Tân Khải Huyền của Chúa

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

<em Được trao cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 12 tháng 2 năm 2009
tại Bouder, Colorado

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.

Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Có một Tân Khải Huyền về Chúa, một Khải Huyền mà lấy Chúa ra khỏi lịch sử cổ xưa của nhân loại, ra khỏi những mâu thuẫn và những ảo tưởng và sự hiểu lầm của nhân loại. Khải Huyền này đưa Chúa vào tầm rộng lớn hơn của cuộc sống trong vũ trụ được gọi là Cộng Đồng Vĩ Đại.

Bạn cần sự hiểu biết mới này về Chúa ngay bây giờ bởi vì Chúa của hồi xưa là một Chúa nhỏ bé, một Chúa của thế giới của bạn và của thời đại của bạn, một Chúa của những nền văn hoá của bạn, một Chúa của con người ở thời đại xa xưa.

Nhưng nhân loại đã phát triển vượt ngoài Chúa này, Chúa này của loài người, Chúa giận dữ này, Chúa hay thù hằn này, Chúa này mà có vẻ như là hình chiếu của nhân cách và những xu hướng của bạn.

Không phải là người hồi xưa đã sai; nó chỉ là sự hiểu biết của họ có giới hạn. Không phải là họ đã tạo nên một Chúa trong hình ảnh của họ; nó chỉ là họ không thể nhận thức một Chúa mà vượt qua khỏi hình ảnh của họ.

Tân Khải Huyền trình bày Chúa trong một bối cảnh vĩ đại hơn, trong một bối cảnh với sự sống thông minh trong vũ trụ. Đây không phải là bối cảnh của nhân loại, bởi vì đây không phải là vũ trụ của loài người mà bạn đang đối mặt.

Đây không phải là một Chúa mà bận tâm với chỉ một thế giới này. Đây không phải là một Chúa mà phán xét cách mà bạn sẽ phán xét hay kết án cách mà bạn sẽ kết án. Đây không phải là một Chúa mà cần ca tụng hay thờ phụng, mà phải có sự vân lời và sự nịnh bợ. Đó là Chúa cũ của bộ tộc. Đó là Chúa cũ mà ưa thích một quốc gia hơn quốc gia khác, một nhóm người hơn nhóm người khác. Đó là ý kiến cũ về Chúa.

Nhưng Chúa chưa bao giờ như vậy, bạn thấy không. Bởi vì Chúa mà con người đã nhìn lên và đã thờ phụng, Chúa mà con người đã hiểu và hiểu lầm luôn là Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại-những khoảng rộng to lớn của không gian, những chiều của thực tế và giống loài nhiều không đếm xuể rất khác với gia đình loài người.

Đây là chính một Chúa của vũ trụ-không phải một Chúa của một thế giới, một nhóm người hay một bộ tộc; không phải một Chúa mà suy nghĩ, hành động hay đối xử cách mà con người suy nghĩ, hành động và đối xử.

Chúa này không phải giới hạn trong một Khải Huyền cho nhân loại, bởi vì đã từng có nhiều Khải Huyền tiếp nối cho nhân loại. Và ngay lúc này có một Tân Khải Huyền cho nhân loại để chuẩn bị gia đình loài người cho sự thay đổi lớn lao đang đến với thế giới và để chuẩn bị nhân loại cho tương lai, định mệnh và sự tiếp xúc của nó với một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ.

Nó sẽ là không thể nào cho bạn để nghĩ về Chúa theo những cách cũ nếu bạn muốn hiểu Tân Khải Huyền của Chúa cho thế giới. Bạn sẽ không thể hiểu thực tế và tầm quan trọng của sự sống thông minh trong vũ trụ nếu bạn nghĩ về Chúa theo những cách cũ.

Bởi vì Chúa cũ là đã độc quyền cho nhân loại-một Chúa của một nước, một Chúa của một loài người, một Chúa của một giống loài, một Chúa của một mình thế giới.

Đó là lí do tại sao Chúa cũ đã quá bị giới hạn và quá bị cách biệt khi giống hình ảnh một mình loài người để hiểu được bản tính thật và mục đích của Chú, ngay cả trong thế giới này.

Chúa cũ đưa con người đến chiến tranh. Chúa cũ có vẻ như không quan tâm đến phúc lợi của nhóm người và những quốc gia mà Chúa không ưa thích. Chúa cũ bị dùng bởi những nhà vua, những quốc vương và những quốc gia để bào chữa và để khuyết đại những bất bình và những tham vọng của đất nước họ.

Chúa cũ có vẻ như vui thích khi trừng phạt nhân loại cho những lỗi lầm không tránh được mà nhân loại sẽ phạm phải trong trạng thái phân ly của nó khi sống trong thế giới này.

Và do đó nguyên cả khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục được xây dựng chung quanh niềm tin và những giả thiết về Chúa cũ.

Nhưng Chúa mới, Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúa của một thực tế vĩ đại hơn thực tế của bạn, đòi hỏi sự định nghĩa lại về tất cả những điều này. Bởi vì thực tế của Chúa thì rất khác biệt so với cách mà Chúa đã được nhìn nhận và tin vào, trong quá khứ.

Chúa không ưa thích một quốc gia hơn quốc gia khác. Chúa không dẫn con người vào chiến tranh. Chúa không ý muốn chiến thắng của một quốc gia với quốc gia khác hay sự chinh phục của một nhóm người với nhóm người khác.

Chúa không ý muốn những tai nạn thiên tai, những dịch bệnh, bệnh tật, thảm hoạ. Bạn có thể đổ lỗi những điều này vào Chúa cũ, nhưng không vào Chúa mới. Bởi vì Chúa đã đặt sự chuyển động cho những thế lực của tự nhiên, quá trình tiến hoá và sự thay đổi địa lý vào lúc bắt đầu của thời gian, và điều đó đang tự nó di chuyển.

Chúa thì thông thái. Chúa không phải quản lý từng thứ nhỏ nhặt. Chúa không phải di chuyển máu trong những mạch máu của bạn hay vận hành hàng triệu tế bào của bạn. Chúa không phải vận hành thời tiết của thế giới.

Chúa không phải vận hành các quốc gia của thế giới, những nền kinh tế của thế giới. Nó đã được đặt sự chuyển động. Nó đã được đặt sự chuyển động vào lúc bắt đầu của thời gian.

Nhưng Chúa trong coi thế giới và mọi thế giới – kêu gọi người tách rẽ trở về, kêu gọi thông qua những phương thức của tôn giáo, kêu gọi thông qua những phương thức của lương tâm, kêu gọi thông qua những phương thức của tình yêu chân thật và sự nhận thức chân thật.

Chúa của vũ trụ không quan tâm về những niềm tin tín ngưỡng của bạn miễn là chúng có thể giúp bạn đem bạn đến Tri Thức sâu thẩm hơn mà Chúa đã đặt bên trong bạn – một sự thông minh mà Chúa đã đặt bên trong bạn để dẫn dắt bạn, để bảo vệ bạn và để dẫn bạn đến sự phục vụ và cống hiến cao cả hơn trong thế giới.

Chúa cũ đã bị thống trị bởi những tổ chức tôn giáo. Nếu bạn đã không ủng hộ những tổ chức này và tin vào tín ngưỡng của họ, nó đã được xem là bạn sẽ bị gửi đến Địa Ngục, và bạn đã đang lăng mạ Chúa. Nhưng Chúa không quan tâm về những điều này.

Những niềm tin và niềm đam mê, những ám ảnh và những ảo tưởng của nhân loại không phải là điều làm Chúa lay chuyển. Đó là sự di động sâu thẳm hơn của con tim và của lương tâm. Đó là hành động cho đi đầy vị tha. Đó là hành động của sự tha thứ và sự khao khát để cống hiến vượt qua cả những đòi hỏi và những ưu tiên của bản than. Đó là sự nhận thức với nhau. Đó là kẻ thù trở thành người bạn. Đó là chữa lành thế giới tự nhiên mà đã bị phá hoại. Đây là những điều làm lay chuyển Chúa Tể của vũ trụ.

Nếu bạn muốn hiểu số phận và tương lai của nhân loại trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong vũ trụ, nếu bạn muốn hiểu cách nào để chuẩn bị cho những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay mà đang tiến đến thế giới, thì bạn phải có một sự trải nghiệm và hiểu biết mới về Thánh Thần.

Nếu bạn níu lấy những ý kiến cũ, những định nghĩa cũ, bạn sẽ không hiểu được nhân loại đang đối mặt với cái gì và làm sao để chuẩn bị. Bạn sẽ nghĩ đây là ngày tận thế. Bạn sẽ nghĩ đây là sự trừng phạt to lớn. Bạn sẽ nghĩ đây là cuộc chiến cuối cùng, tất cả những điều mà có vẻ như đang chỉ đến một kết thúc vĩ đại cho trải nghiệm của nhân loại.

Nhưng nhân loại chỉ đang rời khỏi một giai đoạn phát triển của nó và bước vào một giai đoạn khác. Đây là một sự chuyển đổi lớn lao từ một thế giới của các xã hội bộ lạc và những sự chia rẽ tranh đấu thành một nhân loại thống nhất và mạnh mẽ hơn – một nhân loại mà có thể sống, hoạt động và vẫn tự do trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của cuộc sống; một nhân loại mà có thể đối diện với sự can thiệp từ những giống loài khác trong vũ trụ và có thể thành lập những luật lệ của chính nó cho sự kết nối ở đây; một nhân loài thống nhất mà có thể học hỏi để sống trong những ranh giới và những nguồn tài nguyên có hạn của thế giới này, mà không đẩy nó vào sự lãng quên và sự đi xuống.

Một nhân loài thống nhất sẽ cần một trải nghiệm và nhận thức mới của Thánh Thần nếu nó muốn làm đạt sự chuyển đổi vĩ đại này và để tránh sự dụ dỗ ngày càng lớn cho xung đột, cạnh tranh và chiến tranh. Đối diện một thế giới của những nguồn tài nguyên đang suy giảm, một thế giới của sự gián đoạn về môi trường, một thế giới của khí hậu dữ tợn và sự bất ổn về kinh tế ngày càng gia tăng, bạn sẽ cần phải có một trải nghiệm sâu sắc hơn của Thánh Thần và đặc biệt của sức mạnh của Tri Thức bên trong bạn. Bởi vì đó là ở vị trí sâu hơn này bên dưới bề mặt của trí tuệ của bạn mà Chúa sẽ chạm vào bạn và lay chuyển bạn, bằng ngay chính lực thu hút của Thánh Thần.

Bạn không thể hiểu được Chúa với trí tuệ của bạn. Bạn không thể giảm Chúa xuống thành một nguyên lý có lý. Bạn phải thấy rằng Chúa không đang vận hành tất cả những chức năng của thế giới, bởi vì những thứ này đã được đặt vận chuyển vào lúc bắt đầu của thời gian.

Không có sự mâu thuẫn ở đây giữ Tạo Hoá và quá trình tiến hoá. Thật sự là không có mâu thuẫn giữa tôn giáo và khoa học. Chúng đều được sinh ra từ cùng một thực tế, cùng những đòi hỏi để hiểu về cuộc sống, cùng những đòi hỏi để chỉnh sửa lỗi sai của con người và để xây dựng một tương lai an toàn và chắc chắn cho gia đình loài người.

Tôn giáo và khoa học bị làm hỏng nát bởi cùng những thế lực – sự khao khát cho sức mạnh cá nhân, sự thống trị của một nhóm trên nhóm khác, những tổ chức tranh đấu cho quyền tối thượng. Cả hai đều là chánh thống trong riêng quyền của chúng và cả hai đều có khuynh hướng có giới hạn và tự phòng vệ.

Thay vì cố kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai, tốt nhất để quá khứ ra đi, để thấy rằng nhận thức của nhân loại về Thánh Thần là một quá trình tiến hoá ngay trong bản chất của nó. Nếu bạn cố kết nối tương lai với qua khứ, bạn sẽ hoặc là phủ nhận tương lai hay bạn sẽ phải thay đổi hiểu biết của bạn về quá khứ.

Những lời tiên tri cổ xưa sẽ không được hoàn thành. Đấng messiah sẽ không trở lại thế giới. Bây giờ là thời điểm cho Tri Thức để trỗi dậy. Đây là kỷ nguyên của sự hợp tác của con người và trách nhiệm của con người. Không một nhà lãnh đạo vĩ đại nào sẽ đến và dẫn dắt nhân loại vào một tương lai huy hoàng. Không một cá nhân nào sẽ đến và giải quyết hết những mối thù và trả thù đối với những kẻ ác. Đó là ý tưởng cũ về Chúa. Nó không còn là thích hợp nữa, và ngay từ lúc đầu nó đã không bao giờ thật sự là đúng. Đó là ước muốn của con người cho một giải pháp cuối cùng cho câu đố của cuộc sống, cho những câu hỏi của cuộc sống, cho vấn đề của cuộc sống.

Bạn đã được gửi vào trong thế giới để đóng góp ở đây, một sự đóng góp cụ thể liên quan tới người nào đó trong những hoàn cảnh nào đó. Đừng nghĩ rằng bạn đã hiểu những điều này. Khoan đừng cho rằng bạn đang dính dáng vào những điều này.

Đừng nghĩ rằng bằng việc tin vào một tư tưởng tôn giáo mà bạn sẽ được cứu thoát. Bởi vì nếu bạn không làm những việc bạn đã đến đây để làm, nếu bạn không kết nối với những người mà bạn phải kết nối và để đóng góp những quà tặng của bạn, một mình niềm tin sẽ không kết nối khoảng cách và chấm dứt sự Phân Ly giữa bạn và Chúa.

Để đoàn tụ với Chúa, bạn phải trở nên giống hơn như điều mà Chúa thật sự đã tạo dựng trong bạn. Chúa đã đặt Tri Thức bên trong bạn đễ dẫn dắt bạn và để cứu rỗi bạn. Những niềm tin là thứ phụ và thường chặn đường của sự cứu rỗi này.

Suy nghĩ rằng tôn giáo của bạn là một tôn giáo chân chính duy nhất sẽ chặn đường của sự cứu rỗi của bạn. Lên án những quốc gia khác, người khác và những tôn giáo khác sẽ ngăn chặn bạn nhận lãnh sự cứu rỗi này. Tự cho mình là đúng và trở thành người bảo vệ của niềm tin của bạn sẽ làm bạn mù quáng, và bạn sẽ quay lưng lại với Chúa.

Bạn phải có lòng can đảm và niềm tin trong Thánh Thần để nghĩ về Chúa một cách mới mẻ, để nhận biết những trách nhiệm của bạn ở đây và để nhận ra rằng bạn đã được gửi vào trong thế giới để trở thành một người đóng góp, không phải một người phán xét hay một người phê bình.

Ở đây bạn phải nhận ra rằng Chúa đã khởi đầu tất cả những tôn giáo của thế giới và chúng đã bị biến đổi bởi con người, ngay cả bị biến đổi một cách cơ bản nhất. Do đó để sửa chữa những sai lầm của quá khứ, để làm mới niềm tin chân chính và để đem đến chân lý vĩ đại của những tôn giáo xa xưa của thế giới trong hình thể tinh khiết của chúng, Chúa đã gửi đến một Tân Khải Huyền vào trong thế giới, không phải để thay thế những tôn giáo của thế giới, nhưng để làm sáng tỏ chúng và để trao cho chúng sức mạnh và quyền lực mới và một sự thống nhất lớn lao hơn với nhau.

Tuy nhiên, đó không chỉ là một sự sửa chữa; nó là một sự chuẩn bị cho tương lai mà sẽ không như quá khứ. Bạn đang đối mặt với một vũ trụ không là loài người. Bạn đang đối mặt với sự phá hoại môi trường và sự bất ổn và không an toàn ngày càng gia tăng trên thế giới. Bạn đang đối mặt với một thế giới của những nguồn tài nguyên ngày càng suy giảm, một thế giới nơi mà dân số ngày càng gia tăng sẽ phải uống từ một cái giếng đang từ từ cạn kiệt. Bạn có thể cầu nguyện với Chúa để cứu bạn, nhưng Chúa đã gửi bạn đến đây để cứu thế giới, để đóng vai trò nhỏ nhưng thiết yếu của bạn trong đây.

Đây không phải là ngày tận thế. Đây là một sự chuyển đổi lớn lao. Đây không phải là ngày tận thế. Đây là một sự xem xét lớn lao và một thời đại mới của Khải Huyền.

Nhiều thứ sẽ chấm dứt. Nhiều cách sống sẽ phải được thay đổi. Nhận thức của con người sẽ phải thay đổi. Trách nhiệm của con người sẽ phải tăng lên. Lòng nhân từ của con người sẽ phải tăng lên. Sự tha thứ của con người sẽ phải tăng lên. Nó sẽ trông như là ngày tận thế, như là cả thế giới đang sập xuống bạn, một thời điểm của đại biến động. Nhưng đây thật ra là một thời điểm cho nhân loại để lớn lên, để trở nên thông thái và để chuẩn bị cho tương lai của nó.

Chỉ có Chúa biết chuyện gì đang sắp đến ở đường chân trời, và chỉ có Chúa có thể chuẩn bị bạn cho điều này một cách đầy đủ. Bạn có thể nhận biết những giải pháp nào đó cho những khía cạnh của những vấn đề của thế giới, nhưng bạn không thể chuẩn bị bản thân cho những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay hay cho sự chạm trán của bạn với sự sống thông minh trong vũ trụ.

Chúa đã gửi một Tân Khải Huyền vào trong thế giới để chuẩn bị nhân loại cho tương lai của nó, để cảnh báo nhân loại về những hiểm nguy to lớn bên trong thế giới và bên ngoài thế giới và để ban ơn lành cho nhân loại với sức mạnh và sự hiện hữu của Tri Thức mà đã được đặt như là một sức mạnh sâu thẳm bên trong mỗi người để mà nhân loại sẽ chọn hoà bình trên chiến tranh, sự hợp tác trên sự chia rẽ, giải pháp trên sự mất tự tin, tự do trên sự đầu hàng và trách nhiệm trên sự yếu đuối.

Đây không phải là sự dự phòng của một vài cá nhân truyền cảm hứng hay một vài nhóm nhỏ đang hoạt động để chống đỡ cho gia đình loài người. Đây phải là một điều mà sẽ phải với xa và rộng. Không phải mọi người sẽ phải nhận lãnh và tin vào Tân Khải Huyền từ Chúa, nhưng nó phải chạm đến đủ người để có ảnh hưởng của nó ở đây, để cung cấp một nhận thức và trải nghiệm mới của Thánh Thần trong cuộc sống của bạn và sự lay chuyển sâu thẳm của cuộc sống của bạn.

Ở đây bạn sẽ phải cho đi những khái niệm của bạn về Thiên Đàng và Địa Ngục, niềm tin của bạn vào Ngày Phán Quyết và tất cả những điều này, bởi vì chúng sẽ không thích hợp với thực tế vĩ đại mà bạn đang tiến vào.

Nếu bạn đi theo Tri Thức, bạn sẽ trở nên gần hơn với Chúa. Nếu bạn chối bỏ Tri Thức và đi theo những nỗi sợ và những tham vọng của bạn, bạn sẽ trở nên xa hơn với Chúa. Nếu bạn đóng góp những món quà của bạn trong thế giới, bạn sẽ không phải trở lại đây. Bạn sẽ hoàn tất chu kỳ này của quá trình tiến hóa và phát triển của bạn.

Chúa sẽ không mang bạn về Thiên Đàng – Chúa sẽ đặt bạn làm việc trong vũ trụ, trong thực tế của những người chia cách. Bạn có nhiều nhiệm vụ trong hiện tại và nhiều nhiệm vụ trong tương lai. Bạn không chạy trốn những thứ này và vào trong Thiên Đàng, bởi vì có rất nhiều việc phải làm, bạn thấy không. Chúa không phí phạm cơ hội này. Sự cứu rỗi của bạn phải là một nguồn gốc của cảm hứng cho những người khác và phải tiếp tục có một ảnh hưởng vang dội và tích cực trên cuộc sống trong vũ trụ.

Không ai sẽ bị gửi đến Địa Ngục. Nhưng con người đang sống trong Địa Ngục rồi, đang tách rời khỏi Chúa – Địa Ngục của sự tự tưởng tượng đáng sợ của họ, Địa Ngục của sự ghét bản thân và ghét người khác của họ, Địa Ngục của những hoàn cảnh của họ, Địa Ngục của sự cô lập của họ. Đúng rồi, có nhiều Địa Ngục còn tệ hơn cái này, nhưng Chúa sẽ không gửi bạn đến đó.

Nhưng nếu bạn bị bỏ ngoài Ơn Huệ và Sức Mạnh của Chúa, Quan Phòng của Chúa và sự Dẫn Dắt của Chúa, thì Địa Ngục của bạn sẽ sâu hơn và có thể như là vô tận. Nhưng nó không là vô tận, bởi vì Chúa đã đặt Tri Thức bên trong bạn, và cuối cùng thì bạn rồi sẽ nhận ra rằng bạn phải đi theo Tri Thức này, bạn phải chấp nhận Tri Thức này và rằng chỉ có Tri Thức có thể lấy bạn ra từ Địa Ngục của sự Phân Ly của bạn, từ sự cô lập của bạn và từ những bất bình của bản thân và sự phủ nhận bản thân.

Đến lúc cuối, Chúa sẽ giành lại mọi người, ngay cả những người ác độc nhất. Họ chỉ sẽ phải làm việc lâu hơn để cứu rỗi bản thân; họ sẽ phải cho nhiều hơn để làm trung hoà những ảnh hưởng độc hại của họ trên người khác. Ở đây những nhà vua sẽ thành người hứng nước và cày bừa đất đai. Ở đây những bạo chúa sẽ phải quét đường.

Con người không kiên nhẫn. Họ muốn một Ngày Phán Quyết; họ muốn mọi thứ được kết thúc. Họ không muốn phải sống với những câu hỏi lớn lao, những câu hỏi lớn lao chưa được giải đáp. Họ muốn Chúa trừng phạt những người mà chính họ không thể hay sẽ không trừng phạt. Họ nghĩ rằng họ biết sự công bằng là gì.

Đó là tại sao Chúa cũ thì đầy những sự trả thù và sự phẫn nộ và sự phủ nhận, rằng con người bị bắt phải tin với sự đe dọa của cái chết và Địa Ngục. Đó là một cách nhìn nguyên thuỷ về cuộc sống. Đó là một cách nhìn nguy ngốc về cuộc sống. Nó không giải thích được thực tế của Thánh Thần hay thực tế của bản chất Thánh Thần và số mệnh của bạn.

Cuối cùng thì Chúa sẽ gọi mỗi người về, nhưng cuối cùng có thể là một thời gian dài từ hiện tại. Trong khi đó bạn chịu đau khổ, bạn sống trong bóng tối và sự lẫn lộn. Bạn không nhận ra sức mạnh của bạn, giá trị của bạn hay sức mạnh lớn lao hơn của Tri Thức bên trong bạn mà đang chờ để được phát hiện và đang chờ để cứu bạn, ngay cả trong giây phút này.

Nếu nhân loại muốn thoát khỏi sự sụp đổ trong tương lai, nếu bạn muốn thoát khỏi sự thống trị bởi những chủng loài khác trong vũ trụ, bạn phải ngay bây giờ lắng nghe và đạt được một nhận thức mới và lớn lao hơn về sự Hiện Hữu và Sức Mạnh của Thánh Thần trong cuộc sống của bạn, bản chất thật của số mệnh của con người và điều gì sẽ được đòi hỏi từ con người, những nhóm và quốc gia để chọn lựa một cách sáng suốt khi đối mặt với một thế giới đổi thay.

Ở đây những niềm tin cũ của bạn được làm rõ và được rửa sạch. Ở đây bạn không bỏ rơi những truyền thống to lớn. Thay vào đó, bạn thấy mối liên kết giữa chúng với nhau, và giá trị và minh triết to lớn mà ở ngay trung tâm của giáo huấn của chúng.

Nhưng vũ trụ học của bạn sẽ thay đổi bởi vì bạn đang tiến vào Cộng Đồng Vĩ Đại. Tôn giáo của bạn ngay lúc này không thể là một tôn giáo của một thế giới duy nhất hay một con người duy nhất. Nó sẽ phải trở thành một tôn giáo của Cộng Đồng Vĩ Đại với một Chúa của vũ trụ, và một thánh linh của vũ trụ, điều mà thống nhất bạn và kết nối bạn với nhau mặc cho những cách nhìn và cách hiểu khác nhau của bạn.

Chống đối lại điều này và bạn chống đối lại Ý Muốn và Mục Đích của Chúa cho nhân loại. Phủ nhận điều này và bạn phản đối tương lai của bạn, quá trình tiến hóa của bạn và giáo huấn căn bản bạn phải nhận lãnh ngay lúc này. Đả kích lại Tân Khải Huyền của Chúa và bạn sẽ càng cách xa bản thân khỏi Sức Mạnh và sự Hiện Hữu của Chúa trong cuộc sống của bạn.

Chúng đều kết nối với nhau, những Khải Huyền này. Nhưng bạn phải thấy dòng mạch và nội dung tinh khiết của chúng để hiểu được điều này.

Quá nhiều những gì con người tin vào chỉ là sản phẩm của con người – những câu chuyện, những phép màu, những truyền thống của những câu chuyện và những phép màu – một sản phẩm của con người. Rằng Chúa đã tạo dựng thế giới trong một vài ngày [là] một sản phẩm của con người, nỗ lực bởi nhận thức có hạn để hiểu được thực tế và bí ẩn của Tạo Hóa. Đó như là hỏi một đứa bé năm tuổi để nói về quá trình tiến hoá của thế giới. Chúng chỉ có thể làm điều đó với ngôn ngữ đơn giản, những câu chuyện đơn giản và một khoảng thời gian đơn giản. Chúng chưa thể nhận biết khoảng rộng, sự bao la và phức tạp của thứ chúng đang nhìn vào.

Do đó khi bạn mở rộng nhận thức và sự hiểu biết của bạn, bạn đạt được một sự hiểu biết lớn lao hơn về Thánh Thần, phép màu của Tạo Hóa và ngay cả phép màu vĩ đại hơn của sự cứu rỗi.

Ở đây Chúa mới là Chúa cũ được bỏ màn, được làm rõ, không được bao phủ trong những sự hiểu biết cổ xưa hay những thần thoại cổ xưa. Bởi vì chỉ có một Chúa và đó là Chúa của tất cả các vũ trụ, một Chúa của tất cả các giống loài. Chúa có một Kế Hoạch cứu rỗi cho mỗi loài, và mỗi loài được đòi lại qua Tri Thức, bởi vì Chúa đã đặt Tri Thức trong mỗi loài.

Và mặc dù hầu hết cách giống loài trong vũ trụ có rất ít tự do so với nhân loại ngay lúc này – nhiều giống loài đang cam khổ dưới sự nô dịch bởi những giống loài khác, hoặc đã trở thành hoàn toàn thế tục và công nghệ hóa dưới sự nhấn mạnh của họ – vẫn có một Kế Hoạch cứu rỗi cho tất cả họ.

Nhưng bạn có thể nói cái này là gì? Dĩ nhiên là không. Bạn có thể định nghĩa Ý Muốn và Kế Hoạch của Chúa cho vũ trụ? Dĩ nhiên là không. Bạn thậm chí có thể hiểu được một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh – một tỉ, tỉ, tỉ giống loài và nhiều hơn thế nữa?

Ở đây thay vì cố gắng làm cuộc sống phù hợp với hệ tư tưởng của bạn, để bắt mọi thứ gò ép vào trong sự hiểu biết có hạn của bạn, bạn bắt đầu đi theo sức mạnh và sự hiện hữu của Tri Thức bên trong bạn. Điều này biểu lộ sự Hiện Hữu và Kế Hoạch của Chúa trong cuộc sống của bạn. Và bạn nhận ra rằng vượt qua khỏi trí tuệ, có một chiều sâu vĩ đại hơn cho sự tồn tại của bạn và rằng trí tuệ phải phục vụ điều này.

Ở đây bạn ngừng tuyên bố rằng bạn biết Ý Muốn của Chúa, và bạn trở nên khiêm nhường, và bạn để cho Ý Muốn của Chúa cho bạn và cho thời đại này được tiết lộ. Và nếu ý định của bạn là trong sáng, bạn sẽ đi theo một điều gì mà không đạt được những kết luận to lớn, không tuyên bố về bản thân, không xây dựng một hệ tư tưởng mới mà thật ra là một sản phẩm của con người.

Tri Thức biết bạn đang đi đâu. Tri Thức biết điều gì sắp đến ở chân trời. Tri Thức đang cố gắng bảo vệ và chuẩn bị bạn ngay cả trong giây phút này. Nhưng bạn chưa nhận thức về sức mạnh và sự hiện hữu của Tri Thức bên trong bạn đủ để nghe được những thông điệp của nó, để chú ý đến những lời cảnh báo của nó và để nhận lãnh sự dẫn dắt của nó. Đó là lý do tại sao Tân Khải Huyền của Chúa ban tặng những Bước Đi đến Tri Thức, để bạn có thể truy cập thực tế sâu đậm này và dòng chảy sâu đậm này của cuộc sống của bạn.

Nhân loại không thể tự cứu bản thân lúc này. Nó không thể nghĩ ra một giải pháp cho những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Nó không biết làm sao để chuẩn bị bản thân cho một vũ trụ của sự sống thông minh – một môi trường cạnh tranh ở một mức độ bạn không thể tưởng tượng nổi. Đó là lý do tại sao có một Tân Khải Huyền từ Chúa trong thế giới – để trao ban Khải Huyền, để trao ban lời cảnh báo, để trao ban sự động viên và để trao ban sự chuẩn bị.

Ở đây bạn phải trở thành một người mà có thể vận hành trong Cộng Đồng Vĩ Đại, một người mà có thể nghĩ cho cả thế giới, một người mà không bị giới hạn và hạn chế bởi sự hiểu biết trước đó mà đã quá bị giới hạn và không đủ để giúp bạn cảm nhận những hoàn cảnh đang thay đổi của bạn và những thách thức to lớn đang đến.

Ở đây Tân Khải Huyền mở những cánh cửa, mở rộng nhận thức và cảm nhận của bạn, giải phóng bạn ra khỏi những ý tưởng xưa mà sẽ không bao giờ cho phép bạn thấy hiện tại và tương lai, để giải phóng bạn khỏi sự kết án và để đem lại cho bạn sự bí ẩn và sức mạnh của cuộc sống của bạn và mục đích lớn lao hơn trên thế giới.

Chúa có một Kế Hoạch Vĩ Đại cho gia đình loài người, nhưng Kế Hoạch này chỉ có thể được làm theo bởi từng cá nhân thông qua Tri Thức, thông qua sự hợp tác và sự nhận diện giữa con người, thông qua trách nhiệm về môi trường, thông qua trách nhiệm với gia đình loài người, thông qua sự khiêm nhường và sự giản đơn mà không có sự ngạo mạn, không có sự lên án, không tự cho là đúng. Bởi vì những điều này đều là một sáng tạo của con người.

Và chúng không chỉ giới hạn cho một mình nhân loại. Những xu hướng như vậy tồn tại khắp vũ trụ. Đó là kết quả của sự Phân Ly, sự Phân Ly vĩ đại từ Chúa mà đã đặt vận hành sự tạo dựng và sự mở rộng của vũ trụ vật chất. Vũ trụ vật chất chỉ là một phần nhỏ của Tạo Hóa của Chúa.

Nhưng điều này bạn vẫn phải học. Bạn có một hành trình lớn lao hơn và số phận để làm ở đây. Nhưng bạn sẽ phải cho tâm trí của bạn được rộng mở ra, mắt của bạn được mở ra và tai của bạn được nghe nếu bạn muốn đạt được sự chuẩn bị và nhận thức lớn lao này.

Những tôn giáo xưa, nếu chúng vẫn khinh thường lẫn nhau, đã thật là trở nên không dùng nữa và sẽ càng ngày càng hơn như vậy trong tương lai. Bây giờ bạn phải thấy Chúa Giêsu trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và Đức Muhammad và Đức Phật và tất cả những vị thánh và sứ giả vĩ đại trong một bối cảnh lớn hơn – trong một chuỗi vĩ đại của những Khải Huyền, mỗi thứ mang nhân loại gần hơn với nền văn minh thế giới, và với sự hợp tác lớn lao hơn và một trải nghiệm sâu đậm hơn của lương tâm mà Chúa đã đặt trong bạn. Dưới nghĩa này, tất cả các tôn giáo đều là đại kết; chúng đều được có ý định để chống đỡ lẫn nhau thay vì tranh đấu và tố cáo lẫn nhau.

Ý Muốn của Chúa là cho nhân loại thống nhất, để giữ gìn thế giới và để chuẩn bị cho tương lai của nó trong một Cộng Đồng Vĩ Đại – một tương lai khi sự tự do của nhân loại sẽ bị thử thách hoài, một tương lai khi nhân loại sẽ bị quyến rũ bởi những lời mời chào cho công nghệ ngoài hành tinh, một tương lai với nhiều hiểm nguy, nhưng một tương lai khi nhân loại phải giữ gìn tự do và quyền chủ quyết của loài người trong thế giới này. Đánh mất điều này và bạn đánh mất tất cả – tất cả những thành tựu của nhân loại.

Chỉ có Tân Khải Huyền của Chúa mới có thể chỉ cho bạn những điều này, bởi vì chúng đã không là một phần của những Khải Huyền trước đây của Chúa. Bởi vì nhân loại đã không cần phải biết về Cộng Đồng Vĩ Đại, và nhân loại đã không đối mặt với một thế giới đi xuống trong những kỷ nguyên trước.

Nhưng bây giờ bạn đang đối mặt với những điều này, và bạn phải chuẩn bị. Và đó là lý do tại sao một sứ giả đã được gửi đến thế giới mang một Thông Điệp Mới từ Chúa. Ông ấy không phải là một vị cứu tinh. Ông ấy không lộng lẫy. Ông ấy giản dị và khiêm nhường. Và ông ấy chính là Sứ Giả.

Một lần nữa nhân loại bị thử thách với một Tân Khải Huyền. Nó có thể nhận lãnh điều này không? Nó có thể hiểu được điều này không? Nó có thể chấp nhận điều này, hay nó sẽ đấu tranh và vật lộn và tố cáo và tiếp tục những con đường bạo lực và ngu ngốc của nó? Trí tuệ con người sẽ vẫn cố gắng thay thế sức mạnh của Tri Thức trong mỗi cá nhân? Tôn giáo sẽ phát triển và mở rộng, hay nó sẽ co lại và trở nên tự phòng vệ?

Con người sẽ có khả năng thay đổi, để có một sự thay đổi thật sự của trái tim để chuẩn bị họ cho tương lai và để đảm bảo cho họ một cuộc sống vĩ đại hơn và một sự an toàn lớn lao hơn trên thế giới?

Nhưng Khải Huyền là cho bạn bởi vì những nhu cầu to lớn là cho bạn. Và Chúa có nhiều hơn để nói với gia đình loài người và đã ban tặng một Tân Khải Huyền và một con đường mới tiến lên.

Điều này đã đến từ Chúa mới, chỉ mới cho sự hiểu biết của bạn. Bởi vì chỉ có một Chúa, và người Chúa đó thì không mới hay cũ, nhưng đã luôn như vậy. Đó là sự hiểu biết của nhân loại mà phải tiến triển ngay lúc này, và một Tân Khải Huyền đã được trao tặng để giúp cho điều này có thể.

Khải Huyền đã được trao tặng khi đối diện với sự cần thiết lớn lao, bởi vì nhân loại đang không nhận biết được những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và đang không đáp lại cho sự hiện diện của những thế lực từ Cộng Đồng Vĩ Đại, những loài đang ở trong thế giới để lợi dụng một nhân loại yếu đuối và chia rẽ. Nhân loại đang không đáp lại và không thể chuẩn bị bản thân nó kịp thời, và đó là tại sao Khải Huyền đã được trao tặng.

Nó cũng được trao tặng để nâng sự hiểu biết của nhân loại về bản chất và thực tế tâm linh của nó lên tầm của Tri Thức, nơi mà không có mâu thuẫn và tranh cãi giữa con người. Bởi vì Tri Thức không thể đối lập với chính nó, và thực tế và danh tính tâm linh vĩ đại hơn của bạn đã được tạo ra trong sự hoà hợp với những người khác. Đó chỉ là sự kiêu ngạo của phỏng đoán của loài người và sự hiện diện vượt trên của sự sợ hãi và cạnh tranh mà đẩy con người ra khỏi bản chất và mục đích thật của họ ở đây.

Nhưng hãy vui lên, bởi vì một Thông Điệp vĩ đại đang được gửi đến thế giới từ Đấng Tạo Hoá của tất cả sự sống trong vũ trụ. Hãy có sự tự tin lớn lao hơn, bởi vì sức mạnh và sự hiện diện của Tri Thức đang ở trong bạn. Khi bạn học để đi những Bước Đi đến Tri Thức, bạn sẽ thấy sức mạnh, ân sủng và sự dẫn dắt của nó cho bản thân và cho những người khác. Và bạn sẽ thấy rằng bạn thật sự đã được tạo dựng bởi Chúa và được gửi đến thế giới cho một mục đích vĩ đại, và rằng bạn có một định mệnh vĩ đại hơn vượt khỏi thế giới này, và một tương lai vĩ đại nằm trong và vượt khỏi những ranh giới của thời gian.