Ai Phục Vụ Nhân Loại?

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 23 tháng 10 năm 1993
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn có những đồng minh lớn lao. Họ là quan trọng nhưng được ẩn giấu. Các đồng minh của bạn đại diện cho sự kết nối rất bí mật. Sự kết nối này không phải là một quyền lực chính trị. Nó không phải là một xã hội trần tục. Nó không phải là một cường quốc với những đội quân lớn. Nó không phải là thứ có thể giải cứu bạn khỏi nanh vuốt của một thế lực khác ngoài hành tinh. Bạn có một kiểu đồng minh khác, một đồng minh tận tâm và đáng tin cậy hơn rất nhiều.

Các đồng minh của bạn phục vụ nhân loại bởi vì họ phục vụ việc giành lại và thể hiện Tri Thức ở khắp nơi trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ đại diện cho Những Nhà Thông Thái trong nhiều thế giới, những người ủng hộ mục đích lớn lao trong cuộc sống. Họ cùng nhau chia sẻ một Tri ThứcMinh Triết vĩ đại mà thể được truyền tải qua khoảng cách rộng lớn của không gian và qua các ranh giới của chủng loài, văn hóa, tính khí và môi trường. Minh Triết của họ lan rộng. Kỹ năng của họ thì vĩ đại. Sự hiện diện của họ được ẩn giấu. Họ công nhận bạn bởi vì họ nhận ra rằng bạn là một chủng loài đang trỗi lên, đang trỗi vào trong một môi trường rất khó khăn và cạnh tranh trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Họ nhận ra rằng bạn chưa được chuẩn bị, và do đó họ trao cho bạn, giống như họ trao cho nhiều thế giới khác đang trỗi lên trong thời đại này, một cơ hội lớn lao cho sự chuẩn bị trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại đã được thông dịch đặc biệt cho con người sang một hình thức, một ngôn ngữ và một loạt các khái niệm mà bạn có thể hiểu được, nằm trong tầm với của bạn và gợi lên những ý tưởng và trải nghiệm quen thuộc. Chỉ có Trí Tuệ Vĩ Đại mới có thể trao một sự chuẩn bị như vậy vào thế giới. Đó là Ý Muốn của Chúa rằng điều này được thực hiện, và Những Nhà Thông Thái mà là đồng minh của bạn phục vụ điều này không tranh cãi.

Các đồng minh của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại đang sống trong vũ trụ vật chất. Đối tác của họ những đồng minh vô hình mà bạn có mà được gọi là Những Người Vô Hình. Tuy nhiên, ở đây Chúng Tôi sẽ nói về các đồng minh của bạn trong chính vũ trụ vật chất, bởi vì bạn cần biết rằng họ tồn tại và rằng họ biết về bạn. Bạn cần biết rằng họ đã đạt được những gì bây giờ bạn đang bắt đầu lên đường để hoàn thành. Và bạn cần phải nhận ra rằng bạn không đơn độc trong Cộng Đồng Vĩ Đại, mặc dù bạn sẽ thật sự cảm thấy mình đơn độc trong phạm vi rộng lớn của không gian.

Các đồng minh của bạn được gọi là Harim, từ có nghĩa là “những người có kỹ năng” trong tiếng Septoral, một ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Từ này, mặc dù mới đối với bạn, được sử dụng để minh họa cả sự hỗ trợ dành cho bạn và một số thực tế mà bạn sẽ tìm thấy trong bối cảnh lớn lao của cuộc sống vượt xa ranh giới của thế giới bạn và giới hạn nhận thức của bạn.

Harim tồn tại để hỗ trợ việc giành lại Tri Thức ở khắp mọi nơi — bất cứ nơi nào sự sống thông minh cư ngụ và bất cứ nơi nào sự sống thông minh đã bắt nguồn trong vũ trụ vật chất. Họ đóng vai trò trung gian giữa thế giới vô hình nơi bạn đến từ và thế giới hữu hình nơi bạn đang sống vào lúc này. Kỹ năng và thành tích của họ thì vĩ đại. Rất ít người trong thế giới của bạn đã từng đạt được trạng thái nhận thức của họ. Sứ mệnh của họ không chỉ để hỗ trợ và giúp đỡ các chủng tộc và nền văn hóa của riêng họ. Thay vào đó, vai trò của họ là để hỗ trợ Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Thành tựu của họ giúp mối quan hệ hòa bình giữa các thế giới trở nên khả thi. Họ giúp giáo dục cao cấp trở nên khả thi và giúp nâng cao các xã hội trần tục.

Harim hoạt động cho hòa bình trong Cộng Đồng Vĩ Đại, do đó sứ mệnh và phạm vi của họ là khổng lồ. Họ đại diện cho các cá nhân từ nhiều thế giới. Một số đã gặp nhau và một số khác chưa bao giờ gặp nhau. Tuy nhiên họ được gắn kết với nhau thông qua một mạng lưới giao tiếp vĩ đại sử dụng Những Người Vô Hình, những người có thể đi bất cứ đâu và có thể cung cấp thông tin từ thế giới này sang thế giới khác thông qua các cách thức phi vật lý. Mạng lưới giao tiếp vĩ đại này mở rộng đến thế giới của bạn. Nó đại diện cho một thành tựu tuyệt vời trong môi trường tinh thần.

Bạn không thể hiểu hết tầm quan trọng của những gì đang được trình bày ở đây, nhưng bạn có thể cảm kích việc mạng lưới giao tiếp vĩ đại này đang ở trong thế giới và dành cho nhân loại. Thông qua mạng lưới giao tiếp này, Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại và quá trình chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại được trao cho bạn. Do đó, bạn không chỉ sự hỗ trợ từ bên ngoài vũ trụ vật chất, bạn cũng có sự trợ giúp từ bên trong nó.

Harim không bận tâm đến sự phát triển của con người hoặc các vấn đề của con người. Họ chăm lo cho nhiều thế giới — những thế giới trong các giai đoạn khác nhau của việc trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại, những thế giới đã trưởng thành trong Cộng Đồng Vĩ Đại và những thế giới đang suy tàn trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Harim bây giờ đang hoạt động tích cực trong thế giới của bạn bởi vì sự trỗi lên của bạn vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ đại diện cho Tri Thức và Minh Triết trên quy mô lớn và trong bối cảnh lớn hơn nhiều, một bối cảnh khiến cho mọi thứ đang được trình bày ở đây trong Bài Giảng này có thể áp dụng được khắp vũ trụ. Những gì đúng trong Cộng Đồng Vĩ Đại phải đúng cho thế giới của bạn, bởi vì thế giới của bạn không khác biệt về mặt này.

Những Nhà Thông Thái ủng hộ thế giới của bạn là ví dụ cho thấy rằng mọi thứ Chúng Tôi đang nói đến đều có thể được thể hiện và học bất kể những hạn chế và khó khăn trong thế giới của bạn. Cách họ liên kết với nhau và cách họ giao tiếp qua khoảng cách vĩ đại là một điều kỳ diệu và là điều mà bây giờ bạn có thể bắt đầu cảm kích, ít nhất là về mặt khái niệm. Tại sao họ lại ẩn giấu? Bởi vì họ thường không được chào đón trong thế giới của chính mình trừ khi chủng loài của họ đã tiến hoá đến một cấp độ cao. Nếu chủng loài của họ đã tiến hoá đến một cấp độ cao, thì bản thân nó đã đi giấuNhững Nhà Thông Thái luôn ẩn giấu, và các xã hội khôn ngoan luôn ẩn giấu vì những lý do tương tự.

Quyền lực trong vũ trụ được công nhận trong cả lĩnh vực công nghệ và tinh thần. Tất nhiên, có những giới hạn đối với quyền lực công nghệ, mặc dù bạn vẫn chưa đạt đến những giới hạn này. Tuy nhiên, quyền lực của tâm trí, quyền lực của tâm trí nhóm và khả năng ảnh hưởng lên môi trường tinh thần thể hiện một cách tiếp cận tiên tiến và trưởng thành hơn cho việc sử dụng quyền lực trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Các giới hạn đối với quyền lực vật chất mở ra những cánh cửa lớn lao cho kiểu quyền lực khác này trong vũ trụ. Ở đây những người thông minh hơn có thể đánh bại những người mạnh hơn, và những người thông thái hơn có thể tránh những người xâm lấn.

Sức mạnh trong môi trường tinh thần thể hiện sự phát triển lớn hơn của quyền lực trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này cũng đúng trong thế giới của bạn. Mặc dù hiểu biết về môi trường tinh thần mới chỉ ở giai đoạn đầu ở đây, nhưng nó có tiềm năng đại diện cho thành tựu vĩ đại cho nhân loại và là một thành tựu mà sẽ cho phép bạn ngăn cản sự can thiệp của các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại khác trong thế giới của bạn, những loài với sự gắn kết xã hội và khả năng công nghệ vượt xa bạn.

Harim nhận ra rằng các quốc gia và toàn bộ dân số của bất kỳ thế giới nào không thể được nâng cao cùng một lúc. Chỉ những cá nhân nhất định mới có thể được chuẩn bị để đóng góp cho chủng loài của họ để nâng cao nó, củng cố nó và vân vân. Thông qua những nỗ lực và biểu hiện của họ, xã hội và dân số của họ nói chung có thể từ từ tiến bộ. Vì vậy, công việc được thực hiện thông qua các cá nhân ở đây và ở đó. Nó không được thực hiện thông qua các chính phủ. Nó không được thực hiện thông qua các tôn giáo có tổ chức. Nó không được thực hiện thông qua các nhóm lớn. Nó không được thực hiện thông qua các nhóm xã hội, các nhóm chính trị hoặc nhóm kinh tế. Thay vào đó, nó được thực hiện thông qua các cá nhân được chuẩn bị để tiếp nhận sự hiểu biết và khả năng lớn lao. Đóng góp của họ sẽ vượt xa những gì họ có thể đạt được khi không có sự chuẩn bị này. Bạn có thể thực hiện phụng vụ nào khác lớn hơn cho thế giới của mình hơn việc chuẩn bị nó cho tương lai để đảm bảo phúc lợisự tiến bộ của nó trong tương lai? Hãy nhớ rằng, bạn làm việc cho hiện tại và cho tương lai. Con người vẫn chưa hiểu được điều này, nhưng điều này được biết là đúng trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Harim sẽ không liên lạc với nhiều người trong thế giới bởi vì điều này không cần thiết. Và họ không thể thường xuyên liên lạc trực tiếp. Những gì họ đã học được là những gì bạn đang đọc ngày hôm nay, những gì Chúng Tôi đang trao cho bạn vào lúc này. Những gì Chúng Tôi đang trao cho bạn vào lúc này dạy về những gì đã được học và được thể hiện trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó tượng trưng cho công việc của Harim, bởi vì ví dụ của họ và kỹ năng của họ đã xác nhận những gì có thể được làm trong vũ trụ vật chất trong bất kỳ thế giới cụ thể nào và những gì cần được làm tuỳ vào tình trạng hiện tại và hoàn cảnh tương lai của thế giới của bạn.

Hãy nhớ rằng, Harim không đại diện cho một lực lượng chính trị, một chính phủ quốc gia hay bất kỳ dân cư thế giới nào. Các thành viên của nó sống trong bí mật và liên lạc với nhau trong bí mật. Mặc dù ở một số nơi họ đóng các vai trò chính thức trong tôn giáo hoặc chính trị, nhưng họ không đại diện cho chính quyền của mình trong công việc lớn lao của họ. Các chính phủ về bản chất bận tâm đến trật tự và sự tồn tại. Harim quan tâm đến sự thật và giáo dục. Do đó, công việc của họ không thể bị ràng buộc hay hạn chế bởi bất kỳ chính phủ nào, cả trong thế giới hay liên hành tinh.

Số lượng thành viên của Harim thì ít, và kỹ năng của họ chỉ được tiết lộ cho các cá nhân nhất định vào các thời điểm nhất định và hiếm khi được thể hiện công khai. Họ ẩn mình, và đó là lý do tại sao họ có thể duy trì Sự Thông Thái của mình. Quyền lực của họ đã được bảo vệ khỏi sự soán ngôi của các chính phủ, các tổ chức thương mại và các bang hội, các thế lực quân sự và vân vân. Bạn vẫn chưa thể nhìn thấy và hiểu được thành tựu này to lớn như thế nào, nó có ý nghĩa gì và nó có thể dạy bạn điều gì về quyền lực và tham vọng trong cuộc sống. Thế giới của bạn bây giờ cần các cá nhân để tiến bộ trong sự hiểu biết này bởi vì họ có thể trao cho thế giới điều mà thế giới không thể tự trao cho bản thân.

Bạn cần sự giúp đỡ từ bên ngoài thế giới để chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Làm sao bạn có thể chuẩn bị cho mình? Bạn không biết điềuđang ở ngoài kia. Bạn không biết tình hình chính trị và kinh tế như nó tồn tại ngay cả trong khu vực của bạn trong vũ trụ. Bạn không biết cách bảo vệ bản thân, và bạn không biết phải bảo vệ mình trước ai. Làm sao để bạn phân biệt ai thân thiện và ai không thân thiện? Các vị khách của bạn sẽ có thể trình bày nhiều hình ảnh hoặc biểu hiện cho bạn. Làm sao bạn biết được họ đang làm gì trừ khi bạn có thể đọc được trí thông minh của họ? Và làm sao bạn có thể đọc được trí thông minh của họ nếu bạn không phát triển trong môi trường tinh thần? Làm thế nào bạn có thể nhận biết được mục đích của họ nếu bạn không có kỹ năng trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại? Làm sao bạn có thể sánh bằng một chủng loài tiên tiến hơn bạn hàng nghìn năm về công nghệ?

ch duy nhất mà bạn có thể tiến bộ, và cách duy nhất mà bạn sẽ thể giải nghĩa, nhận biết và đối phó với các lực lượng từ Cộng Đồng Vĩ Đại là thông qua sự phát triển của Tri Thức. Điều này đúng vì Tri Thức phần duy nhất của tâm trí bạn không thể bị ảnh hưởng hay thống trị. Nó là phần duy nhất của tâm trí bạn tinh khiết. Nó không thể bị xâm nhập. Nó không thể bị thao túng, dù trong môi trường tinh thần hay vật chất. Nó không bị ảnh hưởng bởi công nghệ. Nó không bị ảnh hưởng bởi các biểu hiện của quyền lực. Nó không bị ảnh hưởng bởi sự thao túng của sự sợ hãi. Nó là phần duy nhất của bạn mà tự do. Do đó, khi bạn càng liên kết với Tri Thức và hợp nhất với Tri Thức, thì bạn càng trở nên tự do hơn, bạn càng có khả năng hơn khi chạm trán với những trải nghiệm mới và các thế lực mới trong cuộc sống và bạn càng có thể nhận biết động cơ và hoạt động của các vị khách của mình mặc cho bất kỳ vẻ bề ngoài nào.

Có lẽ bạn vẫn chưa thể nhận ra tầm quan trọng của điều này. Đó là bởi vì tâm trí của bạn được tham chiếu trong quá khứ. Nói chung, Cộng Đồng Vĩ Đại đã không liên quan trong quá khứ của bạn, tất nhiên là trừ khi bạn đã từng tiếp xúc với Cộng Đồng Vĩ Đại trong cuộc đời này. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ phải vượt qua khỏi việc tham chiếu quá khứ của họ và những gì họ có thể hiểu được hoặc trải nghiệm để có thể xem xét Minh Triết vĩ đại đang được trình bày ở đây. Lời nói của Chúng Tôi truyền tải những thông điệp quan trọng, nhưng quan trọng nhất là chúng có thể khơi dậy một phản hồi sâu sắc bên trong bạn, nếu bạn có thể đưa ra phản hồi đó và cảm nhận được nó.

Nếu bạn biết cách chuẩn bị cho tương lai, thì bạn sẽ biết mình phải làm gì ngày hôm nay. Nếu bạn biết phải làm gì hôm nay, thì bạn sẽ được giải thoát khỏi những gì bạn đã làm ngày hôm qua. Bởi vì tương lai của bạn sẽ không giống như quá khứ của bạn, rất không giống như quá khứ của bạn. Tương lai của bạn sẽ trao cho bạn những khả năng và thách thức mà tổ tiên của bạn chưa bao giờ mơ tới.

Bạn có các đồng minh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ hiểu những gì bạn sẽ phải đối mặt. Bản thân họ đã đối mặt với những điều này. Họ hiểu những gì bạn sẽ phải đối phó, vì bản thân họ đã phải đối phó với những điều này. Họ biết sự phát triển của Tri Thức có nghĩa cách nó phải được thực hiện trong đời sống xã hội, bởi vì chính họ đã đạt được điều này.

Bạn sẽ không gặp những cá nhân này. Họ sẽ không nhảy lên phi thuyềndu hành quãng đường dài đến hành tinh của bạn. Họ sẽ không đến và nói chuyện với Tổng Thống Mỹ hoặc Liên Hợp Quốc hoặc bất kỳ chính phủ hoặc nhóm nào ở đây. Nhưng họ nói với những người có thể được khai tâm vào Tri Thức. Và họ nói thông qua các cách thức mà có thể kết nối khoảng cách vĩ đại của thời gian và không gian. Họ không du hành để phân phát và rao giảng Minh Triết. Các ý tưởng của họ đến thông qua một loại mạng lưới khác, một mạng lưới nằm ngoài tầm với của ngay cả những người tài năng trong các chính phủ hành tinh.

Chúng Tôi đảm bảo với bạn rằng có nhiều cá nhân và các nhóm tài năng trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà, nếu bạn chạm trán họ khi bạn không mạnh mẽ với Tri Thức, sẽ có thể nhận biếtđiều khiển suy nghĩ của bạn và khiến bạn nghĩ những gì họ muốn bạn nghĩ. Họ quyền lực và hiệu quả như thế. Giống như bây giờ bạn có thể ảnh hưởng và thao túng môi trường vật chất của mình ở mức độ nào đó, họ đã học cách ảnh hưởng và thao túng môi trường tinh thần ở mức độ thậm chí lớn hơn. Nhưng họ không thể ảnh hưởng Tri Thức. Trên thực tế, họ thậm chí có thể không nhận thức về Tri Thức.

Có lẽ bạn đang bắt đầu có được bức tranh hoặc ý tưởng về những gì đang được trình bày ở đây. Có một nỗ lực trong Cộng Đồng Vĩ Đại để nuôi dưỡng điều tốt. Nó đại diện cho cách Chúa hoạt động trong sự tồn tại vật chất, mà là đằng sau hậu trường và thông qua những cá nhân được truyền cảm hứng. Chúa không can thiệp. Chúa không điều khiển mọi thứ cho mọi người vì Chúa thông thái. Chúa đủ thông thái để không làm việc đó. Chúa hoạt động đằng sau hậu trường thông qua các cá nhân được truyền cảm hứng và thông qua các mối quan hệ thống nhất ở mọi cấp độ — ở cấp độ cá nhân, gia đình, nhóm, thành phố, quốc gia và thế giới.

Có những quyền lực lớn lao đang hoạt động hỗ trợ nhân loại và phục vụ nhân loại. Họ không đòi hỏi gì ngoài việc bạn học Con Đường Tri Thức và trở thành những học sinh nghiêm túc học cách nhìn qua khỏi những sở thích và nỗi sợ cá nhân của bạn để nhìn qua khỏi những ý tưởng hạn chế của tâm trí bạn. Họ yêu cầu rằng bạn bắt đầu cảm thấy, nhìn thấy và cầu rằng Tri Thức tiết lộ bản thân cho bạn. Họ yêu cầu rằng bạn đạt được khả năng lớn hơn, với sự kiên nhẫn và tôn kính cho cuộc sống. Đổi lại, bạn có thể trao gì cho họ ngoại trừ việc nhận lãnh món quà của họ? Họ không cần sự giàu có của bạn. Họ chắc chắn không cần ý tưởng của bạn. Họ không cần bất cứ thứ gì từ thế giới, ngoại trừ việc nhân loại học cách sống trong hòa bình với bản thânđối phó một cách thành công với Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là một thách thức đủ lớn đối với một thế giới đang trỗi lên.

Harim phủ các vùng rộng lớn. Họ được liên kết với nhau thông qua Những Người Vô Hình, những người liên lạc với họ và gửi thông điệp cho họ. Những Người Vô Hình đại diện cho các đồng minh tâm linh của bạn mà hoạt động cho lợi ích của các thế giới riêng lẻ và các thế giới cùng nhau. Vào lúc này, điều quan trọng là bạn nhìn nhận rằng bạn không đơn độc trong vũ trụ vật chất.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, có những xã hội tồn tại ở mọi giai đoạn tiến hóa, và có những xã hội đã thất bại vì mọi lý do. Có những xã hội đang chiến tranh. Có những xã hội hòa bình. Có những xã hội giao dịch. Có những xã hội không giao dịch. Có những hội thuộc về hội đoàn thương mại. Có những hội không thuộc về hội đoàn thương mại. Có những xã hội du hành trong không gian. Có những xã hội không du hành trong không gian. Có những xã hội sơ khai. Có những xã hội có công nghệ mới bắt đầu, chẳng hạn như xã hội của chính bạn. Và có những xã hội đã vượt ra ngoài giới hạn của công nghệ đi vào những kiểu giáo dục và phát triển mới. Có những xã hội đã bị đánh bại. Có những xã hội đã thắng lợi. Có những xã hội đã đi ẩn náu. Có những xã hội tìm kiếm từ ngôi sao này đến ngôi sao khác cho nơi ở. Có những xã hội tham gia hoàn toàn vào thương mại. Có những hội tuân thủ pháp luật và lịch sự. Có những xã hội không. Có những xã hội mạnh mẽ về thể chất, và có những xã hội không.

Nếu bạn có thể xem xét những ý tưởng này, bạn sẽ nghĩ về những ví dụ trong thế giới của riêng bạn. Tuy nhiên hãy xem xét rằng phạm vi của cuộc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại thì lớn hơn nhiều và các lực lượng đối lập ở đó mạnh hơn nhiều. Một lợi ích ở đây là rằng vũ trụ vật chất thì khá lớn. Và mặc dù việc du hành không gian được thực hiện tích cực, tích cực hơn trong một số khu vực nhất định so với những khu vực khác, không ai có thể đi lại một cách nhanh chóng. Vũ trụ quá lớn, và do đó các xã hội như xã hội của bạn có thể sống trong sự cô lập tương đối trong một thời gian rất dài. Có những thế giới trong Cộng Đồng Vĩ Đại chưa bao giờ bị khám phá bởi các chủng loài khác. Vũ trụ quá rộng lớn. Có những khu vực chưa được khám phá trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và có những khu vực phần lớn được cư ngụ. Có những vùng an toàn để du hành, và có những vùng không an toàn để du hành. Có những vùng được phòng thủ và bảo vệ, và có những vùng thì không.

Bạn đang sống trong một đô thị vĩ đại của cuộc sống. Nó như thể loài người đang lần đầu tiên mạo hiểm ra khỏi nhà và bắt đầu khám phá sân trước và sân sau của nó. Bạn thậm chí chưa biết về khu phố của mình. Trong khu phố này, có những đứa trẻ to xác, nhưng bạn là đứa trẻ nhỏ con mà chẳng biết gì.

Bạn sẽ chuẩn bị như thế nào cho cuộc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại? Nhiều người nghĩ rằng họ sẽ đơn giản xuất khẩu văn hóa và tôn giáo của con người và cố gắng thuyết phục những loài khác về sự ưu việt của đạo đức và đạo lý của nó. Tuy nhiên, thành thật mà nói, nhân loại lúc này biểu hiện rất kém. Thành tựu to lớn của nó đang xảy ra ở cấp độ cá nhân và cấp độ của các nhóm và hiệp hội nhỏ. Ở cấp độ quốc gia và chủng tộc và văn hóa, thì hành vi của bạn vẫn còn rất thô sơ và tàn bạo. Chúng Tôi đang không tàn nhẫn ở đây. Chúng Tôi chỉ đơn giản đang trao cho bạn góc nhìn của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Làm sao để bạn chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại? Bạn sẽ chuẩn bị thông qua Tri Thức. Bạn tụt hậu về mặt công nghệ. Bạn tụt hậu về sự gắn kết xã hội của mình. Bạn chỉ đang bắt đầu nhận ra nhu cầu vào lúc này cho một cộng đồng thế giới, nhưng ngay cả ý tưởng đó cũng phần lớn bị phủ nhận và vẫn vô cùng không được ưa thích. Khi các xã hội loài người vào lúc này tiến tới việc hợp nhất với nhau và trở nên phụ thuộc vào nhau hơn, các chiến tranh, đấu tranhmối thù hận cổ xưa đang trỗi lên giữa chúng. Tuy nhiên, các quốc gia của bạn sẽ kết hợp bởi vì chúng phải. Đó là định mệnh của bạn. Đó là sự tiến hóa của bạn. Bạn sẽ làm việc đó hay chết. Do đó, nhu cầu thì lớn hơn sự phản kháng.

Sự chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại đang được cung cấp bởi một số lý do, một vài trong số đó thì không quá hiển nhiên. Điều hiển nhiên là bạn cần chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều không hiển nhiên là chính quá trình chuẩn bị sẽ giúp bạn đối phó với những vấn đề vốn có trong thế giới của mình, những vấn đề đã trở nên nghiêm trọng và toàn cầu.

Bạn cần Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại để thấy được những gì bạn phải đạt được và được thử thách để đạt được nó. Bạn cần Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại để vẫn là một chủng loài tự quyết, nếu không bạn sẽ rơi dưới sự kiểm soát của một xã hội ngoài hành tinh. Quyền tự quyết của bạn thì quan trọng ở đây, bởi vì nó đảm bảo cho bạn tương lai khi những khía cạnh lớn lao của bản chất của bạn có thể trỗi lênchiếm ưu thế trên bản năng thú vật của bạn. Đó là sự hứa hẹn của cuộc sống trong thế giới của bạn. Tuy nhiên, việc có sự hứa hẹn không đảm bảo kết quả thành công. Đó là lý do tại sao bạn có các đồng minh trong thế giới, trong Cộng Đồng Vĩ Đạibên ngoài mọi biểu hiện vật chất của cuộc sống.

Chúa không bận tâm đến sự vận hành của thế giới này. Chúa không bận tâm đến thành công của bạn hay thất bại của bạn. Nhưng Chúa đã vận hành thứ trao cho bạn khả năng thành công lớn nhất. Khi mọi người nói, “À, thánh thư của tôi nói rằng Chúa đã xuất hiện trước người đàn ông này, và Chúa đã xuất hiện ở rìa sa mạc, và Chúa đã chia cắt biển,” thì họ đang nói về Những Người Vô Hình. Chúa không đến thế giới. Chúa chưa bao giờ đến thế giới. Chúa ở khắp nơi. Chỉ một vị thần nhỏ mới có thể đến thế giới, xuất hiện, khiến mọi thứ xảy ra, xuất hiện trước các cá nhân nào đó và nói với các nhà tiên tri. Chỉ một vị thần nhỏ mới có thể đến nhà bạn. Và nó là một vị thần nhỏ. Đó là những sứ giả của Chúa, là một phần của Chúa. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, hiểu biết về Chúa thì lớn hơn rất nhiều. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn không ngồi và nói, “À, khi nào Chúa sẽ đến nhà tôi? Khi nào thì Chúa sẽ để ý đến tôi? Khi nào Chúa sẽ đến và giải quyết tình hình của tôi? Khi nào Chúa sẽ đến và giải quyết vấn đề này mà tôi đang phải đối mặt?” Bạn không thể nghĩ như vậy trong Cộng Đồng Vĩ Đại, vì cuộc sống là quá lớn.

Hãy đi ra ngoài vào một đêm trời không mây và nhìn lên. Định mệnh của bạn là ở đó. Khó khăn của bạn là ở đó. Cơ hội của bạn là ở đó. Sự cứu rỗi của bạn là ở đó. Để tồn tại và tiến triển một cách thành công trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn phải trở nên thống nhất như một chủng loài, và bạn phải bảo tồn môi trường của mình, bất kể cái giá phải trả. Nó phải được thực hiện bởi vì đó là sự tiến hóa và định mệnh của bạn. Nó sẽ không xảy ra bởi vì bạn muốn nó. Nó sẽ xảy ra bởi vì nó phải được thực hiện.

Mọi thứ xảy ra trong cuộc sống xảy ra bởi vì nó phải xảy ra, không phải bởi vì ai đó muốn. Những thứ xảy ra bởi vì ai đó muốn thì không có tính lâu dài. Chúng là tạm thời. Vâng, bạn có thể bắn toé nước, nhưng cái toé nước của bạn sẽ bị lãng quên rất nhanh. Vâng, bạn có thể có ảnh hưởng lên môi trường vật chất của mình, nhưng theo thời gian, dấu ấn của bạn trên thế giới sẽ bị mất và bị lãng quên. Tuy nhiên ảnh hưởng và sự phát triển của bạn trong Tri Thức sẽ không bị lãng quên, vì kết quả của Tri Thức là vĩnh viễn; kết quả của nó là cho tất cả mọi người. Mặc dù trong cuộc đời bạn, bạn có thể chỉ gặp một số người nhất định và giao tiếp với một số cá nhân nhất định, bạn đang cống hiến điều gì đó vào môi trường tinh thần và thể chất cho tất cả mọi người ở đây. Bạn cũng đang cống hiến thứ gì đó vào Cộng Đồng Vĩ Đại. Với mỗi cá nhân và nhóm các cá nhân trong Cộng Đồng Vĩ Đại có thể nhận được quà tặng của bạn, Tri Thức trở nên mạnh mẽ hơn trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó trở nên mạnh mẽ hơn với sự phát triển của bạn và thành tích của bạn. Và nó trở nên yếu hơn nếu không có nó.

Khi bạn vượt ra khỏi ranh giới của thế giới mình, cả về thể chất và về nhận thức của bạn, bạn bước vào khu vực lớn hơn của cuộc sống mà được tạo thành từ các lực lượng lớn đối lập. Giống như một đứa trẻ hé nhìn ra ngoài đường từ cửa chính và tưởng tượng ngoài kia sẽ như thế nào, bạn nhìn lên những vì sao và bạn tưởng tượng những gì đang diễn ra ngoài kia. Mọi thứ trông thật trống trải và trống rỗng, thật xa xôithật không như con người. Tuy nhiên có rất nhiều điều đang xảy ra ngoài kia mặc dù khoảng cách là rộng lớn. Và trừ khi bạn đi đến một khu vực nơi rất nhiều hoạt động thương mại đang diễn ra, thì bạn sẽ không gặp nhiều loài khác.

Tuy nhiên, thế giới bạn đang sống trong thì không nằm ở một góc xa xôi nào đó của vũ trụ mà chưa từng ai đặt chân tới. Thật ra, thế giới của bạn thật sự không xa xôi chút nào. Ít chủng loài đã có dịp hoặc nhu cầu để đến đây, nhưng thế giới của bạn đã được ghé thăm trong suốt lịch sử của nó — đôi khi thậm chí rất thường xuyên, như vào lúc này. Tuy nhiên bây giờ bạn đang bị soi xét bởi một vài nhóm khác nhau vì những lý do khác nhau. Có rất nhiều việc lên kế hoạch đang diễn ra về cách ảnh hưởng lên loài người, cách sử dụng loài người, cách tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên tuyệt vời của thế giới, cách phát triển loài người theo mục tiêu chính trị của một hoặc hai chủng loài và cách ngăn chặn loài người rơi vào vòng tay của đối thủ.

Sự cô lập của bạn đã kết thúc. Hệ lụy cho điều này là tuyệt vời – có lẽ khủng khiếp, có lẽ tuyệt vời. Điều này trao cho nhân loại điều nó cần vào lúc này, mà là một vấn đề tập thể lớn. Nó trao cho bạn, người đang đọc cuốn sách này, một cái nhìn tỉnh táo về cuộc sống của bạn và tương lai của bạn. Nó kêu gọi một động lực lớn hơn bên trong bạn để cho phép bạn phát triển và tìm thấy mục đích của mình, bởi vì bạn đã đến để phục vụ thế giới này vào lúc này. Không phải tình cờ bạn đã đến vào thời điểm này và đến nơi này. Bạn đã đến đây để hỗ trợ theo một cách cụ thể nào đó sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại bởi vì đây là điều lớn nhất đang diễn ra ở đây. Đây là sự kiện đầy hệ quả nhất trong lịch sử loài người. Điều này sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn, ưu tiên của bạn, tổ chức của bạn, và cuối cùng ngay cả tôn giáo của bạn, vì chúng đã được tạo ra cho riêng con người và không thể xem xét phạm vi của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúa là Tri Thức vì Chúa không thể bị gói trong địa phương. Chúa không thể là cư dân của một thế giới. Chúa không thể trao ưu tiên cho một thế giới. Chúa ở khắp nơi. Làm sao mà bạn có thể có một tôn giáo cá nhân, giống như bạn có trong thế giới, mà không gói Chúa trong địa phương? Vì vậy trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúa là Tri Thức. Tri Thức là phần của Chúa mà hoạt động bên trong cá nhân, khởi xướng các mối quan hệ vĩ đại giữa các cá nhân và đặt vận hành các hoạt động góp phần vào phúc lợi của chủng loài mà các cá nhân đó thuộc về. Ngoài việc này, Tri Thức đóng góp vào phúc lợi của mọi chủng loài, chẳng hạn như ở cấp độ của Harim.

Đừng nghĩ rằng điều này nghe có vẻ quá tuyệt vời để bạn xem xét. Bây giờ bạn cần phải nghĩ về những điều này. Đừng quay trở lại những ý tưởng và hoạt động quen thuộc nhỏ bé an toàn của bạn. Cuộc sống đang kêu gọi bạn. Nó đang kêu gọi bạn để xem xét những điều lớn lao hơn và kêu gọi một Quyền Lực Vĩ Đại bên trong bản thân bạn mà sẽ cho phép bạn học những điều lớn lao hơn và đạt được những điều vĩ đại hơn. Hãy quay trở lại cuộc sống cá nhân của bạn, nhưng với một nhận thức lớn hơn, sự nhận biết lớn hơn và nhu cầu để hiểu những thứ ở quy mô lớn hơn. Cuộc sống đang hoạt động ở đây bất chấp mục tiêu, kế hoạch và động lực của con người. Cuộc sống đang đưa nhân loại vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại bởi vì đó là sự tiến hóa của nhân loại.

Tuy nhiên điều này sẽ đạt được bằng thế nào và kết quả của nó sẽ ra sao phần lớn sẽ được quyết định bởi phản ứng và khả năng đáp lại của con người. Bạn là chủng loài đang được khám phá. Do đó, bạn là chủng loài cần được chuẩn bị. Để phục vụ bạn, có những chủng loài trong Cộng Đồng Vĩ Đại có thể đáp lại Harim và được ảnh hưởng bởi họ. Họ không nhất thiết phải đại diện cho các lực lượng quân sự hoặc chính phủ thế giới. Họ là các đồng minh tiềm năng của bạn, nhưng họ không thể trực tiếp dính dáng vào lúc này.

Bạn có cơ hội cho những tình bạn lớn lao và những đồng minh vĩ đại. Tuy nhiên bạn vẫn chưa đi đủ xa vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại, cả về tinh thần lẫn thể chất, để thấy được những gì tồn tại ở đó. Tuy nhiên, bạn có cơ hội để có những người bạn tuyệt vời nếu bạn có trái tim thuần khiết và nếu bạn có thể tập trung phụng vụ của mình không chỉ vào việc đáp ứng nhu cầu của nhân loại mà còn vào việc phát triển mối quan hệ với các chủng loài khác. Những người bạn tuyệt vời này đến với ý định tốt, không phải để khai thác bạn, không phải để điều khiển bạn, không phải để tiếp cận tài nguyên của bạn, không phải để ảnh hưởng lên sự phát triển của bạn, không phải để chiếm bạn làm thuộc địa và không phải để chiếm đoạt bạn. Liệu bạn có thể có cùng cách tiếp cận này với họ không? Với hành vi và hiểu biết hiện tại của con người, khả năng vẫn tồn tại, nhưng không chắc rằng đây sẽ là trọng tâm của bạn một khi bạn có thể vượt ra khỏi ranh giới của thế giới mình. Có những lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại ngay cả trong hệ mặt trời của bạn mà đang lên kế hoạch phòng thủ ngăn điều này xảy ra. Họ có thể ngăn bạn mạo hiểm xa mà không cần rất nhiều nỗ lực từ phía họ.

Bạn cần Tri Thức để thấy, để biết phải làm gì và để làm những gì bạn biết. Bạn cần phải phát triển trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đó là lý do tại sao đây phải là trọng tâm chính cho bạn. Đừng để sự sợ hãi là động lực của bạn; đừng để suy nghĩ mơ mộng là động lực của bạn. Hãy để Tri Thức là động lực của bạn. Sự sợ hãi sẽ không chuẩn bị bạn. Suy nghĩ mơ mộng sẽ không chuẩn bị bạn. Nói rằng mọi thứ sẽ tuyệt vời hoặc nói rằng mọi thứ sẽ là thảm họa sẽ không chuẩn bị bạn. Bạn phải chuẩn bị. Hãy để Tri Thức thúc đẩy bạn. Hãy để cảm nhận sâu thẳm của bạn về những gì là đúng thúc đẩy bạn. Không có gì được yêu cầu từ bạn ngoại trừ việc nhận lãnh món quà Tri Thức đang được trao cho thế giới của bạn thông qua Giáo Huấn này.

Chúng Tôi tôn vinh người đã tiếp nhận Chúng Tôi mà đã khiến điều này trở nên khả thi cho bạn. Tuy nhiên, đây là món quà mà cũng phải được trao cho bạn. Đừng bóc lột nó. Đừng cố gắng sử dụng nó cho lợi ích cá nhân của bạn. Đừng cố gắng trở thành một bậc thầy và tự chỉ định cho mình quyền để diễn giải cho người khác Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại trừ khi Chúng Tôi đã trao cho bạn quyền này. Để đạt được điều này bạn phải rất tiến bộ, và bạn lúc này không phải vậy. Hãy nhớ rằng, Chúng TôiNhững Người Vô Hình, và Chúng Tôi ban tặng món quà này để phục vụ bạn, để chuẩn bị bạn, để tạo điều kiện cho bạn và để hướng dẫn bạn bởi vì Chúa đang làm việc trong thế giới.