Chúa, Tri Thức và Sự Hiện Diện Thiên Thần

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 17 tháng 9, 2008
ở Boulder, Colorado, Mỹ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Vũ trụ bao la, bao la đến mức không thể hiểu nổi. Không ai có thể du hành chiều dài của nó. Không ai có thể hiểu được sự rộng lớn và phức tạp của nó. Nó nằm ngoài khả năng nắm bắt về trí tuệ của bất kỳ chủng loài nào trong vũ trụ. Tuy nhiên toàn bộ Tạo Hoá có một Cội Nguồn và một Tác Giả.

Khi bạn bắt đầu nghĩ về Chúa trong bối cảnh rộng lớn hơn này, Chúa trở nên quá rộng lớn và bao la đến mức không thể hiểu được. Và chắc chắn bạn phải từ bỏ ý tưởng rằng Chúa bị bận tâm với bất kỳ một thế giới nào, với bất kỳ một chủng loài nào.

Xuyên suốt lịch sử loài người, mối quan hệ của con người với Thiên Chúa đã là trung điểm của những nghiên cứu và trọng tâm về tôn giáo. Nhưng ở đây, về phần lớn, Chúa được nhận thức như là một thực thể rất địa phương – một sinh loài với những giá trị loài người, một sinh loài được thấm nhuần với tâm lý và cảm xúc của một con người. Ngay cả khi Chúa được xem là không thể hiểu được, Chúa vẫn được thấm nhuần với những giá trị con người, những cảm xúc con người và tâm lý con người.

Để nghĩ về Chúa vượt ra ngoài định nghĩa hạn chế này, con người sẽ phải xem xét lại bản chất của chính mình, tương lai của chính mình, vận mệnh của chính mình và toàn thể thực tại của chính mình. [Chúa] không thể bị ràng buộc với một mình Trái Đất này. Nếu bạn là Sáng Tạo của Chúa, một phần của Sáng Tạo của Chúa, thì bạn được kết nối với mọi Sáng Tạo, không chỉ với một thế giới nhỏ bé này, điều giống như một hạt cát trên bãi biển trải dài xa như tầm nhìn.

Mỗi khi lịch sử hay truyền thuyết kể về Chúa nói với con người, hoặc Chúa giận dữ với hành vi của con người, hoặc thất vọng với sự tồn tại của loài người, con người đang thấm nhuần Chúa với những thuộc tính của con người và chỉ xem xét Chúa bên trong bối cảnh của một thế giới này.

Nhưng Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống là Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống – sự sống rất khác so với hình hài con người và với ý thức con người. Sự sống thông minh đã tiến hoá khắp cả vũ trụ, trong vô số hình hài, với những biểu hiện rất khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều bị ảnh hưởng bởi những thế lực tự nhiên trong thực tế vật lý này. Tất cả đều cần những nguồn tài nguyên và một môi trường hỗ trợ. Tất cả đều phải đấu tranh với việc cung cấp cho bản thân và thế giới của họ. Và tất cả đều phải đối mặt với sự suy sụp bởi vì họ đang sống một cuộc sống tạm thời trong một thực tế vật lý.

Để thậm chí bắt đầu xem xét Thiên Chúa bên trong phạm vi rộng lớn này  của sự sống thông minh, con người ta phải xem xét lại toàn bộ ý tưởng của họ về Chúa và thấy rằng Chúa thật sự vượt xa ước đoán của con người và rằng những câu chuyện về Chúa, những truyền thuyết về Chúa và lịch sử của suy nghĩ con người về Chúa nhất thiết phải rất, rất là hạn chế – bị giới hạn bởi trải nghiệm và nhận thức của bạn và bởi những giới hạn của môi trường trực tiếp của bạn.

Chúa của một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống là rất khác. Chúa không bị bận tâm bởi những vấn đề của con người.

Theo thời gian, Chúa đã gửi các Sứ Giả vào trong thế giới, các Sứ Giả những người đã được gửi đến đây bởi Sự Hiện Diện Thiên Thần đang trông coi quá trình tiến hóa và phúc lợi của thế giới này.

Thiên Chúa là quá lớn để bị bận tâm với một thế giới này. Chúa không phải là một con người. Chúa không bị giới hạn bởi sự hiểu biết của con người, tâm lý con người hay những cảm xúc của con người.

Kế Hoạch cứu rỗi cho mọi sinh loài bị tách biệt đang sống trong thực tại vật lý mở rộng cho tất cả mọi chiều, và Kế Hoạch này bao gồm một mạng lưới hỗ trợ rộng lớn cho những sinh loài vẫn còn đang sống trong hình hài – sống trong một thực tại vật lý, bị mắc kẹt trong một danh tính trong một thực tại riêng biệt.

Để hiểu được Việc Làm của Chúa trong thế giới, bạn phải hiểu được Việc Làm của Chúa trong toàn vũ trụ. Nhiều người nghĩ rằng vũ trụ chỉ là một nơi trống rỗng to lớn. Nhưng nó đầy sự sống, và kích thước và sự bao la của sự sống này là không thể tưởng tượng được.

Tuy nhiên Thiên Chúa ở khắp nơi, chuộc lại loài tách biệt thông qua Tri Thức thông qua một trí tuệ sâu thẳm hơn mà Chúa đã đặt bên trong mọi chúng sinh. Thay vì việc Chúa theo dõi cuộc sống của bạn, hoặc gửi tin nhắn cho bạn, hoặc không hài lòng với việc rõ ràng thiếu tiến triển của bạn, Chúa chỉ đặt Tri Thức bên trong bạn để hướng dẫn bạn, để dẫn dắt bạn và để kiềm chế bạn.

Con người đang sống trên bề mặt của tâm trí họ – trong trí tuệ của họ, trong phần của tâm trí mà là một sản phẩm của sự đào tạo bởi xã hội. Họ không cảm nhận được sức mạnh và sự hiện diện của Tri Thức. Có lẽ thỉnh thoảng họ có trực giác, những cảm giác sâu thẳm hơn mà họ không thể giải thích được, những linh cảm kỳ lạ hay cảm giác được báo trước và kiềm chế.

Mọi người đã có trải nghiệm này ở mức độ nào đó, và đây là bằng chứng cho một dòng chảy sâu thẳm hơn của cuộc đời bạn, một tâm trí sâu hơn bên dưới tâm trí bề mặt nơi mà bạn sống. Vượt qua danh tính của bạn như một cá nhân; vượt qua sự đào tạo bởi xã hội, chính trị và tôn giáo của bạn, có tâm trí sâu thẳm hơn này.

Chúa đã trao cho bạn tâm trí này. Thật ra, tâm trí này chính là bản chất thật của bạn. Nó không bị giới hạn bởi những điều kiện của thế giới này, bởi lỗi lầm về hành vi của con người hoặc bởi sức mạnh của sự thuyết phục tồn tại ở đây và ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ. Nó là phần quan trọng nhất của bạn. Tuy nhiên nó là phần của bạn mà ít được khám phá nhất, ít được trải nghiệm nhất và ít được hiểu nhất.

Thiên Chúa đã chỉ định cho mỗi thế giới nơi chúng sinh sống, hoặc đã lập thuộc địa, một thế lực của sự cứu rỗi cho những quốc gia và những nhóm cá nhân này. Trong những thế giới như của bạn, nơi có nhiều người sinh sống, nơi có sự đa dạng và phức tạp của sự sống, sự Hiện Diện này của Thiên Thần có nhiều mức độ biểu hiện khác nhau và nhiều mức độ phụng vụ khác nhau. Tuy nhiên mục đích chung của nó là để giám sát quá trình tiến triển và phúc lợi của nhân loại.

Nhưng sự Hiện Diện của Thiên Thần không thể can thiệp mà không được mời trừ khi họ được yêu cầu rất sốt sắng để được giúp đỡ. Ngay cả ở đây cũng có những hạn chế được đặt ra bởi vì bạn đã được trao cho ý muốn tự do khi sống trong trạng thái tách biệt này – sống trong hình hài, bây giờ không biết về cội nguồn của bạn và định mệnh của bạn, bây giờ không biết về Tri Thức vĩ đại đang sống bên trong bạn.

Bạn được trao cho ý muốn tự do – tự do để lựa chọn, tự do để từ chối, tự do để lừa dối bản thân và người khác, tự do để tin bất cứ điều gì bạn muốn, để tưởng tượng bất cứ điều gì bạn muốn, để nghĩ về Chúa và thực tế theo bất kỳ cách nào bạn muốn, hoặc không cách nào cả. Bạn có tự do này. Do đó, sự Hiện Diện của Thiên Thần phải tôn trọng sự tự do này.

Nhiều người muốn Chúa quay lại hoặc trở lại, chế ngự thế giới, trừng phạt kẻ ác và nâng cao người chính nghĩa. Nhưng điều này sẽ không xảy ra. Con người đang mong đợi sự quay lại lần thứ hai của người giải phóng, dưới bất kỳ hình thức hay nhân vật nào mà họ có thể tưởng tượng, và họ nghĩ rằng điều này sẽ dẫn đến một kỷ nguyên lớn lao của hòa bình và chính nghĩa. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.

Thành công và thất bại của nhân loại phần lớn nằm trong tay nó. Nhưng Sự Hiện Diện của Thiên Thần đang ở đây để khuyến khích và để kích thích những cá nhân mà cởi mở với Sự Hiện Diện của nó, những người sẵn sàng làm theo những lời khuyên của nó và sống một cuộc sống đạo đức và có mục đích hơn dựa trên sự phụng vụ cho nhân loại và cho thế giới này. Tất cả những người khác mà đang tìm kiếm sự Hiện Diện của Thiên Thần để làm giàu cho bản thân, để giành lợi thế trên người khác hoặc để tiêu diệt kẻ thù của họ sẽ không tìm thấy phản ứng nào và sự trợ giúp nào.

Nếu bạn muốn sự giúp đỡ của Chúa, bạn phải tha thiết tìm kiếm nó, và bạn không được có bất kỳ kỳ vọng hay ưu đãi nào khác. Thiên Chúa không dính dáng đến việc làm giàu những người nào đó và làm nghèo mọi người khác. Tình trạng của thế giới là tình trạng mà nhân loại đã tạo ra cho chính nó, bên trong những giới hạn và những hạn chế của môi trường của thế giới này.

Bạn có ý muốn tự do, ngay cả khi bạn không cảm thấy tự do, ngay cả khi bạn không tự do về chính trị hoặc xã hội. Bạn vẫn có thể lựa chọn điều để làm theo, điều để tin vào, điều để xem trọng và điều để phủ nhận. Đó là để khuyến khích việc lựa chọn đúng hướng, lựa chọn theo hướng của sự cứu rỗi và tự nhận thức của riêng bạn, mà Sự Hiện Diện của Thiên Thần đang ở đây để khuyến khích bạn.

Ngoài điều này, họ không can thiệp, mặc cho tất cả những câu chuyện về việc Chúa can thiệp cho lợi ích của những người nào đó vào những thời điểm nào đó. Điều này thể hiện sự hiểu lầm về Kế Hoạch của Chúa và mục đích và quyền lực của Sự Hiện Diện Thiên Thần ở đây.

Xuyên suốt vũ trụ, có vô số Sinh Mệnh trong Sự Hiện Diện Thiên Thần mà đang phục vụ những loài vẫn đang sống trong một trạng thái tách biệt để khuyến khích sự kết nối của họ với Tri Thức sâu thẳm hơn mà Chúa đã đặt bên trong họ, và thông qua Tri Thức này, để mang lợi ích và sự tiến triển, hòa bình và sự khoan dung vào trong các quốc gia này, nơi mà trong rất nhiều trường hợp nó đã bị mất, bị đàn áp hoặc bị lãng quên.

Có rất ít quốc gia tự do trong vũ trụ bởi vì tự do là hỗn loạn và gây rối. Nó đầy sáng tạo. Nó không có giới hạn. Và do đó đối với nhiều chủng loài, họ đã chọn để loại bỏ nó hoặc để giới hạn ở mức độ cao để đạt được trật tự và ổn định xã hội, do đó hạn chế bản thân họ, sự tiến triển của họ trong cuộc sống và khả năng của họ để tiếp cận Tri Thức và tất cả những quyền lực và kỹ năng mà nó sẽ cung cấp, cho cá nhân và cho toàn thể các quốc gia.

Bởi vì khi bạn ngừng sáng tạo, bạn ngừng tiến bộ và tiến triển. Nhưng nhiều thế giới và nhiều quốc gia đã chọn điều này. Và loài người có nguy cơ lớn để chọn con đường này, xem trọng và tôn thờ công nghệ của nó và quên về việc sức mạnh của cảm hứng và sự sáng tạo thật sự đến từ đâu.

Sự hiện diện của Thiên Thần đang ở đây sẽ đáp lại sự khao khát của trái tim và linh hồn. Họ sẽ đáp lại điều thật sự được truyền tải và được thể hiện thông qua những yêu cầu của bạn và thông qua những lời cầu nguyện của bạn. Bạn có thể nghĩ rằng bạn muốn doanh nghiệp của bạn thành công, hoặc cho một số kết quả xảy ra cho những người nào đó, nhưng thật sự nó thường là về điều gì khác. Bởi vì nền tảng của yêu cầu của bạn chính là mong ước được kết nối lại với quyền lực và sự hiện diện của Chúa bên trong bạn, và Quyền Lực và Sự Hiện Diện của Chúa đang tồn tại bên trong thế giới này – trong con người và ở ngoài con người, lên hết vào trong Sự Hiện Diện Thiên Thần.

Bạn có thể cầu xin Chúa ban một ân huệ hoặc một phép lạ, nhưng yêu cầu sâu thẳm hơn thật sự là để trở nên được kết nối bởi vì một khi bạn được kết nối với Tri Thức bên trong bản thân, thì Chúa có thể nói với bạn thông qua Tri Thức. Ý Muốn của Chúa nói với bạn. Không phải như thể Chúa rời khỏi vũ trụ và đến để thì thầm vào tai bạn. Đó là Ý Muốn và Ý Định của Chúa, được hướng dẫn bởi Sự Hiện Diện Thiên Thần ở đây trên Trái Đất, mà truyền đạt đến bạn thông qua Tri Thức.

Con người có thể rất bối rối về việc Tri Thức là gì bởi vì họ đang nghĩ về nó theo mặt tâm lý học hoặc hiểu biết của họ về tôn giáo. Nhưng về cơ bản, Tri Thức là tâm trí sâu thẳm hơn bên trong bạn, mà thông qua đó Ý Muốn của Chúa có thể truyền tải đến bạn và dẫn dắt bạn.

Chúa đã thấm nhuần bạn với một lương tâm sâu thẳm hơn – thật sâu thẳm và có sức lan tỏa hơn nhiều so với lương tâm xã hội của bạn, điều đã được thiết lập bởi gia đình của bạn, xã hội của bạn và đào tạo tôn giáo của bạn, nếu bạn đã có đào tạo tôn giáo. Có một ý nghĩa sâu thẳm hơn về điều gì là đúng và không đúng, điều gì là thật và không thật, điều gì là công bằng và bất công, mà vượt ra ngoài sự đào tạo bởi xã hội của bạn và những kỳ vọng của người khác.

Việc rất ít người đã trải nghiệm điều này ở bất kỳ mức độ to lớn nào tượng trưng cho những giới hạn của sự tiến triển của loài người, cho thấy rằng nhân loại đã chưa thật sự tiến triển xa lắm trong toàn bộ quá trình tiến hóa của nó – trong sự tiến hóa của nhận thức của nó và sức mạnh to lớn của nó. Bạn có thể có những vũ khí hủy diệt hàng loạt, bạn có thể đã phát minh ra một số thiết bị độc đáo và thông minh trong công nghệ của bạn, nhưng hầu hết mọi người vẫn không biết họ là ai hoặc họ đang đi đâu trong cuộc sống. Đó đều để lại cho hệ ý thức, quy ước xã hội hoặc thuần túy ảo tưởng.

Do đó nói chung nhân loại đã chưa tiến triển xa lắm. Nhưng sự tiến triển của bạn, như cá nhân và như một tổng thể, là rất quan trọng, và đây là điều mà Sự Hiện Diện Thiên Thần hỗ trợ. Sự hỗ trợ này là cho việc gì? Nó chủ yếu là cho sự trỗi lên của Tri Thức bên trong cá nhân, và sức mạnh và quyền lực của Tri Thức bên trong toàn thể nhân loại.

Hiểu biết của nhân loại về Kế Hoạch và Sự Hiện Diện của Chúa là rất hạn chế. Nó là rất địa phương. Nó giả định rằng Chúa chỉ là một con người to lớn, với tất cả những cảm xúc và khuynh hướng của một con người. Chúa là một con người to lớn – đầy quyền lực dĩ nhiên rồi, rất thông thái dĩ nhiên rồi. Nhưng hầu hết mọi người nghĩ về Chúa như con người theo cách này, một người mà họ có thể liên kết đến mà là người hiểu những vấn đề và khó khăn của họ.

Khi lịch sử của bạn hoặc những truyền thuyết của bạn nói về việc Chúa truyền đạt với thế giới, điều thật sự đang được mô tả ở đây chính là Sự Hiện Diện Thiên Thần đang truyền đạt với một số cá nhân. Ví dụ như, một cuốn sách thiêng liêng, nếu nó được tuyên bố rằng nó đến từ Thiên Chúa hoặc là Lời của Chúa, thật sự là lời nói của Sự Hiện Diện Thiên Thần. Bởi vì Chúa không dùng lời để truyền đạt. Với vô số ngôn ngữ trong vũ trụ, Chúa không sử dụng ngôn ngữ riêng của bạn để truyền đạt. Đó đều xuất phát từ Sự Hiện Diện Thiên Thần được ấn định cho phúc lợi của thế giới riêng của bạn.

Ý Muốn của Chúa chảy qua Sự Hiện Diện Thiên Thần, và tất cả những mức độ của Sự Hiện Diện Thiên Thần, và chảy qua Tri Thức bên trong cá nhân và thể hiện bản thân nó ở đó. Giống như sinh lực thể hiện chính nó trong thực vật và động vật, với từng nhịp đập của trái tim bạn, và từng hơi thở của bạn, Ý Muốn của Chúa thấm nhuần mọi thứ – tìm thấy những cách thức thể hiện, truyền tải thông qua những mức độ của mối quan hệ.

Ở đây, Sự Hiện Diện Thiên Thần đóng vai trò trung gian giữa trải nghiệm tinh khiết và hiện thực của Chúa và cuộc sống cá thể tách biệt của bạn ở đây trong thế giới. Sự Hiện Diện Thiên Thần thông dịch Ý Muốn của Chúa sang ngôn ngữ, hình thức, hình ảnh, câu chuyện, ý tưởng, lời giải thích – tất cả mọi thứ, để bạn có thể hiểu điều này và có thể liên kết với nó bên trong những hoàn cảnh của riêng bạn trong cuộc sống.

Về cơ bản, phải có một hiểu biết và giáo dục hoàn toàn mới về vấn đề này. Một số người tin rằng nhiều thiên thần của Chúa đã rơi ngã, đã bị quyến rũ bởi những thú vui và quyến rũ của cuộc sống vật lý và đã rơi ngã và trở thành ác quỷ và rằng Chúa bị chống lại bởi toàn thể liên minh các thiên thần, hoặc những sinh loài khác chống lại thực tại của Chúa.

Điều này chắc chắn là thuận tiện bởi vì nó xác lập sự đối lập, nhưng thật sự sự đối lập là một phần của thực tế của việc cuộc sống trong Sự Tách Biệt – mong muốn để tách biệt, nỗi sợ phải từ bỏ Sự Tách Biệt này, trọng tâm vào sự độc đáo của một người và tất cả các đặc tính của danh tính và tâm lý của một người. Con người đặt nhiều trọng tâm vào điều khiến họ độc nhất, điều mang lại cho họ địa vị, điều mang lại cho họ sự công nhận và điều khiến họ mạnh mẽ hoặc được khao khát.

Đây là sức mạnh chống lại thực tế của cuộc sống. Chắc chắn là, có những loài cam kết cho điều này. Thậm chí có những loài ngoài phạm vi thị giác của bạn cam kết cho điều này. Có những thiên thần cam kết cho điều này. Nhưng đừng nghĩ rằng có một thiên thần sa ngã mà là nguồn gốc của mọi xấu xa trong thế giới này hay toàn vũ trụ. Đó là việc thể hiện một hiểu biết không chính xác.

Đó là tình trạng của việc sống một cuộc sống trong Sự Tách Biệt. Con người muốn trở về với sự kết hợp với Chúa, nhưng họ không muốn từ bỏ cuộc sống riêng biệt của họ ở đây. Họ cũng không nên. Chúa không bao giờ yêu cầu bạn làm điều đó. Bởi vì Chúa trao cho bạn một mục đích lớn hơn cho việc ở trong thế giới. Thay vì tìm kiếm lối thoát và cố gắng thoả mãn bản thân thông qua những tham vọng và ý tưởng của bạn, Chúa thông qua Tri Thức đang trao cho bạn một mục đích lớn hơn trong thế giới.

Đó là cách Chúa cứu chuộc bạn – bằng cách trao cho bạn điều gì đó thật sự quan trọng để làm với cuộc đời bạn. Chúa không bỏ bùa bạn, làm tan biến mọi tức giận, oán giận, thất vọng và bối rối tâm trí của bạn. Bởi vì Chúa đã không tạo ra những điều này, do đó Chúa không thể xoá bỏ chúng.

Tuy nhiên điều mà Chúa làm thông qua Sự Hiện Diện Thiên Thần, và thông qua Tri Thức bên trong bạn, là để trao cho bạn điều gì đó quan trọng để làm trong cuộc sống. Thật ra, bạn đã được gửi vào trong thế giới này để làm những việc cụ thể với những người cụ thể. Hầu như là bạn đã chưa tìm thấy mục đích này hay những người này, nhưng trái tim bạn khao khát họ. Tất cả mọi thứ trong bản chất sâu hơn của bạn đang cố đưa bạn đến mục đích này, và đến những người này, và đến những hình thức phục vụ này cho nhân loại và cho thế giới.

Việc mọi người đang bỏ bê điều này hay tránh né điều này hay phủ nhận điều này là nguồn gốc của rất nhiều đau khổ của họ. Bởi vì không có mục đích vĩ đại này, không có các mối quan hệ phục vụ mục đích này, không thực hiện mục đích này, bất kể bạn có thể làm gì, bất kể bạn cố gắng làm gì, không bao giờ thỏa mãn nhu cầu của linh hồn.

Bởi vì ở cốt lõi của bạn là điều mà Chúa đã tạo ra bên trong bạn, không phải điều bạn đã tạo ra hoặc điều xã hội của bạn đã tạo ra. Ngay cả người đáng sợ nhất hoặc bạo lực nhất trong thế giới có ở trung tâm của họ điều mà Chúa đã tạo ra. Sự thiếu hiểu biết của họ, sự nổi loạn của họ, là nguồn gốc của sự thất vọng, thiếu hiểu biết và bạo lực của họ lên thế giới.

Đó là tại sao Chúa đã không tạo ra Địa Ngục và không trừng phạt kẻ xấu. Bạn muốn trừng phạt kẻ xấu để trả thù, để thực hiện các quan niệm của bạn về công lý. Nhưng đối với Chúa, chỉ có sự cứu rỗi những loài sa ngã hoặc những loài thất lạc. Những cá nhân sống cuộc sống bạo lực hoặc đầy hủy hoại sẽ có một hành trình dài hơn nhiều để đi và sẽ phải thực hiện phụng vụ lớn hơn nhiều cho nhân loại để chuộc lại bản thân. Nhưng cuối cùng, tất cả đều là việc cứu rỗi.

Sự cứu rỗi là gì? Đối với bạn đang sống trong thế giới này, trong cuộc đời này, vào lúc này, sự cứu rỗi là việc khám phá mục đích vĩ đại của bạn trong thế giới – thể hiện nó, chấp nhận nó và hoàn thành nó trong khả năng tốt nhất của bạn. Đó là sự cứu rỗi cho bạn vào lúc này, bên trong thực tế này. Vượt qua khỏi điều này, trí tuệ của bạn không thể đi.

Chúa đã trao cho bạn một cuộc sống vĩ đại và đã đặt thực tế của cuộc sống vĩ đại này trong Tri Thức bên trong bạn. Tri Thức bên trong bạn vượt qua khỏi phạm vi và tầm với của trí tuệ của bạn. Đó là điều mà bạn phải trải nghiệm sâu sắc bên trong bản thân và học cách tin tưởng và học cách đi theo. Điều này sẽ thách thức bạn, người vẫn gắn bó với những mục tiêu của bạn, với ý tưởng của bạn về bản thân, với việc lên án người khác của bạn và với tất cả những điều đã tạo nên thực tại riêng biệt của bạn. Bạn sẽ được thử thách để đi theo Tri Thức, bởi vì nó đang đưa bạn sang một hướng khác.

Cho dù bạn có đạo hay không, cho dù bạn tin vào giáo lý tôn giáo và tuân thủ giáo lý đó hay không, hoặc bạn khẳng định là không có liên kết tôn giáo nào, tiến trình của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào sự kết nối của bạn với Tri Thức.

Có những cá nhân lãnh đạo những tổ chức tôn giáo to lớn, những người không có nhận ​​thức về Tri Thức và không coi trọng nó và thậm chí có thể sợ nó, nghĩ rằng nó sẽ dẫn họ vào trong sự hỗn loạn, hoặc nó sẽ phản lại những niềm tin tôn giáo của họ hoặc dẫn họ vào trong sự nghi ngờ và không chắc chắn trầm trọng. Do đó họ sẽ bám vào những ý tưởng của họ và những niềm tin của họ và tránh né sức mạnh của sự cứu rỗi mà Chúa đã đặt bên trong họ.

Rồi thì có những người sẽ khẳng định là không có liên kết tôn giáo nào, nhưng là người sẽ trải nghiệm và đi theo sức mạnh của Tri Thức. Họ sẽ có cơ hội để thật sự cứu chuộc bản thân thông qua phụng vụ vĩ đại cho người khác và cho thế giới.

Việc bạn có đạo hay không không phải là trọng tâm ở đây. Tôn giáo có thể là rất hữu ích nếu nó được hiểu đúng, nếu nó được xem như một con đường dẫn đến Tri Thức. Nhưng nếu nó bị đơn giản xem là một mạng lưới của niềm tin và nghĩa vụ xã hội, thì nó đang đi sai hướng.

Sự Hiện Diện Thiên Thần hiểu tất cả điều này. Chúa đang trông coi toàn bộ vũ trụ. Chúa không chỉ đang trông coi toàn bộ vũ trụ, Chúa đang trông coi toàn bộ Tạo Hoá mà đang không sống trong Sự Tách Biệt, điều thậm chí còn lớn hơn cả những biểu hiện vật lý của cuộc sống và thực tại.

Bạn đi xuống biển với một cái ly nhỏ trong tay, và bạn nhúng nó xuống nước và bạn nhìn vào nước. Nước đó có phải là nước biển? Có và không. Đúng, nó là một phần của đại dương, nhưng nó có phải là đại dương không? Con người cố gắng khẳng định thực tế của Chúa và ý định của Chúa. Con người thậm chí là quá kiêu ngạo để nghĩ rằng Chúa sẽ không gửi một Sứ Giả khác vào trong thế giới, nghĩ rằng tất cả Sứ Giả đã được gửi, và không thật sự cần thêm nữa. Họ cầm ly của mình ra đại dương, và họ làm đầy nó, và họ rời khỏi suy nghĩ rằng họ có đại dương. Nhưng họ chỉ có một phần nhỏ xíu, nhỏ xíu – quá nhỏ đến nỗi nó không trao cho thực tế về đại dương, và tất cả sự sống sống bên trong đại dương.

Do đó bạn lấy, thay vì một cái ly, một cái xô xuống đại dương, và bạn làm đầy nó với nước biển. Và bây giờ bạn nghĩ rằng bạn hiểu được Chúa. Bạn nhìn vào cái xô và bạn nói, “À, đây là đại dương. Đây là Chúa.” Nhưng Chúa vĩ đại hơn nhiều, và xô nước nhỏ của bạn không tượng trưng cho sự đa dạng của sự sống đang sống bên trong đại dương đó.

Sử dụng điều này như một ví dụ, nếu bạn cố gắng khẳng định thực tế của Chúa và mục đích và ý định của Chúa cho thế giới, và bạn nói, “Đây rồi! Đây là chúa! Đây là điều Chúa muốn cho nhân loại! Đây là điều Chúa đã ban cho nhân loại! Đây là điều tối thượng!” thì đó giống như gọi xô nước là toàn bộ đại dương.

Đại dương thì bao la. Vũ trụ thì bao la. Nó đầy sự sống, vượt quá ước tính của con người. Vũ trụ giống như một đại dương không có kết thúc, sản phẩm của những thế lực tiến hóa mà Chúa đã thiết lập cho chuyển động, vào lúc ban đầu của vũ trụ vật lý.

Chúa không phải quản lý cuộc đời của bạn. Cơ chế của thay đổi về tiến hóa, và tất cả những thế lực sinh học và địa chất trong thế giới của bạn, đang tạo ra môi trường cho cuộc sống của bạn. Nhưng Chúa đã đặt Tri Thức bên trong bạn để dẫn dắt bạn, để bảo vệ bạn và dẫn bạn đến sự thoả mãn và cứu rỗi to lớn hơn của bạn.

Do đó, đừng đổ lỗi cho Chúa cho những cơn bão hay hạn hán hay sâu bệnh hay bệnh dịch hay thất bại cá nhân. Mọi người đi khắp nguyên ngày nói rằng, “À, Chúa đang dạy tôi một bài học thông qua điều này,” như thể Chúa là gia sư của họ, như thể Chúa là người hầu của họ, như thể Chúa là người cùng lèo lái cuộc đời họ.

Đây là kiểu Chúa gì? Bạn không đang nói về Chúa ngay lúc này. Bạn đang nói về Sự Hiện Diện Thiên Thần. Tất cả những Khải Huyền vĩ đại cho nhân loại đã được trao ban bởi Sự Hiện Diện Thiên Thần. Họ nói như Chúng Tôi không như Tôi. Họ là một nhóm và không chỉ là một cá nhân tuyệt vời.

Có quá nhiều điều để học  ở đây. Nhân loại vẫn là một chủng loài nguyên thủy về vấn đề này, vẫn tin vào các vị thần địa phương và những điều tuyệt vời. Nó vẫn còn rất mê tín, vẫn quá bận tâm với bản thân, vẫn tin rằng nó quan trọng và ưu việt trong vũ trụ. Nhưng không sao bởi vì đó chỉ là nơi bạn đang ở trong cuộc sống.

Bạn giống như một đứa trẻ 13 tuổi. Nhân loại giống như một đứa trẻ 13 tuổi đang bắt đầu trải nghiệm một vài sức mạnh, bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ, bắt đầu muốn mở rộng và thể hiện bản thân như một tổng thể. Nhưng nó vẫn chưa trưởng thành. Nó không thể tin cậy được và vô trách nhiệm. Nó không thật sự hiểu được những yêu cầu của cuộc sống trên quy mô dài hạn. Nó đã chưa trỗi vào trong một trạng thái trưởng thành khi mà nó phải tập trung vào sự ổn định và an ninh hơn là sự tăng trưởng và mở rộng.

Đó là giai đoạn mà nhân loại đang ở. Có những cá nhân vượt xa giai đoạn này, tất nhiên. Nhưng, nói chung, nhân loại đang ở trong những giai đoạn sau của thời niên thiếu của nó. Nó không nghĩ trước. Nó không kế hoạch cho tương lai. Nó không sử dụng tài nguyên của nó một cách khôn ngoan. Nó đưa ra quyết định ngông cuồng và ngu ngốc. Nó dễ đấu tranh giữa các thành viên của nó. Nó tin vào việc sử dụng vũ lực. Nó hung hăng. Nó bạo lực. Nó là thiếu niên.

Trong vũ trụ xung quanh bạn, có nhiều chủng tộc trưởng thành hơn nhiều, ít nhất là trưởng thành theo nghĩa là họ coi trọng sự ổn định và an ninh hơn là sự tăng trưởng và mở rộng. Nhưng việc khám phá ra Tri Thức là rất hiếm ngay cả trong vũ trụ. Và đó là tại sao Sự Hiện Diện Thiên Thần phục vụ mỗi thế giới và mỗi nhóm đang cố gắng và đang hoạt động để đưa mọi người đến với thực tế của Tri Thức bên trong chính họ. Bất kể văn hóa của họ, vẻ bề ngoài của họ, hệ thống niềm tin của họ, truyền thống của họ hay bản chất của sự áp bức trong xã hội của riêng họ, điều này vẫn là đúng bởi vì đây là Sự Thu Hút Vĩ Đại của Chúa.

Chúa không là địa phương. Chúa không xuất hiện và trao một thông điệp cho một nhóm người. Điều đó luôn được thực hiện thông qua Sự Hiện Diện Thiên Thần. Cuộc gặp gỡ của bạn với Chúa sẽ là thông qua Sự Hiện Diện Thiên Thần và thông qua trải nghiệm về Tri Thức bên trong bản thân bạn.

Làm thế nào để bạn biết Chúa? Bạn bắt đầu lắng nghe và khám phá dòng chảy sâu hơn của cuộc đời bạn. Bạn bắt đầu đi Những Bước Đi đến Tri Thức, điều dẫn bạn, như thể bạn đang đi xuống một cầu thang xoắn ốc, vào trong một cái giếng sâu hơn của trí tuệ mà Chúa đã đặt bên trong bạn.

Tâm trí và trí tưởng tượng của bạn đang lơ lửng trên bề mặt như những đám mây, nhưng trên mặt đất có trí tuệ sâu hơn. Nó vững chắc. Nó là thật. Nó là vĩnh viễn. Nó có sức mạnh to lớn hơn. Nó chắc chắn. Nó không dao động từ ngày này sang ngày khác, như trí tuệ hay cảm xúc của bạn. Nó không dễ bị thuyết phục và từ chối, như trí tuệ và cảm xúc của bạn.

Chúa không muốn bạn đánh mất chính mình trong Chúa, trong dạng cực lạc nào đó. Thay vào đó, bạn được gửi đến đây để thực hiện một số dịch vụ nào đó cho người khác và với những người khác, những điều cụ thể trong thế giới. Đó là tại sao bạn có một bản chất độc đáo và một thiết kế độc đáo. Nhưng nếu bạn không biết bản chất của bạn là cho điều gì, hoặc bạn được thiết kế để làm gì, thì bạn sẽ dễ hiểu sai bản thân và so sánh bản thân với những người khác mà bạn cho là ấn tượng hơn. Nhưng bạn thật sự được thiết kế cho điều gì đó mà bạn chưa khám phá ra.

Do đó chính việc khám phá ra mục đích này mà bắt đầu mang lại sự rõ ràng đến cuộc sống của bạn. Bạn bắt đầu chấp nhận và hiểu bản thân – điểm mạnh của bạn và điểm yếu của bạn. Bạn được thiết kế cho điều gì đó độc nhất. Đó là gì? Trí tuệ của bạn không biết; nền văn hóa của bạn không biết; gia đình bạn có thể không biết. Đó là tại sao mà việc thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức là điều cần thiết. Đó là tại sao mà ở cốt lõi của tất cả các tôn giáo trên thế giới, có con đường dẫn đến Tri Thức. Có lẽ những con đường này tồn tại trong những truyền thống thần bí, nhưng dù sao chúng cũng là những con đường.

Chúa đã gửi một Thông Điệp Mới vào trong thế giới để chuẩn bị nhân loại cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của Đổi Thay đang tiến đến thế giới, và cho cuộc gặp gỡ của nhân loại với Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ.

Thông Điệp Mới của Chúa cũng đã được gửi để trao một con đường khác đến với Tri Thức, một con đường chưa bị làm hư và lạm dụng bởi các thế lực chính trị hoặc bởi các thế lực xã hội. Đó là một con đường thuần túy. Đó không phải là con đường duy nhất, chắc chắn rồi, nhưng đó là một con đường mới để xác định lại và để làm rõ bản chất của hoạt động của Chúa trong thế giới, Kế Hoạch của Chúa và bản chất Thánh Linh của tất cả các cá nhân.

Thông Điệp Mới từ Chúa đại diện cho sự chuẩn bị cho một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho trải nghiệm của con người – một kỷ nguyên mà sẽ đầy rẫy những khó khăn vĩ đại về môi trường và sự bất ổn chính trị và kinh tế to lớn, một thời đại mà nhân loại sẽ phải đối mặt với những khó khăn của việc trỗi vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh, một kỷ nguyên mà nhân loại sẽ phải lựa chọn nên thống nhất và thành công hay nên tranh đấu với bản thân và thất bại. Điều này đã đòi hỏi một Tân Khải Huyền từ Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống.

Bạn may mắn có thể biết về điều này. Giáo Huấn này mà bạn đang nghe và đọc vào lúc này là một phần của Tân Khải Huyền đó. Đó là một quá trình làm rõ để xua tan những tầng lớp của sự nhầm lẫn và giải thích sai, để trao cho bạn sự rõ ràng và sức mạnh và mục đích và để đưa bạn đến với Tri Thức bên trong bản thân – lương tâm sâu thẳm hơn của bạn, trí tuệ sâu thẳm hơn của bạn.

Đây là nơi mà Ý Muốn của Chúa lay chuyển bạn và kiềm chế bạn, đưa bạn đến đây chứ không phải đến đó, hướng dẫn bạn để đoàn kết với người này chứ không phải với những người khác. Đó là điều trao cho bạn sức mạnh để biết hướng nào để đi ở mỗi ngõ quẹo, cách ứng phó với từng sự kiện mới trong cuộc sống và cách để chèo chống những đợt sóng ngày càng gia tăng của sự không chắc chắn và bất ổn trong một thế giới đang trải qua sự thay đổi sâu sắc.

Ở đây không có vị anh hùng nào, và không có người nào để tôn thờ. Tất nhiên có những cá nhân vĩ đại và những sứ giả vĩ đại, nhưng chỉ có Chúa là Chúa. Mọi thứ khác đều là Tạo Hoá.

Rồi thì có sự tưởng tượng. Bạn sống trong một thế giới nơi mà tưởng tượng phải cạnh tranh với thực tế, nơi mà ngay cả thực tế cũng không được hiểu rõ ràng. Vì vậy đó là một tình huống đầy lẫn lộn. Chúa hiểu điều này, và đó là tại sao Sự Hiện Diện Thiên Thần trông coi thế giới và sẵn sàng hỗ trợ bạn khi bạn tha thiết mong muốn sự giúp đỡ.

Sự Hiện Diện Thiên Thần có thể không trao cho bạn điều bạn yêu cầu, nhưng nó sẽ đưa bạn đến gần hơn với Tri Thức, điều thật là một câu trả lời to lớn hơn. Nếu bạn chỉ đơn giản yêu cầu sự giúp đỡ mà không nhận ra rằng bạn đang lạc lối, bạn thật sự đang yêu cầu rất ít. Chính Tri Thức bên trong bạn mà sẽ cho phép bạn giành lại nhận thức của bạn về việc bạn là ai và tại sao bạn đang ở đây, nơi bạn phải đi và điều bạn phải làm. Cảm giác quyết tâm này sẽ là tự nhiên đối với bạn, và nó sẽ trao cho bạn cảm giác tự do và giải phóng.

Cuối cùng, bạn có thể là chính mình, và làm điều bạn đã đến đây để làm, và tự do để chọn điều thật sự đúng cho bạn thay vì bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ khác, bị trói buộc bởi những yêu cầu khác, bị xích vào bức tường của những nghĩa vụ xã hội của bạn. Bởi vì trách nhiệm đầu tiên của bạn là đối với Tri Thức bởi vì đó là trách nhiệm của bạn đối với Chúa.

Sự Hiện Diện Thiên Thần trông coi thế giới này hiểu được tình trạng loài người và toàn bộ lịch sử của tình trạng loài người. Họ tập trung vào điều đó. Họ giống như những dịch giả, cố gắng truyền tải một thực tế vĩ đại vào trong thực tế này để loài người có thể trở nên mạnh mẽ và được truyền cảm hứng và cung cấp dịch vụ vĩ đại cho lợi ích của nhân loại và thế giới.

Điều này cho phép bạn được cứu rỗi ở đây và đảm nhận trách nhiệm và mức độ phục vụ lớn lao hơn trong vũ trụ. Điều này nằm ngoài nhận thức của bạn và vượt khỏi trọng tâm của bạn ngay lúc này, bởi vì cuộc sống này phải là một thành công. Và điều khiến nó thành công không phải là việc đáp ứng những kỳ vọng của xã hội, nhưng là việc hoàn thành mục đích vĩ đại mà Chúa đã trao cho bạn để trải nghiệm, để thể hiện và để đóng góp trong thế giới, như nó ngày hôm nay, và làm điều này mà không lên án và không ghét bỏ bản thân hay ghét bỏ người khác.

Đây là việc bạn là ai và tại sao bạn ở đây. Và hành trình trước bạn thật bao la. Và nó cơ bản cho phúc lợi của bạn, sự thoả mãn của bạn và thành công của bạn. Nó bí ẩn bởi vì nó vượt qua hiểu biết của con người và mối bận tâm của con người. Tuy nhiên nó rất cơ bản và tự nhiên với bạn đến nỗi mà bạn sẽ nhận ra ngay giá trị của nó một khi bạn trải nghiệm nó. Nó tự nhiên đối với bạn vì nó đại diện cho bản chất sâu thẳm hơn của bạn và mục đích sâu thẳm hơn của bạn.

Ở khắp nơi trong vũ trụ Thiên Chúa cứu chuộc loài tách biệt thông qua Tri Thức. Và Sự Hiện Diện Thiên Thần phục vụ tất cả các thế giới là một phần của Kế Hoạch để mang nhận thức này đến cho những loài bị tách biệt, để khuyến khích tự do, sáng tạo, sự trung thực và lòng nhân từ.

Đây là một giáo huấn phổ quát. Nó đang diễn ra ở khắp nơi. Ở khắp nơi trong vũ trụ, có một cuộc đấu tranh giữa sự áp bức và tự do, giữa sự ngu ngốc và khôn ngoan. Đó là một trận chiến diễn ra trong tâm trí và trái tim của mọi người ở khắp nơi – không chỉ trong thế giới này, mà ở khắp nơi.

Tất nhiên, đây là một thách thức. Tất nhiên, nó sẽ đòi hỏi việc đánh giá lại. Tất nhiên, nó làm thất vọng đối với những niềm tin và kỳ vọng nào đó của con người. Ngay cả những truyền thống lâu đời sẽ phải được xem xét lại trong khía cạnh này. Nhưng đó là lành mạnh cho nhân loại. Đó là lành mạnh rằng bạn có sự rõ ràng, rằng bạn xem xét lại các giá trị của bạn, những niềm tin của bạn và những ý tưởng của bạn. Đó là điều tạo ra sự tiến bộ. Đó là điều có thể mở cuộc sống của bạn ra với quyền lực và sự hiện diện cứu rỗi mà Chúa đã đặt bên trong bạn.