Bạn sẽ gặp ai?

Như đã được tiếc lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 22 tháng 10, 1993
ở Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Trong cuộc đời bạn, bạn sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ vĩ đại. Để bạn có thể nhận ra chúng và xem trọng chúng, bạn phải được chuẩn bị cho chúng, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ chúng và chúng sẽ không thành hình. Chúng tôi đã nói trước đây rằng bạn sẽ cần những đồng minh vĩ đại trong việc học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn sẽ cần những đồng minh vĩ đại trong việc tìm kiếm mục đích của bạn và nhận biết mục đích của bạn giữa nhiều điều lôi cuốn mà thế giới có vẻ như đang trao ban.

Tri Thức đang dẫn dắt bạn và chuẩn bị bạn ngay giây phút này để gặp những cá nhân mà sẽ đóng vai trò chủ chốt trong sự phát triển vĩ đại của bạn. Và Tri Thức cũng đang di chuyển họ. Bạn có định mệnh để gặp nhau, nhưng định mệnh có thể bị thay đổi. Hành trình sự việc có thể bị thay đổi. Trong thế giới này, sự may rủi đóng vai trò to lớn trong việc quyết định sự việc có xảy ra hay không. Và trong điều này, việc quyết định của bạn và việc quyết định của những người bạn có định mệnh để gặp có một tác động quan trọng lên kết quả. Sự di chuyển của Tri Thức luôn bị cản trở bởi tham vọng, ý muốn và sự cứng đầu của tâm trí cá nhân.

Để bạn có thể thực hiện sứ mệnh của bạn, bạn phải có những đồng minh vĩ đại bởi vì Chúa biết rằng bạn không thể làm điều này một mình. Tuy nhiên, những người khác không thể thực hiện vai trò của bạn cho bạn. Bạn phải làm điều đó. Những cá nhân nào đó sẽ giúp bạn tìm vai trò của bạn, trải nghiệm nó và dần dần tinh luyện nó. Bạn có mục đích để ở với nhau, và bạn sẽ nỗ lực, mặc dù không biết, để cố tìm nhau. Điều này tượng trưng cho sự thu hút trong cuộc sống vĩ đại hơn bất kỳ thu hút cá nhân hay lãng mạn nào mà con người cảm nhận và đặt lên nhau. Đây là điều gì đó rất khác, rất độc nhất và rất đặc biệt. Bạn sẽ có rất ít những mối quan hệ này. Nếu bạn may mắn và nếu bạn chuẩn bị một cách thông thái, một vài những mối quan hệ này sẽ thành hình trong trải nghiệm của bạn.

Bạn đang cố đến với những cá nhân này bởi vì họ nắm giữ chìa khoá cho cuộc đời bạn. Họ đang cố đến với bạn bởi vì bạn nắm giữ chìa khoá cho cuộc đời họ. Một mình bạn không thể biết mục đích của bạn, bởi vì mục đích của bạn chỉ có thể được nhận biết, trải nghiệm và thể hiện bên trong bối cảnh của những mối quan hệ thích hợp. Nếu bạn cố thiết lập những mối quan hệ này với những người mà bạn yêu hoặc ưa thích, thì mục đích của bạn sẽ không trỗi lên, và Tri Thức sẽ im lặng. Bạn sẽ ở lại với những ý tưởng của riêng bạn để dẫn dắt bạn và để bảo vệ bạn – một người dẫn đường rất tệ và một cách thức rất nguy hiểm.

Tri Thức sẽ nhận biết những đồng minh đã được gửi từ Gia Đình Thánh Linh của bạn để hỗ trợ bạn. Đây là một kiểu nhận biết rất khác so với kiểu nhận biết mà con người trải nghiệm trong kết nối lãng mạn của họ và thậm chí khác so với trải nghiệm gắn kết mà bạn có thể cảm thấy với người nào đây đó mà bạn đã cùng chia sẻ quá khứ xa xôi nào đó. Bạn không đang gặp đồng minh của bạn bởi vì bạn đã có sự kết nối trước đây trong thế giới. Mối quan hệ này là cho một mục đích vĩ đại hơn. Và nếu mối quan hệ này có thể được tìm thấy và nhận biết, chấp nhận và hiểu một cách đúng đắn, nó sẽ tạo ra một phần thưởng vĩ đại hơn tất cả những mối quan hệ khác của bạn gộp lại.

Để chuẩn bị, bạn phải học điều gì đó về Con Đường Tri Thức, và bạn phải học cách phân biệt giữa điều được biết và điều được muốn hoặc được tin. Cho đến khi điều này xảy ra và cho đến khi việc phân biệt này đã được trải nghiệm đủ, bạn sẽ chưa được chuẩn bị cho những đồng minh thật của bạn.

Chỉ trong những trường hợp rất hiếm mà những mối quan hệ này sẽ tượng trưng cho một mối quan hệ như người chồng và người vợ. Trong hầu hết các trường hợp, những người này sẽ là những người đồng hành – những người hành trình với bạn, những người là một phần của nguồn lực mà bạn cần và Tri Thức của họ chứa đựng chìa khoá cho Tri Thức của bạn, và ngược lại. Đây là một hình thức khác của mối quan hệ. Nó không ở đây để làm tâm trí cá nhân của bạn toại nguyện. Nó đang ở đây để kết nối bạn với tâm trí sâu thẳm hơn của bạn.

Nếu bạn đủ may mắn để chạm trán với một trong những người này, thì bạn sẽ cảm thấy một dạng cộng hưởng khác bên trong bạn – không phải rung động đầy say mê của tình cảm lãng mạn và không phải sự lôi cuốn và ảo tưởng đi kèm theo những giây phút huy hoàng của sự thu hút mạnh mẽ. Bạn sẽ trải nghiệm một sự điềm tĩnh, cảm giác đang về nhà, một ký ức xa xôi, điều gì đó mơ hồ và tuyệt vời nhưng sâu thẳm và xuyên thấu. Nó sẽ nói với bạn, và bạn sẽ có thể đáp lại.

Mặc dù bạn có định mệnh để gặp những người này, có thể bạn sẽ thất bại để tìm thấy họ. Có thể họ sẽ thất bại để tìm thấy bạn. Bạn chỉ có thể thực hiện vai trò của bạn trong khía cạnh này. Nếu bạn làm tất cả những gì bạn có thể làm và bạn không tìm thấy họ, đó là bởi vì họ đã thất lạc trong thế giới. Nếu họ làm mọi thứ họ có thể làm và họ không tìm thấy bạn, đó là bởi vì bạn đã thất lạc trong thế giới. Bằng sự đồng ý trước đây, bạn đã đồng ý rằng bạn sẽ đi tìm nhau. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm vẫn không chắc chắn bởi vì cách bạn phát triển trong cuộc sống ở đây ra sao, bạn ra quyết định gì, bạn bị phân tâm nhiều bao nhiêu và nhiều bao nhiêu gánh nặng mà bạn nhặc trên con đường sẽ quyết định nếu và khi nào bạn có thể tới điểm gặp mặt của bạn.

Do đó, ngay cả khi có định mệnh cho những mối quan hệ này, phải có rất nhiều công việc để tìm thấy chúng. Điều gì đó vĩ đại hơn trong bạn phải đang trỗi lên. Nó không thể là một khả năng xa vời. Nó không thể chỉ là một cảm giác mơ hồ. Nó không thể chỉ trỗi lên khi bạn cực kỳ thất vọng với người khác hoặc với bản thân bạn. Nó phải là điều gì đó không ngừng nghỉ và được cảm nhận một cách sâu sắc hơn so với việc này.

Bạn đã không được gửi vào trong thế giới một mình. Những người khác đã được gửi vào trong thế giới để giúp bạn, và bạn đã được gửi vào trong thế giới để giúp họ. Nếu bạn tìm thấy nhau, nếu bạn sẵn sàng cho nhau và nếu bạn có thể nhận lãnh nhau, thì bạn có thể học điều gì đó rất quan trọng về mục đích vĩ đại của bạn trong cuộc sống và về bản chất của định mệnh của bạn.

Đó là quan trọng để nhận ra rằng trong bối cảnh của những kiểu quan hệ này rất hiếm có bất kỳ người lãnh đạo thật sự nào. Những vai trò lãnh đạo phải được gánh vác bởi những người nào đó để thực hiện những chức năng nào đó, nhưng họ chỉ là một phần nhỏ của những người đang trỗi vào trong trải nghiệm và nhận thức vĩ đại này. Hãy nhớ. Bạn đang đến đây để phục vụ và để trao tặng, để phục hồi và để giành lại, không phải để thống trị.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, có nhiều chân lý phi thường đã được khám phá – những chân lý thích hợp cho cuộc sống trong thế giới này và trong mọi thế giới. Một trong những chân lý này là: Những Nhà Thông Thái luôn ẩn mình. Bạn càng vĩ đại, bạn càng phải được che giấu. Quyền lực và nhận thức của bạn càng vĩ đại, bạn càng phải cẩn trọng hơn về nơi nó được tiếc lộ và nó được chia sẻ với ai và bạn càng phải nhận biết rõ hơn trong việc chọn lựa những người nhận lãnh món quà của bạn. Điều này giảm bớt mọi tham vọng. Điều này giảm bớt mọi sự thiếu kiên nhẫn. Điều này giảm bớt mọi sự khẳng định cho bản thân mà không được sinh ra từ Tri Thức. Tri Thức chỉ biết điều gì là chân thật và sẽ không đáp lại bất kỳ điều gì khác.

Bạn càng mạnh hơn với Tri Thức, bạn sẽ giống Tri Thức hơn và sẽ khó hơn cho bạn để phạm sai lầm. Sai lầm là gì nếu không phải là sai lầm trong việc nhận thức rõ – không biết điều gì đó là gì, không biết bạn đang ở đâu với nó và không biết làm sao để kết nối với nó? Chọn sai người, chọn sai thời điểm, chọn sai chỗ, chọn sai lúc, chọn sai ý tưởng – đây đều là những vấn đề trong việc nhận thức rõ. Sự nhận thức rõ đến cùng với sự thận trọng – khả năng giữ im lặng, khả năng che giấu.

Chúng tôi có thể bảo đảm cho bạn rằng trong Cộng Đồng Vĩ Đại, những Nhà Thông Thái thật sự ẩn mình nếu không họ bị bóc lột hoặc bị đọa đày. Họ bị sử dụng sai và bị ngược đãi, và những món quà của họ bị đánh mất. Chỉ trong những trường hợp rất hiếm mà những biểu hiện vĩ đại được thực hiện cho số lượng lớn người. Và những biểu hiện này thường là cuối cùng.

Những Nhà Thông Thái ẩn mình – hoạt động một cách bí mật, bảo vệ món quà của họ, hướng nó tới những người được có định mệnh để nhận lãnh nó, và giữ nó khỏi những người khác đang tìm kiếm quyền lực, đặc quyền và những lợi thế khác.

Do đó, khi bạn tìm thấy những cá nhân đó mà bạn được có định mệnh để tiến hành và xác nhận mục đích của bạn, phải có sự khiêm nhường lớn lao. Họ không ở đây cho cá nhân bạn. Họ không bị hấp dẫn bởi cá nhân bạn. Họ không say mê hình ảnh của bạn. Họ được gắn kết với điều gì đó vĩ đại hơn bên trong bạn, và tình cảm của họ cho bạn và sự tận tụy của họ cho bạn sẽ lâu dài hơn tất cả những lôi cuốn khác của con người.

Đây là điều mà con người thật sự tìm kiếm trong những mối quan hệ của họ. Họ muốn tìm những đồng minh của họ. Tuy nhiên, điều họ thường tìm thấy là điều họ bị thu hút tới, bởi vì họ chưa đủ phát triển để đáp lại và để nhận lãnh sự thu hút và động cơ vĩ đại hơn trong những sự kết nối của con người. Họ bị ràng buộc với nhu cầu cho thú vui và với nỗi sợ cho việc sinh tồn, và những điều này trở thành điều kiện cho việc lựa chọn của họ. Nhưng, chúng tôi đang nói về điều gì đó rất khác biệt ở đây, điều gì đó rất độc nhất và hiếm có.

Nếu bạn có thể gặp tất cả đồng minh của bạn, khó có thể số lượng của họ sẽ nhiều hơn mười. Đó thường là ba hoặc bốn cá nhân. Những cá nhân này sẽ đóng một vai trò rất vĩ đại trong việc khởi xướng, ủng hộ và nói cho mục đích vĩ đại mà đã đem bạn vào trong thế giới này – một mục đích mà chỉ có thể trỗi lên khi bạn đạt được sự trưởng thành lớn lao hơn như một con người và khi bạn thoả mãn những mong muốn và đòi hỏi nào đó cho bản thân bạn.

Tri Thức bên trong bạn trỗi lên khi điều kiện đúng. Những mối quan hệ dựa trên Tri Thức hiện hình khi điều kiện đúng. Việc đến với nhau của bạn hầu như sẽ không dễ dàng. Bạn sẽ phải tách khỏi những người khác và nhiều điều tuyệt vời để có thể tìm thấy nhau. Bạn sẽ phải đạt được tự do để làm điều này. Bạn sẽ phải thắng được tự do này. Bạn sẽ phải vật lộn cho nó. Mặc dù tự do này được trao cho bạn, để bạn có thể chạm tới nó, chấp nhận nó và có nó, bạn phải tự do khỏi những điều xem nhẹ nó, phủ nhận nó hoặc thay thế nó.

Định mệnh trong cuộc sống là điều mà bạn không bao giờ nên quy cho những hoạt động tầm thường mà bạn tham gia. Con người đặt mục đích và giá trị vĩ đại cho những điều nhỏ và vô nghĩa, tạm thời hoặc có lợi. Họ nói, “Tôi đang làm điều này. Đó là cho một mục đích vĩ đại.” “Tôi đang với người này. Đó là cho một mục đích vĩ đại.” “Tôi đang đau khổ ngay lúc này. Đó là cho một mục đích vĩ đại.” “Tôi đang ở đây. Đó là cho một mục đích vĩ đại.” “Tôi đang rời khỏi đây. Đó là cho một mục đích vĩ đại.” Tuy nhiên, những điều này thường chỉ cố trao một ý nghĩa vĩ đại hơn cho điều gì đó không có ý nghĩa này bên trong bản thân. Đừng bị lừa dối bởi điều này. Đừng rơi vào trong hình thức này của việc bảo đảm cho bản thân và an ủi bản thân.

Những mối quan hệ của định mệnh là rất hiếm. Chúng không xảy ra hằng ngày. Chúng không được đảm bảo với từng người mà bạn thấy sự thu hút lớn lao, hoặc thậm chí sự gắn kết lớn lao. Những mối quan hệ của định mệnh đang ở đây để phục vụ một mục đích vĩ đại. Những người tham gia trong chúng vẫn hiếm nhận thức về mục đích này và đang vật lộn để khám phá nó. Thường thì họ sẽ vật lộn với nhau, bởi vì bên trong bản thân họ và giữa từng người họ họ phải tìm thấy sự giảng hoà. Họ phải tìm thấy nền tảng cho điều gì là chân thật và phân biệt nó khỏi tất cả mọi thứ khác.

Điều này tốn thời gian. Tốt hơn rằng tự bạn làm hầu hết việc này trước khi bạn gặp nhau, nếu không bạn sẽ không thể gia nhập và tham gia. Nếu bạn gặp nhau quá sớm, bạn sẽ không thể nhận lãnh món quà của nhau của sự xác nhận. Bạn sẽ không thể xác nhận lẫn nhau và xác nhận nhu cầu vĩ đại và hiểu biết vĩ đại nói về một cuộc sống của định mệnh, một cuộc sống đã được chọn trước khi bạn vào trong thế giới này. Bạn đã được chỉ định cho nhau trước khi bạn đến đây – không để làm nhau toại nguyện như con người và không để thoả mãn những ý muốn, khao khát hoặc nhu cầu cá nhân của nhau, nhưng để khởi xướng, khánh thành, hỗ trợ và nuôi dưỡng một mục đích và sứ mệnh vĩ đại vượt trên những quan tâm con người của bạn.

Nếu bạn có thể có cái nhìn cho Cộng Đồng Vĩ Đại, điều này sẽ dễ dàng hơn nhiều để bạn thấy. Bạn sẽ thấy những mối quan hệ sở hữu chiều hướng vĩ đại này và mục đích vĩ đại này. Bạn sẽ thấy điều này không chỉ giữa các cá nhân bên trong những thế giới khác, nhưng cũng giữa các cá nhân đang sống trong những thế giới khác nhau. Bạn sẽ thấy những mối quan hệ giữa các cá nhân chưa bao giờ gặp nhau và sẽ không bao giờ, trong cuộc sống của riêng họ, có thể tiếp cận nhau về vật lý, nhưng những người có thể chia sẻ điều họ đã học và điều họ đã nhận lãnh thông qua một nhận biết vĩ đại hơn. Điều này thật phi thường và có vẻ như không thể hiểu được dựa trên phạm vi bình thường của trải nghiệm. Nhưng nó là thật, và quan trọng cho bạn.

Gia Đình Thánh Linh của bạn hoạt động ở nhiều nơi. Bạn được ràng buộc với họ và họ được ràng buộc với bạn. Họ tượng trưng cho những mối quan hệ trong Tri Thức mà bạn đã giành lại từ trước tới giờ. Một số người trong số họ đang ở trong thế giới, và nhiều người trong số họ đang ở bên ngoài thế giới nhìn vào, theo dõi bạn. Gia Đình Thánh Linh của bạn đang theo dõi bạn. Họ tượng trưng cho nhóm làm việc nhỏ của bạn. Có nhiều Gia Đình Thánh Linh. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn có thể chỉ định vô Gia Đình Thánh Linh của bạn người bạn quan tâm, người bạn yêu, hoặc anh của bạn, chị em của bạn, mẹ của bạn hoặc cha của bạn. Chúng tôi đang nói về điều gì khác.

Nếu bạn tìm thấy một trong những đồng minh của bạn, nhưng họ thất lạc trong thế giới và không thể nhận lãnh bạn, đó sẽ là một bi kịch vĩ đại cho bạn. Do đó, đừng đòi hỏi rằng họ đến với bạn ngay lúc này. Thay vào đó, hãy xin rằng họ được chuẩn bị và rằng bạn được chuẩn bị để bạn có thể sẵn sàng cho nhau – sẵn sàng để nhận ra nhau, sẵn sàng để bắt đầu thực hiện vai trò vĩ đại hơn với nhau và sẵn sàng để phân biệt giữa một mục đích vĩ đại và những quan tâm cá nhân của bạn về nhau. Những mối quan hệ này sẽ là sự xác nhận rằng công việc mà bạn đã làm, công việc mà bạn đã ý thức tự tham gia, là có ý nghĩa và cần thiết, ngay cả khi bạn không thể thấy kết quả của nó hay hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của nó.

Đừng nhìn xung quanh và nói, “Ồ, người này phải là một trong những người đó,” hoặc “Người đó phải là một trong những người đó bởi vì chúng tôi có quá nhiều điểm chung, và nó cảm thấy thật tuyệt vời khi ở bên nhau, và chúng tôi có quá nhiều sở thích chung,” hoặc “Tôi trải nghiệm sự kết nối với anh ấy.” Đừng chỉ định điều này cho bất kỳ ai. Thời gian và trải nghiệm sẽ tiếc lộ những cá nhân có một mục đích và sứ mệnh vĩ đại hơn trong cuộc đời bạn. Hãy kiềm chế bản thân trong vấn đề này và bạn sẽ tránh việc phạm phải nhiều lỗi lầm ngu ngốc và tốn kém.

Bạn không muốn phí phạm cuộc đời bạn. Bạn không muốn tiếp tục phải gỡ bỏ những điều mà bạn đã dạy cho bản thân. Bạn không muốn bị thất vọng lần nữa và lần nữa về những điều mà bạn nghĩ là thật và đúng. Thời gian của bạn trong cuộc sống là quý giá. Cơ hội của bạn ở đây là vĩ đại. Bạn ngày càng nhận thức rằng nó là vĩ đại, bạn sẽ ít muốn phí phạm nó cho bất kỳ nỗ lực nào hay mối quan hệ nào làm tổn thương bạn hoặc dẫn bạn lạc lối.

Khi gặp đồng minh của bạn, bạn có thể thấy rằng bạn sẽ phục vụ họ hoặc họ sẽ phục vụ bạn. Có lẽ họ đóng vai trò lãnh đạo lần này, và bạn thì không. Có lẽ nó ngược lại. Bạn sẽ hợp với nhau một cách hoàn hảo nếu bạn có thể chấp nhận rằng bạn hợp một cách hoàn hảo ra sao, điều có thể không hề phù hợp với những ý tưởng, những tham vọng hay khái niệm của bạn về bản thân. Đó là tại sao điều này đòi hỏi lòng khiêm nhường và sự tỉnh táo. Đó là tại sao nó đòi hỏi sự chuẩn bị.

Nhiều hi vọng và ý tưởng của bạn về bản thân phải được thất vọng. Hầu hết việc cố gắng liều lĩnh, những khao khát mãnh liệt và sự thu hút cháy bỏng của bạn phải nằm im bên trong bạn. Để nhận ra đồng minh của bạn, bạn sẽ phải cần nhìn, lắng nghe và học – không chỉ trong giây phút nhưng trong thời gian dài.

Nhiều người không muốn sống không có định nghĩa. Họ muốn có mọi thứ được giải thích một cách gọn gẽ và có thể được giải thích. Họ muốn có mọi thứ họ đang làm nhìn có vẻ rất có trật tự, được kết nối với quá khứ của họ và có thể hiểu được. Điều này sẽ không vận hành trong những mối quan hệ này. Những mối quan hệ này sẽ là bí ẩn. Chúng sẽ thường rất bối rối. Chúng thậm chí có thể tạo ra mâu thuẫn khủng khiếp bên trong và giữa bạn, dựa vào việc bạn sẵn sàng bao nhiêu để nhận ra nhau.

Điều quan trọng ở đây không phải là việc tìm hiểu người đó nhiều bằng việc tìm hiểu trải nghiệm của sự kết nối chân thật. Đúng, bạn sẽ phải học về hành vi của họ, những đặc tính của họ, những điểm yếu của họ và những khó khăn của họ. Điều này là quan trọng. Tuy nhiên, việc tìm hiểu trải nghiệm của sự kết nối chân thật là việc trở nên quen thuộc với việc có một mối quan hệ như vậy, điều sẽ khiến cho tất cả những mối quan hệ khác của bạn có vẻ rất ngờ vực. Tất cả những người mà bạn đã cam kết bản thân cho họ, đã cố gắng trao bản thân cho họ hoặc những người mà bạn đã đòi hay chờ đợi sự cam kết – những người này sẽ bị đặt trong ngờ vực. Nếu bạn có thể cho phép điều này xảy ra, thì một thực tế Vĩ Đại có thể trở nên được hiển thị bên trong bạn. Tuy nhiên, nếu bạn phản kháng điều này hoặc từ chối nó hoặc chống lại nó, sẽ có mâu thuẫn khủng khiếp. Do đó, tốt hơn rằng bạn không hề gặp nhau.

Để có thể tìm thấy nhau, bạn sẽ cần phải làm việc bên trong bản thân và bên trong cuộc sống của bạn để dọn đường. Nếu bạn có gia đình hoặc trong mối quan hệ nghiêm túc và có tất cả những kế hoạch, mục tiêu và an toàn của bạn cột với nhau và rồi bạn gặp đồng minh của bạn, mọi thứ khác có thể sẽ sụp đổ cho bạn.

Chúng tôi sẽ cho bạn một ví dụ, một ví dụ mà bạn có lẽ quen thuộc. Khi Giêsu nhận ra rằng ông ấy có tông đồ, ông ấy chỉ cần kêu họ và họ đã gia nhập với ông ấy. Điều này tượng trưng cho những mối quan hệ của bản chất vĩ đại mà chúng tôi đang nói. Họ đã không gia nhập với ông ấy bởi vì ông ấy tuyệt vời hay bởi vì ông ấy có những khả năng khác thường hay bởi vì ông ấy đẹp hay ngọt ngào. Thật vậy, ông ấy sẽ đưa tất cả họ vào trong những tình huống nguy hiểm và liên tục thử thách họ. Do đó điều gì đã giúp họ buông bỏ điều họ đang làm và rời bỏ cuộc sống của họ và đi theo ông ấy? Đó là Tri Thức.

Nếu bạn xin cho đồng minh của bạn tìm thấy bạn và nếu bạn xin để có thể tìm thấy đồng minh của bạn, bạn phải sẵn sàng. Mối quan hệ này sẽ phủ ngờ vực lên rất nhiều điều bạn đã lên kế hoạch cho bản thân và điều bạn đã thiết lập sẵn cho bản thân. Nếu bạn không muốn từ bỏ bất cứ điều gì nhưng chỉ có thêm nhiều nữa, thì mối quan hệ này sẽ là quá nguy hiểm cho bạn. Sự thật sẽ là quá nguy hiểm cho bạn. Và mặc dù bạn có thể khẳng định một mục đích vĩ đại cho bản thân, mục đích vĩ đại thật của bạn sẽ nằm ngoài tầm với của bạn.

Nó rất cần thiết cho bạn để học để ở trong mối quan hệ của bản chất này, và bạn sẽ học nó bằng việc học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Con Đường Tri Thức sẽ xác nhận Tri Thức và không gì khác. Nó sẽ dẫn bạn đến Tri Thức và không gì khác. Nó sẽ dẫn bạn đến nhận thức chân thật bên trong bản thân bạn và không gì khác. Nó sẽ dẫn bạn đến việc nhận ra những đồng minh thật của bạn trong cuộc sống và không gì khác. Không gì khác sẽ được xác nhận.

Bạn thấy không, con người muốn sự thật, nhưng họ cũng muốn những thứ khác nữa. Tuy nhiên, sự thật và những thứ khác này không tương đồng với nhau. Khi khao khát của bạn cho sự thật ngày càng sâu đậm hơn và trải nghiệm của bạn về sự thật ngày càng sâu đậm hơn, thì những thứ khác trở nên được thấy là hoặc có ích hoặc vô ích. Tuy nhiên, chúng không còn là trọng tâm của cuộc sống của bạn. Bạn không còn bị cuốn đi bởi tình yêu hay tiền bạc. Bạn không bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp, sang trọng, vinh quang hay sự an toàn. Bạn không tìm kiếm việc thoát khỏi cuộc sống và có vị trí thoải mái. Thay vào đó, bạn đang tìm kiếm điều gì đó xác nhận bạn thật sự là ai, tại sao bạn đã đến trong thế giới và điều bạn phải làm ở đây. Những mối quan hệ này là phần trọng tâm của sự khai tâm này.

Sau này, khi chúng tôi nói về Những Người Vô Hình, chúng tôi sẽ nói về một phạm vi hoàn toàn khác về mối quan hệ mà có liên quan đến những đồng minh của bạn. Điều này sẽ trao cho bạn một hiểu biết vĩ đại hơn nữa về mục đích của bạn. Giống như bạn có cuộc sống trong thế giới, bạn có cuộc sống trong Quê Hương Cổ Đại của bạn. Điều này đã không bị thất lạc đối với bạn, và nó đang ở trong bạn ngay lúc này bên trong Tri Thức của bạn. Bạn có những mối quan hệ trong thế giới, và bạn có những mối quan hệ bên ngoài thế giới. Bạn có những mối quan hệ với Gia Đình Thánh Linh của bạn, và những mối quan hệ này trao ban bối cảnh và ý nghĩa cho lý do của bạn để đến trong thế giới.

Tri Thức sẽ chuẩn bị bạn cho những mối quan hệ này. Nếu bạn có thể tìm đường đến Tri Thức và cống hiến bản thân cho nó, thì dần dần tất cả những khó khăn và vấn đề nan giải của bạn trong mối quan hệ sẽ được giải quyết. Chúng tôi có thể ra hứa hẹn này vì bản chất của thực tế và bản chất của danh tính và mục đích vĩ đại của bạn ở đây. Bạn có thể chọn đúng và thoát khỏi sự đau khổ trầm trọng và có vẻ như vô vọng mà đang ảnh hưởng quá nhiều người. Rồi thì bạn sẽ không thất lạc trong thế giới nữa. Và ví dụ của bạn, trải nghiệm của bạn và hiểu biết của bạn sẽ truyền cảm hứng cho những người khác và trao cho họ một khả năng vĩ đại hơn.

Bạn cần những người đồng hành chân thật trong cuộc sống, nhưng để có họ thì bạn phải có mối quan hệ với sự thật bên trong bản thân bạn, điều được đại diện bằng mối quan hệ của bạn với Tri Thức. Hãy trở thành một học sinh của Tri Thức và mối quan hệ này sẽ được tiếc lộ cho bạn và rồi được giành lại bởi bạn. Rồi thì, những đồng minh của bạn sẽ có thể gia nhập với bạn để xác nhận việc giành lại Tri Thức, để trao cho nó ý nghĩa và phạm vi trong thế giới và để trao định nghĩa cho điều mà bạn phải cụ thể đạt được ở đây.