Điều Gì Phải Được Tránh?

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 23 tháng 10 năm 1993
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Cuộc sống cung cấp nhiều thứ phân tâm. Cuộc sống sẽ tiếp tục kéo bạn trở lại quá khứ của bạn trừ khi bạn có thể ở trong giây phút hiện tại với nó. Một khi bạn đã đạt được trạng thái tâm trí hiện diện đầy đủ, thì bạn sẽ cần được chuẩn bị để đối phó với ảnh hưởng của người khác lên bạn. Nếu tất cả mọi người đều đang làm những gì bạn đang làm, thì điều này sẽ dễ hơn nhiều và có ích hơn nhiều. Tuy nhiên, thực tế là bạn sẽ là một trong số rất ít người đang tiến hành quá trình chuẩn bị lớn lao để vượt lên trên những mối bận tâm và mối quan tâm bình thường của mọi người xung quanh bạn.

Những người xung quanh bạn sẽ ảnh hưởng lên môi trường tinh thần cho bạn. Bởi vì điều này, bạn phải trở nên rất chọn lọc về việc nên ở bên ai và nên nói gì. Đừng xem đây là hạn chế lên tự do của bạn, bởi vì đây là việc bảo vệ nhận thức đang trỗi lên mà cần được bảo vệ trong thế giới nơi nó không được coi trọng hoặc tôn vinh. Cuộc sống sẽ dạy bạn điều này lặp đi lặp lại trong những tình huống khó khăn, khi bạn sẽ thấy mình lùi khỏi những người khác và khỏi những tình huống mà bạn không thuộc về hoặc khi bạn đã thiếu kín đáo. Hãy nhớ rằng, bạn đang học Con Đường của Sự Khôn Ngoan cũng như Con Đường của Tri Thức. Sự Khôn Ngoan là về cách bạn mang Tri Thức trong cuộc sống — cách bạn thể hiện Tri Thức, nơi bạn chia sẻ nó và cách bạn giữ nó bên trong về bản thân bạn và những người khác.

Bạn sẽ thấy khi bạn tiến bước trong Con Đường của Tri Thức rằng bạn sẽ xem trọng những thứ mà người khác không xem trọng, thấy những thứ mà người khác không thấy và biết những thứ mà người khác không biết hoặc sẽ không biết. Những thứ có vẻ hiển nhiên đối với bạn sẽ là không hiển nhiên đối với họ. Bạn sẽ thấy cả món quà của họ và điểm bất lợi của họ. Họ có thể không thấy được chúng. Bạn sẽ có những tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân, nhưng những tiêu chuẩn này sẽ không được người khác chia sẻ. Bạn sẽ xem trọng trải nghiệm sâu sắc về sự trung thực, nhưng bạn sẽ không thể truyền đạt điều này một cách thoải mái với người khác. Lần này lần khác bạn sẽ thấy được những giới hạn mà người khác đặt ra trước bạn và xung quanh bạn. Và lần này lần khác bạn sẽ cảm thấy ảnh hưởng của người khác. Bạn sẽ cảm thấy mình bị lôi vào cuộc trò chuyện nhàn rỗi. Bạn sẽ cảm thấy mình bị kéo trở lại vào trạng thái tâm trí mà bạn đã làm việc chăm chỉ để thoát ra. Bạn sẽ cảm thấy sức nặng của những mối quan tâm và bận tâm của họ, nhưng bạn sẽ không muốn bị cản trở bởi họ.

Điều này sẽ tách biệt bạn, như nó phải như vậy. Và đôi khi bạn sẽ cảm thấy cô đơn và cô lập. Tuy nhiên, ngay cả vào lúc đầu, bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ có những người bạn đồng hành. Họ sẽ chia sẻ những khó khăn của họ với bạn, và bạn sẽ chia sẻ những khó khăn của bạn với họ, bởi vì cả hai bạn đều đang trải nghiệm khó khăn của việc ở trong thế giới.

Bạn cần phải thiết lập một nền tảng mới cho bản thân ngoài kia trong cuộc sống, cũng như trong bản thân bạn. Không gì đang bị lấy đi khỏi bạn ở đây. Đây không phải là điều gì đó nhằm cướp đi bất cứ niềm vui hoặc sự theo đuổi nào mà bạn có thể muốn. Nó chỉ để hỗ trợ bạn trong việc đi theo một quá trình tự nhiên của việc chọn lọc và phân biệt mà phải được trau dồi khi một Quyền Lực Vĩ Đại và nhận thức trỗi lên bên trong bạn. Nếu bạn nghĩ rằng Chúng Tôi đang giới hạn bạn, thì bạn không hiểu được ý định của Chúng Tôi. Nếu bạn nghĩ rằng Chúng Tôi đang kìm hãm bạn, thì bạn không hiểu được nhu cầu thật sự của mình.

Nếu bạn đang đáp lại một ý nghĩa, tầm nhìn và hiểu biết lớn hơn, thì bạn sẽ tách biệt bản thân, và cuộc sống sẽ tách biệt bạn bởi vì bạn cần có tự do này. Bạn không thể ở nơi bạn đang ở và đi nơi nào đó mới. Và nếu bạn đi nơi nào đó mới, thì những người khác không thể đi cùng bạn, ngoại trừ rất ít người. Khi bạn tìm thấy thứ gì đó mà người khác chưa khám phá ra, thì bạn sẽ biết điều gì đó mà họ không biết. Làm sao bạn có thể ở bên họ một cách thông thường với nhận thức ngày càng tăng này bên trong bản thân bạn? Bạn sẽ không muốn chia sẻ những thỏa hiệp của họ. Bạn sẽ không muốn trở thành một phần trong nhiều hoạt động của họ, mà chỉ nhằm trốn tránh và phủ nhận những thứ lớn lao cần được công nhận và thảo luận. Ngay cả ở mức độ của các vấn đề cá nhân, đó sẽ là như vậy bởi vì bạn sẽ tìm kiếm giải pháp, trong khi những người khác sẽ không. Bạn sẽ muốn đối mặt với những thứ và thảo luận về chúng, trong khi những người khác sẽ không. Bạn sẽ muốn đưa ra biện pháp khắc phục và giải pháp, trong khi những người khác sẽ không.

Sau một thời gian, bạn sẽ thấy mình tránh né những người và những tình huống nào đó. Việc này là đúng. Đây là sự thận trọng tự nhiên. Đó là bởi vì bạn đang tìm cách giải thoát bản thân khỏi những người và những tình huống, khỏi những cuộc trò chuyện và nỗ lực không có giá trị nào cho bạn. Bạn có thể làm việc này mà không lên án bản thân hoặc người khác. Bạn làm việc này đơn giản bởi vì bạn có nơi khác để đi và điều gì đó lớn hơn để biết. Ở đây bạn không hay hơn những người khác. Bạn không khôn ngoan trong khi họ là những kẻ ngốc. Đừng có thái độ này nếu không bạn sẽ không hiểu được vấn đề. Đây không phải là cuộc đua. Trọng tâm đó chỉ có ý nghĩa đối với tâm trí cá nhân, mà đang tìm cách sử dụng mọi thứ để trấn an bản thân nó, tôn vinh bản thân nó và bảo vệ bản thân nó bởi vì nó yếu ớt và dễ bị tổn thương và không có nền tảng nào trong cuộc sống. Đừng phạm sai lầm đó, nhưng hãy thấy một cách rõ ràng.

Điều gì đó đã thay đổi trong cốt lõi bạn theo cách mà bạn không thể diễn tả được. Bạn cảm thấy khác. Các tiêu chuẩn của bạn đang thay đổi. Các ưu tiên của bạn đang thay đổi. Trọng tâm của bạn trong cuộc sống đang thay đổi. Điều này đưa bạn rời khỏi những người không đang trải nghiệm điều này và đến với những người đang trải nghiệm nó. Nó đưa bạn đặc biệt đến với những cá nhân nào đó mà chia sẻ hành trình của bạn. Một số trong số họ sẽ chỉ đi đoạn đường ngắn với bạn; những người khác sẽ đi cùng bạn suốt đời.

Bạn cần ở bên những người này vì họ sẽ hỗ trợ và giúp đỡ bạn. Họ sẽ thách thức bạn đi tiếp. Họ sẽ giúp bạn khi bạn ngã lui. Họ cũng đang trải nghiệm sự chuyển động vĩ đại trong cuộc đời mình. Họ cũng đang cố gắng dàn xếp. Họ cũng đang chấp nhận những thỏa hiệp của chính mình và đang nhận ra sự phủ nhận của chính mình. Họ cũng phải tìm cách thay đổi phương hướng, hành trình và hoạt động của cuộc đời mình. Những người này sẽ giúp bạn ngay cả khi họ chỉ ở bên bạn tạm thời.

Bạn sẽ thấy mình né tránh nhiều người và nhiều tình huống. Thật vậy, sau một thời gian, bạn sẽ nhìn vào hoạt động chung của hầu hết mọi người với sự không quan tâm. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy cô đơn và cô lập. Nhưng Chúng Tôi nói, “Xin chúc mừng!” Bạn đang bắt đầu tìm thấy tự do của mình. Bạn đang bắt đầu coi trọng thứ gì đó có giá trị. Nếu điều này tách biệt bạn, không sao cả. Bạn cần sự tự do này. Bạn cần sự giải phóng này. Bạn cần thoát khỏi xiềng xích mà người khác đặt lên bản thân và vô tình đặt lên bạn.

Xin chúc mừng. Hãy tiếp tục. Bạn sẽ không du hành một mình, nhưng bạn không thể mang tất cả mọi người đi cùng mình. Bạn sẽ thấy rằng bạn không thể giữ tất cả bạn bè và những người quen trong quá khứ của bạn bởi vì họ là một phần của quá khứ của bạn, và trọng tâm trong những mối quan hệ đó không phải là điều bạn đang trải nghiệm lúc này. Hãy cho phép họ rời đi và chúc phúc cho họ. Đừng lên án họ. Đừng phủ nhận họ. Hãy để họ trôi dạt đi. Hãy giải phóng họ. Họ đang đi theo con đường khác với bạn đang đi bây giờ. Bạn có thể không biết mình đang đi đâu, nhưng bạn biết mình đang đi đâu đó bởi vì bạn cảm nhận được sự chuyển động trong cuộc đời mình và bạn thấy cuộc đời mình đang thay đổi. Bạn thấy rằng những người khác có vẻ rất bất động, và sự chuyển động của cuộc đời họ có vẻ như không thể nhận thấy được. Tuy nhiên, đối với bạn mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng vào lúc này. Hãy cho phép điều này xảy ra. Nó đang đến từ chính trung tâm của bạn. Bạn sẽ không hiểu nó trọn vẹn trong một thời gian rất dài, nhưng bạn cần phải tiến bước. Bạn không thể quay lại. Bạn không thể mang người thân yêu đó cùng mình. Bạn không thể mang người mà bạn phụ thuộc vào cùng mình. Có lẽ bạn thậm chí không thể mang chồng hoặc vợ mình cùng mình, hoặc con cái mình, hoặc cha mẹ mình, hoặc người bạn thân nhất của mình. Ở đây bạn phải ủng hộ Tri Thức. Bạn không thể đi cả hai con đường. Bạn không thể mang tất cả mọi thứ với mình.

Có thể mất một thời gian dài để bạn nhận ra và hiểu rằng bạn đang được gỡ gánh nặng. Bởi vì, thật vậy, sẽ có những lúc khi bạn cảm thấy sự mất mát to lớn. Bạn sẽ không thể biện minh cho hành động hoặc hành vi của mình, nhưng bạn sẽ biết rằng bạn phải tiếp tục. Và bạn sẽ biết bạn phải nói lời tạm biệt với người bạn thân hoặc người bạn đồng hành của mình. Nếu bạn cố gắng ở cùng nhau, thì sẽ có sự bất hòa và chia rẽ ngày càng tăng. Tốt hơn hết để nhận thấy những hướng đi đang tách rời của các bạn và chúc phúc và giải thoát cho người kia và đừng nán lại để cố gắng giải thích hoặc biện minh cho hành động của mình.

Bạn sẽ thấy khi bạn tiến bước rằng cuộc sống trao cho bạn nhiều lựa chọn. Ở đây bạn thậm chí có thể không ở lại với những người cũng đang đáp lại tiếng gọi vĩ đại. Khi bạn tiến bước, con đường của bạn trở nên cụ thể hơn nhiều. Vào lúc đầu, bạn có thể cảm thấy như mình đang mở ra đối với đời sống tâm linh của mình, nhưng khi bạn tiến bước, sự phát triển tâm linh của bạn sẽ trở nên cụ thể hơn nhiều trong ứng dụng và hướng đi của nó. Những người đã đi cùng bạn vào lúc đầu, những người đã chia sẻ hành trình của bạn, có thể phải đi con đường khác với bạn. Hãy cho phép việc này xảy ra. Hãy chúc phúc cho họ. Hãy tôn vinh họ. Đừng chỉ trích hoặc từ chối họ vì họ không thể ở với bạn và đi nơi bạn đang đi. Có lẽ họ đang đi nhanh chóng; có lẽ họ đang đi chậm. Họ đi với những khuyết tật của họ giống như bạn đi với những khuyết tật của mình, từ từ tháo gỡ và giải quyết chúng khi họ tiến bước.

Hãy đi theo con đường. Đừng cố gắng định nghĩa nó. Đừng giữ chặt người khác. Những người bạn đồng hành thật sự của bạn, đồng minh của bạn, sẽ không bao giờ rời bỏ bạn, vì vậy bạn không cần phải bám víu họ, xiềng xích họ hoặc vòng dây quanh cổ họ. Hãy để tất cả những người khác đến và đi. Đây là một quá trình tự nhiên của sự định rõ và chọn lọc trong cuộc sống. Rất ít người đã vượt qua sự đồng thuận của mọi thứ, vì vậy lối đi không được đi nhiều. Tuy nhiên, những người khác đã đi nó trước đây, những người khác đang đi nó vào lúc này và những người khác sẽ đi nó trong tương lai. Có đường đi bởi vì Tri Thức đang ở trong cuộc đời bạn. Có đường đi vì các đồng minh của bạn đang tham gia cùng bạn. Và có đường đi vì Những Người Vô Hình sẽ dẫn dắt và hỗ trợ bạn khi bạn cần họ và khi bạn tiến bước trong cuộc sống.

Dưới đây là một số điều Chúng Tôi có thể khuyên bạn nên tránh, tuy nhiên bạn phải học cách sử dụng hướng dẫn này và lời khuyên này khi bạn tiến bước. Bạn sẽ không nhận ra giá trị trọn vẹn của lời khuyên này cho đến khi bạn tiến bộ hơn bạn vào lúc này, nhưng điều đó không có nghĩa là lời khuyên này không dành cho bạn vào lúc này và sẽ không phục vụ tốt cho bạn, giúp bạn tránh nhiều đau khổ và khó khăn.

Trước hết, như Chúng Tôi đã nói, hãy tránh mang người khác theo bạn. Hãy bảo họ rằng bạn đang đi nơi nào đó và trao cho họ khái niệm về nơi bạn đang đi. Nếu họ không thể đi, thì họ không thể đi. Điều này không có nghĩa là mối quan hệ của bạn đã thất bại; nó không có nghĩa là họ ngu ngốc hay khờ khạo, và nó không có nghĩa là bạn giỏi hơn họ. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là bạn không thể tiếp tục cùng nhau. Bạn đang đi lối khác. Hãy đi nó. Hãy đi theo nó. Hãy tránh cố gắng mang họ theo bạn. Hãy tránh nán lại để cố gắng thuyết phục họ hoặc biện minh cho cuộc sống bí ẩn của bạn. Hãy chúc phúc cho họ và giải phóng họ. Hãy nhận thấy những lối đi đang tách rời của các bạn. Đó là không sao. Đó là tự nhiên.

Tiếp theo, hãy tránh cố gắng xác định bạn đang đi đâu. Bạn biết bạn đang làm điều gì đó quan trọng. Bạn biết bạn đang làm điều gì đó có nền tảng tâm linh. Bạn biết rằng bạn đang làm điều gì đó tốt cho mình ngay cả vào những lúc bạn nghi ngờ nghiêm trọng về nó. Bạn biết mình phải tiến bước. Bạn biết mình không thể quay lại nơi bạn đã ở trước đây. Bạn biết mình muốn được tự do. Tuy nhiên ngoài điều này, hãy tránh cố gắng xác định bạn đang đi đâu vì bạn sẽ không biết. Tất cả những gì bạn biết là rằng bạn phải tiến bước. Khi bạn tiến bước và trở nên trưởng thành hơn như một học sinh của Tri Thức, thì bạn sẽ thấy được giá trị vĩ đại của điều này. Tuy nhiên nếu bạn cố gắng qua mặt bản thân, nó sẽ tạo ra mọi kiểu nhầm lẫn và hiểu sai.

Vào lúc đầu, nhu cầu để hiểu và biện minh cho bản thân được sinh ra từ một cách hiểu cũ mà được dựa trên nhiều thứ sai lầm. Tuy nhiên, bây giờ bạn đang dựa cuộc sống của mình trên thứ gì đó đúng và vững chắc, nhất quán và lâu dài, có thật và chân thật. Hãy tin tưởng bản thân. Hãy tin tưởng Tri Thức bên trong bạn. Đừng tiếp tục kéo bản thân sang một bên và hỏi, “Tôi có đang làm đúng thứ không? Đây có phải là đúng thứ?” lặp đi lặp lại. Đừng làm phiền bản thân với việc hỏi không ngừng này, bởi vì không có câu trả lời nào ngoại trừ việc tiến bước. Hãy đi theo điều này và bạn sẽ đi theo Tri Thức. Kìm hãm lại và rồi bạn sẽ lại cầu đến những ý tưởng cũ của mình. Đừng để sự sợ hãi cuốn bạn đi, bởi vì nó sẽ chỉ đưa bạn trở lại quá khứ, trở lại niềm tin trước đây về sự an toàn mà bây giờ bạn đang nỗ lực thoát khỏi. An ninh tối đa về mặt này là một nhà tù an ninh tối đa. Bạn đã bị bỏ tù, và bạn không muốn trở lại.

Tuy nhiên, nếu bạn đi một chút và dừng lại và nói, “Chà, tôi không muốn dấn thân vào thứ gì đó mà tôi không hiểu. Tôi không biết mình đang đi đâu. Tôi nên làm gì? Điều gì sẽ xảy ra với tôi?” và bạn để trí tưởng tượng của mình tiếp quản và tạo ra mọi kiểu hình ảnh đáng sợ và kinh khủng cho bạn, thì khi đó bạn sẽ ở trong một vị trí rất khó chịu. Bạn sẽ ngăn cản bản thân tiến về phía trước, nhưng bạn sẽ biết rằng bạn không thể quay trở lại. Khi đó bạn sẽ bị kẹt ngay tại nơi bạn đang đứng.

Bạn vẫn chưa trở nên tự do khỏi tâm trí. Bạn phải tách khỏi uy quyền của nó để bạn có thể áp dụng uy quyền của mình. Tâm trí áp dụng uy quyền bởi vì bạn không làm thế. Đó không phải vì tâm trí là một bạo chúa hay một thứ khủng khiếp. Tâm trí chỉ đơn giản cung cấp sự đảm bảo khi sự bảo đảm không được cung cấp cho nó. Nó giống như một đứa trẻ mồ côi phải tự chống chọi cho đến khi nó tìm thấy cha mẹ hoặc người giám hộ an toàn. Tri Thức là người giám hộ của bạn. Tri Thức là Bản Chất Vĩ Đại của bạn. Tuy nhiên, cho đến khi bạn có thể hoàn toàn nhận ra nó là Bản Chất Vĩ Đại của mình, thì nó sẽ có vẻ như là cha mẹ hoặc người giám hộ. Nó sẽ có vẻ như một người dẫn đường, như một người bạn thật sự. Hãy đi theo Tri Thức và bạn sẽ quay về với bản thân, và bạn sẽ tìm thấy những người là một phần của sứ mệnh và hành trình của bạn ở đây.

Tiếp theo, tránh cố gắng ràng buộc những gì bạn đang làm với những gì bạn tin vào rồi. Nếu bạn coi trọng một triết lý, tôn giáo hoặc loạt lý tưởng nào đó và bạn muốn đảm bảo rằng những gì bạn đang làm là phù hợp với chúng, thì bạn sẽ kéo bản thân ngược lại. Cũng giống như bạn không thể mang người khác theo mình, bạn không thể mang ý tưởng theo mình. Thật đáng ngạc nhiên rằng mọi người thường gắn bó với ý tưởng của họ nhiều hơn so với họ gắn bó với những người khác. Đây là bởi vì họ gắn bó với ý tưởng của mình hơn là với bất kỳ thứ gì khác. Một số người có thể rời khỏi mối quan hệ, nhưng họ bị ràng buộc vào ý tưởng của họ, niềm tin của họ hoặc giả định của họ đến mức họ không thể tự do rời khỏi chúng. Đây là ý nghĩa của việc đội vòng gai. Đây là khi tâm trí là một vòng gai. Bạn đeo nó, nhưng nó giày vò bạn. Nó có vẻ như trao cho bạn một danh hiệu vua chúa, nhưng thực tế nó là xiềng xích của sự khốn khổ. Nó có vẻ như nâng bạn lên và trao cho bạn địa vị trên thế giới, nhưng trên thực tế nó cắt bạn và làm bạn đau, trói buộc bạn và chế nhạo bạn.

Để tâm trí trở thành vầng hào quang thay vì vòng gai, thì bạn phải khẳng định uy quyền của mình. Bạn nhận ra sức mạnh của mình bằng cách áp dụng uy quyền của mình. Trong việc học Con Đường của Tri Thức, bạn sẽ phải thực thi uy quyền của mình lần này lần khác để giữ cho tâm trí mình được tự do và cởi mở. Do đó, hãy tránh cố gắng liên kết những ý tưởng cũ và lý tưởng yêu dấu của bạn với những gì bạn đang làm bây giờ vì bạn không thể mang chúng theo mình. Chúng giống như những mối quan hệ cũ và những nơi cũ. Đừng kéo chúng theo. Hãy để dòng sông của cuộc đời mang bạn đi. Đừng bám vào đá. Đừng cố gắng mang đá theo bạn. Đừng cố gắng mang cảnh quan của tâm trí bạn với mình, mà chỉ là một loạt các ý tưởng và niềm tin, nỗi sợ hãi và mục tiêu của bạn.

Tiếp theo, hãy tránh rung động tình cảm. Khi Chúng Tôi nói rung động tình cảm, Chúng Tôi đang nói về việc tạo ra ảo tưởng với người khác. Tình yêu lãng mạn, ảo tưởng, là hình mẫu của sự nuông chiều bản thân của tâm trí cá nhân. Trong nỗ lực để xác nhận bản thân và biện minh cho sự tồn tại của mình, nó tìm kiếm sự thống nhất với người khác cho mục đích này. Nó không thể kết hợp với người khác; nó chỉ có thể sử dụng người khác để xác nhận chính nó. Đây là cơ sở cho tình yêu lãng mạn. Thay vào đó, thứ bạn phải tìm chính là sự nhận biết và khả năng tham gia với người khác. Một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt xinh đẹp, một hình ảnh tuyệt vời, một tính cách quyến rũ hoặc lạ kỳ, bất cứ thứ gì thu hút bạn và mê hoặc bạn, bất cứ thứ gì khiến bạn chú ý trái với ý muốn của mình, bất cứ thứ gì khiến tâm trí của bạn cố định trong những ý tưởng của riêng nó và ngăn cản nó tiếp cận với Tri Thức — những thứ này tượng trưng cho cách tiếp cận lãng mạn với mối quan hệ, và bạn phải tránh những thứ này.

Chẳng phải quá khứ của bạn đã dạy bạn điều này rồi sao? Bạn có cần phải thất vọng lần này lần khác để nhận ra rằng sự tham gia này chẳng dẫn đến đâu? Cuối cùng khi bạn nhận ra tình trạng thật sự của mối quan hệ, thì giấc mơ về tình cảm lãng mạn bị xua tan và bạn chỉ còn lại sự thiếu vắng mối quan hệ thật sự với người kia.

Mọi người có thể bị mê hoặc bởi nhau trong nhiều năm và không bao giờ biết người kia là ai. Tuy nhiên cuối cùng khi họ trở nên tỉnh táo, khi cuộc sống khiến họ tỉnh táo thông qua những khó khăn của nó và thử thách của nó, họ nhận ra rằng họ không thật sự hợp nhau và mối liên hệ của họ là nông cạn và tạm thời. Rồi thì có sự thất vọng, tức giận và phẫn uất.

Hãy tránh rung động tình cảm. Hãy tìm kiếm mối quan hệ chân thật. Trong mối quan hệ chân thật, bạn sẽ cảm thấy yêu mến, sự cộng hưởng lớn lao và mong muốn để chia sẻ cuộc đời bạn. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn khác với trải nghiệm rung động tình cảm mà mọi người coi trọng và vô cùng yêu quý. Hãy xem phim của bạn và đọc sách của bạn về sự hoành tráng và ngây ngất, sự nguy hiểm và sự không chắc chắn của mối tình lãng mạn. Sau đó hãy tự hỏi bản thân xem có mối quan hệ chân thật nào ở đó không hay đây chỉ là gian đoạn chuyển tiếp hoành tráng, một cách để thoát khỏi cuộc sống trần tục, một cách để có một giấc mơ tuyệt vời cùng nhau, một giấc mơ có vẻ như giải phóng bạn khỏi tất cả những bận tâm và trách nhiệm của mình. Hãy tránh rung động tình cảm. Nó sẽ lấy đi nhiều năm cuộc đời bạn khỏi bạn. Nó sẽ cướp từ bạn và khiến bạn trống rỗng và nghèo nàn. Bạn sẽ đánh cược cuộc đời mình khi rung động tình cảm, đánh cược vào thứ gì đó phù phiếm mà không có hy vọng hay hứa hẹn.

“Bạn sẽ muốn tránh những thứ này bởi vì chúng kìm hãm bạn, bởi vì chúng đánh cược sự tồn tại của bạn và bởi vì chúng lãng phí cuộc đời bạn.”

Tiếp theo, hãy tránh cố gắng khiến Tri Thức xác nhận những gì bạn muốn. Ở đây bạn tìm thấy người bạn muốn, thứ bạn muốn hoặc nơi bạn muốn đến và bạn đi đến Tri Thức và bạn nói, “Tôi có thể đi không? Có được không?” Nếu bạn chỉ muốn sự đồng thuận, thì bạn sẽ trao nó cho bản thân và bạn sẽ nói, “Vâng, tôi cảm thấy điều này là đúng. Tri Thức của tôi bảo tôi điều này là đúng.” Tuy nhiên nếu bạn đến gặp những đồng minh thật sự trong cuộc sống của mình, họ sẽ nhìn bạn và lắc đầu, vì họ sẽ biết. Tuy nhiên, nếu bạn kết giao với những người không có năng lực này, ồ, vâng, họ sẽ trấn an bạn rằng đó là một điều tuyệt vời để làm.

Hãy tránh cố gắng khiến Tri Thức trao cho bạn những gì bạn muốn hoặc hỗ trợ những gì bạn muốn. Thay vào đó, hãy hỏi Tri Thức, “Hãy chỉ cho tôi những gì tôi cần biết và cần làm. Đừng để tôi lãng phí cuộc đời mình. Đừng để tôi đánh cược với sự tồn tại của mình.” Hãy trao cho Tri Thức đặc quyền này, và nó sẽ hỗ trợ bạn và phục vụ bạn theo những cách lớn lao hơn bao giờ hết.

Tiếp theo, hãy tránh nghĩ rằng cuộc đời bạn sẽ là hoành tráng. Mọi người thường nghĩ rằng bởi vì họ đang trong một hành trình tâm linh nào đó, thì họ sẽ trở thành những người chữa bệnh, những sinh thể vĩ đại, đạo sư, giáo viên, vị thánh, người hành hương, đàn ông thông thái, phụ nữ thông thái, đấng hiện thân, vị thần và vân vân. Đây đều là sự lãng mạn. Sự lãng mạn ở đây cũng là tai hại và vô nghĩa như sự lãng mạn trong bất kỳ mối quan hệ nào khác, ngoại trừ rằng nó khó để tháo gỡ hơn vì nó có vẻ như soi sáng bản thân.

Vai trò của bạn trong cuộc sống sẽ là đơn giản và được ẩn giấu trong hầu hết mọi trường hợp. Nếu bạn được biết đến, điều đó kiểu như là một bất hạnh vì thế giới sẽ săn đuổi bạn, và những người khác sẽ lợi dụng bạn và lạm dụng bạn. Họ sẽ xâm nhập vào cuộc sống của bạn và cố gắng lấy đi những món quà của bạn từ bạn. Họ sẽ thao túng bạn, họ sẽ phỉ báng bạn, họ sẽ nguyền rủa bạn, và họ sẽ khen ngợi bạn. Đây là thực tế. Đó là lý do tại sao chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi mà một người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức sẽ trở thành người của công chúng. Và họ sẽ phải đối mặt với khổ nạn đi kèm với đặc quyền này.

Những Nhà Thông Thái luôn ẩn mình vì một lý do rất chính đáng. Tuy nhiên, khi bạn xem xét ý tưởng này, bạn sẽ thấy nó đi ngược với tham vọng của bạn và động cơ cá nhân của bạn đến mức nào. Bởi vì cuối cùng thì, bạn có thể không muốn trao cuộc đời mình và cam kết bản thân cho thứ gì đó mà sẽ không ca ngợi bạn. Ngay cả các tôn giáo của thế giới cũng cung cấp nhiều hình ảnh khác nhau về sự tôn vinh bản thân — trở thành Phật, trở thành đấng hiện thân, trở thành giống như Giê-su, trở thành một tấm gương sáng mà mọi người đổ về cho cảm hứng, chữa bệnh và phúc lợi. Tuy nhiên, thực tế thì rất khác với điều này và cần phải khác bởi vì không có Sự Khôn Ngoan nào ở đây. Do đó, đừng kích thích tâm trí cá nhân của bạn với những ảo tưởng này. Đây không phải là hướng đi.

Tri Thức phải giải phóng bạn khỏi những tham vọng này ở mức độ mà chúng đang vận hành trong tâm trí bạn. Tất cả mọi người đều có chúng ở một mức độ nào đó. Tất cả mọi người đều muốn được xác nhận, nhận biết, hỗ trợ và cảm kích, nhưng trên thực tế bạn chỉ cần được nhận biết và hỗ trợ bởi những đồng minh thật sự của mình và được trao cơ hội để phục vụ những người thật sự sẵn sàng cho những món quà và đóng góp của bạn. Đó là một phước lành và sự công nhận vĩ đại như bạn có thể tưởng tượng được. Sẽ không có sự lừa dối nào ở đây. Sẽ không có sự phản bội nào. Sẽ không có sự soán ngôi hay thao túng nào. Những gì bạn cho đi sẽ được nhận lãnh và sẽ được truyền lại cho người khác. Và món quà của bạn sẽ cộng hưởng qua nhiều người và qua nhiều mối quan hệ. Bởi vì cội nguồn của món quà của bạn vượt qua khỏi bạn, bởi vậy việc cho đi của bạn không nên trao cho bạn sự công nhận cá nhân. Liệu bạn có thể khẳng định rằng mục đích của bạn là do chính bạn tạo ra? Liệu bạn có thể khẳng định rằng món quà của mình, kỹ năng của mình hay vai trò của mình là của một mình bạn? Làm sao bạn có thể nói vậy trong khi cuộc sống đã chuẩn bị bạn, hướng dẫn bạn và tạo điều kiện cho bạn để có mục đích, để thực hiện mục đích của mình, để có đồng minh để chia sẻ mục đích của bạn và để có những người nhận để bạn trao mục đích của mình?

Hãy tránh việc tôn vinh bản thân. Hãy tránh sự công nhận. Tri Thức không muốn những thứ này cho bạn. Sự Khôn Ngoan sẽ kìm hãm bạn. Hãy để bản thân bạn được kìm hãm. Tri Thức sẽ bảo vệ bạn, gìn giữ bạn và cho phép bạn trau dồi và phát triển sức mạnh và khả năng của mình mà không bị can thiệp và xâm lược bởi những người không thể hoặc sẽ không chia sẻ những điều này với bạn. Hãy để cuộc sống tách biệt bạn để bạn có thể quay về với cuộc sống với khả năng lớn hơn và hiểu biết lớn hơn. Hãy để Tri Thức đưa bạn thoát khỏi mục tiêu và tham vọng của riêng mình và khỏi nhu cầu xác nhận bản thân của riêng bạn và đưa bạn trở lại với Sự Khôn Ngoan và hiểu biết lớn lao.

Hãy tránh nói quá nhiều. Nếu bạn nói quá nhiều, thì bạn đang tiêu hao năng lượng của mình và bạn lan truyền ý tưởng của mình một cách vô thức. Hãy để Sự Khôn Ngoan nảy mầm bên trong bạn. Đừng đi nói với tất cả mọi người về những gì đang xảy ra bên trong bạn. Hãy để áp lực gia tăng. Hãy để năng lực của bạn phát triển. Hãy để bản thân bạn lĩnh hội sự thật thay vì cố gắng truyền nó cho mọi người. Hãy để bản thân bạn trải nghiệm ý nghĩa và chiều sâu của những hiểu biết sâu sắc đang đến với bạn thay vì vội vàng kể cho bạn bè mình, “Ồ, tôi có nhận biết sâu sắc này. Nó thật tuyệt vời!”

Hãy kiềm chế, vì bạn sẽ cần rất nhiều sự kiềm chế. Chúng Tôi không thể nhấn mạnh hơn với bạn rằng sự kiềm chế sẽ giúp bạn tránh nhiều khó khăn và hoạn nạn đến mức nào. Đừng để nhu cầu xác nhận bản thân của bạn áp đảo bạn ở đây. Hãy giữ những thứ bên trong bản thân bạn. Hãy để chúng phát triển. Những thứ không có giá trị sẽ biến mất. Và những thứ có giá trị sẽ từ từ phát triển. Sự Khôn Ngoan được phát triển từ từ. Nó phải phát triển bên trong bạn, và bạn phải rất thận trọng về người mà bạn chia sẻ nó. Trải nghiệm của bạn sẽ chứng minh chính xác những gì Chúng Tôi đang nói, vì bạn sẽ nói những thứ với những người không thể hoặc sẽ không tiếp nhận chúng. Bạn sẽ chia sẻ những thứ bạn hào hứng với những người không thể trải nghiệm chúng. Bạn sẽ cung cấp những thứ mới cho những người không thể hiểu được chúng. Việc này sẽ ném bạn trở lại chính mình. Đừng chỉ trích người khác. Họ không phải là vấn đề. Sự thiếu kín đáo của bạn chính là vấn đề. Bạn không thể nhận biết được nơi thích hợp để chia sẻ bản thân, và bạn đã phải trả giá cho việc đó. Điều này dạy bạn việc trở về với bản thân và giữ bên trong mình món quà đang lớn dần ở đó.

Tri Thức rất kín đáo với bạn. Bạn nên rất kín đáo với những người khác. Tri Thức rất sáng suốt với bạn. Bạn có thể học cách sáng suốt với người khác. Những điều vĩ đại là kết quả của một quá trình ươm mầm lâu dài bên trong cá nhân. Mọi người háo hức chia sẻ vì họ muốn sự xác nhận bản thân. Họ muốn ai đó nói với họ rằng họ thật tuyệt vời và rằng họ đang làm điều đúng đắn. Hãy tránh điều này. Hãy tránh cuộc trò chuyện nhàn rỗi. Hãy tránh nói về những ý tưởng tâm linh và những điều vĩ đại với những người không thể tiếp nhận chúng và với những người mà bạn không được định để giao tiếp.

Tiếp theo, hãy tránh đàm tiếu. Hãy tránh thảo luận về cuộc sống của người khác. Việc đàm tiếu là rất lôi cuốn vì nó khiến bạn cảm thấy tự mãn, và bạn có thể sử dụng phán đoán của mình theo cách có vẻ trung thực và xác đáng. Nhưng việc này là lãng phí. Nó phỉ báng người khác, và bạn mất đi năng lượng và sức sống của mình vì nó. Bạn có thể cảm thấy tự hào khi làm việc này, nhưng hậu quả là hạnh phúc và sự xác nhận thật sự về bản thân sẽ mất đi.

Tiếp theo, hãy tránh cố gắng khiến điều gì đó xảy ra với những gì bạn đã biết rồi. Tâm trí của bạn sẽ tiếp tục muốn tạo ra những thứ, có những thứ và biện minh cho những gì nó đang làm để đạt được sự an toàn, công nhận và xác nhận. Tuy nhiên, có thể vẫn chưa đến lúc. Khi đến lúc, sẽ là đến lúc, và đó sẽ là một thử thách lớn cho bạn. Tuy nhiên, cho đến khi đến lúc, thì vẫn chưa đến lúc. Cho dù bạn vô cùng muốn trao hình hài cho những gì bạn đang trải nghiệm, nhưng đừng vội vàng ra ngoài và thành lập một tổ chức mới hoặc bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc tạo ra một sản phẩm mới. Những người làm việc đó là liều lĩnh, và họ sẽ đánh cược sự tồn tại của mình. Và sẽ mất một thời gian dài để họ quay trở lại nơi họ đã bắt đầu, bởi vì việc kết thúc thứ gì đó thường khó hơn nhiều so với việc bắt đầu thứ gì đó. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thể được bắt đầu, nhưng có thể khó kết thúc nó — cho dù đó là mối quan hệ với một người, với một tổ chức hay với thứ gì đó mà bạn đã tạo ra trên thế giới.

Đừng bắt đầu bất cứ thứ gì không có hứa hẹn lớn lao. Làm sao bạn có thể biết được? Bởi vì Tri Thức đang ở với bạn. Nếu bạn không thể tiếp cận với Tri Thức trong tình huống này bởi vì bạn có quá nhiều mong muốn hoặc tham vọng hoặc quá bối rối, thì hãy đi đến đồng minh của bạn cho sự xác nhận. “Đây có phải là điều đúng để làm không?” bạn sẽ hỏi. “Tôi đang nghĩ về điều này. Tôi muốn cái này. Điều này có vẻ tốt đối với tôi. Tôi có nên làm việc này không?” Đừng đi đến bạn bè của bạn và đừng đi đến những mối quan hệ bình thường của bạn, vì họ có thể hứng thú với ý tưởng của bạn vì họ chưa thể phản hồi với Tri Thức. Đừng chịu may rủi về điều này. Hãy đi đến đồng minh của bạn. Trong nhiều tình huống, bạn sẽ không thể tiếp cận với Tri Thức vì bạn bị chi phối bởi sở thích của mình hoặc bạn quá sợ hoặc quá lo lắng cho bản thân. Không sao cả. Hãy đi đến đồng minh của bạn. Mọi quyết định quan trọng mà bạn đưa ra nên được xác nhận. Đó là sự bảo vệ cho bạn; đó là một biện pháp bảo vệ. Bạn cần nó; hãy chấp nhận nó.

Hãy tránh đi vào cuộc sống và nói, “Tôi sẽ có những gì tôi muốn, bất kể thứ gì.” Đó là quyết định ngu ngốc nhất mà bạn có thể đưa ra. Nó là mù quáng; nó là kiêu ngạo; nó là ngu dốt. Nó phủ nhận các mối quan hệ của bạn và nó đẩy bạn ra ngoài một mình. Cuộc sống đầy người đang làm việc đó và, kết quả là, cuộc sống đầy rẫy tai họa. Hãy tránh điều đó. Hãy để Tri Thức phát triển từ từ bên trong bạn. Hãy để sự thay đổi đến một cách tự nhiên. Đừng chậm nó lại và đừng tăng tốc nó. Đừng nói với bản thân, “À, bây giờ tôi đang làm việc gì đó tâm linh. Tôi phải trở thành một người tâm linh, một thương gia tâm linh hoặc một giáo viên tâm linh, một người bán sản phẩm và dịch vụ. Tôi muốn kiếm sống bằng việc này.” Hãy tránh điều đó.

Tri Thức sẽ im lặng, không nghe thấy những lời khẳng định như vậy. Bạn có thể chỉ thỉnh thoảng cảm thấy những ép buộc này hoặc bạn có thể cảm thấy chúng liên tục, nhưng hãy tiếp tục với những gì bạn đang làm. Đừng thay đổi trừ khi sự thay đổi là thiết yếu. Và khi sự thay đổi là thiết yếu, thì hãy tìm kiếm sự xác nhận. Đừng làm một mình. Không ai trên thế giới vượt lên trên sai lầm. Không ai trên thế giới vượt lên trên sự cám dỗ. Không ai trên thế giới là không sai lầm. Đừng nghĩ rằng bởi vì bạn có một cảm xúc to lớn và đang dâng trào cho điều gì đó thì đó là điều đúng đắn nên làm. Mọi thất bại và tai họa đều bắt đầu với mối quan tâm thích thú hoặc niềm tin rằng điều gì đó sẽ là một hoạt động hoặc sự tham gia có ích. Hãy tránh việc này. Hãy giữ cho tâm trí bạn tỉnh táo và cởi mở. Đừng bước vào sự lãng mạn về tâm linh của bạn. Bạn thậm chí không biết nó là gì. Tuy nhiên, nó đang ở trong bạn, và nó đang hướng dẫn và cân bằng cuộc sống của bạn. Nó đang từ từ giải phóng bạn khỏi tất cả những ràng buộc đã gắn bạn với quá khứ mà bây giờ bạn cần phải thoát khỏi và bỏ lại phía sau.

Tiếp theo, hãy tránh nhu cầu hiểu được mọi thứ. Sự hiểu biết thật sự đến sau này. Trước kia, mọi người tạo ra sự hiểu biết vì họ muốn cảm thấy được trấn an. Họ không muốn trông ngu ngốc đối với bản thân hoặc với người khác. Họ muốn mọi thứ được giải thích đầy đủ và có thể giải thích được. Họ muốn có mọi thứ được bào chữa và bào chữa được. Họ muốn khiến mọi thứ trông tốt và ngay thẳng. Họ muốn có được sự chấp thuận. Tuy nhiên, sự hiểu biết mà họ tạo ra ở đây thì thật nửa vời, được thúc đẩy bởi cá nhân, và thật sai lầm và không đáng tin cậy đến mức nó chỉ có thể suy sụp khi đối mặt với cuộc sống thật. Ở đây bạn không muốn tạo bất cứ thứ gì mà bạn sẽ phải hoàn tác, học bất cứ thứ gì bạn sẽ phải quên hoặc kết hợp với bất kỳ ai mà bạn sẽ phải rời khỏi sau này.

Hãy để tâm trí của bạn được tự do. Hãy để câu đố ghép hình của cuộc đời bạn trong các mảnh nhỏ. Hãy để nó kết hợp với nhau trong các nhóm nhỏ các mảnh ghép. Đừng lấp đầy nó với tất cả những ý tưởng và tham vọng của riêng bạn. Những người khác sẽ thể hiện cho bạn thấy họ đã làm việc này ra sao — cuộc đời họ được hiểu trọn vẹn ra sao và họ có mục đích lớn lao mà được hiểu trọn vẹn bởi họ, trong khi thực tế là họ chỉ biết một vài thứ nhỏ, và mọi thứ khác được lấp đầy với mục tiêu của họ, lý tưởng của họ và tham vọng của họ. Và những gì họ có là những thứ hoàn toàn không đáng tin cậy và không phù hợp với chuyển động của cuộc sống.

Hãy trở nên đơn giản. Hãy để cuộc đời bạn không thể giải thích được. Hãy để cuộc đời bạn khó hiểu, vì nó sẽ là khó hiểu đối với những người không thể chia sẻ nó với bạn. Bây giờ bạn đang được điều hành và hướng dẫn bởi một Quyền Lực Vĩ Đại bên trong bạn, một Quyền Lực Vĩ Đại mà bạn đang bắt đầu biết thông qua trải nghiệm, một Quyền Lực Vĩ Đại mà bạn đang chọn bằng cách đưa ra những quyết định khôn ngoan. Hãy để nó như vậy. Đừng tuyên bố những thứ không phải là của bạn để tuyên bố. Hãy có những khoảng trống lớn trong hiểu biết của bạn. Rồi thì bạn sẽ trung thực với bản thân và trung thực với người khác, và bạn sẽ là một sự hiện diện mới mẻ trên thế giới. Đừng tham gia với những người khác trong ca khúc của họ cho bản thân họ, hát những bài hát của họ về sự trấn an bản thân và xác nhận bản thân. Hãy giữ im lặng và tiến bước.

Bạn có thể hát về ngọn núi của cuộc đời hoặc bạn có thể leo lên ngọn núi của cuộc đời. Nếu bạn leo lên ngọn núi của cuộc đời, thì bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bạn chỉ biết rằng bạn đã đi đủ xa để học được điều gì đó về việc du hành. Bạn đã học cách giữ cho đôi mắt của mình và đôi tai của mình luôn rộng mở và không đưa ra những giả định khổng lồ về bản thân hoặc người khác. Bạn đã học nên để cuộc đời mình phát triển, tiến bước, và xây dựng những thứ bạn biết phải xây dựng và tránh những thứ bạn không thể xây dựng hoặc không nên xây dựng.

Quyền lực là sự tập trung. Nếu quyền lực của bạn, sự tập trung của bạn, bị phân tán cho nhiều thứ, thì bạn sẽ không có đủ quyền lực cho bất cứ thứ gì. Hãy tập trung vào một vài người, một vài thứ và một vài ý tưởng. Đừng cố gắng thu thập mọi thông tin tâm linh. Hãy tránh điều này. Đừng cố gắng thu thập bất cứ thứ gì không cần thiết. Hãy để Tri Thức thúc đẩy bạn lựa chọn những thứ bạn cần thay vì lấp đầy bản thân bạn với ý tưởng, với sách, với con người, với trải nghiệm, với nơi để đi và với những việc phải làm. Nói cách khác, đừng làm lộn xộn bản thân với những thứ mà sẽ chỉ phải được từ bỏ.

Tiếp theo, hãy tránh hành trình tâm linh của người khác. Đừng vọc thử các tôn giáo khác nhau bởi vì bạn sẽ chỉ là người vọc thử. Bạn chỉ có thể biết được một tôn giáo nếu bạn đắm mình trong nó. Và nếu bạn đắm mình trong nó, thì làm sao bạn có thể nghiên cứu mọi thứ khác được? Có nhiều người áp dụng cách tiếp cận rất chiết trung, cố gắng thu thập một chút cái này và một chút cái kia. Họ có những tấm bưu thiếp từ khắp vũ trụ tâm linh, nhưng họ chưa bao giờ ở đâu cả. Họ nghĩ rằng họ hiểu Kitô giáo hoặc Phật giáo hoặc Hồi giáo hoặc bất kỳ tôn giáo nào khác có nghĩa là gì, nhưng họ chưa bao giờ đắm mình vào bất kỳ thứ nào trong số đó. Họ chưa bao giờ sống chúng một cách đầy đủ. Họ có rất nhiều ý tưởng lớn và không có Minh Triết nào. Hãy tránh điều này. Hãy tránh cố gắng gắn kết những gì bạn đang làm với những gì người khác đã làm trong quá khứ hay trong hiện tại. Đừng biến con đường của bạn trở nên tâm linh bằng cách nói rằng nó phù hợp với Kitô giáo hoặc Phật giáo hoặc bất kỳ tôn giáo nào khác, bởi vì bạn không thật sự biết. Bạn vẫn chưa đi đủ xa.

Hãy tránh thu thập ý tưởng tâm linh. Chúng chỉ là nhiều thứ hơn để khiến tâm trí bạn lộn xộn. Đúng, chúng trông hấp dẫn, thú vị và truyền cảm hứng, nhưng chúng có cần thiết không? Từ “cần thiết” là quan trọng bởi vì cuộc sống của bạn là cần thiết, và bạn không muốn lấp đầy nó với những thứ không cần thiết. Hãy giữ những thứ cần thiết về mặt thực tiễn hoặc truyền cảm hứng to lớn cho bạn. Hãy đặt mọi thứ khác sang một bên. Hãy giữ cho tâm trí của bạn rộng mở và tươi mới. Hãy để thư viện sách của bạn nhỏ mà có ý nghĩa. Hãy để cuộc trò chuyện của bạn đơn giản. Hãy sử dụng rất ít từ. Nghe nhiều hơn nói. Hãy im miệng khi người khác đang ngu ngốc. Hãy cưỡng lại sự cám dỗ để sửa sai người khác, cải thiện hoàn cảnh của họ hoặc tô vẽ họ để khiến họ trông đẹp hơn đối với bạn để bạn không phải phán xét họ.

Hãy đắm mình trong hành trình đang mở ra trước mắt bạn. Đừng cố gắng trở thành một phần trong hành trình của người khác. Con đường của bạn khi đó sẽ trở nên đơn giản và ít gặp trở ngại hơn. Và nếu con đường của bạn dẫn vào vùng hoang dã của cuộc đời nơi không có con đường nào đã được tạo ra, thì hãy đi theo nó. Nếu bạn có vẻ như rời xa tất cả những gì quen thuộc và tất cả những gì có vẻ chính đáng, thì hãy tiếp tục với nó. Hãy tin tưởng điều ở bên trong bạn. Nó đang đưa bạn quay lại với điều gì đó vĩ đại. Nó đang khôi phục lại tình yêu bản thân và sự tự chủ cho bạn. Nó đang đưa bạn trở lại vào trong mối quan hệ với Tri Thức và với cội nguồn của mọi Tri Thức.

Tránh nghĩ rằng bạn sẽ học mãi mãi. Điều này là không đúng. Mọi con đường học đều có điểm dừng. Sẽ đến lúc khi bạn sẽ không cần học thêm bất cứ thứ gì khác trong thế giới này. Thời điểm đó còn xa so với nơi bạn hiện đang ở. Mọi người nghĩ rằng họ sẽ học mãi mãi vì không họ không nghiêm túc với việc học của mình. Họ cho rằng việc học cũng giống như việc ăn thức ăn. À, bạn chỉ cần tiếp tục ăn nhiều hơn và bạn tiếp tục tiêu hóa và bạn tiếp tục ăn nhiều nữa. Việc học không giống như việc ăn thức ăn. Đó không phải là thứ bạn làm chỉ để duy trì bản thân hoặc để kích thích bản thân. Việc học là việc đáp ứng một nhu cầu vĩ đại trong thời gian. Và điều này sẽ đưa bạn đến một nơi nào đó. Một học sinh trình độ cao của Tri Thức không đang học những gì một học sinh mới bắt đầu đang học. Thật vậy, một học sinh trình độ cao của Tri Thức đang học những điều mới trong khi một học sinh viên mới bắt đầu chủ yếu đang học cách quên những thứ đã được học trước đây.

Hãy tránh đánh giá quá khứ của bạn. Cho đến khi bạn có thể nhìn thấy quá khứ của mình một cách rõ ràng, cho đến khi nó là hiển nhiên và rõ ràng đối với bạn, thì hãy cứ tiếp tục tiến bước. Giống như việc leo núi, bạn sẽ đạt đến những điểm nhất định khi bạn có thể nhìn ra và thấy được nơi bạn đã ở. Tuy nhiên, ở những điểm khác bạn không thể nhìn thấy điều này vì bạn không có góc nhìn đúng đắn. Hãy ở với những gì là cần thiết. Hãy ở với những gì trước mặt bạn. Hãy chú ý đến số ít thứ và số ít ý tưởng.

Tiếp theo, hãy tránh từ bỏ các trách nhiệm thế gian của bạn. Bạn cần xây dựng nền tảng trên thế giới để có một cuộc sống lớn lao. Điều này có nghĩa là bạn phải duy trì sức khỏe của mình, sự ổn định tài chính của mình, và những thứ khác như thế. Rất hiếm khi bạn được yêu cầu rời khỏi thứ gì đó mà có vẻ như cung cấp sự ổn định tài chính. Nhiều người nghĩ rằng tâm linh là một nơi tuyệt vời để tới trốn, nơi bạn rời khỏi thế giới và bạn sống một kiểu tồn tại khác. Đó là việc ẩn trốn. Có những lúc để rút lui khi bạn phải tìm kiếm sự giải khuây và nghỉ ngơi, nhưng đó không phải là cuộc đời bạn. Hãy duy trì một nền tảng vững chắc. Hãy giữ sổ sách chính xác về cuộc sống của bạn. Hãy duy trì sức khỏe thể chất của bạn. Rồi thì bạn sẽ có một nền tảng để từ đó xây dựng thứ gì đó lớn lao. Nếu bạn không thể trả hóa đơn của mình, thì bạn sẽ không thể trở thành một học sinh của Tri Thức bởi vì cuộc sống của bạn sẽ là về việc trả hóa đơn của mình.

Bạn không thể chối bỏ thế giới, và đừng nghĩ rằng bạn phải làm việc đó. Đó không phải là học vấn của bạn. Như một học sinh của Tri Thức, vị thế của bạn trong thế giới sẽ thay đổi, và bạn sẽ được giải phóng khỏi nhiều ràng buộc của nó. Tuy nhiên, bạn được định để ở đây và để có hiệu quả ở đây. Đó là lý do tại sao Sự Khôn Ngoan là thiết yếu. Nếu bạn không ở trong thế giới, thì bạn sẽ không cần Sự Khôn Ngoan để ở trong thế giới. Nhưng bạn đang ở trong thế giới, và bạn cần Sự Khôn Ngoan để ở đây.

Hãy tránh việc chối bỏ trách nhiệm thế gian của bạn. Chỉ đừng để chúng áp đảo bạn. Hãy sống một cách đơn giản. Hãy giữ các vấn đề của bạn trật tự để thế giới sẽ yêu cầu ít hơn từ bạn, để bạn sẽ có thời gian, năng lượng và sự chú ý cần thiết để học những điều lớn lao hơn. Hãy cho đi những gì bạn phải cho đi. Hãy làm việc của bạn, nhưng duy trì thời gian cho sự phát triển của mình, vì việc này chuẩn bị lối đi cho thứ gì đó lớn lao.

Tiếp theo, hãy tránh sự thiếu kiên nhẫn. Mọi người đều thiếu kiên nhẫn khi họ bắt đầu. Mọi người đều muốn các kết quả khổng lồ với sự đầu tư tối thiểu. Mọi người đều muốn một món hời từ cuộc sống khi họ phải cho rất ít và nhận được rất nhiều. Mọi người đều muốn thoải mái nhưng có mọi phần thưởng của một cuộc sống được truyền cảm hứng. Hãy học tính kiên nhẫn. Bạn chưa biết những gì đã học mà phải được quên và những gì phải được học. Bạn vẫn chưa biết ngọn núi vĩ đại như thế nào bởi vì khi bạn ở trên núi, bạn hiếm khi có thể nhìn thấy đỉnh núi. Thật vậy, khi bạn ở trên núi, bạn thậm chí không biết tổng thể nó trông như thế nào. Bạn chỉ tiếp tục leo lên. Bạn tiếp tục đi. Bạn đi theo Tri Thức. Nếu Tri Thức yên lặng, thì bạn yên lặng. Nếu Tri Thức không di chuyển, thì bạn không di chuyển. Nếu Tri Thức đang chuyển động, thì bạn chuyển động. Nếu Tri Thức không phản hồi, thì bạn không phản hồi. Đây là sự tự do không gì sánh bằng.

Khi bạn thiếu kiên nhẫn, thì bạn thật ra đang cố gắng áp đặt ý muốn của mình. Bạn đang cố gắng khiến các thứ xảy ra. Bạn thiếu kiên nhẫn cho những phần thưởng lớn mặc dù bạn chỉ mới bắt đầu hành trình. Bạn đang nghĩ cách để nâng mình lên đỉnh núi. Bạn đang lập mưu mẹo và lên kế hoạch làm thế nào bạn có thể đến đó mà không cần phải tự mình thực hiện hành trình. Những suy nghĩ này có thể lướt qua tâm trí bạn không thường xuyên hoặc thường xuyên. Hãy nhận ra chúng như chính chúng và đừng trao cho chúng sự tin cậy.

Tiếp theo, hãy tránh nghĩ rằng bạn không biết điều gì đó trong khi thực tế là bạn biết nó. Cho đến khi bạn đã thật sự thâm nhập và nghiên cứu một vấn đề hay một câu hỏi trong cuộc sống, thì đừng nói là bạn không biết. Đừng bỏ cuộc và nói, “Tôi không biết. Làm sao tôi có thể biết được?” cho đến khi bạn đã nghiên cứu nó. Nếu đó là điều gì đó quan trọng và cần sự chú ý của bạn, thì hãy nghiên cứu nó. Có lẽ bạn không biết gì cả; có lẽ bạn biết một chút; có lẽ bạn biết rất nhiều. Mọi người phủ nhận những gì họ biết và khẳng định rằng những thứ khác vượt xa tầm với của họ, và họ không thể phân biệt được sự khác biệt bởi vì họ chỉ đang đối phó với sự việc ở cấp độ của ý tưởng chứ không phải ở cấp độ của trải nghiệm sâu sắc. Ở cấp độ của ý tưởng, bạn có thể có bất cứ thứ gì, trở thành bất cứ thứ gì, làm bất cứ thứ gì, muốn bất cứ thứ gì, giả định bất cứ thứ gì hoặc kết nối với bất cứ thứ gì bởi vì bạn đang vận hành ở cấp độ của tưởng tượng. Bạn đang mơ. Tuy nhiên, trải nghiệm sâu sắc của bạn miêu tả chính xác hơn về nơi bạn đang đứng, những gì bạn biết và những gì bạn không biết, những gì bạn có và những gì bạn không có.

Tiếp theo, hãy tránh đưa ra các giả định. Khi bạn thăng tiến, bạn sẽ thấy việc bạn đưa ra giả định và bạn sẽ ý thức hơn về lý do tại sao bạn đưa ra chúng. Trước đó, bạn sẽ chỉ đưa ra giả định và bị cuốn vào chúng. Khi bạn trở nên ý thức hơn và hiện diện hơn với bản thân trong giây phút hiện tại, thì bạn sẽ thấy tâm trí mình đang dệt ra một ý tưởng mới tuyệt vời, và bạn sẽ có thể dừng bản thân và nói, “Không. Không, tôi không nghĩ vậy.” Mọi người bị thu hút đến bất cứ thứ gì có vẻ hấp dẫn bên trong trí tưởng tượng của họ và trong thế giới.

Đừng đưa ra giả định. Hãy nhìn. Thỉnh thoảng bạn sẽ biết điều gì đó. Vậy là đủ. Trong khi đó, tâm trí sẽ muốn sáng tạo và sáng tạo và sáng tạo và lấp đầy mọi khoảng trống với những giải thích, mục tiêu, kế hoạch và mọi thứ khác của nó. Hãy học cách tĩnh lặng. Bạn không biết hành trình này. Bạn chỉ đang đi theo nó. Bạn đang học nó khi bạn đi. Bạn có thể nghĩ rằng bạn hiểu nơi bạn vừa mới ở, nhưng bạn sẽ không hiểu điều này một cách đầy đủ cho đến khi bạn đi cao hơn lên núi và có thể nhìn thấy nơi bạn đã ở trong bối cảnh của các khía cạnh lớn hơn của hành trình của mình. Hãy để tâm trí của bạn rộng mở và yên tĩnh. Hãy giữ nó đơn giản.

Trong những điều này mà Chúng Tôi đã đề cập, bạn sẽ tìm thấy những thứ khác mà bạn sẽ cần phải nhận ra và có lẽ nên tránh. Và bạn sẽ nhận ra những thứ mà bạn cần phải giành lấy. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy khi bạn tiến bước rằng cuộc sống của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn và đơn giản hơn. Bạn sẽ tập trung hơn và sẽ có ít thứ phải suy nghĩ hơn. Khi bạn có ít thứ hơn để suy nghĩ, và khi tâm trí của bạn trở nên quyền lực và tập trung hơn, thì tầm nhìn và trải nghiệm của bạn sẽ trở nên xuyên thấu hơn. Bạn sẽ được giải phóng khỏi việc bị phiền nhiễu bởi hầu hết những thứ đã thu hút sự chú ý của bạn và trí tưởng tượng của bạn trước đây. Và bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì quyền lực là sự tập trung, cho dù nó được sử dụng cho điều thiện hay điều ác.

Tri Thức sẽ khiến những gì có vẻ như không thể vượt qua được và bối rối trở nên đơn giản, từng ngày một. Nó sẽ không giải thích mọi thứ cho bạn; nó sẽ chỉ đơn giản thể hiện những gì đúng. Nó sẽ không lấp đầy tâm trí bạn với những lời giải thích và thuyết vũ trụ lớn lao, các cấp độ của sự tồn tại và hiện hữu và vân vân. Nó sẽ làm trống rỗng tâm trí của bạn để bạn có thể hiện diện, để bạn có thể thấy và biết và để Tri Thức và tâm trí của bạn có thể làm việc cùng nhau.

Bạn sẽ muốn tránh những thứ này mà Chúng Tôi đã đề cập bởi vì chúng kìm hãm bạn, bởi vì chúng đánh cược sự tồn tại của bạn và bởi vì chúng lãng phí cuộc đời bạn. Ở đây bạn sẽ học cách nói “có” hoặc “không,” thay vì “tốt” hoặc “xấu.” Có một hố sâu khác biệt giữa hai đánh giá này. Bạn sẽ nói “có” khi có được cần. Bạn sẽ nói “không” khi có thì không hiện diện. Bạn sẽ ở gần với cuộc sống và gần với Tri Thức. Bạn sẽ du hành nhẹ nhàng, và tốc độ của bạn sẽ nhanh hơn. Bạn sẽ vượt qua nhiều thứ mà trước đây có thể sẽ dừng bạn lại. Và bạn sẽ không còn nhận ra nhiều thứ đã thu hút bạn trước đây. Điều này thể hiện sự thăng tiến. Đây là điều đang chờ đợi bạn khi bạn tiến bước.

Khi tâm trí của bạn trở nên tập trung hơn và ít bị phân tâm hơn, bạn sẽ bắt đầu thể hiện một quyền lực lớn lao và sự chắc chắn lớn lao mà sẽ thấm nhuần bất cứ hành động nào bạn thực hiện và bất cứ đóng góp nào bạn làm. Và Ân Sủng sẽ ở bên bạn, bởi vì Ân Sủng là hết lòng và đến từ bên kia thế giới.

Cuối biểu mẫu

Đầu biểu mẫu

Cuối biểu mẫu