Chúa là Gì

Như đã được tiếc lộ cho
Marshall Vian Summers
Ngày 17 tháng 8 năm 1993
ở USA

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúa là Tri Thức. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúa là trải nghiệm. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúa là sự truyền đạt của sự sáng suốt và nhận thức sâu sắc từ người này đến người kia, thẩm thấu mọi sự sống hữu hình. Điều này được thể hiện trong phạm vi trải nghiệm của bạn.

Chúa có vẻ như là nhiều điều khác nhau cho con người khác nhau và cho nhiều chủng loài khác nhau trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nhưng mọi nơi đều có chung một trải nhiệm căn bản để mồi lửa cho khao khát Chúa, nhận thức về Chúa và mối quan hệ với Chúa.  Sự thôi thúc tôn giáo này, sự thôi thúc cho sự hợp nhất với Chúa, được trải nghiệm ở khắp vũ trụ. Mặc dù nó có vẻ như không hiện diện trong vài nền văn minh và được thể hiện một cách bất thường trong những nền văn minh khác, sự thôi thúc là giống nhau. Chúa là gì phải được thể hiện trong phạm vi trải nghiệm của bạn và khả năng trải nghiệm của bạn. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúa quá trọn vẹn mà bất kỳ định nghĩa nào cũng sẽ luôn chùn bước và thất bại.

Do đó, chúng tôi sẽ nói rằng Chúa là trải nghiệm của tất cả mọi mối quan hệ. Bạn có thể trải nghiệm điều này trong giây lát này và kia và lâu hơn nếu bạn chuẩn bị theo Con Đường của Tri Thức. Đây là một trải nghiệm có thể được truyền từ thế giới này sang thế giới kia và được chia sẻ và thể hiện từ chủng loài này sang chủng loài kia, vượt qua và vượt trên tất cả mọi sự khác biệt của giống loài, văn hoá, tính khí và môi trường. Đây là Chúa. Chúa đối với bạn là một trải nghiệm không như bất kỳ trải nghiệm nào khác trong cuộc sống, nhưng trải nghiệm này trao ý nghĩa cho tất cả những trải nghiệm khác của bạn.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúa là trọn vẹn. Trong thế giới của bạn, Chúa là Chúa của thế giới của bạn, Chúa của chủng loài của bạn, Chúa của lịch sử của bạn, Chúa của tính khí của bạn, Chúa của nỗi sợ và khát vọng của bạn, Chúa của anh hùng của bạn, Chúa của thảm kịch của bạn, Chúa liên quan đến bộ tộc của bạn và thời đại của bạn. Nhưng trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúa vĩ đại hơn rất nhiều, rất trọn vẹn – vượt trên định nghĩa của bất kỳ chủng loài nào, vượt trên lịch sử của bất kỳ chủng loài nào, vượt trên tính khí, nỗi sợ và khát vọng của bất kỳ chủng loài nào, vượt ngoài tầm với của bất kỳ cá nhân hay triết học phổ biến nào. Nhưng mà, bạn tìm thấy Chúa trong sự thôi thúc tinh khiết, trong những giây phút nhận biết vô tận, trong khao khát để đóng góp ngoài những quan tâm và động cơ riêng của bạn, trong việc nhận biết người khác, trong động lực để trao tặng, trong trải nghiệm của sự gắn kết mà không thể giải thích được. Những điều này có thể được truyền đạt. Đây là Chúa đang hoạt động. Đối với bạn, đây là Chúa.

Bây giờ bạn phải nghĩ về Chúa trong Cộng Đồng Vĩ Đại – không phải Chúa của loài người, không phải Chúa của lịch sử được viết xuống của bạn, không phải Chúa của những thử thách và khổ cực của bạn, nhưng Chúa của tất cả thời gian, cho tất cả mọi chủng loài, cho tất cả mọi chiều hướng, cho những loài thô sơ và cho những loài tiên tiến, cho những người suy nghĩ như bạn và cho những người suy nghĩ rất khác, cho những người tin và cho những người mà niềm tin là không thể lý giải được. Đây là Chúa trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Và đây là nơi bạn phải bắt đầu.

Để tin vào Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại là một nỗ lực quá vĩ đại bởi vì bạn sẽ nhận ra rằng chủng loài của bạn thì nhỏ và vũ trụ thì vĩ đại. Ở đây bạn sẽ chú trọng vào Chúa không phải của thế giới của bạn và của thời đại của bạn nhưng Chúa của tất cả mọi thế giới và tất cả mọi thời đại. Thần học hay triết học nào có thể bao gồm một Chúa với tầm vĩ đại này? Suy đoán nào của loài người và đạo lý nào của loài người có thể bao gồm một Chúa quá trọn vẹn như vầy?

Nhưng thần học về Chúa của bạn phải là thần học về việc làm của Chúa trong thế giới này. Và nếu nó muốn là chân thật, chính xác và có ích, nó phải tập trung vào trải nghiệm về Tri Thức. Tri Thức là điểm khởi đầu của tôn giáo. Tri Thức là điểm kết thúc của tôn giáo. Tri Thức là bằng chứng cho Chúa và bằng chứng cho việc bạn là một phần của cuộc sống vĩ đại bên ngoài giới hạn thời gian của bạn, bên ngoài ranh giới của chủng loài của bạn và bên ngoài hạn chế của khả năng trí tuệ của bạn. Ở đây không có câu chuyện tạo hoá nào. Không có anh hùng nào. Không có ngày tận thế nào. Chỉ có trải nghiệm trọn vẹn về mối quan hệ, đó chính là trải nghiệm về Tri Thức và trải nghiệm về Chúa.

Tôn giáo loài người là gì nếu không có câu chuyện về tạo hoá, không có anh hùng để thờ phụng và không có trải nghiệm tột độ của loài người? Tôn giáo nào của loài người có thể tập trung vào Chúa với tầm vĩ đại này, với mối quan tâm chính không chỉ với một mình thế giới của bạn, không bận tâm với trải nghiệm hằng ngày của bạn, với nhận thức quá trọn vẹn và ban phước lành cho những người rất khác bạn? Vậy thì hình mẫu cho hành vi của loài người sẽ là gì? Nền tảng cho đạo lý hay đạo đức sẽ là gì trong Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại? Để cho điều này bạn phải hành trình ra khỏi tôn giáo trẻ thơ và nhu cầu của trẻ thơ. Bạn phải hành trình ra khỏi nhu cầu chỉ cho luật lệ và quy tắc và những câu chuyện tuyệt vời mà thật khó tin. Bạn phải bước vào trải nghiệm và Bí Ẩn của cuộc sống, chính là cánh cửa đến với Chúa, nằm ở cốt lõi của cuộc sống bạn và chứa đựng mục đích cho việc bạn đến đây mà là độc nhất cho bạn nhưng bạn chia sẻ với tất cả mọi sự sống.

Trong Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại, không có anh hùng nào. Không có câu chuyện về tạo hoá nào. Và không có trải nghiệm tột độ nào để chấm dứt những khó khăn của cuộc sống hữu hình. Như vậy, tôn giáo là gì nếu không có những thứ này? Những thứ này có bản chất bộ lạc. Và không chỉ riêng bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại mong muốn chúng, thiết lập chúng và giữ chặt chúng. Ở mọi nơi mà tôn giáo đã bám rễ và đã được thể hiện, các chủng loài đã dựa thực hành của họ và hiểu biết của họ trên thời đại của riêng họ, lịch sử của riêng họ và tính khí của riêng họ. Nhưng vượt trên điều này là trải nghiệm về Chúa. Vượt trên điều này là thánh linh tinh khiết. Đây là điều mà bạn phải tìm kiếm ngay lúc này, bởi vì tôn giáo của loài người sẽ không bao giờ có thể bao gồm Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này thật khó có thể hiểu được bởi vì nó vượt trên những điều kiện của bạn cho Thánh Thần. Do đó, bạn phải tìm cách khác, một cách trưởng thành hơn, một cách trọn vẹn hơn, một sự chuẩn bị chân thật.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, những chủng loài tiến bộ đã nhận ra bản chất và mục đích của Chúa trong thế giới của riêng họ, nhưng hiểu biết của họ đã vượt khỏi hiểu biết về Ý Muốn của Chúa trong những vấn đề cụ thể, thậm chí vượt khỏi bận tâm cho phúc lợi và sự tồn tại của chủng loài họ. Họ đã vượt khỏi những bận tâm này để đi đến một thánh linh vĩ đại hơn, một Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại – một thánh linh của mọi thời đại và mọi thế giới, một thánh linh bí ẩn, không được định nghĩa và thể hiện trong nghi thức, lý tưởng, niềm tin, quá khứ hay hình ảnh tuyệt vời, một thánh linh có thể hoàn toàn được truyền đạt từ loài này đến loài khác với từ ngữ hay cử chỉ, hoặc không với từ ngữ hay cử chỉ nào.

Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại là thánh linh của trải nghiệm vĩ đại hơn, nhận thức vĩ đại hơn và những khả năng vĩ đại hơn. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn không được giải cứu. Bạn chỉ đang phát triển. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn không bị chỉ trích. Bạn chỉ đang phát triển. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, không có thiên đàng. Chỉ có việc tiếp tục tham gia và một khả năng vĩ đại hơn cho mối quan hệ. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, không có chúa và ma quỷ địa phương nào đang đấu tranh về thánh linh. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, có những người biết và những người không biết. Những thử thách lớn lao trong cuộc sống khắp nơi đến từ trải nghiệm của họ.

Bạn, những người đang sống trong một thế giới loài người với những ý tưởng của loài người, niềm tin của loài người và quan điểm của loài người, có cơ hội vĩ đại ngay lúc này để trải nghiệm Thánh Thần và mục đích và ý muốn Thánh Thần cho cuộc sống và thời đại của bạn thông qua một nhận thức Cộng Đồng Vĩ Đại và thông qua một con đường và phương hướng khác. Bạn cần điều này ngay lúc này, bởi vì thế giới của bạn đang tiến vào Cộng Đồng Vĩ Đại của những Thế Giới. Và bạn cần điều này ngay lúc này bởi vì đây là tôn giáo của mọi thời đại, không chỉ cho thời đại của bạn. Xuyên thủng giới hạn này và bạn sẽ hiểu được quá khứ, hiện tại và tương lai theo cách mà sẽ thống nhất chúng với nhau.

Điều này sẽ trao cho bạn sức mạnh và khả năng phân biệt và hiểu biết những loài từ Cộng Đồng Vĩ Đại đang viếng thăm thế giới của bạn. Mặc dù họ sở hữu khả năng công nghệ tiến bộ hơn và có sự liên kết xã hội chặt chẽ hơn, họ cũng được kêu gọi để học về Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Món quà của bạn cho họ là điều rất hiếm và quý giá. Bạn có điều họ cần. Bạn có điều mà tất cả mọi sự sống cần. Đó là tại sao Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại đang được đem vào trong thế giới này trước sự trỗi vào của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này được trao ban không chỉ cho việc thích nghi của riêng bạn với Cộng Đồng Vĩ Đại để thiết lập nền tảng cho sự liên lạc, nhận biết và hiểu biết. Nó cũng được trao ban để khẳng định rằng loài người, mặc dù giới hạn trong khả năng vật chất của bạn, tuy vậy có một món quà thánh linh để trao tặng – một món quà cho mọi thời đại, một món quà với giá trị chân thật. Tuy nhiên, để tìm thấy món quà này và để trao tặng món quà này, bạn phải có một hiểu biết vĩ đại hơn, một nhận thức vĩ đại hơn, một thần học vĩ đại hơn và một nền tảng mới cho cuộc sống. Đây là nền tảng mà sẽ giải thoát bạn trong cuộc sống hằng ngày của bạn và sẽ khiến những bận tâm loài người của bạn, điều có vẻ như rất phức tạp và khó khăn, đơn giản hơn nhiều so với chúng có vẻ như ngày hôm nay.

Điều Chúa đang làm trong thế giới của bạn có liên quan đến điều Chúa đang làm trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nếu bạn không biết Chúa đang làm gì trong Cộng Đồng Vĩ Đại, làm sao bạn biết được Chúa đang làm gì trong thế giới của bạn? Và làm sao bạn có thể hiểu được sự hiện diện và trải nghiệm Thánh Thần ở đây? Bạn phải nhìn thấy bản thân bạn từ ngoài nhìn vào để thấy được bạn ra sao, bạn đang ở đâu và bạn là ai ngay lúc này. Bạn sẽ cần cách nhìn này để thấy điều đang bao bọc bạn, điều khích lệ bạn và điều kìm giữ bạn lại.

Hiểu biết về điều Chúa đang làm trong vũ trụ chỉ có thể được truyền đạt thông qua trải nghiệm tinh khiết, bởi vì vũ trụ vượt quá xa khỏi khả năng trí tuệ hay khái niệm của bạn mà không có ngôn ngữ hay công nghệ nào có thể mô tả được nó. Và ngay cả khi nếu nó có thể được mô tả, bạn sẽ không có cách nào để hiểu được nó.

Tuy nhiên, đây không phải cách mà nhận thức vĩ đại và chân lý vĩ đại được truyền tải và nhận biết. Nếu bạn sẵn lòng vượt khỏi giới hạn của riêng bạn, nếu bạn sẵn lòng vượt khỏi những khái niệm của bạn, những ý tưởng của bạn và niềm tin của bạn, thì bạn sẽ mở cánh cửa đến Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại và đến một Tri Thức và Minh Triết vĩ đại rất cần thiết trong thế giới của bạn ngay lúc này. Điều này trao cho bạn mọi lợi thế và một nền tảng cho việc trao tặng cho người khác trong tương lai, nhưng để làm được việc này, bạn phải rất dũng cảm. Bạn phải hành trình vào nơi mà con người đã chưa bao giờ đến trước đó, vào trong một dạng trải nghiệm linh thiêng và vào trong một vũ trụ vĩ đại và phức tạp hơn rất nhiều so với bất cứ điều gì bạn đã phải đối phó trong quá khứ. Bạn sẽ phải học cách thoải mái khi không có định nghĩa. Bạn sẽ phải vững chắc với một nền tảng vĩ đại bên trong bản thân. Và bạn phải có những người bạn đồng hành lớn lao.

Đây không phải là một chuyến phiêu lưu. Đây là một hành trình – một hành trình với tầm vĩ đại nhất, một hành trình không thể được đi một mình, một hành trình với khó khăn và nguy hiểm, nhưng là một hành trình cần thiết và đang kêu gọi bạn. Nó kêu gọi bạn vượt ngoài những ý tưởng của bạn, những mục tiêu của bạn và những bận tâm của bạn. Nó kêu gọi bạn ngay lúc này.

Tiếng gọi này là một trải nghiệm có vẻ như rất khó hiểu, nhưng nó quá là chân thật, quá xuyên thấu và quá trọn vẹn, ngay cả cho bạn ở đây ngay lúc này. Nó là cánh cửa sổ để nhìn ra một vũ trụ vĩ đại hơn và một Chúa vĩ đại hơn đang hoạt động.

Đây là thần học của trải nghiệm tinh khiết – một thần học của Minh Triết tinh khiết và Tri Thức tinh khiết, một thần học mà bạn chỉ có thể thể hiện và một thần học mà bạn chỉ có thể trải nghiệm. Nó là một thần học vĩ đại hơn bất cứ điều gì có thể được dạy trong trường dòng và trường học cho tôn giáo. Ai có thể đáp lại một món quà và Bí Ẩn vĩ đại như vậy? Ai có thể đi vào khu vực của trải nghiệm tinh khiết, của sự hợp nhất vĩ đại hơn với Chúa?

Hãy để đây là tiếng gọi cho bạn người đang đọc những lời này. Hãy để đây là tiếng gọi cho bạn vượt ngoài hiểu biết của bạn và khả năng để hiểu của bạn, bởi vì bạn sẽ không hiểu những lời này cho đến khi bạn có trải nghiệm vĩ đại này, và bạn sẽ không biết nếu những lời này là đúng cho đến khi bạn trải nghiệm chân lý của chúng. Bạn sẽ không biết sự hoàn toàn thích hợp của chúng cho đến khi bản thân bạn có thể trải nghiệm chúng.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúa là quá to lớn và quá vĩ đại để chỉ gợi lên niềm tin. Niềm tin chỉ có thể đem bạn đến ngưỡng cửa của trải nghiệm. Qua khỏi điều này, niềm tin là quá yếu và quá dễ sai lầm để đưa bạn đi xa hơn. Ở đây niềm tin phục vụ mục đích duy nhất và quan trọng nhất của nó – để đem bạn đến cánh cổng của trải nghiệm. Đây là mục đích của niềm tin và mục đích của sự chuẩn bị. Đây là mục đích của sự đào tạo về tôn giáo trong thế giới của bạn và trong tất cả mọi thế giới. Qua khỏi cánh cổng này là Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại. Dẫn đến cánh cổng này là Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại và qua khỏi cánh cổng này là Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Để nhận biết thần học về Chúa trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn phải có một tâm trí vĩ đại hơn, từ vựng vĩ đại hơn và phạm vi trải nghiệm vĩ đại hơn. Điều này có thể được truyền đạt cho bạn, và bạn có thể truyền đạt nó đến cho người khác, nhưng lời nói của bạn không thể nắm bắt được nó.  Nó chỉ có thể được truyền tải từ người này đến người khác thông qua một quá trình bí ẩn của sự truyền tải Thánh Thần. Không ai có thể hiểu nó bằng trí tuệ bởi vì môi trường của nó là quá vĩ đại và bao gồm mọi thứ.

Những người chỉ muốn một mình ý tưởng sẽ phải ở lại với tôn giáo địa phương của họ, bởi vì điều này là quá to lớn. Những người chỉ muốn biết lời hướng dẫn cho việc sống hiệu quả sẽ thấy rằng điều này là quá to lớn và gây bối rối, quá khó hiểu và quá bí ẩn. Những người trải nghiệm Chúa trong Cộng Đồng Vĩ Đại và những người có thể truyền đạt Chúa trong Cộng Đồng Vĩ Đại tượng trưng cho những cá nhân đã vượt khỏi phạm vi của chủng loài và khả năng trí tuệ của riêng họ. Họ suy nghĩ trong bối cảnh của vũ trụ. Họ thấy điều mà người khác không thể thấy, và họ biết điều người khác không thể biết. Đây là gánh nặng của họ và món quà của họ. Đối với họ, niềm tin không phải là vấn đề bởi vì họ đã vượt khỏi nhu cầu cho niềm tin và vượt khỏi giới hạn của niềm tin. Trải nghiệm của họ là quá phi thường để được truyền đạt vào trong phạm vi rộng lớn nào hay đến cho thính giả vĩ đại nào. Nó phải được trao ban từ người này sang người kia. Nhà thờ của họ và thánh đường của họ là môi trường nơi họ nhận lãnh sự truyền tải Thánh Thần và truyền đạt nó cho người khác. Họ có ít học trò. Hành trình của họ lâu. Đòi hỏi cho họ là vĩ đại. Sự áp dụng của họ là hoàn tất và trọn vẹn.

Có thể có một món quà như vậy cho nhân loại không? Nó không chỉ là có thể nhưng còn là cần thiết. Không có món quà này, trải nghiệm với Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ có một ảnh hưởng thảm khốc trên nhân loại. Không có món quà này, ước muốn của nhân loại cho quyền lực và sự thống trị sẽ dẫn đến thảm khốc. Không có món quà này, bạn sẽ không thể hiểu được những người bạn sẽ gặp từ Cộng Đồng Vĩ Đại, và bạn sẽ không thể hiểu được sự đổi thay vĩ đại và những sự kiện vĩ đại đang xảy ra trong thế giới của bạn.

Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại đang được trao tặng cho thế giới như một phương cách để chuẩn bị bạn cho Cộng Đồng Vĩ Đại và như phương cách để chuẩn bị bạn cho Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó là phương cách để chuẩn bị bạn cho mục đích vĩ đại trong cuộc sống mà có liên quan đến sự sống ở khắp nơi. Cộng Đồng Vĩ Đại là môi trường vĩ đại nơi bạn sống và nơi bạn phải trở nên có trách nhiệm. Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại là một kiểu thánh linh khác, nhưng bạn sẽ thấy rằng trải nghiệm nằm trong cốt lõi của điều này là quen thuộc và chứng thực hơn bất kỳ điều gì bạn đã trải nghiệm trước kia. Trải nghiệm này sẽ nhắc bạn về Quê Hương Cổ Đại của bạn và về những người đã gửi bạn vào trong thế giới.  Nó sẽ nhắc bạn về mối liên kết vĩ đại của những mối quan hệ đang tồn tại ngay giây phút này mà vượt trên giới hạn về thời gian và vị trí của bạn trong cuộc sống. Đây là lối đi vào trong một vũ trụ vĩ đại hơn. Nó là phương cách cho khả năng vĩ đại hơn và Minh Triết trong cuộc sống. Nó là câu trả lời cho một nhu cầu vĩ đại cho nhân loại và cho sự sống ở khắp nơi.