Giêsu là Ai?

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 6 tháng 11 năm 1993
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Giêsu đại diện cho một nhân vật chính trong quá trình tiến hóa của thế giới, một người khởi xướng—một trong những người khởi xướng chính của một giai đoạn vĩ đại mà bây giờ đang sắp kết thúc trên thế giới. Chúng Tôi sẽ nói về Giêsu trong bối cảnh của sự tiến hóa của thế giới, vì điều này sẽ trao cho bạn hiểu biết lớn hơn về vai trò của ông và về những kết quả vĩ đại đã được thể hiện qua cuộc đời ông và qua việc truyền tải Tri Thức mà ông đã giúp tạo ra.

Giêsu đã được gửi vào thế giới bởi Gia Đình Tâm Linh của mình để trở thành một trong những cá nhân sẽ khai mạc một kỷ nguyên mới trong quá trình phát triển và tiến hóa của loài người. Chúng Tôi gọi đây là kỷ nguyên của nền văn minh. Mục đích của kỷ nguyên này là để từ từ đưa nhân loại ra khỏi danh tính bộ lạc và sự cô lập bộ tộc để hướng tới sự tham gia quốc tế và giữa các dân tộc. Sự tham gia quốc tế và giữa các dân tộc này đã đầy biến động và rất khó khăn, nhưng nó đã dẫn đến việc nhân loại được thiết lập trên thế giới—không chỉ trong các quốc gia bộ lạc của nó, mà còn trong các quốc gia lớn hơn đại diện cho nhiều dân tộc và nền văn hóa, tư tưởng và tín ngưỡng.

Kitô giáo và tất cả các tôn giáo chính khác đã thúc đẩy cầu nối giữa các nền văn hóa và giữa các dân tộc. Đây không chỉ đơn giản là các tôn giáo của một bộ lạc hay một nhóm. Chúng là những tôn giáo cho toàn thể nhân loại. Điều này không có nghĩa là mọi người đều có thể tuân theo chúng, đi theo chúng hoặc nhận lãnh chúng, nhưng chúng kết nối những ranh giới thông thường mà có vẻ như tách biệt con người và tách họ khỏi nhau. Tôn giáo của sự tha thứ, tôn giáo của sự đoàn tụ với Thần Thánh, tôn giáo của sự phát triển con người, tôn giáo của lòng nhân từ—tất cả những chuyển động khổng lồ này trong quá trình tiến hóa của tôn giáo trên thế giới đều được thúc đẩy bởi sự thiết lập của các tôn giáo thế giới, mà đã đưa thế giới đến trạng thái hiện tại của nó.

Có lẽ bạn có thể nghĩ rằng thế giới đang ở trong tình trạng khủng khiếp lúc này và không có nhiều thứ đã được thực hiện để đưa nhân loại đến sự thống nhất lớn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể hiểu cuộc sống đã như thế nào trong thế giới của bạn cách đây 2500 năm, thì bạn sẽ thấy mình đã đi được rất xa. Bạn sẽ thấy các dân tộc của mình đã hòa trộn nhiều ra sao và chúng đã tìm thấy cơ sở và nền tảng mới nhiều ra sao để chia sẻ ý tưởng của chúng và những khao khát và khuynh hướng sâu thẳm của chúng.

Như Chúng Tôi đã nói nhiều lần, tôn giáo phải phục vụ thế giới trong trạng thái tiến hóa hiện tại của nó. Các tôn giáo chính của thế giới đều đã tiến hóa hướng tới tương tác lớn hơn giữa các dân tộc khác nhau. Điều này đặc biệt đúng với Kitô giáo, mà đã lan rộng khắp thế giới của bạn và giờ đây kết nối những người có thể không có liên hệ nào với nhau. Bây giờ họ có một đức tin chung. Bây giờ họ có những nghi thức chung và những nghi lễ chung. Đây là một thành tựu phi thường trong một thế giới vẫn còn chìm sâu trong danh tính bộ lạc.

Lời dạy về lòng nhân từ, sự tha thứ và tận tâm và tấm gương của Giêsu đều giúp đoàn kết mọi người qua những khoảng cách ngăn cách to lớn và khó khăn này. Do đó, thành tựu của Giêsu là để giúp mở ra thời đại văn minh. Nền văn minh trong thời đại này khác với các nền văn minh trước đó mà chủ yếu đã là các nền văn minh bộ lạc. Trong thời đại hiện tại của bạn, các nền văn minh không chỉ liên quan đến một bộ lạc và một ngôn ngữ, một nhóm hoặc một gia đình, mà kết nối vượt xa những ranh giới này. Và mặc dù nhân loại đã tranh cãi và vật lộn với bản thân xuyên suốt tất cả các quá trình chuyển đổi và phát triển này, một nền tảng lớn hơn vẫn đã được thiết lập cho trải nghiệm của con người vượt qua khỏi phong tục và danh tính bộ lạc.

Vào thời điểm mà Kitô giáo được giới thiệu, nó đã mang tính cách mạng. Trọng tâm của nó là để lan truyền thông điệp của nó giữa các quốc gia và giữa các dân tộc khác nhau. Nó không chỉ dành cho một nhóm hoặc một địa phương. Nó không chỉ dành cho một bộ lạc hay một quốc gia. Trọng tâm của nó là để thu hẹp khoảng cách giữa các nền văn hóa khác nhau và các quốc gia khác nhau, để gắn kết mọi người với nhau thông qua sự liên kết cao hơn trong cuộc sống và để tạo nền tảng lớn hơn cho sự công nhận, giao tiếp và hợp tác. Kể từ đó, nhân loại đã luôn vật lộn với thách thức này, nhưng nhiều tiến bộ đã được thực hiện.

Giêsu đã khởi động mối quan hệ trực tiếp với Thánh Thần thông qua trung gian của Chúa Thánh Thần, mà trong sự hiểu biết của Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ được định nghĩa là chính Tri Thức. Mối quan hệ này nhấn mạnh thực tại Thánh Thần bên trong mỗi người và cơ hội cho mặc khải cá nhân và sự phát triển tâm linh. Nhân loại đã luôn vật lộn với điều này kể từ đó, tuy nhiên đó là một thành tựu phi thường rằng Kitô giáo đang ở trong thế giới và được chấp nhận bởi hàng triệu người ở các quốc gia khác nhau, từ các nền văn hóa và nguồn gốc khác nhau. Đây là một tôn giáo cho nền văn minh quốc tế, cũng đúng cho nhiều phong trào tôn giáo khác đã được khởi xướng trên thế giới và đã tiến bộ vào thời đại hiện đại hơn.

Để hiểu được đóng góp của Giêsu, chúng ta phải nhìn lại và xem điều gì đã xảy ra. Sự khôn ngoan thật sự có thể được đạt khi nhìn lại ở đây. Cuộc sống trước Giêsu khác với cuộc sống sau Giêsu. Đã có sự thay đổi phi thường. Sự thay đổi này mất nhiều thế kỷ để có hiệu lực đầy đủ, nhưng nó đã có hiệu lực đầy đủ. Trong nhiều trường hợp, sự lan rộng của Kitô giáo đã đầy phá hoại và vô đạo đức. Tuy nhiên, nó đã đi theo con đường tiến hóa. Nó đã phải xảy ra. Giống như thế giới hiện đang chuẩn bị để trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại, các quốc gia trong các thế kỷ trước đã được định để tương tác với nhau, đối đầu với nhau, thống trị lẫn nhau và truyền bá văn hóa của họ khắp thế giới. Điều này đã xảy ra ở mức độ rất lớn.

Bây giờ chúng ta có các tôn giáo thế giới thay vì đơn giản là các tôn giáo bộ lạc. Với tiến trình tiến hóa của sự phát triển văn hóa và xã hội trên thế giới, và với sự tiến bộ và tiến hóa của hiểu biết tôn giáo và tâm linh, bạn có thể thấy rằng đây là một bước tiến vĩ đại. Tôn giáo phải luôn theo kịp sự phát triển của chủng loài mà nó được định để phục vụ. Khả năng của nó để làm điều này hay không có khả năng làm điều này sẽ quyết định nó sẽ có ích ra sao và nó sẽ cung cấp phục vụ vĩ đại ra sao.

Bây giờ bạn đang ở một ngưỡng cửa mới, một ngưỡng cửa thậm chí còn vĩ đại hơn những gì chủng loài bạn đã đối mặt hai thiên niên kỷ trước. Sự trỗi lên của bạn vào Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ là thử thách vĩ đại nhất và cơ hội vĩ đại nhất mà chủng loài bạn từng trải nghiệm. Ngưỡng cửa vĩ đại này được đối mặt bởi tất cả mọi người, không chỉ bởi một nhóm, một quốc gia hay một nền văn hóa. Điều này có khả năng thật sự hợp nhất thế giới. Điều này cũng có khả năng tách các chủng loài trên thế giới vào sự tự hủy diệt cuối cùng.

Để cho phép nhân loại thăng tiến và thích nghi với loạt hoàn cảnh lớn lao này trong Cộng Đồng Vĩ Đại và với tất cả các vấn đề và cơ hội liên quan mà chúng sẽ mang lại, tôn giáo phải tiến hoá. Mặc dù Giêsu đã thiết lập một nền tảng ở đây, nngay cả Kitô giáo giờ đây cũng phải tiến hoá để đáp ứng một loạt hoàn cảnh mới.

Sự kháng cự lại nhận thức về Cộng Đồng Vĩ Đại trên thế giới ngày hôm nay chủ yếu tập trung trong các tôn giáo của thế giới. Đây là những tôn giáo cho con người. Chúng là những tôn giáo con người với một vị thần con người và một trọng tâm con người. Chúng không tính đến sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Tuy nhiên, thực tế của sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ thách thức các nguyên tắc của chúng và sẽ thách thức các tổ chức đã được xây dựng dựa trên các nguyên tắc này. Do đó, trong những năm tới sự phản kháng lớn nhất đối với việc chấp nhận và nhận thức về sự sống Cộng Đồng Vĩ Đại có thể sẽ đến từ các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới và những người bảo vệ tín ngưỡng của họ.

Tuy nhiên, tôn giáo phải theo kịp sự tiến triển của thế giới, và đó là lý do tại sao Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại đang được giới thiệu vào thế giới vào lúc này. Nó đã đến đúng lúc. Nó trao cho bạn một khởi đầu thuận lợi trong việc chuẩn bị, nhưng ngay cả khi đó, không có nhiều thời gian vì các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở trong thế giới ngày hôm nay. Ảnh hưởng của họ lên nhân loại và tác động của họ lên môi trường của bạn thì đang gia tăng. Bạn phải chuẩn bị không chỉ để chấp nhận sự hiện diện của họ mà còn để chạm trán với họ và đối phó với tác động của họ lên bạn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều này đòi hỏi một nền tảng mới cho trải nghiệm tôn giáo. Các tôn giáo của thế giới sẽ cần điều này nếu chúng muốn tồn tại trong kỷ nguyên phát triển và tiến hóa tiếp theo của loài người.

Các tôn giáo có tuổi thọ. Điều này đúng trong khắp Cộng Đồng Vĩ Đại. Các tôn giáo có tuổi thọ vì chúng phục vụ các thời đại phát triển. Sau đó chúng hoặc được thay thế hoặc chúng thay đổi và mở rộng để có thể thích nghi. Nếu chúng không thích nghi, thì chúng sẽ bị thay thế vì thực tế cuộc sống sẽ khiến những lời dạy của chúng và trọng tâm của chúng ngày càng kém phù hợp và kém ý nghĩa.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, tôn giáo được khởi xướng, chúng đạt đến sự trưởng thành và sau đó chúng bước vào tuổi già và chết đi. Từ tuổi già của chúng, một động lực mới, một ý nghĩa mới và một thông điệp mới có thể được trao để khôi phục và đổi mới sức sống tâm linh của chủng loài đó và để trao cho sức sống này sự phù hợp trực tiếp với cuộc sống khi nó đang mở rộng và phát triển.

Giêsu đã khởi động một kỷ nguyên phát triển vĩ đại, một kỷ nguyên sẽ phục vụ và thách thức con người trên khắp thế giới. Ông không phải là ví dụ duy nhất, nhưng ông là một nhân vật chính. Mặc dù ông đã bị thần tượng hóa và thần thánh hóa, mặc dù ông đã bị lên án và khinh miệt, và mặc dù ông đã bị sử dụng bởi các nhóm, tổ chức, bộ lạc và chính phủ cho mục đích riêng của họ, nhưng tấm gương của ông vẫn còn đó—sự công nhận người này bởi người khác vượt qua mọi ranh giới của văn hóa, chủng loài, địa vị kinh tế, ngôn ngữ và định hướng. Tấm gương của ông đã cung cấp một nền tảng lớn hơn cho mối quan hệ, một nền tảng lớn hơn cho sự công nhận và một khả năng lớn hơn cho sự phát triển và thành tựu chung. Điều này đã là cần thiết cho sự phát triển của các xã hội quốc tế. Điều này cũng đã là cần thiết cho sự phát triển và tiến bộ của chủng loài bạn vào trong thời đại công nghệ.

Bây giờ bạn đang ở trong một khởi đầu mới. Bây giờ bạn có một thách thức lớn hơn. Giêsu biết rằng thời đại và địa điểm của ông là rất quan trọng. Ông biết rằng ông sẽ phải đóng một vai trò rất dễ thấy trong việc khởi xướng một quá trình sẽ vượt xa cuộc đời và nhận thức của chính ông. Ông biết rằng ảnh hưởng của sự hiện diện của ông sẽ tạo ra bạo lực, chiến tranh và khổ nạn vĩ đại, không chỉ cho những tín đồ của ông mà còn cho những thế hệ con người sau này. Tuy nhiên, ngay cả ông cũng không thể nhìn thấy vào thời điểm đó toàn bộ mức độ và tác động của đóng góp của mình. Ông không thể thấy nó sẽ được sử dụng như thế nào và nó sẽ bị lạm dụng và sử dụng sai như thế nào trong những năm và những thế kỷ tới.

Tuy nhiên, ông đã chứng minh một chân lý vĩ đại—rằng mục đích của một người, dù lớn hay nhỏ, dù hữu hình hay vô hình đối với người khác, đều phải phù hợp với nhu cầu và sự tiến hóa của thế giới. Ở đây tôn giáo phục vụ toàn bộ các kỷ nguyên phát triển của con người. Điều này được hiểu từ cách nhìn của Cộng Đồng Vĩ Đại, một cách nhìn mà giờ đây bạn có cơ hội học và sử dụng.

Trong lịch sử của các quốc gia tiên tiến hơn và lâu đời hơn của bạn, và trong kinh nghiệm của các nền văn minh đã tự hủy hoại chính mình qua sự buông thả, thao túng hoặc thiếu hiểu biết, đó là hiển nhiên khắp nơi như một nguyên tắc phổ quát rằng các tôn giáo được sinh ra, chúng thay đổi và chúng chết đi. Nói cách khác, họ có một cuộc sống. Cuộc sống của chúng vượt xa cuộc sống của những cá nhân đã thành lập chúng, vì phục vụ của chúng được định để tương quan với sự tiến hóa và phát triển lớn hơn của thế giới nơi chúng được giới thiệu.

Vào thời điểm này trong thế giới của bạn, một số truyền thống tôn giáo sẽ chết. Những truyền thống khác sẽ được đổi mới và tái sinh và được trao cho trọng tâm và sự phát triển mới. Một Kitô giáo cũ không thể đáp ứng một loạt hoàn cảnh mới. Đó phải là một Kitô giáo mới, một Kitô giáo tự đổi mới liên tục—cũng như trong cuộc sống và phạm vi trải nghiệm của ai đó, một định hướng cũ không thể đáp ứng một vấn đề mới, một niềm tin cũ không thể đáp ứng một loạt hoàn cảnh mới và một danh tính cũ không thể tương tác với một danh tính mới. Đây là lý do tại sao nhân loại phải được chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là lý do tại sao các truyền thống tôn giáo của nó phải tiến hoá vào trong khu vực và sự tham gia lớn hơn này trong cuộc sống. Chúng phải làm điều này mà không với tham khảo trong quá khứ, vì quá khứ đã qua và cuộc sống đã thay đổi.

Những nguyên tắc phổ quát và vượt thời gian đó phải tìm thấy biểu hiện mới vào lúc này. Chúng không thể được coi là dấu tích của thời cổ đại. Chúng phải tìm thấy biểu hiện mới bởi vì thứ trường tồn phải tìm thấy biểu hiện trong những hoàn cảnh đang thay đổi. Các biểu hiện sẽ thay đổi. Các truyền thống của biểu hiện sẽ thay đổi. Và trọng tâm của biểu hiện sẽ thay đổi.

Những gì Giêsu đã khởi động thì có ứng dụng phổ quát, nhưng chỉ theo nghĩa thuần túy nhất của nó. Những gì được tạo ra từ bài giảng của ông sẽ không thể tồn tại trong bối cảnh Cộng Đồng Vĩ Đại ở mức độ lớn. Trọng tâm của ông về lòng nhân từ, sự tha thứ, lòng khoan dung và danh tính tâm linh có giá trị vĩnh viễn. Ở đây Chúng Tôi phải phân biệt giữa người sáng lập đức tin và cơ sở tôn giáo mà được xây dựng trên đức tin đó.

Kitô giáo là một tôn giáo cho nhân loại với một vị thần con người và một trọng tâm con người. Nó không thể tính đến sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Để điều này xảy ra, thần học của nó sẽ phải thay đổi và mở rộng. Ý tưởng của nó về Thần Thánh sẽ phải thay đổi và mở rộng. Khái niệm của nó về sự tham gia của Chúa trong thế giới sẽ phải gia tăng khổng lồ. Những bài giảng của nó sẽ phải được tách ra khỏi văn hóa dân gian của quá khứ. Thần học và ứng dụng của nó sẽ phải thay đổi và thích nghi. Nếu nó không thể làm điều này, nó sẽ chết. Cho dù những người bảo vệ nó có mạnh mẽ đến đâu và cho dù sự trỗi dậy của nó có vẻ mạnh mẽ đến đâu, nó cũng sẽ bị áp đảo bởi thực tế của một thế giới đang thay đổi.

Trong cuộc sống của chính bạn, để có thể đáp ứng cuộc sống một cách mới, bạn phải có một tâm trí mới và cởi mở. Tâm trí của bạn phải đổi mới bản thân và tự làm mới bản thân. Khi bạn bước vào các giai đoạn phát triển mới như một người, những gì hiệu quả vào thời điểm trước đây có thể không còn hữu ích hoặc phù hợp nữa. Bạn cần đôi mắt mới để đáp ứng những trải nghiệm mới. Bạn cần một đức tin mới, không phải một đức tin cũ. Bạn cần một trải nghiệm tôn giáo mới, không phải một trải nghiệm tôn giáo cũ. Bạn phải nhìn về phía trước chứ không phải nhìn lại.

Nhiều truyền thống và nhiều liên kết và ý tưởng lâu đời sẽ tan vỡ bởi sự khổng lồ của các vấn đề con người và thách thức lớn lao sẽ ngày càng xuất hiện khi nhân loại trở nên nhận thức về thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại và tác động của nó lên đời sống cá nhân và quốc gia ở đây trên thế giới.

Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại không chỉ là sự chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại; nó là nền tảng mới cho sự hiểu biết và trải nghiệm tôn giáo. Nó là nền tảng sẽ giúp các tôn giáo trên thế giới tiến vào cuộc sống mới với sự phù hợp mới. Tuy nhiên một số tôn giáo của thế giới sẽ không thể tiến bước, vì chúng đã già và bị đè nặng và đông cứng bởi quá khứ. Một thực tế Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ là quá mức đối với chúng. Tôn giáo nào sẽ tồn tại và tôn giáo nào sẽ không sẽ phụ thuộc vào những người tham gia vào chúng. Điều này sẽ phụ thuộc vào khả năng thích nghi của họ và khả năng của họ để đổi mới đức tin của mình và trải nghiệm của mình. Tuy nhiên sự thay đổi cơ bản sẽ là sâu sắc.

Bạn không được thể hiện sự kiêu ngạo của con người liên quan đến Cộng Đồng Vĩ Đại. Nếu bạn tin rằng nhân loại là một chủng loài được chúc phúc và phần còn lại của Cộng Đồng Vĩ Đại bao gồm những kẻ man rợ chưa nhận được món quà của Chúa, thì bạn sẽ mắc một sai lầm nghiêm trọng và chết người. Điều này sẽ phủ nhận khả năng của bạn để học, tiến hoá, thích nghi và đáp ứng những thách thức lớn lao phía trước của mình. Nhân loại không phải là một chủng loài được chúc phúc. Nó không phải độc đáo. Nó không phải là trung tâm của tạo hoá. Nó không phải là đứa con yêu thích của Chúa. Công việc của Chúa ở khắp nơi. Tất cả các truyền thống tôn giáo chân chính trong Cộng Đồng Vĩ Đại đều được khởi xướng thông qua Tri Thức và thiết lập cách thức và phương pháp cho các cá nhân để trải nghiệm một mục đích và ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống trong những hoàn cảnh mà họ đang sống.

Một thần học về vũ trụ là cần thiết vào lúc này, không đơn thuần là một thần học về tâm lý con người và xã hội học con người. Bạn cần điều này để thống nhất chủng loài của mình và thu hẹp khoảng cách đang tồn tại giữa bạn để bạn có thể tìm thấy điểm chung của mình. Điểm chung thật sự trong cuộc sống chính là Tri Thức. Trong đây, mọi người đều có thứ chung cơ bản. Nó không bị ràng buộc với quá khứ, và nó không bị điều khiển bởi tham vọng, tham lam hay thù hận cá nhân. Bây giờ là lúc cho Con Đường Tri Thức, không phải là lúc cho con đường với những anh hùng và nữ anh hùng và những thần tượng được tôn thờ. Đây không phải là lúc cho những câu chuyện hay thần thoại tuyệt vời. Đây là lúc cho biểu hiện thật sự, đức tin thật sự và trải nghiệm thực sự.

Nhân loại đang phát triển trong phạm vi trí tuệ và hiểu biết của nó. Nhìn chung các tôn giáo của nó đã không theo kịp với điều này. Bạn không thể có một tôn giáo về việc thoát khỏi thế giới lúc này vì thế giới đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và bạn đã đến để phục vụ thế giới trong sự trỗi lên của nó và ý nghĩa và yêu cầu của việc đó. Đây không phải là lúc để tin vào thiên đàng và địa ngục. Đây là lúc để bước vào thế giới để đóng góp và tham gia. Đây không phải là lúc để tin rằng Chúa sẽ phán xét và lên án và ném những người ngoại đạo vào ngọn lửa âm phủ của địa ngục. Đây là lúc để nhận ra rằng thách thức của sự phát triển đối mặt với tất cả mọi người. Những người có thể đáp lại và những người có thể chuẩn bị phù hợp sẽ là những người hưởng lợi lớn và những người đóng góp lớn cho chủng loài của họ, và họ sẽ trải nghiệm sự hài lòng mà những người không thể làm được điều này sẽ không tìm thấy bất kể địa vị hoặc vị trí của họ trong cuộc sống.

Giêsu đang ở đâu hôm nay? Vì biểu hiện vĩ đại của ông và vì nhiều diễn giải sai về biểu hiện của ông và sự thần tượng hoá khổng lồ đã xảy ra với ông, ông bây giờ là một Người Vô Hình trên thế giới. Ông là Người Vô Hình không chỉ trong thế giới này mà còn trong những thế giới của những chủng loài mà nhân loại có định mệnh để chạm trán. Ông sẽ không xuất hiện lại trong thế giới. Mặc dù những người khác sẽ khẳng định là đại diện cho ông, ông sẽ không xuất hiện lại, vì sứ mệnh của ông đã hoàn thành về mặt này. Công việc của ông bây giờ là với Những Người Vô Hình.

Ở đây bạn phải mở rộng ý tưởng của mình một cách đáng kể, vì có nhiều Người Vô Hình trong vũ trụ. Không có ai là tối quan trọng trong số họ. Vì khi bạn rời khỏi cuộc sống này, bạn là người mới bắt đầu bước trong giai đoạn tiếp theo của cuộc sống. Bạn không đơn giản trở về thiên đàng để an nghỉ vĩnh hằng. Bạn bước vào một giai đoạn khác của sự phục vụ và hoạt động, học và chuẩn bị.

Giêsu đang ở trong thế giới. Hãy an lòng. Tuy nhiên, ông sẽ không trở lại trong xác thịt. Người sẽ trở lại trong xác thịt và tuyên bố tên ông sẽ là một người từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Hãy thận trọng. Nếu bạn có thể trở nên mạnh mẽ với Tri Thức, bạn sẽ biết và sẽ không bị lừa dối. Tuy nhiên, nếu bạn nhiệt thành muốn tin và bị chi phối bởi sự yếu kém của niềm tin, thì bạn có thể bị thuyết phục. Sự hiện diện từ Cộng Đồng Vĩ Đại có thể thực hiện những điều có vẻ như phép màu đối với bạn. Họ có thể làm những điều có vẻ như phép thuật và không thể giải thích được, và nhiều người sẽ quỳ sụp trong niềm tin tưởng và ngưỡng mộ bởi vì điều này. Thế giới vẫn chưa được chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Và không có đủ sự sáng suốt giữa người dân của bạn để phân biệt các biểu hiện của Cộng Đồng Vĩ Đại với thực tế của biểu hiện của Chúa.

Giêsu đang ở trong thế giới và đang củng cố Tri Thức. Giêsu cũng đang ở trong các thế giới khác, vì định mệnh của bạn lúc này nằm trong sự tương tác của bạn với các thế giới khác. Khả năng thành công ở đây phải được củng cố bởi Những Người Vô Hình, những người nói với những người có thể đáp lại Tri Thức. Điều này là khả thi vì Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại đang được giảng dạy ở đây và ở những nơi khác, như Chúng Tôi đã nói.

Giêsu được tôn kính trong dân tộc bạn vì tấm gương và biểu hiện của ông, nhưng hơn thế nữa, ông đã khởi động quá trình của sự khai tâm, tăng trưởng và phát triển tâm linh mà tiếp tục cho đến ngày hôm nay và có nhiều hứa hẹn cho tương lai. Tuy nhiên, thần học được xây dựng dựa trên biểu hiện của ông không thể sống sót. Biểu hiện của ông sẽ sống sót vì nó là biểu hiện của Tri Thức, và nó kêu gọi Tri Thức trong những người có thể làm chứng cho nó. Đây không phải là đức tin vào một loạt niềm tin, đức tin vào một loạt truyền thống hay đức tin vào hệ thống cấp bậc của nhà thờ. Đây là đức tin vào sự truyền tải trực tiếp của Tri Thức từ tâm trí này sang tâm trí khác. Trong đây, Giêsu có hiệu lực khổng lồ, và đó là lý do tại sao ông vẫn đang ở trong thế giới.

Bạn đang bước vào một kỷ nguyên mới lúc này. Đó không phải là kỷ nguyên của các nền văn minh quốc tế. Đó là kỷ nguyên đòi hỏi một nền văn minh thế giới thống nhất. Đây là một thử thách vĩ đại nhiều và sẽ mất rất nhiều thời gian và có lẽ nhiều vật lộn để hoàn thành. Điều sẽ mang lại cho nó sự cần thiết và động lực chính là sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Cho dù bạn có thể không tin tưởng hàng xóm của mình đến mức nào, cho dù bạn có cảm thấy mình tốt hơn người khác đến mức nào, cho dù bạn có cảm thấy các giá trị, phong tục và đạo đức của nền văn hóa của mình cao hơn người khác đến mức nào—tất cả những thứ này sẽ được cân bằng và giảm thiểu bởi sự áp đảo của sự hiện diện Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới.

Điều này thể hiện cơ hội cứu chuộc mà Cộng Đồng Vĩ Đại cung cấp cho bạn. Nó đòi hỏi sự thay đổi. Nó đòi hỏi sự hợp tác. Nó đòi hỏi sự chấp nhận. Nó đòi hỏi việc gạt sang bên những tranh chấp và cãi vã cũ. Nó yêu cầu bạn áp dụng một danh tính thế giới, không chỉ là một danh tính quốc gia. Nó đòi hỏi sự liên kết lớn hơn giữa con người và một sự tôn trọng và khoan dung lớn hơn. Những điều này được cần vì thế giới đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Giêsu sẽ là một phần của sự trỗi vào này, nhưng ông phải theo dõi những thay đổi vĩ đại đang diễn ra trong cuộc sống. Và ông phải đưa ra lời khuyên của mình mà không can thiệp vào lúc này. Vì ông đã trình bày xong, và bây giờ ông có một phục vụ lớn hơn và cao cả hơn để thực hiện.

Trọng tâm lúc này phải vào Tri Thức bởi vì đây là bản chất của tâm linh của bạn, và điều này sẽ trao cho bạn một hướng đi mới trong cuộc sống. Trọng tâm không thể còn vào niềm tin, ý tưởng, nguyên tắc, hình ảnh và câu chuyện sáng tạo. Nếu bạn có thể di chuyển với cuộc sống, cuộc sống sẽ di chuyển bạn. Nếu bạn có thể bắt kịp với cuộc sống, tâm linh của bạn sẽ có một sức sống và khả năng thể hiện mới.

Rồi thì bạn sẽ hiểu Giêsu—không chỉ bởi vì bạn có thể cảm kích biểu hiện trong quá khứ của ông và sự từ thiện mà ông đã khuyến khích và đã tạo ra trên thế giới. Bạn sẽ hiểu rằng ông đã bước vào cuộc sống vào một thời điểm độc nhất để trao một phục vụ độc nhất. Cuộc đời ông đã là phi thường vì ông đã không ẩn mình. Và ông đã phải trả giá cho việc không ẩn mình. Tuy nhiên, biểu hiện của ông đã phải rất dễ thấy để nó được ghi nhớ. Mặc dù nhiều ảo tưởng đã được thêu dệt xung quanh cuộc đời ông, và mặc dù cuộc đời ông đã bị thao túng và sử dụng cho những lợi ích thế tục khắp thế giới, nhưng biểu hiện của ông về lòng nhân từ, khoan dung và danh tính chung vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và có ý nghĩa to lớn cho tương lai.

Ở đây bạn phải phân biệt giữa tôn giáo và tâm linh. Mục đích của tôn giáo là để giúp tâm linh được trải nghiệm, được áp dụng và được sử dụng đầy đủ. Khi tôn giáo không thể làm điều này nữa và bản thân nó trở thành một thực thể, thì nó bắt đầu thay thế mục đích thiết yếu và chính yếu của nó. Ở đây nó phải được thay đổi. Và nó sẽ thay đổi.

Bạn có thể nghĩ về Giêsu là một người đàn ông với một mục đích Thần hay là một sinh thể Thánh Thần với một mục đích con người. Dù bạn nghĩ về Giêsu như thế nào, thì bạn vẫn nghĩ về ông trong bối cảnh của thế giới bạn và trong bối cảnh của sự tham gia và tương tác con người. Chúng Tôi bây giờ thách thức bạn để nghĩ về ông như một nhân vật trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Ông không phải là người ngoài hành tinh từ ngoài vũ trụ. Ông đã là một người đàn ông đã nhận ra Tri Thức và đóng góp Tri Thức vào thời đại mình và đã giúp khởi động, thông qua nỗ lực của nhiều người, một trọng tâm lớn lao trong cuộc sống và cách thức để trải nghiệm lại trọng tâm này thông qua truyền thống của sự tận tâm, cống hiến và phục vụ.

Bây giờ bạn phải nghĩ về ông như một Người Vô Hình trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Ở đây bạn có thách thức của việc mở rộng hiểu biết của mình, mở tâm trí mình và đặt sang bên những ý tưởng, khái niệm, niềm tin và sở thích không thể phù hợp với thực tế lớn hơn. Để Giêsu là có thật với bạn lúc này và có thật trong tương lai, bạn phải có cách tiếp cận này. Thực tế của ông và vai trò của ông phù hợp với mọi thứ Chúng Tôi đã nói, nhưng để bạn bắt kịp với điều này, bạn phải phát triển trong Con Đường Tri Thức. Bạn phải tìm thấy nền tảng sẽ đưa tâm linh của bạn vào tương lai và trao cho nó sự hiện diện và khả năng nổi bật ở đó. Nếu không, Giêsu sẽ là một nhân vật lịch sử mà sẽ có vẻ ngày càng bị tách rời cuộc sống. Bạn sẽ đồng nhất ông với thời đại trước đây và với thời đại đã qua. Và ông sẽ có vẻ như sẽ bị mất với tất cả những thứ bị gắn liền với ông, mà sẽ biến mất khỏi tầm nhìn trong nhiều thập kỷ và thế kỷ tới.

Hãy nhìn về phía trước. Hãy nhìn đến chân trời. Hãy thấy những gì đang đến. Những gì là quá khứ là quá khứ và đã phù hợp với quá khứ. Để tâm linh và tôn giáo có ý nghĩa, mục đích và giá trị vào lúc này và trong tương lai, chúng phải được đổi mới và có thể đáp lại sự chuyển động lớn lao của thế giới và những nhu cầu đang thay đổi của nhân loại.

Tôn giáo giống như độ đo mắt để bạn nhìn thấy. Bạn đã phát triển khỏi độ cũ, và do đó bạn phải khám mắt lại. Bạn nhận được độ mới mà cho phép bạn nhìn thấy rõ ràng trong hiện tại. Độ đo cũ không còn làm được điều đó. Hãy nghĩ về tôn giáo theo cách này. Hãy nghĩ về nó như một trung gian. Hãy nghĩ về nó như một cấu trúc có thể thay đổi. Hãy nghĩ về nó như một độ đo mắt để thấy, biết và hành động—một cách trung thực, chân thành và có ích. Ở đây bạn sẽ không gắn kết với hình thức mà sẽ gắn kết với bản chất. Và bản chất sẽ vượt qua hình thức, làm trẻ hóa hình thức và đổi mới nó. Nó sẽ trao cho hình thức một ý nghĩa và sự phù hợp mới trong cuộc sống của bạn và trong thế giới mà bạn đã đến để phục vụ.

Ý tưởng của bạn về Giêsu phải được thấy trong một bối cảnh lớn hơn. Ý tưởng của bạn về Chúa phải được thấy trong một bối cảnh lớn hơn. Đây phải là một Giêsu của Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây phải là một Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại. Và phải có tâm linh của Cộng Đồng Vĩ Đại và thần học của Cộng Đồng Vĩ Đại. Đừng lo lắng rằng bạn có lẽ có vẻ như là người duy nhất nghĩ những điều này, vì bạn đang tiên phong. Người tiên phong phải đi nơi người khác không muốn đi, phải nhận thấy những điều người khác không thể hoặc sẽ không nhận thấy và phải chia sẻ những điều người khác không thể hoặc sẽ không chia sẻ.

Đây là thách thức của bạn, và đây là cơ hội vĩ đại của bạn để đóng góp. Hãy đáp ứng thực tế này và thử thách này, và bạn sẽ biết được Giêsu vì bạn sẽ đối mặt với những gì ông đã đối mặt, nhưng có lẽ theo cách nhỏ hơn nhiều. Bạn sẽ biết được Giêsu vì bạn sẽ chia sẻ trải nghiệm của ông. Nếu bạn có thể làm được điều này, thì bạn sẽ biết rằng ông đang ở trong thế giới ngày hôm nay và rằng ông sẽ đóng một vai trò có ích trong sự trỗi lên của thế giới vào Cộng Đồng Vĩ Đại.