Tình Yêu và Các Mối Quan Hệ

Love and Relationships front coverTình Yêu và Các Mối Quan Hệ là một quyển sách sắp được phát hành bởi Hội (The Society) cho Thông Điệp Mới. Phần còn lại của quyển sách sẽ sớm được phát hành. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn qua email ngay khi quyển sách này được phát hành, và sẽ cập nhật trang web quyển sách này để bao gồm tất cả các chương.

Nếu bạn chưa đăng ký Danh Sách Email Thông Điệp Mới và muốn nhận tin tức và cập nhật về các phát hành mới, xin vui lòng đăng ký bằng cách kéo chuột xuống dưới cuối trang và nhập địa chỉ email của bạn.

Tình Yêu và Các Mối Quan Hệ là quyển sách thứ năm trong Tập 2 của Thông Điệp Mới từ Chúa.