Mối Quan Hệ, Định Mệnh và Tiếng Gọi

Great Relationships, Destiny and Calling

Như được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 6 tháng 2 năm 1997
tại Boulder, Colorado,Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Bạn đã đến đây cho một mục đích lớn lao. Bạn được sinh ra với Tri Thức về những gì bạn phải làm, những gì bạn phải hoàn thành, những người bạn phải gặp và nơi bạn phải đi. Đã đến lúc để tìm ra Tri Thức này và bắt đầu sống nó.

Tri Thức mà bạn sở hữu thì được kết nối trực tiếp và đáp lại quá trình tiến hoá của thế giới, và mặc dù bạn đã dành phần lớn cuộc đời mình để phát triển bản thân như một người—phát triển các kỹ năng cá nhân của bạn và bị uốn nắn bởi xã hội của bạn và các tổ chức của nó—Tri Thức này đang sống bên trong bạn vào lúc này.

Khi Tôi nói rằng bạn đã vào thế giới này cho một mục đích vĩ đại, đừng nghĩ đến những vai trò vĩ đại cho bản thân. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ trở thành một nhà giải phóng vĩ đại hay một nhà chữa lành vĩ đại. Thay vào đó, vai trò của bạn sẽ trần tục hơn và ẩn giấu hơn, nhưng nó sẽ khá cụ thể, và nó sẽ là thiết yếu trong kế hoạch lớn hơn của mọi thứ.

Bạn không thể tự mình hiểu được điều này vì bạn chỉ nắm giữ một phần của bức tranh ghép hình về thực tế và ý nghĩa của mục đích lớn lao này cho bạn. Để tìm những phần còn lại, để hoàn thành bức tranh, bạn phải tìm thấy những cá nhân chủ chốt có định mệnh sẽ tham gia cùng bạn trong mục đích và sứ mệnh lớn lao của bạn.

Hiểu được điều này, thì bạn có thể thấy tại sao lại có việc không ngừng tìm kiếm mối quan hệ. Mặc dù những theo đuổi lãng mạn của con người đã tạo ra nỗi đau và cái giá khổng lồ, nhưng họ vẫn tiếp tục cố gắng thiết lập sự kết nối chân thật ở đâu đó. Nếu không thì tại sao họ lại tiếp tục thứ có quá ít thành công và chi phí to lớn như vậy?

Bất chấp tất cả những ảo tưởng về mối quan hệ lãng mạn, bất chấp tất cả những hiểu lầm liên quan đến điều này, vẫn có một động lực chân thật để kết nối với những người nhất định cho một mục đích nhất định. Và mặc dù, đối với hầu hết mọi người, động cơ này phần lớn là vô thức, nó cũng vẫn rất quyền lực.

Bạn phải tìm những cá nhân chủ chốt mà bạn chia sẻ định mệnh. Họ nắm giữ những mảnh của bức tranh ghép hình cho bí ẩn cuộc đời bạn. Đó là lý do tại sao bạn không thể tự mình tìm thấy con đường. Bạn có thể bắt đầu một mình. Bạn có thể tiến bước. Nhưng bạn không thể tự mình hoàn thành những gì bạn đang ở đây để làm.

Như Chúng Tôi đã nói, Tri Thức sẽ đưa những người quan trọng vào cuộc đời bạn để hỗ trợ bạn. Không phải tất cả họ đều đại diện cho những người chủ chốt mà Chúng Tôi đang nói đến, nhưng tất cả họ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của bạn. Tuy nhiên, có một vài người quan trọng mà bạn phải gặp. Tri Thức bên trong bạn sẽ cố gắng mang họ đến với bạn hoặc mang bạn đến với họ. Nó sẽ cố gắng mang các bạn lại với nhau bằng mọi cách có thể. Tương tự như vậy, Tri Thức bên trong họ sẽ cố gắng làm điều tương tự.

Nhưng Tri Thức không áp đảo người đó. Nó không phải là một bạo chúa. Nó không thống trị. Nó không cai trị một cách khắc nghiệt. Thay vào đó, nó cung cấp ảnh hưởng của nó và cố gắng giữ cho người đó di chuyển theo hướng tích cực, theo hướng mà họ được định để đi.

Không phải tất cả mọi thứ xảy ra với bạn đều được định trước, nhưng có một số việc bạn phải làm và một số người nhất định bạn phải gặp và một số hoạt động nhất định mà bạn phải tham gia. Điều này có thể xảy ra như thế nào thì có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau, nhưng những yếu tố then chốt nhất định phải ở đó. Bạn không thể thay thế những thứ này. Bạn phải tìm thấy mục đích của mình, những người của mình và sứ mệnh của mình trong cuộc đời.

Trong nhiều hình thức giáo lý và thực hành tâm linh, con người được khuyến khích để quan tâm đến định mệnh của họ bên kia thế giới, chẳng hạn như liệu họ sẽ tới Thiên Đàng hay Địa Ngục, hay liệu họ sẽ thăng tiến lên một cấp độ khác và vân vân. Có nhiều ý tưởng và niềm tin liên hệ với điều này, nhưng đối với nhiều người đây là trọng tâm chính. Nhưng đây không phải là trọng tâm của Chúng Tôi, và đây không phải là trọng tâm của Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Khi bạn rời khỏi thế giới này, bạn sẽ trở về nhà với Gia Đình Thánh Linh của mình. Họ đang dõi theo bạn ngay cả vào lúc này, và họ đang đợi bạn khi bạn trở về. Bạn phải trở về đó; bạn không có sự lựa chọn. Bạn không thể ở trong thế giới mãi mãi; bạn không có sự lựa chọn về điều đó.

Chính những gì bạn có thể đạt được ở đây mà sẽ tạo ra mọi khác biệt. Nó sẽ tạo ra mọi khác biệt về sự phát triển của bạn và về sự thăng tiến của Gia Đình Thánh Linh của bạn. Gia Đình Thánh Linh của bạn bao gồm những cá nhân được kết nối trực tiếp với bạn ở cấp độ Tri Thức, những người chia sẻ một loạt sứ mệnh và thành tựu cụ thể với bạn. Gia Đình Thánh Linh của bạn cuối cùng sẽ kết hợp với các Gia Đình Thánh Linh khác, giống như những dòng sông hòa vào nhau trên đường ra đại dương.

Thứ phân biệt Gia Đình Thánh Linh này với Gia Đình Thánh Linh khác thì liên quan đến bản chất của thành tựu và các hoạt động phải được thực hiện trong cuộc sống hữu hình. Không có sự đối lập nào giữa các Gia Đình Thánh Linh; tất cả chúng đang làm việc hướng tới cùng một mục tiêu. Nhưng Đấng Tạo Hóa nhận ra rằng cá nhân làm việc tốt hơn trong các nhóm nhỏ nơi họ có thể có trách nhiệm đối với nó, và do đó đây là một phần của Kế Hoạch Vĩ Đại để giành lại tất cả các sinh thể riêng biệt.

Các câu hỏi thiết yếu là: Định mệnh của bạn trên thế giới là gì? Bạn đang ở đây để làm gì và nó sẽ được hoàn thành bằng cách nào? Đây là những câu hỏi quan trọng dành cho bạn, và đây nên là những câu hỏi thiết yếu trong tất cả các truyền thống tâm linh.

Vâng, có một phần thưởng ở thế giới bên kia. Nếu bạn thành công ở đây, bạn sẽ mang lại thành công vĩ đại cho Gia Đình Thánh Linh của mình. Và nếu bạn không thành công ở đây, thì bạn sẽ quay lại và nhận ra rằng bạn phải quay lại và thử lại. Phần thưởng theo một nghĩa nào đó là rằng bạn sẽ không phải quay lại và thử lại. Chúng Tôi nghĩ rằng đó là một phần thưởng rất đáng giá.

Do đó, hãy tập trung vào câu hỏi về định mệnh của bạn trên thế giới. Di sản của bạn đã được thiết lập. Định mệnh của bạn bên ngoài thế giới này đã được thiết lập. Bạn được chúc phúc trong ánh mắt của Đấng Tạo Hóa, vì Đấng Tạo Hóa chỉ biết bản chất thật của bạn. Bạn phải tìm thấy bản chất thật của mình khi bạn đang ở trong thế giới và cho phép Tri Thức bên trong bạn thể hiện chính nó và đóng góp cho thế giới thông qua bạn.

Đây là sự tinh thông duy nhất mà là khả thi ở đây, và đây là sự tinh thông được cần. Nếu bạn có thể đạt được điều này, thì bạn sẽ có vẻ là bậc thầy so với những người khác, nhưng bạn sẽ hiểu rằng bạn không phải là bậc thầy thật sự. Bậc thầy đang làm việc thông qua bạn và với bạn và cho bạn và cho những người khác và cho toàn thế giới. Đây là sự tinh thông.

Có thể nói rằng Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại là Con Đường của Mối Quan Hệ trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Vì lối thoát khỏi sự cô lập và thu mình là bằng việc phát triển các mối quan hệ có ý nghĩa và có mục đích với người khác, với tài sản, với địa điểm, với mọi thứ. Đây là những gì kết thúc Sự Tách Biệt. Đây là những gì khôi phục lại ý nghĩa và giá trị cho tất cả những thứ đã bị làm suy đồi trước đó.

Cuối cùng, sự tiến triển tâm linh của bạn là khả năng tham gia vào những khung cảnh ngày càng lớn hơn của mối quan hệ. Bạn không thể đơn giản hợp nhất với tất cả mọi thứ. Bạn phải bắt đầu hợp nhất từng bước một, mặc dù nhiều người tin và nhiều người hơn nữa hy vọng rằng họ có thể đơn giản nhảy từ trạng thái cô lập của họ vào trong Tâm Trí của Chúa và biến mất ở đó. Nhưng nó thật sự không phải như vậy. Đó là các bạn có thể liên kết với nhau để phục vụ mọi người. Bạn có thể kết hợp với Tri Thức. Bạn có thể kết hợp tâm trí của mình và cơ thể của mình với nhau. Bạn có thể thiết lập các mối quan hệ có ý nghĩa với người khác và các mối quan hệ có mục đích với người khác. Tất cả chỉ là sự biến đổi của quan hệ.

Trước đó, mọi người cố gắng sử dụng người khác để thoả mãn ý tưởng của họ hoặc để củng cố danh tính của họ. Mối quan hệ là một hình thức cho vay nặng lãi thay là sự đồng hành. Mọi người gắn kết với nhau cho lợi ích tài chính, cho sắc đẹp, cho thú vui, cho sự phấn khích, nhưng họ hiếm khi biết nhau.

Sự biến đổi vĩ đại xảy ra khi bạn có thể thiết lập các mối quan hệ dựa trên Tri Thức và dựa trên mục đích. Đây là một nền tảng hoàn toàn khác cho mối quan hệ và là một nền tảng vững chắc và mạnh mẽ và sẽ mang lại cho mọi người tham gia một sự khôn ngoan lớn hơn và một khả năng lớn hơn.

Trong Thánh Linh Cộng Đồng Vĩ Đại, không có cá nhân vĩ đại nào. Không có anh hùng và nữ anh hùng nào. Nhưng có những mối quan hệ vĩ đại và có những cộng đồng vĩ đại. Điều tạo nên mối quan hệ vĩ đại chính là sự vĩ đại mà mỗi người có thể mang lại cho nó—không phải lý tưởng của họ và mong ước của họ và tham vọng của họ, của cải của họ và tài sản của họ, mà là sự vĩ đại của Bản Thể họ và những gì họ có thể tạo ra trong cuộc sống cùng nhau.

Tri Thức bên trong bạn biết rằng bạn không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một mình, và nó cũng biết rằng bạn không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình với bất kỳ ai bạn chọn. Chỉ những người nào đó có thể thật sự giúp bạn, những người bạn thật sự cần, và bạn thật sự cần họ.

Họ có trách nhiệm tìm bạn, và bạn có trách nhiệm tìm họ. Họ có trách nhiệm để sẵn sàng tham gia với bạn theo cách được định giống như bạn có trách nhiệm tham gia với họ theo cách được định.

Chính khả năng của bạn để tham gia vào các mối quan hệ tượng trưng cho Tri Thức và mục đích thật sự trong cuộc đời mà là thành tựu vĩ đại bởi vì những mối quan hệ này sẽ trao cho thế giới xung quanh chúng. Chúng sẽ mang lại nhiều hơn nhiều so với những gì chúng lấy đi. Chúng sẽ tạo ra; chúng sẽ sản xuất; chúng sẽ phục vụ. Chúng đại diện cho lời hứa thật sự cho nhân loại. Và mặc dù bề ngoài chúng có thể có vẻ trần tục, nhưng bên trong chúng có một Ngọn Lửa tâm linh đang cháy rất nóng và rất sáng đến mức nó sẽ có thể soi sáng những người ở gần những mối quan hệ này.

Bạn đã có những mối quan hệ vĩ đại, vì vậy hãy vững tin. Những Người Vô Hình đang ở bên bạn. Họ sẽ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của bạn và chỉ trong những trường hợp rất, rất hiếm mà họ sẽ tiếc lộ bản thân cho bạn. Nhưng sự vĩ đại của mối quan hệ này đang ở bên bạn rồi.

Họ không đang ở đây để trao cho bạn mọi thứ bạn muốn. Họ không đang ở đây để khiến cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời thoải mái và dễ dàng. Họ không đang ở đây để làm phẳng con đường của bạn để không có gờ nào trên con đường của bạn. Thay vào đó, họ đang ở đây để nhắc nhở bạn về mục đích của bạn, về quyết định của bạn để đi vào thế giới và về bản chất và món quà vĩ đại mà bạn sở hữu mà phải được khám phá và giành lại.

Bạn không thể dùng họ để đạt được lợi thế trong cuộc sống; bạn không thể dùng họ để giúp bạn thoả mãn các mục tiêu cá nhân của mình. Họ không thể bị sử dụng và thao túng. Họ vĩ đại như thế đó. Theo một nghĩa nào đó, họ là hình mẫu cho mối quan hệ mà bạn cần thiết lập với những cá nhân chủ chốt mà bạn có định mệnh để gặp.

Có rất nhiều thứ phải được dạy về mối quan hệ—việc thiết lập các mối quan hệ của Tri Thức, duy trì các mối quan hệ của Tri Thức và hoàn thành các mối quan hệ của Tri Thức. Để tìm hiểu thêm về điều này, bạn phải đọc quyển sách sắp xuất bản của Chúng Tôi, Mối Quan Hệ và Mục Đích Cao Cả. Nhưng vào lúc này, quan trọng để đạt được quan điểm và hiểu biết cơ bản rằng trong Con Đường của Tri Thức, bạn sẽ không hành trình một mình. Một số người nhất định chia sẻ con đường bí ẩn và vĩ đại này với bạn sẽ được gọi để ở bên bạn và hỗ trợ bạn.

Sẽ không có anh hùng nào. Sẽ không có đấng hiện thân nào. Sẽ không có sinh thể hoàn hảo nào. Sẽ chỉ có những học sinh của Tri Thức ở các mức độ thành tựu khác nhau.

Bậc thầy thật sự chính là Tri Thức. Đó là công việc của Thần Thánh trong cuộc sống của bạn và trong thế giới, hoạt động đằng sau hậu trường để giành lại những người bị tách rời thông qua Tri Thức.

Đó là cực kỳ quan trọng rằng bạn nhận ra rằng bạn có một định mệnh trong thế giới và rằng ý nghĩa và bản chất của định mệnh này được quyết định bởi nơi bạn đến từ và nơi bạn cuối cùng sẽ đi, vì đó là nơi định mệnh của bạn được đặt. Đó là nơi mục tiêu của bạn được thiết lập. Nhưng chúng được định để được thể hiện và thực hiện ngay tại đây trong thế giới—trong thế giới của những thứ trần tục và những tình huống bình thường, thế giới của xung đột và khó khăn, sắc đẹp và cơ hội.

Làm sao để bạn tìm thấy định mệnh của mình? À, định mệnh của bạn chỉ có thể được biết. Bạn có thể có bất kỳ ý tưởng nào bạn muốn về nó. Bạn có thể tạo ra bất kỳ niềm tin nào. Bạn có thể xây dựng một hệ thống ý tưởng phức tạp dựa trên ưu tiên của bạn và trải nghiệm quá khứ của bạn, nhưng đây không phải là định mệnh.

Định mệnh xảy ra trong một phần hoàn toàn khác của bạn. Nó là thứ bạn không thể xóa bỏ khỏi Bản Thể của mình. Bạn không thể thay đổi nó; bạn không thể khiến nó làm những gì bạn muốn nó làm vào lúc này. Nó đang ở đó như một bản vẽ thiết kế bên trong bạn. Nó sẽ đòi hỏi sự tham gia của những người khác theo một cách rất cụ thể, vì bạn phải học được rằng một mình bạn không thể làm gì và rằng mọi thứ được tạo ra, bởi bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào trong bất kỳ nơi nào khắp Cộng Đồng Vĩ Đại, đều là kết quả của kiểu quan hệ này.

Trên thế giới này, nhiều người bận tâm với hôn nhân, mối quan hệ đồng hành như thế, nhưng đó có thể không phải là nhu cầu lớn nhất của họ. Mong muốn của họ cho mối quan hệ là chân thật, nhưng cách lý giải của họ có thể sai. Bạn cần có thể thống nhất với những người khác để tạo ra những thứ vĩ đại bởi vì một mình bạn không thể tạo ra những thứ vĩ đại.

Mọi thứ đều là sản phẩm của mối quan hệ. Mọi thứ được tạo ra là sản phẩm của mối quan hệ. Mọi thứ được đóng góp là sản phẩm của mối quan hệ. Đó là lý do tại sao Con Đường của Tri Thức là Con Đường của Mối Quan Hệ.

Mọi người rất bi quan về các mối quan hệ dựa trên trải nghiệm quá khứ của họ và dựa trên những gì họ thấy được thể hiện trong thế giới. Và vì vậy họ cố gắng nghĩ rằng, “À, tôi phải tự làm điều đó. Tôi phải học cách trở nên trọn vẹn trong chính mình. Tôi không thể dựa vào ai khác.” Mặc dù có thể hiểu được, phản ứng này không thể tạo ra thành công.

Quan trọng để trở thành một người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức, vì những mối quan hệ vĩ đại của bạn sẽ được xây dựng dựa trên khả năng của bạn để làm việc này. Đây là thứ bạn mang đến cho mối quan hệ định mệnh.

Vì ngay cả khi bạn tìm thấy người mà bạn được định để gặp, nếu bạn chưa sẵn sàng tham gia, hoặc nếu họ chưa sẵn sàng tham gia, hoặc nếu cả hai bạn chưa sẵn sàng tham gia để thực hiện và hoàn thành những gì bạn đến đây để làm, thì nó sẽ tạo ra xung đột lớn cho bạn. Tốt hơn rằng bạn không tìm thấy nhau cho đến khi bạn sẵn sàng và rằng thay vào đó, bạn tập trung vào việc trở nên sẵn sàng—sẵn sàng cho nhau và sẵn sàng cho cuộc sống mà bạn được định để sống và những món quà mà bạn được định để trao tặng.

Ở đây bạn sẽ không kéo mình ra khỏi xã hội và thiền định nhiều giờ, cố gắng vượt ra ngoài cấu trúc của tâm trí. Điều đó chỉ dành cho một số rất ít người có mục đích rất cụ thể. Việc nó đã trở nên phổ biến hoặc được xã hội chấp nhận trong những nơi nào đó không có nghĩa là nó là con đường dành cho bạn.

Như Chúng Tôi đã nói, sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ mãi mãi thay đổi hiểu biết của nhân loại về tôn giáo và tâm linh. Nó sẽ thay đổi bối cảnh. Bây giờ bạn phải tìm một Chúa vĩ đại hơn và một tôn giáo vĩ đại hơn và một thánh linh vĩ đại hơn.

Đó là thánh linh của cộng đồng. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, một cá nhân có thể làm được gì? Họ có thể mang lại kiểu quyền lực nào? Họ có thể có kiểu ảnh hưởng nào? Đó là một môi trường khác.

Sự phát triển xã hội đã xảy ra ở đó đã tạo ra tâm trí nhóm. Nó có thể cực kỳ quyền lực nếu nó được sử dụng một cách khôn ngoan với Tri Thức. Không có Tri Thức, giống như bất kỳ thứ gì khác, nó trở nên phá hoại và thao túng.

Định mệnh của bạn trong cuộc đời đòi hỏi sự phát triển của những người khác, đặc biệt là những người mà bạn được định để liên kết. Do đó, bạn thực hành Con Đường Tri Thức không chỉ cho bản thân mà còn cho họ nữa. Họ thực hành không chỉ cho bản thân họ mà còn cho bạn nữa. Bây giờ bạn đang dựa vào nhau để trở nên thành công.

Đây là cách mọi thứ xảy ra trong cuộc sống. Đây là một phần của Kế Hoạch Vĩ Đại. Con người phải được kéo ra khỏi sự cuồng tín của họ về bản thân và sự bận tâm với bản thân để đi vào mối quan hệ có ý nghĩa để có thể hiểu được bản chất thật sự của họ và mục đích của họ cho việc ở trong thế giới. Điều này là cơ bản.

Giờ đây điều đó thậm chí được biến thành cấp bách hơn bởi sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại, vì họ nhận ra rằng quyền lực cá nhân là không đáng kể trừ khi bạn đang đối mặt với những cá nhân của Tri Thức. Và những cá nhân đó sẽ không là những cá nhân đơn độc trong một thời gian dài, vì họ phải kết hợp với những người khác bởi vì Tri Thức luôn dẫn dắt mọi người tham gia vào các mối quan hệ có ý nghĩa. Vâng, họ vẫn là những cá nhân, nhưng giờ đây họ có một Bản Thể vĩ đại hơn và một danh tính vĩ đại hơn. Họ vĩ đại hơn tập hợp các phần riêng lẻ của họ.

Điều này đại diện cho một quyền lực đáng gờm trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Những cá nhân này cùng nhau không thể bị thao túng. Môi trường tinh thần của họ không thể bị thống trị. Bất kể những gì bạn có thể làm để thuyết phục họ, dụ dỗ họ hay làm nản lòng họ, bởi vì sức mạnh của Tri Thức trong các mối quan hệ của họ, họ nằm ngoài tầm ảnh hưởng của bạn. Bạn không thể nhìn thấy họ, nhưng họ có thể nhìn thấy bạn. Bạn không thể nhận biết họ, nhưng họ có thể nhận biết bạn.

Có lẽ điều này có vẻ như không quan trọng đối với bạn vào lúc này. Có lẽ bạn sẽ nói, “À, đó không phải là điều tôi cần vào lúc này.” Nhưng đó là những gì bạn sẽ cần. Đó là những gì thế giới sẽ cần. Và trên thực tế, bạn cần nó vào lúc này bởi vì bạn cần phải chống lại những ảnh hưởng đang định hướng cuộc sống của bạn. Bạn cần giành lại uy quyền của mình. Bạn cần sử dụng uy quyền của mình. Bạn cần tìm thấy uy quyền của mình. Và bạn cần tìm những người có thể giúp bạn làm việc này bởi vì bạn không thể hành trình trên Con Đường Tri Thức một mình. Làm sao một người có thể đơn độc hoàn tác việc bị ảnh hưởng trước đây của chính họ và chống lại  ảnh hưởng của thế giới? Mọi người đã thử, nhưng đó không phải là con đường đi.

Những người đàn ông và phụ nữ của Tri Thức tham gia cùng nhau trong các liên minh và trong các cộng đồng của Tri Thức. Họ có những đồng minh vĩ đại của họ. Họ đòi hỏi những mối quan hệ này để có thể trở nên mạnh mẽ và tập trung. Họ không thể một mình thực hiện các hoạt động của mình, vì họ cần sự hợp tác và hỗ trợ của người khác. Họ cần được biết đến và công nhận bởi người khác.

Sự công nhận này khuếch đại khả năng của họ và xác nhận bản chất thật của Bản Thể của họ và mục đích của họ. Mọi người trên thế giới đều cần sự công nhận này, nhưng bạn phải được chuẩn bị để hiểu được nó và để sử dụng nó một cách thích hợp.

Có những mối quan hệ mạnh mẽ được cần trên thế giới. Tiềm năng thì có ở đây. Nhân loại đã luôn có những mối quan hệ mạnh mẽ, nhưng chúng đã là quá hiếm. Đã có quá ít chúng. Điều này cần phải gia tăng trong trải nghiệm của con người. Sự sợ hãi, nghi ngờ, thù địch, hoài nghi cần phải được xua tan bằng việc thể hiện sự thống nhất thật sự và khả năng thật sự. Bạn không thể thiết lập những mối quan hệ này với tất cả mọi người, vì bạn chỉ được định để có chúng với một số người nào đó, nhưng bản thân điều đó sẽ là một thách thức.

Tuy nhiên chính việc đưa Tri Thức vào trong trải nghiệm của cuộc sống hàng ngày và vào trong sự hiểu biết lớn hơn về thế giới mà sẽ tạo ra sự khác biệt quan trọng. Đây là điều sẽ tạo ra lòng can đảm, lòng vị tha và khả năng đáp ứng những vấn đề của thế giới và những vấn đề lớn hơn mà bạn sẽ gặp phải trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Di sản thật sự của bạn được xây dựng dựa trên mối quan hệ thật sự. Định mệnh thật sự của bạn được xây dựng dựa trên mối quan hệ thật sự. Và tiếng gọi của bạn trong thế giới sẽ được xây dựng dựa trên mối quan hệ thật sự. Vâng, bạn sẽ tìm thấy những người bạn cần, nhưng bạn phải sẵn sàng. Đó là trọng tâm. Ngay lúc này bạn chưa sẵn sàng. Có lẽ họ cũng chưa sẵn sàng.

Họ sẽ không đến với bạn một cách tình cờ mặc dù cuộc gặp gỡ của bạn có thể rất tình cờ. Việc ở bên họ có thể không dễ dàng vì cả hai bạn sẽ phải vượt qua tính cách của mình để có thể đối mặt với thực tế của mối quan hệ của mình.

Trước khi điều này có thể xảy ra, bạn sẽ phải đạt được sự sáng suốt để biết mối quan hệ định mệnh là gì và phân biệt nó khỏi mối quan hệ thuộc được ưa thích và mong muốn. Bạn có thể có ưu thích mạnh mẽ. Bạn có thể có mong muốn mạnh mẽ. Bạn có thể xây dựng những mối quan hệ có vẻ mạnh mẽ dựa trên điều này, nhưng những mối quan hệ này thì không thật sự mạnh mẽ, và chúng sẽ thất bại trong bối cảnh của cuộc sống thật. Chúng sẽ không có nền tảng hoặc thực chất để hỗ trợ cho sự mặc khải của Tri Thức.

Làm thế nào để bạn biết nên ở cùng ai và không nên ở cùng ai? Bạn sẽ biết. Để có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về điều này, đó là thiết yếu để trở thành một học sinh của Tri Thức và học giáo huấn về mối quan hệ trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Theo nghĩa này, những gì đã được đạt trong Cộng Đồng Vĩ Đại thì vượt xa những gì đã được thể hiện ở đây trên thế giới. Nó không chỉ đơn giản là công nghệ hay khả năng di chuyển, khả năng du hành từ thế giới này sang thế giới khác. Đó chỉ là máy móc. Nhưng khả năng phát triển các mối quan hệ và cộng đồng thật sự và có ý nghĩa, đây là điều hiếm có trong Cộng Đồng Vĩ Đại nhưng đã đạt được ở mức rất cao.

Hầu hết các xã hội trong Cộng Đồng Vĩ Đại không phải là cộng đồng của Tri Thức. Chúng là cộng đồng của pháp luật. Chúng đòi hỏi sự tuân thủ, phục tùng rất nghiêm khắc, và cuộc sống rất quy củ cho các thành viên của chúng. Bạn sẽ thấy rằng việc sống trong hầu hết chúng khá là không thể chịu đựng được.

Tuy nhiên chúng có quyền lực. Đó có thể không phải là quyền lực của Tri Thức, nhưng chúng có quyền lực—quyền lực trong cõi vật chất và quyền lực trong môi trường tinh thần. Chúng đạt được sự hợp tác của mình thông qua vũ lực và thông qua sự ép buộc, không phải thông qua Tri Thức.

Các cộng đồng Tri Thức tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại thì nhỏ và rút lui. Lòng trung thành của chúng là tự nhiên. Quyền lực của chúng thì độc nhất.

Chúng Tôi chia sẻ những điều này với bạn để trao cho bạn sự hiểu biết và góc nhìn về bản chất của quyền lực trên thế giới và cách Tri Thức vận hành trong thế giới—âm thầm đằng sau hậu trường. Điều này trao cho bạn hiểu biết về cách bạn sẽ vận hành trong tương lai.

Bởi vì khi bạn học cách trở nên khôn ngoan, bạn sẽ không muốn sự công nhận. Bạn sẽ chỉ muốn sự công nhận từ những người có thể thật sự biết bạn. Bạn có thể muốn công việc của mình được công nhận và được nghiên cứu và được sử dụng, nhưng bản thân bạn sẽ không muốn được công nhận.

Bạn có một định mệnh trong thế giới. Nó sẽ đòi hỏi những mối quan hệ vĩ đại. Khả năng của bạn để tìm thấy những thứ này và tham gia trong chúng sẽ là kết quả của sự chuẩn bị của bạn trong Con Đường Tri Thức.

Do đó, hãy vững tin. Có điều gì đó vĩ đại dành cho bạn. Những điều vĩ đại đang xảy ra trên thế giới. Vâng, chúng đầy rủi ro, nhưng chúng cũng đầy hứa hẹn. Hãy vững tin. Bạn sẽ không đi hành trình này một mình, nhưng bạn phải chuẩn bị và bạn phải kiên nhẫn. Bạn sẽ không thể tìm thấy con đường của mình liền một lúc.

Từ vị trí bạn đang đứng ngày hôm nay cho đến trải nghiệm trọn vẹn về định mệnh của bạn trên thế giới thì có nhiều bước, và bạn không có nhiều thời gian. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy cảm giác cấp bách này. Và nếu cảm giác cấp bách này bị phủ nhận, thì bạn sẽ cảm thấy chán nản.

Do đó, hãy nhìn vào trái tim của bạn, và bạn sẽ biết. Bạn sẽ phản hồi ở mức độ sâu hơn chứ không phải tất cả liền một lúc. Tiếng gọi thì khó nhận biết, nhưng nó là liên tục. Cơ hội bị che giấu, nhưng nó có ở đó. Thực tế thì nằm ngoài tầm nhìn của bạn, nhưng nó có thể được nhìn thấy.

Tri Thức sẽ đưa bạn đến đó, nhưng trước tiên bạn phải tìm ra Tri Thức. Bạn phải hợp nhất với Tri Thức. Bạn phải học cách trở nên khôn ngoan và sáng suốt với Tri Thức. Bạn không đơn giản phó thác bản thân cho Tri Thức. Bạn mang sức mạnh của mình đến với Tri Thức, và bạn học cách trở nên mạnh mẽ hơn.

Đây là việc tập hợp tất cả các khía cạnh của bạn lại với nhau theo đúng thứ tự của chúng. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên, nhưng để làm được điều đó, bạn phải quên đi những gì không tự nhiên. Đây là những gì được đặt ra trước mắt bạn vào lúc này.

Chúng Tôi nhấn mạnh thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại bởi vì đây là bối cảnh lớn lao để nhận ra bạn là ai, tại sao bạn đang ở đây và bạn phải làm gì. Bạn không thể tự mình tạo ra bối cảnh và có thể hiểu được những thứ này.

Ở đây bạn phải nhìn vào thế giới và bạn phải nhìn vào chính mình. Thay vì cố gắng áp đặt các giá trị của bạn lên thế giới, cố gắng áp đặt các mục tiêu của bạn lên cuộc sống, cố gắng rút những phần thưởng bạn muốn từ chính cuộc sống, bạn sẽ bước vào mối quan hệ năng động với cuộc sống.

Ở đây bạn ngừng chống lại việc ở trong thế giới. Ở đây bạn phát triển ra khỏi sự mâu thuẫn của mình về việc ở đây. Ở đây bạn đạt được một nền tảng thật sự.

Thật phi thường rằng nhiều người trong thế giới ngày hôm nay đã không thật sự quyết định để ở đây. Nó như thể họ đặt một chân bên ngoài. Đó là lý do tại sao quá nhiều người sống trong ảo tưởng. Đó là lý do tại sao quá nhiều người đã rời xa thực tế. Đó là lý do tại sao quá nhiều người bị lạc trong tâm trí của chính họ. Đó là lý do tại sao quá nhiều người bị tách rời và cô đơn và cô lập.

Con Đường Tri Thức đưa bạn tiếp xúc với những gì vĩ đại và nhỏ bé – những gì vĩ đại bên trong bạn và những gì nhỏ bé bên trong bạn, những gì vĩ đại trong thế giới và những gì nhỏ bé trong thế giới. Nó thiết lập sự khác biệt rõ ràng mà bạn có thể trải nghiệm. Nó khiến mọi thứ trở nên rõ ràng bởi vì mọi thứ là rõ ràng khi bạn có thể nhìn thấy chúng một cách rõ ràng.

Bạn biết không, có một thái độ phổ biến trong thế giới ngày hôm nay rằng mọi thứ đều khá tương đối so với góc nhìn và quan điểm của bạn. Mọi người sẽ nói, “Ồ, đó chỉ là một cách nhìn nhận vấn đề. Có những cách khác để xem xét nó.” Và trong khi điều này đúng, nó không đại diện cho sự thật. Nói cách khác, những quan điểm khác nhau mang lại những nhận thức khác nhau, nhưng thật sự có điều gì đó bên ngoài quan điểm của bạn để có thể thấy và biết.

Suy nghĩ tương đối này do đó rất phổ biến. Nó ngăn con người nhận ra điều gì là thiết yếu bên trong họ và thế giới. Nó giữ họ luôn trong tình trạng nghi ngờ và suy đoán về trải nghiệm của chính họ. Nó khiến thứ hiển nhiên có vẻ như bị trộn lẫn với mọi thứ khác. Họ không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Họ nghĩ rằng đó đều là về nhận thức của họ.

Họ không nhận ra rằng họ cần phải kết nối với những gì đang xảy ra trong thế giới. Họ cần được kết nối với những gì đang diễn ra sâu bên trong họ ở mức độ Tri Thức. Đây là nền tảng cho mối quan hệ. Đây là nền tảng cho cộng đồng. Đây là nền tảng để có thể hoàn thành bất cứ điều gì với bất kỳ ai.

Trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn được chuẩn bị để khám phá định mệnh của mình, mục đích của mình và những mối quan hệ then chốt mà bạn sẽ cần để khiến cuộc sống của mình viên mãn và trọn vẹn ở đây. Điều này sẽ đưa bạn vượt xa nơi bạn đã từng đi trước đây. Theo một cách nào đó, những gì bạn đã làm trước đây sẽ không phải là những gì bạn dựa vào bây giờ.

Thay vào đó, sẽ có một dòng chảy lớn lao kéo bạn về phía trước. Bạn sẽ tiếp tục có những ngày tốt đẹp và những ngày tồi tệ, những ngày khi bạn cảm thấy rõ ràng, những ngày khi bạn cảm thấy không rõ ràng, những ngày khi mọi thứ được thấy rõ, những ngày khi mọi thứ không được thấy rõ. Nhưng thứ gì đó sẽ thúc đẩy bạn về phía trước. Nó được kết nối với cuộc sống. Nó được kết nối với Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó được kết nối với bản chất của bạn. Tất cả chúng đều được kết nối. Tất cả chúng đều ở trong mối quan hệ năng động.

Bạn có thể trải nghiệm điều này. Bạn phải trải nghiệm điều này. Điều này đang kêu gọi bạn. Điều này đang chờ đợi bạn. Điều này được dành cho bạn.

Bạn có mối quan hệ với sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là bối cảnh lớn lao mà bạn sẽ cần để nhận ra đầy đủ lý do tại sao bạn đang ở đây và bạn phải làm gì. Nếu không có bối cảnh này, nó sẽ không rõ ràng đối với bạn. Đây là khi con người điền vào mọi khoảng trống với ý tưởng của riêng họ. Đây là khi con người tạo ra hệ tư tưởng của họ bởi vì họ không thể nhìn thấy sự việc như chính chúng.

Do đó, Con Đường Tri Thức phải đưa bạn đến điểm quan sát nơi bạn có thể thấy. Để có thể bước lên ngọn núi của cuộc đời, bạn phải có những mối quan hệ bền chặt, những người bạn đồng hành thật sự mà có thể cùng bạn hành trình. Bạn sẽ giúp nhau tiến bước.

Hành trình bây giờ đang ở phía trước chúng ta. Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở đây. Nhân loại phải trở nên mạnh mẽ. Phải có những minh chứng lớn lao cho các mối quan hệ của Tri Thức trong thế giới. Phải có nhiều đóng góp hơn. Phải có sức khỏe tinh thần và thể chất lớn hơn. Phải có sự chuẩn bị cho tương lai. Tất cả những thứ này đang kêu gọi bạn vào lúc này. Hãy trở nên tâm lặng và bạn có thể cảm thấy nó.

Tôi có thể nói nó theo nhiều, nhiều cách khác nhau. Tôi có thể minh họa nó theo nhiều, nhiều cách khác nhau. Nhưng đó là cùng một tiếng gọi và cùng một thế lực. Đó là tiếng gọi cho Tri Thức. Đó là tiếng gọi của Tri Thức.

Hãy ở bên điều này. Hãy đáp lại điều này. Hãy giữ điều này luôn trong tầm mắt của bạn. Hãy bắt đầu chuẩn bị trong Con Đường Tri Thức. Bạn không thể đến đó nếu không có sự chuẩn bị. Bạn phải thực hiện các Bước. Hãy thực hiện những Bước này và bạn sẽ không hành trình một mình, vì Những Người Vô Hình sẽ ở bên bạn và những người khác sẽ đến tham gia cùng bạn trong cuộc hành trình vĩ đại của bạn về lại với Tri Thức.