Chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại

Chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại là quyển sách sắp được phát hành bởi Hội cho Thông Điệp Mới. Bây giờ chúng tôi bao gồm ba chương như một phần của Niên Khóa Trường Học Miễn Phí hiện tại. Phần còn lại của quyển sách sẽ nhanh được phát hành. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn bằng email khi quyển sách này được phát hành, và sẽ cập nhật trang web này để bao gồm tất cả các chương.

Nếu bạn chưa đăng ký cho Danh Sách Liên Lạc Thông Điệp Mới và muốn nhận tin và cập nhật về những bài phát hành mới, xin hãy kéo chuột xuống Đăng Ký cho Danh Sách Liên Lạc ở bên trái và nhập vào địa chỉ email của bạn.

Chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại là quyển sách của Tập 2 của Thông Điệp Mới từ Chúa.