Tập 2

Về Tập 2

Tập Hai của Thông Điệp Mới từ Chúa chứa đựng truyền thống tôn giáo sâu thẳm hơn ở trong cốt lõi của Tân Khải Huyền cho nhân loại.

Ở đây chứa đựng những bài viết nền tảng cho thần học và thánh linh của Thông Điệp Mới của Chúa. Điều này bao gồm những quyển sách trong Thông Điệp Mới: Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ ĐạiNhững Mối Quan Hệ và Mục Đích Cao Cả. Những bài viết thiên liêng và độc nhất này đã được nhận lãnh trong một quá trình Khải Huyền không ngừng bởi Sứ Giả.

Những bài viết này bắt đầu hành trình của Khải Huyền căn bản của Chúa cho thế giới về Tri Thức, (Tri Thức là gì), Cộng Đồng Vĩ Đại (Cộng Đồng Vĩ Đại là gì) và Những Mối Quan Hệ và Mục Đích Cao Cả, cũng như những giáo huấn đầu tiên về bản chất của Sự Hiện Diện và Mục Đích của Chúa trong thế giới và trong vũ trụ bên ngoài.

Trong những bài viết này, nhân loại được giới thiệu đến Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, con đường của việc thực tập thánh linh và sự phát triển nội tâm được thực tập khắp cả vũ trụ từ thưở ban đầu. Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại ngay lúc này đang được trình bày đến cho thế giới chúng ta lần đầu tiên.

Trong khi những bài viết này tiếp tục thiết lập nền tảng thánh linh của Thông Điệp Mới, chúng cũng vang lên một tiếng gọi thân mật sâu thẳm từ Chúa đến cho cá nhân – một tiếng gọi của quyền lực vĩ đại và sự bí ẩn. Tiếng gọi này kêu gọi bạn, gọi vọng xuống những hành lang cổ đại của tâm trí của bạn, gọi đến một Tri Thức sâu thẳm hơn và một ký ức cổ đại đang sống bên trong bạn, đang chờ đợi để được khám phá.

Tập 2