt ra khỏi trạng thái bình thường của họ sang một trạng thái lớn hơn. Điều này là rất hiển nhiên.

Bạn sống trong một thế giới bây giờ đang bước vào tình trạng khẩn cấp, chính tình trạng mà sẽ cứu chuộc bạn và nâng bạn lên, trao cho bạn sức mạnh và sức sống và giúp bạn trải nghiệm giá trị của chính mình, lòng dũng cảm của mình và khả năng của mình. Nó sẽ kêu gọi bạn phát triển những khả năng rất quan trọng, nhưng điều đó vẫn tiềm ẩn bên trong bạn.

Đây là thế giới mà bạn đã đến để phục vụ, nhưng bạn phải hiểu được bối cảnh để hiểu được phụng vụ. Do đó, Chúng Tôi cố gắng trao cho bạn và minh họa cho bạn bối cảnh lớn hơn như nó thật sự tồn tại trong thế giới ngày hôm nay. Nếu không có bối cảnh này, bạn sẽ có câu hỏi, nhưng bạn sẽ không thể tìm ra câu trả lời. “Tôi là ai? Tại sao tôi đang ở đây? Tôi phải làm gì?” Đây là những câu hỏi thiết yếu trong cuộc đời. Nhưng để tìm ra chúng [câu trả lời], bạn phải tìm kiếm bối cảnh mang lại cho chúng ý nghĩa, giá trị và phương hướng. Nếu không, bạn sẽ cố gắng trả lời chúng bằng ý tưởng của bạn và niềm tin của bạn và tất cả các quy ước xã hội mà bạn đã thích nghi.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn có đồng minh, bạn có kẻ thù và bạn có đối thủ cạnh tranh. Kẻ thù của bạn thì giống như đối thủ hơn. Họ chỉ chống đối bạn. Đối thủ cạnh tranh của bạn cố gắng sử dụng bạn. Và đồng minh của bạn cố gắng hỗ trợ bạn.

Làm thế nào bạn có thể phân biệt họ? Làm thế nào bạn có thể phản hồi một cách thích hợp với mỗi nhóm? Làm thế nào bạn có thể duy trì sự tự quyết của mình khi đối mặt với những thế lực lớn hơn, không chỉ lớn hơn về mặt công nghệ mà còn với quyền lực và sự tập trung tinh thần cao hơn?

Chắc chắn điều này phải kêu gọi thứ gì đó rất lớn bên trong bạn, thứ gì đó vốn có bên trong bạn, thứ gì đó bạn không chỉ đơn giản học mà là thứ gì đó bạn đã có rồi, mà bạn phải học cách thể hiện và trải nghiệm. Chắc chắn điều này phải kêu gọi một sức mạnh bên trong bạn mà ngay cả Đấng Tạo Hóa cũng công nhận đang ở đó.

Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn mọi thứ bạn cần để sống một cuộc sống trọn vẹn, và để chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại và để học về Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này đã không được trao cho ông bà bạn hay tổ tiên của bạn, bởi vì đó đã không phải là nhu cầu của thời đại của họ. Nhưng nó đã được trao cho bạn, và nó sẽ được trao cho con cái bạn và con cái của chúng bởi vì đây là nhu cầu vĩ đại của thời đại của bạn và sẽ là nhu cầu vĩ đại của thời đại của chúng.

Sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại không phải là điều gì đó đơn giản xảy ra trong một năm hay một thập kỷ. Nó là một sự trỗi lên lớn hơn thế, nhưng những biểu hiện của nó sẽ là rất khổng lồ và rất thách thức. Chúng sẽ có vẻ như là những ngưỡng cửa vĩ đại bên trong chúng, nhưng chúng đều là một phần của sự chuyển dịch vĩ đại, một chuyển động vĩ đại thoát khỏi sự cô lập và vào trong một phạm vi [lớn hơn] của cuộc sống.

Giờ đây bạn sẽ có cơ hội để học về Cộng Đồng Vĩ Đại, bắt đầu giáo dục về Cộng Đồng Vĩ Đại của bạn, tìm hiểu Tri Thức và Minh Triết có ý nghĩa gì trong Cộng Đồng Vĩ Đại và mang việc học này vào trong cuộc sống hàng ngày của bạn — để vượt lên trên những mối bận tâm của bạn, mà sẽ giải quyết nhiều vấn đề cá nhân của bạn, và tham gia với quyền lực lớn lao mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn, mà đang kêu gọi bạn, mà đang chờ được khám phá.

Chúng Tôi gọi Quyền Lực lớn lao này là Tri Thức. Nó đang ở trong bạn vào lúc này. Nó đang ở đây với sứ mệnh phục vụ thế giới. Hãy trải nghiệm điều này. Hãy thống nhất với quyền lực này. Và bạn sẽ nhận ra rằng sứ mệnh của nó là của chính bạn, và điều này sẽ vén bức màn của sự nhầm lẫn và thiếu hiểu biết mà trước đây chỉ có thể làm bạn mù quáng.

Quyền Lực Vĩ Đại này bên trong bạn được kết nối trực tiếp với quá trình tiến hoá của thế giới bởi vì đó là lý do tại sao nó ở đây. Mặc dù mọi người đầu tư rất nhiều vào lợi ích cá nhân, tiện nghi và an toàn của họ, đó không phải là lý do tại sao họ ở đây. Mọi người ở đây không chỉ đơn giản để là người tiêu dùng hoặc để được thoải mái. Bạn đã đến từ nơi mà bạn cảm thấy thoải mái. Nơi bạn sẽ trở về là nơi bạn cảm thấy thoải mái. Đó là nơi bạn được biết đến. Đó là Quê Hương Cổ Đại của bạn.

Bạn đã không đến đây để xây tổ ấm cho bản thân. Bạn đã đến đây để hoàn thành điều gì đó quan trọng. Đó là điều khiến bạn quan trọng. Đó là điều khiến cuộc sống của bạn quan trọng. Đó là điều trao cho bạn sức sống và sức mạnh. Đó là điều trao cho bạn năng lượng lớn hơn để sáng tạo, để thể hiện. Đây là sự viên mãn. Sự viên mãn không bao giờ là kết quả của mong muốn được thoải mái và vui vẻ. Nó không bao giờ là kết quả của sự nuông chiều cá nhân. Nó là kết quả của việc đón nhận một cuộc sống lớn hơn, một thử thách lớn hơn và một thực tế lớn hơn.

Có quá nhiều sự nhầm lẫn trong thế giới ngày hôm nay về điều này. Mọi người đang rất cố gắng, họ đang làm việc thật chăm chỉ để được viên mãn bằng cách cố gắng đạt được cho mình những gì họ muốn. Và họ phải trả cái giá khổng lồ, và phần thưởng của họ thì nhỏ thảm hại. Vài khoảnh khắc hạnh phúc cho những năm tháng đau khổ và giằng xé.

Hãy nhìn xung quanh bạn. Bạn có thể thấy được điều này. Nó được biểu hiện ở khắp nơi. Mọi người cố gắng rất nhiều để được hạnh phúc, cố gắng rất nhiều để cảm thấy sức sống và có ý nghĩa. Nhưng họ đang không tìm ở đúng chỗ. Họ không có đúng bối cảnh. Và vì vậy họ phải phát minh ra bối cảnh.

Bối cảnh thật sự cho hạnh phúc, cho sức sống, cho sự viên mãn, cho sự thức tỉnh, cho nhận thức, tất cả đều tồn tại trong sự tham gia năng động của bạn trong thế giới. Chính ở đây mà nhu cầu của thế giới và nhu cầu bên trong của bạn cuối cùng đã kết hợp với nhau, vì chúng có liên quan trực tiếp với nhau.

Đây là việc tìm kiếm bối cảnh cho hạnh phúc trong sản phẩm phụ tự nhiên của hoạt động của bạn. Bởi vì sự viên mãn là kết quả tự nhiên của thành quả của bạn, nơi sức sống được tạo ra vì nó được cần mỗi ngày, nơi nhận thức và thức tỉnh xảy ra bởi vì bạn đang thấy bên ngoài mối bận tâm cá nhân, mà là nguồn gốc của mọi bệnh tâm thần. Ở đây bạn sử dụng những gì bạn có, và bạn dựa vào bản chất của mình, và từ đây bạn có thể xây dựng các mối quan hệ của sức mạnh tượng trưng cho động lực lớn hơn trong cuộc sống.

Hãy tìm kiếm bối cảnh lớn hơn, và bạn sẽ tìm thấy bản chất lớn lao của mình và mục đích lớn lao của mình và ý nghĩa lớn lao của mình. Bối cảnh tồn tại. Nó đang ở đây. Nó là có thật. Nó là vào lúc này. Nó ở xung quanh bạn. Bạn không nhìn thấy nó hàng ngày bởi vì những gì bạn thấy là kết quả của mối bận tâm cá nhân của con người. Nhưng nếu bạn có thể bước ra khỏi sự hỗn loạn của xung đột và tham vọng cá nhân, bạn sẽ có thể cảm nhận được sự chuyển động của thế giới. Bạn sẽ cảm thấy nó trong trái tim mình. Bạn sẽ cảm thấy nó trong lòng đất dưới chân mình. Bạn sẽ cảm thấy nó khi bạn nhìn lên bầu trời vào ban đêm.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Để học về Cộng Đồng Vĩ Đại, để đạt được nền giáo dục Cộng Đồng Vĩ Đại, để học về Tri Thức và Minh Triết trong thế giới, bạn phải có sự chuẩn bị. Bạn phải tham gia vào một hình thức giáo dục mà không có ở bất kỳ trường đại học nào trên thế giới, mà không có trong bất kỳ cuốn sách nào bạn đã tìm thấy cho đến giờ. Bạn không thể đi từ đây đến đó mà không thực hiện các bước. Bạn không thể thoát ra khỏi sự cô lập và [ra khỏi] tâm lý bộ lạc mà không có sự chuẩn bị.

Quá trình chuẩn bị này không thể là phát minh của con người. Nó phải là thứ được trao cho nhân loại. Nó phải đến từ Nguồn tâm linh vĩ đại. Nó phải dạy bạn cách đạt được sức mạnh, nhận thức, quan điểm và khả năng mà bạn cần để hoàn thành mục đích của bạn cho việc vào trong thế giới. Nó phải kết nối bạn với thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại và những nhu cầu vĩ đại của nhân loại vào lúc này. Rồi thì mục đích của bạn, bất kể nó có thể biểu hiện trần tục ra sao, sẽ liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy khả năng, sự tự quyết và năng lực của con người trong một phạm vi lớn hơn của cuộc sống.

Do đó, hãy tự hỏi bản thân, “Điều này liên quan gì đến tôi?” Nó hoàn toàn liên quan đến việc bạn là ai, tại sao bạn ở đây và ai đã gửi bạn. Nó có thể không liên quan đến việc bạn nghĩ bạn là ai và những gì bạn đang bận tâm vào lúc này.

Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở trong thế giới ngày hôm nay. Sự cô lập của nhân loại đã kết thúc. Bây giờ có sự cạnh tranh cho sự ưu việt trong thế giới. Nó đang xảy ra trên cấp độ tinh thần. Nó tồn tại khắp thế giới. Nó hoàn toàn liên quan đến bạn và hoàn toàn liên quan đến lý do tại sao bạn ở đây và những gì bạn xem trọng.

* Tất cả các câu trong ngoặc được thêm vào bởi Sứ Giả để làm rõ hoặc để chỉnh sửa ngữ pháp.