Cội Nguồn

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 18 tháng 11, 2009
ở London, England

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Sự sống có một cội nguồn rất lâu trước đây, trước khi thế giới này tồn tại, trước khi sự sống như bạn biết tồn tại trong thế giới này, trước khi bạn có hình hài và trở thành một cá thể trong thế giới này.

Sự sống đã tồn tại với không lựa chọn nào khác cho sự sống, hoàn tất, trọn vẹn, được kết nối, tất cả Tạo Hoá, tuyệt vời, không từ ngữ nào có thể tả được, sự sống trong hình thức tinh khiết nhất trong vô số thể hiện, đầy sáng tạo nhưng hài hòa, sự sống mà vẫn hiện diện trong bạn ngay giây phút này, sâu thẳm bên dưới bề mặt của tâm trí của bạn.

Nhưng đã có Sự Phân Ly, và Sự Phân Ly đã tạo dựng vũ trụ hữu hình mà những giác quan  của bạn báo cáo lại cho bạn. Bởi vì không thể có lựa chọn nào khác ngoài Tạo Hoá, Chúa đã tạo dựng vũ trụ hữu hình cho tất cả những sinh linh đã lựa chọn Sự Phân Ly—một nơi để sống, để học và để nếm trải những thú vui nhỏ và khó khăn vĩ đại của việc sống tách rời khỏi Tạo Hoá.

Chúa đã vận hành những lực sinh học và địa lý mà đã tạo ra một vũ trụ đang giãn nở, một vũ trụ đầy vô số hình dạng sự sống và hình dạng sự sống thông minh, đang tiến hoá, nhưng cũng đang trở về. Bởi vì cuối cùng, không thể có lựa chọn nào khác ngoài Tạo Hoá.

Từ nơi bạn đang đứng, có vẻ như không có lựa chọn nào khác ngoài sự sống hữu hình, và Tạo Hoá có vẻ như là một thực tế rất xa vời và phù du. Đấng Tạo Hoá đã tạo dựng sự sống vật chất cho loài phân ly để cư ngụ vũ trụ này. Đã tốn nhiều kỷ nguyên, trong khái niệm thời gian của bạn, để xây dựng môi trường nơi mà sinh linh có thể tiến vào khu vực này. Bởi vì thời gian chẳng là gì đối với Chúa, và là tất cả đối với bạn.

Những thế giới trong vũ trụ mà sinh linh sẽ cư ngụ sẽ có thể sinh sống được và cư ngụ được, nhưng khó khăn, bởi vì Sự Phân Ly thì khó khăn. Ngay lúc này bạn sẽ phải học cách để luôn giải quyết những vấn đề về việc sinh tồn và đồ dự trữ và sự ganh đua và xung đột với nhau—những người cùng loại và hình hài như bạn và rất khác loại và khác hình hài. Sự Phân Ly sẽ không thể là sung sướng hay dễ dàng. Nó sẽ có nhiều vấn đề. Đúng, nó sẽ có những thú vui lớn lao, nhưng chúng sẽ là ngắn ngủi, bởi vì không có lựa chọn [vĩnh viễn] nào khác ngoài Tạo Hoá.

Vũ trụ vật lý là một lựa chọn khác ngoài Tạo Hoá, và đó là tại sao nó luôn thay đổi và chuyển động, bởi vì nó có một khởi đầu, một điểm giữa và một kết thúc. Bạn đang đâu đó ở giữa trong khoảng thời gian vĩ đại của Tạo Hoá.

Chỉ có một phần rất nhỏ của Tạo Hoá tham gia vào sự sống hữu hình. Nhưng đối với bạn, dĩ nhiên, nó bao la và không thể hiểu được, nó nên là như vậy. Không thể nào để trí tuệ của bạn hiểu được phạm vi và tầm quan trọng của điều này.

Nhưng có một vài điều quan trọng để bạn nhận biết về cuộc sống của bạn trong thế giới ngay lúc này—tại sao bạn đang ở đây và, quan trọng nhất, điều đang sống bên trong bạn ngay giây phút này mà kết nối bạn với Tạo Hoá như nó thật sự là và đã luôn là như vậy.

Bạn thật sự không có cội nguồn bởi vì bạn là một phần của Tạo Hoá. Và cội nguồn chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh của thời gian và trong bối cảnh của hình hài. Nhưng bạn khởi đầu bên ngoài thời gian và hình hài, và do đó về bản chất bạn không có cội nguồn. Bởi vì bạn không có cội nguồn, bạn không có điểm kết thúc. Phần của bạn mà là vĩnh cữu và trọn vẹn, điều đang cư ngụ trong phần sâu thẳm của tâm trí của bạn, sống trong thực tế này.

Do đó ngay lúc này bạn có hai tâm trí. Bạn có tâm trí của thế giới, bị quy định bởi thế giới và bị ảnh hưởng bởi thế giới, một tâm trí đầy những ấn tượng và ảnh hưởng của thế giới, và những phản ứng và quyết định của riêng bạn khi đối mặt với nó. Nhưng tâm trí sâu thẳm hơn vẫn còn kết nối với Tạo Hoá.

Trong Tân Khải Huyền của Chúa, điều này được gọi là Tri Thức—Tri Thức ở đây có nghĩa là tâm trí sâu thẳm, tâm trí mà không phải là một phần của Sự Phân Ly. Điểm khác biệt giữa tâm trí sâu thẳm này và tâm trí bề mặt hay trần tục của bạn là điểm khác biệt giữa Tạo Hoá và Sự Phân Ly. Bạn không thể hoàn toàn tách rời khỏi Chúa. Phần của bạn mà đã không tách rời đại diện cho Tri Thức. Phần của bạn mà đã tách rời đại diện cho linh hồn của bạn.

Ngay lúc này bạn đang ở trong thế giới, nơi bạn có vẻ khác biệt, một cá thể, đầy sáng tạo, nhưng không có nền tảng thật sự, cô đơn và đang vật lộn để tạo sự liên kết, đối mặt với một thế giới vô cùng khó khăn, bây giờ phải giải quyết những vấn đề của việc sinh tồn trong trạng thái này.

Nhưng bởi vì Tri Thức đang ở với bạn và trong bạn, bạn đang ở đây cho một sứ mệnh. Chỉ có Tri Thức biết điều đó là gì, làm sao để đạt được điều đó và ai sẽ có liên quan.

Điều này thật khác với những ý tưởng của bạn, những khái niệm của bạn và những niềm tin của bạn về điều này có thể là gì. Đúng, có lẽ bạn cảm thấy có điều gì đó vĩ đại hơn về cuộc sống của bạn, có điều gì đó vĩnh cữu về Sinh Linh của bạn và sự tồn tại của bạn, rằng bạn tồn tại trước cuộc sống này và sau cuộc sống này.

Nhưng ra khỏi nhận thức đơn giản này, tâm trí không thể đi xa hơn, tâm trí thế gian. Nó không thể đi tới xa như vậy hay đi lùi xa như vậy bởi vì nó chỉ có thể hiểu những điều ở trong hình hài và đang chuyển động. Chân lý về việc bạn không có cội nguồn và không có điểm kết thúc là hoàn toàn nằm ngoài khả năng suy luận của nó.

Mặc cho bạn nghĩ bạn là ai, mặc cho cấu trúc của tâm trí thế gian của bạn là gì hay bạn nhận biết với nơi chốn, con người và những điều ra sao, sự kết nối vĩ đại đang sống bên trong bạn.

Do đó, điều này là niềm hi vọng của bạn và định mệnh của bạn, lời hứa hẹn của bạn cho sự toại nguyện và cứu rỗi. Nó không bị ảnh hưởng bởi thế giới. Nó không bị làm hư hại bởi thế giới. Nó không bị suy giảm bởi thế giới. Thế giới hạn chế quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức và giới hạn biểu hiện của nó ở đây, nhưng không giới hạn thực tế của nó.

Không có xung đột nào giữa Tạo Hoá và quá trình tiến hoá, bởi vì Chúa đã tạo dựng quá trình tiến hoá để tất cả mọi người trong Sự Phân Ly có thể tìm thấy con đường trở về của họ. Ngay cả người tội lỗi nhất, dễ sợ nhất và sa đọa nhất sẽ tìm thấy con đường trở về của họ bởi vì không có lựa chọn nào khác ngoài Tạo Hoá. Ngay cả Địa Ngục và tất cả những chiều hướng của Địa Ngục mà bạn có thể tưởng tượng chỉ là tạm thời trong bối cảnh lớn hơn.

Quyền lực, sự lôi kéo và tiếng gọi của Chúa đang ở bên trong bạn, sâu thẳm bên dưới bề mặt của tâm trí của bạn. Cùng với điều này là ký ức về mục đích vĩ đại mà bạn đã được sinh ra với nó, không phải là một mục đích cho Sự Phân Ly, nhưng một mục đích cho sự đóng góp, điều có sức mạnh để xóa bỏ Sự Phân Ly của bạn và để giải thoát bạn khỏi điều đó, do đó trả lại cho bạn sức mạnh, niềm tin và thực tế rằng bạn không đơn độc.

Bây giờ bạn đang ở trong thế giới cho một mục đích, không phải mục đích của bạn, nhưng một mục đích đã được trao cho bạn trước khi bạn đến, một mục đích có liên quan đến những thời điểm này và với những Đợt Sóng Thần của đổi thay đang đến với thế giới.

Bạn có thể giả vờ. Bạn có thể vẫn bận tâm về bản thân. Bạn có thể dùng mỗi giây phút mỗi ngày và mơ mỗi đêm, nhưng bạn thật sự đang chạy trốn khỏi mục đích vĩ đại này và khỏi quyền lực và tiếng gọi của Chúa bên trong bạn.

Khi Chúng Tôi nói về cội nguồn, Chúng Tôi đang nói về điều có một điểm khởi đầu, một điểm giữa và một điểm kết thúc. Cội nguồn của sự tồn tại hữu hình của bạn trong thế giới này có một điểm khởi đầu, một điểm giữa và một điểm kết thúc. Cội nguồn của quốc gia của bạn có một điểm khởi đầu, một điểm giữa và một điểm kết thúc. Cội nguồn của thế giới này, một nơi hữu hình, có một điểm khởi đầu, một điểm giữa và một điểm kết thúc, mặc dù trong phạm vi thời gian đây là rất lâu. Ngay cả vũ trụ mà bạn nhận biết dưới giới hạn của đôi mắt và đôi tai và tay của bạn, nó cũng có một điểm khởi đầu, một điểm giữa và một điểm kết thúc.

Đây là thần học của Cộng Đồng Vĩ Đại, thần học của tất cả mọi sự sống trong vũ trụ, không chỉ đơn giản là thần học của một chủng loài nhỏ bé trong một thế giới nhỏ bé.

Nó đang được trao cho nhân loại ngay lúc này bởi vì nhân loại đang tiến vào Cộng Đồng Vĩ Đại này của sự sống và đang đối mặt với hiểm nguy trầm trọng được đưa ra bởi những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay—sự sụp đổ môi trường trong thế giới và tất cả những vấn đề mà điều này sẽ tạo ra cho gia đình loài người.

Đó là tại sao một Tân Khải Huyền phải được trao ban, không chỉ để chuẩn bị bạn cho những Đợt Sóng Thần của đổi thay, nhưng để bắt đầu chuẩn bị giáo dục bạn về bản chất của thánh linh trong vũ trụ và bối cảnh lớn lao hơn của sự tồn tại của bạn để bạn có thể tìm thấy vị trí của bạn bên trong một thực tế vĩ đại hơn nhiều.

Không ai trên Trái Đất có thể trao cho bạn thần học này, bởi vì không ai trên Trái Đất có thể hiểu thực tế của sự sống trong vũ trụ. Không ai trên Trái Đất có thể dạy cho bạn về Cộng Đồng Vĩ Đại, bởi vì làm sao họ có thể biết được?

Chỉ có một Thông Điệp Mới từ Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống mới có thể tiếc lộ những điều này cho bạn, những điều mà chưa bao giờ được tiếc lộ cho nhân loại trước đây, nhưng điều mà nhân loại cần ngay lúc này để chuẩn bị cho sự chạm trán của nó với sự sống bên ngoài ranh giới của nó và để trao cho bạn sức mạnh và tầm nhìn để đối mặt và chèo lái những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang tiến đến thế giới.

Tôi nói từ bên ngoài phạm vi có thể thấy được của bạn bởi vì Tôi nói thay cho Tạo Hoá. Tất cả Chúng Tôi đã sống trong thế giới này và những thế giới khác trước đây, nhiều người trong số bạn cũng vậy.

Thần học của bạn quá nông cạn và hạn chế để bao gồm ý nghĩa của thánh linh của bạn và phạm vi của thời gian mà nó thật sự bao phủ. Nhưng mỗi người phải có một điểm khởi đầu. Và mỗi người phải có phước lành của Đấng Tạo Hoá, và rất nhiều con đường khác nhau mà Chúa đã trao tặng. Và chúng dần dần đều đã bị thay đổi bởi con người.

Đây là lúc để bạn học về thần học của Cộng Đồng Vĩ Đại. Nếu bạn không học điều này, bạn sẽ không bao giờ tiến hoá ra khỏi một chủng loài thô sơ, cô lập và ngu ngốc, mê tín và ngốc nghếch trong nhận thức của bạn về sự sống. Đó là tại sao có một Tân Khải Huyền trong thế giới, bạn thấy không. Và đó là tại sao nó không như bất kỳ điều gì mà nhân loại đã từng nhận lãnh trước đây.

Con người sẽ không hiểu nó. Con người sẽ bối rối. Một số người sẽ giận dữ và cảm thấy bị đe doạ. Nhưng Khải Huyền của Chúa không được trao ban để đáp ứng mong chờ của loài người.

Nó được trao ban để cứu nhân loại. Nhân loại có thể chết khi đối mặt với những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Nhân loại có thể chết khi chạm trán với Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh, một Cộng Đồng Vĩ Đại mà không phải là loài người và không xem trọng tinh thần của loài người.

Đó là tại sao có một Tân Khải Huyền. Đó là tại sao hiểu biết của bạn ngay lúc này phải trở nên lớn hơn. Bạn phải bắt đầu nghĩ về những điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ về trước kia, để đập bỏ những sự phân biệt bạn đã tạo ra mà không có chỗ trong hiểu biết thật và để tạo những sự phân biệt mới phải được tạo ra để hiểu biết mới có thể trỗi lên. Sẽ tốn thời gian để con người học điều này, nhưng ngay cả nếu chỉ một số ít có thể, đó là điểm bắt đầu.

Có nhiều người trong thế giới ngày hôm nay đang cảm nhận Linh Hồn đang khuấy động bên trong họ, đang chuẩn bị cho một thực tế mới và một Tân Khải Huyền. Họ đã chưa tìm thấy ngôi nhà của họ trong những truyền thống của thế giới. Họ đang chờ cho một điều mới nào đó được tiếc lộ. Họ đang sống trong tương lai bởi vì cuộc sống hiện tại của họ không thể lý giải cho khát khao sâu thẳm của họ hay những kết nối vĩ đại của họ. Nếu họ có thể tìm thấy Tân Khải Huyền, nó sẽ đem đến sự sáng tỏ và ý nghĩa cho sự tồn tại của họ và sẽ trả lời những câu hỏi của họ—những câu hỏi mà nếu không họ sẽ phải sống với chúng, không có câu trả lời nào trước mắt.

Đó là quan trọng ngay lúc này để bạn biết rằng bạn đã đến thế giới ở thời điểm này và rằng mỗi người các bạn đã được trao cho một mục đích vĩ đại—để phục vụ thế giới như nó hiện diện và để phục vụ thế giới vào trong tương lai để nhân loại có thể có một tương lai, và quá trình tiến hoá của gia đình loài người có thể tiếp tục với cơ hội thành công lớn hơn.

Đây là lúc để trưởng thành ra khỏi những câu chuyện về tạo hoá và những ý tưởng về ngày tận thế, bởi vì thực tế tồn tại vượt rất xa khỏi những điều này. Đây là lúc để nhìn lên thiên đàng, để suy ngẫm về sự bao la của vũ trụ và để xem xét lại những niềm tin và ý tưởng căn bản của bạn, nếu chúng đã được thiết lập.

Thánh linh của loài người đã bị giới hạn trong thế giới này và trong những khu vực địa phương bên trong thế giới này, và trong lịch sử của những tôn giáo đó và những chủng loài đó và những người dân đó. Nhưng Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại là một thánh linh của toàn thể vũ trụ. Chúa là Chúa của toàn thể vũ trụ—một Chúa của vô số chủng loài không giống bạn, một vũ trụ đại diện cho quá trình tiến hoá về thực tế, vật lý và thánh linh ở mọi mức độ có thể tưởng tượng được. Đó là điều bạn sẽ phải đối mặt trong tương lai. Và đó là tại sao bạn không thể là loài người thô sơ với những ý tưởng thô sơ. Bạn cũng phải lớn lên và mở rộng bởi vì sự sống đang đòi hỏi điều này từ bạn ngay lúc này.

Những Khải Huyền phải đến và chúng phải vĩ đại, đủ vĩ đại để phục vụ nhân loại trong thời gian dài. Đây là nơi tất cả những truyền thống vĩ đại của thế giới tìm thấy một quang cảnh rộng lớn hơn của biểu hiện. Đây là nơi sự thống nhất của ý định của họ có thể được nhận thấy, và tất cả những khác biệt giữa chúng—những khác biệt trong hiểu biết, những khác biệt trong cách thực hành và trọng tâm về tôn giáo và những khác biệt trong những người thầy của chúng, những nhà lãnh đạo của chúng và những Sứ Giả của chúng—bắt đầu rơi xuống để tiếc lộ sự hiện diện và ý định vĩ đại hơn của chúng.

Mục đích của mọi tôn giáo là để đem bạn đến với Tri Thức. Bởi vì Tri Thức đang ở đây để dẫn dắt bạn, để bảo vệ bạn và để dẫn bạn đến một cuộc sống vĩ đại hơn trong phụng vụ cho thế giới. Mặc cho bạn thuộc về bất kỳ niềm tin hay truyền thống nào, nó luôn là như vậy.

Bạn có thể cầu nguyện với Chúa. Bạn có thể quỳ gối và phủ phục bản thân trong thánh đường hay nhà thờ Hồi Giáo hay nhà thờ. Nhưng cho đến khi bạn bắt đầu làm Công Việc của Chúa được dành cho bạn để làm, bạn sẽ không hiểu được bản chất thật của thực tế thánh linh của bạn.

Những điều này tồn tại, nhưng chúng phải được học lại, bởi vì Sự Phân Ly làm mù quáng và lẫn lộn và đầy áp lực trong sự hiển thị của nó. Nó cũng là một thực tế mà có vẻ như là vĩnh viễn mặc dù nó có một kết thúc. Nhưng kết thúc của vũ trụ là quá xa vượt ngoài khái niệm về thời gian của bạn nên đối với bạn nó không có kết thúc. Trong phạm vi cuộc sống của bạn, nó không có kết thúc.

Do đó, hãy chấp nhận giáo huấn này và sự chuẩn bị để giúp tâm trí của bạn lớn ra khỏi xiềng xích của nó, những hạn chế của nó và những ảo tưởng của nó để nó có thể phục vụ quyền lực của Tri Thức bên trong bạn và không là trở ngại cho Tri Thức.

Bởi vì tâm trí của bạn là một công cụ giao tiếp. Nó không phải là Bản Thân và bản chất chân thật của bạn. Trí tuệ là một công cụ giao tiếp đầy quyền lực và một công cụ dẫn đường đầy quyền lực. Nó đang ở đây để dẫn dắt chiếc thuyền của bạn. Nhưng bạn phải là thuyền trưởng của chiếc thuyền này, và đây là nơi sự chuẩn bị phải bắt đầu. Đây là nơi bạn phải nhìn và thấy điều giới hạn bạn và điều mở rộng cuộc sống của bạn, điều dẫn bạn đến quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức và điều phủ nhận sự hiện diện này và kéo bạn ra khỏi nó.

Bạn không có cội nguồn, do đó linh hồn không thể chết. Nhưng nếu linh hồn đang sống trong trạng thái như địa ngục, thì đau khổ của nó có vẻ như không có kết thúc. Nó là một tù nhân trong thực tế của Sự Phân Ly. Sự Phân Ly này có một kết thúc. Nhưng đó là một kết thúc nằm xa ngoài phạm vi của cuộc sống này, một kết thúc mà bạn sẽ nỗ lực để đạt được trong những khả năng khác nhau ngay cả khi bạn thoát khỏi nhu cầu để sống trong thế giới này hay thậm chí để hữu hình.

Đó là tại sao những khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục là những khái niệm thô sơ và không liên quan đến thực tế. Nếu bạn thành công để thoát khỏi nhu cầu để hữu hình, thì bạn sẽ có thể phục vụ những người vẫn còn ở lại. Như vậy, phụng vụ của bạn sẽ gia tăng. Chúa sẽ không lãng phí thành tựu của bạn, nhưng sẽ sử dụng chúng để phục vụ những người cần chúng và những người sẽ dựa vào chúng trong tương lai.

Ở đây mọi thứ tôn giáo phải được xem xét lại trong Ánh Sáng của Tân Khải Huyền. Ở đây bạn phải nhận ra rằng bạn không phải là trí tuệ của bạn và rằng một mình trí tuệ không thể hiểu được bản chất của Sự Hiện Diện và Ý Định của Chúa trong thế giới. Điều đó chỉ có thể đến thông qua Khải Huyền, Khải Huyền được trao cho toàn thể thế giới và khải huyền mà phải xảy ra trong cuộc sống của cá nhân bạn, đem bạn đến với quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức và chỉ cho bạn những giới hạn của suy nghĩ và hiểu biết của bạn.

Đây là một món quà để giải phóng bạn, để củng cố bạn và để trao cho bạn quyền lực của mục đích trong thế giới. Nhưng có quá nhiều điều đang ngán đường, quá nhiều niềm tin và giả thiết được ôm chặt. Con người đã xây dựng nguyên cả sự nghiệp của họ dựa trên niềm tin và giả thiết. Con người dựa danh tính của họ trên niềm tin và giả thiết.

Những cánh cửa này phải được mở và được xem xét lại. Điều này đòi hỏi sự can đảm và chịu đựng ngoan cường. Bởi vì nhân loại chưa sẵn sàng cho những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, cho việc sống trong một thế giới đang suy tàn—một thế giới với những tài nguyên đang suy giảm, một thế giới với những hạn chế về môi trường. Nhân loại chưa chuẩn bị cho thực tế của sự sống trong vũ trụ, điều nhiều thử thách hơn rất nhiều so với điều bạn có thể tưởng tượng ngay lúc này. Đó là tại sao một Tân Khải Huyền phải được trao tặng ngay lúc này, và tại sao hiểu biết của nhân loại phải gia tăng. Sự thống nhất và hợp tác của loài người phải được xây dựng và thiết lập, không phải bởi nguyên lý cao cả, nhưng thật sự là cho sự tồn tại và sáng tạo.

Bạn sẽ thấy trong tương lai ai thông thái và ai không thông thái, ai có thể đáp lại Khải Huyền và ai không thể, trái tim của ai rộng mở và trái tim của ai không rộng mở, ai có can đảm để thử thách những ý tưởng của riêng họ và những ý tưởng của xã hội của họ và ai không như vậy. Trong Ánh Sáng của Khải Huyền, tất cả những điều này sẽ được tiếc lộ, bởi vì không ai có thể sống trong quá khứ khi tương lai đang được tiếc lộ.

Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống yêu tinh thần loài người và tất cả mọi người trong thế giới, mặc cho họ có tôn giáo hay không, mặc cho họ thông thái hay ngu ngốc, mặc cho họ tội lỗi hay đức hạnh. Nó chỉ thay đổi số lượng công việc phải được làm để cứu rỗi họ, dần dần. Nhưng đối với Chúa, thời gian chẳng là gì. Đối với bạn, thời gian là tất cả, bởi nó nên như vậy, bởi nó là như vậy.

Định mệnh của bạn nằm trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Sự cô lập của bạn đã hết. Bạn đang làm cạn kiệt những tài nguyên của thế giới. Để tự do trong vũ trụ, bạn phải có khả năng tự cung cấp, bạn phải thống nhất và bạn phải rất kín đáo. Đây là những đòi hỏi cho tất cả mọi chủng loài tự do trong vũ trụ. Nhưng điều này sẽ đòi hỏi một sự thay đổi vĩ đại trong hiểu biết của loài người và hành vi của loài người, và một sự giải phóng lớn lao khỏi quá khứ của bạn và giới hạn của những niềm tin trước kia của bạn.

Con người không dễ dàng tự nguyện thay đổi, do đó điều này sẽ tốn thời gian. Nhưng thời gian là thứ bạn không có nhiều để chuẩn bị. Đó là tại sao có một Tân Khải Huyền trong thế giới. Đó là tại sao có một sự chuẩn bị cho nhân loại. Không phải tất cả mọi người phải chuẩn bị. Nhưng đủ người phải chuẩn bị trong tất cả mọi quốc gia và truyền thống tín ngưỡng để nhân loại bắt đầu đạt được hiểu biết chân thật về hiểm nguy của nó và những cơ hội vĩ đại của nó.

Không có điều gì quan trọng hơn điều này trong thế giới, bởi vì mọi thứ có giá trị có thể bị đánh mất khi đối mặt với những thử thách vĩ đại sắp đến. Đó là tại sao không có điều gì quan trọng hơn Tân Khải Huyền để cá nhân bạn và để gia đình loài người nhận lãnh.

Với Tri Thức, bạn sẽ biết cách làm sao để tiến bước. Không có Tri Thức, bạn sẽ ngày càng thất vọng, bối rối và tuyệt vọng khi đối mặt với những thử thách và sự không chắc chắn vĩ đại đang tiến đến. Đây là Lời Tiên Tri của Chúa cho nhân loại. Sứ Giả của Chúa đang ở đây để trao tặng điều này.

Có cả ngàn giáo huấn tôn giáo trong thế giới ngày hôm nay, nhưng chỉ có một Sứ Giả. Chỉ có một Thông Điệp Mới từ Chúa. Nếu bạn không chấp nhận điều này, đó là bởi vì bạn sợ rằng câu trả lời cuối cùng đã được trao ban và rằng nó sẽ đòi hỏi những điều vĩ đại từ bạn và một trách nhiệm lớn lao cho bạn.

Bạn sẽ thấy ai có thể đáp lại và ai không thể, và tất cả những lý do con người đưa ra khi phủ nhận điều hứa hẹn để cứu gia đình loài người. Ánh sáng phơi bày bóng tối và tất cả những điều được che giấu ở đó. Ánh sáng bộc lộ điều đã được che giấu, điều đã được che đậy, điều đã bị gọi sai bởi những tên khác. Ở thời điểm này của Khải Huyền, bạn sẽ thấy điều chân thật và điều không chân thật. Và sự khác biệt sẽ rõ.

Do đó, hãy có niềm tin vĩ đại, rằng quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức đang ở với bạn. Nó không bị hư hại bên trong bạn. Tâm trí của bạn bối rối, sợ hãi và đầy những ý tưởng sai lầm và giới hạn. Nhưng quyền lực của Tri Thức ở với bạn. Đó là tại sao cuộc sống của bạn có hứa hẹn lớn lao mặc cho hoàn cảnh và khó khăn hằng ngày của bạn.

Sự chuẩn bị đầy đòi hỏi, bởi vì tự do phải được giành lấy. Nó không thể chỉ được giả định. Bạn phải từ bỏ điều phủ nhận nó để nó trở nên mạnh mẽ bên trong bạn. Đó là đòi hỏi cho con người. Đó là một đòi hỏi, và không chỉ là một sự an ủi.

Do đó, hãy lắng nghe Tiếng Nói đang nói cho Quyền Lực của Tạo Hoá—một Tiếng Nói vĩ đại hơn tiếng nói của riêng bạn, một Tiếng Nói vượt trên một cá nhân, một Tiếng Nói đang nói cho Sự Hiện Diện và Hệ Thống Cấp Bậc vĩ đại trong thế giới, một Tiếng Nói bạn không thể nhận diện, một Tiếng Nói không phải là một phần của những truyền thống của bạn. Nhưng đó là Tiếng Nói này mà đã nói với những người giải phóng và những Sứ Giả vĩ đại trong quá khứ, một Tiếng Nói như vầy, đã đưa họ vượt trên hiểu biết hiện tại của họ và chuẩn bị họ để trao tặng điều này cho người dân của họ trong khả năng cao nhất của họ.

Đáp lại tiếng gọi vĩ đại này và cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu di chuyển, và những sai lầm của bạn sẽ trở nên hiển nhiên. Nó sẽ bắt đầu thay đổi lòng trung thành của bạn đối với con người, nơi chốn và những điều như một việc làm tự nhiên và cơ bản và hài hoà với trải nghiệm sâu thẳm của bạn.

Chúa chỉ đòi hỏi bạn quay về với điều chân thật bên trong bản thân bạn và bên trong những người khác. Bạn không cần phải tuyệt vời hay hoàn toàn tinh khiết hay hoàn hảo, bởi vì điều đó sẽ không xảy ra. Ngay cả người vĩ đại nhất trong số các bạn sẽ có những ngờ vực và sự hạn chế.

Hãy nhận lãnh hiểu biết này.