Linh Hồn

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 2 tháng 11, 2009
ở Boulder, Colorado, Mỹ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Bất kỳ nhìn nhận nào về linh hồn phải chỉ tương đối cho hoàn cảnh hiện tại của bạn, giai đoạn phát triển và phạm vi thực tế mà bạn có thể trải nghiệm. Điều này, dĩ nhiên, là thử thách đang đối mặt với bất kỳ ý tưởng nào về chân lý thánh linh trong thế giới – rằng nó đều tương đối cho nơi bạn đang đứng nhìn và vị trí của bạn trong vũ trụ và trong Tạo Hoá.

Do đó, điều có thể là đúng trong thực tế này có thể không đúng trong chiều sâu thực tế kế tiếp mà bạn hầu như chắc chắn sẽ trải nghiệm khi bạn rời khỏi thế giới này. Đấu tranh và tranh cãi và chiến tranh vì những ý tưởng tôn giáo là việc làm của kẻ ngốc, ít nhất là như vậy, và một thảm kịch tột cùng trong thực tế.

Suy nghĩ rằng một mình thánh kinh có thể nói cho bạn biết về Tâm Trí và Ý Muốn của Chúa là việc cực kỳ xem nhẹ. Bởi vì bạn phải trải nghiệm điều này ở mức độ của Tri Thức bên trong bản thân bạn.

Tôn giáo là con đường đến ngõ cụt cho trí tuệ, hoặc nó là con đường đến việc khám phá về linh hồn, và nhu cầu vĩ đại của linh hồn để thực hiện sứ mệnh và định mệnh của nó trong thế giới, trong phụng vụ cho nhân loại và trong phụng vụ cho thế giới. Tất cả mọi người đã được gửi vào trong thế giới để phục vụ thế giới. Nhưng, dĩ nhiên, ý định đầu tiên và căn bản này đã bị thất lạc và bị lẫn lộn, bị làm méo mó và làm hư hại, dẫn đến thế giới mà bạn trải nghiệm ngày hôm nay.

Do đó câu hỏi trỗi lên: Linh hồn là gì? Chúng Tôi sẽ trao cho bạn hiểu biết ở đây mà sẽ rất có ích, miễn là bạn nhớ rằng hiểu biết này, và bất kỳ hiểu biết nào mà Chúng Tôi trao cho bạn về những điều liên quan đến sự vĩnh cữu, sẽ lớn lên và thay đổi khi bạn tiến bước. Điều bạn nói với đứa bé về thế giới không phải là điều bạn nói với người lớn. Điều bạn nói với đứa bé về Chúa không phải là điều bạn nói với người lớn. Do đó, mức độ của sự trưởng thành của bạn sẽ thật sự quyết định nhận thức của bạn và hiểu biết của bạn, đặc biệt khi liên quan đến những thực tế bên ngoài thế giới này và bên ngoài giai đoạn ngắn ngủi của sự sống mà bạn gọi là cuộc sống trong thế giới.

Thực tế của linh hồn chắc chắn thích hợp cho trường hợp này. Nó đã được tạo dựng trước khi bạn đã vào trong thế giới, và nó sẽ tồn tại sau khi bạn rời khỏi thế giới. Do đó hiểu biết trần gian của bạn, điều là cực kỳ tạm thời bởi những giới hạn của thời gian và hoạt động của bạn trong thế giới, sẽ chỉ trao cho bạn một cái nhìn thoáng về nó từ một quan điểm nào đó.

Nhưng sự sáng rõ ở đây luôn là quan trọng để cho phép tâm trí của bạn mở rộng và để nhắc nhở bạn rằng bản thân bạn không phải là trí tuệ của bạn, hoặc phạm vi ý tưởng của bạn, hoặc ký ức của bạn, hoặc bất bình của bạn và vân vân. Điều đã được tạo dựng trong thế giới sẽ mất đi với thế giới trong trải nghiệm của bạn ở một mức độ cao.

Linh hồn là gì? Linh hồn là một phần của bạn mà Chúa đã tạo dựng mà là vĩnh cữu và đã tồn tại trước cuộc sống này và sẽ tiếp tục sau cuộc sống này.

Câu hỏi do đó trỗi lên: Tri Thức mà bạn nói về là gì? Tri Thức là một phần của linh hồn của bạn mà đã không tách rời khỏi Chúa, và do đó có thể đáp lại Ý Muốn của Chúa, sự bảo vệ của Chúa và Minh Triết của Chúa bởi vì nó liên quan đến cuộc sống và hoàn cảnh cụ thể của bạn, trong hoàn cảnh này của việc sinh sống trong thế giới.

Do đó, về bản chất, linh hồn của bạn và Tri Thức chưa là cùng một thứ trong trải nghiệm của bạn. Linh hồn của bạn trong trải nghiệm của bạn, đang sống trong trạng thái Phân Ly, là một phần của danh tính vĩnh cữu của bạn mà đã tách rời khỏi Chúa. Nhưng bởi vì bạn không thể hoàn toàn tách rời khỏi Chúa, phần mà đã không tách rời khỏi Chúa của bạn tượng trưng cho ơn cứu rỗi của bạn.

Thống nhất linh hồn với Tri Thức và linh hồn là trọn vẹn, và Sự Phân Ly bên trong linh hồn đã được chấm dứt. Nói cách khác, một phần của linh hồn đang hành trình qua cuộc sống như một thực thể khác, không nhận biết và sợ hãi việc đối mặt với thực tế thật của nó. Phần của linh hồn mà chưa bao giờ rời khỏi Chúa đi theo, nhưng nó đang đáp lại điều gì đó rất khác và là một hình thức rất khác của trí tuệ.

Sự Phân Ly chưa bao giờ là trọn vẹn bởi vì bạn không thể tách rời bản thân khỏi Cội Nguồn của bạn. Mặc dù bạn có thể cố làm điều này và đầu tư bản thân nhiều trong nỗ lực này, cuối cùng, nó không thể thành công. Đó là tại sao tất cả mọi linh hồn, cuối cùng trong thời gian, có lẽ trong tương lai rất rất xa, sẽ thống nhất lại với Chúa.

Giây khắc mà Sự Phân Ly đã được tạo ra, trước sự tạo dựng của thời gian và không gian, câu trả lời đã được trao ban. Câu trả lời đã được trao ban bởi vì bạn không thể tách rời khỏi Chúa, và đó là điều cuối cùng sẽ cứu rỗi bạn. Mặc cho tôn giáo hoặc niềm tin của bạn là gì, mặc cho thời đại của bạn, nền văn hoá của bạn là gì – thậm chí mặc cho thế giới mà bạn hiện diện ở đâu trong Cộng Đồng Vĩ Đại của những thế giới trong vũ trụ – đây là sự cứu rỗi của bạn.

Bạn trở về với Chúa thông qua Tri Thức, Tri Thức là phần vĩ đại của bạn mà chưa bao giờ tách rời khỏi Chúa. Chúng tôi dùng từ Tri Thức bởi vì nó liên quan đến khả năng có những trải nghiệm sâu sắc của nhận thức và hiểu biết. Ở đây Tri Thức không phải là một nhóm thông tin hoặc điều bạn học ở đại học. Ở đây Tri Thức không phải là một hệ thống của niềm tin hay triết lý hay một ý tưởng trong thần học. Nó là sự chuyển động của Tinh Thần bên trong bạn.

Do đó điều Chúng Tôi đang nói ở đây đó là Tinh Thần của bạn bị chia rẽ. Đó là nơi Sự Phân Ly đã diễn ra, bạn thấy không. Đó không phải như bạn bị đuổi ra khỏi Thiên Đàng hay bạn đùng đùng bỏ đi, giận dữ với Chúa: “Tôi sẽ tạo ra thực tế của riêng tôi!” Như người yêu cãi nhau, “Tôi sẽ tự đi! Tôi không cần anh/em! Tôi sẽ sống không có anh/em. Tôi sẽ sống trong cô lập,” như một hành động hận thù, bạn thấy không.

Dĩ nhiên, bạn đi vào trong cô lập, và bạn đau khổ. Bị tách rời khỏi Cội Nguồn của bạn, bây giờ bạn không có sự bảo đảm nào. Bạn không có cảm nhận nào về sự vĩnh viễn. Bạn không có cảm nhận nào về mối quan hệ sẵn có. Bạn lánh nạn trong thế giới như một cá thể. Bạn mặc lên hình hài. Bạn phát triển trí tuệ để chèo lái thế giới bởi vì nó là một nơi thật khó khăn và khó đoán trước được. Và từ vị trí này của sự cô lập, tách rời và mang hình hài, bạn cố gắng hiểu Chúa là gì.

Chúa vào định kỳ đã gửi những Thông Điệp vào trong thế giới ở những điểm ngoặt vĩ đại cho nhân loại. Những Khải Huyền này đã được bắt lấy bởi những tâm trí và trí tưởng tượng, bị thay đổi và áp dụng, và bị bóp méo tới nỗi chúng đầy sự thật và sự ngu ngốc. Để tìm thấy phương hướng của bạn bên trong chúng, điều mà bạn hoàn toàn có thể làm, bạn phải tách rời sự thật khỏi sự ngu ngốc.

Bạn không thể biết Chúa với trí tuệ của bạn. Nó đã không được tạo dựng để bao gồm điều quá vĩ đại như vậy. Bởi vì trí tuệ chỉ có thể xem xét những trí tuệ khác. Nó chỉ có thể xem xét những điều giống như bản thân nó tới mức độ nào đó, và Chúa không phải là một trí tuệ. Loài người nghĩ về Chúa như một người hay một nhân vật, nhưng Chúa không phải là một người hay một nhân vật.

Vượt xa khỏi tầm với và khái niệm và nỗ lực của bạn để lên công thức và để giới hạn Chúa, Chúa tồn tại. Nó giống như một con kiến cố gắng hiểu về mặt trời của hệ mặt trời của bạn. Nó có thể trải nghiệm quyền lực của mặt trời, và có lợi từ điều này để có thể sống trong thế giới mà bạn biết, nhưng hiểu biết sẽ không bao giờ thật sự là trọn vẹn.

Những Khải Huyền từ Chúa đã luôn có mục đích để kết nối bạn lại với bản chất thật của bạn để Sự Phân Ly có thể được sửa chữa và cuối cùng được chấm dứt bên trong bạn. Bởi vì bạn không thể quay về với Quê Hương Cổ Đại của bạn, trạng thái thiên đàng của bạn, cho đến khi việc sửa chữa này đã xảy ra. Chúa không thể xoá bỏ việc tạo dựng của Sự Phân Ly của bạn bởi vì Chúa đã không tạo dựng Sự Phân Ly.

Chúa ảnh hưởng thực tế, chứ không phải điều không phải là thực tế. Nhưng Chúa đã gửi Tri Thức với bạn vào trong thế giới. Nó đi khắp nơi với bạn. Bằng cách này, Chúa không cần phải chăm sóc cuộc đời bạn và không cần phải tự mình trông coi bạn bởi vì Chúa Tể của một ngàn tỷ vũ trụ không thể bị bận tâm bởi những vấn đề hằng ngày của bạn, hoặc những bận tâm hay mâu thuẫn nội tâm của bạn. Suy nghĩ rằng Chúa đang nói chuyện với bạn hằng ngày là giống như biến Chúa thành người phục vụ riêng của bạn, cậu bé chạy việc của bạn, như một dạng vị thần nhỏ bị bận tâm với điều bạn đang làm.

Chúa là Lực Hút Vĩ Đại đang kêu gọi bạn trở về, kêu gọi bạn thông qua những Sứ Giả của Chúa, kêu gọi bạn thông qua những người thầy cô thánh linh vĩ đại đang sống trong thế giới ngày hôm nay, kêu gọi bạn thông qua những truyền thống vĩ đại mặc cho sự tụ họp của những sai lầm và việc hiểu sai của chúng.

Chúa đã trao cho bạn Tri Thức để dẫn dắt bạn, để bảo vệ bạn và để dẫn bạn đến những thành tựu vĩ đại của bạn trong thế giới. Bằng cách này, Chúa không cần phải là điều gì khác ngoài Chúa. Và bạn phải sống với thực tế rằng có một sự thật vĩ đại hơn bên trong bạn – một lương tâm sâu thẳm, một nền tảng đạo lý căn bản mà không thể bị lừa dối, không thể bị làm hư hại và không thể bị sử dụng cho những mục đích ích kỷ.

Bởi vì Tri Thức không phải là nguồn lực cho trí tuệ của bạn. Cuối cùng là, trí tuệ của bạn là nguồn lực cho Tri Thức. Nhưng để thấy điều này, bạn sẽ phải di chuyển cảm nhận về danh tính của bạn đến một phần vĩnh cữu và sâu thẳm hơn nhiều của việc tồn tại của bạn để thấy rằng trí tuệ của bạn là một công cụ tuyệt vời cho việc giao tiếp. Nó đang ở đó để phục vụ Tinh Thần, chứ không để giam cầm Tinh Thần.

Nhưng quá trình tiến hóa bên trong bản thân bạn để đem bạn trở về với Cội Nguồn của bạn và với bản chất thật của bạn là điều mà hầu hết mọi người đã chưa trải qua, ngay cả với những người tự nhận là sùng đạo và là nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ quá lệ thuộc vào niềm tin của họ và ý tưởng của họ, điều không có nghĩa là họ đã đi xa trên con đường thánh linh vĩ đại mà mỗi người phải đi.

Có điểm khác biệt giữa một người sao chép và một người đầy Tinh Thần của Chúa. Đừng phán xét người khác về mặt này. Mọi người đang vận lộn với điều này trong mức độ nào đó ở nhiều tầng lớp khác nhau của việc khám phá bản thân của riêng họ. Nhiều người thậm chí chưa bắt đầu. Một số người đang vật lộn vào lúc đầu. Những người khác đang vật lộn và đang cố tìm con đường của họ khi họ tiến bước lên ngọn núi vĩ đại này.

Sự xuất sắc về trí tuệ không phải là quyền lực của Tri Thức. Làm người nghe say mê và thích thú với tài hùng biện, hoặc việc nghiên cứu sâu về lịch sử, không tượng trưng cho quyền lực vĩ đại của Tri Thức bên trong bạn. Tri Thức có thể nói thông qua một tâm trí được trau dồi. Nó có thể nói thông qua một trí tuệ mở rộng. Và nó sẽ làm những điều này dựa trên điều gì phù hợp cho cuộc sống của bạn. Nhưng đừng lẫn lộn giữa hai thứ, như nhiều người làm.

Linh hồn của bạn bị lạc lối, nhưng linh hồn của bạn không thể hoàn toàn bị lạc lối bởi vì nó được kết nối với Chúa thông qua Tri Thức, thông qua một phần của bạn mà chưa bao giờ rời khỏi Chúa. Tri Thức, điều di chuyển với bạn trong từng giây phút, đang ở với bạn mỗi ngày trong mỗi hoàn cảnh, cố vấn bạn và dẫn dắt bạn.

Nhưng bạn không thể cảm nhận được cố vấn của nó hay đi theo dẫn dắt của nó bởi vì bạn quá bị lạc lối và bị mê hoặc bởi thế giới và bởi những ảo tưởng và nỗi sợ nội tâm của riêng bạn, những mâu thuẫn nội tâm của riêng bạn, việc không tha thứ của bạn, những bất bình của bạn, thái độ của bạn và những niềm tin cố định của bạn. Nó giống như bạn bị đặt trong hàng rào ở trung tâm thị trấn, tay và đầu của bạn bị kẹp trong hàng rào, và bạn không thể đi ra và ở trong thị trấn bởi vì bạn bị kẹt ở đó. Đó là cái vòng gai của bạn. Đó là sự giam cầm của bạn.

Thế giới ca tụng trí tuệ xuất sắc và tài năng nghệ thuật. Nó ca tụng thành tựu cá nhân. Nhưng nó không biết về quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức. Nó sẽ tôn vinh những vị thánh của nó, nhưng chỉ khi họ chết và đã mất, và không còn là một vấn đề xã hội, chính trị hay tôn giáo.

Nhưng con người vẫn có thể truyền cảm hứng cho người khác bởi vì Tri Thức đang di chuyển thông qua họ tới mức độ nào đó. Tri Thức ở khắp nơi. Những thể hiện thông qua việc cho đi đầy vị tha, những thể hiện thông qua việc động viên và truyền cảm hứng, những thể hiện thông qua vô số hình thức cống hiến cho phúc lợi của các cá nhân và cho phúc lợi của các quốc gia và toàn thể thế giới là vô số và rõ ràng.

Bạn sống trong một thế giới lúc nào cũng đang thể hiện Tri Thức, và bạn sống trong một thế giới lúc nào cũng đang thể hiện việc phủ nhận Tri Thức. Bạn sẽ đặt chú trọng của bạn vào đâu?

Điều phủ nhận Tri Thức là, về bản chất, xấu xa bởi vì nó phủ nhận Ơn Huệ và Quyền Lực của Chúa. Chúa sẽ không trừng phạt bạn vì những điều này, nhưng điều này sẽ phủ nhận cho bạn Ơn Huệ và Quyền Lực của Chúa và tất cả giải pháp, sự an ủi và an toàn mà điều này dần dần sẽ phục hồi lại cho bạn.

Việc quay trở về với Chúa không chỉ đơn giản là một quyết định mà bạn làm ngày nào đó. Đó là một thay đổi căn bản về nội tâm mà phải được thể hiện và biểu hiện trong nhiều tình huống, dẫn đến nhiều ngưỡng cửa của việc quyết định. Và đó là tại sao quá trình ở đây là từng bước. Nó từng bước một.

Chúa sẽ không để bạn gần với Chúa bởi vì Chúa muốn bạn ở đây. Những Thiên Thần sẽ không để bạn gần với họ bởi vì nếu bạn trở nên gần với họ, bạn sẽ không muốn ở trong thế giới này với tất cả những khó khăn của nó, những mối quan hệ rạn nứt của nó, những mối quan hệ có vấn đề với con người của nó. Chúa muốn bạn hướng mắt đến thế giới, nhưng với quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức để dẫn dắt bạn.

Ở đây Sự Phân Ly, từng bước một, từng chút một, được giảm bớt. Quyền lực của nó bắt đầu giảm đi. Ảnh hưởng của nó bắt đầu giảm nhẹ và được thay thế bởi một quyền lực vĩ đại hơn sẵn có cho bạn và cho tất cả mọi người đang ở đây.

Một hành động tốt bụng chân tình có thể được nhận biết ở bất kỳ nơi đâu, bởi bất kỳ nền văn hoá nào. Bạn không cần phải thông dịch ngôn ngữ. Bạn không cần phải hiểu toàn bộ chiều hướng của nền văn hoá. Bạn không cần phải nghiên cứu về điều này. Nó đơn giản là một hành động được nhận biết khắp nơi.

Thế giới bị điều khiển bởi nỗi sợ – nỗi sợ mất mát, nỗi sợ đánh mất điều đang có, nỗi sợ cái chết, nỗi sợ bị bác bỏ, nỗi sợ bị từ chối, nỗi sợ bị trục xuất và phủ nhận. Đây là một quyền lực hiện diện trong trạng thái của Sự Phân Ly. Đó là điều không được biết đến ở trong Quê Hương Cổ Đại của bạn.

Bạn không thể quay trở về với Chúa ở cuối cuộc đời này bởi vì bạn chưa sẵn sàng. Bạn chưa xây dựng khả năng cho mối quan hệ một cách đầy đủ. Bạn chưa mở rộng trải nghiệm của bạn của linh hồn bạn để bao gồm những người khác một cách đầy đủ.

Do đó ngay cả khi bạn trở thành một người rất thông thái và vượt bậc trong thế giới, bạn được trao cho một nhiệm vụ lớn lao hơn. Có lẽ bạn sẽ ở trong số những người đang phục vụ những người còn ở lại. Có lẽ bạn sẽ được gửi đến nơi khác trong vũ trụ để phục vụ dựa trên dòng dõi và lịch sử lâu đời của riêng bạn. Nếu bạn đạt được bất kỳ mức độ thành công nào trong việc giành lại Tri Thức trong cuộc đời bạn, Chúa sẽ không phí phạm điều đó bởi vì món quà của bạn gia tăng thông qua việc đóng góp. Quyền lực của Tri Thức gia tăng thông qua việc đóng góp. Đó không phải là câu hỏi về việc thoát khỏi cuộc sống hữu hình. Đó là câu hỏi về phụng vụ ở nhiều, nhiều mức độ, vượt xa khỏi điều mà tâm trí bạn thậm chí có thể hình dung ngay lúc này.

Địa Ngục là gì ngoài việc phải quay trở lại đây là làm lại từ đầu, hoặc phải đi nơi nào khác mà thậm chí khó hơn để ở? Suy nghĩ rằng bạn lên Thiên Đàng hay Địa Ngục vào Ngày Phán Xét ở cuối cuộc đời này – đó là tôn giáo cho trẻ nhỏ chẳng biết gì về Tạo Hoá và Kế Hoạch của Chúa. Những thành công của bạn sẽ không bị phí phạm, nhưng sẽ được phóng đại và được mở rộng trong việc phục vụ những loài phân ly mà đang tạo nên thực tế của sự sống trong vũ trụ vật chất.

Do đó bạn thấy ở đây rằng, linh hồn của bạn, khi nó lớn lên, không suy giảm. Nó mở rộng ra. Không còn là một điểm duy nhất của ánh sáng, bây giờ nó trở thành một cụm ánh sáng. Nó giữ lại phần nào sự độc nhất của nó, nhưng thực tế và danh tính của nó được dựa vào sức mạnh của những mối quan hệ cốt lõi của nó. Bởi vì Chúa là mối quan hệ cuối cùng của bạn, bạn chuẩn bị cho Chúa bằng cách phát triển những mối quan hệ chân thật và xác thực và phục vụ một mục đích vĩ đại trong cuộc sống tạm thời của bạn trong thế giới.

Về mặt này, Địa Ngục luôn là tạm thời. Ý Muốn của Chúa là để giành lại tất cả những phần nhỏ đó của Tạo Hoá mà đã tách rời và đã đánh mất bản thân trong những thực tế khác.

Bi kịch là ở trong thời gian. Trong thời gian, bạn đang đau khổ. Trong thời gian, bạn đang đánh mất cơ hội. Trong thời gian, bạn đang thất bại với sứ mệnh của bạn cho việc ở trong thế giới. Trong thời gian, bạn đang tạo ra nhiều đau khổ hơn cho người khác, dẫn đến nhiều đau khổ hơn cho bản thân – làm nặng thêm vấn đề của bạn, làm nghiêm trọng hơn vấn đề của bạn, làm tâm trí bạn đen tối hơn.

Chắc chắn là có nhiều Địa Ngục tệ hơn điều này. Nhân loại thật phi thường trong mức độ đau khổ mà nó có thể tạo ra cho bản thân, bởi cả cá nhân và toàn thể. Chúa cuối cùng rồi sẽ giành lại bạn, nhưng cái kết có thể là một thời gian dài từ bây giờ, và bạn đang đau khổ trong thời gian. Bạn đang chết mòn trong thời gian.

Linh hồn của bạn không thể hợp nhất lại nếu không có việc giành lại Tri Thức. Phần thông thái của bạn phải dẫn dắt phần ngu ngốc của bạn. Phần chưa rời khỏi Chúa của bạn phải dẫn dắt phần của bạn mà vẫn nghĩ rằng nó đang ở trong Sự Phân Ly khỏi Chúa.

Bằng cách này, Chúa không cần phải bỏ ra nỗ lực đặc biệt cho sự cứu rỗi của bạn bởi vì quá trình đang xảy ra rồi. Chúa không cần phải là người trị liệu cho bạn, người cố vấn của bạn hay người hầu của bạn, ngay cả Sự Hiện Diện của Thiên Thần cũng vậy. Con người nghĩ Sự Hiện Diện của Thiên Thần cũng như là người hầu của họ, người phục vụ riêng của họ. Điều này, dĩ nhiên, là nực cười.

Những Người Vô Hình, Sự Hiện Diện của Thiên Thần mà có thể thỉnh thoảng cố vấn bạn, có hàng ngàn cá nhân mà họ phải trông coi. Họ sẽ không phí thời gian với bạn và sự ngốc nghếch của bạn. Nhưng họ sẽ đáp lại những giây phút khi tâm trí của bạn khuấy động và những cơ hội vĩ đại trỗi lên cho bạn.

Rồi thì linh hồn của bạn trở nên vĩ đại hơn, rộng mở hơn và bao gồm nhiều người hơn khi bạn tiến bước và khi bạn tiến triển trong sự phát triển thánh linh của bạn. Bạn không còn sống chỉ cho bản thân. Bạn cũng sống cho người khác và cho phúc lợi của họ. Có lẽ cảm nhận về người khác của bạn bao gồm chỉ gia đình bạn, nhưng nó có thể bao gồm những người khác. Nó có thể bao gồm tầm rộng hơn của mối quan hệ, liên quan đến khu xóm và cộng đồng. Thậm chí có những cá nhân nào đó nhìn vào nhân loại như mối quan hệ căn bản của họ. Nhưng đây là một trạng thái rất vượt bậc và chỉ dành cho những người nào đó mà đóng góp của họ phải vận hành trong một phạm vi rất lớn.

Mục đích vĩ đại của bạn trong thế giới không phải là sáng tạo của bạn, và bạn không thể đến với nó dưới điều kiện của bạn. Nó phải được tiếc lộ cho bạn, và bạn phải sẵn sàng để sự tiếc lộ này xảy ra và để có sự kiên nhẫn và lòng khiêm nhường để có thể nhận lãnh điều này từng bước một, bởi vì bạn không thể đối mặt với nó hết ngay lập tức.

Ở đây bạn nhận ra rằng tâm trí của bạn không phải là thực tế vĩ đại của bạn mặc dù bạn đã cho phép nó thống trị bạn và điều khiển bạn, và bạn đã nhận biết với nó một cách không thích hợp. Nó vẫn là một phần của sự tồn tại của bạn trong thế giới. Nó vẫn phân biệt bạn trong nhiều cách. Nó vẫn là cách cho những tài năng sẵn có của bạn thể hiện chúng trong mối quan hệ với những người khác. Nhưng bạn đang lắng nghe cho một quyền lực vĩ đại ngay lúc này.

Quyền lực này đến từ bên trong và từ bên ngoài. Những thông điệp có thể được gửi vào trong tâm trí của bạn thông qua Sự Hiện Diện của Thiên Thần, nhưng điều quan trọng nhất là Tri Thức bên trong bạn xác nhận những điều này.

Tri Thức thật sự là trọng điểm. Nó thậm chí không phải là Chúa. Bạn không thể tập trung vào Chúa. Bạn có thể tập trung vào những ý tưởng của bạn về Chúa hay niềm tin của bạn về Chúa, nhưng đây là cái gì?

Bạn trải nghiệm Chúa thông qua sự liên kết sâu thẳm hơn bên trong bạn, một sự liên kết sâu thẳm hơn với những người khác và một sự liên kết sâu thẳm hơn với Những Thế Lực Vô Hình trong vũ trụ mà thật sự đang dẫn dắt những dòng chảy của cuộc đời bạn.

Tâm trí bạn giống như bề mặt biển – nhiều xáo trộn và không thể đoán trước được, không có ý nghĩa gì, bị xô đẩy bởi những ngọn gió của thế giới, hôm thì yên lặng, hôm thì xáo trộn. Bạn nhìn vào bề mặt và bạn không thể hiểu được gì. Nó không có phương hướng nhất định nào ngoại trừ khi bạn thấy rằng nó được điều khiển bởi thuỷ triều, điều được điều khiển bởi những thế lực vũ trụ ngoài phạm vi trải nghiệm cá nhân của bạn. Nhưng thậm chí ngoài điều này, bản thân biển có những dòng chảy sâu hơn đang di chuyển dòng nước của thế giới khắp toàn cầu, được điều khiển bởi những thế lực vĩ đại hơn so với những ngọn gió của thế giới.

Bạn thấy không, tâm trí bạn bị xô đẩy bởi những ngọn gió của thế giới. Bạn hạnh phúc. Bạn buồn bã. Bạn xáo trộn. Bạn không đồng nhất. Bạn đau khổ về những thứ vô nghĩa. Bạn theo đuổi những thứ vô nghĩa. Bạn mâu thuẫn với bản thân và người khác. Bạn không biết bạn đang làm gì hay bạn muốn gì – cực kỳ bối rối, cực kỳ mâu thuẫn. Bạn nghĩ rằng Chúa sẽ giải quyết việc này cho bạn?

Chúa chỉ kéo bạn ra khỏi nó. Và trên đường, bạn dọn mớ hỗn độn. Bạn nối khoảng cách của việc không tha thứ với bản thân và người khác. Bạn sửa lỗi. Bạn thay đổi hướng đi. Bạn thay đổi hành vi của bạn. Bạn thay đổi ý tưởng của bạn. Thậm chí bạn thay đổi toàn bộ khái niệm của bạn về bản thân.

Nếu con người không sẵn lòng làm điều này, thì không gì xảy ra. Họ có thể là mục sư. Họ có thể là thống đốc. Họ có thể là tổng thống. Họ có thể là nhà vua. Họ có thể khẳng định bất cứ điều gì, nhưng họ không là gì hơn điều họ đã tạo ra bên trong bản thân. Không có Tri Thức, điều này là không gì cả – một cảnh ồn ào, một cử chỉ trống rỗng, ai đó đang khóc trong gió, bị lãng quên, chẳng quan trọng.

Nhưng cuộc đời của bạn là quan trọng. Bạn chưa bị lãng quên, và Chúa đã lại lên tiếng để tiếc lộ về bản chất thật của linh hồn và sự cứu rỗi của nó. Đây là tâm điểm của tất cả những tôn giáo của thế giới, nhưng điều ở trọng tâm có thể bị che đậy bởi điều trong tâm trí.

Nhiều người cần sự làm rõ này, bên trong những truyền thống tín ngưỡng của họ và những người không có tín ngưỡng nào. Bởi vì nhân loại đang đối mặt với thử thách vĩ đại đang tiến đến thế giới – những khó khăn vĩ đại và những thử thách vĩ đại. Những điều này có thể kêu ra khỏi bạn những món quà chân thật của bạn và bản chất sâu thẳm của bạn nếu bạn biết cách đáp lại chúng. Nhưng để đáp lại, bạn phải nhận ra chúng và chuẩn bị cho chúng. Và cho việc này bạn sẽ cần sự hỗ trợ của Đấng Tạo Hoá, bởi vì nhân loại không biết và chưa chuẩn bị.

Khi bạn rời khỏi thế giới này, linh hồn của bạn sẽ khác điều bạn nghĩ nó đang là ngay lúc này. Khi bạn tiến triển, và tâm trí của bạn mở rộng, và linh hồn mở rộng để trở thành một cụm ánh sáng thay vì một ánh sáng cô độc, định nghĩa và trải nghiệm của linh hồn sẽ rất khác.

Hãy nhận lãnh hiểu biết này.