Đạt Được Sức Mạnh và Ảnh Hưởng trong Môi Trường Tinh Thần

Gaining Strength and Influence in the Mental Environment: Your Inner Authority

Như được tiết lộ với Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 5 tháng 2 năm 1997
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Trong khi bạn có một môi trường vật chất nơi bạn sống và vận hành trong đó, bạn cũng có một môi trường tinh thần nơi bạn học cách suy nghĩ. Nhưng phải mất một thời gian dài để học cách phát triển sự nhận biết và khả năng trong môi trường tinh thần này. Thật vậy, đối với nhân loại vào thời điểm này, môi trường tinh thần tượng trưng cho một lĩnh vực vĩ đại, một lĩnh vực hoàn toàn mới để khám phá và để đạt được sức mạnh và khả năng trong đó.

Tuy nhiên, quan trọng để bạn biết rằng có một môi trường nơi bạn suy nghĩ trong đó. Môi trường này đầy nhiều thế lực, rất ít trong số đó liên quan đến cá nhân bạn. Bạn có thể bước vào bất kỳ ngôi nhà nào trên bất kỳ đại lộ nào, trên bất kỳ con phố nào, trong bất kỳ thành phố nào, và mỗi ngôi nhà sẽ có một môi trường tinh thần riêng của nó. Và những cá nhân đang sống trong những môi trường đó đại diện cho những thế lực chính bên trong những môi trường tinh thần đó.

Trải nghiệm của bạn về môi trường tinh thần đã là một phần của cuộc sống bạn từ khi bạn được sinh ra. Có rất nhiều ví dụ khi bạn bắt đầu nghĩ về nó. Mỗi nơi bạn đến đều có môi trường tinh thần riêng của nó. Mỗi ngôi nhà bạn bước vào đều có môi trường tinh thần độc nhất của nó. Mỗi người mà bạn dành bất kỳ khoảng thời gian nào ở bên, bạn tạo ra một môi trường tinh thần cùng nhau.

Trong môi trường tinh thần của chính bạn, bạn có khả năng hoặc tiềm năng để trở thành ảnh hưởng lớn nhất, và điều này được khuyến khích ở đây. Nhưng như Chúng Tôi đã nói, môi trường tinh thần của bạn cũng đầy các thế lực và ảnh hưởng khác, mà phần lớn rất ít liên quan đến bạn. Đó là bởi vì bạn không thể cách ly bản thân trong thế giới. Và trong môi trường tinh thần, không có biên giới hay ranh giới nào trừ khi bạn học cách tự thiết lập chúng.

Ngay cả trong sự tôn nghiêm của ngôi nhà của riêng bạn, những ảnh hưởng của thế giới được thể hiện qua phương tiện truyền thông, qua chữ viết và qua tương tác của bạn với người khác. Khi trở thành một học sinh của Tri Thức, cần thiết để học cách trở nên có trách nhiệm và hiệu quả trong môi trường tinh thần của chính bạn, bởi vì bạn không thể mong tiến bộ được trong Con Đường Tri Thức, bạn không thể mong đạt được sự rõ ràng hoặc khả năng lớn hơn nếu những thứ đang ảnh hưởng lên cuộc sống bạn không được giải quyết và nhận ra. Ở đây bạn phải tìm hiểu những gì đang ảnh hưởng bạn, và sau đó bạn phải chọn những người và những thứ có ích và những người và những thứ không có ích.

Trong quá trình này, bạn nhận ra rằng không có ảnh hưởng trung lập nào trong môi trường tinh thần. Mọi thứ và mọi người mà bạn tiếp xúc theo bất kỳ cách có ý nghĩa nào đều hoặc đang giúp đỡ hoặc đang cản trở bạn trong sự tiến bộ của bạn. Tuy nhiên, như một học sinh của Tri Thức, bạn học cách sử dụng tất cả các ảnh hưởng mà bạn chạm trán cho lợi ích của riêng mình và cho lợi ích của người khác.

Tuy nhiên điều này thể hiện một kỹ năng cao hơn. Và trong lúc đó, cho phúc lợi của chính bạn và để giúp bạn tiến bước, bạn phải học cách hạn chế hoặc bù đắp những ảnh hưởng cản trở bạn và nhấn mạnh và khuyến khích những ảnh hưởng thật sự giúp bạn trên đường đi. Nếu điều này không được thực hiện, tiến trình của bạn sẽ bị cản trở và sẽ là rất chậm và khó khăn.

Đây là một phần tự nhiên của việc đạt được uy quyền nội tâm. Đây là một phần tự nhiên của việc giành trách nhiệm đối với cuộc sống của bạn và học cách dẫn dắt nó dựa theo sự khôn ngoan và ân sủng của Tri Thức bên trong bạn.

Chắc chắn, bạn sẽ chạm trán những ảnh hưởng và những mối quan hệ mà cản trở điều này. Và bạn sẽ gặp chúng ngay cả vào lúc đầu, vì khi việc học của bạn trong Con Đường Tri Thức trở nên mạnh mẽ hơn, thì bạn sẽ nhận ra, chẳng hạn, ai trong cuộc sống của bạn thật sự ủng hộ điều này bên trong bạn và ai không, ai có thể thật sự khuyến khích nó và ai sợ nó, ai thật sự tin tưởng nó và ai không.

Nhiều người khi họ bắt đầu hành trình tâm linh thật sự của mình vô cùng sốc khi phát hiện ra rằng nhiều mối quan hệ lâu dài của họ trái lập với mục tiêu và mục đích chính của họ vào lúc này. Và họ ngạc nhiên, bởi vì ngay cả những tình bạn lâu dài cũng có thể không có ích.

Thường thì điều này rất khó đối với người mới bắt đầu vì họ có lòng trung thành tự nhiên với bạn bè họ và với những người thân yêu của họ. Nhưng việc đạt được sự trung thành lớn lao đối với Tri Thức đôi khi mang lại xung đột. Bởi vì những mối quan hệ mà họ trung thành thường cản ngăn hoặc cản trở khả năng của họ để đạt được lòng tin và sự chính trực trong bản thân họ.

Đối với nhiều người, đây là rào cản vĩ đại đầu tiên để vượt qua. Họ phải vượt qua lòng trung thành của mình với người khác để nhấn mạnh lòng trung thành lớn lao đối với Tri Thức. Nói cách khác, thay vì làm những gì người khác muốn họ làm, họ phải giành được uy quyền nội tâm để làm những gì họ biết họ phải làm. Điều này có thể khá thử thách.

Thật phi thường khi bạn nhận ra rằng các mối quan hệ của bạn có ảnh hưởng vĩ đại như thế nào lên bạn và bạn thích nghi với chúng nhiều ra sao. Việc thích nghi bản thân bạn với người khác có thể là sự cần thiết xã hội trong một số trường hợp nhất định, nhưng trong nền tảng của cuộc đời bạn, nó thường gây ra những tác động đầy huỷ hoại.

Người đàn ông và phụ nữ của Tri Thức, nếu họ đã tiến bộ đủ xa, sẽ có thể đưa ra những cam kết tự nhiên và mạnh mẽ trong các mối quan hệ của họ, nhưng họ phải có uy quyền nội tâm để làm điều này và biết cách để làm nó một cách có trách nhiệm và hiệu quả. Người không có uy quyền này không thể đưa ra những cam kết thật sự đối với người khác. Họ không ở trong vị thế để định hướng hay quyết định cuộc đời mình, và vì vậy họ không thể tự do trao bản thân.

Bạn phải có chính mình để có thể trao đi chính mình. Bạn phải biết chính mình để định hướng cuộc sống của mình. Nếu không, bạn sẽ có những người khác và những thế lực khác định hướng cuộc sống của bạn. Trên thực tế, điều này đang xảy ra khắp xung quanh bạn.

Hãy nhìn xung quanh và bạn sẽ thấy rằng mọi người đã trao uy quyền của cuộc đời họ cho các mối quan hệ của họ với công việc, với người khác, với thói quen của họ, với sự nghiện ngập của họ, với nỗi sợ hãi của họ, với sở thích của họ, với những mối bận tâm của họ và vân vân. Và thế giới khuyến khích điều này bởi vì, theo kiểu nào đó, các xã hội khắp thế giới muốn dân cư của họ tuân thủ và đồng nhất và vâng lời.

Vì vậy con người bị suy yếu, và niềm vui thú của họ và những sợ hãi của họ được nhấn mạnh. Và họ được khuyến khích tiêu dùng. Và họ được khuyến khích tin vào những thứ nhất định và tránh suy nghĩ về những thứ khác. Điều này ảnh hưởng lớn lao lên môi trường vật chất mà bạn đang sống trong, nhưng nó chủ yếu được cảm nhận ở mức độ của suy nghĩ và niềm tin.

Bây giờ chúng ta bước vào một môi trường mới, một môi trường mà con người hiếm khi ý thức mạo hiểm vào. Rất ít người trên thế giới nhận ra tác động của suy nghĩ của họ lên người khác hoặc tác động của suy nghĩ của người khác lên họ theo bất kỳ cách khách quan nào.

Vâng, họ cảm thấy tốt xung quanh những người nhất định và không tốt xung quanh những người khác, nhưng họ không hiểu được cách vận hành của lý do tại sao lại như vậy và làm sao họ có thể học cách đối phó với nó một cách hiệu quả. Việc trao bản thân bạn cho những người bạn thích và tránh những người bạn không thích thì không tạo thành bất kỳ mức độ khả năng hoặc sự hiệu quả nào trong môi trường tinh thần.

Ở đây có hai giai đoạn lớn lao trong việc học. Giai đoạn đầu tiên là để hiểu môi trường tinh thần của bạn là gì vào lúc này và học cách định hướng lại nó, hoặc tái tạo nó để trở thành một môi trường hỗ trợ, một môi trường hỗ trợ việc giành lại Tri Thức, hỗ trợ bạn tìm kiếm sự chính trực và khả năng thật sự. Giai đoạn đầu tiên này đòi hỏi rất nhiều việc đánh giá lại và áp dụng Tri Thức của chính bạn thay vì một mình ý chí bạn. Bởi vì ý chí được áp dụng để hỗ trợ ý tưởng và niềm tin, nhưng Tri Thức được áp dụng để hỗ trợ thực tế và mối quan hệ.

Ở đây lòng trung thành của bạn phải chuyển từ lòng trung thành của bạn với ý tưởng của bạn, lòng trung thành với các mối quan hệ của bạn, và lòng trung thành của bạn với các xu hướng nhất định trong xã hội sang lòng trung thành lớn hơn với Tri Thức bên trong chính bạn. Nếu điều này có thể được thiết lập, thì Tri Thức sẽ chỉ cho bạn cách trao bản thân vào thế giới, chỉ cho bạn nơi để cam kết và giúp bạn nhận biết những mối quan hệ xứng đáng cam kết của bạn và lợi ích từ nó theo cách thức hiệu quả và có ích.

Tuy nhiên điều này thật khó khăn. Đây là một cuộc đấu tranh, theo khía cạnh nào đó, vì bạn phải đấu tranh cho tự do của mình. Và những gì bạn đang đấu tranh chủ yếu là những ý tưởng đã được áp đặt lên bạn mà bạn đã chấp nhận. Ở đây cuộc đấu tranh mang tính chất bên trong hơn là bên ngoài mặc dù có thể có xung đột với người khác, đặc biệt là những cá nhân mà, do ý định của họ hoặc do sự thiếu hiểu biết của họ, cản trở sự trỗi lên của Tri Thức bên trong bạn.

Tuy nhiên ngay cả khi bạn bị cô lập và không tiếp xúc với người khác, bạn vẫn sẽ thấy trong đánh giá của mình về môi trường tinh thần của chính mình rằng có rất nhiều ảnh hưởng ở đó mà không đến từ bạn. Nó đến từ gia đình bạn; nó đến từ xã hội của bạn; nó đến thông qua giáo dục của bạn. Một số trong số đó thì có ích; một số thì không. Một số trong số đó giúp bạn nhìn và biết những gì bạn phải thấy và biết; một số thì không.

Ở đây có rất nhiều việc phân loại và một số nhầm lẫn. Bởi vì bạn đang chuyển cảm giác chắc chắn của mình từ ý tưởng của mình sang chính Tri Thức. Bạn đang nói, “Nền tảng của tôi không chỉ đơn giản là một loạt các ý tưởng hay niềm tin hay sự liên kết,” và bạn đang di chuyển nó sang nền tảng thật sự bên trong chính mình, điều được tượng trưng bởi nền tảng của Tri Thức.

Giai đoạn học tập lớn lao thứ hai về môi trường tinh thần có liên quan đến việc học cách phủ ảnh hưởng trong môi trường tinh thần. Bạn không thể phủ ảnh hưởng trong môi trường tinh thần một cách có ý thức và hiệu quả trừ khi bạn đã đạt được lượng kiểm soát nhất định lên môi trường tinh thần mà bản thân bạn đang vận hành trong.

Việc phát triển sự kiểm soát này đòi hỏi sự tập trung vào suy nghĩ của chính bạn và vào các mối quan hệ mà bạn trực tiếp tương tác và tham gia. Bạn không thể bù đắp được môi trường tinh thần của toàn thế giới. Bạn không thể bù đắp được môi trường tinh thần của thành phố mà bạn đang sống trong. Và có lẽ bạn thậm chí không thể bù đắp được môi trường tinh thần của gia đình mình hoặc nhóm các mối quan hệ thân thiết của mình. Nhưng bạn có thể thiết lập môi trường tinh thần của riêng mình bên trong đó, và bạn được khuyến khích để nhận trách nhiệm này và được trao quyền để làm điều đó.

Ở đây bạn thấy được sự khác biệt quan trọng giữa giáo huấn về Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại và Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại và nhiều giáo lý tâm linh khác, những giáo lý mà khuyến khích bạn từ bỏ cảm nhận này về uy quyền, từ bỏ cảm nhận này về trách nhiệm đối với việc quản lý tâm trí và thể xác của chính bạn. Chúng khuyến khích bạn khuất phục — khuất phục đối với ý tưởng, khuất phục đối với niềm tin, khuất phục đối với các quy ước hoặc nghi lễ, hoặc khuất phục đối với Đấng Tạo Hóa, hoặc đối với sức mạnh và tinh thần của Đấng Tạo Hóa.

Sự khác biệt này tạo ra sự bối rối đáng kể, bởi vì con người không chắc trách nhiệm của họ là gì. Họ không chắc mình nên trao bản thân cho cái gì và họ nên kìm hãm bản thân khỏi cái gì. Hãy để Chúng Tôi làm rõ điều này.

Để trở thành một người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức, để trở thành một Sinh Thể nhận thức về tâm linh khi ở trong cuộc sống vật chất, bạn phải giành uy quyền trên các vấn đề của riêng mình. Đấng Tạo Hóa sẽ không làm việc này cho bạn, vì Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn Tri Thức để giúp bạn tự làm việc này.

Ở đây bạn phải là thuyền trưởng của con tàu của chính mình. Bạn không thể để gió và dòng chảy quyết định cách bạn ra khơi, và liệu bạn có ra khơi hay không, và những gì bạn mang theo trên tàu. Vâng, bạn sử dụng gió và dòng chảy, nhưng bạn phải đạt được uy quyền trên con tàu của chính mình để có thể học cách làm điều này. Thuyền trưởng của con tàu không chỉ để gió và dòng chảy đưa con tàu của mình đến bất cứ nơi nào chúng đưa đi. Thay vào đó, anh ấy hoặc cô ấy phải học cách kiểm soát những lực này và sử dụng chúng để đạt được phương hướng và để di chuyển trong thế giới.

Ở đây có một kiểu thực tiễn của sự tinh thông, nhưng ở đây bạn không tự nhận mình là bậc thầy, vì Tri Thức là bậc thầy, và Đấng Tạo Hoá là bậc thầy. Nhưng họ chỉ có thể làm việc thông qua bạn nếu bạn đã phát triển sức mạnh và năng lực. Nếu bạn liều lĩnh hoặc thiếu trách nhiệm về các tương tác thể xác hoặc tương tác tinh thần của mình, thì Tri Thức sẽ không trỗi lên bên trong bạn, vì bạn sẽ không sẵn sàng.

Đấng Tạo Hoá sẽ không gọi bạn phục vụ, vì bạn sẽ không sẵn sàng. Bạn sẽ không được trao cho nhận thức sâu sắc hơn, khả năng lớn hơn, kỹ năng lớn hơn bởi vì bạn sẽ không sẵn sàng. Do đó, học sinh của Tri Thức trở nên sẵn sàng bằng cách đạt được khả năng trong các công việc của họ với người khác, trong sự tham gia của họ trong thế giới, và trong việc phát triển môi trường tinh thần của chính họ.

Lúc này khi Tôi nói về việc phát triển môi trường tinh thần của riêng bạn, điều này thật sự có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là bạn dán những bức tranh đẹp lên tường và bật những bản nhạc hay suốt ngày? Điều này có nghĩa là bạn thắp hương và chỉ có những thứ dễ chịu để cảm nhận và ngửi và trải nghiệm? Không, nó không có nghĩa này.

Nó có nghĩa là bạn học cách dọn đường cho Tri Thức. Nó có nghĩa là bạn tạo ra một môi trường thuận lợi về mặt tinh thần trong bản thân bạn và trong hoàn cảnh tức thì của bạn để Tri Thức trỗi lên bên trong bạn và thể hiện nó qua cuộc sống của bạn.

Ở đây, bạn phải mở các thứ ra, dọn các thứ, học cách nhận ra và bù đắp những ảnh hưởng tiêu cực, học cách nhận ra mức độ bạn đã bị uốn nắn và ảnh hưởng bởi xã hội và bởi các mối quan hệ của mình, và tuỳ vào đó điều chỉnh chúng để bạn có được tự do và cơ hội để tìm thấy Trí Thông Minh lớn lao này bên trong bạn và cho phép nó trỗi lên trong tâm trí bạn và trong cuộc sống bạn.

Trong chương ngắn này, Chúng Tôi sẽ không cố gắng mô tả tất cả các tương tác của việc phát triển kỹ năng trong môi trường tinh thần, vì đó là một chủ đề rất lớn và sẽ đòi hỏi bài trình bày dài hơn nhiều. Tuy nhiên quan trọng ở đây rằng bạn nhận ra rằng bạn có trách nhiệm về những gì bạn nghĩ và những gì bạn làm, và bạn phải chịu trách nhiệm về điều này.

Việc bạn có thể cảm thấy bị lung lay bởi những thế lực lớn hơn bản thân bạn, các thế lực bên trong và các thế lực bên ngoài, không phủ nhận sự thật rằng bạn có một phạm vi nhất định về trách nhiệm. Nếu bạn không giành trách nhiệm này, thì các thế lực và quyền lực khác sẽ giành nó thay cho bạn. Hãy để Chúng Tôi giải thích ý của Chúng Tôi.

Đó là một sự thật cơ bản trong vũ trụ, trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn đang sống trong và trong thế giới mà bạn đang sống trong, rằng nếu bạn không giành uy quyền trên cuộc sống của mình, thì những người khác sẽ giành nó thay cho bạn. Nếu bạn không đảm nhận trách nhiệm này, và nếu bạn không đạt được sự khôn ngoan, sức mạnh và kỹ năng cần thiết được cần, thì bạn sẽ chỉ khuất phục trước các thế lực khác. Những thế lực khác này có thể là một người thống trị trong cuộc sống của bạn; chúng có thể là một loạt các hoàn cảnh và mối quan hệ thống trị; chúng có thể là các niềm tin và lý tưởng phổ biến của nền văn hóa của bạn hoặc tôn giáo của bạn; và chúng có thể là các thế lực từ Cộng Đồng Vĩ Đại.

Giống như các chính phủ khắp thế giới muốn giữ cho dân cư của họ tuân thủ và vâng lời, vì vậy các sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại trên thế giới ngày hôm nay, những loài đang tương tác trong các vấn đề của con người, cũng muốn lây chuyển suy nghĩ của nhân loại, muốn định hướng sự quan tâm của con người và năng lượng của con người.

Tuy nhiên, khi bạn có kỹ năng trong môi trường tinh thần, bạn nhận ra rằng môi trường tinh thần cung cấp cơ hội lớn nhất để phủ ảnh hưởng và để tạo ra kết quả mà bạn muốn tạo ra.

Những vị khách Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới ngày hôm nay mà đang tương tác trong các vấn đề con người không muốn hủy diệt nhân loại, không muốn xóa sổ nhân loại, không muốn thay thế con người bằng bản thân họ, vì điều đó là không thực tiễn. Thay vào đó, họ muốn con người đáp lại các ý tưởng của họ trong khi họ ẩn mình như là người gửi những ảnh hưởng này để con người theo thời gian sẽ học cách làm việc theo cách mà các vị khách muốn họ làm việc, để tạo ra các nguồn lực và để tạo ra các kỹ năng và để tạo ra các vật liệu sinh học và di truyền mà các vị khách đang tìm kiếm.

Để điều này xảy ra, con người phải tuân thủ. Con phải [tin] vào điều gì đó mà ít nhất là thuận lợi cho các mục tiêu mà các vị khách muốn tạo ra cho bản thân họ. Điều này trở nên rất tinh vi trong cách vận hành của nó, nhưng quan trọng để bạn biết rằng nếu bạn không giành uy quyền và khả năng trong môi trường tinh thần của chính mình, nếu bạn không học cách chịu trách nhiệm về những gì diễn ra trong tâm trí của chính mình và về hành vi của chính mình, thì bạn rồi sẽ khuất phục, không phải cùng một lúc mà từng bước một. Bạn đơn giản sẽ bị di chuyển khắp nơi bởi những thế lực mà bạn không thể nào hiểu được. Và cho dù bạn vui vẻ khuất phục hay cho dù bạn đi theo với sự tức giận và oán giận lớn, bạn vẫn sẽ bị di chuyển.

Bạn bắt đầu bằng cách nào? Bạn bắt đầu bằng cách học Con Đường Tri Thức. Bạn bắt đầu bằng cách đạt được nền tảng bên trong phần sâu thẳm và bí ẩn này của bản thân. Bạn bắt đầu bằng việc nhận ra rằng bạn không tự do và bạn muốn trở nên tự do — không chỉ tự do khỏi những ràng buộc bên ngoài mà còn tự do về tâm linh, tự do về tinh thần, tự do để suy nghĩ, tự do để định hướng năng lượng của mình, không phải dựa theo mệnh lệnh hay ý muốn của người khác, nhưng dựa theo thực tế và uy quyền của Tri Thức bên trong bạn.

Bạn bắt đầu với hiểu biết này. Ở đây bạn nhận ra rằng mình không thật sự hiểu về môi trường tinh thần. Bạn chưa thật sự hiểu Tri Thức là gì hoặc nó có thể làm gì cho bạn và thế giới. Nhưng ít nhất bạn nhận thức rằng chúng tồn tại, và bạn có sự hiểu biết nhất định ban đầu mà sẽ giúp bạn tiến bước. Trong phạm vi của chương này và quyển sách này, Chúng Tôi mong muốn cung cấp cho bạn hiểu biết ban đầu này.

Giờ đây nhiều người có thể nói, “À, tôi biết rồi về những thứ này. Tôi biết rằng người khác ảnh hưởng đến tôi, và tôi đang cố gắng ngăn chặn điều đó!” Nhưng nếu đây là phản hồi của bạn, thì nó vẫn chưa nhận ra bức tranh thật sự. Việc trở nên đầy ngang ngạnh và tức giận không có nghĩa là bạn đang thật sự phát triển kỹ năng và trách nhiệm trong môi trường tinh thần của chính mình.

Dễ để tức giận và công kích những thế lực mà bạn có thể nhận ra đang ảnh hưởng đến mọi người xung quanh bạn, chẳng hạn như các tổ chức và các chính phủ và các tôn giáo hoặc các quyền lực tài chính trong nền văn hóa của bạn. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn đang nhận khả năng và trách nhiệm.

Việc trở thành một kẻ nổi loạn không trao cho bạn quyền lực để tạo ra, và chính quyền lực để tạo ra mà Chúng Tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Vì nếu bạn muốn bước vào giai đoạn phát triển thứ hai trong việc đạt được kỹ năng và khả năng trong môi trường tinh thần, thì bạn phải có quyền lực để tạo ra, và những gì bạn sẽ tạo ra sẽ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng của bạn. Nó sẽ không phải là sản phẩm của mong muốn của bạn hay ảo tưởng của bạn, nhưng nếu thật sự được hiểu và thật sự được đạt sẽ là tạo hoá của Tri Thức bên trong bạn. Và ở đây thực tế lớn nhất của bạn sẽ bắt đầu toả ra thông qua cuộc đời bạn.

Điều đáng kinh ngạc là những cá nhân trong thế giới của bạn mà đạt được những khả năng này thường ẩn giấu hoặc rút lui trong xã hội của họ. Bạn có thể nghĩ rằng nếu bạn có khả năng này thì bạn sẽ bước ra và để ánh sáng của bạn chiếu sáng cho mọi người, nhưng điều đó không phải là khôn ngoan. Đó không phải là cách Tri Thức hoạt động.

Tri Thức không áp đảo bạn và thống trị bạn. Tri Thức kêu gọi bạn. Nó được ẩn giấu bên trong bạn. Nó không trình diễn màu mè. Chỉ khi tính mạng của bạn bị đe dọa hoặc bạn đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng mà nó mới áp dụng đầy đủ bản thân và thể hiện bản thân bên trong tâm trí bạn để áp đảo các hành động của bạn và giải cứu bạn. Nhưng trong tất cả các trường hợp khác, nó có vẻ như vẫn ẩn giấu, xa cách, bí ẩn nhưng là một thế lực luôn hiện diện bên trong bạn.

Người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức trở nên như thế trong thế giới – hiện diện, hiệu quả nhưng ẩn giấu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì có rất nhiều khó khăn trên thế giới. Các tổ chức, các thái độ phổ biến và tất cả những người tin vào chúng và những người với tâm trí bị cố định bởi chúng sẽ sợ hãi Tri Thức và thậm chí có thể tích cực phản đối những biểu hiện của nó.

Khắp cả Cộng Đồng Vĩ Đại, ngoại trừ trong các cộng đồng của Tri Thức, những cá nhân có tư duy tự do được coi là mối đe dọa, là thứ cần đề phòng, là thứ đáng nghi ngờ, vì họ đang sử dụng một quyền lực lớn hơn chính phủ, một quyền lực lớn hơn quyền lực của các tổ chức. Họ có quyền lực lớn hơn mỗi nhà cai trị vĩ đại nhất đang sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Chỉ trong cộng đồng của Tri Thức mà tấm gương của họ mới được khuyến khích và có thể tự do tỏa sáng, nhưng ngay cả những cộng đồng này cũng tương đối ẩn giấu trong toàn thể Cộng Đồng Vĩ Đại.

Như Chúng Tôi đã nói ở đầu quyển sách của Chúng Tôi, điều này có thể gây thất vọng cho những người nghĩ rằng các chủng loài tiên tiến đại diện cho một kiểu vương quốc tâm linh, một thực tại tâm linh không có xung đột, không tham lam, không thao túng. Nhưng đây là việc nhầm lẫn Quê Hương Cổ Đại của bạn với thực tại vật chất. Đó luôn là một sai lầm khi bạn làm điều đó.

Việc môi trường tinh thần vô cùng bị sử dụng và thao túng trong Cộng Đồng Vĩ Đại tạo ra một yêu cầu lớn hơn đối với bạn và những người có khuynh hướng tâm linh chân thật để phát triển kỹ năng trong môi trường tinh thần.

Tuy nhiên, lúc đầu bạn sẽ làm điều này cho chính mình. Bạn sẽ làm điều này cho chính mình vì bạn muốn được tự do. Bạn sẽ làm điều này cho chính mình vì bạn muốn không bị cản trở. Bạn sẽ làm điều này cho chính mình bởi vì bạn sẽ muốn biết được trái tim của chính mình. Bạn sẽ làm điều này cho chính mình vì bạn muốn có cuộc sống của riêng mình. Bạn không muốn đơn giản bị cai trị một cách vô thức bởi những thế lực mà bạn thậm chí không thể nhận ra hoặc hiểu được.

Ở đây bạn nhận ra rằng có một khó khăn vĩ đại. Có những trở ngại vĩ đại trong cuộc sống để giành được quyền lực này và khả năng này. Mặc dù Những Người Vô Hình trông coi bạn và khuyến khích bạn, mặc dù bạn có những đồng minh tâm linh vĩ đại bên trong và bên ngoài thế giới, bạn vẫn sống trong một thế giới nơi mà Tri Thức không được biết đến, nơi mà Tri Thức không được coi trọng.

Đó là thế giới của luật lệ và tục lệ, của lòng tham và quyền lực, nhưng nó cũng là thế giới của cái thiện, thế giới của vẻ đẹp và cơ hội. Nhưng cái thiện, cái đẹp và cơ hội phải đấu tranh với tất cả những thế lực chống lại chúng và tất cả những vấn đề mà những thế lực khác này đã tạo ra cho nhân loại nói chung.

Do đó, đừng là người mơ mộng. Hãy trở nên hiệu lực. Hãy đạt được khả năng này để xem xét một cách khách quan những suy nghĩ và khuynh hướng của chính bạn và xem liệu chúng đến từ Tri Thức hay chỉ đơn thuần là sản phẩm của việc bạn tiếp xúc với văn hóa và tục lệ.

Bạn có thể làm việc này bằng cách nào? Bạn sẽ có thể làm việc này bằng cách học Những Bước Đi đến Tri Thức. Bạn không thể chỉ khiến điều này xảy ra qua một đêm. Làm sao mà bạn có thể hoàn tác tất cả những năm tháng tồn tại của mình bằng một vài kỹ thuật đơn giản hoặc bằng việc chỉ đơn giản muốn làm điều đó? Bạn phải có phương pháp. Bạn phải có hiểu biết đúng. Bạn phải có cách tiếp cận đúng.

Việc học Con Đường Tri Thức của bạn sẽ trao tất cả những thứ này cho bạn. Nó sẽ trao cho bạn uy quyền bên trong của bạn. Và nó sẽ trao cho bạn tất cả các trách nhiệm và tất cả những thách thức đi cùng với đó. Nó sẽ dạy bạn về môi trường tinh thần bởi vì nó sẽ đưa bạn đến với Tri Thức.

Ở đây bạn sẽ thấy rằng bên trong môi trường tinh thần của bạn và bên trong môi trường tinh thần của bất cứ nơi nào bạn đi mà bạn có thể tiếp xúc, có những thế lực khuyến khích việc thể hiện Tri Thức và có những thế lực chống lại nó. Như Chúng Tôi đã nói, không có thế lực trung lập nào trong môi trường tinh thần. Mọi thứ hoặc giúp đỡ hoặc cản trở việc thể hiện của bạn và trải nghiệm của bạn về điều này.

Trong số những thế lực chống lại sự trỗi lên của Tri Thức bên trong bạn, rất ít trong số này thật sự là xấu xa. Nhiều người phản đối việc thể hiện Tri Thức đơn giản vì họ không biết rằng Tri Thức tồn tại, và họ sợ những khuynh hướng bên trong của chính mình. Họ sợ gây xáo trộn. Họ sợ phải thách thức lòng trung thành của mình đối với người khác và đối với các tổ chức và đối với niềm tin. Họ sợ trở nên tự do. Họ sợ rủi ro. Họ sợ những gì họ tin rằng họ sẽ mất.

Tuy nhiên có những thế lực quyết tâm giữ cho con người tuân thủ, yếu đuối và nuông chiều. Có những cá nhân cam kết cho việc này. Có những tổ chức cam kết cho việc này. Họ phủ một ảnh hưởng rất lớn lên môi trường tinh thần của toàn bộ các quốc gia, lên suy nghĩ của toàn bộ các dân số. Họ tìm cách thao túng sự yếu đuối và khuynh hướng của con người cho lợi ích của họ.

Sự thao túng môi trường tinh thần này đã diễn ra trong các xã hội loài người trong suốt lịch sử của bạn, tuy nhiên hiện nay có những thế lực lớn lao trên thế giới mà có quyền lực và kỹ năng lớn lao trong môi trường tinh thần. Như Chúng Tôi đã nói, họ sẽ tập trung sự chú ý vào của mình vào các chính phủ và các tổ chức mà có ảnh hưởng lớn nhất lên dân cư loài người. Và họ sẽ tập trung ý định của mình và sự tương tác của mình vào những cá nhân ở khắp nơi mà dễ bị ảnh hưởng và có những món quà và sự nhạy cảm nào đó mà họ đang tìm kiếm cho mình.

Vào lúc này, bạn có thể đang nghĩ, “Ôi trời, điều này là quá mức đối với tôi! Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nghĩ về tất cả những điều này. Điều này thật choáng ngợp!” Nhưng nghe nè. Nó không choáng ngợp. Nó là một phần của trải nghiệm của bạn ngay lúc này.

Chúng Tôi đang trao cho bạn quyền lực, uy quyền và mục đích để đạt được những khả năng mà bạn cần, để đạt được hiểu biết rằng bạn phải trở thành và làm và thể hiện những gì bạn đã đến đây để trở thành, làm và thể hiện — để là Bản Chất thật của bạn, tìm thấy sự hòa hợp vĩ đại bên trong của bạn, đóng góp tích cực cho thế giới, và nhận ra bản chất vốn có của bạn và sự kết nối của bạn với Gia Đình Thánh Linh của mình.

Tri Thức đại diện cho khao khát vĩ đại nhất của bạn và nhu cầu vĩ đại nhất của bạn. Việc bạn không trải nghiệm nó ngày hôm nay là bằng chứng rằng bạn đang sống trong một môi trường ngăn cản việc khám phá này và không ủng hộ nó, rằng bạn trong quá khứ đã tham gia vào những mối quan hệ không thể hỗ trợ sự trỗi lên của Tri Thức và sẽ tích cực phản đối nó nếu bạn tìm cách trở thành một học sinh.

Chúng Tôi đang trao cho bạn quyền lực để đối phó với những ảnh hưởng trong cuộc sống của bạn vào lúc này và hiểu được những ảnh hưởng này và đạt được uy quyền lớn hơn trên cuộc sống và vấn đề của bạn. Điều này không phải là quá nhiều cho bạn. Bạn đã bị uốn nắn để nghĩ rằng bạn yếu ớt và không hiệu quả. Bạn đã bị uốn nắn để nghĩ rằng bạn có thể làm rất ít và bạn phải đơn giản làm theo mọi thứ như chúng đang là vào lúc này. Bạn đã bị uốn nắn để nghĩ rằng bạn có rất ít uy quyền nội tâm và rằng điều tốt nhất bạn có thể làm là cố gắng trở nên thoải mái và tránh rắc rối.

Nhưng bạn phải thoát khỏi ảnh hưởng này. Bạn phải tách khỏi nó. Nó phổ biến trong thế giới ngày hôm nay, và nó sẽ ngày càng trở nên phổ biến trong tương lai khi các hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới tìm cách bình định hoá nhân loại và khiến nó tuân thủ và vâng lời hơn nữa, khiến nó thậm chí còn dễ bị kiểm soát và thao túng hơn trong môi trường tinh thần.

Đây là tiếng gọi để bạn thức tỉnh. Quyển sách này là tiếng gọi để thức tỉnh. Việc thức tỉnh của bạn là điều bạn phải làm để hoàn thành những gì bạn đã đến đây để hoàn thành. Bạn sống trong cả môi trường vật chất và tinh thần. Có những thế lực trong cả hai môi trường này mà ảnh hưởng đến bạn, nhưng bạn cũng có thể trở nên hiệu quả trong cả hai môi trường này.

Hãy kết nối với Tri Thức. Hãy dọn đường để Tri Thức trỗi lên bên trong cuộc sống của bạn. Hãy điều chỉnh suy nghĩ và sự tham gia của bạn với những người khác để giúp điều này xảy ra, và bạn sẽ nói với một uy quyền lớn hơn thế giới. Bạn sẽ có một uy quyền quan trọng hơn và trọn vẹn hơn và phổ biến hơn bất kỳ quyền lực nào khác, hơn bất kỳ tổ chức nào, hơn bất kỳ chính phủ nào mà bạn có thể chạm trán trong thế giới hoặc trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn uy quyền này, nhưng tuỳ vào bạn để nhận lãnh nó và tìm hiểu ý nghĩa của nó và thực hiện các bước đến việc giành lại và thể hiện nó. Đấng Tạo Hóa không thể làm việc đó cho bạn. Những Người Vô Hình trông coi bạn không thể làm việc này cho bạn. Đừng thoái thác trách nhiệm này. Đây là trách nhiệm của bạn.

Đây là những gì sẽ làm cho bạn mạnh mẽ. Đây là những gì sẽ làm cho bạn có năng lực. Đây là những gì sẽ cho phép bạn phát triển sự sáng suốt và quyết đoán. Đây là những gì sẽ tinh chỉnh nhận thức của bạn. Đây là những gì sẽ dạy bạn cách biết đươkc những gì là tích cực và hữu ích và những gì thì không, cả trong tâm trí của bạn và thế giới xung quanh bạn.

Bạn trở thành người đàn ông và phụ nữ của Tri Thức bằng cách thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức. Có nhiều bước. Mỗi bước đều quan trọng. Mỗi bước chuẩn bị cho bước tiếp theo. Giống như việc leo lên ngọn núi vĩ đại, bạn không đi từ dưới chân núi lên đỉnh núi trong một vài bước phóng khổng lồ. Tương tự như vậy, Đấng Tạo Hóa không đến và nâng bạn lên đỉnh núi. Không.

Bạn phải thực hiện cuộc hành trình. Chính cuộc hành trình mà sẽ khiến bạn mạnh mẽ. Chính cuộc hành trình mà sẽ khiến bạn khôn ngoan. Chính cuộc hành trình mà sẽ trao cho bạn những gì bạn thật sự cần và những gì bạn thật sự muốn. Và giống như hành trình lên núi, bạn sẽ phải để lại phía sau những người và những tình huống mà không thể hỗ trợ hành trình của bạn và không thể giúp nó.

Ở đây bạn giành uy quyền bên trong bản thân, và ở đây bạn trở nên có trách nhiệm, hoặc có thể đáp lại, những khuynh hướng sâu thẳm của mình. Ở đây bạn là học sinh của Tri Thức dù bạn có biết hay không. Ở đây bạn đang học các bước thiết yếu cho dù bạn có biết hay không.

Tuy nhiên sớm hay muộn gì bạn sẽ cần một sự chuẩn bị chính thức, vì chỉ có nhiêu đó thứ bạn có thể làm cho chính mình. Bạn không thể đào tạo bản thân. Bạn không thể đưa mình đến nơi bạn chưa từng đi. Bạn không thể chuẩn bị cho mình một loạt khả năng lớn hơn để sống trong một thực tế lớn hơn.

Cho điều này, bạn cần sự hỗ trợ. Bạn cần phương pháp học. Bạn cần bài thực hành tâm linh. Và bạn cần những mối quan hệ thật sự có thể hỗ trợ bạn.

Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại đã được cung cấp để giúp bạn làm được điều này. Không thể trở thành một người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức mà không tìm hiểu về môi trường tinh thần và không đạt được uy quyền và khả năng ở đó. Điều này sẽ xảy ra cho bạn, nhưng bạn phải thực hiện các bước. Đây là trách nhiệm của bạn.

Có những nhu cầu vĩ đại trên thế giới ngày hôm nay, lớn hơn bạn nhận ra. Có những thế lực vĩ đại trong môi trường tinh thần mà sẽ tìm cách thống trị nhân loại và đang làm việc đó vào lúc này. Có nhu cầu vĩ đại để những người đàn ông và phụ nữ của Tri Thức giữ cho Tri Thức tồn tại và trao quyền cho những người khác để nhân loại có thể duy trì sự toàn vẹn của nó và quyền tự quyết của nó khi nó trỗi vào trong một vũ trụ lớn hơn và phức tạp hơn.

Có tiếng gọi vĩ đại trên thế giới ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nó bên trong bản thân. Nó không đang kêu gọi ai khác. Nó đang kêu gọi bạn. Đừng nhìn sau lưng mình và nói, “À, ai đó nên đáp lại điều này!” Chính là bạn.

Bạn là người đang đáp lại tiếng gọi cho Tri Thức. Bạn là người đang đáp lại sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này thể hiện khả năng lĩnh hội sâu hơn và trách nhiệm lớn hơn bên trong bạn. Hãy tôn vinh điều này. Hãy ủng hộ điều này. Nó có tầm quan trọng vĩ đại nhất.

* Tất cả các câu trong ngoặc được thêm vào bởi Sứ Giả để làm rõ hoặc để chỉnh sửa ngữ pháp.