Tri Thức là Gì

Như đã được tiếc lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 21 tháng 9, 1993
ở Boulder, Colorado, Mỹ.


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Tri Thức là cốt lõi và thể xác của tất cả mọi trải nghiệm tôn giáo. Nó vượt trên những biểu hiện của trải nghiệm này về thần học, lễ nghi sùng đạo và cách thực hành tôn giáo, những điều thay đổi giữa các thế giới. Tuy nhiên, cốt lõi của thánh linh – yếu tố thúc đẩy trong tôn giáo, tiếng gọi chân thật cho trải nghiệm tôn giáo – chính là Tri Thức.

Tri Thức tượng trưng cho mối liên kết của bạn và mối quan hệ sẵn có của bạn với tất cả sự sống. Nhưng Tri Thức có một sứ mệnh cụ thể cho bạn trong cuộc sống này – một sứ mệnh bạn được khuyến khích để khám phá, để chấp nhận, để hội nhập và để thực hiện. Nói cách khác, Tri Thức không phải là mọi thứ bên trong bạn; Tri Thức là sự kết nối của bạn với tất cả mọi thức. Tri Thức thông minh; nó đang ở đây cho một mục đích. Tri Thức là phần của tâm trí bạn mà là thánh linh và vĩnh cữu. Nó là phần của tâm trí bạn mà biết bạn là ai và tại sao bạn đã đến đây, bạn phải gặp ai và điều gì bạn phải đạt được.

Tri Thức đang ở bên trong bạn ngay lúc này, nhưng bạn không thể nắm lấy nó. Nó không phải đang ở đây để bạn chiếm lấy và sử dụng. Đúng hơn, bạn có cơ hội để quay trở về vào trong mối quan hệ với Tri Thức. Ở đây, tâm trí cá nhân của bạn, tâm trí bị uốn nắn bởi thế giới của bạn, và Tâm Trí Phi Cá Nhân của bạn, tâm trí mà bạn đã đem theo bạn từ ngoài thế giới, thống nhất trong mối quan hệ có ý nghĩa dựa trên mục đích trong thế giới và dựa trên mối quan hệ với thế giới và với những người ủng hộ mục đích đó.

Tất cả những định nghĩa này có giá trị, nhưng để trải nghiệm giá trị của chúng, bạn phải xem xét chúng một cách sâu sắc. Nếu bạn nói, “Ồ, tôi thích định nghĩa đó,” hoặc “Tôi không thích định nghĩa đó,” hoặc “Điều này nghe có vẻ đúng đối với tôi,” hoặc “Điều này không nghe đúng đối với tôi,” bạn chỉ đang cố liên kết đến những phán xét, đánh giá và trải nghiệm trước đây của riêng bạn khi chạm trán với điều gì mới và đầy tính cách mạng. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ không hiểu được ý nghĩa của điều chúng tôi đang trình bày. Bạn sẽ chỉ thực tập những niềm tin, ý tưởng và đánh giá trước đây của bạn, và không có việc học mới nào sẽ xảy ra. Duỗi ra khỏi những ý tưởng và giả định của riêng bạn và chạm đến điều vĩ đại hơn vượt lên trên chúng là một hành động can đảm, chính trực và cam kết cho sự phát triển cá nhân bạn và cho sự đóng góp chân thật trong cuộc sống. Đây là con đường đến Tri Thức.

Tri Thức đang ở với bạn. Nó đang ở trong bạn, nhưng bạn không thể với tay và nắm nó, giữ nó và sử dụng nó cho bản thân. Đúng hơn, nó tượng trưng cho lời hứa bên trong bạn rằng bạn có một danh tính vĩ đại hơn và một mục đích vĩ đại hơn trong thế giới. Nó tượng trưng cho lời hứa rằng có những mối quan hệ vĩ đại trong thế giới mà bạn có thể tìm và phát triển nếu có hiểu biết đúng và nhận thức về mục đích sâu thẳm trong cuộc sống mà là của riêng bạn để thực hiện. Ở đây định nghĩa của bạn về mục đích của bạn phải luôn không định rõ, bởi vì sự thật là nó là điều mà sẽ hình thành rất chậm chạp. Bạn không thể chỉ nhận diện nó và nói, “Đây rồi. Đây là tại sao tôi đang ở đây. Đây là điều tôi phải làm.” Nhiều người làm như vậy, nhưng đó là liều lĩnh. Nó chỉ bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn của họ và tham vọng của họ. Việc khám phá thật sự cho Tri Thức và mục đích là điều hoàn toàn khác.

Đó là rất quan trọng để trao cho Tri Thức một định nghĩa thực dụng trong thế giới, bởi vì Tri Thức phải dẫn đến hành động. Như là một ý tưởng hay một lý tưởng, giá trị của nó rất bị giới hạn. Như là một thế lực thúc đẩy để dẫn đường bạn, dẫn dắt bạn, và thậm chí đôi khi thúc đẩy bạn làm điều gì đó ngoài sở thích cá nhân của bạn, Tri Thức có một định nghĩa đầy ý nghĩa. Đây là trải nghiệm về Tri Thức.

Bạn có thể có khó khăn với từ Chúa và những từ khác mà đã bị cấy trong những truyền thống tôn giáo mà bạn quen hay bạn đã phát triển từ nhỏ. Tuy nhiên, Tri Thức là cốt lõi của thánh linh của bạn. Bạn thống nhất lại với Chúa thông qua Tri Thức. Bạn thống nhất lại với bản thân thông qua Tri Thức. Bạn thống nhất lại với những người khác thông qua Tri Thức. Tri Thức là trung gian.

Do đó, chúng tôi có những định nghĩa khác, và chúng đều có vẻ khá riêng biệt. Tại sao như vậy? Đó là tại vì Tri Thức là quá vĩ đại và có quá nhiều khía cạnh. Tri Thức nằm ở trung tâm của sự thông minh trong cuộc sống, ở đây trong thế giới này và xuyên suốt Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn không thể chỉ định nghĩ nó bởi một khía cạnh. Tri Thức là Sự Hiện Diện Vĩ Đại đứng sau tất cả những hữu hình của sự sống. Bạn thấy nó ở đây, rồi bạn thấy nó ở đó. Nó nhìn khác ở đây so với ở kia. Rồi thì, bạn trải nghiệm nó một cách mới, và điều gì mới đi kèm với nó. Tri Thức là phần vĩ đại của bạn mà đang sống trong sự sống hữu hình. Nó đang truyền đạt Ý Muốn của vũ trụ vào trong trải nghiệm trần gian tầm thường của bạn. Khi bạn có thể đến gần với Tri Thức, để chú ý đến Tri Thức và để rộng mở bản thân cho Tri Thức, sự truyền đạt của nó có thể được trao cho bạn với cường độ và chiều sâu ngày càng tăng.

Bạn sẽ đón chào Tri Thức trong trái tim bạn, bởi vì nó sẽ được biết đến bởi bạn, và nó sẽ cộng hưởng bên trong bạn. Nó sẽ cộng hưởng trong một phần của bạn mà bạn hiếm khi trải nghiệm. Nó sẽ cộng hưởng đến cốt lõi của bản chất của bạn. Ngay cả khi tâm trí của bạn chống lại nó, ngay cả khi nỗi sợ của bạn trỗi lên, và ngay cả khi bạn bối rối, giận dữ hay chống cự, nó sẽ là chân thật cho bạn bởi vì nó là chân thật. Đây là sự liên lạc; đây là bản chất; đây là mục đích, đây là danh tính vượt trên mọi suy nghĩ, niềm tin, danh tính xã hội và liên kết chính trị trong thế giới – thậm chí ý muốn cá nhân của bạn. Đây là Tri Thức.

Để bắt đầu hiểu được thực tế của Tri Thức, chúng ta phải nhìn vào bằng chứng của Tri Thức. Bằng chứng này có thể thấy được trong trải nghiệm của bạn. Đó là trải nghiệm khi được thúc đẩy làm điều gì đó hay được thúc đẩy để không làm điều gì đó. Đó là trải nghiệm của sự kìm chế một cách vô lý. Đó là trải nghiệm của việc nhìn thấy trước được điều gì và biết điều gì và rồi nó xảy ra. Đó là trải nghiệm khi được thúc đẩy để đi đến nơi nào đó, để làm điều gì đó, để kết nối với ai đó, hoặc để tách rời ai đó. Điều này tượng trưng cho sự chuyển động sâu thẳm của cuộc sống bạn. Đó không phải là điều gì đó được thúc đẩy bởi ý tưởng, cảm xúc hay cảm giác của bạn. Đó là điều sâu thẳm bên trong bạn mà đang di chuyển bạn thông qua nền tảng của bạn. Đây là bằng chứng của Tri Thức.

Khi những cá nhân được lay chuyển một cách sâu sắc để làm điều mà sẽ đặt họ trên con đường khác trong cuộc sống của họ và trong phương hướng khác so với nơi họ đã định đi trước đó – đây là bằng chứng của Tri Thức. Khi những cá nhân cảm thấy rằng có điều gì sai sắp xảy ra và rồi hành động để tránh tình huống nguy hiểm – đây là bằng chứng của Tri Thức. Khi những cá nhân mở rộng bản thân đến với người khác một cách sâu sắc, kết nối khoảng cách giữa những cá tính khác biệt của họ một cách sâu sắc đến nỗi mà họ đều được thay đổi – đây là bằng chứng của Tri Thức. Trải nghiệm về sự gắn kết với cuộc sống và sự gắn kết với nhau, trải nghiệm về một động lực vĩ đại trong cuộc sống để cố gắng nhiều hơn hoặc để đạt được mục tiêu phải đạt được, mặc cho nó không được xác định rõ trong hiện tại – đây là những bằng chứng của Tri Thức.

Lúc này bạn có thể sẽ nói, “Ồ, bạn đang nói về linh cảm.” Không, chúng tôi đang không nói về linh cảm. Linh cảm là thể hiện bên ngoài của Tri Thức, giống như tuyết rơi trước cơn bão. Tri Thức vĩ đại hơn rất nhiều so với linh cảm. Một số người nghĩ rằng linh cảm là một phần của cơ chế sinh tồn cá nhân của họ. Họ không nhận ra rằng Tri Thức là Cội Nguồn Vĩ Đại bên trong họ. Tri Thức vĩ đại hơn rất nhiều so với những thể hiện nhỏ được gọi là linh cảm do đó bạn không được lẫn lộn giữa hai cái. Tri Thức đang sống; nó thông minh; nó đang suy nghĩ ngay giây phút này. Nó không chỉ đơn giản là phản xạ mà bạn có bên trong tâm trí của bạn hay cơ thể của bạn.

Bạn sống cuộc sống ở hai mức độ. Bạn sống cuộc sống ở mức độ mà bạn suy nghĩ, và bạn sống cuộc sống ở mức độ mà bạn biết. Để đem bạn vào trong cuộc sống ở mức độ mà bạn biết chính là mục đích của tôn giáo chân thật trong tất cả mọi hình dạng của nó. Điều này thống nhất bạn với Đấng Tạo Hoá của bạn và với mục đích vĩ đại của bạn để ở trong thế giới. Điều này đem bạn trở về với Tri Thức, bởi vì Chúa chỉ có thể được biết. Mục đích của bạn chỉ có thể được biết. Những mối quan hệ chân thật của bạn trong cuộc sống chỉ có thể được biết. Những thúc đẩy chân thật của bạn chỉ có thể được biết. Những ý tưởng của bạn về chúng là phụ và thường chỉ cản trở nhận thức về Tri Thức. Bạn có thể tin vào tất cả những điều này. Tuy nhiên, niềm tin phải có trải nghiệm chân thật là nền tảng của nó, nếu không nó trở nên tự lừa dối.

Tri Thức đang sống bên trong bạn ngay lúc này. Bạn sống trong suy nghĩ của bạn và ý tưởng của bạn, trong cảm giác của bạn và trong nhận thức của bạn về thế giới xung quanh bạn. Bạn bị điều khiển bởi các thế lực, cả về vật lý và tinh thần, mà bạn không thể giải thích, nhưng điều này chỉ xảy ra ở bề mặt của cuộc sống bạn. Sâu thẳm bên dưới là những dòng chảy thật sự đang di chuyển cuộc sống của bạn, những dòng chảy của Tri Thức. Tri Thức di chuyển bạn một cách chậm chạp vào vị trí để bạn có thể khám phá và học những điều sẽ giúp bạn đi bước kế tiếp trong cuộc sống của bạn. Tri Thức đang di chuyển bạn đến nhận thức, đến hiểu biết và đến những cá nhân có định mệnh để gặp bạn và để ở với bạn, nếu bạn có thể tìm thấy họ và nếu họ có thể tìm thấy bạn.

Bởi vì điều gì đó được quyết định trước không có nghĩa là nó sẽ xảy ra. Điều này là rất quan trọng để hiểu. Bạn có thể bỏ lỡ cơ hội của bạn để tìm thấy mục đích của bạn và để tìm thấy những người có ý nghĩa cho mục đích của bạn, và họ có thể cũng thất bại khi làm điều này. Thực tế là, điều này xảy ra thường xuyên. Bạn không thể an ủi bản thân và nghĩ rằng, “Ồ, cơ hội khác sắp đến.” Nhưng không phải vậy. Nếu bạn có thể thấy cuộc sống của bạn từ tầm nhìn lớn hơn, bạn sẽ thấy những cơ hội ít ỏi này quan trọng như thế nào và tại sao chúng không đến thường xuyên.

Tri Thức đang di chuyển bạn đến với định mệnh và thành tựu trong cuộc sống, mặc cho tất cả những mục tiêu, ước mong, nỗi sợ, tham vọng, kết nối và hoạt động cá nhân của bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng tất cả những điều bạn muốn đến từ Tri Thức. Đừng bao giờ nghĩ rằng tất cả những điều bạn khao khát để có, để làm hay để trở thành đến từ Tri Thức. Ở đây bạn phải trở nên rất trung thực, thật thà và rộng mở với bản thân. Bạn phải cam kết với sự thật hơn bất kỳ lợi thế nào khác. Điều này là cần thiết thậm chí để bắt đầu giành lại Tri Thức. Bạn phải tôn vinh nhu cầu vĩ đại và động lực vĩ đại đang di chuyển bạn bên ngoài những định nghĩa của riêng bạn. Điều này bắt đầu hành trình của bạn trong Con Đường của Tri Thức. Điều này giúp bạn bắt đầu.

Tri Thức không ban cho bạn sự giàu có, sự nổi tiếng, tình yêu và thú vui. Nó ban cho bạn điều vĩ đại hơn nhiều và có giá trị hơn nhiều mà khi được nhìn đúng và thật sự được nhìn, bạn sẽ thấy rằng không có sự so sánh nào với những điều khác đang thống trị sự chú ý, ý tưởng và hoạt động của con người.

Tri Thức là tôn giáo trong vũ trụ. Nó là một phần của trải nghiệm tín ngưỡng của bạn mà được truyền đạt giữa bạn và những người khác, giữa các nền văn hoá khác nhau trong thế giới này và giữa các thế giới. Nó tượng trưng cho một thánh linh có thể truyền tải được và chung trong vũ trụ – một cách phổ biến cho sự liên lạc, nhận thức và liên kết. Người không giống bạn về sinh học của bạn, môi trường của bạn, tính khí của bạn, giá trị của bạn, ảnh hưởng xã hội của bạn, tham vọng của bạn, mối bận tâm của bạn hoặc khả năng công nghệ của bạn có thể được kết nối và có thể kết nối với bạn thông qua trung gian vĩ đại này của sự sống được gọi là Tri Thức.

Điều có vẻ như luôn trốn thoát, rất hiếm hoặc rất chóng tàn thật tế lại là cốt lõi của sự sống. Và, giống như vậy, những điều có vẻ như rất hoành tráng, đầy quyền lực, rất mạnh mẽ, rất tuyệt vời và đầy thống trị là những điều nhỏ bé của sự sống. Nhận thức này tượng trưng cho sự đảo ngược vĩ đại trong suy nghĩ và sự đột phá vĩ đại trong hiểu biết.

Tri Thức là sự chú trọng cốt lõi khi chúng tôi nói về Cộng Đồng Vĩ Đại bởi vì Tri Thức là phần duy nhất của tâm trí bạn mà không thể bị ảnh hưởng, bị làm hư hại hay bị điều khiển. Tâm trí cá nhân của bạn có thể bị và đang bị làm hư hại, bị ảnh hưởng và bị điều khiển – bởi truyền thông của bạn, chính phủ của bạn, những mối quan hệ chính của bạn và vân vân. Tuy nhiên, Tri Thức bên trong bạn không thể bị hư hại. Bạn có thể áp dụng nó sai hoặc hiểu sai nó, nhưng bạn không thể làm nó hư hại. Nó là Thánh Thần. Nó nằm ngoài tầm với của bạn.  Thế giới không thể làm nó hư hại, bởi vì nó nằm ngoài tầm với của thế giới. Đó là tại sao nó là cội nguồn của tự do của bạn trong cuộc sống. Đó là tại sao nó là cội nguồn của sự chính trực thật sự của bạn trong cuộc sống. Và đó là tại sao nó có thể thực hiện sứ mệnh của bạn với sứ mệnh của bạn không bị làm hư hay bị phá huỷ. Bạn có thể cố gắng làm hư hay phá huỷ sứ mệnh của bạn, nhưng ở mức độ của Tri Thức, nó vẫn còn nguyên vẹn.

Khi chúng tôi nói rằng bạn không thể nắm lấy Tri Thức và sử dụng nó, chúng tôi muốn nói rằng bạn không thể làm hỏng nó và bạn không thể xâm phạm nó. Nếu bạn thử làm, bạn sẽ cảm thấy một sự bất an vĩ đại. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái với bản thân.  Sự bất an này là điều rất phổ biến trong trải nghiệm của loài người. Ngay cả khi không biết Tri Thức là gì hay nó nằm ở đâu hay nó hoạt động ra sao hay nó biết điều gì, bất kỳ khi nào bạn làm điều gì đi ngược lại với phương hướng của Tri Thức, bạn sẽ cảm thấy sự bất an này, sự tách rời này khỏi bản thân bạn. Bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. Bạn sẽ cảm thấy điều này không phải vì Tri Thức đang trừng phạt bạn bằng cách nào đó, nhưng bởi vì bạn đang đi ngược lại điều được biết đến bên trong bạn. Điều này tạo ra một sự bất an rất sâu sắc và xuyên thấu. Không đủ trị liệu, thú vui, sự trốn thoát hay bận tâm nào có thể giải thoát bạn khỏi sự bất an này. Bạn phải đem cuộc sống của bạn vào trong sự hài hoà với Tri Thức bên trong bạn. Bạn có thể trải nghiệm điều này, và trải nghiệm của bạn sẽ là bằng chứng cho việc bạn đang thành công hay thất bại trong vấn đề này.

Sự bất an từ hậu quả của việc bất hoà với Tri Thức là rất sâu thẳm và sâu sắc. Nó không phải là điều gì đó ở bề mặt của tâm trí bạn. Nhiều người quá thoả hiệp trong hoạt động của họ, giá trị của họ và những theo đuổi của họ mà họ đã điều chỉnh cho sự bất an này. Sự bất an này tượng trưng cho cách họ cảm nhận và cách họ sống. Sự bất an này tượng trưng cho tất cả những cố gắng đầy tuyệt vọng trong việc trốn thoát, nghiện, tránh né, lừa dối bản thân và những cách thức không trung thực khác được thể hiện rất nhiều ở đây.

Tuy nhiên, ở bên dưới tất cả những điều này là Tri Thức. Bạn có thể gọi nó là Tinh Thần. Bạn có thể gọi nó là Tâm Trí Thánh Linh; nhưng nó sẽ vượt trên định nghĩa của bạn, mặc cho bạn gọi nó là gì. Con Đường đến Tri Thức là con đường đến Thánh Linh và đến nhận thức về mục đích vĩ đại và ý nghĩa của bạn trong cuộc sống. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, điều này có thêm một ý nghĩa vĩ đại hơn nữa. Ở đây Tri Thức sẽ giúp bạn vượt trên những ý tưởng của bạn, những phong tục của bạn, những niềm tin của bạn và những ý tưởng, phong tục và niềm tin của thế giới của riêng bạn để bạn có thể đạt được điều gì đó trọn vẹn hơn, phổ biến hơn và dễ được truyền đạt hơn. Trong bối cảnh của Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn phải tập trung vào điều gì đó căn bản mà bạn chia sẻ với tất cả những hình dạng khác của sự sống thông minh. Điều này tồn tại ở mức độ của Tri Thức, không phải ở mức độ của trí tuệ, tính cách, văn hoá hay phong tục.

Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại tượng trưng cho tôn giáo trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Do đó, nó tượng trưng cho một bối cảnh vĩ đại hơn cho trải nghiệm và biểu hiện của tôn giáo ở khắp nơi trong thế giới. Nếu bạn lấy tôn giáo ra, bạn có thánh linh, bởi vì tôn giáo là tất cả những điều được xây dựng trên thánh linh trong nỗ lực để thánh hóa nó, để xây dựng nó lại, để xác nhận nó và để bảo đảm sự tiến bước của nó trong trải nghiệm của bạn. Tri Thức là cội nguồn của thánh linh của bạn, và nó đã được đặt bên trong bạn. Nó là một món quà, và chúng tôi đang giới thiệu lại bạn với nó. Nó có vẻ mới đối với bạn mặc dù nó đã luôn ở với bạn.

Để xem trọng Tri Thức và để chấp nhận thực tế của nó và để tiến về nó, bạn phải chạm đến một ngưỡng cửa nào đó trong cuộc sống. Ở đây thế giới phải làm bạn đủ thất vọng để bạn sẽ hỏi rằng nó có thể làm bạn toại nguyện hay không. Ở đây bạn phải chạm đến một ngưỡng cửa trong cuộc sống của riêng bạn và trong cách của riêng bạn khi bạn bắt đầu biết rằng có điều gì vĩ đại hơn trong cuộc sống bạn mà đang chờ đợi bạn, đang kêu gọi bạn, đã được trao cho bạn và đang ở với bạn. Và bạn biết rằng mặc cho bạn làm bất cứ gì trong cuộc sống để có được thú vui, của cải, danh vọng, những điều đạt được, tên tuổi hay bất cứ gì khác, không có gì có thể so sánh với việc trải nghiệm lại cảm nhận sâu thẳm và sâu sắc về bản thân và mục đích trong cuộc sống. Mọi người đang tiến về ngưỡng cửa này, ngưỡng cửa ban đầu khi Tri Thức được nhận ra.

Nhiều người nghĩ rằng họ có trực giác mạnh và họ đã luôn có trực giác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ đã chạm đến ngưỡng cửa nơi mà Tri Thức bắt đầu trở nên thật sự quan trọng và xứng đáng cho thời gian và nỗ lực của họ. Nhiều người nghĩ rằng trực giác là điều gì đó chỉ nuôi dưỡng họ khi họ tiến bước, như thể họ thuộc về một hệ thống phúc lợi thánh linh khi bạn chỉ nhận lãnh. Đây là rất đáng thương hại. Bạn sẽ không bao giờ tìm được cội nguồn của mục đích hay niềm cảm hứng của bạn với cách thức này, và bạn sẽ không bao giờ có trách nhiệm cho điều mà bản thân bạn phải học và làm để bắt đầu đi Con Đường Tri Thức và để đi những bước đi đến Tri Thức.

Tri Thức có liên quan tới khả năng để biết của bạn. Chúng tôi cũng gọi nó là Tâm Trí Hiểu Biết. Tuy nhiên, vấn đề với việc trình bày nó như Tâm Trí Hiểu Biết là nhiều người nghĩ rằng họ có một Tâm Trí Hiểu Biết mà họ có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Đó không phải là vậy. Tri Thức chạm đến bạn. Điều bạn có thể làm là chuẩn bị bản thân cho Tri Thức bằng cách học để trở nên tĩnh lặng và nhận lãnh, bằng cách học để đình chỉ phán xét của bạn bằng cách đặt qua bên những ưu tiên của bạn, những hành động không chế ngự được của bạn, những ý tưởng của bạn và niềm tin của bạn đủ lâu để điều gì đó vĩ đại hơn có thể được tiếc lộ cho bạn. Bạn chuẩn bị bản thân cho Tri Thức. Bạn không thể giữ nó, nắm lấy nó và sử dụng nó cho bản thân. Đây là cho sự bảo vệ của bạn. Điều vĩ đại đang sống bên trong bạn. Nó không phải cho một mình bạn để sở hữu và để chiếm dụng. Nó là điều bạn chia sẻ với tất cả sự sống. Mặc cho bạn lớn lên với tôn giáo hay không, mặc cho bạn được sinh ra trong tôn giáo nào, bạn có Tri Thức đang sống bên trong bạn.

Nếu Tri Thức có thể được thể hiện trong cuộc sống bạn, thì một giá trị vĩ đại hơn, một ý nghĩa vĩ đại hơn, và một mục đích vĩ đại hơn có thể được thể hiện thông qua trải nghiệm của bạn. Ảnh hưởng của điều này trên người khác sẽ là sâu sắc và đổi đời. Biểu hiện của Tri Thức có thể mãi mãi thay đổi cuộc sống của người khác. Không việc nào khác bạn có thể làm cho người khác, ngay cả việc cho họ ăn nếu họ đói, có thể so sánh với món quà này. Tuy nhiên, bản thân bạn không thể trao tặng nó. Bạn cho phép nó được thể hiện thông qua bạn, và rồi món quà được trao cho người khác.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Tri Thức cũng hiếm và có giá trị như trong thế giới. Và, dĩ nhiên, có nhiều sự lừa dối về việc ai có nó và nó là gì, giống như trong thế giới. Tri Thức là món quà và khả năng có giá trị và quý giá nhất mà bạn có. Nó sẽ giúp bạn nhận biết và nhận thức rõ về người khác. Nó sẽ giúp bạn thấy điều người khác không thể thấy, để biết điều người khác không thể biết, để nói điều người khác không thể nói và để cảm nhận điều người khác không thể cảm nhận. Tri Thức đem bạn đến với hàng đầu của sự sống – sự sống của bạn và sự sống xung quanh bạn. Nó phục hồi cơ thể của bạn và làm mới tâm trí của bạn và đem tất cả những cảm giác và động lực khác nhau bên trong bạn vào trong hài hòa và vào một cách tiếp cận cân bằng với cuộc sống. Không gì khác có thể hội nhập bạn ngoại trừ Tri Thức. Không ý tưởng nào, không lý tưởng nào, không cách thức nào, không người thầy cô nào và không quyền lực nào có thể làm việc này ngoại trừ Tri Thức.

Bằng chứng của Tri Thức có thể được tìm thấy nếu bạn tìm kiếm nó. Giữa tất cả những biểu hiện khác của sự sống, bạn sẽ tìm thấy bằng chứng của Tri Thức nếu bạn tìm kiếm nó. Tri Thức không phô bày bản thân; nó không trình diễn, nhưng nó luôn ở đó. Bạn có thể tìm thấy nó nếu bạn nhìn, nhưng bạn phải nhìn, và bạn phải nhìn với đôi mắt mở – không với đôi mắt tham lam hay đôi mắt tìm lợi thế cho bản thân, không với đôi mắt tìm sự xác nhận cho bản thân hay sự vinh danh cho bản thân. Thật vậy, khi bạn tìm nó, bạn có lẽ sẽ phải từ bỏ ngay cả những ý tưởng và niềm tin tín ngưỡng của bạn bởi vì Tri Thức vượt trên chúng.

Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn hoàn toàn biết Tri Thức là gì và nó sẽ làm gì. Làm như vậy là đóng tâm trí của bạn lại với Tri Thức. Tri Thức là việc tham gia giây phút này qua giây phút nọ. Nó là một chỗ mở trong bản thân bạn dựa vào một nhu cầu sâu thẳm và một niềm tin vĩ đại hơn. Tự nhận Tri Thức cho bản thân và bạn sẽ đánh mất nó. Mở rộng bản thân với Tri Thức và nó sẽ quay về với bạn.

Với Tri Thức, bạn sẽ hiểu sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới. Bạn sẽ có sự sáng suốt ở đây. Với Tri Thức, bạn sẽ có thể thấy được kết quả của mối quan hệ ngay cả trước khi nó bắt đầu. Với Tri Thức, bạn sẽ có thể thấy định mệnh trong những việc nào đó và trong những hoạt động nào đó. Tri Thức sẽ dẫn bạn đến chỗ này và ngăn bạn đi chỗ kia. Tri Thức sẽ kết nối bạn với người này nhưng không với người kia, tất cả đều không với sự phán xét hay chỉ trích. Điều gì có thể là tự nhiên hơn cho bạn, cho trải nghiệm của bạn và cho cốt lõi của bản thân bạn ngoài chính trải nghiệm về Tri Thức? Điều này thật quá căn bản mà hầu hết mọi người hoàn toàn lỡ mất nó. Nó như âm thanh luôn vang lên, nhưng con người không thể nghe nó bởi vì họ chỉ đang lắng nghe cho những thứ khác.

Để đến với Tri Thức, bạn phải chuẩn bị cho Tri Thức. Bạn không thể làm việc này một mình. Để học về Tri Thức ở mức độ của Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn phải học Con Đường đến Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn không thể tự dạy điều này cho bản thân bằng cách đọc sách hay bằng cách làm nhiều cách thực hành khác nhau hay dùng ý tưởmg từ những truyền thống khác nhau. Tự lên công thức cho cách của riêng bạn và bạn sẽ đứng ở nguyên chỗ bạn đang đứng. Chọn một con đường mà bạn đã không sáng tạo cho bản thân và bạn sẽ đi đến nơi bạn chưa từng đến trước kia, và bạn sẽ tìm thấy điều mà bạn chưa từng tìm thấy trước đây. Hãy để Tri Thức đem bạn tiến bước, chứ không phải những ưu tiên, ý tưởng hay lý tưởng của bạn.

Điều này tượng trưng cho sự phát triển thánh linh thật sự trong thế giới. Chính sự phát triển này đưa chủng loài của bạn tiến lên, đưa tất cả những chủng loài khác tiến lên và giữ Tri Thức tồn tại trong thế giới và khắp cả Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là mục đích của Đấng Tạo Hóa – để giữ Tri Thức tồn tại trong vũ trụ. Ở mức độ mà điều này có thể được làm, tất cả mọi sinh loài ở khắp nơi có cơ hội tiến bước đến với sự hợp nhất trong sự hài hoà trọn vẹn với cuộc sống.